EHEIM skimmarine 100 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
de
Bedienungsanleitung
Käyttöohje
en
Operating instructions
pl
Instrukcja obsługi
fr
Mode d’emploi
cs
Návod k obsluze
it
Istruzioni per l‘uso
sk
Návod na obsluhu
es
Manual de instrucciones
hu
Használati utasítás
pt
Manual de instruções
sl
Navodilo za upravljanje
nl
Bedieningshandleiding
ro
Manual de utilizare
da
Betjeningsvejledning
ru
Руководство по обслуживанию
sv
Bruksanvisning
el
Οδηγίες χρήσης
no
Bruksanvisning
3551000
Română
117
Traducerea manualului de utilizare original
Separator nano skim marine 100
1. Instrucţiuni generale de utilizare
Informaţii privind utilizarea manualului de utilizare
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima dată aparatul, manualul
de utilizare trebuie să  fost citit şi înţeles în întregime.
Manualul de utilizare trebuie considerat parte a produsului şi păs
-
traţi-l în siguranţă şi la îndemână.
Dacă cedaţi aparatul terţilor, înmânaţi şi manualul de utilizare.
Explicarea simbolurilor şi indicaţiilor
Pericol de rănire datorat tensiunii electrice periculoase
Simbolul indică un pericol iminent care poate avea ca urmări decesul
sau accidente grave, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare.
Pericol legat de câmpurile magnetice
Simbolul indică un pericol iminent care poate avea ca urmări decesul
sau accidente grave, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare.
Pericol de accidente sau pagube materiale din cauza unei surse
generale de pericole
Simbolul indică un pericol iminent care poate avea ca urmări pagube
materiale sau accidente uşoare, dacă nu se iau măsurile corespunză
-
toare.
Indicaţii cu informaţii utile şi sfaturi.
Trimitere la o imagine, aici imaginea A
Vi se solicită acţiunea.
⌦A
Română
118
2. Domeniu de utilizare
Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specicat
Aparatul şi toate componentele din pachetul de livrare au fost concepute pentru
uzul privat şi pot  utilizate exclusiv pentru îndepărtarea produselor metabolice din
acvariile cu apă de mare de până la 100 l.
3. Instrucţiuni de siguranţă
Acest aparat poate reprezenta o sursă de pericol pentru persoane şi bunuri, dacă
acesta nu este utilizat în mod conform sau dacă nu se respectă instrucţiunile de
siguranţă.
Ambalajul aparatului nu trebuie să ajungă în mâna copiilor, pentru că
reprezintă un pericol (pericol de asxiere!).
Acest aparat poate  utilizat de copii de peste 8 ani sau de persoane
cu capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experi-
enţă şi/sau cunoştinţe dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi a pericolelor aferente. Copiii nu se pot juca
cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizatori nu poate 
efectuată de copii decât dacă sunt supravegheaţi.
Utilizarea în siguranţă
Aparatul este operat cu o pompă de aer. Respectaţi manualul de uti
-
lizare al pompei, în special capitolul siguranţa, punerea în funcţiune,
operarea şi întreţinerea!
Nu utilizaţi aparatul dacă este evident deteriorat.
Utilizaţi doar piese de schimb originale şi accesorii pentru aparat.
Aparatul are un magnet cu un câmp magnetic puternic, care poate
afecta stimulatoarele cardiace sau debrilatoarele implantate (ICD).
Păstraţi o distanţă de minim 30 cm între implant şi magnet.
Română
119
4. Punerea în funcţiune
Montarea suportului de magnet (⌦A)
Atenţie magneţi puternici! Pericol de strivire.
Deconectaţi magneţii rotindu-i în sens opus.
Aşezaţi magneţii la o distanţă de 30 cm unul de celălalt.
1. Fixaţi prin mişcări uşoare de rotire amortizoarele de cauciuc b în
oriciile aferente a.
2. Apăsaţi jumătăţile de magnet fără logo c în toate colţurile pe amor
-
tizoarele de cauciuc.
3. Vericaţi stabilitatea mişcând magnetul.
Montarea evacuatorului din lemn de tei
1. Scoateţi caseta d din tubul de contact e (⌦B).
2. Înşurubaţi evacuatorul f la maxim cu grijă pe letul casetei (⌦C).
Şuruburile şi pompa nu fac parte din pachetul de livrare.
Pentru o utilizare optimă trebuie asigurat un debit de aer de 100 l/h .
Recomandăm utilizarea EHEIM air pump 100 (Nr. Art. 3701010).
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prin utilizarea supapei de
recul, debitul real se reduce şi astfel poate  necesară o pompă mai
puternică.
3. Conectaţi şuruburile pompei cu ştuţurile de racord ale casetei (⌦D).
Suspendaţi caseta în acvariu şi vericaţi etanşeitatea racordului. Nu
trebuie să urce bule de aer mari!
4. Puneţi caseta pe marginea inferioară şi xaţi-o în tubul de contact.
Montarea în acvariu (⌦E)
1. Ţineţi separatorul cu o mână în poziţia dorită în acvariu.
2. Cu cealaltă mână puneţi jumătăţile de magnet cu logo g la o
distanţă de separator pe sticlă. Aveţi grijă ca magnetul să nu se
lovească de sticlă!
Română
120
3. Împingeţi jumătăţile de magnet pe sticlă în direcţia separatorului
până când ambele jumătăţi de magnet se suprapun.
5. Operarea
Poziţie iniţială
1. Reglaţi poziţia separatorului astfel încât nivelul apei din acvariu să e
în mijlocul liniei h (linie referinţă nivel apă) de pe separator.
2. Reglaţi pompa de aer la putere medie.
După prima punere în funcţiune separatorul trebuie să „se rodeze“.
Aceasta poate dura până la 1 săptămână. De regulă separatorul începe
să producă spumă deja după 2 zile. În acest timp se poate întâmpla ca
la evacuare să iasă aer rezidual. Aceasta nu este o problemă. După
perioada de rodaj nu va mai ieşi aer.
Reglaj n
Puteţi regla puterea de separare prin cantitatea de aer a pompei. În plus, puteţi
varia şi adâncimea separatorului. Reglarea prin cantitatea de aer este preferabilă.
6. Întreţinerea
Atenţie! Electrocutare!!
Înaintea lucrărilor de întreţinere scoateţi pompa din priză.
Precauţie! Pagube materiale.
Pentru curăţare nu utilizaţi obiecte dure sau detergenţi.
În secţiunile următoare sunt descrise lucrările de întreţinere necesare
pentru o funcţionare fără probleme. einen optimalen und störungsfreien
Betrieb erforderlich sind. O întreţinere regulată prelungeşte durata de
viaţă şi asigură o funcţionare îndelungată a separatorului.
Curăţarea separatorului
1. Înaintea lucrărilor de întreţinere scoateţi pompa din priză.
2. Ţineţi separatorul bine cu o mână.
Română
121
3. Îndepărtaţi cu cealaltă mână jumătăţile de magnet cu logo de pe
sticlă departe de separator.
4. Scoateţi separatorul.
5. Îndepărtaţi caseta (⌦B).
6. Desfaceţi furtunul şi demontaţi evacuatorul (⌦C/D).
7. Scoateţi capul de spumă i ciu capac în sus (⌦G1).
8. Deschideţi tubul de contact apăsând simultan butoanele laterale
(⌦G2).
9. Dezasamblaţi tubul de contact (⌦H).
10. Curăţaţi toate componentele sub jet de apă cu o perie.
11. Montaţi separatorul la loc în ordine inversă.
La asamblare aveţi grijă ca balamaua ambelor jumătăţi de tub de
contact să se xeze bine (⌦H).
Schimbarea evacuatorului din lemn de tei
Evacuatorul trebuie schimbat la circa 4 săptămâni.
Procedaţi după cum urmează:
1. Înaintea lucrărilor de întreţinere scoateţi pompa din priză.
2. Ţineţi separatorul bine cu o mână.
3. Îndepărtaţi cu cealaltă mână jumătăţile de magnet cu logo de pe
sticlă departe de separator.
4. Scoateţi separatorul.
5. Îndepărtaţi caseta (⌦B).
6. Desfaceţi furtunul şi demontaţi evacuatorul (⌦C/D).
7. Schimbaţi evacuatorul
Utilizaţi doar piese de schimb EHEIM originale:
Evacuator din lemn de tei Nr. Art. 7373328
8. Montaţi separatorul la loc în ordine inversă.
După schimbare puneţi imediat în funcţiune evacuatorul pentru a evita
acumularea aşchiilor de lemn!
Română
122
7. Remedierea avariilor
Atenţie! Electrocutare!!
Înaintea lucrărilor de reparare scoateţi pompa din priză.
Avarie Cauza posibilă Remedierea
Aer rezidual la
evacuare
poate apărea după un
schimb al apei
se termină automat
după cca. 1 zi
Separatorul este prea
adânc montat
Poziţionaţi separatorul
mai sus
Nu există bule de aer Pompa nu funcţionează Vericaţi pompa
Evacuatorul din lemn de
tei înfundat
Înlocuiţi evacuatorul
din lemn de tei
Nu se formează
spumă
Producţie slabă
de aer
Bule mari de aer
la evacuator
Evacuatorul din lemn de
tei a ajuns la sfârşitul vieţii
Înlocuiţi evacuatorul
din lemn de tei
Spumă insucientă Poziţia separatorului nu
este corectă
Respectaţi
linia de referinţă a apei
Spumă excesivă (dă
pe-afară)
Separatorul este prea
adânc montat
Poziţionaţi separatorul
mai sus
cantitate de aer prea
mare
Reduceţi cantitatea
de aer
În cazul altor avarii contactaţi serviceul EHEIM.
8. Scoaterea din funcţiune
Dezafectarea
Aparatul poate  dezafectat în gunoiul menajer. Aparatul va  preluat gratuit
de compania de colectare. Ambalajul produsului este din materiale reciclabile.
Dezafectaţi-le în mod ecologic pentru a  reutilizate.
Română
123
9. Piese de schimb
Vezi Pagina 140.
Poz. Descriere Nr. art.
a
Suport magnet, complet 4010800
b
Casetă, completă 7373280
c
Pachet de 3 evacuatorare din lemn de tei 7373328
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144

EHEIM skimmarine 100 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului