Nokia 105 (2017) Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 105 (2017)
Ghid de utilizare
Ediția 2020-02-04 ro-RO
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Pregătire pentru utilizare 6
Taste și piese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Configurați și porniți telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Încărcați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blocați sau deblocați tastele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Introducere 11
Profitați la maximum de cele două cartele SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Explorați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Modificați volumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Scrierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Apeluri, contacte și mesaje 16
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Expedierea și recepționarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6 Personalizați-vă telefonul 18
Modificați soneria sau tonul de mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Modificați aspectul ecranului de start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Setări pentru meniul Salt la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 Radioul 21
Găsirea și salvarea unui post de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ascultare radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
8 Ceas, calendar și calculator 22
Setați ora și data manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9 Copierea și eliminarea conținutului 24
Eliminați conținut privat din telefonul dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10 Setări 25
Setări apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setări telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Îmbunătățiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setări de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reveniți la setările din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Setări mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11 Informații despre produs și siguranță 27
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Servicii de rețea și costuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Informații despre baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Protejați-vă dispozitivul împotriva conținutului dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Despre administrarea drepturilor digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
3 Pregătire pentru utilizare
TASTE ȘI PIESE
Explorați tastele și componentele noului dvs. telefon.
Telefonul dvs.
Tastele și componentele noului dvs. telefon sunt:
1. Conector încărcător
2. Receptor
3. Microfon
4. Tastă de selectare
5. Tastă funcțională, tastă de apel
6. Tastă funcțională, tastă de terminare
apel/pornire dispozitiv
7. Conector pentru căști
8. Lanternă
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Pentru a bloca tastele, selectați Salt la > Blocare taste .
Pentru a debloca tastele, apăsați rapid și selectați Debloc. .
Pentru a aprinde rapid lanterna, pe ecranul inactiv, apăsați tasta de parcurgere de două ori în
sus. Pentru a stinge lumina, apăsați încă o dată tasta de parcurgere în sus. Nu îndreptați lumina
spre ochii altor persoane.
Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele
afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza
creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi
utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente ale
dispozitivului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul
de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.
Notă: Puteți seta telefonul solicite un cod de siguranță. Codul presetat este 12345.
Schimbați-l pentru a proteja confidențialitatea și datele personale. Totuși, rețineți
atunci când schimbați codul, trebuie țineți minte noul cod, deoarece HMD Global nu-l poate
deschide sau ocoli.
CONFIGURAȚI ȘI PORNIȚI TELEFONUL
Aflați cum introduceți cartela SIM, cardul de memorie și bateria și cum porniți telefonul.
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vezi
figura). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defectarea cartelei sau a
dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.
Notă: Opriți dispozitivul și deconectați încărcătorul și orice alt dispozitiv, înainte de a scoate
orice capac. Evitați atingerea componentelor electronice în timpul schimbării oricărui capac.
Depozitați și utilizați întotdeauna dispozitivul cu toate capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Configurați telefonul (o singură cartelă SIM)
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea
de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Împingeți cartela SIM în slotul aferent, cu
zona contactelor orientată în jos.
4. Aliniați contactele bateriei, apoi introduceți
bateria.
5. Înlocuiți capacul din spate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Configurați telefonul (dual SIM)
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea
de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Împingeți prima cartelă SIM în slotul 1,
cu zona contactelor orientată în jos.
Introduceți a doua cartelă SIM în slotul
2. Ambele cartele SIM sunt simultan
disponibile când dispozitivul nu este
utilizat, dar în timp ce o cartelă SIM este
activă, de exemplu, în timpul efectuării
unui apel, cealaltă poate nu fie
disponibilă.
4. Aliniați contactele bateriei, apoi introduceți
bateria.
5. Înlocuiți capacul din spate.
Porniți telefonul
Apăsați și țineți apăsat pe .
Scoaterea cartelei SIM
Scoateți capacul din spate și bateria, apoi glisați cartela SIM în exterior.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
ÎNCĂRCAȚI TELEFONUL
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Datele pot fi transferate în timpul încărcării dispozitivului. Eficiența puterii de încărcare prin
USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai mare de încărcare înainte de
pornirea și funcționarea telefonului. Asigurați-vă aveți computerul pornit.
BLOCAȚI SAU DEBLOCAȚI TASTELE
Blocați tastele
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, utilizați funcția de blocare a tastelor. Selectați
Salt la > Blocare taste .
Deblocați tastele
Apăsați pe și selectați Debloc. .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
4 Introducere
PROFITAȚI LA MAXIMUM DE CELE DOUĂ CARTELE SIM
Telefonul dvs. poate funcționa cu două cartele SIM, care pot fi utilizate în diferite scopuri.
Selectați ce cartelă SIM va fi utilizată
1. Selectați Meniu > > Setări Dual SIM .
2. Pentru a alege cartela SIM de utilizat pentru apeluri, selectați SIM pentru apeluri , apoi
selectați Întreabă mereu sau SIM1 sau SIM2 .
3. Pentru a alege cartela SIM de utilizat pentru mesaje, selectați SIM pentru mesaje , apoi
selectați Întreabă mereu sau SIM1 sau SIM2 .
Puteți stabili ce cartelă SIM utilizați în modul așteptare și denumiți ambele cartele SIM.
EXPLORAȚI TELEFONUL
Vedeți aplicațiile și funcțiile telefonului dvs.
Selectați Meniu .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Ajungeți la o aplicație sau la o funcție
Apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
Deschideți o aplicație sau selectați o funcție
Selectați Select .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Reveniți la ecranul anterior
Selectați Înapoi .
Reveniți la ecranul de start
Apăsați tasta Terminare.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Porniți lanterna
Pe ecranul inactiv, apăsați de două ori tasta de parcurgere în sus pentru a porni lanterna.
Pentru a stinge lanterna, apăsați o dată tasta de parcurgere în sus.
Nu îndreptați lumina spre ochii altor persoane.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
MODIFICAȚI VOLUMUL
Măriți sau micșorați volumul
Nu puteți auzi telefonul sunând în medii gălăgioase sau telefonul sună prea tare? Puteți
modifica volumul în funcție de preferințe.
Apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos în timpul unui apel sau când ascultați radio.
SCRIEREA TEXTULUI
Scrierea cu ajutorul tastaturii
Scrierea cu ajutorul tastaturii este ușoară și distractivă.
Apăsați repetat o tastă până când este afișată litera dorită.
Pentru a introduce un spațiu apăsați 0 .
Pentru a introduce un caracter special sau un semn de punctuație, apăsați * .
Pentru a comuta între litere mici și mari, apăsați # în mod repetat.
Pentru a introduce un număr, apăsați lung o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
5 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel de pe noul dvs. telefon.
1. Tastați numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, folosit pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori *.
2. Apăsați . Dacă este cazul, selectați ce cartelă SIM trebuie utilizată.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Răspundeți unui apel
Apăsați .
Sfat: Dacă aflați într-o situație în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie anulați
repede sunetul, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugați un contact
Salvați și organizați numerele de telefon ale prietenilor dvs.
1. Selectați Meniu > > Adăugare contact .
2. Selectați unde doriți îl salvați, pe Telefon sau Cartela SIM .
3. Scrieți numele și introduceți numărul de telefon.
4. Selectați OK .
__Sfat: __ Pentru a salva un număr de telefon în agendă, introduceți numărul și selectați
Opțiuni > Salvare .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Salvați un contact din jurnalul de apeluri
Puteți salva contacte din jurnalul de apeluri.
1. Selectați Meniu > > Recepționate sau Nepreluate , în funcție de locul din care doriți
salvați contactul.
2. Evidențiați numărul pe care doriți îl salvați și selectați Opțiuni > Memorați .
3. Adăugați numele contactului și selectați Memorați .
Apelați un contact
Puteți apelați un contact direct din lista de contacte.
1. Selectați Meniu > > Nume și derulați către un contact pe care doriți îl apelați.
2. Selectați contactul și apăsați tasta de apel.
EXPEDIEREA ȘI RECEPȚIONAREA MESAJELOR
Scrieți și trimiteți mesaje
1. Selectați Meniu > > Creare mesaj .
2. Scrieți un mesaj în câmpul de mesaje.
3. Selectați Opțiuni > Exped. , pentru a adăuga un destinatar. Puteți introduce un număr de
telefon sau puteți adăuga un destinatar selectând Căutare pentru a deschide Contacte .
4. Selectați Exped. .
Opțiuni de scriere
Puteți găsi diferite opțiuni pentru scrierea mesajelor în Opțiuni , atunci când aflați în câmpul
pentru mesaje. De exemplu, puteți introduce simboluri și puteți salva sau renunța la mesaje.
De asemenea, puteți activa textul predictiv (dicționarul) din Opțiuni .
Opțiuni pentru mesaje
Când primiți mesaje pe telefon, deschideți un mesaj și selectați Opțiuni . Derulați la
Utilizare număr și selectați Opțiuni > Apelați pentru a apela expeditorul. Puteți șterge
conversațiile și puteți adăuga expeditorii într-o listă de filtrare.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
6 Personalizați-vă telefonul
MODIFICAȚI SONERIA SAU TONUL DE MESAJ
Puteți alege un nou sunet de apel sau sunet de mesaj.
Modificați sunetul de apel
1. Selectați Meniu > > Sunete .
2. Selectați Sunet de apel .
3. Derulați la un sunet de apel.
4. Apăsați OK .
__Sfat: __ Sunetul dvs. de apel este prea puternic sau prea slab? Selectați Volum sonerie și
derulați la stânga sau la dreapta.
Modificați sunetul de mesaj
1. Selectați Meniu > > Sunete .
2. Derulați la un Sunet alertă mesaj .
3. Selectați sunetul pe care doriți îl utilizați, apoi selectați OK .
MODIFICAȚI ASPECTUL ECRANULUI DE START
Modificați aspectul ecranului de start din setările afișajului.
Alegeți o nouă imagine de fond
Puteți modifica fundalul ecranului de start prin setarea Imagine fond .
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fond .
2. Selectați imaginea de fond, apoi opțiunea de poziționare a imaginii de fond pe ecran.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Afișarea datei și orei
Puteți alege dacă doriți sau nu afișați data și ora pe ecranul de start al telefonului dvs.
1. Selectați Meniu > > Setări oră > Afișare dată și oră .
2. Selectați Afișare ceas pentru a fi afișate pe ecranul de start.
Dacă doriți ca telefonul actualizeze automat ora, setați Actualiz. autom. oră și dată la
Activată .
PROFILURI
Telefonul dvs. are diferite profiluri pentru diferite situații. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințe.
Personalizați profilurile
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în diferite situații. De exemplu, există un profil
silențios pentru momentele în care nu doriți ca sunetul fie pornit și un profil de exterior cu
sunete puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și Personalizare .
Pentru fiecare profil, puteți seta un sunet specific, volumul sunetului, sunetele pentru mesaje
etc.
__Sfat: __ Puteți adăuga profiluri diferite în meniul de acces rapid Salt la .
SETĂRI PENTRU MENIUL SALT LA
Puteți adăuga linkuri rapide pentru diferite aplicații și setări în meniul Salt la .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 105 (2017) Ghid de utilizare
Editați setările pentru meniul Salt la
În colțul din stânga jos, aveți meniul Salt la , iar atunci când îl selectați, puteți accesa diferite
aplicații și setări. Puteți modifica aplicațiile și setările în funcție de preferințe.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Selectați Selectare opțiuni .
3. Derulați la o scurtătură pe care doriți o adăugați în lista Salt la din ecranul de start și
selectați Marcare .
4. Selectați Realizat pentru a ieși din listă și Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
1. Selectați Organizare .
2. Derulați la elementul pe care doriți îl mutați și selectați Mutare .
3. Selectați dacă doriți îl mutați mai sus, mai jos, la finalul sau la începutul listei.
4. Selectați Înapoi pentru a ieși din listă și Da pentru a salva modificările.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Nokia 105 (2017) Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului