Nokia 106 Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 106
Ghid de utilizare
Ediția 2020-02-15 ro-RO
Nokia 106 Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 106 Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Pregătire pentru utilizare 5
Keys and parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Set up and switch on your phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Blocați sau deblocați tastele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Introducere 9
Profitați la maximum de cele două cartele SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Explorați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Modificați volumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Scrierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 Apeluri, contacte și mesaje 14
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Expedierea și recepționarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6 Personalizați-vă telefonul 16
Schimbarea tonului de apel sau mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Modificarea aspectului ecranului de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Setări pentru meniul Salt la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7 Radioul 19
Găsirea și salvarea unui post de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ascultare radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 106 Ghid de utilizare
8 Ceas, calendar și calculator 20
Setați ora și data manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9 Copierea și eliminarea conținutului 22
Eliminarea conținutului privat de pe telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10 Setări 23
Setări apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Setări telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Îmbunătățiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Setări de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Setări mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Restaurarea setărilor din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11 Informații despre produs și siguranță 25
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Informații despre baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Protejați-vă dispozitivul împotriva conținutului dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Despre administrarea drepturilor digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Copyrights and other notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 106 Ghid de utilizare
3 Pregătire pentru utilizare
KEYS AND PARTS
Your phone
This user guide applies to the following model: TA-1114
The keys and parts of your phone are:
1. Left selection key
2. Scroll key. Press to access your apps and
select items.
3. Earpiece
4. USB connector
5. Flashlight
6. Headset connector
7. Antenna area
8. Back cover opening slot
9. Right selection key
10. Microphone
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 106 Ghid de utilizare
Avoid touching the antenna area while the antenna is in use. Contact with antennas affects the
communication quality and may reduce battery life due to higher power level during operation.
Do not connect to products that create an output signal, as this may damage the device. Do
not connect any voltage source to the audio connector. If you connect an external device
or headset, other than those approved for use with this device, to the audio connector, pay
special attention to volume levels. Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be
attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the
device, because info stored on them may be erased.
Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable,
may be sold separately.
Notă: Puteți seta telefonul solicite un cod de siguranță. Codul presetat este 12345.
Schimbați-l pentru a proteja confidențialitatea și datele personale. Totuși, rețineți
atunci când schimbați codul, trebuie țineți minte noul cod, deoarece HMD Global nu-l poate
deschide sau ocoli.
SET UP AND SWITCH ON YOUR PHONE
Learn how to insert the SIM card, memory card, and battery, and how to switch on your phone.
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vezi
figura). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defectarea cartelei sau a
dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.
Notă: Opriți dispozitivul și deconectați încărcătorul și orice alt dispozitiv, înainte de a scoate
orice capac. Evitați atingerea componentelor electronice în timpul schimbării oricărui capac.
Depozitați și utilizați întotdeauna dispozitivul cu toate capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 106 Ghid de utilizare
Set up your phone
1. Put your fingernail in the small slot at the
bottom of the phone, lift and remove the
cover.
2. If the battery is in the phone, lift it out.
3. Slide the SIM card into the slot with the
contact area face down.
4. Slide the second SIM into the SIM2 slot.
Both SIM cards are available at the same
time when the device is not being used,
but while one SIM card is active, for
example, making a call, the other may be
unavailable.
5. Line up the battery contacts, and put the
battery in.
6. Put back the back cover.
Porniți telefonul
Apăsați și țineți apăsat pe .
Scoaterea cartelei SIM
Scoateți capacul din spate și bateria, apoi glisați cartela SIM în exterior.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 106 Ghid de utilizare
ÎNCĂRCAȚI TELEFONUL
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Datele pot fi transferate în timpul încărcării dispozitivului. Eficiența puterii de încărcare prin
USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai mare de încărcare înainte de
pornirea și funcționarea telefonului. Asigurați-vă aveți computerul pornit.
BLOCAȚI SAU DEBLOCAȚI TASTELE
Blocați tastele
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, utilizați funcția de blocare a tastelor. Selectați
Salt la > Blocare taste .
Deblocați tastele
Apăsați pe și selectați Debloc. .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 106 Ghid de utilizare
4 Introducere
PROFITAȚI LA MAXIMUM DE CELE DOUĂ CARTELE SIM
Telefonul dvs. poate funcționa cu două cartele SIM, care pot fi utilizate în diferite scopuri.
Selectați ce cartelă SIM va fi utilizată
1. Selectați Meniu > > Setări Dual SIM .
2. Pentru a alege cartela SIM de utilizat pentru apeluri, selectați SIM pentru apeluri , apoi
selectați Întreabă mereu sau SIM1 sau SIM2 .
3. Pentru a alege cartela SIM de utilizat pentru mesaje, selectați SIM pentru mesaje , apoi
selectați Întreabă mereu sau SIM1 sau SIM2 .
Puteți stabili ce cartelă SIM utilizați în modul așteptare și denumiți ambele cartele SIM.
EXPLORAȚI TELEFONUL
Vedeți aplicațiile și funcțiile telefonului dvs.
Selectați Meniu .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 106 Ghid de utilizare
Ajungeți la o aplicație sau la o funcție
Apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
Deschideți o aplicație sau selectați o funcție
Selectați Select .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 106 Ghid de utilizare
Reveniți la ecranul anterior
Selectați Înapoi .
Reveniți la ecranul de start
Apăsați tasta Terminare.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 106 Ghid de utilizare
Porniți lanterna
Pe ecranul inactiv, apăsați de două ori tasta de parcurgere în sus pentru a porni lanterna.
Pentru a stinge lanterna, apăsați o dată tasta de parcurgere în sus.
Nu îndreptați lumina spre ochii altor persoane.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 106 Ghid de utilizare
MODIFICAȚI VOLUMUL
Măriți sau micșorați volumul
Nu puteți auzi telefonul sunând în medii gălăgioase sau telefonul sună prea tare? Puteți
modifica volumul în funcție de preferințe.
Apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos în timpul unui apel sau când ascultați radio.
SCRIEREA TEXTULUI
Scrierea cu ajutorul tastaturii
Scrierea cu ajutorul tastaturii este ușoară și distractivă.
Apăsați repetat o tastă până când este afișată litera dorită.
Pentru a introduce un spațiu apăsați 0 .
Pentru a introduce un caracter special sau un semn de punctuație, apăsați * .
Pentru a comuta între litere mici și mari, apăsați # în mod repetat.
Pentru a introduce un număr, apăsați lung o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 106 Ghid de utilizare
5 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel de pe noul dvs. telefon.
1. Tastați numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, folosit pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori *.
2. Apăsați . Dacă este cazul, selectați ce cartelă SIM trebuie utilizată.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Răspundeți unui apel
Apăsați .
Sfat: Dacă aflați într-o situație în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie anulați
repede sunetul, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
Salvați și organizați numerele de telefon ale prietenilor.
1. Selectați Meniu > > Adăugare contact .
2. Selectați unde doriți îl salvați pe Telefon sau pe cartela SIM .
3. Scrieți numele și introduceți numărul.
4. Selectați OK .
__Sfat: __ Pentru a salva un număr de telefon în agendă, introduceți numărul și selectați
Opțiuni > Salvare .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 106 Ghid de utilizare
Salvați un contact din jurnalul de apeluri
Puteți salva contacte din jurnalul de apeluri.
1. Selectați Meniu > > Recepționate sau Nepreluate , în funcție de locul din care doriți
salvați contactul.
2. Evidențiați numărul pe care doriți îl salvați și selectați Opțiuni > Memorați .
3. Adăugați numele contactului și selectați Memorați .
Apelarea unui contact
Puteți apela un contact direct din lista de contacte.
1. Selectați Meniu > > Nume și derulați la persoana de contact pe care doriți o apelați.
2. Selectați persoana de contact și apăsați tasta de apelare.
EXPEDIEREA ȘI RECEPȚIONAREA MESAJELOR
Scrierea și trimiterea mesajelor
1. Selectați Meniu > > Scriere mesaje .
2. Scrieți un mesaj în câmpul corespunzător.
3. Selectați Opțiuni > Exped. pentru a adăuga un destinatar. Puteți introduceți un număr
de telefon sau adăugați un destinatar selectând Căutați pentru a deschide aplicația
Agendă .
4. Selectați OK .
Opțiuni de scriere
Puteți găsi diferite opțiuni pentru scrierea mesajelor în Opțiuni , atunci când aflați în câmpul
pentru mesaje. De exemplu, puteți introduce simboluri și puteți salva sau renunța la mesaje.
De asemenea, puteți activa textul predictiv (dicționarul) din Opțiuni .
Opțiuni pentru mesaje
Când primiți mesaje pe telefon, deschideți un mesaj și selectați Opțiuni . Derulați la
Utilizare număr și selectați Opțiuni > Apelați pentru a apela expeditorul. Puteți șterge
conversațiile și puteți adăuga expeditorii într-o listă de filtrare.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 106 Ghid de utilizare
6 Personalizați-vă telefonul
SCHIMBAREA TONULUI DE APEL SAU MESAJE
Puteți alege un nou ton de apel sau de mesaje.
Schimbarea tonului de apel
1. Selectați Meniu > > Setări sunet .
2. Alegeți Sunet de apel .
3. Derulați la un sunet de apel.
4. Apăsați OK .
__Sfat: __ Sunetul dvs. de apel este prea puternic sau prea slab? Selectați Volum sonerie și
derulați la stânga sau la dreapta.
Schimbarea tonurilor de mesaje
1. Selectați Meniu > > Setări sunet .
2. Derulați la Sunet alertă mesaj .
3. Selectați tonul dorit și apoi selectați OK .
MODIFICAREA ASPECTULUI ECRANULUI DE PORNIRE
Modificați aspectul ecranului de pornire folosind setările de afișare.
Alegerea unei imagini de fundal noi
Puteți schimba fundalul ecranului de pornire folosind setarea Imagine fundal .
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fundal .
2. Selectați imaginea de fundal, apoi opțiunea de poziționare a imaginii de fundal pe ecran.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 106 Ghid de utilizare
Afișarea datei și orei
Puteți alege dacă doriți vedeți data și ora pe ecranul de pornire al telefonului.
1. Selectați Meniu > > Setări oră > Afișare oră și dată .
2. Selectați Afișați ceasul pentru a le face vizibile pe ecranul de pornire.
Dacă doriți ca telefonul actualizeze automat ora, setați opțiunea
Actualiz. automată a datei și orei la Activat .
PROFILURI
Telefonul are profiluri diferite pentru situații diferite. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințele dvs.
Personalizarea profilurilor
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în funcție de situație. De exemplu, există un
profil silențios, în care sunetele sunt dezactivate, și un profil de exterior cu tonuri puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și apoi Personalizare .
Fiecare profil poate avea setări specifice pentru sonerie, volumul soneriei, sunetele de mesaje
ș.a.m.d.
__Sfat: __ Puteți adăuga profiluri diferite în meniul de acces rapid Salt la .
SETĂRI PENTRU MENIUL SALT LA
Puteți adăuga linkuri rapide pentru diferite aplicații și setări în meniul Salt la .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 106 Ghid de utilizare
Editați setările pentru meniul Salt la
În colțul din stânga jos, aveți meniul Salt la , iar atunci când îl selectați, puteți accesa diferite
aplicații și setări. Puteți modifica aplicațiile și setările în funcție de preferințe.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Selectați Selectare opțiuni .
3. Derulați la o scurtătură pe care doriți o adăugați în lista Salt la din ecranul de start și
selectați Marcare .
4. Selectați Realizat pentru a ieși din listă și Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
1. Selectați Organizare .
2. Derulați la elementul pe care doriți îl mutați și selectați Mutare .
3. Selectați dacă doriți îl mutați mai sus, mai jos, la finalul sau la începutul listei.
4. Selectați Înapoi pentru a ieși din listă și Da pentru a salva modificările.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 106 Ghid de utilizare
7 Radioul
GĂSIREA ȘI SALVAREA UNUI POST DE RADIO
Conectarea la un set compatibil cu cască. Acesta joacă rolul unei antene.
Căutați posturile de radio preferate
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a căuta toate posturile disponibile, selectați Opțiuni > Căutare automată .
3. Pentru a comuta la un post salvat, derulați în sus sau în jos.
Sfat: Pentru a comuta la un post salvat, puteți apăsa o tastă numerică.
Sfat: Pentru a redenumi un post, selectați postul și Opțiuni > Redenumiți .
ASCULTARE RADIO
Ați găsit un post de radio bun? În continuare, începeți îl ascultați!
Ascultați posturile radio preferate pe telefon
Selectați Meniu > . Pentru a modifica volumul, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a
închide radioul, selectați Stop .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 106 Ghid de utilizare
8 Ceas, calendar și calculator
SETAȚI ORA ȘI DATA MANUAL
Puteți seta manual ceasul telefonului.
Modificați ora și data
1. Selectați Meniu > > Setări oră .
2. Comutați Actualiz. autom. oră și dată la Dezactivat .
3. Pentru a seta ora, derulați în jos și selectați Ceas . Utilizați tasta de parcurgere pentru a
seta ora și selectați OK .
4. Pentru a seta data, derulați în jos și selectați Setare dată . Utilizați tasta de parcurgere
pentru a seta data și selectați OK .
CEAS CU ALARMĂ
Aflați cum utilizați ceasul cu alarmă pentru a trezi și pentru a ajunge la timp în diferite
locuri.
Setați o alarmă
Nu aveți niciun ceas prin preajmă? Utilizați-vă telefonul pe post de ceas cu alarmă.
1. Selectați Meniu > > Setare alarme .
2. Selectați o alarmă.
3. Pentru a seta ora, parcurgeți în sus sau în jos. Pentru a seta minutele, parcurgeți la dreapta,
apoi în sus sau în jos.
4. Selectați OK .
CALENDAR
Trebuie amintiți un eveniment? Adăugați-l la calendar.
Adăugați un memento la calendar
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Nokia 106 Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului