Nokia 125 Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 125
Ghid de utilizare
Ediția 2020-05-22 ro-RO
Nokia 125 Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 125 Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Introducere 5
Taste și componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Configurarea și pornirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcarea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Scrierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Apeluri, contacte și mesaje 10
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Expediați mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Personalizați-vă telefonul 12
Modificarea tonurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Modificarea aspectului ecranului de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adăugarea scurtăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Radio 14
Ascultarea radioului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 Ceas, calendar și calculator 15
Setarea manuală a orei și datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 125 Ghid de utilizare
8 Golirea telefonului 17
Reveniți la setările din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 Informații privind siguranța și produsul 18
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informații despre baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Protejați-vă dispozitivul de conținut dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Despre gestionarea drepturilor digitale (Digital Rights Management) . . . . . . . . . . . 26
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 125 Ghid de utilizare
3 Introducere
TASTE ȘI COMPONENTE
Telefonul dvs.
Acest ghid de utilizare se aplică pentru următorul model: TA-1253.
1. Tasta de apel
2. Tasta de selectare stânga
3. Tasta de derulare
4. Cască/Difuzor
5. Conector USB
6. Conector set de căști
7. Tasta de selectare dreapta
8. Tasta de pornire dispozitiv/terminare apel
9. Lanternă
10. Microfon
11. Fantă de deschidere a capacului posterior
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 125 Ghid de utilizare
Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele
afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza
creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi
utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente ale
dispozitivului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Este posibil ca unele dintre accesoriile menționate în acest ghid de utilizare, cum ar fi
încărcătorul, setul de căști cu microfon sau cablul de date, fie vândute separat.
__Notă: __ Codul de securitate prestabilit este 12345. Pentru a-l activa, selectați Meniu
> Setări > Setări de securitate > Siguranță tel. , introduceți 12345 și selectați OK ,
apoi selectați Activat . Pentru a schimba codul de securitate, selectați Meniu > Setări
> Setări siguranță > Modif. coduri acces > Modif. cod siguranță , introduceți codul de
siguranță curent și selectați OK . Introduceți codul nou și selectați OK , apoi reintroduceți
codul nou și selectați OK . Atunci când schimbați codul, trebuie rețineți codul nou,
deoarece HMD Global nu-l poate debloca sau ocoli.
CONFIGURAREA ȘI PORNIREA TELEFONULUI
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vedeți
figura). Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale
dispozitivului și poate afecta datele stocate pe cartelă.
Rețineți: Opriți dispozitivul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt dispozitiv înainte
de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați
capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna dispozitivul cu capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 125 Ghid de utilizare
Introduceți cartela SIM
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Glisați cartela SIM în slotul dedicat cartelei SIM.
Introducerea celei de-a doua cartele SIM
1. Dacă dețineți o a doua cartelă SIM, introduceți-o în slotul aferent cartelei SIM2. Ambele
cartele SIM sunt simultan disponibile când dispozitivul nu este utilizat, însă, în timp ce una
dintre cartelele SIM este activă, de exemplu, pe durata efectuării unui apel, este posibil ca
cealaltă nu fie disponibilă.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 125 Ghid de utilizare
2. Reintroduceți bateria.
3. Puneți capacul la loc.
Pornirea telefonului
Apăsați și mențineți apăsat .
ÎNCĂRCAREA TELEFONULUI
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare
electrică. Eficiența puterii de încărcare prin USB variază semnificativ și este posibil fie
necesar un timp mai mare de încărcare înainte de pornirea și funcționarea telefonului.
Asigurați-vă aveți computerul pornit.
TASTATURĂ
Utilizarea tastelor telefonului
Pentru a vedea aplicațiile și caracteristicile
telefonului dvs., pe ecranul de pornire,
selectați Meniu .
Pentru a accesa o aplicație sau o
caracteristică, apăsați tasta de derulare în
sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Pentru
a deschide aplicația sau caracteristica,
apăsați tasta de derulare.
Pentru a reveni la ecranul de pornire,
apăsați tasta Terminare .
Pentru a schimba volumul telefonului,
derulați în sus sau în jos.
Pentru a porni lanterna, din ecranul de
pornire, apăsați de două ori în sus tasta
de derulare. Pentru a o dezactiva, derulați
o dată în sus. Nu îndreptați lumina spre
ochii altor persoane.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 125 Ghid de utilizare
Blocarea tastelor
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, blocați tastatura: selectați Salt la >
Blocare taste . Pentru a debloca tastatura, apăsați și selectați Deblocare .
SCRIEREA TEXTULUI
Scrierea utilizând tastele
Apăsați o tastă de mai multe ori, până când se afișează o literă.
Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta 0.
Pentru a tasta un caracter special sau un semn de punctuație, apăsați tasta asterisc sau, dacă
utilizați text predictiv, apăsați și mențineți apăsată tasta asterisc.
Pentru a comuta între majuscule și minuscule, apăsați de mai multe ori tasta #.
Pentru a introduce o cifră, apăsați și mențineți apăsată o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 125 Ghid de utilizare
4 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel cu noul dvs. telefon.
1. Introduceți numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, utilizat pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori pe *.
2. Apăsați . Dacă vi se solicită, selectați cartela SIM pe care doriți o utilizați.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Preluarea unui apel
Apăsați .
Sfat: Dacă aflați în situația în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie îl treceți rapid
în modul silențios, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
1. Selectați Meniu > > Adăugare contact .
2. Selectați unde doriți salvați contactul.
3. Scrieți numele și tastați numărul de telefon.
4. Selectați OK .
Salvarea unui contact din jurnalul de apeluri
1. Selectați Meniu > > Apeluri nepreluate , Apeluri recepționate sau Numere formate , în
funcție de locația unde doriți salvați contactul.
2. Derulați până la numărul pe care doriți îl salvați, selectați Opț. > Memorare și selectați
unde doriți salvați contactul.
3. Adăugați numele contactului, verificați dacă numărul de telefon este corect și selectați OK .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 125 Ghid de utilizare
Apelarea unui contact
Puteți apelați un contact direct din lista de contacte.
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați Nume și derulați până la contactul pe care doriți îl apelați.
3. Apăsați tasta de apelare.
EXPEDIAȚI MESAJE
Scrierea și expedierea mesajelor
1. Selectați Meniu > > Creare mesaj .
2. Scrieți mesajul. Dacă doriți utilizați text predictiv, selectați Opț. > Dicționar .
3. Apăsați . Dacă vi se solicită, selectați cartela SIM pe care doriți o utilizați.
4. Tastați un număr de telefon sau selectați un destinatar din lista de contacte sau grupuri și
selectați OK .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 125 Ghid de utilizare
5 Personalizați-vă telefonul
MODIFICAREA TONURILOR
Setarea de tonuri noi
1. Selectați Meniu > > Setări sunet .
2. Selectați ce ton doriți schimbați și selectați pentru care cartelă SIM doriți îl schimbați.
3. Derulați până la tonul dorit și selectați OK .
MODIFICAREA ASPECTULUI ECRANULUI DE PORNIRE
Alegeți o nouă imagine de fundal
Puteți modifica fundalul ecranului de pornire.
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fundal .
2. Derulați la imaginea de fundal dorită și apăsați Selectare .
3. Selectați modul în care doriți poziționați imaginea de fundal pe ecranul de pornire.
Afișarea datei și orei
Puteți selecta dacă doriți sau nu afișați data și ora pe ecranul de pornire al telefonului.
Selectați Meniu > > Setări oră > Afișare dată și oră > Afișare ceas .
Dacă doriți ca telefonul dvs. actualizeze automat ora, activați Actualiz. autom. oră și dată .
PROFILURI
Telefonul dvs. are diferite profiluri pentru diferite situații. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințe.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 125 Ghid de utilizare
Personalizarea profilurilor
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în diferite situații. De exemplu, există un profil
silențios pentru momentele în care nu doriți ca sunetul fie pornit și un profil de exterior cu
sunete puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și Personalizare .
Pentru fiecare profil, puteți seta un sunet specific, volumul sunetului, sunetele pentru mesaje
etc.
ADĂUGAREA SCURTĂTURILOR
Puteți adăuga pe ecranul de pornire scurtături către diferite aplicații și setări.
Editarea setărilor meniului Salt la
În partea din stânga jos a ecranului de pornire este tasta Salt la , care conține scurtături către
diverse aplicații și setări. Selectați scurtăturile cele mai convenabile pentru dvs.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Alegeți Selectare opțiuni .
3. Derulați până la fiecare scurtătură pe care doriți o aveți în lista Salt la și selectați
Marcare .
4. Selectați Realizat > Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
1. Selectați Organizare .
2. Derulați până la articolul pe care doriți îl mutați, selectați Mutare și locația unde doriți
îl mutați.
3. Selectați Înapoi > Da pentru a salva modificările.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 125 Ghid de utilizare
6 Radio
ASCULTAREA RADIOULUI
Ascultarea posturilor radio preferate
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a căuta toate posturile disponibile, selectați OK .
Pentru a modifica volumul, derulați în sus sau în jos. Pentru a comuta între posturile
disponibile, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a salva un post, selectați Opț. >
Memorare canal , denumiți postul și selectați o locație pentru acesta. Pentru a comuta la un
post salvat, apăsați tasta numerică corespunzătoare de pe tastatura telefonului. Pentru a
închide radioul, selectați Stop .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 125 Ghid de utilizare
7 Ceas, calendar și calculator
SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI DATEI
Modificați ora și data
1. Selectați Meniu > > Setări oră .
2. Comutați Actualiz. autom. oră și dată la valoarea Dezactivat .
3. Pentru a seta ora, selectați Ceas > Setare oră . Utilizați tasta de derulare pentru a seta ora
și selectați OK .
4. Pentru a seta data, selectați Setare dată . Utilizați tasta de derulare pentru a seta data și
selectați OK .
CEAS CU ALARMĂ
Setarea unei alarme
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați o alarmă și utilizați tasta de derulare pentru a seta ora.
3. Selectați OK .
Dacă doriți ca alarma se repete în anumite zile, selectați alarma, apoi selectați
Repetare alarmă > Repetare alarmă , derulați la fiecare zi în care doriți pornească alarma
și selectați Marcare . Apoi selectați Efectuat > Da .
CALENDAR
Adăugarea unui eveniment în calendar
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați până la o dată și selectați Opț. > Adăug. memento .
3. Introduceți numele evenimentului și selectați OK .
4. Selectați dacă doriți adăugați o alarmă la eveniment și selectați OK .
CALCULATOR
Aflați cum faceți adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri utilizând calculatorul telefonului dvs.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 125 Ghid de utilizare
Cum calculați
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți primul factor al calculului, utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta operația,
apoi introduceți cel de-al doilea factor.
3. Selectați Egal pentru a obține rezultatul calculului.
Selectați Ștergeți pentru a șterge câmpul cu cifre.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 125 Ghid de utilizare
8 Golirea telefonului
REVENIȚI LA SETĂRILE DIN FABRICĂ
Resetați telefonul
Puteți reveni la setările originale din fabrică, dar această resetare elimină toate datele salvate în
memoria telefonului și toate elementele de personalizare.
Dacă nu mai utilizați telefonul, rețineți faptul dvs. revine responsabilitatea de a elimina
conținutul privat.
Pentru a reseta telefonul la setările originale și a elimina toate datele, tastați din ecranul de
pornire *#7370#. Dacă vi se solicită, introduceți codul de securitate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 125 Ghid de utilizare
9 Informații privind siguranța și produsul
PENTRU SIGURANȚA DVS.
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă
sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în
întregime ghidul utilizatorului.
OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți dispozitivul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate
provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea
dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu
pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.
SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un
autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie fie siguranța
circulației.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 125 Ghid de utilizare
INTERFERENȚE
Toate dispozitivele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.
SERVICE AUTORIZAT
Instalarea sau repararea acestui produs este permisă numai personalului autorizat.
BATERII, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai acumulatoare, încărcătoare și alte accesorii omologate de HMD Global Oy pentru
a fi utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.
PĂSTRAȚI DISPOZITIVUL ÎN STARE USCATĂ
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 125 Ghid de utilizare
Dacă dispozitivul dvs. este rezistent la apă, rugăm consultați clasificarea IP, pentru
îndrumări mai detaliate.
PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți
precaut când țineți dispozitivul la ureche atunci când utilizați difuzorul.
SAR
Acest dispozitiv corespunde recomandărilor de expunere la radiofrecvență atunci când este
folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau când este amplasat la o distanță de cel
puțin 5 mm (0,2 inchi) față de corp. Valorile maxime SAR respective pot fi găsite în secțiunea
Informații de specificare (SAR) din ghidul utilizatorului. Pentru informații suplimentare, accesați
www.sar-tick.com.
Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în
alt suport pentru dispozitiv, aceste suporturi nu trebuie conțină metale și trebuie asigure
plasarea telefonului cel puțin la distanța față de corp specificată mai sus. Rețineți: dispozitivele
mobile pot transmite chiar și atunci când nu efectuați apeluri vocale.
APELURI DE URGENȚĂ
Important: Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu bazați niciodată exclusiv
pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de
natură medicală.
Înainte de efectuarea apelului: Porniți telefonul Dacă ecranul și tastatura telefonului sunt
blocate, deblocați-le. Deplasați-vă într-un loc cu semnal de putere adecvată.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27

Nokia 125 Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului