Nokia 215 4G Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului
Ghid de utilizare
Ediția 2020-11-06 ro-RO
Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Pregătire pentru utilizare 5
Taste și componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Configurarea și pornirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcarea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Apeluri, contacte și mesaje 11
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Expediați mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5 Personalizați-vă telefonul 13
Modificarea tonurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Modificarea aspectului ecranului de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Profitați la maximum de cele două cartele SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Internet și conexiuni 14
Navigați pe web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 Muzică 15
Player de muzică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ascultarea radioului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8 Ceas, calendar și calculator 16
Setarea manuală a orei și datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Ghid de utilizare
9 Golirea telefonului 18
Eliminați conținut privat din telefonul dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10 Informații despre produs și siguranță 19
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informații despre baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Protejați-vă dispozitivul de conținut dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Despre gestionarea drepturilor digitale (Digital Rights Management) . . . . . . . . . . . 27
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Ghid de utilizare
3 Pregătire pentru utilizare
TASTE ȘI COMPONENTE
Telefonul dvs.
Acest ghid de utilizare este valabil pentru următoarele modele: TA-1272, TA-1264, TA-1284,
TA-1281, TA-1278, TA-1280.
1. Tasta de derulare
2. Microfon
3. Tasta de apel
4. Tasta de selectare stânga
5. Căști
6. Conector set de căști
7. Lanternă
8. Tasta de selectare dreapta
9. Tasta de pornire dispozitiv/terminare apel
10. Difuzor
11. Fantă de deschidere a capacului posterior
12. Conector USB
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Ghid de utilizare
Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele
afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza
creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi
utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente ale
dispozitivului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul
de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.
Notă: Puteți seta telefonul solicite un cod de siguranță, pentru a proteja
confidențialitatea și datele personale. Selectați Meniu > > Securitate >
Protecție tastatură > Cod de siguranță . Cu toate acestea, rețineți trebuie rețineți
codul, deoarece HMD Global nu îl poate deschide sau ocoli.
CONFIGURAREA ȘI PORNIREA TELEFONULUI
Nano-SIM
Important: Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă nano-SIM
(vedeți figura). Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau
ale dispozitivului și poate afecta datele stocate pe cartelă.
Rețineți: Opriți dispozitivul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt dispozitiv înainte
de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați
capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna dispozitivul cu capacele montate.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Ghid de utilizare
Deschideți capacul din spate
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
Introduceți cartela SIM
1. Glisați suportul cartelei SIM spre stânga și deschideți-l.
2. Introduceți cartela nano SIM în slotul SIM cu fața în jos.
3. Închideți suportul și glisați-l la dreapta pentru a-l bloca.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Ghid de utilizare
Introducerea celei de-a doua cartele SIM
1. Glisați suportul pentru cartela SIM din fanta SIM2 spre dreapta și deschideți-l.
2. Introduceți cartela nano SIM în slotul SIM2 cu fața în jos.
3. Închideți suportul și glisați-l la stânga pentru a-l bloca. Ambele cartele SIM sunt simultan
disponibile când dispozitivul nu este utilizat, însă, în timp ce una dintre cartelele SIM
este activă, de exemplu, pe durata efectuării unui apel, este posibil ca cealaltă nu fie
disponibilă.
Sfat: Pentru a afla dacă telefonul dvs. poate utiliza 2 cartele SIM, consultați eticheta de pe
pachetul de vânzare. Dacă există 2 coduri IMEI pe etichetă, aveți un telefon Dual SIM.
Introduceți cardul de memorie
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Ghid de utilizare
1. Glisați cartela de memorie în fanta pentru cartele de memorie.
2. Reintroduceți bateria.
3. Puneți la loc capacul din spate.
Pornirea telefonului
Apăsați și mențineți apăsat .
ÎNCĂRCAREA TELEFONULUI
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Datele pot fi transferate în timpul încărcării dispozitivului. Eficiența puterii de încărcare prin
USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai mare de încărcare înainte de
pornirea și funcționarea telefonului. Asigurați-vă aveți computerul pornit.
TASTATURĂ
Utilizarea tastelor telefonului
Pentru a vedea aplicațiile și caracteristicile telefonului dvs., pe ecranul de pornire, selectați
Meniu .
Pentru a accesa o aplicație sau o caracteristică, apăsați tasta de derulare în sus, în jos,
la stânga sau la dreapta. Pentru a deschide aplicația sau caracteristica, apăsați tasta de
derulare.
Blocarea tastelor
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, blocați tastatura: apăsați . Pentru a debloca
tastatura, apăsați tasta de derulare și selectați Debloc. > * .
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Ghid de utilizare
Scrierea cu ajutorul tastelor
Apăsați o tastă și apoi utilizați tasta de derulare pentru a selecta litera de care aveți nevoie.
Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta 0 .
Pentru a introduce un caracter special sau un semn de punctuație, selectați >
Opţiuni inserare > Inserare simbol .
Pentru a comuta între majuscule și minuscule, apăsați de mai multe ori tasta # .
Pentru a introduce un număr, apăsați o tastă numerică și folosiți tasta de derulare pentru a
selecta numărul.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Ghid de utilizare
4 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel cu noul dvs. telefon.
1. Introduceți numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, utilizat pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori pe *.
2. Apăsați . Dacă vi se solicită, selectați cartela SIM pe care doriți o utilizați.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Preluarea unui apel
Apăsați .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
1. Selectați Meniu > > + Contact nou .
2. Scrieți numele și tastați numărul de telefon.
3. Selectați > OK .
Pentru a adăuga mai multe contacte, selectați > Adăug. contact nou .
Salvați un contact din jurnalul de apeluri
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați la numărul pe care doriți îl salvați, selectați > Adaug. la contacte >
Contact nou .
3. Adăugați numele contactului, verificați dacă numărul de telefon este corect și selectați >
OK .
Apelați un contact
Puteți apelați un contact direct din lista de contacte.
Selectați Meniu > , derulați la contactul pe care doriți îl apelați și apăsați tasta de apelare.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Ghid de utilizare
EXPEDIAȚI MESAJE
Scrieți și expediați mesaje
1. Selectați Meniu > > + Mesaj nou .
2. În câmpul Destinatari, introduceți numărul
destinatarului sau selectați > Contacte
pentru a adăuga destinatari din lista de
contacte.
3. Scrieți mesajul în câmpul Mesaj.
4. Pentru a insera semne sau simboluri în
mesaj, selectați > Opţiuni inserare >
Inserare semn sau Inserare simbol .
5. Selectați Trimitere .
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Ghid de utilizare
5 Personalizați-vă telefonul
MODIFICAREA TONURILOR
Setarea de tonuri noi
1. Selectați Meniu > > Personalizare > Sunete .
2. Selectați tonul pe care doriți îl modificați.
3. Derulați la tonul dorit și apăsați Select.
MODIFICAREA ASPECTULUI ECRANULUI DE PORNIRE
Alegeți o nouă imagine de fundal
Puteți modifica fundalul ecranului de pornire.
1. Selectați Meniu > > Personalizare > Fundal ecran de blocare > Imagini de fond .
2. Derulați la imaginea de fundal dorită și apăsați Select.
3. Dacă place imaginea de fundal, selectați .
PROFITAȚI LA MAXIMUM DE CELE DOUĂ CARTELE SIM
Telefonul dvs. poate avea două cartele SIM, care pot fi utilizate în scopuri diferite.
Selectați ce cartelă SIM va fi utilizată
Selectați Meniu > > Conectivitate > Dual SIM .
Pentru a alege cartela SIM pe care doriți o utilizați pentru apeluri, selectați
SIM preferat pentru apeluri .
Pentru a alege cartela SIM pe care doriți o utilizați pentru mesaje, selectați
SIM preferat pentru mesaje .
Pentru a alege cartela SIM pe care doriți o utilizați pentru datele mobile, selectați
Conex. de date mobile > SIM preferat .
Sfat: Puteți redenumiți cartelele SIM pentru a face mai ușor distincția între acestea.
Selectați Meniu > > Conectivitate > Dual SIM > Setări SIM . Selectați o cartelă SIM și
Nume SIM .
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Ghid de utilizare
6 Internet și conexiuni
NAVIGAȚI PE WEB
Conectați-vă la internet
Rețineți browserul poate varia în funcție de regiunea dvs. și poate funcționa diferit.
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți adresa web și apăsați OK .
BLUETOOTH®
Conectați-vă telefonul la alte dispozitive prin Bluetooth.
Porniți Bluetooth
1. Selectați Meniu > > Conectivitate > Bluetooth .
2. Activați Bluetooth .
3. Selectați Aparate găsite și dispozitivul Bluetooth la care doriți conectați.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Ghid de utilizare
7 Muzică
PLAYER DE MUZICĂ
Puteți asculta fișierele dvs. de muzică MP3 cu playerul de muzică.
Ascultarea muzicii
Pentru a reda muzica, trebuie stocați fișierele audio pe o cartelă de memorie sau în memoria
telefonului.
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați Melodii pentru a vedea toată muzica salvată.
3. Derulați la o melodie și selectați Redare .
Puteți, de asemenea, creați propriile liste de redare.
Pentru a regla volumul, derulați în sus sau în jos.
ASCULTAREA RADIOULUI
Ascultați posturile radio preferate pe telefon
Selectați Meniu > . Telefonul dvs. caută automat posturi atunci când porniți radioul.
Pentru a modifica volumul, derulați în sus sau în jos. Pentru a salva un post, selectați >
Adăugare la preferate . Pentru a comuta la un post salvat, selectați > Preferate și selectați
postul. Pentru a închide radioul, selectați > Închidere radio .
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Ghid de utilizare
8 Ceas, calendar și calculator
SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI DATEI
Modificați ora și data
1. Selectați Meniu > > Oră și limbă >
Dată și oră .
2. Dezactivați Actualiz. autom. .
3. Pentru a seta ora, selectați Oră și
introduceți ora.
4. Pentru a seta data, selectați Dată și
introduceți data.
5. Selectați Salvare .
CEAS CU ALARMĂ
Aflați cum utilizați ceasul cu alarmă pentru a trezi și pentru a ajunge la timp în diferite
locuri.
Setați o alarmă
Nu aveți niciun ceas prin preajmă? Utilizați-vă telefonul pe post de ceas cu alarmă.
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați + Alarmă nouă și introduceți ora de alarmă și alte detalii.
3. Selectați > Salvare .
CALENDAR
Trebuie amintiți un eveniment? Adăugați-l la calendar.
Adăugarea unui eveniment în calendar
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați o dată și + Eveniment nou .
3. Introduceți detaliile evenimentului și selectați Salvare .
CALCULATOR
Aflați cum faceți adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri utilizând calculatorul telefonului dvs.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Ghid de utilizare
Cum calculați
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți primul factor al calculului, utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta operația,
apoi introduceți cel de-al doilea factor.
3. Apăsați tasta de derulare pentru a obține rezultatul calculului.
Selectați pentru a șterge câmpurile cu cifre.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Ghid de utilizare
9 Golirea telefonului
ELIMINAȚI CONȚINUT PRIVAT DIN TELEFONUL DVS.
În cazul în care achiziționați un telefon nou sau doriți aruncați sau reciclați telefonul vechi,
iată cum puteți elimina informațiile și conținutul personal. Rețineți este responsabilitatea
dvs. eliminați tot conținutul privat.
Eliminați conținut din telefonul dvs.
Atunci când eliminați conținut privat din telefonul dvs., verificați dacă acesta este eliminat de
pe cartela SIM sau din memoria telefonului.
Pentru a elimina mesajele, selectați Meniu > . Selectați > Ștergere conversație , selectați
toate firele mesajului și .
Pentru a elimina contacte, selectați Meniu > . Selectați > Ștergere contacte , selectați
toate contactele și .
Pentru a elimina informațiile apelului, selectați Meniu > . Selectați > Ştergere totală >
OK .
Verificați ca tot conținutul personal fi fost eliminat.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Ghid de utilizare
10 Informații despre produs și siguranță
PENTRU SIGURANȚA DVS.
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă
sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în
întregime ghidul utilizatorului.
OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți dispozitivul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate
provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea
dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu
pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.
SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un
autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie fie siguranța
circulației.
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Ghid de utilizare
INTERFERENȚE
Toate dispozitivele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.
SERVICE AUTORIZAT
Instalarea sau repararea acestui produs este permisă numai personalului autorizat.
BATERII, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai acumulatoare, încărcătoare și alte accesorii omologate de HMD Global Oy pentru
a fi utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.
PĂSTRAȚI DISPOZITIVUL ÎN STARE USCATĂ
© 2020 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Nokia 215 4G Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului