Nokia 210 Dual SIM Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 210 Dual SIM
Ghid de utilizare
Ediția 2020-02-04 ro-RO
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Pregătire pentru utilizare 5
Taste și componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Configurarea și pornirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Scrierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Apeluri, contacte și mesaje 10
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trimiterea de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Personalizați-vă telefonul 12
Modificarea tonurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Modificarea aspectul ecranului de întâmpinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adăugarea de comenzi rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beneficiați la maximum de cele două cartele SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Cameră foto 15
Fotografii și videoclipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 Internet și conexiuni 16
Navigarea pe Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8 Muzică 17
Music player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ascultarea radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
9 Ceas, calendar și calculator 18
Setarea manuală a orei și datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10 Golirea telefonului 20
Restaurarea setărilor din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11 Informații despre produs și siguranță 21
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Informații referitoare la baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Protejați-vă dispozitivul împotriva conținutului dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Despre administrarea drepturilor digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
3 Pregătire pentru utilizare
TASTE ȘI COMPONENTE
Telefonul dumneavoastră
Acest ghid de utilizare se aplică pentru următorul model: TA-1139
Tastele și componentele telefonului sunt:
1. Tasta de selecție stânga
2. Tasta de parcurgere. Apăsați pentru a
accesa aplicații și a selecta elemente.
3. Cască/difuzor
4. Conector USB
5. Conector pentru set de căști cu microfon
6. Tasta de selecție dreapta
7. Microfon
8. Cameră foto
9. Bliț
10. Zona antenei
11. Fanta de deschidere a capacului din spate
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Evitați atingerea zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează
calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza creșterii
nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a
fi utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente
ale dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi de stocare magnetice în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul
de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.
Notă: Puteți seta telefonul solicite un cod de siguranță. Codul presetat este 12345.
Schimbați-l pentru a proteja confidențialitatea și datele personale. Totuși, rețineți
atunci când schimbați codul, trebuie țineți minte noul cod, deoarece HMD Global nu-l poate
deschide sau ocoli.
CONFIGURAREA ȘI PORNIREA TELEFONULUI
Aflați cum introduceți cartela SIM, cardul de memorie și bateria și cum porniți telefonul.
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vezi
figura). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defectarea cartelei sau a
dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.
Notă: Opriți dispozitivul și deconectați încărcătorul și orice alt dispozitiv, înainte de a scoate
orice capac. Evitați atingerea componentelor electronice în timpul schimbării oricărui capac.
Depozitați și utilizați întotdeauna dispozitivul cu toate capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Configurarea telefonului
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea
de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Glisați cartela SIM în slotul SIM1. Dacă
aveți o a doua cartelă SIM, glisați-
o în slotul SIM2. Ambele cartele SIM
sunt simultan disponibile atunci când
dispozitivul nu este utilizat, dar în timp
ce o cartelă SIM este activă, de exemplu, în
timpul efectuării unui apel, este posibil ca
cealaltă nu fie disponibilă.
4. Dacă aveți un card de memorie, glisați-l în
slotul pentru carduri de memorie.
5. Reintroduceți bateria.
6. Montați la loc capacul.
Porniți telefonul
Apăsați și țineți apăsat pe .
ÎNCĂRCAȚI TELEFONUL
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Datele pot fi transferate în timpul încărcării dispozitivului. Eficiența puterii de încărcare prin
USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai mare de încărcare înainte de
pornirea și funcționarea telefonului. Asigurați-vă aveți computerul pornit.
TASTATURĂ
Utilizarea tastelor telefonului
Pentru a vizualiza aplicațiile și
caracteristicile telefonului dvs. pe ecranul
de întâmpinare, selectați Meniu .
Pentru a accesa o aplicație sau o funcție,
apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos,
la stânga sau la dreapta. Pentru a deschide
o aplicație sau o funcție, apăsați tasta de
parcurgere.
Pentru a întoarce la ecranul de
întâmpinare, apăsați tasta de terminare
.
Pentru a modifica volumul telefonului,
derulați la stânga sau la dreapta.
Pentru a aprinde lanterna, pe ecranul de
întâmpinare, apăsați tasta de parcurgere
de două ori în sus. Pentru a o stinge,
derulați o dată în sus. Nu îndreptați lumina
lanternei spre ochii altor persoane.
Blocarea tastaturii
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, blocați tastatura: Selectați Salt la >
Blocare taste . Pentru a debloca tastatura, apăsați și selectați Debloc .
SCRIEREA TEXTULUI
Scrierea cu ajutorul tastaturii
Scrierea cu ajutorul tastaturii este ușoară și distractivă.
Apăsați repetat o tastă până când este afișată litera dorită.
Pentru a introduce un spațiu apăsați 0 .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Pentru a introduce un caracter special sau un semn de punctuație, apăsați * .
Pentru a comuta între litere mici și mari, apăsați # în mod repetat.
Pentru a introduce un număr, apăsați lung o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
4 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel de pe noul dvs. telefon.
1. Tastați numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, folosit pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori *.
2. Apăsați . Dacă este cazul, selectați ce cartelă SIM trebuie utilizată.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Răspundeți unui apel
Apăsați .
Sfat: Dacă aflați într-o situație în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie anulați
repede sunetul, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
Memorați și organizați numerele de telefon ale prietenilor.
1. Selectați Meniu > > Adăugare .
2. Scrieți numele și introduceți numărul.
3. Selectați Memorați .
Pentru a adăuga mai multe contacte, selectați Opțiuni > Adăug. contact nou .
Salvarea unui contact din jurnalul de apeluri
1. Selectați Meniu > > Nepreluate . Recepționate sau Efectuate , în funcție de locul în
care doriți salvați contactul.
2. Derulați la numărul pe care doriți îl salvați, selectați Opțiuni > Memorați și selectați
unde doriți salvați contactul.
3. Adăugați numele contactului, verificați dacă numărul de telefon este corect și selectați
Memorați .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Apelarea unui contact
Puteți apela un contact direct din lista de contacte.
Selectați Meniu > , derulați la contactul pe care doriți îl apelați și apăsați tasta de apelare.
TRIMITEREA DE MESAJE
Scrierea și trimiterea mesajelor
1. Selectați Meniu > > Creare mesaj .
2. În câmpul Către, introduceți numărul
destinatarului sau selectați Adăugare >
Contacte pentru a adăuga destinatari din
lista de contacte.
3. Scrieți mesajul în câmpul corespunzător.
4. Pentru a introduce imagini în mesaj sau
pentru a utiliza textul predictiv, selectați
Opțiuni . Pentru a insera emoticoane
sau simboluri, selectați Opțiuni >
Opțiuni inserții
5. Selectați Trimitere .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
5 Personalizați-vă telefonul
MODIFICAREA TONURILOR
Setarea de tonuri noi
1. Selectați Meniu > > Tonuri .
2. Selectați tonul pe care doriți îl modificați și selectați cartela SIM pentru care doriți
efectuați modificarea, dacă vi se solicită acest lucru.
3. Derulați la tonul dorit și selectați OK .
MODIFICAREA ASPECTUL ECRANULUI DE ÎNTÂMPINARE
Alegerea unei imagini de fundal noi
Puteți modifica imaginea de fundal a ecranului de întâmpinare.
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine de fundal .
2. Selectați Implicit , derulați la imaginea de fundal dorită și selectați Vizualizare
3. Dacă place imaginea de fundal, selectați Alegere și selectați modul în care doriți
poziționați imaginea de fundal pe ecranul de întâmpinare.
Sfat: De asemenea, puteți utiliza o fotografie pe care ați realizat-o sau ați primit-o ca imagine
de fundal. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine de fundal > Fotografii .
Afișarea datei și orei
Puteți alege vedeți data și ora pe ecranul de întâmpinare al telefonului.
Selectați Meniu > > Dată și oră > Afișare dată și oră > Activat .
Dacă doriți ca telefonul actualizeze automat ora, activați setarea Actualizare automată oră .
__Sfat: __ De asemenea, puteți seta telefonul afișeze ora chiar și în modul inactiv. Selectați
Meniu > > Setări afișaj > Ecran Glance > Activat .
PROFILURI
Telefonul are profiluri diferite pentru situații diferite. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințele dvs.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Personalizarea profilurilor
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în funcție de situație. De exemplu, există un
profil silențios, în care sunetele sunt dezactivate, și un profil de exterior cu tonuri puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și apoi Personalizare .
Fiecare profil poate avea setări specifice pentru sonerie, volumul soneriei, sunetele de mesaje
ș.a.m.d.
ADĂUGAREA DE COMENZI RAPIDE
Puteți adăuga comenzi rapide pentru diferite aplicații și setări, pe ecranul de întâmpinare.
Editarea setărilor Salt la
În partea din stânga jos a ecranului de întâmpinare aveți opțiunea Salt la , unde găsiți
comenzile rapide către diverse aplicații și setări. Selectați comenzile rapide pe care le folosiți
cel mai frecvent.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Selectați Opțiuni de selecție .
3. Derulați la fiecare comandă rapidă pe care doriți o includeți în lista Salt la și selectați
Marcare .
4. Selectați Realizat > Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
1. Selectați Organizare .
2. Derulați la elementul pe care doriți îl mutați, selectați Mutare și locul unde doriți îl
mutați.
3. Selectați Înapoi > Da pentru a salva modificările.
BENEFICIAȚI LA MAXIMUM DE CELE DOUĂ CARTELE SIM
Telefonul dvs. poate avea două cartele SIM, pe care le puteți utiliza în scopuri diferite.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
Selectarea cartelei SIM pe care doriți o utilizați
Selectați Meniu > > Conectivitate > Dual SIM .
Pentru a alege cartela SIM pe care o veți utiliza pentru apeluri, selectați SIM pentru apeluri ,
apoi selectați Întreabă întotdeauna , SIM1 sau SIM2 .
Pentru a alege cartela SIM pe care o veți utiliza pentru mesaje, selectați SIM pentru mesaje ,
apoi selectați Întreabă întotdeauna , SIM1 sau SIM2 .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
6 Cameră foto
FOTOGRAFII ȘI VIDEOCLIPURI
Nu aveți nevoie de un aparat foto separat deoarece telefonul dvs. are tot ce trebuie pentru a
imortaliza amintirile.
Efectuarea unei fotografii
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru mărire sau micșorare, derulați în sus sau în jos.
3. Pentru a face o fotografie, selectați .
Pentru a vedea fotografia pe care tocmai ați făcut-o, selectați > Fotografii .
Opțiuni pentru cameră
Selectați Meniu > > și apoi opțiunea dorită, cum ar fi Luminozitate sau
Efecte de imagine .
Înregistrarea unui videoclip
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați la stânga și selectați .
3. Pentru a opri videoclipul, selectați .
Pentru a vedea videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat, selectați > Videoclipuri .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
7 Internet și conexiuni
NAVIGAREA PE WEB
Conectarea la internet
1. Selectați Meniu > .
2. Scrieți o adresă Web și selectați Accesare .
3. Utilizați tasta de parcurgere pentru a deplasa în browser.
BLUETOOTH®
Conectați telefonul la alte dispozitive cu Bluetooth.
Activarea Bluetooth
1. Selectați Meniu > > Conectivitate > Bluetooth .
2. Comutați Bluetooth la Activat .
3. Selectați Activ pentru a găsi un dispozitiv nou sau Împerecheat pentru a găsi un dispozitiv
pe care l-ați asociat deja cu telefonul.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
8 Muzică
MUSIC PLAYER
Puteți asculta fișierele dvs. MP3 cu Music player.
Ascultarea muzicii
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați dacă doriți vizualizați melodiile, artiștii, albumele sau listele de redare.
3. Derulați la o melodie și selectați Redați .
Pentru a regla volumul, derulați în sus sau în jos.
Sfat: Pentru a seta o melodie ca ton de apel, selectați Opțiuni > Utilizare ca ton .
ASCULTAREA RADIO
Conectați un set de căști compatibil cu telefonul. Acesta are rolul unei antene.
Căutarea posturilor de radio
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a căuta toate posturile disponibile, selectați Opțiuni > Căutare automată .
3. Pentru a comuta la o stație salvată, derulați la stânga sau la dreapta.
Ascultați posturile de radio preferate pe telefon
Selectați Meniu > . Pentru a modifica volumul, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a
închide radioul, selectați Stop .
Selectați Meniu > . Pentru a modifica volumul, derulați în sus sau în jos. Pentru a închide
radioul, selectați Opțiuni > Dezactivare .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
9 Ceas, calendar și calculator
SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI DATEI
Puteți seta ceasul telefonului manual.
Modificarea orei și datei
1. Selectați Meniu > > Dată și oră .
2. Comutați Actualizare automată oră la Dezactivat .
3. Pentru a seta ora, selectați Oră . Utilizați tasta de parcurgere pentru a seta ora și selectați
OK .
4. Pentru a seta data, selectați Dată . Utilizați tasta de parcurgere pentru a seta data și
selectați OK .
CEAS CU ALARMĂ
Aflați cum utilizați ceasul cu alarmă pentru a trezi la timp și a nu întârzia.
Setarea unei alarme
Nu aveți niciun ceas în jur? Folosiți telefonul pe post de ceas cu alarmă.
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați o alarmă prestabilită.
3. Pentru a activa alarma, selectați Activat sau pentru a seta o alarmă nouă, selectați Editați
și utilizați tastatura pentru a introduce ora.
4. Selectați Memorați .
CALENDAR
Trebuie amintiți un eveniment? Adăugați-l în calendar.
Adăugarea unui eveniment în calendar
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați la o dată și selectați Opțiuni > Adăugare eveniment .
3. Introduceți detaliile evenimentului și selectați Memorați .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
CALCULATOR
Aflați cum efectuați adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri cu calculatorul telefonului.
Cum calculați
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți primul factor al calculului dvs., utilizați tasta de derulare pentru a selecta
operația și introduceți al doilea factor.
3. Selectați Egal cu pentru a obține rezultatul calculului.
Selectați Ștergeți pentru a goli câmpurile numerice.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 210 Dual SIM Ghid de utilizare
10 Golirea telefonului
RESTAURAREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ
Resetarea telefonului
Puteți restabili setările inițiale din fabrică, dar aveți grijă, deoarece această resetare elimină
toate datele pe care le-ați salvat în memoria telefonului și toate personalizările.
Dacă renunțați la telefon, rețineți sunteți responsabili de eliminarea întregului conținut
privat.
1. Selectați Meniu > > Rest. setări fabrică .
2. Introduceți codul de securitate. După ce ați selectat OK nu va mai trebui confirmați
nimic altceva. Telefonul este resetat și toate datele sunt eliminate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Nokia 210 Dual SIM Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului