Nokia 150 Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 150
Ghid de utilizare
Ediția 2020-05-26 ro-RO
Nokia 150 Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 150 Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Introducere 5
Taste și componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Configurați și porniți telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcați telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Scrierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Apeluri, contacte și mesaje 10
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Expediați mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Personalizați-vă telefonul 12
Modificarea tonurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Modificați aspectul ecranului de start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adăugați scurtături . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Aparat foto 14
Fotografii și videoclipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 Bluetooth 15
Conexiuni Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8 Muzică 16
Player de muzică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ascultarea radioului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 150 Ghid de utilizare
9 Ceas, calendar și calculator 17
Setarea manuală a orei și datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10 Golirea telefonului 19
Reveniți la setările din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11 Informații privind siguranța și produsul 20
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informații despre baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Protejați-vă dispozitivul de conținut dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Despre gestionarea drepturilor digitale (Digital Rights Management) . . . . . . . . . . . 28
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 150 Ghid de utilizare
3 Introducere
TASTE ȘI COMPONENTE
Telefonul dvs.
Acest ghid de utilizare se aplică pentru următorul model: TA-1235.
1. Tasta de apel
2. Tasta de selectare stânga
3. Tasta de derulare
4. Cască/Difuzor
5. Conector USB
6. Conector set de căști
7. Tasta de selectare dreapta
8. Tasta de pornire dispozitiv/terminare apel
9. Aparat foto
10. Bliț
11. Microfon
12. Fantă de deschidere a capacului posterior
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 150 Ghid de utilizare
Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele
afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza
creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi
utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente ale
dispozitivului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Este posibil ca unele dintre accesoriile menționate în acest ghid de utilizare, cum ar fi
încărcătorul, setul de căști cu microfon sau cablul de date, fie vândute separat.
__Notă: __ Codul de securitate prestabilit este 12345. Pentru a-l activa, selectați Meniu
> Setări > Setări de securitate > Siguranță tel. , introduceți 12345 și selectați OK ,
apoi selectați Activat . Pentru a schimba codul de securitate, selectați Meniu > Setări
> Setări siguranță > Modif. coduri acces > Modif. cod siguranță , introduceți codul de
siguranță curent și selectați OK . Introduceți codul nou și selectați OK , apoi reintroduceți
codul nou și selectați OK . Atunci când schimbați codul, trebuie rețineți codul nou,
deoarece HMD Global nu-l poate debloca sau ocoli.
CONFIGURAȚI ȘI PORNIȚI TELEFONUL
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vedeți
figura). Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale
dispozitivului și poate afecta datele stocate pe cartelă.
Rețineți: Opriți dispozitivul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt dispozitiv înainte
de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați
capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna dispozitivul cu capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 150 Ghid de utilizare
Introduceți cartela SIM
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Glisați cartela SIM în slotul dedicat cartelei SIM.
Introducerea celei de-a doua cartele SIM
Dacă dețineți o a doua cartelă SIM, introduceți-o în slotul aferent cartelei SIM2. Ambele cartele
SIM sunt simultan disponibile când dispozitivul nu este utilizat, însă, în timp ce una dintre
cartelele SIM este activă, de exemplu, pe durata efectuării unui apel, este posibil ca cealaltă
nu fie disponibilă.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 150 Ghid de utilizare
Introduceți cardul de memorie
1. Dacă aveți un card de memorie, introduceți-l în slotul pentru carduri de memorie.
2. Reintroduceți bateria.
3. Reașezați capacul.
Pornirea telefonului
Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.
ÎNCĂRCAȚI TELEFONUL
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie necesar reîncărcați
telefonul înainte de a-l putea utiliza.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Datele pot fi transferate în timpul încărcării dispozitivului. Eficiența puterii de încărcare prin
USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai mare de încărcare înainte de
pornirea și funcționarea telefonului. Asigurați-vă aveți computerul pornit.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 150 Ghid de utilizare
TASTATURĂ
Utilizarea tastelor telefonului
Pentru a vedea aplicațiile și caracteristicile
telefonului dvs., pe ecranul de pornire,
selectați Meniu .
Pentru a accesa o aplicație sau o
caracteristică, apăsați tasta de derulare în
sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Pentru
a deschide aplicația sau caracteristica,
apăsați tasta de derulare.
Pentru a reveni la ecranul de pornire,
apăsați tasta Terminare.
Pentru a schimba volumul telefonului,
derulați în sus sau în jos.
Pentru a porni lanterna, din ecranul de
pornire, apăsați de două ori în sus tasta
de derulare. Pentru a o dezactiva, derulați
o dată în sus. Nu îndreptați lumina către
ochii altor persoane.
Blocarea tastelor
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, blocați tastatura: selectați Salt la >
Blocare taste . Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta Terminare și selectați Debloc. .
SCRIEREA TEXTULUI
Scrierea utilizând tastele
Apăsați o tastă de mai multe ori, până când se afișează o literă.
Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta 0.
Pentru a tasta un caracter special sau un semn de punctuație, apăsați tasta asterisc sau, dacă
utilizați text predictiv, apăsați și mențineți apăsată tasta asterisc.
Pentru a comuta între majuscule și minuscule, apăsați de mai multe ori tasta #.
Pentru a introduce o cifră, apăsați și mențineți apăsată o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 150 Ghid de utilizare
4 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
1. Introduceți numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, utilizat pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori tasta *.
2. Apăsați tasta de apelare. Dacă vi se solicită, selectați cartela SIM pe care doriți o utilizați.
3. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta Terminare.
Preluarea unui apel
Apăsați tasta de apelare.
Sfat: Dacă aflați în situația în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie îl treceți rapid
în modul silențios, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
1. Selectați Meniu > > Adăugare contact .
2. Selectați unde doriți salvați contactul.
3. Scrieți numele și tastați numărul de telefon.
4. Selectați OK .
Salvarea unui contact din jurnalul de apeluri
1. Selectați Meniu > > Apeluri nepreluate , Apeluri recepționate sau Numere formate , în
funcție de locația unde doriți salvați contactul.
2. Derulați până la numărul pe care doriți îl salvați, selectați Opț. > Memorare și selectați
unde doriți salvați contactul.
3. Adăugați numele contactului, verificați dacă numărul de telefon este corect și selectați OK .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 150 Ghid de utilizare
Apelarea unui contact
Puteți apelați un contact direct din lista de contacte.
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați Nume și derulați până la contactul pe care doriți îl apelați.
3. Apăsați tasta de apelare.
EXPEDIAȚI MESAJE
Scrierea și expedierea mesajelor
1. Selectați Meniu > > Creare mesaj .
2. Scrieți mesajul.
3. Apăsați tasta de apelare. Dacă vi se solicită, selectați cartela SIM pe care doriți o utilizați.
4. Tastați un număr de telefon sau selectați un destinatar din lista de contacte sau grupuri și
selectați OK .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 150 Ghid de utilizare
5 Personalizați-vă telefonul
MODIFICAREA TONURILOR
Setarea de tonuri noi
1. Selectați Meniu > > Setări sunet .
2. Selectați ce ton doriți schimbați și selectați pentru care cartelă SIM doriți îl schimbați,
dacă vi se solicită.
3. Derulați până la tonul dorit și selectați OK .
MODIFICAȚI ASPECTUL ECRANULUI DE START
Alegeți o nouă imagine de fundal
Puteți modifica fundalul ecranului de pornire.
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fond .
2. Selectați Implicit , derulați până la imaginea de fundal dorită și selectați Vizualizare .
3. Dacă place imaginea de fundal, alegeți Selectare , apoi alegeți cum doriți poziționați
imaginea de fundal pe ecranul de pornire.
__Sfat: __ De asemenea, puteți utiliza ca imagine de fond o fotografie pe care ați efectuat-o
sau ați primit-o. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fond > Fotografii .
Afișare dată și oră
Puteți selecta dacă doriți sau nu afișați data și ora pe ecranul de pornire al telefonului.
Selectați Meniu > > Setări oră > Afișare dată și oră > Afișare ceas .
Dacă doriți ca telefonul dvs. actualizeze automat ora, activați Actualiz. autom. oră și dată .
__Sfat: __ De asemenea, puteți seta telefonul afișeze ora chiar și în modul inactiv. Selectați
Meniu > > Setări afișaj > Ecran de așteptare > Activat .
PROFILURI
Telefonul dvs. are diferite profiluri pentru diferite situații. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințe.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 150 Ghid de utilizare
Personalizarea profilurilor
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în diferite situații. De exemplu, există un profil
silențios pentru momentele în care nu doriți ca sunetul fie pornit și un profil de exterior cu
sunete puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și Personalizare .
Pentru fiecare profil, puteți seta un sunet specific, volumul sunetului, sunetele pentru mesaje
etc.
ADĂUGAȚI SCURTĂTURI
Puteți adăuga pe ecranul de pornire scurtături către diferite aplicații și setări.
Editați setările meniului Salt la
În partea din stânga jos a ecranului de pornire este tasta Salt la , care conține scurtături către
diverse aplicații și setări. Selectați scurtăturile cele mai convenabile pentru dvs.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Alegeți Selectare opțiuni .
3. Derulați până la fiecare scurtătură pe care doriți o aveți în lista Salt la și selectați
Marcare .
4. Selectați Realizat > Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
1. Selectați Organizare .
2. Derulați până la articolul pe care doriți îl mutați, selectați Mutare și locația unde doriți
îl mutați.
3. Selectați Înapoi > Da pentru a salva modificările.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 150 Ghid de utilizare
6 Aparat foto
FOTOGRAFII ȘI VIDEOCLIPURI
Pentru a utiliza camera, trebuie introduceți un card de memorie în telefon.
Efectuați o fotografie
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a mări sau a micșora, derulați în sus sau în jos.
3. Pentru a face o fotografie, selectați Fotogr. .
Înregistrarea unui videoclip
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați la dreapta și selectați .
3. Pentru a opri videoclipul, selectați .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 150 Ghid de utilizare
7 Bluetooth
CONEXIUNI BLUETOOTH®
Porniți Bluetooth
Înainte de a transfera fișiere prin Bluetooth, introduceți un card de memorie în telefon.
1. Selectați Meniu > .
2. Comutați Bluetooth la valoarea Activat .
3. Selectați Dispozitive asociate pentru a găsi un dispozitiv nou sau un dispozitiv cu care
ați asociat anterior telefonul sau selectați Dispozitive active pentru a vedea o listă de
dispozitive disponibile pentru conectare.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 150 Ghid de utilizare
8 Muzică
PLAYER DE MUZICĂ
Puteți asculta fișierele dvs. de muzică MP3 cu playerul de muzică. Pentru a reda muzică, trebuie
stocați fișierele de muzică pe un card de memorie.
Ascultarea muzicii
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați Opț. > Toate melod. pentru a vedea toată muzica salvată.
3. Derulați la o melodie și selectați Redare .
Pentru a regla volumul, derulați în sus sau în jos.
__Sfat: __ Pentru a seta o melodie ca ton de apel, selectați Opț. > Utilizare ca sonerie .
ASCULTAREA RADIOULUI
Ascultarea posturilor radio preferate
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a căuta toate posturile disponibile, selectați OK .
Pentru a modifica volumul, derulați în sus sau în jos. Pentru a comuta între posturile
disponibile, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a salva un post, selectați Opț. >
Memorare canal , denumiți postul și selectați o locație pentru acesta. Pentru a comuta la un
post salvat, apăsați tasta numerică corespunzătoare de pe tastatura telefonului. Pentru a
închide radioul, selectați Stop .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 150 Ghid de utilizare
9 Ceas, calendar și calculator
SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI DATEI
Modificați ora și data
1. Selectați Meniu > > Setări oră .
2. Comutați Actualiz. autom. oră și dată la valoarea Dezactivat .
3. Pentru a seta ora, selectați Ceas > Setare oră . Utilizați tasta de derulare pentru a seta ora
și selectați OK .
4. Pentru a seta data, selectați Setare dată . Utilizați tasta de derulare pentru a seta data și
selectați OK .
CEAS CU ALARMĂ
Setarea unei alarme
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați o alarmă și utilizați tasta de derulare pentru a seta ora.
3. Selectați OK .
Dacă doriți ca alarma se repete în anumite zile, selectați alarma, apoi selectați
Repetare alarmă > Repetare alarmă , derulați la fiecare zi în care doriți pornească alarma
și selectați Marcare . Apoi selectați Efectuat > Da .
CALENDAR
Adăugarea unui eveniment în calendar
1. Selectați Meniu > .
2. Derulați până la o dată și selectați Opț. > Adăug. memento .
3. Introduceți numele evenimentului și selectați OK .
4. Selectați dacă doriți adăugați o alarmă la eveniment și selectați OK .
CALCULATOR
Aflați cum faceți adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri utilizând calculatorul telefonului dvs.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 150 Ghid de utilizare
Cum calculați
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți primul factor al calculului, utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta operația,
apoi introduceți cel de-al doilea factor.
3. Selectați Egal pentru a obține rezultatul calculului.
Selectați Ștergeți pentru a șterge câmpul cu cifre.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 150 Ghid de utilizare
10 Golirea telefonului
REVENIȚI LA SETĂRILE DIN FABRICĂ
Resetați telefonul
Puteți reveni la setările originale din fabrică, dar această resetare elimină toate datele salvate în
memoria telefonului și toate elementele de personalizare.
Dacă nu mai utilizați telefonul, rețineți faptul dvs. revine responsabilitatea de a elimina
conținutul privat.
Pentru a reseta telefonul la setările originale și a elimina toate datele, tastați din ecranul de
pornire *#7370#. Dacă vi se solicită, introduceți codul de securitate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 150 Ghid de utilizare
11 Informații privind siguranța și produsul
PENTRU SIGURANȚA DVS.
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă
sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în
întregime ghidul utilizatorului.
OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți dispozitivul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate
provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea
dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu
pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.
SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un
autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie fie siguranța
circulației.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29

Nokia 150 Manualul utilizatorului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul utilizatorului