Nokia 110 Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
Nokia 110
Ghid de utilizare
Ediția 2020-02-04 ro-RO
Nokia 110 Ghid de utilizare
1 Despre acest ghid de utilizare
Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a
bateriei, citiți secțiunea „Pentru siguranța dvs.” din ghidul de utilizare imprimat sau la adresa
www.nokia.com/support înainte de utilizarea dispozitivului. Pentru a afla cum începeți
utilizarea noului dvs. dispozitiv, citiți ghidul de utilizare imprimat.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 2
Nokia 110 Ghid de utilizare
Cuprins
1 Despre acest ghid de utilizare 2
2 Cuprins 3
3 Pregătire pentru utilizare 5
Taste și componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Configurarea și pornirea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Încărcarea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tastatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Apeluri, contacte și mesaje 9
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trimiterea de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 Personalizați-vă telefonul 11
Schimbarea tonului de apel sau mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Modificarea aspectul ecranului de întâmpinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Setările meniului Salt la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Personalizarea cartelelor SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Aparat foto 14
Fotografii și videoclipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7 Radioul 15
Găsirea și salvarea unui post de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ascultați radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8 Ceas, calendar și calculator 16
Setarea manuală a orei și datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ceas cu alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Calendarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 3
Nokia 110 Ghid de utilizare
9 Golirea telefonului 18
Eliminarea conținutului privat de pe telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Restaurarea setărilor din fabrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10 Informații despre produs și siguranță 19
Pentru siguranța dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Apeluri de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Întreținerea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Simbolul coș de gunoi barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informații referitoare la baterie și încărcător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dispozitive medicale implantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Auzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Protejați-vă dispozitivul împotriva conținutului dăunător . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Medii cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Informații privind certificarea (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Despre administrarea drepturilor digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Drepturi de autor și alte notificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 4
Nokia 110 Ghid de utilizare
3 Pregătire pentru utilizare
TASTE ȘI COMPONENTE
Telefonul dvs.
Acest ghid de utilizare se aplică pentru următorul model: TA-1192
1. Tasta de apelare
2. Tasta de selecție stânga
3. Tasta de derulare. Apăsați pentru a accesa
aplicații și a selecta elemente.
4. Cască/difuzor
5. Conector USB
6. Lanternă
7. Conector căști
8. Aparat foto
9. Fanta de deschidere a capacului din spate
10. Tasta de selecție dreapta
11. Tasta de terminare/pornire
12. Microfon
Evitați atingerea zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează
calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a bateriei din cauza creșterii
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 5
Nokia 110 Ghid de utilizare
nivelului de consum în timpul funcționării.
Nu conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate
deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul
audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a
fi utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum. Unele componente
ale dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați
cărți de credit sau alte suporturi de stocare magnetice în apropierea dispozitivului, deoarece
informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.
Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, căștile
sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.
CONFIGURAREA ȘI PORNIREA TELEFONULUI
Mini SIM
Important: Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă mini SIM (vezi
figura). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defectarea cartelei sau a
dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.
Notă: Opriți dispozitivul și deconectați încărcătorul și orice alt dispozitiv, înainte de a scoate
orice capac. Evitați atingerea componentelor electronice în timpul schimbării oricărui capac.
Depozitați și utilizați întotdeauna dispozitivul cu toate capacele montate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 6
Nokia 110 Ghid de utilizare
Configurarea telefonului
1. Introduceți unghia în mica fantă din partea
de jos a telefonului, ridicați și îndepărtați
capacul.
2. Dacă bateria este în telefon, scoateți-o.
3. Introduceți cartela SIM în slotul SIM1, cu
zona contactelor orientată în jos. Dacă
aveți o a doua cartelă SIM, introduceți-
o în slotul SIM2. Ambele cartele SIM
sunt disponibile simultan atunci când
dispozitivul nu este utilizat, dar în timp
ce o cartelă SIM este activă, cum ar fi în
timpul efectuării unui apel, este posibil ca
cealaltă nu fie disponibilă.
4. Dacă aveți un card de memorie,
introduceți-l în slotul pentru carduri de
memorie.
5. Aliniați contactele bateriei, apoi introduceți
bateria.
6. Montați la loc capacul posterior.
Porniți telefonul
Apăsați și țineți apăsat pe .
ÎNCĂRCAREA TELEFONULUI
Bateria dvs. a fost parțial încărcată din fabrică, dar este posibil fie nevoie o reîncărcați
înainte de a putea utiliza telefonul.
Încărcarea bateriei
1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 7
Nokia 110 Ghid de utilizare
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon,
apoi de la priza de alimentare.
Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea fie necesare mai multe minute până
când se afișează indicatorul de încărcare.
Sfat: Puteți utiliza încărcarea USB atunci când nu este disponibilă o priză de alimentare.
Eficiența încărcării prin USB variază semnificativ și este posibil fie necesar un timp mai
îndelungat pentru începerea încărcării și a funcționării telefonului. Asigurați-vă aveți
computerul pornit.
TASTATURĂ
Utilizarea tastelor telefonului
Pentru a vizualiza aplicațiile și caracteristicile telefonului dvs. pe ecranul de întâmpinare,
selectați Meniu .
Pentru a accesa o aplicație sau o funcție, apăsați tasta de derulare în sus, în jos, la stânga
sau la dreapta. Pentru a deschide o aplicație sau o funcție, apăsați tasta de derulare.
Blocarea tastaturii
Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, blocați tastatura: selectați Salt la >
Blocare taste . Pentru a debloca tastatura, selectați Debloc. .
Pornirea lanternei
Pe ecranul de pornire, derulați rapid în sus de două ori pentru a aprinde lanterna.
Pentru a stinge lanterna, derulați o dată în sus.
Nu îndreptați lumina lanternei spre ochii altor persoane.
Scrierea cu ajutorul tastaturii
Apăsați repetat o tastă până când este afișată litera dorită.
Pentru a introduce un spațiu, apăsați 0 .
Pentru a introduce un caracter special sau un semn de punctuație, selectați Opțiuni >
Opțiuni inserare > Inserare simbol .
Pentru a comuta între litere mici și mari, apăsați # în mod repetat.
Pentru a introduce un număr, apăsați lung o tastă numerică.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 8
Nokia 110 Ghid de utilizare
4 Apeluri, contacte și mesaje
APELURI
Efectuarea unui apel
Aflați cum efectuați un apel de pe noul dvs. telefon.
1. Tastați numărul de telefon. Pentru a introduce caracterul +, folosit pentru apeluri
internaționale, apăsați de două ori *.
2. Apăsați . Dacă este cazul, selectați ce cartelă SIM trebuie utilizată.
3. Pentru a termina apelul, apăsați .
Răspundeți unui apel
Apăsați .
Sfat: Dacă aflați într-o situație în care nu puteți răspunde la telefon și trebuie anulați
repede sunetul, selectați Silențios .
CONTACTE
Adăugarea unui contact
Salvați și organizați numerele de telefon ale prietenilor.
1. Selectați Meniu > > Adăugare contact .
2. Selectați unde doriți îl salvați pe Telefon sau pe cartela SIM .
3. Scrieți numele și introduceți numărul.
4. Selectați OK .
Salvarea unui contact din registrul de apeluri
1. Selectați Meniu > > Apeluri nepreluate , Apeluri recepționate sau Numere formate , în
funcție de locul în care doriți salvați contactul.
2. Evidențiați numărul pe care doriți îl salvați, selectați Opțiuni > Salvare și selectați unde
doriți salvați contactul.
3. Adăugați numele contactului, verificați dacă numărul de telefon este corect și selectați OK .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 9
Nokia 110 Ghid de utilizare
Apelarea unui contact
Puteți apela un contact direct din lista de contacte.
1. Selectați Meniu > > Nume .
2. Derulați la un contact și apăsați tasta de apelare.
TRIMITEREA DE MESAJE
Scrierea și trimiterea mesajelor
1. Selectați Meniu > > Scriere mesaje .
2. Scrieți un mesaj în câmpul corespunzător.
3. Selectați Opțiuni > Exped. pentru a adăuga un destinatar. Puteți introduceți un număr
de telefon sau adăugați un destinatar selectând Căutați pentru a deschide aplicația
Agendă .
4. Selectați OK .
Opțiunile de scriere
Puteți găsi diferite opțiuni pentru scrierea unui mesaj sub Opțiuni când aflați în câmpul
mesajului. Puteți, de exemplu, inserați simboluri și salvați mesaje.
Pentru a activa textul predictiv, selectați Opțiuni > Dicționar .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 10
Nokia 110 Ghid de utilizare
5 Personalizați-vă telefonul
SCHIMBAREA TONULUI DE APEL SAU MESAJE
Modificați sunetul de apel
1. Selectați Meniu > > Setări sunet > Sunet de apel .
2. Dacă se solicită, selectați o cartelă SIM.
3. Derulați la un sunet de apel și selectați OK .
__Sfat: __ Sunetul dvs. de apel este prea puternic sau prea slab? Selectați Volum sonerie și
derulați la stânga sau la dreapta.
Modificați sunetul de mesaj
1. Selectați Meniu > > Setări sunet > Sunet alertă mesaj .
2. Dacă se solicită, selectați o cartelă SIM.
3. Derulați la un sunet și selectați OK .
MODIFICAREA ASPECTUL ECRANULUI DE ÎNTÂMPINARE
Alegeți o nouă imagine de fundal
1. Selectați Meniu > > Setări afișaj > Imagine fundal .
2. Selectați Implicit pentru a alege dintre imaginile de fundal predefinite sau selectați
Fotografii pentru a alege o imagine de fundal dintre fotografiile realizate cu aparatul foto.
3. Selectați imaginea de fundal, apoi opțiunea de poziționare a imaginii de fundal pe ecran.
Afișarea datei și orei
Puteți alege dacă doriți vedeți data și ora pe ecranul de pornire al telefonului.
1. Selectați Meniu > > Setări oră > Afișare oră și dată .
2. Selectați Afișați ceasul pentru a le face vizibile pe ecranul de pornire.
Dacă doriți ca telefonul actualizeze automat ora, setați opțiunea
Actualiz. automată a datei și orei la Activat .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 11
Nokia 110 Ghid de utilizare
PROFILURI
Telefonul are profiluri diferite pentru situații diferite. Puteți edita profilurile în funcție de
preferințele dvs.
Personalizarea profilurilor
Există mai multe profiluri pe care le puteți utiliza în funcție de situație. De exemplu, există un
profil silențios, în care sunetele sunt dezactivate, și un profil de exterior cu tonuri puternice.
Puteți personaliza și mai mult profilurile.
1. Selectați Meniu > > Profiluri .
2. Selectați un profil și apoi Personalizare .
Fiecare profil poate avea setări specifice pentru sonerie, volumul soneriei, sunetele de mesaje
ș.a.m.d.
__Sfat: __ Puteți adăuga profiluri diferite în meniul de acces rapid Salt la .
SETĂRILE MENIULUI SALT LA
Puteți adăuga legături rapide către diferite aplicații și setări în meniul Salt la .
Editarea setărilor Salt la
În partea din stânga jos a ecranului de pornire, aveți meniul Salt la ; atunci când îl selectați,
puteți accesa rapid diferite aplicații și setări. Puteți schimba aplicațiile și setările în funcție de
preferințele dvs.
1. Selectați Meniu > > Salt la setări .
2. Alegeți Opțiuni selecție .
3. Derulați la o comandă rapidă pe care doriți o adăugați în meniul Salt la de pe ecranul de
pornire, apoi utilizați opțiunea Marcați pentru elementul ales.
4. Selectați Gata pentru a ieși din listă și Da pentru a salva modificările.
De asemenea, puteți reorganiza lista Salt la .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 12
Nokia 110 Ghid de utilizare
1. Selectați Organizare .
2. Derulați la un element pe care doriți îl mutați și selectați Mutare .
3. Selectați dacă doriți îl mutați în sus, în jos, în partea de sus sau în partea de jos a listei.
4. Selectați Înapoi pentru a ieși din listă și OK pentru a salva modificările.
PERSONALIZAREA CARTELELOR SIM
Editarea setărilor cartelelor SIM
1. Selectați Meniu > > Setări dual SIM .
2. Selectați Nume SIM și introduceți un nume pentru cartela dvs. SIM.
3. Selectați o pictogramă pentru cartela SIM.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 13
Nokia 110 Ghid de utilizare
6 Aparat foto
FOTOGRAFII ȘI VIDEOCLIPURI
Realizați o fotografie
1. Selectați Meniu > .
2. Pentru a realiza o fotografie apăsați pe tasta de derulare.
Pentru a vedea fotografia pe care tocmai ați realizat-o, selectați Opțiuni > Vizualiz. fotografii .
Înregistrați un videoclip
1. Pentru a porni camera, selectați Meniu > și derulați la dreapta.
2. Pentru a începe înregistrați, selectați .
3. Pentru a opri înregistrarea, selectați .
Pentru a vedea videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat, selectați > Videoclipuri .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 14
Nokia 110 Ghid de utilizare
7 Radioul
GĂSIREA ȘI SALVAREA UNUI POST DE RADIO
Conectarea la o cască compatibilă. Aceasta are rolul unei antene.
Găsirea posturilor de radio preferate
1. Selectați Meniu > .
2. Când telefonul întreabă dacă doriți căutați toate canalele disponibile, selectați OK .
3. Pentru a comuta între posturi, derulați în sus sau în jos.
4. Pentru a salva un post găsit, selectați Opțiuni > Memorare canal .
ASCULTAȚI RADIO
Ascultați posturile de radio preferate
Selectați Meniu > . Pentru a modifica volumul, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a
asculta radioul folosind difuzorul, selectați Opțiuni > Difuzor . Mențineți căștile conectate.
Pentru a închide radioul, selectați Stop .
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 15
Nokia 110 Ghid de utilizare
8 Ceas, calendar și calculator
SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI DATEI
Modificarea orei și datei
1. Selectați Meniu > > Setări oră .
2. Comutați Actualiz. automată a datei și orei la Dezactivat .
3. Pentru a seta ora, derulați în jos și selectați Ceas > Setare oră . Utilizați tasta de derulare
pentru a seta ora și selectați OK .
4. Pentru a seta data, derulați în jos și selectați Setare dată . Utilizați tasta de derulare pentru
a seta data și selectați OK .
CEAS CU ALARMĂ
Setarea unei alarme
1. Selectați Meniu > > Setare alarmă .
2. Selectați o alarmă.
3. Pentru a seta ora, derulați în sus sau în jos. Pentru a seta minutele, derulați la dreapta și
apoi în sus sau în jos.
4. Selectați OK .
CALENDARUL
Adăugarea unui memento în calendar
1. Selectați Meniu > .
2. Selectați o dată și Opțiuni >
Adăug. memento .
3. Introduceți un nume pentru eveniment și
selectați OK .
4. Pentru a seta o alarmă, selectați
Alarmă activată . Pentru a seta ora,
derulați în sus sau în jos. Pentru a seta
minutele, derulați la dreapta și apoi în sus
sau în jos.
5. Selectați OK .
CALCULATOR
Aflați cum efectuați adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri cu calculatorul telefonului.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 16
Nokia 110 Ghid de utilizare
Cum calculați
1. Selectați Meniu > .
2. Introduceți primul factor al calculului dvs., utilizați tasta de derulare pentru a selecta
operația și introduceți al doilea factor.
3. Selectați Egal cu pentru a obține rezultatul calculului.
Selectați Ștergeți pentru a goli câmpurile numerice.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 17
Nokia 110 Ghid de utilizare
9 Golirea telefonului
ELIMINAREA CONȚINUTULUI PRIVAT DE PE TELEFON
În cazul în care achiziționați un telefon nou sau doriți aruncați sau reciclați telefonul vechi,
iată cum puteți elimina datele și conținutul personal. Rețineți este responsabilitatea dvs.
eliminați tot conținutul privat.
Eliminarea conținutului de pe telefon
Când eliminați conținut privat de pe telefon, fiți atenți dacă eliminați conținutul din memoria
telefonului sau de pe cartela SIM.
1. Pentru a elimina mesaje, selectați Meniu > > Ștergere mesaje . Alegeți, dintre opțiunile
disponibile, mesajele pe care doriți le ștergeți.
2. Pentru a elimina contacte, selectați Meniu > > Ștergere și selectați opțiunea
Unul câte unul sau Ștergere totală pentru ștergerea contactelor.
3. Pentru a elimina informațiile despre apeluri, selectați Meniu > > Ștergere și selectați
Toate .
4. Verificați dacă a fost eliminat tot conținutul dvs. personal.
RESTAURAREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ
Puteți restaura setările din fabrică folosind această setare. Aveți grijă, totuși, deoarece veți
pierde toate personalizările și toate datele pe care le-ați adăugat în telefon.
Resetați telefonul
Dacă nu mai utilizați telefonul, rețineți revine responsabilitatea de elimina conținutul
privat.
Selectați Meniu > > Rev. la setările din fabrică . Nu mai există confirmare, dar telefonul
este resetat și toate datele sunt eliminate.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 18
Nokia 110 Ghid de utilizare
10 Informații despre produs și siguranță
PENTRU SIGURANȚA DVS.
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă
sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în
întregime ghidul utilizatorului.
DEZACTIVARE ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți dispozitivul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate
provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea
dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu
pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.
SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un
autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie fie siguranța
circulației.
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 19
Nokia 110 Ghid de utilizare
INTERFERENȚE
Toate dispozitivele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.
SERVICE AUTORIZAT
Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului autorizat.
BATERII, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai baterii, încărcătoare și alte accesorii omologate de HMD Global Oy pentru a fi
utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.
PĂSTRAȚI DISPOZITIVUL ÎN STARE USCATĂ
© 2019 HMD Global Oy. Toate drepturile rezervate. 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Nokia 110 Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului