SKODA Citigo NF 11-2012 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Manual de utilizare
Structura acestui Manual de utilizare
(explicaţii)
Acest Manual de utilizare este structurat sistematic, pentru a vă uşura găsirea şi
extragerea informaţiilor pe care le căutaţi.
Capitolele, Cuprinsul şi Indexul
Conţinutul manualului este structurat în segmente relativ scurte, care sunt sinteti-
zate în capitole sistematice. Capitolul actual este indicat întotdeauna în partea de
jos a paginii din dreapta.
Cuprinsul desfăşurat în funcţie de capitole şi indexul de la sfârşitul manualului vă
ajută să găsiţi rapid informaţiile dorite.
Indicaţii asupra direcţiei de deplasare
Toate indicaţiile referitoare la direcţia de deplasare, precum „stânga
“, „dreapta“,
„faţă“, „spate“ sunt raportate la direcţia de deplasare a autovehiculului.
Unităţi de măsură
Valorile sunt date în unităţi de măsură metrice.
Explicaţia simbolurilor
Indică trimiterea la o secţiune care cuprinde informaţii importante şi indi-
caţii de siguranţă din cadrul unui capitol.
Marchează sfârşitul unui capitol.
Marchează continuarea capitolului pe pagina următoare.
Indică situaţii în care autovehiculul trebuie oprit cât mai repede posibil.
® Marchează masca de protecţie recunoscută.
Indicaţii
ATENŢIE
Cele mai importante indicaţii au titlul ATENŢIE. Aceste instrucţiuni de ATENŢIO-
NARE vă atrag atenţia asupra unui pericol serios de accident, respectiv de ac-
cidentare.
ATENŢIE
Indicaţia Precauţie atrage atenţia asupra posibilelor deteriorări ale autovehiculului
dumneavoastră (de exemplu: la sistemul de transmisie) sau vă atenţionează asupra
pericolelor generale de producere a accidentelor.
Indicaţie de mediu
Indicaţia Mediu înconjurător atrage atenţia asupra protecţiei mediului înconjurător.
Aici puteţi găsi de exemplu aprecieri în ceea ce priveşte reducerea consumul de
combustibil.
Indicaţie
O indicaţie normală atrage atenţia asupra informaţiilor importante pentru exploa-
tarea autovehiculului.
Introducere
Aţi ales un autovehicul
ŠKODA, vă mulţumim pentru încredere.
Aţi obţinut un autovehicul care dispune de cea mai modernă tehnologie şi de numeroase dotări. Citiţi cu aten-
ţie acest Manual de utilizare, deoarece condiţia pentru o exploatare corectă a autovehiculului este aceea de a
proceda în conformitate cu acest manual.
Pentru eventuale întrebări referitoare la autovehiculul dumneavoastră, adresaţi-vă unui atelier autorizat
ŠKODA.
Vă dorim drum bun la volanul autovehiculului dumneavoastră ŠKODA.
ŠKODA AUTO a.s. (numit în continuare numai ŠKODA)
£
Literatura de bord
În literatura de bord a autovehiculului dumneavoastră găsiţi, în afară de acest
Manual de utilizare“ şi „Planul de Service“ şi broşura „Ajutorul la drum“.
În plus, în funcţie de modelul autovehiculului şi de echipare în mapa de bord
există manuale de utilizare şi instrucţiuni pentru fiecare echipament (de exemplu,
Manualul de utilizare Radio).
În cazul în care vă lipseşte unul din documentele menţionate mai sus, adresaţi-vă
unui partener contractual ŠKODA.
Manualul de utilizare
În acest Manual de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare posibile,
fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare în
funcţie de ţara de desfacere.
De aceea este posibil ca nu toate componentele de dotare descrise în acest Ma-
nual de utilizare să fie prezente pe autovehiculul dumneavoastră.
Nivelul de dotare al autovehiculului dumneavoastră este în conformitate cu con-
tractul dumneavoastră. Informaţii suplimentare găsiţi la dealerul dumneavoastră
ŠKODA.
Imaginile pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă de auto-
vehiculul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii cu caracter gene-
ral.
Planul de service:
conţine datele autovehiculului, inclusiv datele referitoare la lucrările de service
efectuate;
este prevăzut pentru a servi la confirmarea lucrărilor de service;
este prevăzut pentru înregistrările referitoare la garanţia de mobilitate (valabil
numai pentru anumite ţări);
serveşte drept certificat de garanţie din partea dealer-ului ŠKODA.
Confirmarea lucrărilor de service reprezintă una din condiţiile pentru solicitările de
garanţie.
Prezentaţi astfel întotdeauna Planul de service, atunci când aduceţi autovehiculul
dumneavoastră la o unitate autorizată ŠKODA.
Dacă Planul dumneavoastră de service s-a pierdut sau a fost distrus, adresaţi-vă
unităţii autorizate ŠKODA care efectuează întreţinerea periodică a autovehiculului
dumneavoastră. Aici vi se pune la dispoziţie un duplicat, în care vă vor fi confirma-
te lucrările de service efectuate până la data respectivă de către unitatea autori-
zată ŠKODA.
Broşura Ajutor la drum
Broşura Ajutorul la drum cuprinde cele mai importante numere de telefon de ur-
genţă, numerele de telefon, precum şi adresele de contact ale partenerilor con-
tractualiŠKODA din fiecare ţară.
Cuprins
Prescurtări folosite
Utilizarea
Postul de conducere 7
Prezentarea generală 6
Aparatele de bord şi lămpile de control 8
Panoul de bord 8
Afişajul multifuncţional (calculatorul de bord) 11
Lămpile de control 14
Descuierea şi încuierea autovehiculului 20
Cheia autovehiculului 20
Închiderea centralizată 21
Telecomanda 23
Capota portbagajului 25
Geamuri acţionate electric 26
Geamurile spate 27
Trapa electrică panoramică glisantă/rabatabilă 27
Luminile şi vizibilitatea 29
automată 29
Lămpile interioare 32
Vizibilitatea 33
Ştergătoarele de parbriz şi instalaţia de
spălare 33
Oglinda retrovizoare 35
Scaunele şi compartimentele de depozitare 38
Scaunele faţă 38
Tetierele 40
Scaunele din spate 40
Portbagajul 41
Portbagajul de acoperiş 44
Suporturile pentru pahare 45
Scrumiera 45
Bricheta, priza de 12 V 46
Compartimente de depozitare 47
Cârligele de haine 50
Suportul de bilete de parcare 50
Încălzirea şi sistemul de aer condiţionat 51
Încălzirea şi sistemul de aer condiţionat 51
Fantele de ventilaţie 52
Încălzirea 52
Instalaţia de climatizare 53
Pornirea şi conducerea 56
Pornirea și oprirea motorului 56
Frânele şi sistemele de asistenţă la frânare 58
Schimbarea treptelor de viteze (transmisia
manuală) 61
Pedale 62
Sistemul de asistenţă la parcare 62
Sistemul optic pentru parcare 63
Sistemul de menţinere automată a vitezei de
deplasare (GRA) 63
START-STOPP 65
City Safe Drive 66
Transmisia secvenţială 70
Transmisia manuală automatizată ASG 70
Comunicaţie 74
Telefoanele mobile şi aparatele de emisie 74
Aparatul multifuncţional Move & Fun 74
Siguranţa
Siguranţa pasivă 77
Indicaţii cu caracter general 77
Poziţia corectă în scaun 78
Centurile de siguranţă 81
Centurile de siguranţă 81
Sistemul airbag 85
Descrierea sistemului airbag 85
Airbagurile frontale 86
Airbagurile laterale Head-Thorax 87
Decuplarea airbagurilor 88
Transportul copiilor în siguranţă 90
Scaunul pentru copii 90
Indicaţii de conducere
Conducerea şi mediul înconjurător 94
Primii 1 500 kilometri 94
Catalizatorul 94
Conducerea economică şi ecologică 95
Compatibilitatea cu mediul 97
Conducerea în străinătate 98
Evitarea producerii defecţiunilor la autovehicul 98
Traversarea prin apă pe şosele 98
Indicaţii de utilizare
Îngrijirea şi curăţarea autovehiculului 100
Îngrijirea autovehiculului 100
Verificarea şi completarea 107
Combustibilul 107
Autovehicule pe GNC (gaz natural comprimat) 109
Compartimentul motor 111
Bateria autovehiculului 118
Jantele şi anvelopele 122
Roţile 122
Accesoriile, modificările şi piesele de schimb 128
Informaţii introductive 128
Modificări şi prejudicii aduse sistemului airbag 128
Regimul de tractare 129
3
Cuprins
Reparaţii efectuate de utilizator
Reparaţii efectuate de utilizator 130
Trusa de prim-ajutor şi triunghiul
reflectorizant 130
extinctorul 130
Trusa de scule 130
Înlocuirea roţii 131
Setul de pană 135
Pornirea asistată 137
Tractarea autovehiculului 139
Siguranţele fuzibile şi lămpile cu incandescenţă 141
Siguranţele 141
Becurile 144
Date tehnice
Date tehnice 148
Informaţii introductive 148
Datele de pe plăcuţa de identificare a
autovehiculului şi de pe plăcuţa de identificare a
tipului 148
Dimensiunile de gabarit 149
Specificaţia şi cantitatea de ulei de motor
necesară 149
Date specifice autovehiculului, în funcţie de
tipul de motor 151
Index
4
Cuprins
Prescurtări folosite
Prescurtare Semnificaţie
rot/min Rotaţii ale motorului pe minut
ABS Sistemul antiblocare frâne
CVA Transmisia secvenţială
GNC gaz natural comprimat
CO
2
în g/km Cantitatea de dioxid de carbon eliminată, în grame per kilome-
tru parcurs
EDS Blocarea electronică a diferenţialului
EPC Controlul componentelor electronice ale motorului
ESC Controlul stabilităţii
kW Kilowat, unitate de măsură pentru puterea motorului
CM Cutia de viteze manuală
MFD Afişajul multifuncţional
Nm Newtonmetru, unitate de măsură pentru momentul de rotaţie
al motorului
TC Controlul tracţiunii
Ð
5
Prescurtări folosite
Fig. 1 Postul de conducere
6
Utilizarea
Utilizarea
Postul de conducere
Prezentarea generală
Geamuri acţionate electric în portiera şoferului 26
Tasta de închidere centralizată 23
Reglare electrică oglinzi exterioare 36
Gurile de ventilaţie 52
Maneta pentru întrerupătorul multifuncţional:
Lumini de semnalizare şi lumina de drum, semnalizarea cu faru-
rile 31
Sistemul de menţinere automată a vitezei de deplasare 63
Volanul:
cu claxon
cu airbag frontal pentru şofer 86
Panoul de bord: Instrumentele de bord şi lămpile de control 8
Maneta pentru întrerupătorul multifuncţional:
Indicatorul multifuncţional 11
Instalaţia de spălare/ştergere parbriz 33
Regulator pentru încălzirea scaunului stânga 39
În funcţie de echipare:
Elemente de comandă pentru încălzire 52
Comenzi pentru instalaţia de climatizare 53
Mufă pentru suportul aparatului multifuncţional Move & Fun 74
Lampa de control pentru dezactivarea airbagului frontal al pasage-
rului faţă 89
Întrerupător pentru instalaţia de avertizare avarie 31
Torpedo pe partea pasagerului 48
Airbag frontal al pasagerului faţă 86
Gurile de ventilaţie 52
Comutatorul de lumini 29
Maneta de deblocare a capotei motorului 111
Regulatorul pentru reglarea fasciculului farurilor principale 30
Manetă pentru reglarea volanului 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Butucul de contact 58
Radio
Tasta pentru sistemul City Safe Drive 66
În funcţie de echipare:
Maneta pentru selectarea treptelor de viteză (transmisia ma-
nuală) 61
Maneta selectorului de viteze (transmisie manuală automati-
zată) 71
Compartimentul de depozitare 49
Regulator pentru încălzirea scaunului dreapta 39
Indicaţie
La autovehiculele cu radio montat din fabricaţie, este anexat un manual de utili-
zare separat pentru deservirea acestui aparat.
La autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă ordinea aranjării elementelor de
comandă diferă parţial faţă de ordinea prezentată în » fig. 1. Simbolurile cores-
pund elementelor de comandă.
Ð
21
22
23
24
25
26
7
Postul de conducere
Aparatele de bord şi lămpile de control
Panoul de bord
ä Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Prezentare generală a panoului de bord 8
Vitezometrul 9
Indicatorul rezervei de combustibil 9
Turometrul 9
Contorul pentru distanţa parcursă 10
Afişajul intervalelor de service 10
Recomandare pentru selectarea treptelor de viteză 10
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! În calitate de şofer
purtaţi întreaga responsabilitate pentru funcţionarea autovehiculului.
Nu acţionaţi niciodată elementele de comandă din panoul de bord în timpul
deplasării, ci numai cu autovehiculul staţionat!
Ð
Prezentare generală a panoului de bord
Fig. 2 Panou de bord - varianta 1
Fig. 3 Panou de bord - varianta 2
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Vitezometrul » pagina 9
Afişaj:
cu contor pentru distanţa parcursă » pagina 10
cu afişaj al temperaturii exterioare » pagina 12
£
ä
1
2
8
Utilizarea
cu afişare intervale service » pagina 10
cu afişaj multifuncţional » pagina 11
Tasta de resetare pentru afişarea contorului de parcurs zilnic (trip) » pagina
10
Indicatorul rezervei de combustibil » pagina 9
Turometrul » pagina 9
Tasta de reglaj pentru ceas » pagina 12
Ð
Vitezometrul
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
În funcţie de autovehicul, viteza este redată în km/h, resp. în mph şi km/h.
Ð
Indicatorul rezervei de combustibil
Fig. 4 Indicatorul de nivel combustibil
Fig. 5
Indicatorul de nivel combustibil -
GNC
3
4
5
6
ä
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Autovehicule pe benzină
Indicatorul de combustibil » fig. 4 funcţionează numai cu contactul cuplat.
Rezervorul de combustibil are o capacitate de circa 35 litri. Dacă rezerva de com-
bustibil din rezervorul de carburant atinge cantitatea de rezervă, pe panoul de
bord apare simbolul » fig. 4 - , resp. luminează intermitent simbolul timp de
10 secunde, împreună cu celelalte segmente de pe afişajul panoului de bord » fig.
4 - . Din acel moment în rezervor se mai găsesc cca. 4 litri combustibil. Acest
simbol vă aminteşte că trebuie să alimentaţi.
Ca semnal de avertizare se emite şi un semnal acustic.
Autovehicule pe GNC (gaz natural comprimat)
Indicatorul de combustibil » fig. 5 funcţionează numai cu contactul cuplat.
Dacă autovehiculul funcţionează pe benzină, limba indicatorului de combustibil se
află în zona
1
» fig. 5. Dacă autovehiculul funcţionează pe GNC, limba indicatoru-
lui de combustibil se află în zona
2
.
Când rezerva de combustibil din rezervorul de benzină ajunge în zona de rezervă,
se aprinde simbolul în panoul de bord. Indicatorul se află în zona roşie a ceasu-
lui
1
» fig. 5. În acel moment se mai găsesc cca. 5 litri combustibil în rezervor.
Când rezerva de combustibil din rezervorul de GNC ajunge în zona de rezervă, se
aprinde simbolul în panoul de bord. Indicatorul se află în zona roşie a ceasului
2
» fig. 5. În acel moment se mai află cca. 1,5 kg de combustibil în rezervor.
Ð
Turometrul
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Zona roşie de pe scala turometrului
5
» fig. 3 la pagina 8 marchează domeniul în
care unitatea de comandă a motorului începe să limiteze turaţia motorului. Unita-
tea de comandă a motorului limitează turaţia motorului la o valoare limită sigură.
Înainte de atingerea zonei roşii a scalei turometrului, comutaţi în următoarea
treaptă superioară de viteză.
Pentru a menţine turaţia optimă a motorului, se va respecta recomandarea privind
treapta de viteză » pagina 10.
£
ä
ä
9
Aparatele de bord şi lămpile de control
Evitaţi turaţii ridicate ale motorului în timpul rodajului şi înainte ca motorul să
ajungă la temperatura de regim.
Indicaţie de mediu
Selectarea la timp a vitezelor superioare contribuie la economisirea de combusti-
bil, la reducerea zgomotului de funcţionare, la protejarea mediului înconjurător şi
la creşterea duratei de viaţă a motorului.
Ð
Contorul pentru distanţa parcursă
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Distanţa parcursă este exprimată în kilometri (km). În câteva ţări, se foloseşte uni-
tatea de măsură „Mile“.
Tastă de resetare
Pentru a schimba între contorul de kilometraj şi contorul de parcurs zilnic, apăsaţi
scurt tasta
3
» fig. 2 la pagina 8 resp. » fig. 3 la pagina 8.
Pentru a reseta afişajul contorului de parcurs zilnic, apăsaţi prelung tasta
3
.
Contorul de parcurs zilnic (trip)
Contorul de parcurs zilnic indică distanţa parcursă de la ultima resetare a contoru-
lui - în paşi de 100 m resp. 1/10 mile.
Contorul de kilometraj
Contorul de kilometraj indică kilometri, respectiv milele, parcurse în total.
Ð
Afişajul intervalelor de service
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Înainte de atingerea termenului de service, după punerea contactului, pe afişajul
panoului de bord apare timp de câteva secunde inscripţia , resp. şi afişarea
numărului de kilometri rămas.
Dacă s-a atins termenul de service, la punerea contactului se emite un semnal
acustic şi, timp de câteva secunde, apare inscripţia .
ä
ä
Resetarea afişajului intervalelor de service
Unitatea autorizată ŠKODA:
resetează indicatorul după efectuarea inspecţiei;
face o însemnare în Planul de service;
lipeşte o etichetă cu termenul următorului service pe partea laterală a tabloului
de bord, pe partea şoferului.
Indicaţie
Dacă se deconectează bateria, valorile afişate ale intervalelor de service rămân
memorate.
Dacă în urma unei reparaţii trebuie să se schimbe panoul de bord, trebuie să se
introducă valorile corecte în contorul indicatorului intervalului de service. Această
lucrare este efectuată de către o unitate autorizată
ŠKODA.
Informaţii suplimentare referitoare la intervalele de service » Planul de service.
Ð
Recomandare pentru selectarea treptelor de viteză
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 8.
Pe afişajul panoului de bord este afişată o informaţie despre treapta de viteză cu-
plată.
Pentru a consuma cât mai puţin combustibil, pe display se afişează recomandări
pentru selectarea treptelor de viteză.
Afişajul Semnificaţie
Treapta de viteze optimă selectată.
Recomandare de selectare a unei trepte superioare de vi-
teze.
Recomandare de selectare a unei trepte inferioare de vi-
teze.
ATENŢIE
Pentru alegerea treptei corecte în diverse situaţii de deplasare, de exemplu în
depăşiri, este întotdeauna răspunzător şoferul.
Ð
ä
10
Utilizarea
Afişajul multifuncţional (calculatorul de bord)
ä Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Memoria 11
Modul de utilizare 12
Ceasul digital 12
Informaţii referitoare la afişajul multifuncţional 12
Avertizare la depăşirea vitezei 13
Indicatorul multifuncţional poate fi operat numai când contactul motor este cu-
plat. La punerea contactului va fi afişată funcţia selectată înainte de luarea con-
tactului motor.
Afişajul multifuncţional este redat în display » fig. 6 la pagina 11.
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! În calitate de şofer
purtaţi întreaga responsabilitate pentru funcţionarea autovehiculului.
Nu vă bazaţi numai pe ceea ce indică indicatorul temperaturii exterioare,
când doriţi să aflaţi dacă pe stradă s-a format polei. Şi la temperaturi exterioa-
re de +4 poate exista polei – avertizare asupra existenţei poleiului!
Indicaţie
La anumite tipuri de autovehicule pentru export, afişarea va fi făcută în sistemul
englezesc de măsurare.
Ð
Memoria
Fig. 6
Afişajul multifuncţional
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 11.
Afişajul multifuncţional este prevăzut cu două dispozitive de memorare automate.
Memoria selectată este afişată pe afişaj » fig. 6.
Datele dispozitivului de memorare ale deplasărilor singulare (zona de memorare 1)
vor fi afişate, când pe afişaj va apărea cifra 1. Dacă apare cifra 2, înseamnă că sunt
afişate datele din memoria tuturor deplasărilor (zona de memorare 2).
Comutarea între cele două memorii se face de la tasta
B
» fig. 7 la pagina 12 din
maneta de acţionare a ştergătoarelor.
Dispozitivul de memorare pentru deplasările singulare (memoria 1)
Memoria pentru deplasările singulare adună informaţiile legate de deplasare de la
punerea contactului motor până la luarea contactului. Dacă deplasarea se reia în
mai puţin de 2 ore de la luarea contactului motor, noile informaţii se vor adăuga la
cele existente până atunci. Dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore datele
din memorie se vor şterge automat.
Dispozitivul de memorare pentru toate deplasările (memoria 2)
Memoria pentru toate deplasările adună datele de la un număr oarecare de de-
plasări, până la o sumă de 19 ore şi 59 minute, sau 1.999 km parcurşi. Dacă una din
valorile numite este depăşită, memoria este ştearsă şi calcularea este reluată de
la zero.
Memoria nu se va şterge dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore.
Indicaţie
În cazul în care se deconectează bateria autovehiculului, toate informaţiile din
dispozitivele de memorare 1 şi 2 se vor şterge.
Ð
ä
11
Aparatele de bord şi lămpile de control
Modul de utilizare
Fig. 7
Afişajul multifuncţional: Elemen-
tele de comandă
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 11.
Tasta basculantă
A
şi tasta
B
se găsesc în maneta de acţionare a ştergătoarelor
de parbriz » fig. 7.
Selectarea memoriei
Apăsaţi repetat tasta
B
» fig. 7.
Selectarea funcţiilor
Apăsaţi scurt pe tasta basculantă
A
» fig. 7, în partea de sus sau în partea de
jos. Astfel accesaţi consecutiv funcţiile individuale ale afişajului multifuncţional.
Resetarea
Selectaţi memoria dorită.
Apăsaţi mai lung tasta
B
» fig. 7.
Următoarele valori ale memoriei selectate se aduc la zero cu ajutorul tastei
B
:
consumul mediu de combustibil;
distanţa parcursă;
viteza medie;
durata de deplasare
Ð
Ceasul digital
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 11.
ä
ä
Ora este redată după cum urmează:
Apăsaţi tasta basculantă
A
» fig. 7 la pagina 12 în sus sau în jos, pentru a comu-
ta pe afişarea orei.
Apăsaţi tasta
6
» fig. 3 la pagina 8, pentru a marca afişarea orei, în aşa fel încât
aceasta să lumineze intermitent.
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
. Pentru derulare rapidă, menţineţi
tasta apăsată.
Apăsaţi din nou tasta
6
, pentru a marca afişarea minutelor, în aşa fel încât
aceasta să lumineze intermitent.
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
. Pentru derulare rapidă, menţineţi
tasta apăsată.
Prin apăsarea din nou a tastei
6
, confirmaţi valoarea setată sau aşteptaţi timp
de aprox. 5 secunde. Setarea este memorată automat (valoarea nu mai lumi-
nează intermitent).
Ð
Informaţii referitoare la afişajul multifuncţional
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 11.
Temperatura exterioară
Pe display se afişează temperatură exterioară curentă.
Dacă temperatura exterioară scade sub +4 °C, apare indicatorul de temperatură şi
simbolul unui fulg de zăpadă (simbol de avertizare pentru polei), care mai întâi cli-
peşte pentru câteva secunde şi apoi rămâne aprins, împreună cu temperatura ex-
terioară.
Durata de deplasare
Pe ecran apare durata de deplasare de la ultima ştergere a memoriei » pagina 11.
Dacă se doreşte măsurarea timpului începând de la un anumit moment, atunci la
acel moment memoria trebuie adusă la zero, prin apăsarea tastei
B
» fig. 7 la pa-
gina 12.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 19 ore şi 59 minute. Când
această valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
Consumul instantaneu de combustibil
Pe afişaj este afişat consumul actual de combustibil în l/100 km
1)
. Cu ajutorul aces-
tei afişări, modul dumneavoastră de conducere poate fi adaptat consumului dorit
de combustibil.
£
ä
1)
La modelele destinate anumitor ţări, consumul este afişat în km/l.
12
Utilizarea
Când autovehiculul staţionează sau se deplasează cu viteză foarte redusă, consu-
mul de combustibil este afişat în l/h
1)
.
Consumul mediu de combustibil
Pe afişaj apare consumul mediu de combustibil în l/100 km
2)
începând cu ultima
ştergere a memoriei » pagina 11. Cu ajutorul acestei afişări, modul dumneavoastră
de conducere poate fi adaptat consumului dorit de combustibil.
Dacă se doreşte determinarea consumului mediu de combustibil într-un anumit
interval de timp, atunci trebuie adusă la zero memoria la începutul măsurării, cu
ajutorul tastei
B
» fig. 7 la pagina 12. După ştergere, în primii 300 metri, pe afişaj
se vor afişa linii.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Distanţa accesibilă
Pe afişaj, autonomia apreciată apare în km. Veţi fi informat asupra distanţei pe ca-
re autovehiculul dumneavoastră o mai poate parcurge cu cantitatea de combusti-
bil din rezervor şi cu acelaşi stil de conducere.
Informaţia va apărea din 10 în 10 km. După aprinderea lămpii de control a rezervei
de combustibil, afişajul va apărea din 5 în 5 km.
Calcularea autonomiei se face pe baza consumului de combustibil din ultimii
50 km. Când conduceţi economic, autonomia creşte.
Distanţa parcursă
Pe display apare distanţa parcursă de la ultima ştergere a memoriei » pagina 11.
Dacă se doreşte măsurarea distanţei de deplasare începând de la un anumit mo-
ment, atunci la acel moment memoria trebuie adusă la zero, prin apăsarea tastei
B
» fig. 7 la pagina 12.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 1.999 km. Când această
valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
Viteza medie
Pe afişaj este indicată viteza medie în km/h de la ultima ştergere a memo-
riei » pagina 11. Dacă se doreşte măsurarea vitezei medii într-un anumit interval
de timp, atunci trebuie adusă la zero memoria la începutul măsurării, cu ajutorul
tastei
B
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz » fig. 7 la pagina 12.
După ştergere, la parcurgerea primilor 300 metri, pe display nu va apărea nicio va-
loare.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Viteza actuală
Pe afişaj se afişează viteza actuală, care este identică cu afişajul din vitezometru
1
» fig. 3 la pagina 8.
Temperatura lichidului de răcire
Pe display se afişează temperatură curentă a lichidului de răcire.
Ð
Avertizare la depăşirea vitezei
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 11.
Reglarea limitei de viteză în timpul staţionării autovehiculului
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 12, selectaţi punctul de meniu Avertizare
la depăşirea vitezei.
Prin apăsarea tastei
B
activaţi posibilitatea de setare a limitei de viteză (valoa-
rea clipeşte).
Cu ajutorul tastei
A
setaţi limita de viteză dorită, de ex. 50 km/h.
Cu ajutorul tastei
B
confirmaţi limita de viteză selectată sau aşteptaţi aprox. 5
secunde, setarea este memorată automat (valoarea încetează să mai clipească).
Astfel limita de viteză se poate regla în paşi de 5 km/h.
Reglarea limitei de viteză în timpul deplasării autovehiculului
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 12, selectaţi punctul de meniu Avertizare
la depăşirea vitezei.
Deplasaţi-vă cu viteza pe care doriţi să o reglaţi, de exemplu 50 km/h.
Prin apăsarea tastei
B
se preia viteza curentă drept limită de viteză (valoarea
clipeşte).
În cazul în care se doreşte modificarea limitei de viteză setată, această modificare
se realizează în paşi de câte 5 km/h (de exemplu viteza preluată de 47 km/h creş-
te la 50 km/h, respectiv scade la 45 km/h).
Prin apăsarea repetată a tastei
B
confirmaţi limita de viteză selectată sau aş-
teptaţi aprox. 5 secunde, setarea este memorată automat (valoarea încetează
să mai clipească).
£
ä
1)
La modelele destinate anumitor ţări, se afişează --,- km/l când autovehiculul staţionează.
2)
La modelele destinate anumitor ţări, consumul este afişat în km/l.
13
Aparatele de bord şi lămpile de control
Modificarea sau ştergerea limitei de viteză
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 12, selectaţi punctul de meniu Avertizare
la depăşirea vitezei.
Prin apăsarea tastei
B
se şterge limita de viteză.
Prin apăsarea încă o dată a tastei
B
se activează posibilitatea de modificare a
limitei de viteză.
Dacă se depăşeşte viteza setată, se emite un semnal acustic de avertizare. Pe afi-
şaj apare simultan mesajul Avertizare la depăşirea vitezei şi limita setată.
Limita de viteză setată rămâne memorată şi după decuplarea contactului.
Ð
Lămpile de control
Prezentare generală
Lămpile de control indică anumite funcţii, respectiv perturbaţii, şi pot fi însoţite de
semnale acustice.
Lămpile de control din instrumentul multifuncţional
Frâna de parcare » pagina 15
Instalaţia de frână » pagina 15
Lampa avertizare centuri de siguranţă » pagina 15
Alternatorul » pagina 15
Presiunea uleiului de motor » pagina 15
Nivel lichid răcire/temperatură lichid răcire » pagina 16
Servodirecţia electromecanică » pagina 16
Controlul electronic al stabilităţii (ESC) » pagina 16
Controlul tracţiunii (TC) » pagina 17
Sistemul antiblocare frâne (ABS) » pagina 17
Lampa de ceaţă spate » pagina 17
Sistemul de control al gazelor evacuate » pagina 17

Controlul componentelor electronice (motor
pe benzină)
» pagina 17
Rezerva de combustibil » pagina 9
Sistemul airbag » pagina 18
Transmisia secvenţială » pagina 18
Lumina de semnalizare (stânga/dreapta) » pagina 18
Sistemul de menţinere automată a vitezei
de deplasare
» pagina 18
Faza lungă » pagina 19
Lămpi de control pe afişajul panoului de bord
Centură de siguranţă cuplată - scaunul spa-
te
» pagina 19
Centură de siguranţă necuplată - scaunul
spate
Sistemul City Safe Drive » pagina 19
Sistemul START-STOP » pagina 19
Indicatorul de nivel de combustibil şi de re-
zervă de combustibil
» pagina 9
£
14
Utilizarea
ATENŢIE
Dacă nu sunt luate în considerare lămpile de control şi descrierile şi aver-
tizările respective, se poate ajunge la accidentări grave sau deteriorarea auto-
vehiculului.
Compartimentul motorului este o zonă periculoasă. La executarea lucrărilor
în compartimentul motorului, de exemplu verificări şi completări cu lichid de
frână, pot apărea accidentări, arsuri sau incendii. Respectaţi neapărat instruc-
ţiunile de avertizare » pagina 111, Compartimentul motor.
Ð
Frâna de staţionare
Lampa de control se aprinde, atunci când frâna de mână este acţionată. Supli-
mentar se emite un semnal sonor, dacă viteza de deplasare a autovehiculului
depăşeşte pentru 3 secunde viteza de 6 km/h.
Ð
Instalaţia de frână
Lampa de control se aprinde când nivelul lichidului de frână este prea scăzut
sau când există o defecţiune la ABS.
Opriţi autovehiculul şi motorul şi verificaţi nivelul lichidului de frână » pagina 117.
Informaţii suplimentare » pagina 58, Frânele şi sistemele de asistenţă la frânare.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 31.
La deschiderea capotei motorului şi la verificarea nivelului lichidului de frână,
se vor respecta indicaţiile » pagina 111, Compartimentul motor.
Dacă lampa de control luminează împreună cu lampa de control » pagi-
na 17, Sistemul antiblocare (ABS) , nu continuaţi deplasarea! Solicitaţi
asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
O defecţiune a instalaţiei de frână poate prelungi distanţa de frânare la frâ-
narea autovehiculului!
Ð
Lampa de avertizare centură de siguranţă
Lampa de control se aprinde după punerea contactului, pentru a atenţiona şo-
ferul, respectiv pasagerul faţă, asupra utilizării centurilor de siguranţă. Lampa de
control se va stinge numai după ce şoferul, respectiv pasagerul faţă şi-au fixat
centura de siguranţă.
Dacă pasagerul faţă sau şoferul nu au fixată centura de siguranţă, la viteze mai
mari de 25 km/h se emite un semnal sonor de avertizare însoţit de o clipire simul-
tană a lămpii de control .
Dacă pasagerul faţă sau şoferul nu îşi fixează centura de siguranţă în următoarele
90 secunde, semnalul sonor se va opri, însă lampa de control luminează perma-
nent.
Informaţii suplimentare » pagina 81, Centurile de siguranţă.
Ð
Alternatorul
Dacă lampa de control luminează în timp ce motorul funcţionează, atunci bate-
ria autovehiculului nu se încarcă.
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA. Trebuie verificată instalaţia
electrică.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 31.
ATENŢIE
Dacă în timpul deplasării se aprinde pe ecran, lângă lampa de control şi lampa
de control (avarie la sistemul de răcire), opriţi autovehiculul şi motorul - pericol
de avariere a motorului!
Ð
Presiunea uleiului de motor
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului
motor.
£
15
Aparatele de bord şi lămpile de control
Dacă lampa de control nu se stinge după pornirea motorului sau începe să cli-
pească în timpul mersului, opriţi autovehiculul şi motorul. Verificaţi nivelul uleiu-
lui şi completaţi cu ulei, dacă este necesar » pagina 114, Verificarea nivelului de
ulei.
Ca semnal de avertizare se emite şi un semnal acustic.
Dacă în anumite condiţii nu este posibilă completarea cu ulei de motor, nu conti-
nuaţi deplasarea. Lăsaţi motorul oprit şi solicitaţi asistenţa unui service autorizat
ŠKODA, deoarece se poate produce o avarie gravă la motor.
Dacă lampa de control luminează intermitent, nu continuaţi deplasarea, chiar
şi atunci când nivelul uleiului este în ordine. Nu lăsaţi motorul să funcţioneze nici
la ralanti.
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 31, Între-
rupător pentru luminile de avarie.
ATENŢIE
Lampa de control de culoare roşie nu reprezintă o indicaţie despre nivelul
uleiului! De aceea, nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate, de prefe-
rat la fiecare alimentare.
Ð
Temperatura lichidului de răcire/Nivelul lichidului de răcire
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control luminează, respectiv luminează intermitent, înseamnă
că temperatura lichidului de răcire este prea ridicată sau nivelul lichidului de răcire
este prea scăzut.
Drept semnal de avertizare se emite un semnal acustic.
Opriţi autovehiculul şi motorul şi verificaţi nivelul lichidului de răcire » pagina 115,
eventual completaţi cu lichid de răcire » pagina 116.
Dacă în condiţiile date nu este posibilă completarea cu lichid de răcire, nu conti-
nuaţi deplasarea. Lăsaţi motorul oprit şi solicitaţi asistenţa unui service autorizat
ŠKODA, deoarece se poate produce o avarie gravă la motor.
Dacă nivelul lichidului de răcire se află în parametri normali, temperatura ridicată
poate fi cauzată de o anomalie în funcţionare a ventilatorului radiatorului. Verifi-
caţi siguranţa ventilatorului radiatorului respectiv înlocuiţi-o » pagina 143, Sigu-
ranţele din compartimentul motor.
Dacă lampa de control luminează, deşi nivelul lichidului de răcire şi siguranţa
ventilatorului sunt în ordine, nu continuaţi deplasarea!
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina
31.
Ð
Servodirecţia electromecanică
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control se aprinde continuu după punerea contactului sau în tim-
pul mersului, există o defecţiune la servodirecţia electromecanică.
Când se aprinde lampa de control galbenă , servodirecţia este defectă parţial,
iar forţele necesare pentru manevrarea volanului pot fi mai mari.
Când se aprinde lampa de control roşie , servodirecţia este defectă complet iar
asistarea nu funcţionează (forţă considerabil mai mare la manevrarea volanului).
Informaţii suplimentare » pagina 57.
Indicaţie
Dacă după o nouă pornire a motorului şi parcurgerea unei mici distanţe, lampa
de control se stinge, nu este necesar să vă adresaţi unui atelier autorizat
ŠKODA.
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea
contactului se aprinde lampa de avertizare de culoare galbenă . După parcurge-
rea unei distanţe scurte, lampa de control trebuie să se stingă.
Ð
Controlul electronic al stabilităţii (ASR)
Dacă lampa de control luminează intermitent, sistemul ESC tocmai acţionează.
Dacă lampa de control luminează, există o defecţiune în sistemul ESC.
£
16
Utilizarea
Deoarece ESC lucrează împreună cu ABS, la defectarea ABS, se aprinde şi lampa
de control ESC.
Dacă lampa de control se aprinde imediat după pornirea motorului, se poate în-
tâmpla ca sistemul ESC să fie decuplat din anumite motive tehnice. În această si-
tuaţie sistemul ESC poate fi reactivat prin decuplarea şi cuplarea contactului.
Când lampa de control se stinge, sistemul ESC se află din nou în stare de funcţio-
nare.
Informaţii suplimentare » pagina 60, Controlul stabilităţii (ESC).
Indicaţie
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea
contactului luminează lampa de control . După parcurgerea unei distanţe scurte,
lampa de control trebuie să se stingă.
Ð
Controlul tracţiunii (TC)
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului
motor.
În timpul procesului de reglare lampa de control clipeşte în timpul deplasării.
Când în TC există o defecţiune, lampa de control luminează continuu.
Deoarece TC lucrează împreună cu ABS, la defectarea ABS, luminează şi lampa de
control TC.
Dacă lampa de control se aprinde imediat după pornirea motorului, se poate în-
tâmpla ca TC să fie dezactivat din motive tehnice. În acest caz TC poate fi reacti-
vat prin luarea şi punerea contactului. Când lampa de control se stinge, TC se află
din nou în stare de funcţionare.
Informaţii suplimentare » pagina 61, Controlul tracţiunii (TC).
Indicaţie
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea
contactului luminează lampa de control . După parcurgerea unei distanţe scur-
te, lampa de control trebuie să se stingă.
Ð
Sistemul antiblocare (ABS)
Dacă lampa de control luminează, înseamnă că există o defecţiune în sistemul
ABS.
Autovehiculul va fi frânat numai cu instalaţia de frână, fără ABS.
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
Informaţii suplimentare » pagina 61, Sistemul antiblocare (ABS).
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie »
pagina 31.
Dacă lampa de control » pagina 15 luminează împreună cu lampa de con-
trol ABS , nu continuaţi deplasarea! Solicitaţi asistenţa unei unităţi auto-
rizate ŠKODA.
La deschiderea capotei motorului şi la verificarea nivelului lichidului de frână,
se vor respecta indicaţiile » pagina 111, Compartimentul motor.
Ð
Lampă ceaţă spate
Lampa de control se aprinde la pornirea farurilor de ceaţă » pagina 30.
Ð
Sistemul de control al gazelor de eşapament
Dacă lampa de control luminează, înseamnă că există o defecţiune în sistemul
de control al gazelor arse. Unitatea de comandă a motorului permite conducerea
în regim de urgenţă.
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
Ð
Controlul electronicii motorului 
Dacă lampa de control  luminează, înseamnă că există o defecţiune în unitatea
de comandă a motorului. Unitatea de comandă a motorului permite conducerea în
regim de urgenţă.
Solicitaţi asistenţa unei unităţi autorizate ŠKODA.
Ð
17
Aparatele de bord şi lămpile de control
Sistemul airbag
Supravegherea sistemului airbag
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control nu se stinge sau se aprinde sau clipeşte în timpul de-
plasării, înseamnă că există o defecţiune în sistem » . Acest lucru este valabil şi
dacă lampa de control nu se aprinde la punerea contactului.
Sistemul airbag este supravegheat electronic, şi când un airbag este dezactivat.
Dacă airbagul frontal, resp. lateral sau dispozitivul de pretensionare a centurii
de siguranţă au fost dezactivate prin intermediul testerului, sunt valabile
următoarele:
Lampa de control se aprinde circa 4 secunde după cuplarea contactului şi
apoi clipeşte pentru încă circa 12 secunde la intervale de 2 secunde.
Dacă airbagul a fost dezactivat de la comutatorul cu cheie pentru airbag, din
torpedou, sunt valabile următoarele:
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului;
Airbagul decuplat este indicat pe centrul tabloului de instrumente prin aprinde-
rea lămpii de control     » pagina 89, Comutatorul cu cheie
pentru airbagul frontal pentru pasagerul faţă.
ATENŢIE
Când există o defecţiune, sistemul airbag trebuie verificat imediat de către o
unitate autorizată
ŠKODA. În caz contrar, există pericolul nedeclanşării airba-
gurilor în cazul unui accident.
Ð
Transmisia manuală automatizată
Lampa de control
Dacă se aprinde lampa de control şi se emite un semnal acustic, nu continuaţi
deplasarea. Opriţi motorul şi apelaţi la asistenţă din partea unei unităţi specializa-
te ŠKODA.
Lampa de control
Dacă se aprinde lampa de control şi nu poate fi selectată nicio treaptă de vi-
teză, luaţi şi puneţi contactul. Dacă lampa de control luminează după punerea
contactului, apelaţi la asistenţă din partea unei unităţi specializate ŠKODA.
Dacă se aprinde lampa de control , resp. şi lampa de control şi se emite un
semnal acustic, transmisia manuală automatizată este supraîncălzită. Opriţi şi
lăsaţi transmisia să se răcească, sau deplasaţi-vă cu o viteză mai mare de 20 km/h
(12 mph).
Dacă se reaprinde repetat lampa de control , opriţi autovehiculul, opriţi motorul
şi lăsaţi transmisia să se răcească.
Lampa de control
Dacă se aprinde lampa de control , acţionaţi pedala de frână.
Lampa de control
Dacă se aprinde lampa de control , trageţi frâna de mână.
Informaţii suplimentare » pagina 70, Transmisia manuală automatizată ASG.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 31.
Ð
Instalaţia de semnalizare
În funcţie de poziţia manetei semnalizatoarelor, se aprinde lampa de control stân-
ga sau dreapta .
Dacă o lampă de semnalizare este defectă, lampa de control clipeşte de două ori
mai repede.
Când instalaţia de avarie este conectată, luminează intermitent toate lămpile de
semnalizare şi ambele lămpi de control.
Informaţii suplimentare » pagina 31, Maneta de semnalizare şi pentru faza
lungă.
Ð
Sistemul de menţinere automată a vitezei de deplasare
Lampa de control luminează atunci când este activat sistemul de menţinere
automată a vitezei de deplasare » pagina 63.
Ð
18
Utilizarea
1 / 1

SKODA Citigo NF 11-2012 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru