SKODA Citigo (2013/11) Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Manual de utilizare
Structura acestui Manual de utilizare
(explicaţii)
Acest Manual de utilizare este structurat sistematic, pentru a vă uşura găsirea şi
extragerea informaţiilor pe care le căutaţi.
Capitolele, Cuprinsul şi Indexul
Conţinutul manualului este structurat în segmente relativ scurte, care sunt sinteti-
zate în capitole sistematice. Capitolul actual este indicat întotdeauna în partea de
jos a paginii din dreapta.
Cuprinsul desfăşurat în funcţie de capitole şi indexul de la sfârşitul manualului vă
ajută să găsiţi rapid informaţiile dorite.
Indicaţii asupra direcţiei de deplasare
Toate indicaţiile referitoare la direcţia de deplasare, precum „stânga“, „dreapta“,
„faţă“, „spate“ sunt raportate la direcţia de deplasare a autovehiculului.
Unităţi de măsură
Valorile sunt date în unităţi de măsură metrice.
Explicaţia simbolurilor
Indică trimiterea la o secţiune care cuprinde informaţii importante şi indi-
caţii de siguranţă din cadrul unui capitol.
Marchează sfârşitul unui capitol.
Marchează continuarea capitolului pe pagina următoare.
Indică situaţii în care autovehiculul trebuie oprit cât mai repede posibil.
® Marchează masca de protecţie recunoscută.
Indicaţii
ATENŢIE
Cele mai importante indicaţii au titlul ATENŢIE. Aceste instrucţiuni de ATENŢIO-
NARE vă atrag atenţia asupra unui pericol serios de accident, respectiv de ac-
cidentare.
ATENŢIE
Indicaţia
Precauţie atrage atenţia asupra posibilelor deteriorări ale autovehiculului
dumneavoastră (de exemplu: la sistemul de transmisie) sau vă atenţionează asupra
pericolelor generale de producere a accidentelor.
Indicaţie de mediu
Indicaţia Mediu înconjurător atrage atenţia asupra protecţiei mediului înconjurător.
Aici puteţi găsi de exemplu aprecieri în ceea ce priveşte reducerea consumul de
combustibil.
Indicaţie
O indicaţie normală atrage atenţia asupra informaţiilor importante pentru exploa-
tarea autovehiculului.
Documentaţia la predarea autovehiculului
Data livrării/ prima înmatriculare
a)
(VIN)
Seria de identificare a autovehiculului
Partener autorizat ŠKODA
Ştampila şi semnătura vânzătorului
Confirm preluarea în stare corespunzătoare a autovehiculului menţionat şi
faptul că am fost familiarizat cu manipularea corectă a acestuia, precum şi
cu condiţiile de garanţie.
Semnătura clientului
a)
În funcţie de ceea ce survine mai întâi.
Prelungirea garanţiei ŠKODA
Ştampila partenerului autorizat ŠKODA
Limitarea prelungirii garanţiei ŠKODA
a)
ani:
sau
km:
Valabilitate în-
cepând din:
a)
În funcţie de ceea ce survine mai întâi.
Introducere
Aţi ales un autovehicul ŠKODA, vă mulţumim pentru încredere.
Aţi obţinut un autovehicul care dispune de cea mai modernă tehnologie şi de numeroase dotări. Citiţi cu aten-
ţie acest Manual de utilizare, deoarece condiţia pentru o exploatare corectă a autovehiculului este aceea de a
proceda în conformitate cu acest manual.
La utilizarea autovehiculului dumneavoastră respectaţi prevederile legale naţionale.
Pentru eventuale întrebări referitoare la autovehiculul dumneavoastră, adresaţi-vă unui partener ŠKODA.
Vă dorim drum bun la volanul autovehiculului dumneavoastră ŠKODA.
ŠKODA AUTO a.s. (numit în continuare numai ŠKODA resp. producător)
Termeni utilizaţi
În literatura de bord sunt utilizaţi următorii termeni, care se referă la executarea
lucrărilor de service la autovehiculul dumneavoastră.
„Unitate autorizată“ - atelier care execută lucrări specializate de service pentru
autovehiculele mărcii ŠKODA. O unitate autorizată poate fi un partener ŠKODA,
un partener de service ŠKODA, sau un atelier independent.
„Partener service autorizat ŠKODA“ - unitate de service, autorizată contractual
de către producătorul ŠKODA AUTO a.s. sau de un partener contractual al aces-
tuia, să execute lucrări specializate pentru autovehiculele mărcii ŠKODA şi să
vândă piese originale ŠKODA.
„Partener autorizat ŠKODA“ - unitate autorizată de producătorul ŠKODA AUTO
a.s. sau de un partener contractual al acestuia, să vândă autovehicule noi ale
mărcii ŠKODA şi, dacă este cazul, să execute lucrări de service pentru acestea
folosind piese originale ŠKODA şi să vândă piese originale ŠKODA.
Manual de utilizare
Prezentul Manual de utilizare este valabil pentru toate variantele de caroserie ale
autovehiculului, precum şi pentru toate variantele de model aferente.
Sunt descrise toate variantele de echipare posibile, fără a fi marcate drept echi-
pament special, variantă de model sau echipare în funcţie de ţara de desfacere.
De aceea este posibil ca nu toate componentele de dotare descrise în acest Ma-
nual de utilizare să fie prezente pe autovehiculul dumneavoastră.
Nivelul de dotare al autovehiculului dumneavoastră este în conformitate cu con-
tractul dumneavoastră. Informaţii suplimentare obţineţi de la partenerul ŠKODA,
de la care aţi achiziţionat autovehiculul.
Imaginile pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă de auto-
vehiculul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii cu caracter gene-
ral.
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte şi
garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi 5
Garanţia de mobilitate şi prelungirea garanţiei
ŠKODA
6
Prescurtări folosite
Utilizarea
Postul de conducere
9
Prezentarea generală
8
Instrumente şi lămpi de control 10
Panoul de bord
10
Afişajul multifuncţional (MFA)
13
Lămpile de control 16
Descuierea şi încuierea autovehiculului
23
Deblocarea şi blocarea 23
Închiderea centralizată
26
Telecomanda
28
Capota portbagajului 29
Geamuri acţionate electric
31
Trapa electrică panoramică glisantă/rabatabilă 32
Luminile şi vizibilitatea
34
Luminile
34
Luminile interioare 37
Vizibilitatea
38
Ştergătoarele de parbriz şi instalaţia de
spălare
39
Oglinda retrovizoare
41
Scaunele şi compartimentele de depozitare 43
Scaunele faţă
43
Scaunele din spate 46
Portbagaj
47
Portbagajul de acoperiş 50
Dotarea practică 52
Compartimente de depozitare 55
Încălzirea şi sistemul de aer condiţionat 60
Încălzirea, ventilaţia şi răcirea 60
Încălzirea 61
Instalaţia de climatizare 62
Comunicare şi multimedia 66
Telefon şi Move & Fun 66
Conducerea
Pornirea şi conducerea 69
Mecanismul de direcţie 69
Pornirea şi oprirea motorului
70
Frânele 71
Schimbarea manuală a treptelor de viteză şi
pedalele
73
Transmisia manuală automatizată 74
Rodajul
76
Conducerea economică şi ecologică 77
Evitarea producerii defecţiunilor la autovehicul
81
Conducerea în străinătate
82
Sistemele de asistenţă 83
Sistemele de asistenţă la frânare
83
Sistemul de asistenţă la parcare 84
Sistemul de menţinere automată a vitezei de
deplasare
86
START-STOP 88
City Safe Drive
89
Siguranţa
Siguranţa pasivă 93
Indicaţii cu caracter general
93
Poziţia corectă a scaunelor
94
Centurile de siguranţă 97
Utilizarea centurii de siguranţă 97
Dispozitivul de rulare automată şi de
pretensionare a centurii de siguranţă 99
Sistemul airbag 101
Descrierea sistemului airbag 101
Privire de ansamblu privind airbagurile 102
Dezactivarea sistemului airbag 105
Transportul copiilor în siguranţă 107
Scaunul pentru copii 107
Sisteme de fixare 110
Indicaţii de utilizare
Îngrijirea autovehiculului
112
Intervalele de service 112
Lucrări de service, adaptări şi modificări
tehnice
114
Spălarea autovehiculului 117
Îngrijirea autovehiculului pe exterior
119
Îngrijirea spaţiului interior 123
Verificarea şi completarea
126
Combustibilul
126
Autovehicule pe GNC (gaz natural comprimat) 128
Compartimentul motor
131
Uleiul de motor 135
Lichidul de răcire
137
Lichidul de frână
138
Bateria autovehiculului 139
Roţile
143
Jantele şi anvelopele 143
Utilizarea pe timp de iarnă
148
3
Cuprins
Reparaţii efectuate de utilizator
Dotare de urgenţă şi reparaţii efectuate de
utilizator 149
Dotare de urgenţă 149
Înlocuirea roţilor 150
Depanarea anvelopelor 153
Pornirea asistată 155
Tractarea autovehiculului 157
Siguranţele fuzibile şi lămpile cu incandescenţă 159
Siguranţele 159
Becurile 162
Date tehnice
Date tehnice 166
Date autovehicul
166
Index
4
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte şi
garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Răspunderea pentru produsele defecte
Partenerul autorizat ŠKODA, în calitate de vânzător, răspunde pentru produsele
defecte identificate la autovehiculul dumneavoastră nou ŠKODA, piesele originale
ŠKODA şi accesoriile originale ŠKODA, în conformitate cu prevederile legale şi con-
tractul de vânzare-cumpărare.
Garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Pe lângă răspunderea privind produsele defecte, societatea ŠKODA AUTO a.s. vă
oferă garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi (numită în cele ce urmează „Ga-
ranţia ŠKODA“), în condiţiile descrise în continuare.
În cadrul garanţiei ŠKODA, societatea ŠKODA AUTO a.s. asigură următoarele servi-
cii:
Repararea defectelor apărute la autovehiculul dumneavoastră în termen de doi
ani după începerea perioadei de garanţie ŠKODA;
Repararea defectelor stratului de vopsea apărute la autovehiculul dumnea-
voastră în termen de trei ani după începerea perioadei de garanţie ŠKODA;
Repararea locurilor perforate prin ruginire a caroseriei, apărute la autovehiculul
dumneavoastră în termen de doisprezece ani după începerea perioadei de ga-
ranţie. Garanţia ŠKODA la perforare prin ruginire a caroseriei se referă exclusiv la
perforarea prin ruginire a tablei caroseriei, apărută dinspre interior spre exterior.
Începerea perioadei de garanţiei reprezintă momentul în care primul cumpărător
preia autovehiculul prin achiziţionare de la partenerul autorizat ŠKODA sau repre-
zintă data primei înmatriculări. Hotărâtor este evenimentul care survine mai întâi
şi care este documentat în Planul de service de către partenerul autorizat ŠKODA.
Repararea defectelor se poate face prin înlocuirea sau remedierea piesei defecte.
Piesele înlocuite devin proprietatea partenerului service autorizat ŠKODA.
Nu sunt prevăzute drepturi suplimentare în garanţia ŠKODA. În special nu există
niciun drept asupra unei livrări de schimb, retrageri din contract, nicio pretenţie de
punere la dispoziţie a unui autovehicul de schimb pentru perioada efectuării re-
medierii şi nici de despăgubire.
În cazul în care autovehiculul dumneavoastră ŠKODA a fost cumpărat de la un
partener autorizat ŠKODA dintr-o ţară aflată în Spaţiul Economic European (aşa-
dar o ţară din Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) sau Elveţia,
pretenţiile din cadrul garanţiei ŠKODA trebuie solicitate de asemenea la unul din-
tre partenerii service autorizaţi ŠKODA din ţara respectivă.
În cazul în care autovehiculul dumneavoastră ŠKODA a fost cumpărat de la un
partener autorizat ŠKODA din afara Spaţiului Economic European şi Elveţia, pre-
tenţiile din cadrul garanţiei ŠKODA trebuie solicitate de asemenea la unul dintre
partenerii service autorizaţi ŠKODA din afara Spaţiului Economic European şi Elve-
ţia.
Condiţia pentru acordarea garanţiei ŠKODA este ca toate lucrările de service să fie
executate la timp şi în mod profesionist, în conformitate cu prevederile pro-
ducătorului. Executarea profesionistă a lucrărilor de service, în conformitate cu
prevederile producătorului, trebuie să fie dovedită la solicitarea drepturilor din ca-
drul garanţiei ŠKODA. În cadrul unui service ratat, respectiv în cazul efectuării
lucrărilor de service fără respectarea prevederilor producătorului, drepturile de
garanţie sunt valabile în continuare numai cu condiţia ca dumneavoastră să dove-
diţi că service-ul ratat, respectiv service-ul efectuat necorespunzător nu consti-
tuie cauza defectului.
Uzura normală a autovehiculului dumneavoastră nu face obiectul garanţiei
ŠKODA. De asemenea, în garanţia ŠKODA nu sunt cuprinse defectele componen-
telor neoriginale, a ansamblurilor neoriginale montate în autovehicul şi pe auto-
vehicul, şi nici defectele produse la autovehicul din cauza acestora. Aceeaşi afir-
maţie este valabilă pentru accesoriile care nu au fost montate şi/sau livrate din
fabricaţie.
În plus, nu sunt prevăzute drepturi de garanţie în cazul în care defectul s-a produs
în următoarele circumstanţe:
utilizarea nepermisă, manipularea necorespunzătoare (de exemplu folosirea în
cadrul concursurilor motor-sport sau în condiţii de suprasolicitare), îngrijirea şi
întreţinerea necorespunzătoare sau efectuarea de modificări nepermise la auto-
vehiculul dumneavoastră;
nerespectarea prevederilor menţionate în Planul de service şi în Manualul de
utilizare, respectiv a altor instrucţiuni livrate din fabrică;
influenţe străine sau exterioare (de exemplu accidente, grindină, inundaţii ş.a.);
în autovehicul sau pe autovehicul au fost montate piese a căror utilizare nu a
fost aprobată de ŠKODA AUTO a.s. sau autovehiculul a fost modificat într-un
mod nepermis de ŠKODA AUTO a.s. (de exemplu Tuning);
un prejudiciu pe care nu l-aţi anunţat imediat la o unitate autorizată sau un pre-
judiciu care nu a fost remediat în mod profesionist.
În cazul lipsei dovezilor, răspunderea aparţine clientului.
Prezenta garanţie ŠKODA nu restricţionează drepturile legale ale cumpărătorului
rezultate din răspunderea pentru produse defecte faţă de vânzătorul autovehicu-
lului şi nici posibilele drepturi rezultate din reglementările privind răspunderea
faţă de produs.
5
Răspunderea pentru produsele defecte şi garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Garanţia de mobilitate şi prelungirea
garanţiei ŠKODA
Garanţia de mobilitate
Garanţia de mobilitate vă conferă un sentiment de siguranţă în călătoriile cu auto-
vehiculul dumneavoastră.
Dacă în cursul unei călătorii, autovehiculul dumneavoastră rămâne în pană ca ur-
mare a unei defecţiuni neprevăzute, în cadrul garanţiei de mobilitate puteţi bene-
ficia de servicii menite să vă asigure în continuare mobilitatea, în următoarele
condiţii: Ajutorul în caz de pană acordat la faţa locului şi tractarea până la următo-
rul partener service autorizat ŠKODA, asistenţă tehnică prin telefon, respectiv re-
medierea la faţa locului.
În cazul în care repararea autovehiculului dumneavoastră nu poate fi efectuată în
aceeaşi zi, partenerul service autorizat ŠKODA vă poate intermedia, în caz de ne-
cesitate, şi alte servicii suplimentare, cum ar fi o modalitate de transport alterna-
tivă (autobuz, tren ş.a.), punerea la dispoziţie a unui autovehicul de schimb etc.
Pentru detalii privind condiţiile de acordare a garanţiei de mobilitate pentru auto-
vehiculul dumneavoastră, adresaţi-vă partenerului autorizat ŠKODA responsabil
pentru dumneavoastră. Acesta vă va oferi de asemenea informaţii detaliate, refe-
ritoare la condiţiile contractuale privind garanţia de mobilitate în raport cu auto-
vehiculul dumneavoastră. În cazul în care autovehiculul dumneavoastră nu dispu-
ne de garanţia de mobilitate, informaţi-vă la orice partener service autorizat
ŠKODA în legătură cu posibilitatea de încheiere ulterioară a unui contract de ga-
ranţie.
Indicaţie
Garanţia de mobilitate este disponibilă numai pentru unele ţări.
Prelungirea opţională a garanţiei ŠKODA
Dacă la cumpărarea autovehiculului dumneavoastră nou aţi optat pentru prelun-
girea garanţiei ŠKODA, garanţia ŠKODA de doi ani a autovehiculului dumnea-
voastră ŠKODA se prelungeşte cu intervalul de timp ales de dumneavoastră, res-
pectiv cu numărul de kilometri până la atingerea limitei alese de dumneavoastră.
Garanţia descrisă privind vopseaua şi garanţia la perforare prin ruginire rămân ne-
afectate de prelungirea garanţiei.
Condiţiile detaliate de prelungire a garanţiei sunt stabilite în condiţiile contractua-
le privind prelungirea garanţiei, puse la dispoziţia dumneavoastră de către parte-
nerul autorizat ŠKODA cu ocazia vânzării noului autovehicul.
Indicaţie
Garanţia de mobilitate şi prelungirea opţională a garanţiei ŠKODA sunt disponibile
numai pentru anumite ţări.
6
Garanţia de mobilitate şi prelungirea garanţiei ŠKODA
Prescurtări folosite
Prescurtare Semnificaţie
rot/min Rotaţii ale motorului pe minut
ABS Sistemul antiblocare frâne
CVA Transmisia secvenţială
GNC gaz natural comprimat
CO
2
în g/km Cantitatea de dioxid de carbon eliminată, în grame per kilome-
tru parcurs
EDS Blocarea electronică a diferenţialului
ECE Comisia Economică Europeană
EPC Controlul componentelor electronice ale motorului
ESC Controlul stabilităţii
UE Uniunea Europeană
kW Kilowat, unitate de măsură pentru puterea motorului
CM Cutia de viteze manuală
MFD Afişajul multifuncţional
Nm Newtonmetru, unitate de măsură pentru momentul de rotaţie
al motorului
TC Controlul tracţiunii
7
Prescurtări folosite
Fig. 1
Postul de conducere
8
Utilizarea
Utilizarea
Postul de conducere
Prezentarea generală
Mânerul portierei 25
Geamuri acţionate electric în portiera şoferului 31
Tasta de închidere centralizată 28
Reglare electrică oglinzi exterioare 42
Fanta de ventilaţie 60
Maneta:
Lumini de semnalizare şi lumina de drum, semnalizarea cu faru-
rile 36
Sistemul de menţinere automată a vitezei de deplasare 86
Suportul de bilete de parcare
55
Volanul:
cu claxon
cu airbag frontal pentru şofer 103
Panoul de bord: Instrumentele de bord şi lămpile de control 10
Maneta:
Indicatorul multifuncţional
13
Instalaţia de spălare/ştergere parbriz 39
Tasta pentru încălzire lunetă
38
Tasta START-STOPP 88
În funcţie de echipare:
Elemente de comandă pentru încălzire 61
Comenzi pentru instalaţia de climatizare
62
Deschidere pentru suportul aparatului multifuncţional
Move & Fun 67
Lampa de control pentru dezactivarea airbagului frontal al pasage-
rului faţă 106
Oglinda interioară
41
Butonul pentru luminile de avarie
37
Airbag frontal al pasagerului faţă 103
Cârlig pentru genţi
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torpedo pe partea pasagerului 56
Fanta de ventilaţie 60
Geamuri acţionate electric în portiera pasagerului faţă 31
Mânerul portierei 25
Comutatorul de lumini 34
Maneta de deblocare a capotei motorului 131
Regulatorul pentru reglarea fasciculului farurilor principale 35
Manetă pentru reglarea volanului 69
Butucul de contact 71
Pedale 74
Tasta pentru încălzirea scaunului stânga 45
Radio
Tasta pentru sistemul City Safe Drive 89
Maneta frânei de mână
73
În funcţie de echipare:
Maneta pentru selectarea treptelor de viteză (transmisia ma-
nuală)
73
Maneta selectorului de viteze (transmisie manuală automati-
zată)
74
Compartimentul de depozitare
57
Tasta pentru încălzirea scaunului dreapta 45
Indicaţie
La autovehiculele cu radio montat din fabricaţie, este anexat un manual de utili-
zare separat pentru deservirea acestui aparat.
La autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă ordinea aranjării elementelor de
comandă diferă parţial faţă de ordinea prezentată în » fig. 1. Simbolurile cores-
pund elementelor de comandă.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
9
Postul de conducere
Instrumente şi lămpi de control
Panoul de bord
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Prezentare generală
10
Vitezometrul 11
Indicatorul rezervei de combustibil 11
Turometrul 12
Contorul pentru distanţa parcursă 12
Afişajul intervalelor de service 12
Recomandarea treptei de viteză
12
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! Şoferul poartă întrea-
ga responsabilitate pentru siguranţa în trafic.
Nu acţionaţi niciodată elementele de comandă din panoul de bord în timpul
deplasării, ci numai cu autovehiculul staţionat!
Prezentare generală
Fig. 2 Panou de bord - varianta 1
Fig. 3
Panou de bord - varianta 2
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 10.
Vitezometrul » pagina 11
Afişaj:
cu contor pentru distanţa parcursă » pagina 12
cu afişaj al temperaturii exterioare » pagina 14
1
2
10
Utilizarea
cu afişare intervale service » pagina 12
cu afişaj multifuncţional » pagina 13
cu indicator de nivel combustibil (numai varianta 1) » pagina 11
Tasta de resetare pentru afişarea contorului de parcurs zilnic (trip) » pagina
12
Indicatorul rezervei de combustibil » pagina 11
Turometrul » pagina 12
Tasta de reglaj pentru ceas » pagina 14
Vitezometrul
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 10.
În funcţie de autovehicul, viteza este redată în km/h, resp. în mph şi km/h.
Indicatorul rezervei de combustibil
Fig. 4
Indicatorul de nivel combustibil
3
4
5
6
Fig. 5
Indicatorul de nivel combustibil -
GNC
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă
de la pagina 10.
Autovehicule pe benzină
Indicatorul de combustibil » fig. 4 funcţionează numai cu contactul cuplat.
Rezervorul de combustibil are o capacitate de circa 35 litri. Dacă rezerva de com-
bustibil din rezervorul de carburant atinge cantitatea de rezervă, se aprinde lampa
de control
de pe » fig. 4 -
, respectiv luminează intermitent simbolul
timp
de 10 secunde, împreună cu celelalte segmente de pe afişajul panoului de
bord » fig. 4 -
. În acel moment se mai găsesc cca. 4 litri combustibil în rezervor.
Ca semnal de avertizare se emite şi un semnal acustic.
Autovehicule pe GNC (gaz natural comprimat)
Indicatorul de combustibil » fig. 5 funcţionează numai cu contactul cuplat.
Dacă autovehiculul funcţionează pe benzină, limba indicatorului de combustibil se
află în zona
1
» fig. 5. Dacă autovehiculul funcţionează pe GNC, limba indicatoru-
lui de combustibil se află în zona
2
.
Când rezerva de combustibil din rezervorul de benzină ajunge în zona de rezervă,
se aprinde lampa de control
. Indicatorul se află în zona roşie a ceasului
1
» fig.
5. În acel moment se mai află cca. 5 l de combustibil în rezervor.
Când rezerva de combustibil din rezervorul de GNC ajunge în zona de rezervă, se
aprinde lampa de control
. Indicatorul se află în zona roşie a ceasului
2
» fig. 5.
În acel moment se mai află cca. 1,5 kg de combustibil în rezervor.
ATENŢIE
Nu circulaţi niciodată până la golirea completă a rezervorului! Prin alimentarea ne-
regulată cu combustibil se poate ajunge la rateuri la aprindere. Aceasta poate
conduce la avarierea gravă a componentelor motorului sau ale instalaţiei de eva-
cuare a gazelor arse.
11
Instrumente şi lămpi de control
Turometrul
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 10.
Zona roşie de pe scala turometrului
5
» fig. 3 la pagina 10 marchează domeniul în
care sistemul începe să limiteze turaţia motorului. Sistemul limitează turaţia mo-
torului automat, la o valoare limită sigură.
Înainte de atingerea zonei roşii a scalei turometrului, comutaţi în următoarea
treaptă superioară de viteză.
Pentru a evita o turaţie prea ridicată, respectiv prea redusă a motorului, se va res-
pecta treapta de viteză recomandată » pagina 12.
Evitaţi turaţii ridicate ale motorului în timpul rodajului şi înainte ca motorul să
ajungă la temperatura de regim.
Indicaţie de mediu
Selectarea unei trepte de viteză la timp are următoarele avantaje.
Ajută la scăderea consumului de combustibil.
Diminuează zgomotul de funcţionare.
Protejează mediul înconjurător.
Contribuie la creşterea duratei de viaţă şi la siguranţa motorului.
Contorul pentru distanţa parcursă
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 10.
Pentru a schimba între contorul de kilometraj şi contorul de parcurs zilnic, apăsaţi
scurt tasta
3
» fig. 2 la pagina 10 resp. » fig. 3 la pagina 10.
Contorul de parcurs zilnic (trip)
Contorul de parcurs zilnic indică distanţa parcursă de la ultima resetare a contoru-
lui - în paşi de 100 m resp. 1/10 mile.
Resetarea contorului zilnic pentru distanţa parcursă
Apăsaţi mai lung tasta
3
» fig. 2 la pagina 10, respectiv » fig. 3 la pagina 10.
Contorul de kilometraj
Contorul de kilometraj total indică distanţa pe care autovehiculul a parcurs-o în
total.
Afişajul intervalelor de service
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 10.
Înainte de atingerea termenului de service, după activarea contactului, pe afişajul
panoului de bord apare timp de câteva secunde inscripţia
, precum şi afişarea
numărului de kilometri rămas.
Dacă s-a atins termenul de service, la punerea contactului se emite un semnal
acustic şi, timp de câteva secunde, apare inscripţia
.
Indicaţie
Dacă se deconectează bateria, valorile afişate ale intervalelor de service rămân
memorate.
Dacă în urma unei reparaţii trebuie să se schimbe panoul de bord, trebuie să se
introducă valorile corecte în contorul indicatorului intervalului de service. Această
misiune cade în sarcina unităţii autorizate.
Informaţii suplimentare referitoare la intervalele de service » pagina 112, Inter-
valele de service.
Recomandarea treptei de viteză
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă
de la pagina 10.
Pe afişajul panoului de bord este afişată o informaţie despre treapta de viteză cu-
plată.
Pentru a consuma cât mai puţin combustibil, pe display se afişează recomandări
pentru selectarea treptelor de viteză.
Afişajul
Semnificaţie
Treapta de viteze optimă selectată.
Recomandare de selectare a unei trepte superioare de vi-
teze.
Recomandare de selectare a unei trepte inferioare de vi-
teze.
12
Utilizarea
ATENŢIE
Pentru alegerea treptei corecte în diverse situaţii de deplasare, de exemplu în
depăşiri, este întotdeauna răspunzător şoferul.
Afişajul multifuncţional (MFA)
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Memoria
13
Modul de utilizare 14
Ceasul digital 14
Informaţii referitoare la afişajul multifuncţional
14
Avertizare la depăşirea vitezei
15
Prin afişajul multifuncţional se afişează pe ecran datele de deplasare.
Indicatorul multifuncţional poate fi operat numai când contactul motor este cu-
plat. La punerea contactului va fi afişată funcţia selectată înainte de luarea con-
tactului motor.
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! În calitate de şofer
purtaţi întreaga responsabilitate pentru funcţionarea autovehiculului.
Şi la temperaturi exterioare de +4 poate exista polei! De aceea nu vă ba-
zaţi numai pe ceea ce indică indicatorul temperaturii exterioare, când doriţi să
aflaţi dacă pe stradă s-a format polei.
Indicaţie
La anumite tipuri de autovehicule pentru export, afişarea va fi făcută în sistemul
englezesc de măsurare.
Memoria
Fig. 6
Afişajul multifuncţional - Exem-
plu de afişare a memoriei
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 13.
Afişajul multifuncţional este prevăzut cu două dispozitive de memorare, 1 şi 2, ca-
re funcţionează automat. Memoria selectată este afişată pe afişaj » fig. 6.
Comutarea între cele două memorii se face de la tasta
B
din maneta de acţionare
a ştergătoarelor » fig. 7 la pagina 14.
Dispozitivul de memorare pentru deplasările singulare (memoria 1)
Memoria pentru deplasările singulare adună informaţiile legate de deplasare de la
punerea contactului motor până la luarea contactului. Dacă deplasarea se reia în
mai puţin de 2 ore de la luarea contactului motor, noile informaţii se vor adăuga la
cele existente până atunci. Dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore datele
din memorie se vor şterge automat.
Dispozitivul de memorare pentru toate deplasările (memoria 2)
Memoria pentru toate deplasările adună datele de la un număr oarecare de de-
plasări, până la o sumă de 19 ore şi 59 minute, sau 1.999 km parcurşi. Dacă una din
valorile numite este depăşită, memoria este ştearsă şi calcularea este reluată de
la zero.
Memoria nu se va şterge dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore.
Indicaţie
În cazul în care se deconectează bateria autovehiculului, toate informaţiile din
dispozitivele de memorare 1 şi 2 se vor şterge.
13
Instrumente şi lămpi de control
Modul de utilizare
Fig. 7
Taste la maneta de comandă
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 13.
Tasta basculantă pentru selectarea opţiunilor de meniu
A
, precum şi tasta de
operare
B
se află în maneta ştergătoarelor de parbriz » fig. 7.
Selectarea opţiunilor de meniu
Apăsaţi scurt pe tasta basculantă
A
» fig. 7, în partea de sus sau în partea de
jos. Astfel se deschid consecutiv opţiunile de meniu individuale ale afişajului
multifuncţional.
Selectarea memoriei
Apăsaţi repetat tasta
B
» fig. 7.
Resetarea memoriei
Selectaţi memoria dorită.
Apăsaţi mai lung tasta
B
» fig. 7.
De la tasta
B
se aduc la valoarea zero următoarele valori ale memoriei selecta-
te.
consumul mediu de combustibil
Distanţa parcursă
Viteza medie
Durata de deplasare
Ceasul digital
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 13.
Ora este redată după cum urmează:
Apăsaţi repetat tasta basculantă
A
» fig. 7 la pagina 14 în sus sau în jos, pentru
a comuta pe afişarea orei.
Apăsaţi tasta
6
» fig. 3 la pagina 10, pentru a marca afişarea orei, în aşa fel în-
cât aceasta să lumineze intermitent.
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
. Pentru derulare rapidă, menţineţi
tasta apăsată.
Apăsaţi din nou tasta
6
, pentru a marca afişarea minutelor, în aşa fel încât
aceasta să lumineze intermitent.
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
. Pentru derulare rapidă, menţineţi
tasta apăsată.
Prin apăsarea din nou a tastei
6
, confirmaţi valoarea setată sau aşteptaţi timp
de aprox. 5 secunde. Setarea este memorată automat (valoarea nu mai lumi-
nează intermitent).
Informaţii referitoare la afişajul multifuncţional
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 13.
Temperatura exterioară
Se afişează temperatură exterioară curentă.
Dacă temperatura exterioară scade sub +4 °C, apare indicatorul de temperatură şi
simbolul unui fulg de zăpadă
(simbol de avertizare pentru polei), care mai întâi
clipeşte pentru câteva secunde şi apoi rămâne aprins, împreună cu temperatura
exterioară.
Durata de deplasare
Se afişează durata de deplasare scursă de la ultima ştergere a memoriei. Dacă se
doreşte măsurarea distanţei de deplasare începând de la un anumit moment,
atunci la acel moment memoria trebuie adusă la zero » pagina 13.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 19 ore şi 59 minute. Când
această valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
14
Utilizarea
Consumul instantaneu de combustibil
Se afişează consumul momentan de combustibil în l/100 km
1)
. Cu ajutorul acestei
afişări, modul dumneavoastră de conducere poate fi adaptat consumului dorit de
combustibil.
Când autovehiculul staţionează sau se deplasează cu viteză foarte redusă, consu-
mul de combustibil este afişat în l/h
2)
.
Consumul mediu de combustibil
Se afişează consumul mediu de combustibil în l/100 km
1 )
începând cu ultima şter-
gere a memoriei.
Dacă se doreşte determinarea consumului mediu de combustibil într-un anumit
interval de timp, atunci trebuie adusă la zero memoria la începutul unei noi
măsurări » pagina 13. După ştergere, la parcurgerea primilor 300 metri nu va
apărea nicio valoare.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Distanţa accesibilă
Se afişează autonomia apreciată, în kilometri. Veţi fi informat asupra distanţei pe
care autovehiculul dumneavoastră o mai poate parcurge cu cantitatea de com-
bustibil din rezervor şi cu acelaşi stil de conducere.
Informaţia va apărea din 10 în 10 km. După aprinderea lămpii de control a rezervei
de combustibil, afişajul va apărea din 5 în 5 km.
Calcularea autonomiei se face pe baza consumului de combustibil din ultimii
50 km. Dacă se conduce economic, valoarea autonomiei creşte.
Distanţa parcursă
Apare distanţa parcursă de la ultima ştergere a memoriei » pagina 13. Dacă se do-
reşte măsurarea distanţei de deplasare începând de la un anumit moment, atunci
la acel moment memoria trebuie adusă la zero » pagina 13.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 1.999 km. Când această
valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
Viteza medie
Se afişează viteza medie în km/h de la ultima ştergere a memoriei. Dacă se doreş-
te măsurarea vitezei medii pentru un anumit interval de timp, la începerea
măsurării trebuie adusă la zero memoria » pagina 13.
După ştergerea acestei informaţii, la parcurgerea primilor aproximativ 300 metri
nu va apărea nicio valoare.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Viteza actuală
Se afişează viteza actuală, care este identică cu afişajul de pe vitezometru
1
» fig. 3 la pagina 10.
Temperatura lichidului de răcire
Se afişează temperatură curentă a lichidului de răcire.
Avertizare la depăşirea vitezei
Pa afişaj poate fi setată şi activată/ dezactivată avertizarea la depăşirea vite-
zei » pagina 15, Avertizare la depăşirea vitezei.
Avertizare la depăşirea vitezei
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă
de la pagina 13.
Reglarea limitei de viteză în timpul staţionării autovehiculului
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 14, selectaţi opţiunea de meniu
(Averti-
zare la depăşirea vitezei).
Prin apăsarea tastei
B
activaţi posibilitatea de setare a limitei de viteză (valoa-
rea clipeşte).
Cu ajutorul tastei
A
setaţi limita de viteză dorită, de ex. 50 km/h.
Cu ajutorul tastei
B
confirmaţi limita de viteză selectată sau aşteptaţi aprox. 5
secunde, setarea este memorată automat (valoarea încetează să mai clipească).
Astfel limita de viteză se poate regla în paşi de 5 km/h.
Reglarea limitei de viteză în timpul deplasării autovehiculului
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 14, selectaţi opţiunea de meniu
(Averti-
zare la depăşirea vitezei).
Deplasaţi-vă cu viteza pe care doriţi să o reglaţi, de exemplu 50 km/h.
Prin apăsarea tastei
B
se preia viteza curentă drept limită de viteză (valoarea
clipeşte).
1)
La modelele destinate anumitor ţări, consumul este afişat în km/l.
2)
La modelele destinate anumitor ţări, se afişează --,- km/l când autovehiculul staţionează.
15
Instrumente şi lămpi de control
În cazul în care se doreşte adaptarea limitei de viteză setate, această adaptare se
realizează în paşi de câte 5 km/h (de exemplu viteza preluată de 47 km/h creşte la
50 km/h, respectiv scade la 45 km/h).
Prin apăsarea repetată a tastei
B
confirmaţi limita de viteză selectată sau aş-
teptaţi aprox. 5 secunde, setarea este memorată automat (valoarea încetează
să mai clipească).
Modificarea sau ştergerea limitei de viteză
Cu ajutorul tastei
A
» fig. 7 la pagina 14, selectaţi opţiunea de meniu (Averti-
zare la depăşirea vitezei).
Prin apăsarea tastei
B
se dezactivează limita de viteză.
Prin apăsarea încă o dată a tastei
B
se activează posibilitatea de modificare a
limitei de viteză.
Dacă se depăşeşte viteza setată, se emite un semnal acustic de avertizare. Pe afi-
şaj apare simultan opţiunea de meniu
(Avertizare la depăşirea vitezei) şi limita
setată.
Valoarea limitei de viteze setată se memorează şi după decuplarea şi cuplarea
contactului.
Lămpile de control
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Frâna de parcare
16
Instalaţia de frână
16
Lampa de avertizare centură de siguranţă 17
Alternatorul
17
Uleiul de motor
17
Lichidul de răcire
18
Servodirecţia 18
Controlul stabilităţii (ESC)
18
Controlul tracţiunii (TC)
19
Sistemul antiblocare (ABS)
19
Lampa de ceaţă spate
19
Sistemul de control al gazelor evacuate
19

Controlul componentelor electronice ale motorului
20
Sistemul airbag 20
Transmisia manuală automatizată
20
Instalaţia de semnalizare 21
Sistemul de menţinere automată a vitezei de deplasare
21
Faza lungă 21
/
Centura de siguranţă (afişare stare centură) - scaun spate
21
City Safe Drive
21
START-STOP
22
Lămpile de control indică anumite funcţii, respectiv perturbaţii, şi pot fi însoţite
de semnale acustice.
ATENŢIE
Dacă nu sunt luate în considerare lămpile de control şi descrierile şi aver-
tizările respective, se poate ajunge la accidentări grave sau deteriorarea auto-
vehiculului.
Compartimentul motorului este o zonă periculoasă. La executarea lucrărilor
în compartimentul motorului, de exemplu verificări şi completări cu lichid de
frână, pot apărea accidentări, arsuri sau incendii. Respectaţi neapărat instruc-
ţiunile de avertizare » pagina 131, Compartimentul motor.
Frâna de parcare
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă
de la pagina 16.
Lampa de control
se aprinde, atunci când frâna de mână este acţionată. Supli-
mentar se emite un semnal sonor, dacă viteza de deplasare a autovehiculului
depăşeşte pentru 3 secunde viteza de 6 km/h.
Instalaţia de frână
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 16.
Lampa de control
se aprinde când nivelul lichidului de frână este prea scăzut
sau când există o defecţiune la ABS.
Opriţi autovehiculul şi motorul şi verificaţi nivelul lichidului de frână » pagina 138.
16
Utilizarea
Informaţii suplimentare » pagina 71.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 37.
La deschiderea capotei motorului şi la verificarea nivelului lichidului de frână,
se vor respecta indicaţiile » pagina 131, Compartimentul motor.
Dacă lampa de control luminează împreună cu lampa de control » pagi-
na 19, Sistemul antiblocare (ABS), nu continuaţi deplasarea! Solicitaţi
asistenţa de specialitate a unei unităţi de service.
O defecţiune a instalaţiei de frână poate prelungi distanţa de frânare la frâ-
narea autovehiculului!
Lampa de avertizare centură de siguranţă
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 16.
Lampa de control
se aprinde după punerea contactului, pentru a atenţiona şo-
ferul, respectiv pasagerul faţă, asupra utilizării centurilor de siguranţă. Lampa de
control se va stinge numai după ce şoferul, respectiv pasagerul faţă şi-au fixat
centura de siguranţă.
Dacă pasagerul faţă sau şoferul nu au fixată centura de siguranţă, la viteze mai
mari de 25 km/h se emite un semnal sonor de avertizare însoţit de o clipire simul-
tană a lămpii de control
.
Dacă pasagerul faţă sau şoferul nu îşi fixează centura de siguranţă în următoarele
90 secunde, semnalul sonor se va opri, însă lampa de control
luminează perma-
nent.
Informaţii suplimentare » pagina 97, Centurile de siguranţă.
Alternatorul
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 16.
Dacă lampa de control
luminează în timp ce motorul funcţionează, atunci bate-
ria autovehiculului nu se încarcă.
Solicitaţi asistenţa de specialitate a unei unităţi de service. Trebuie verificată in-
stalaţia electrică.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, parcaţi autovehiculul la o distanţă
sigură de trafic, opriţi motorul şi porniţi luminile de avarie » pagina 37.
ATENŢIE
Dacă în timpul deplasării se aprinde pe ecran, lângă lampa de control şi lampa
de control (avarie la sistemul de răcire), opriţi autovehiculul şi motorul - pericol
de avariere a motorului!
Uleiul de motor
Citiţi şi respectaţi întâi informaţiile introductive şi indicaţiile de sigu-
ranţă de la pagina 16.
În cazul în care lampa de control luminează
, presiunea de ulei de motor este
prea scăzută.
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la cuplarea contactului motor.
Dacă lampa de control nu se stinge după pornirea motorului sau începe să cli-
pească în timpul mersului, opriţi autovehiculul şi motorul. Verificaţi nivelul uleiu-
lui şi completaţi cu ulei, dacă este necesar » pagina 136, Verificarea nivelului de
ulei.
Ca semnal de avertizare se emite şi un semnal acustic.
Dacă în anumite condiţii nu este posibilă completarea cu ulei de motor, nu conti-
nuaţi deplasarea. Lăsaţi motorul oprit şi solicitaţi asistenţa unui service autori-
zat, deoarece se poate produce o avarie gravă la motor.
Dacă lampa de control luminează intermitent,
nu continuaţi deplasarea, chiar
şi atunci când nivelul uleiului este în ordine. Nu lăsaţi motorul să funcţioneze nici
la ralanti.
Solicitaţi asistenţa de specialitate a unei unităţi de service.
17
Instrumente şi lămpi de control
1 / 1

SKODA Citigo (2013/11) Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru