SKODA Citigo (2012/03) Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
MANUAL DE UTILIZARE
Introducere
Aţi ales un autovehicul ŠKODA, vă mulţumim pentru încredere.
Autovehiculul
ŠKODA reprezintă un autovehicul cu cea mai modernă tehnologie şi nenumărate accesorii, pe
care cu siguranţă doriţi să le utilizaţi la maximum în călătoriile dumneavoastră. De aceea vă recomandăm să
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, astfel încât să vă cunoaşteţi cât mai rapid autovehiculul.
Pentru orice alte informaţii sau probleme privitoare la autoturismul dumneavoastră, adresaţi-vă oricărui dea-
ler autorizat sau importatorului. Întrebările, sugestiile şi observaţiile dumneavoastră sunt întotdeauna bine-
venite.
Normele de legislaţie care sunt diferite în ţara dumneavoastră faţă de indicaţiile din acest manual, au întâie-
tate.
Vă dorim drum bun la volanul autovehiculului dumneavoastră ŠKODA.
ŠKODA AUTO a.s. (numit în continuare numai ŠKODA)
£
Literatura de bord
În literatura de bord a autovehiculului dumneavoastră găsiţi, în afară de
acest „Manual de utilizare“ şi „Planul de Service“ şi broşura „Ajutorul la
drum“. În plus, în funcţie de modelul autovehiculului şi de echipare în
mapa de bord există manuale de utilizare şi instrucţiuni pentru fiecare
echipament (de exemplu, Manualul de utilizare Radio).
Dacă vă lipseşte unui din documentele numite mai sus, adresaţi-vă ime-
diat unui partener de service autorizat ŠKODA, care vă va ajuta cu plăce-
re.
Trebuie avut în vedere faptul că datele din documentaţia tehnică a au-
tovehiculului au prioritate faţă de informaţiile din acest manual de uti-
lizare.
Manual de utilizare
În acest Manual de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare
posibile, fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model
sau echipare în funcţie de ţara de desfacere.
De aceea este posibil ca nu toate componentele de dotare descrise în
acest Manual de utilizare să fie prezente pe autovehiculul dumnea-
voastră.
Pentru cuprinsul echipamentelor care dotează autovehiculul dumnea-
voastră, consultaţi documentaţia de vânzare pe care aţi primit-o la
cumpărarea autovehiculului. Informaţii suplimentare găsiţi la dealerul
dumneavoastră ŠKODA.
Imaginile pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă
de autovehiculul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii
cu caracter general.
În afara informaţiilor referitoare la utilizare, manualul conţine de aseme-
nea şi indicaţii de funcţionare şi de întreţinere, pentru siguranţa dum-
neavoastră şi pentru menţinerea calităţilor autovehiculului. Vă oferă su-
gestii şi indicaţii valoroase. În plus, puteţi afla cum puteţi utiliza autove-
hiculul dumneavoastră în siguranţă,
economic şi ecologic.
Din motive de siguranţă, luaţi în considerare şi informaţiile despre ac-
cesorii, modificări şi piese de schimb ⇒ pagina 123.
Însă şi celelalte capitole din acest manual sunt importante, deoarece
utilizarea competentă a autovehiculului serveşte - pe lângă întreţinerea
şi curăţarea periodică - la păstrarea calităţilor autovehiculului şi în multe
situaţii aceasta este premisa pentru acordarea garanţiei.
Serviceplan
conţine:
Date autovehiculul,
Intervalele de service,
Prezentare generală a lucrărilor de service,
Confirmări service,
Confirmarea garanţiei de mobilitate (valabil numai în anumite ţări),
Indicaţii importante referitoare la garanţie.
Confirmările lucrărilor de service realizate reprezintă una din condiţiile
pentru acordarea garanţiei.
De aceea, prezentaţi planul de service când aduceţi autovehiculul la o
unitate service autorizată ŠKODA.
Dacă aţi pierdut planul de service sau dacă acesta s-a uzat, adresaţi-vă
unităţii service autorizate ŠKODA, unde se efectuează întreţinerea pe-
riodică a autovehiculului dumneavoastră. Aceştia vă vor pune la dispozi-
ţie un duplicat în care au fost confirmate lucrările de service efectuate.
Broşura Ajutor la drum
cuprinde cele mai importante numere de telefon din fiecare ţară precum
şi adresele şi numerele de telefon ale importatorilor ŠKODA.
2 Introducere
Cuprins
Structura acestui manual de
utilizare (explicaţii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postul de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prezentarea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aparatele de bord şi lămpile de control . . . . . . . . . . 8
Indicaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prezentare generală a panoului de bord . . . . . . . . . . . . . 8
Vitezometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indicatorul rezervei de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Turometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Contorul pentru distanţa parcursă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afişajul intervalelor de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Recomandare pentru selectarea treptelor de viteză . 10
Afişajul multifuncţional (calculatorul de bord) . . . . . . . . 10
Lămpile de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Descuierea şi încuierea autovehiculului . . . . . . . . . . 20
Cheia autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Închiderea centralizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Geamurile acţionate electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Geamurile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Trapa panoramică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Luminile şi vizibilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lămpile interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vizibilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ştergătoarele de parbriz şi instalaţia de spălare . . . . . 33
Oglinda retrovizoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Scaunele şi compartimentele de depozitare . . . . . 37
Scaunele faţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tetierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Încălzirea scaunelor faţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Scaunele din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Portbagajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Portbagajul de acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Suporturile pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Scrumiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bricheta, priza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Compartimentele de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Cârligele pentru haine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Suportul de bilete de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Încălzirea şi sistemul de aer condiţionat . . . . . . . . . 49
Introducere în temă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fantele de ventilaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Încălzirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Instalaţia de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pornirea şi conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Setarea poziţiei volanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Contactul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Schimbarea treptelor de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Pedalele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Frâna de mână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Controlul distanţei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sistemul de control al vitezei de croazieră (GRA) . . . . . 59
SistemulSTART-STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
City Safe Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Comunicaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Aparatul de navigaţie Move & Fun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Siguranţa pasivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Poziţia corectă a scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Centurile de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pentru ce este necesară centura de siguranţă? . . . . . . 71
Principiile fizice în cazul unui impact frontal . . . . . . . . . 71
Indicaţii de siguranţă importante referitoare la
centurile de siguranţă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Cum se fixează corect centurile de siguranţă?
. . . . . . . 73
Sistemul airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Descrierea sistemului airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Airbagurile frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Airbagurile laterale Head-Thorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Decuplarea airbagurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Transportarea în siguranţă a copiilor . . . . . . . . . . . . . 82
De reţinut când se transportă copii! . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Scaunul pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fixarea scaunului pentru copii cu sistemul TOP
TETHER-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Indicaţii de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tehnica inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Indicaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Programul electronic de stabilitate (ESP) . . . . . . . . . . . . 87
Servodirecţia electromecanică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Conducerea şi mediul înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . 92
Primii 1 500 kilometri - şi după aceea . . . . . . . . . . . . . . . 92
Catalizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Conducerea economică şi ecologică . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Compatibilitatea cu mediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Conducerea în străinătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Evitarea producerii defecţiunilor la autovehicul . . . . . . 97
Traversarea prin apă pe şosele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Indicaţii de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Îngrijirea şi curăţirea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . 99
Informaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Îngrijirea exterioară a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 99
Îngrijirea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Combustibilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Alimentarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3Cuprins
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Verificarea şi completarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Compartimentul motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Uleiul de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sistemul de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lichidul de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Bateria autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Instalaţia de spălare a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Jantele şi anvelopele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Roţile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Indicaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Durata de viaţă a anvelopelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Indicatorul de uzură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Permutarea roţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Anvelopele, resp. roţile noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Şuruburile de roţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Anvelopele de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Anvelopele cu sens precizat de rotaţie . . . . . . . . . . . . . . 122
Lanţurile antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Accesoriile, piesele de schimb şi modificările
tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Informaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Regimul de tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Reparaţii efectuate de utilizator . . . . 125
Reparaţii efectuate de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Trusa de prim-ajutor şi triunghiul reflectorizant . . . . . 125
Extinctorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Trusa de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Roata de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Înlocuirea roţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Setul de pană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Pornirea asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Tractarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Siguranţele fuzibile şi lămpile cu incandescenţă . 137
Siguranţele electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Lămpile cu incandescenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Indicaţii cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Prescurtări folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Performanţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Masele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Datele de identificare ale autovehiculului . . . . . . . . . . . 146
Consumul de combustibil după directivele ECE şi UE . 146
Dimensiunile de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Specificaţia uleiului de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Motor 1,0 l/44 kW - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Motor 1,0 l/55 kW - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 Cuprins
Structura acestui manual de utilizare (explicaţii)
Acest Manual de utilizare este structurat sistematic, pentru a vă uşura găsirea şi
extragerea informaţiilor pe care le căutaţi.
Capitolele, Cuprinsul şi Indexul
Conţinutul manualului este structurat în segmente relativ scurte, care sunt sinte-
tizate în capitole sistematice. Capitolul actual este evidenţiat întotdeauna în par-
tea de jos a paginii din dreapta.
Cuprinsul desfăşurat în funcţie de capitole şi indexul de la sfârşitul manualului vă
ajută să găsiţi rapid informaţiile dorite.
Capitolele
Majoritatea capitolelor sunt valabile pentru toate autovehiculele.
Deoarece variantele de echipare pot fi foarte variate nu poate fi evitată situaţia în
care, în ciuda împărţirii în capitole, să apară echipamente cu care autovehiculul
dumneavoastră nu este dotat eventual.
Informaţiile scurte şi îndrumările
Fiecare capitol are un titlu.
Urmează o informaţie scurtă (scris mare cursiv), care specifică despre ce este vor-
ba în acest capitol.
După imagine urmează o indicaţie (scris relativ mare), care va explica funcţiile pre-
zentate în imagine. Etapele care trebuie parcurse pentru efectuarea unei lucrări la
autovehicul, sunt descrise cu liniuţă.
Indicaţii asupra direcţiei de deplasare
Toate indicaţiile referitoare la direcţia de deplasare, precum „stânga“,
„dreapta“,
„faţă“, „spate“ sunt raportate la direcţia de deplasare a autovehiculului.
Explicaţia simbolurilor
Sfârşitul unui capitol.
£ Capitolul continuă pe pagina următoare.
Indicaţii
Toate cele patru tipuri de indicaţii care sunt folosite în text, sunt indicate întot-
deauna la sfârşitul respectivului capitol.
ATENŢIE
Cele mai importante indicaţii au titlul ATENŢIE. Acestea atrag atenţia asupra
unui pericol grav de accidentare sau rănire. În text veţi găsi deseori o săgeată
dublă urmată de un mic triunghi cu semn de exclamaţie. Acest simbol atrage
atenţia asupra unei rubrici
ATENŢIE de la sfârşitul capitolului, care trebuie ci-
tită neapărat.
ATENŢIE
Indicaţia Precauţie atrage atenţia asupra posibilelor deteriorări ale autovehiculului
dumneavoastră (de ex.: la sistemul de transmisie) sau vă atenţionează asupra pe-
ricolelor generale de producere a accidentelor.
Indicaţie de mediu
Indicaţia Mediu înconjurător atrage atenţia asupra protecţiei mediului încon-
jurător. Aici puteţi găsi de exemplu aprecieri în ceea ce priveşte reducerea consu-
mul de combustibil.
Indicaţie
O indicaţie normală atrage atenţia asupra informaţiilor importante pentru funcţio-
narea autovehiculului.
5Structura acestui manual de utilizare (explicaţii)
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Fig. 1 Postul de conducere
6 Postul de conducere
Utilizarea
Postul de conducere
Prezentarea generală
Această prezentare generală vă ajută la acomodarea rapidă cu afi-
şajele şi elementele de comandă ale autovehiculului.
Geamuri acţionate electric în portiera şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tasta de închidere centralizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Reglare electrică oglinzi exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gurile de ventilaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Maneta pentru întrerupătorul multifuncţional:
Lumini de semnalizare şi lumina de drum, semnalizarea cu faruri-
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sistemul de control al vitezei de croazieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Volanul:
cu claxon
cu airbag pentru conducător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Panoul de bord: Instrumentele de bord şi lămpile de control . . . . . . . . 8
Maneta pentru întrerupătorul multifuncţional:
Indicatorul multifuncţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instalaţia de spălare/ştergere parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Regulator pentru încălzirea scaunului stânga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
În funcţie de echipare:
Elemente de comandă pentru încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Comenzi pentru instalaţia de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Mufa pentru suportul aparatului de navigaţie Move & Fun
. . . . . . . . . . .
65
Lampa de control pentru deconectarea airbagului pasagerului faţă
.
80
Întrerupător pentru instalaţia de avertizare avarie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Torpedo pe partea pasagerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Airbag pasager faţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Gurile de ventilaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Întrerupător lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Maneta de deblocare a capotei motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Regulatorul pentru reglarea fasciculului farurilor principale . . . . . . . . . 30
Manetă pentru reglarea volanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Butucul de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Radio
Tasta pentru sistemul City Safe Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Schimbătorul de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Torpedoul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Regulator pentru încălzirea scaunului dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Indicaţie
La autovehiculele cu radio montat din fabricaţie, este anexat un manual de uti-
lizare separat pentru deservirea acestui aparat.
La autovehiculele cu volanul pe dreapta ordinea aranjării elementelor de co-
mandă diferă parţial faţă de ordinea prezentată în ⇒ fig. 1. Simbolurile corespund
elementelor de comandă.
19
20
21
22
23
24
25
26
7Postul de conducere
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Aparatele de bord şi lămpile de control
Indicaţii cu caracter general
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! Şoferul poartă în-
treaga responsabilitate pentru siguranţa în trafic.
Nu acţionaţi niciodată elementele de comandă din panoul de bord în timpul
deplasării, ci numai cu autovehiculul staţionat!
Prezentare generală a panoului de bord
Fig. 2 Panou de bord - varianta 1
Fig. 3 Panou de bord - varianta 2
Vitezometrul ⇒ pagina 8
Afişajul
cu contor pentru distanţa parcursă ⇒ 
pagina 9
cu afişaj al temperaturii exterioare ⇒ pagina 11
cu afişare intervale service ⇒ pagina 9
cu afişaj multifuncţional ⇒ pagina 10
Tasta de resetare pentru afişarea contorului de parcurs zilnic (trip) ⇒ pagina
9
Indicatorul rezervei de carburant ⇒ pagina 9
Turometrul ⇒ pagina 9
Tasta de reglaj pentru ceas ⇒ pagina 11
Vitezometrul
În funcţie de autovehicul, viteza este redată în km/h, resp. în mph şi km/h.
1
2
3
4
5
6
8 Aparatele de bord şi lămpile de control
Indicatorul rezervei de carburant
Fig. 4 Indicatorul de nivel combustibil
Indicatorul de carburant funcţionează numai cu contactul cuplat.
Rezervorul de combustibil are o capacitate de circa 35 litri. Dacă rezerva de com-
bustibil din rezervorul de carburant atinge cantitatea de rezervă, pe panoul de
bord apare simbolul ⇒ fig. 4 - , resp. luminează intermitent simbolul timp de
10 secunde, împreună cu celelalte segmente de pe afişajul panoului de bord ⇒ fig.
4 -
. Din acel moment în rezervor se mai găsesc cca. 4 litri combustibil. Acest sim-
bol vă aminteşte că trebuie să alimentaţi.
Ca semnal de avertizare se emite şi un semnal acustic.
ATENŢIE
Nu circulaţi niciodată până la epuizarea întregii cantităţi de combustibil din rezer-
vor! Alimentările neregulate cu combustibil, pot conduce la funcţionarea neregu-
lată a motorului. Combustibilul nears poate intra în instalaţia de evacuare a gaze-
lor şi poate deteriora catalizatorul.
Turometrul
Zona roşie de pe scala turometrului
5
⇒ fig. 3 marchează domeniul în care unita-
tea de comandă a motorului începe să limiteze turaţia motorului. Unitatea de co-
mandă a motorului limitează turaţia motorului la o valoare limită sigură.
Înainte de atingerea zonei roşii a scalei turometrului, comutaţi pe următoarea
treaptă superioară de viteză.
Pentru a menţine turaţia optimă a motorului, respectaţi ⇒ pagina 10, Recoman-
dare pentru selectarea treptelor de viteză.
În timpul rodajului şi înainte de atingerea temperaturii de funcţionare, evitaţi tura-
rea ridicată a motorului
⇒ pagina 92, Motorul nou.
Indicaţie de mediu
Selectarea la timp a vitezelor superioare contribuie la economisirea de combusti-
bil, la reducerea zgomotului de funcţionare, la protejarea mediului înconjurător şi
la durata de viaţă a motorului.
Contorul pentru distanţa parcursă
Distanţa parcursă este exprimată în kilometri (km). În câteva ţări, se foloseşte uni-
tatea de măsură „Mile“.
Tastă de resetare
Pentru a schimba între contorul de kilometraj şi contorul de parcurs zilnic, apăsaţi
scurt tasta
3
⇒ fig. 2 resp. ⇒ fig. 3.
Pentru a reseta afişajul contorului de parcurs zilnic, apăsaţi prelung tasta
3
.
Contorul de parcurs zilnic (trip)
Contorul de parcurs zilnic indică distanţa parcursă de la ultima resetare a contoru-
lui - în paşi de 100 m resp. 1/10 mile.
Contorul de kilometraj
Contorul de kilometraj indică kilometri, respectiv milele, parcurse în total.
ATENŢIE
Din motive de siguranţă, nu resetaţi niciodată contorul de pacurs zilinic în tim-
pul deplasării!
Afişajul intervalelor de service
Înainte de atingerea termenului de service, după punerea contactului, pe afişajul
panoului de bord apare timp de câteva secunde inscripţia

, resp. şi afişarea
numărului de kilometri rămas.
Dacă s-a atins termenul de service, la punerea contactului se emite un semnal
acustic şi, timp de câteva secunde, apare inscripţia

.
£
9Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Resetarea afişajului intervalelor de service
Unitatea service autorizată:
după inspecţia corespunzătoare, resetează memoria afişajului,
face o însemnare în planul de service,
lipeşte o etichetă cu termenul următorului service pe partea laterală a tablou-
lui de bord, pe partea şoferului.
Indicaţie
Dacă se deconectează bateria, valorile afişate ale intervalelor de service rămân
memorate.
Dacă în urma unei reparaţii trebuie să se schimbe panoul de bord, trebuie să se
introducă valorile corecte în contorul indicatorului intervalului de service. Această
misiune cade în sarcina unităţii autorizate.
Informaţii detaliate referitoare la intervalele de service - vezi Planul de service.
Recomandare pentru selectarea treptelor de viteză
Pe afişajul panoului de bord este afişată o informaţie despre treapta de viteză cu-
plată.
Pentru a consuma cât mai puţin combustibil, pe display se afişează recomandări
pentru selectarea treptelor de viteză.
Afişajul Semnificaţie
Treapta de viteze optimă selectată.
Recomandare de selectare a unei trepte superioare de vi-
teze.
Recomandare de selectare a unei trepte inferioare de vi-
teze.
Afişajul multifuncţional (calculatorul de bord)
Introducere în temă
În funcţie de varianta autovehiculului, afişajul multifuncţional este redat pe afişaj
⇒ fig. 5.
Afişajul multifuncţional oferă o serie de informaţii utile:
Ora ⇒ pagina 11
Temperatura lichidului de răcire ⇒ pagina 12
Temperatura exterioară ⇒ pagina 11
Durata de deplasare ⇒ pagina 12
Consumul instantaneu de combustibil ⇒ pagina 12
Consumul mediu de combustibil ⇒ pagina 12
Autonomia de drum ⇒ pagina 12
Distanţa parcursă ⇒ pagina 12
Viteza medie ⇒ pagina 12
Viteza actuală ⇒ pagina 12
Avertizare la depăşirea vitezei ⇒ pagina 13
Indicaţie
La anumite tipuri de autovehicule pentru export, afişarea va fi făcută în siste-
mul englezesc de măsurare.
Memoria
Fig. 5 Afişajul multifuncţional
Afişajul multifuncţional este prevăzut cu două dispozitive de memorare automate.
Memoria selectată este afişată pe afişaj ⇒ fig. 5.
Datele dispozitivului de memorare ale deplasărilor singulare (zona de memorare 1)
vor fi afişate, când pe afişaj va apărea cifra 1. Dacă apare cifra 2, înseamnă că sunt
afişate datele din memoria tuturor deplasărilor (zona de memorare 2).
Comutarea între cele două memorii se face de la tasta
B
⇒ fig. 6 din maneta de
acţionare a ştergătoarelor.
£
10 Aparatele de bord şi lămpile de control
Dispozitivul de memorare pentru deplasările singulare (memoria 1)
Memoria pentru deplasările singulare adună informaţiile legate de deplasare de la
punerea contactului motor până la luarea contactului. Dacă deplasarea se reia în
mai puţin de 2 ore de la luarea contactului motor, noile informaţii se vor adăuga la
cele existente până atunci. Dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore datele
din memorie se vor şterge automat.
Dispozitivul de memorare pentru toate deplasările (memoria 2)
Memoria pentru toate deplasările adună datele de la un număr oarecare de de-
plasări, până la o sumă de 19 ore şi 59 minute, sau 1.999 km parcurşi. La depăşirea
uneia din aceste valori, memoria se şterge şi calcularea se reia de la zero.
Memoria nu se va şterge dacă deplasarea se întrerupe mai mult de 2 ore.
Indicaţie
În cazul în care se deconectează bateria autovehiculului, toate informaţiile din dis-
pozitivele de memorare 1 şi 2 se vor şterge.
Modul de utilizare
Fig. 6 Afişajul multifuncţional: elemente
de comandă
Tasta basculantă
A
şi tasta
B
se găsesc în maneta de acţionare a ştergătoarelor
de parbriz ⇒ fig. 6.
Selectarea memoriei
Prin apăsarea scurtă a tastei
B
pe maneta de acţionare a ştergătoarelor de
parbriz, selectaţi memoria dorită.
Selectarea funcţiilor
Apăsaţi scurt, în sus sau în jos, pe tasta basculantă
A
. Astfel apelaţi consecu-
tiv fiecare funcţie a afişajului multifuncţional.
Resetarea
Selectaţi memoria dorită.
Apăsaţi tasta
B
mai mult de 1 secundă.
Cu tasta
B
se vor reseta următoarele valori din memoria selectată:
consumul mediu de combustibil;
distanţa parcursă;
viteza medie;
durata de deplasare
Afişajul multifuncţional poate fi utilizat numai cu contactul pus. La punerea con-
tactului va fi afişată funcţia selectată înainte de luarea contactului motor.
Ceasul digital
Ora este redată după cum urmează:
Apăsaţi tasta basculantă
A
⇒ fig. 6 în sus sau în jos, pentru a comuta pe afişa-
rea orei.
Apăsaţi tasta
6
⇒ fig. 3, pentru a marca afişarea orei, în aşa fel încât aceasta
să lumineze intermitent
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
⇒ fig. 3. Pentru derulare rapidă,
menţineţi tasta apăsată.
Apăsaţi din nou tasta
6
, pentru a marca afişarea minutelor, în aşa fel încât
aceasta să lumineze intermitent.
Pentru continuarea setării, apăsaţi tasta
3
. Pentru derulare rapidă, menţineţi
tasta apăsată.
Confirmaţi valoarea setată prin apăsarea din nou a tastei
6
, sau aşteptaţi
timp de aprox. 5 secunde. Setarea este memorată automat (valoarea nu mai
luminează intermitent).
Temperatura exterioară
Temperatura exterioară va fi afişată pe ecran la punerea contactului.
Dacă temperatura exterioară scade sub +4 °C, apare indicatorul de temperatură şi
simbolul unui fulg de zăpadă (simbol de avertizare pentru polei), care clipeşte pen-
tru câteva secunde şi apoi rămâne fix, împreună cu temperatura exterioară.
£
11Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
ATENŢIE
Nu vă bazaţi numai pe ceea ce indică indicatorul temperaturii exterioare, când
doriţi să aflaţi dacă pe stradă s-a format polei. Luaţi în considerare faptul că şi
la temperaturi de +4 poate exista polei – Avertizare asupra existenţei po-
leiului!
Durata de deplasare
Pe ecran apare durata de deplasare de la ultima ştergere a memoriei ⇒ pagina 10,
Memoria
. Dacă doriţi să determinaţi durata de deplasare de la un anumit moment,
ştergeţi memoria apăsând tasta
B
⇒ 
fig. 6.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 19 ore şi 59 minute. Când
această valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
Consumul instantaneu de combustibil
Pe afişaj apare consumul actual de combustibil în l/100 km. Cu ajutorul acestui afi-
şaj puteţi adapta manierei dumneavoastră de conducere consumul de combustibil
dorit.
Când autovehiculul staţionează sau se deplasează cu viteză foarte redusă, consu-
mul de combustibil este afişat în l/h.
Consumul mediu de combustibil
Pe afişaj apare consumul mediu de combustibil în l/100 km de la ultima ştergere a
memoriei ⇒ pagina 10. Cu ajutorul acestui afişaj puteţi adapta manierei dumnea-
voastră de conducere consumul de combustibil dorit.
Dacă doriţi să determinaţi consumul mediu de combustibil pentru un anumit inter-
val de timp, trebuie ca la începutul unei noi măsurări să ştergeţi memoria cu ajuto-
rul tastei
B
⇒ 
fig. 6 de la maneta de acţionare a ştergătoarelor. După ştergere, în
primii aprox. 100 metri de distanţă parcursă, pe afişaj apar mai întâi linii.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Indicaţie
Cantitatea de combustibil consumată nu este specificată.
Autonomia de drum
Pe afişaj, autonomia apreciată apare în km. Veţi fi informat asupra distanţei pe ca-
re autovehiculul dumneavoastră o mai poate parcurge cu cantitatea de combusti-
bil din rezervor şi cu acelaşi stil de conducere.
Informaţia va apărea din 10 în 10 km. După aprinderea lămpii de control a rezervei
de combustibil, afişajul va apărea din 5 în 5 km.
Calcularea autonomiei se face pe baza consumului de combustibil din ultimii 50
km. Când conduceţi economic, autonomia va fi mai mare.
Distanţa parcursă
Pe display apare distanţa parcursă de la ultima ştergere a memoriei ⇒ pagina 10.
Dacă doriţi să contorizaţi distanţa parcursă începând cu un anumit moment dat,
ştergeţi memoria până la acest moment prin apăsarea tastei
B
⇒ fig. 6de la ma-
neta de acţionare a ştergătoarelor.
Valoarea maximă afişată pentru ambele memorii este de 1.999 km. Când această
valoare se depăşeşte, indicatorul porneşte de la zero.
Viteza medie
Pe display apare viteza medie în km/h de la ultima ştergere a memoriei ⇒ pagina
10. Dacă doriţi să determinaţi viteza medie pentru un anumit interval de timp, tre-
buie ca la începutul unei noi măsurări să ştergeţi memoria cu ajutorul tastei
B
⇒ fig. 6 de la maneta de acţionare a ştergătoarelor.
După ştergere, în primii 300 metri, pe afişaj se vor afişa linii.
În timpul deplasării, valoarea afişată este actualizată periodic.
Viteza actuală
Pe afişaj se afişează viteza actuală, care este identică cu afişajul din vitezometru
2
⇒ fig. 3.
Temperatura lichidului de răcire
Pe afişaj se afişează temperatură curentă a lichidului de răcire
2
⇒ fig. 3.
12 Aparatele de bord şi lămpile de control
Avertizare la depăşirea vitezei
Reglarea limitei de viteză în timpul staţionării autovehiculului
Prin intermediul tastei
A
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz ⇒ fig. 6, se-
lectaţi punctul de meniu Avertizare la depăşirea vitezei.
Prin apăsarea tastei
B
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, activaţi posibi-
litatea de setare a limitei de viteză (valoarea clipeşte).
Prin intermediul tastei
A
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, setaţi limita
de viteză dorită, de ex. 50 km/h.
Confirmaţi limita de viteză setată prin intermediul tastei
B
de pe maneta
ştergătoarelor de parbriz, sau aşteptaţi aprox. 5 secunde până când setarea se
memorează automat (valoarea nu mai clipeşte).
Astfel limita de viteză se poate regla în paşi de 5 km/h.
Reglarea limitei de viteză în timpul deplasării autovehiculului
Prin intermediul tastei
A
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, selectaţi
punctul de meniu Avertizare la depăşirea vitezei.
Deplasaţi-vă cu viteza pe care doriţi să o reglaţi, de exemplu 50 km/h.
Prin apăsarea tastei
B
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, preluaţi viteza
actuală ca limită de viteză (valoarea clipeşte).
În cazul în care doriţi să modificaţi limita de viteză setată, această modificare se
realizează în paşi de câte 5 km/h (de ex. viteza preluată de 47 km/h creşte la 50
km/h, resp. scade la 45 km/h).
Confirmaţi limita de viteză setată prin apăsarea din nou a tastei
B
de pe ma-
neta ştergătoarelor de parbriz, sau aşteptaţi aprox. 5 secunde până când seta-
rea se memorează automat (valoarea nu mai clipeşte).
Modificarea sau ştergerea limitei de viteză
Prin intermediul tastei
A
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, selectaţi
punctul de meniu Avertizare la depăşirea vitezei.
Ştergeţi limita de viteză prin apăsarea tastei
B
de pe maneta ştergătoarelor
de parbriz.
La o nouă apăsare a tastei
B
de pe maneta ştergătoarelor de parbriz, activaţi
posibilitatea de modificare a limitei de viteză.
La depăşirea limitei de viteză setate, se emite un semnal acustic de avertizare. Pe
afişaj apare simultan Avertizare la depăşirea vitezei şi limita setată.
Limita de viteză setată rămâne memorată şi după decuplarea contactului.
ATENŢIE
Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra condusului! Şoferul poartă întreaga
responsabilitate pentru siguranţa în trafic.
Lămpile de control
Prezentare generală
Lămpile de control indică anumite funcţii, resp. perturbaţii, şi pot fi
însoţite de semnale acustice.
Lămpile de control din instrumentul multifuncţional
Lumina de semnalizare (stânga) ⇒ pagina 14
Lumina de semnalizare (dreapta) ⇒ 
pagina 14
Faza lungă ⇒ pagina 14
Lampa de ceaţă spate ⇒ pagina 14
Sistemul de control al vitezei de croazieră ⇒ pagina 15
Sistemul airbag ⇒ pagina 15
Sistemul de control pentru gazele de eşapa-
ment
⇒ pagina 15
Servodirecţia electromecanică ⇒ pagina 15
Presiunea uleiului de motor ⇒ pagina 15

Controlul componentelor electronice (motor
pe benzină)
⇒ pagina 16
£
13Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Nivel lichid răcire/temperatură lichid răcire ⇒ pagina 16
Programul electronic de stabilitate (ESP) ⇒ pagina 16
Controlul tracţiunii (TC) ⇒ pagina 17
Sistemul antiblocare frâne (ABS) ⇒ pagina 17
Lampa avertizare centuri de siguranţă ⇒ pagina 17
Instalaţia de frână ⇒ pagina 17
Frâna de staţionare ⇒ pagina 18
Alternatorul ⇒ pagina 18
Rezerva de combustibil ⇒ pagina 18
Lămpi de control pe afişajul panoului de bord
Centură de siguranţă cuplată - scaunul spate
⇒ pagina 18
Centură de siguranţă necuplată - scaunul
spate
Sistemul City Safe Drive ⇒ 
pagina 18
Sistemul START-STOP ⇒ pagina 19
Indicatorul de nivel de combustibil şi de re-
zervă de combustibil
⇒ pagina 9
ATENŢIE
Dacă nu luaţi în considerare lămpile de control şi textele respective, aceas-
ta poate duce la producerea accidentărilor grave sau a deteriorărilor autovehi-
culului.
Compartimentul motorului este o zonă periculoasă. La executarea lucrărilor
în compartimentul motorului, de exemplu verificări şi completări cu lichid de
frână, pot apărea accidentări, arsuri sau incendii. Vă rugăm să respectaţi cu
stricteţe indicaţiile de avertizare ⇒ pagina 108, Lucrări în compartimentul mo-
tor.
Indicaţie
Dispunerea lămpilor de control depinde de varianta de motorizare. Simbolurile
ale căror funcţii sunt descrise în continuare, le găsiţi sub formă de lămpi de control
în panoul de bord.
Defecţiunile de funcţionare sunt redate pe panoul de bord sub formă de sim-
boluri roşii (prioritate 1 – pericol) sau galbene (prioritate 2 – avertizare).
Instalaţia de semnalizare
În funcţie de poziţia manetei semnalizatoarelor, se aprinde lampa de control stân-
ga
sau dreapta
.
Dacă o lampă de semnalizare este defectă, lampa de control clipeşte de două ori
mai repede.
Când instalaţia de avarie este conectată, luminează intermitent toate lămpile de
semnalizare şi ambele lămpi de control.
Indicaţii suplimentare referitoare la instalaţia de semnalizare ⇒ pagina 31.
Faza lungă
Lampa de control
se aprinde când faza lungă este aprinsă sau la folosirea sem-
nalizării cu farurile.
Indicaţii suplimentare referitoare la lumina de drum
⇒ 
pagina 29.
Lampă ceaţă spate
Lampa de control
se aprinde la pornirea proiectoarelor de ceaţă
⇒ 
pagina 30.
14 Aparatele de bord şi lămpile de control
Sistemul de control al vitezei de croazieră
Lampa de control luminează atunci când sistemul de control automat al vitezei
de croazieră este în funcţiune ⇒ pagina 59.
Sistemul airbag
Supravegherea sistemului airbag
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control nu se stinge sau se aprinde sau clipeşte în timpul de-
plasării, înseamnă că există o defecţiune în sistem ⇒  . Acest lucru este valabil şi
dacă lampa de control nu se aprinde la punerea contactului.
Sistemul airbag este supravegheat electronic, şi când un airbag este dezactivat.
Dacă airbagul frontal, resp. lateral sau dispozitivul de pretensionare a centurii
de siguranţă au fost dezactivate prin intermediul testerului, sunt valabile
următoarele:
Lampa de control luminează 4 secunde după punerea contactului şi apoi cli-
peşte timp de 12 secunde la intervale de 2 secunde.
Dacă airbagul a fost dezactivat de la comutatorul cu cheie pentru airbag, din tor-
pedou, sunt valabile următoarele:
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului
motor.
Airbagul decuplat este indicat pe centrul tabloului de instrumente prin aprin-
derea lămpii de control 
   ⇒ pagina 80, Comutatorul cu cheie
pentru airbagul frontal pentru pasagerul faţă.
ATENŢIE
Când există o defecţiune verificaţi sistemul airbag la o unitate autorizată. În
caz contrar, există pericolul nedeclanşării airbagurilor în cazul unui accident.
Sistemul de control pentru gazele de eşapament
Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor.
Dacă lampa de control nu se stinge după pornirea motorului sau se aprinde în tim-
pul deplasării, există o defecţiune la o componentă importantă a sistemului de
evacuare a gazelor. Programul de urgenţă selectat de motor vă va permite să con-
duceţi cu precauţie până la cea mai apropiată unitate autorizată.
Servodirecţia electromecanică
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control se aprinde continuu după punerea contactului sau în timpul
mersului, există o defecţiune la servodirecţia electromecanică.
Când luminează lampa de control galbenă , s-a ajuns la o defectare parţială a
servodirecţiei, iar forţele de manevrare a volanului pot fi mai ridicate.
Când luminează lampa de control roşie
, s-a ajuns la o defectare completă a
servodirecţiei este defectă complet, iar asistarea direcţiei este defectă (forţă de
manevrare a volanului considerabil mai ridicate).
Informaţii suplimentare ⇒ pagina 91.
ATENŢIE
Când s-a defectat servodirecţia, adresaţi-vă unui dealer autorizat.
Indicaţie
Dacă după o nouă pornire a motorului şi parcurgerea unei mici distanţe lampa
de control se stinge, nu este necesar să vă adresaţi unui atelier service autori-
zat.
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea
contactului se aprinde lampa de avertizare de culoare galbenă . După parcurge-
rea unei distanţe scurte, lampa de control trebuie să se stingă.
Presiunea uleiului de motor
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului
motor.
Dacă lampa de control nu se stinge după pornirea motorului sau începe să cli-
pească în timpul mersului, opriţi autovehiculul şi motorul. Verificaţi nivelul uleiului
şi completaţi dacă este necesar ⇒ pagina 110, Completarea cu ulei de motor.
Drept semnal de avertizare se emite în mod suplimentar un semnal acustic.
£
15Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Dacă în anumite condiţii nu este posibilă completarea cu ulei de motor, nu conti-
nuaţi deplasarea. Lăsaţi motorul decuplat şi solicitaţi asistenţă de specialitate la
o unitate autorizată, deoarece altfel se poate produce o avarie gravă la motor.
Când lampa de control clipeşte, nu continuaţi deplasarea, chiar dacă cantitatea de
ulei este în ordine. Nu lăsaţi motorul să funcţioneze în regim de mers în gol. Solici-
taţi asistenţă de specialitate la o unitate autorizată.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, alegeţi o zonă cât mai îndepărtată
de trafic, opriţi motorul şi cuplaţi instalaţia de lumini de avarie ⇒ pagina 31,
Comutatorul pentru luminile de avarie .
ATENŢIE
Lampa de control de culoare roşie nu reprezintă o indicaţie despre nivelul
uleiului! De aceea, nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate, de prefe-
rat la fiecare alimentare.
Controlul electronicii motorului 
Lampa de control

(Electronic Power Control) se aprinde la punerea contactului,
câteva secunde.
Dacă lampa de control

nu se stinge după pornirea motorului sau se aprinde,
există o defecţiune la unitatea de comandă a motorului. Programul de urgenţă se-
lectat de motor vă va permite să conduceţi cu precauţie până la cea mai apropiată
unitate autorizată.
Temperatura lichidului de răcire / Nivelul lichidului de răcire
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă lampa de control nu se stinge sau începe să clipească în timpul mersului,
temperatura lichidului de răcire este prea ridicată, sau nivelul lichidului de răcire
este prea scăzut.
Drept semnal de avertizare se emite în mod suplimentar un semnal acustic.
În acest caz, opriţi autovehiculul, opriţi motorul şi verificaţi nivelul lichidului de
răcire, după caz completaţi cu lichid de răcire.
Dacă în anumite condiţii nu este posibilă completarea cu lichid de răcire, nu conti-
nuaţi deplasarea. Lăsaţi motorul decuplat şi solicitaţi asistenţă de specialitate la
o unitate autorizată, deoarece altfel se poate produce o avarie gravă la motor.
Dacă nivelul lichidului de răcire se află în parametri normali, temperatura ridicată
poate fi cauzată de o anomalie în funcţionare a ventilatorului radiatorului. Verifica-
ţi siguranţa pentru ventilatorul radiatorului, după caz înlocuiţi-o ⇒ pagina
137.
Dacă lampa de control nu se stinge, deşi nivelul lichidului de răcire şi siguranţa
ventilatorului sunt în ordie, nu continuaţi deplasarea. Solicitaţi asistenţă de spe-
cialitate la o unitate autorizată.
Luaţi în considerare indicaţiile ⇒ pagina 111.
ATENŢIE
Dacă, din motive tehnice, trebuie să opriţi, alegeţi o zonă cât mai în-
depărtată de trafic, opriţi motorul şi cuplaţi instalaţia de lumini de avarie ⇒ pa-
gina 31.
Deschideţi cu atenţie vasul de expansiune pentru lichidul de răcire. Când
motorul este fierbinte, sistemul de răcire se află sub presiune - Pericol de
opărire! Înainte de deschiderea capacului, lăsaţi motorul să se răcească.
Nu atingeţi ventilatorul radiatorului. Ventilatorul radiatorului se poate pu-
ne în funcţiune şi când contactul este luat.
Programul electronic de stabilitate (ESP)
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
Dacă sistemul ESP este în curs de stabilizare a autovehiculului, lampa de control
clipeşte pe panoul de bord.
Când în sistemul ESP există o defecţiune, lampa de control luminează continuu.
Deoarece sistemul ESP lucrează împreună cu ABS, la defectarea ABS luminează şi
lampa de control ESP.
Dacă lampa de control
se aprinde imediat după pornirea motorului, se poate în-
tâmpla ca sistemul ESP să fie deconectat din anumite motive tehnice. În acest caz
puteţi recupla sistemul ESP prin luarea şi punerea contactului. Când lampa de con-
trol s-a stins, sistemul ESP se află din nou în stare de funcţionare.
Indicaţii suplimentare referitoare la ESP ⇒ pagina 87.
£
16 Aparatele de bord şi lămpile de control
Indicaţie
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea con-
tactului luminează lampa de control . După parcurgerea unei distanţe scurte,
lampa de control trebuie să se stingă.
Controlul tracţiunii (TC)
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului mo-
tor.
În timpul procesului de reglare lampa de control clipeşte în timpul deplasării.
Când în sistemul TC există o defecţiune, lampa de control luminează continuu.
Deoarece sistemul tc lucrează împreună cu ABS, la defectarea ABS luminează şi
lampa de control TC.
Dacă lampa de control se aprinde imediat după turarea motorului, se poate în-
tâmpla ca sistemul TC să fie deconectat din anumite motive tehnice. În acest caz
puteţi conecta sistemul TC prin luarea şi punerea contactului. Când lampa de con-
trol s-a stins, sistemul TC este din nou în stare de funcţionare completă.
Indicaţii suplimentare referitoare la sistemul TC ⇒ pagina 88.
Indicaţie
Dacă bateria autovehiculului a fost deconectată şi reconectată, după punerea con-
tactului luminează lampa de control . După parcurgerea unei distanţe scurte,
lampa de control trebuie să se stingă.
Sistemul antiblocare (ABS)
Lampa de control indică funcţionalitatea sistemului ABS.
Lampa de control se aprinde pentru câteva secunde după punerea contactului mo-
tor sau în timpul pornirii motorului. Lampa se stinge după executarea unui proce-
deu de verificare .
Defecţiune la ABS
Dacă lampa de control ABS nu se stinge la câteva secunde după punerea con-
tactului, sau dacă nu se aprinde de loc, sau dacă se aprinde în timpul deplasării,
sistemul nu este în ordine. Autovehiculul va fi frânat normal, fără ABS. Căutaţi
imediat un atelier service şi adaptaţi maniera de conducere, deoarece nu cunoaş-
teţi gravitatea defecţiunii.
Indicaţii suplimentare referitoare la ABS ⇒ pagina 90.
Defecţiune în întreaga instalaţie de frânare
Dacă lampa de control ABS
se aprinde odată cu lampa de control a sistemului
de frânare , înseamnă că nu numai sistemul ABS, ci şi o altă componentă a siste-
mului de frânare este defectă ⇒ 
.
ATENŢIE
În cazul în care lampa de control a sistemului de frânare se aprinde îm-
preună cu lampa de control ABS , opriţi imediat şi verificaţi nivelul lichidului
de frână din rezervor ⇒ pagina 113. Dacă nivelul lichidului se află sub marcajul
MIN nu continuaţi deplasarea – Pericol de accident! Solicitaţi asistenţă de spe-
cialitate.
La deschiderea capotei motorului şi la verificarea nivelului lichidului de
frână, respectaţi indicaţiile ⇒ pagina 108, Lucrări în compartimentul motor
.
Dacă nivelul lichidului de frână este în regulă, înseamnă că funcţia de re-
glare a sistemului ABS este defectă. Roţile din spate se pot bloca repede la
frânare. Acest lucru poate duce la deraparea părţii din spate a autovehiculului
– Pericol! Deplasaţi-vă cu atenţie până la următorul dealer autorizat şi reme-
diaţi defecţiunea.
Lampa de avertizare centură de siguranţă
Lampa de control
se aprinde după punerea contactului, pentru a atenţiona şofe-
rul asupra utilizării centurilor de siguranţă. Lampa de control se va stinge numai
după ce şoferul şi-a fixat centura de siguranţă.
Dacă şoferul nu are fixată centura de siguranţă, la viteze mai mari de 25 km/h se
emite un semnal sonor de avertizare însoţit de o clipire simultană a lămpii de con-
trol
.
Dacă şoferul nu fixează centura de siguranţă în următoarele 90 secunde, semnalul
sonor se va opri, însă lampa de control va continua să lumineze.
Indicaţii suplimentare referitoare la centura de siguranţă ⇒ pagina 71.
Instalaţia de frână
Lampa de control se aprinde când nivelul lichidului de frână este prea scăzut
sau când există o defecţiune la ABS.
£
17Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
Dacă lampa de control luminează şi se emite un semnal acustic, opriţi autovehi-
culul şi verificaţi nivelul lichidului de frână ⇒  .
La o defecţiune la ABS care se răsfrânge şi asupra instalaţiei de frână (de ex. dis-
tribuţia presiunii de frânare), se aprinde lampa de control ABS împreună cu lam-
pa de control a instalaţiei de frânare .
Căutaţi imediat un atelier specializat şi adaptaţi-vă stilul de şofat în mod cores-
punzător, deoarece nu cunoaşteţi exact gradul de deteriorare al instalaţiei de
frână şi nici cât de limitată este capacitatea de frânare.
Indicaţii suplimentare referitoare la instalaţia de frână ⇒ pagina 89.
ATENŢIE
O defecţiune a instalaţiei de frână poate prelungi distanţa de frânare la
frânarea autovehiculului!
La deschiderea capotei motorului şi la verificarea nivelului lichidului de
frână, respectaţi indicaţiile ⇒ pagina 108, Lucrări în compartimentul motor
.
Dacă lampa de control a instalaţiei de frână nu se stinge la câteva se-
cunde după punerea contactului, sau dacă se aprinde în timpul deplasării, opri-
ţi imediat şi verificaţi nivelul lichidului de frână din rezervor ⇒ pagina 113.
Dacă nivelul lichidului se află sub marcajul MIN nu continuaţi deplasarea – Pe-
ricol de accident! Solicitaţi asistenţă de specialitate.
Frâna de staţionare
Lampa de control
se aprinde, atunci când frâna de mână este acţionată. În plus
se va emite un semnal sonor, dacă viteza de deplasare depăşeşte pentru 3 secun-
de 6 km/h.
Alternatorul
Lampa de control
se aprinde la punerea contactului motor. După pornirea mo-
torului lampa trebuie să se stingă.
Dacă lampa de control nu se stinge după pornirea motorului sau se aprinde în tim-
pul mersului, deplasaţi-vă la cea mai apropiată unitate autorizată. Deoarece în
această situaţie bateria autovehiculului se descarcă, trebuie deconectaţi toţi con-
sumatorii care nu sunt neapărat necesari.
ATENŢIE
Dacă în timpul mersului se aprinde pe lângă lampa de control şi lampa de con-
trol (avarie în sistemul de răcire), opriţi imediat autovehiculul şi motorul - Pericol
de avarie la motor!
Rezerva de carburant
Lampa de control luminează când în rezervorul de combustibil sunt mai puţin de
5 litri.
Drept semnal de avertizare se emite în mod suplimentar un semnal acustic.
Centură de siguranţă aplicată / neaplicată (afişare stare centură) -
scaun spate /
După punerea contactului, pe afişajul panoului de bord luminează timp de 30 de
secunde afişarea stării centurii pentru locurile spate şi indică dacă eventualii pasa-
geri de pe locurile spate şi-au pus centurile de siguranţă. Afişarea stării centurii se
aprinde şi atunci când pasagerul de pe locul spate (atunci când contactul e pus sau
în timpul deplasării) îşi pune sau îşi scoate centura de siguranţă.
Dacă luminează lampa de control , pasagerul de pe locul spate respectiv este
asigurat cu centura de siguranţă.
Dacă luminează lampa de control , pasagerul de pe locul spate respectiv nu este
asigurat cu centura de siguranţă.
Dacă în timpul deplasării, la o viteză mai mare de 25 km/h, pe unul din locurile spa-
te se scoate o centură de siguranţă, se emite un semnal acustic şi afişarea stării
centurii pentru locurile spate clipeşte timp de aprox. 30 de secunde.
Indicaţii suplimentare referitoare la centura de siguranţă ⇒ pagina 71.
City Safe Drive
Dacă sistemul City Safe Drive tocmai frânează autovehiculul, lampa de control
clipeşte rapid.
Dacă sistemul City Safe Drive nu este momentan disponibil sau dacă există o ano-
malie a sistemului, lampa de control
clipeşte cu frecvenţă redusă.
£
18 Aparatele de bord şi lămpile de control
Puteţi decupla sistemul City Safe Drive cu ajutorul tastei

⇒ pagina 62. Atun-
ci când sistemul City Safe Drive
este decuplat, într-un interval de viteze de depla-
sare de 5 - 30 km/h (3 - 9 mph), pe afişajul panoului de bord luminează lampa de
control .
Puteţi recupla sistemul City Safe Drive cu ajutorul tastei

. Pe afişajul panoului
de bord, lampa de control luminează timp de aprox. 5 secunde.
Informaţii suplimentare referitoare la sistemul City Safe Drive
⇒ pagina 62.
START-STOP
Dacă sistemul START-STOP este activ, luminează lampa de control .
Dacă sistemul START-STOP este activ, dar decuplarea automată a motorului nu
este posibilă, luminează lampa de control
.
Atunci când lampa de control luminează intermitent, sistemul START-STOP nu
este disponibil.
Informaţii suplimentare referitoare la sistemul START-STOP ⇒ pagina 60.
19Aparatele de bord şi lămpile de control
Utilizarea Siguranţa Indicaţii de conducere Indicaţii de utilizare Reparaţii efectuate de
utilizator
Date tehnice
1 / 1

SKODA Citigo (2012/03) Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului