Braun 3549 IDF Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
38
Română
Produsele noastre sunt realizate pentru a răspunde
celor mai exigente cerinţe de calitate, funcţionalitate
şi design. Vă felicităm pentru alegerea făcută în
cumpărarea noului produs Braun şi sperăm să fiţi
mulţumiţi întrebuinţându-l.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile, înainte de a folosi
aparatul.
Important
Folosiţi doar o priză de curent alternativ (~) pentru
uscătorul de păr şi asiguraţi-vă că voltajul
corespunde cu acela marcat pe carcasa
aparatului.
Nu folosiţi niciodată aparatul lângă apă
(de ex.: cadă, bazin cu apă, duş). Feriţi-l de
umiditate.
Când folosiţi uscătorul în baie, scoateţi-l din priză
după utilizare.Chiar şi un uscător aflat în poziţia
închis (off) poate prezenta un pericol dacă nu este
scos din priză.
Pentru o protecţie sporită a aparatului electric
împotriva fluctuaţiilor de curent se poate instala
un stabilizator de curent (RCD) cu un curent
rezidual care să nu depăşească 30mA în circuitul
electric din baie. Cereţi sfatul unui profesionist.
Aveţi grijă să nu blocaţi canalul de aerisire sau cel
de alimentare când uscătorul de păr este pornit. În
acest caz, uscătorul se va opri automat, iar după
câteva minute de răcire va porni automat.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatu-
lui. Verificaţi periodic ca acest cablu să nu fie dete-
riorat, în special la cele două capete: al ştecărului
şi al alimentării aparatului.Verificarea şi eventuala
înlocuire a acestuia trebuie efectuată la un service
Braun. Orice intervenţie din partea personalului
necalificat poate duce la accidente.
A nu se utiliza de către copii sau persoane cu
capacitate mentală redusă, decât dacă acestea
se află sub supravegherea unei persoane care
să răspundă de siguranţa lor. În general nu este
recomandată lăsarea produsului la îndemâna
copiilor.
Descriere
1 Comutator
2 Buton cu LED, pentru protectia culorii părului
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecţie
5 Duză pentru protecţia culorii
6 Concentrator de aer
7 Accesoriu cu difuzor (numai pentru anumite
modele SPI-C 2000 DF)
Comutatorul (1)
Sunt disponibile 2 viteze pentru curentul de aer şi
3 nivele pentru temperatură, astfel încât puteţi alege
să vă uscaţi părul repede şi efficient, fără ca textura
firului de păr să fie atacată.
Viteză curent de aer Temperatură
2 ridicată ridicată 3
1 medie medie 2
0 oprit scazută 1
Uscarea utilizând tehnologia Colour Saver
Tehnologia Colour Saver (protecţia culorii) produce
un flux de ioni care învăluie fiecare fir de păr şi îl
protejează în timpul uscării, conferind părului vopsit o
frumuseţe şi o strălucire naturală pentru o perioadă
îndelungată.
Butonul pentru protejarea culorii
Prin activarea butonului de protecţie a culorii (2)
puteţi selecta o limită maximă a căldurii ieşite din
uscător, indifferent de setarea utilizată pentru fluxul
de aer. Prin tehnologia Colour Saver puteţi prevenii
încălzirea excesivă şi atacarea texturii firului de păr
chiar dacă uscarea se efectuează la viteza maximă.
LEDul este aprins atata timp cat această opţiune
este activată (a).
Duza pentru protecţia culorii
Duza pentru protecţia culorii (5) combină aerul rece
ambiant cu cel din aparat. Fluxul de aer rezultant
acoperă astfel o suprafaţă mai mare, conferind
părului o uscare rapidă dar in acelaşi timp blândă.
Butonul pentru curent de aer rece (3)
Pentru a fixa coafura, apăsaţi butonul pentru aer
rece.
Filtrul de protecţie (4)
Păstraţi filtrul curat. Pentru o curăţare temeinică,
scoateţi filtrul şi curăţaţi-l sub jet de apă.
Concentrator de aer (6)
Pentru o coafură cu forme precise, folosiţi concen-
tratorul de aer.
Difuzorul pentru volum (7)
(numai pentru anumite modelele SPI-C 2000 DF)
Ataşarea accesoriului (b)
Aliniaţi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscător.
Ataşaţi dispozitivul şi rotiţi în sensul acelor de
ceasornic până se fixează.
Pentru îndepărtarea difizorului, rotiţi în sensul
invers acelor de ceasornic şi scoateţi-l.
98575691_SPI_C_2000_S4-62.indd 3898575691_SPI_C_2000_S4-62.indd 38 27.02.2008 10:49:40 Uhr27.02.2008 10:49:40 Uhr
39
Pentru volum
… pentru păr scurt până la mediu:
Pentru a da volum de la rădăcină, direcţionaţi cu
atenţie difuzorul peste scalp, cu o mişcare uşor
circulară.
… pentru păr lung:
Mai întâi uscaţi vârfurile părului, apoi, cu ajutorul
accesoriului, ridicaţi părul uşor către cap şi menţineţi
în această poziţie. La final, direcţionaţi accesoriul pe
scalp, la rădăcină, cu o uşoară mişcare circulară.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a
aparatelor electrocasnice în functie de nivelul
zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot
dB(A) pentru acest aparat este de 83 dB(A).
Pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Acest produs respectă Directivele Europene
relevante EMC 2004/108/EC şi 2006/95/EC
(pentru echipamente de joasă tensiune).
A nu se arunca produsul împreunå cu
deµeurile menajere; a se preda la centrele
de colectare specializate.
Garanøie
Acordåm produsului o garanøie de doi ani începând
cu data cumpårårii. În perioada de garanøie eliminåm,
gratuit, orice defect al produsului rezultat dintr-un viciu
al materialelor sau datoritå execuøiei, putem alege
fie pentru repararea fie pentru înlocuirea completå a
aparatului.
Aceastå garanøie se extinde în fiecare øarå unde aparatul
este furnizat de compania Braun sau de distribuitorii såi.
Aceastå garanøie nu acoperå situaøiile urmåtoare:
defectårile datorate utilizårii necorespunzåtoare, uzura
normalå sau defectele care au un efect neglijabil asupra
valorii sau utilizårii aparatului µi permit utilizarea acestuia
aµa cum este. Garanøia devine nulå dacå reparaøia este
realizatå de persoane neautorizate µi dacå nu sunt
utilizate piese originale Braun pentru reparaøie.
Pentru reparaøii în perioada de garanøie, predaøi sau
trimiteøi unui centru de reparaøii autorizat Braun, aparatul
complet µi chitanøa de vânzare.
98575691_SPI_C_2000_S4-62.indd 3998575691_SPI_C_2000_S4-62.indd 39 27.02.2008 10:49:41 Uhr27.02.2008 10:49:41 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57

Braun 3549 IDF Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare