Braun HD 730 Manual de utilizare

Marca
Braun
Categorie
uscatoare de par
Model
HD 730
Tip
Manual de utilizare
18
lipsesc experienţa si cunoştinţele necesare,
cu condiţia de a fi supravegheate şi de a
primi instrucţiuni pentru a utiliza in siguranta
aparatul şi pentru a înţelege posibilele riscuri.
Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Operaţiunile de curăţare şi întreţinere nu
trebuie efectuate de copii, în afara cazului în
care au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
Descriere
1 Comutator
2 Activator de ioni
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecţie
5 Led indicator eliberare ioni de protecţie
6 Dispozitiv care concentrează aerul
7 Accesoriu cu difuzor (doar la modelul HD 730)
Setările comutatorului (1)
Cu ajutorul a două aplicaţii ale fluxului de aer şi a celor trei
setări de temperetură, puteţi personaliza uscătorul de păr
pentru un coafat rapid, eficient, dar în acelaşi timp şi blând.
Flux de aer Temperatura
II curent de aer puternic ridicată III
I ventilaţie moderată medie II
O oprit scăzută I
Tehnologia «satin protect»
Prin ridicarea butonului satin protect (2), puteţi reduce
temperatura, sporind astfel varietatea setărilor aparatului.
Funcţia: «satin protect» protejează împotriva deteriorării
firele de păr la temperaturi ridicate.
IONTEC
Iontec este o tehnologie special concepută pentru
protejarea firelor de păr. Aceasta asigură, firelor de păr,
nivelul de umiditare şi hidratare distruse prin coafarea la
temperaturi excesive.
Tehnologia «satin protect» produce un flux de ioni care
învăluie fiecare fir de păr. Ionii îmblânzesc buclele rebele,
conferind părului o frumuseţe şi o strălucire naturală.
Apăsaţi butonul (5)pentru activarea funcţiei. Atunci când
uscătorul de păr este pornit, se aprinde un led care indică
generarea ionilor.
Pentru rezultate optime, utilizaţi uscătorul de păr fără
accesorii.
Efectul ionilor este mai puţin vizibil într-un mediu cu
umiditate crescută.
Aranjarea optimă utilizând tehnologia «IONTEC»
Dacă vă uscaţi părul utilizând un accesoriu, la finalul
procesului de coafare îndepărtaţi accesoriul, pentru a
asigura un flux maxim de ioni si pentru a obţine un păr cu
aspect strălucitor şi sănătos.
Butonul pentru curent de aer rece (3)
Pentru a fixa coafura, apăsaţi pe acest buton.
Filtrul de protecţie (4)
Păstraţi filtrul curat. Pentru curăţare, scoateţi filtrul şi
curătaţi-l sub jet de apă.
Dispozitiv care concentrează aerul (6)
Pentru o coafură cu forme precise, folosiţi dispozitivul care
concentrează aerul.
Accesoriu cu difuzor pentru volum (7)
(doar pentru modelul HD 730)
Ataşarea accesoriului (b)
Aliniaţi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscător,
Ataşaţi dispozitivul şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic
până se fixează.
Pentru îndepărtarea difuzorului, rotiţi în sensul invers
acelor de ceasornic şi scoateţi-l.
Pentru volum
… Pentru păr scurt până la mediu.
Pentru a da volum de la rădăcină, direcţionaţi cu atenţie
difuzorul peste scalp, cu o mişcare uşor circulară.
Continuaţi astfel pentru fiecare şuviţă.
… Pentru păr lung.
Mai întâi uscati vârfurile părului, apoi, cu ajutorul
accesoriului, ridicaţi părul uşor către cap şi menţineţi în
această poziţie. La final, direcţionaţi accesoriul pe scalp,
la rădăcină, cu o uşoară mişcare circulară. Instrucţiunile
se pot schimba fără o notificare prealabilă.
Instrucţiunile se pot schimba fără o notificare prealabilă.
În scopul protejării mediului înconjurător, vă rugăm
să nu aruncaţi produsul, la sfârşitul duratei de
folosinţă, împreună cu resturile menajere. Acesta
poate fi depus la centrele specializate din ţara în care
locuiţi.
Garanţie
Acordăm o garanţie de 2 ani pentru acest produs, de la
data achiziţionării. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu
condiţia respectării instrucţiunilor de utilizare si efectuării
intervenţiilor tehnice numai de către personalul service
autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia gratuit neconformităţile
aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după
caz. Această garanţie este valabilă în orice ţara în care acest
aparat este furnizat de către compania Braun sau de către
distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea
produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile
de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a
neconformităţii).
Prezenta garanţie nu acoperă: defectele datorate utilizării
necorespunzatoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului
sau ale blocului de taiere), precum si defectele care au un
efect neglijabil asupra valorii sau funcţionării aparatului.
Garanţia devine nulă dacă se efectuează reparaţii de către
persoane neautorizate şi dacă nu se utilizează componente
originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie,
prezentaţi produsul împreună cu factura (bonul/chitanţa de
cumpărare) la una dintre unităţile service agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2, Biroul nr.3,
Sector 5, Bucureti (acces din Str. Năsăud)
Tel: 021–224.00.47
Mobil: 0722.541.548
E-mail: service.braun@interbrands.ro
EÏÏËÓÈο
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿,
‰È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔÛÂÎÙÈο.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷ (~) Î·È ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÏÙ¿˙ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë
ϷΤٷ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔ ÌÂ
·˘Ùfi Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘˜
ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÎÔÓÙ¿ ‹ ¿Óˆ ·fi
ÓÂÚfi (.¯. ÓÈÙ‹Ú·, Ì·ÓȤڷ ‹ ÓÙÔ˘˜).
ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ Ó· ‚Ú·¯Â›.
¡· ‚Á¿˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó
Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi.
°È· ÂÈϤÔÓ ÚÔÛÙ·Û›·, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋
ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÂȉÈÎfi ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (RCD 30 mA). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ӷ ÌË ÊÚ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ϤÁÌ·
ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· fiÙ·Ó Ô
ÛÙÂÁÓˆÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂¿Ó
ÊÚ¿ÍÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ϤÁÌ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÛÙÂÁÓˆÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿, ı· ÙÂı› ¿ÏÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ªËÓ Ù˘Ï›ÁÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙË
Û˘Û΢‹. ¡· ÙÔ ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÁÈ· ÊıÔÚ¿
‹ ‚Ï¿‚Ë, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ì·›ÓÂÈ
ÛÙË Û˘Û΢‹ Î·È ÛÙËÓ Ú›˙·. ∂¿Ó ¤¯ÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹
ÙÔ˘, ËÁ·›ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤Ú‚Ș Ù˘ Braun ÁÈ·
¤ÏÂÁ¯Ô/ÈÛ΢‹. ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤Ú‚Ș Ù˘
Braun. ªÈ· ÂÈÛ΢‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi
ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË Û˘Û΢‹
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με
περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή
πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, αν υπάρχει ανάλογη
εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανόηση των
ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και
η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν
είναι άνω από 8 ετών και έχουν ανάλογη
εποπτεία.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
1 ¢È·ÎfiÙ˘
2 ∫Ô˘Ì› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ «satin protect™»
3 ∫Ô˘Ì› ÎÚ‡Ô˘ ·¤Ú·
4 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ
5 ¢È·ÎfiÙ˘ ÈfiÓÙˆÓ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
6 ∫·Ù¢ı˘ÓÙ‹Ú·˜
7 º˘ÛÔ‡Ó· (ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ HD 730)
96148751_HD730_710.indd 1896148751_HD730_710.indd 18 14.02.13 11:2814.02.13 11:28
/

Acest manual este potrivit și pentru