Braun HD 770 Manual de utilizare

Marca
Braun
Categorie
uscatoare de par
Model
HD 770
Tip
Manual de utilizare
16
Színmegőrző («Colour Shaver») kapcsoló
A színmegőrző kapcsoló (2) felcsúsztatásával, a maximális
hőmérséklethez képest egy kontrollált hőfokozat állítható be,
amely független a fúvás erősségének beállításától. Így a
Satin Hair Colour Dryer hajszárító segít megóvni a festett
hajat a túlhevüléstől, a kiszáradástól és egyéb sérülésektől
úgy, hogy közben a fúvás erőssége változatlanul intenzív
marad.
Színmegőrző («Colour Shaver») feltét
A Színmegőrző fúvóka (5) a környezetéből átvett hidegebb
levegőt keveri a hajszárító fúvókájából áradó meleg
levegővel. Ez az új, intenzív levegőáramlás kíméletesen fúj
át nagyobb szárítandó felületeket is. A gyors, de mégis
kíméletes szárításért.
Hideg levegŒ kapcsoló (3)
A frizura hideg levegŒvel történŒ fixálásához nyomja meg a
hideg levegŒ kapcsoló gombot.
LégszırŒ (4)
A filtert rendszeresen tisztítsa meg. Az alapos tisztításhoz
vegye ki a filtert és folyóvíz alatt mossa át.
SzükítŒ (6)
A frizura pontosabb formázásához használja a szıkítŒ
feltétet.
Diffusor feltét (7)
(csak a HD 770 modellekhez)
A diffusor feltét felhelyezése (b)
Helyezze a diffusort a diffusoron található kis csapok
segítségével a hajszárító légkifúvó nyílására.
Nyomja a feltétet a hajszárító felé és az óra járásával
megegyezŒ irányba forgassa, amíg a bajonetzár
kattanását nem hallja.
Levételhez fordítsa a diffusort az ellentétes irányba és
húzza le a hajszárítóról.
Dús frizura készítés
... rövid és középhosszú hajhoz:
A haj dúsításához és a hajtŒnél való megemeléséhez
gyengéden vezesse a diffusor «ujjait» a fejbŒrhöz és
körkörös mozdulatokkal szárítsa a hajat. Folytassa területrŒl
területre haladva.
... hosszú hajhoz:
ElŒször szárítsa meg a hajvégeket a diffusortárcsa
segítségével. Ezután emelje fel a hajat a diffusor
segítségével és tartsa úgy a száradásig. A hajtöveknél
fejezze be a mıveletet: körkörös mozdulatokkal
masszírozza a fejbŒrt a diffusor «ujjai»-val, hogy tartást
adjon a frizurának.
A változtatás jogát fenntartjuk.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében
arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma
végén ne dobja azt a háztartási szemétbe. A
mıködésképtelen készüléket leadhatja a Braun
szervizközpontban, vagy az országa szabályainak
megfelelŒ módon dobja a hulladékgyıjtŒbe.
Garancia
A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát
biztosítunk a termékre. A garancia-időszakon belül minden
anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk,
belátásunk szerint vagy javítva, vagy cserélve a készüléket.
Ez a garancia minden olyan országra kiterjed, ahol a
készülék a Braun vagy annak kijelölt viszonteladója
forgalmazásában kapható.
A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és
elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája);
illetve a készülék értéke és működése szempontjából
elhanyagolható jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha
a javítást erre nem jogosult személy végzi, és ha nem Braun
alkatrészeket használnak.
A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje
el a teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával
együtt valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati
Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.
Română (RO/MD)
Citiţi cu atenţie instrucţiunile, înainte de a folosi aparatul.
IMPORTANT
Folosiţi doar o priză de curent alternativ
pentru uscătorul de păr şi asiguraţi-vă că
voltajul din casa dvs. corespunde cu acela
marcat pe carcasa uscătorului.
Acest aparat nu trebuie utilizat niciodată
lăngă apă (ex: cadă, duş)! Aveţi grijă să
nu udaţi uscătorul.
Când folosiţi uscătorul în baie, scoateţi-l din
priză după ce îl folosiţi. Chiar şi un uscător
aflatpe poziţia închis (off), poate prezenta un
pericol dacă nu-l scoateţi din priză.
Pentru o protejare mai bună a aparatului
împotriva fluctuaţiilorde curent vă recoman-
dăm instalarea un stabilizator de curent
(RCD), cu o putere reziduală care să nu
depăşească 30 mA în circuitul electric din
baie. Cereţi sfatul unui profesionist.
Aveţi grijă să nu blocaţi canalul de aerisire,
sau cel de alimentare când uscătorul de păr
este pornit.
În cazul în care canalul de aerisire a fost
blocat, uscătorul se va opri automat, iar
după câteva minute de răcire va porni din
nou automat.
Nu înfăşuraţi cordonul de alimentare în jurul
aparatului.
Verificaţiperiodic acest cordon să nu fiedete-
riorat, în special la cele două capete: al
ştecherului şi al alimentării aparatului.
Verificareaşi eventuala înlocuire a cordonului
trebuie efectuată la un service autorizat
Braun. Reparaţia necalificatăpoate cauza
accidente sau daune utilizatorului.
Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de
către copii peste 8 ani, de către persoanele
cu capacităţi fi zice, senzoriale sau mentale
reduse, precum şi de către cele cărora le
lipsesc experienţa si cunoştinţele necesare,
cu condiţia de a fi supravegheate şi de a
primi instrucţiuni pentru a utiliza in siguranta
aparatul şi pentru a înţelege posibilele riscuri.
Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Operaţiunile de curăţare şi întreţinere nu
trebuie efectuate de copii, în afara cazului în
care au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
Descriere
1 Comutator
2 Buton, pentru («Colour Shaver»)
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecţie
5 Duză pentru protecţia culorii («Colour Shaver»)
6 Concentrator de aer
7 Accesoriu cu difuzor (numai pentru anumite modele
HD 770)
Comutatorul (1)
Sunt disponibile 2 viteze pentru curentul de aer şi 3 nivele
pentru temperatură, astfel încât puteţi alege să vă uscaţi
părul repede şi efficient, fără ca textura firului de păr să fie
atacată.
Viteză curent de aer Temperatură
II ridicată ridicată III
I medie medie II
O oprit scazută I
Uscarea utilizând tehnologia «Colour Saver»
Tehnologia Colour Saver (protecţia culorii) produce un flux de
ioni care învăluie fiecare fir de păr şi îl protejează în timpul
uscării, conferind părului vopsit o frumuseţe şi o strălucire
naturală pentru o perioadă îndelungată.
Butonul pentru protejarea culorii («Colour Shaver»)
Prin activarea butonului de protecţie a culorii (2) puteţi
selecta o limită maximă a căldurii ieşite din uscător,
indifferent de setarea utilizată pentru fluxul de aer. Prin
tehnologia Colour Saver puteţi prevenii încălzirea excesivă
şi atacarea texturii firului de păr chiar dacă uscarea se
efectuează la viteza maximă.
Duza pentru protecţia culorii («Colour Shaver»)
Duza pentru protecţia culorii (5) combină aerul rece ambiant
cu cel din aparat. Fluxul de aer rezultant acoperă astfel o
suprafaţă mai mare, conferind părului o uscare rapidă dar in
acelaşi timp blândă.
Butonul pentru curent de aer rece (3)
Pentru a fixa coafura, apăsaţi butonul pentru aer rece.
Filtrul de protecţie (4)
Păstraţi filtrul curat. Pentru o curăţare temeinică, scoateţi
filtrul şi curăţaţi-l sub jet de apă.
Concentrator de aer (6)
Pentru o coafură cu forme precise, folosiţi concentratorul de
aer.
Difuzorul pentru volum (7)
(numai pentru anumite modelele HD 770)
Ataşarea accesoriului (b)
Aliniaţi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscător.
Ataşaţi dispozitivul şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic
până se fixează.
Pentru îndepărtarea difizorului, rotiţi în sensul invers acelor
de ceasornic şi scoateţi-l.
Pentru volum
… pentru păr scurt până la mediu:
Pentru a da volum de la rădăcină, direcţionaţi cu atenţie
difuzorul peste scalp, cu o mişcare uşor circulară.
96182209_HD770_750.indd 1696182209_HD770_750.indd 16 18.02.13 15:0318.02.13 15:03
17
… pentru păr lung:
Mai întâi uscaţi vârfurile părului, apoi, cu ajutorul accesoriului,
ridicaţi părul uşor către cap şi menţineţi în această poziţie. La
final, direcţionaţi accesoriul pe scalp, la rădăcină, cu o uşoară
mişcare circulară.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice
în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de
zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 83 dB(A).
Pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
A nu se arunca produsul împreunå cu deμeurile
menajere; a se preda la centrele de colectare
specializate.
Garanţie
Acordăm o garanţie de 2 ani pentru acest produs, de la data
achiziţionării. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiţia
respectării instrucţiunilor de utilizare si efectuării
intervenţiilor tehnice numai de către personalul service
autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia gratuit
neconformităţile aparatului, prin repararea sau înlocuirea
produsului, după caz. Această garanţie este valabilă în orice
ţara în care acest aparat este furnizat de către compania
Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia.
Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul
unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data
aducerii la cunoştinţă a neconformităţii).
Prezenta garanţie nu acoperă: defectele datorate utilizării
necorespunzatoare, uzurii normale (de ex: ale sitei
aparatului sau ale blocului de taiere), precum si defectele
care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcţionării
aparatului. Garanţia devine nulă dacă se efectuează
reparaţii de către persoane neautorizate şi dacă nu se
utilizează componente originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie,
prezentaţi produsul împreună cu factura (bonul/chitanţa de
cumpărare) la una dintre unităţile service agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2, Biroul nr.3,
Sector 5, Bucureti (acces din Str. Năsăud)
Tel: 021–224.00.47
Mobil: 0722.541.548
E-mail: service.braun@interbrands.ro
Türkçe
Cihazınızı kullanmandan önce lou kullanım kılavozunu
dikkallice ve eksiksiz okuyunuz.
Önemli
Saç kurutma makinanızı alternativ akımlı bir
elektrik prizine takınız ve kullanmandan önce
μebeke cereyan geniliminin cihazın altında
yazan voltaja uygunlu©unu kontrol ediniz.
Bu cihaz asla su ile temas edebileceπi
yerlerde kullan∂lmamal∂d∂r (örneπin
lavabo, küvet, duμ vb.). Cihazınızın su ile
temas etmesini önleyiniz.
Cihazınızın sürekli olarak banyoda bulunduru-
yorsanız her kullanımdan sonra mutlaka fiμini
elektrik prizinden cekiniz. Fiμi çekilmemiμ bir
makine, kapalı konumda olsa bile tehlikelidir.
Ek bir koruma saπlamak için, bir elektrikçiye
danıμarak, banyonuzun elektrik devresine
30mA’i aμmayan ek bir akim aygıtı baπlatmanızı
öneriyoruz.
Cihazınız çaliμir konumda iken iç ve diμ hava
ızgaraların önlerinin kapanmamasına dikkat
ediniz. Izgaralardan herhangi birisinin önünün
kapanması halinde saç kurutma makinenızın
sigortası devreye girecek ve makine otomatik
olarak kapanacaktır. Biraç dakika soπuduktan
sonra ise yeniden çalıμmaya baμlayacaktır.
Elektrik kablosunu cihazınızın gövdesine
sarmayınız. Kabloyu, hasar ve yipranmaya
karμı, özellikle fiμe ve gövdeye giriμ kısımlarina
dikkat ederek düzenli olarak kontrol ediniz.
Cihazınızı bakim veya onarim için mutlaka
Braun yetkili servis istasyonlarına götürünüz.
Cihazın elektrik kablosu sadece yetkili Braun
servislerince deπiμtirilmelidir. Eksik ya da
kalitesiz olarak yapilan onarım kazalara ve
kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
Bu aygıt, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar tara-
fından kullanılabilir. Hafi f fi ziksel ya da ruhsal
engelli kişiler veya deneyimi ve bilgisi olmayan
kişiler ise; gözetim altında ya da cihazın
güvenli kullanımı hakkında eğitim gördükten
ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek
zararlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra
cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oyna-
mamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri,
gözetim altında ve 8 yaşından büyük olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Tanımlar
1 Isı ayar ve hava akımı butonları
2 Renk Koruma Butonu («Colour Shaver»)
3 Soπuk μok butonu
4 Koruyucu filtre
5 Iμıklı iyon fonksiyonu çalıμtırma butonu («Colour Shaver»)
6 Hava yoπunlaμt∂r∂c∂
7 Difüzör ataçman∂ (sadece HD 770 modeli için)
Isı / Akım hızı butonları (1)
2 hava akımı ve 3 ısı ayarı sayesinde kiμisel ihtiyaçlarınıza en
uygun μekilde makinenizi kullanabilirsiniz.
Hava akımı Sıcaklık
II yüksek yüksek III
I düμük orta II
O kapalı düμük I
Renk Koruma Teknolojisi («Colour Saver»)
Satin on ile Renk koruma teknolojisi boyalı saçların
şekillendirme sırasında saçın kurumasını, zarar görmesini
ve nemini kaybetmesini %50 ye kadar engelleyerek saçın
sağlığını korur. Uzun süreli sağlıklı ve canlı görünüm için
yumuşak ve parlak saçlar.
Renk Koruma Butonu («Colour Shaver»)
Renk Koruma butonunu basınca (2) seçtiğiniz ayar ne olursa
olsun, hava akımından oluşacak ısıyı kontrol eder. Böylece
Satin Hair Colour Saç kurutma makinesi güçlü bir hava akımı
sağlarken boyali saçların gereğinden fazla ısınmasını,
kurumasını ve zarar görmesini engeller.
Renk Korumalı Başlık («Colour Shaver»)
Renk Korumalı başlık (5) kurutma makinesinden çıkan hava
ile dışarıdaki ortamın ılık havasını karıştırır. Bu yeni ve
arttırılmış hava akımı daha büyük bir kurutma alanına etki
eder. Böylece daha hızlı ve daha hassas kurutma sağlar.
Soπuk μok (3)
Saçlar∂n∂za verdiπiniz μekli kal∂c∂ hale getirmek için, soπuk
μok düπmesine bas∂n∂z.
Koruyucu (4)
Filtreyi düzenli olarak silerek temizleyiniz. Daha iyi bir temizlik
için filtreyi ç∂kar∂p akan suyun alt∂nda y∂kay∂n∂z.
Hava yoπunlaμt∂r∂c∂ (6)
Kusursuz bir μekil elde etmek için hava yoπunlaμt∂r∂c∂y∂
kullan∂n∂z.
Difüzör ataçman∂ (7)
(sadece HD 770 modelleri için)
Difüzörün tak∂lmas∂ (b)
Difüzör ataçman∂n∂n kenar∂ndaki çentiklerle saç kurutma
makinesindeki oyuklar∂ ayn∂ hizaya getiriniz.
Ataçman∂ cihaza iterek yerleμtiriniz ve klik sesi duyulana
kadar saat yönünde çevirerek yerine oturtunuz.
Difüzörü ç∂kartmak için, ters yöne doπru çevirip çekiniz.
Çubuklarla hacim verme
... k∂sa ve orta uzunlukta saçlar:
Saçlar∂n∂za hacim vermek ve diplerini kabartmak için,
difüzörün μekillendirme çubuklar∂n∂ saçlar∂n∂z∂n bir
bölümünde küçük dairesel hareketlerle saç diplerinde
gezdiriniz. Ayn∂ iμlemi saçlar∂n∂z∂n diπer bölümlerine de
uygulay∂n∂z.
... uzun saçlar:
Önce saçlar∂n∂z∂n uçlar∂n∂ μekillendirme çubuklar∂ bulunan
difüzör taban∂na yerleμtirerek kurutunuz. Daha sonra saçlar∂
difüzörün yard∂m∂yla yavaμça baμ∂n∂za doπru kald∂r∂n∂z ve
tutunuz. Difüzörün çubuklar∂n∂ hafif dairesel hareketlerle
döndürerek saç diplerinin kurumas∂n∂ ve kabarmas∂n∂
saπlay∂n∂z.
Bildirim yapılmadan de©iμtirilebilir.
EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. İçerenköy Mah.
Serin Sok. Kosifler İş Merkezi No: 3 A 34752 Ataşehir,
İstanbul tarafından ithal edilmiştir.
P&G Tüketici Hizmetleri PK: 61 34739 Erenköy/İstanbul 0800
Braun Servis İstasyonları listemizi internet sitemizde
bulabilirsiniz. www.braun.com/tr
96182209_HD770_750.indd 1796182209_HD770_750.indd 17 18.02.13 15:0318.02.13 15:03
/

Acest manual este potrivit și pentru