Stanley FMHT0-77419 Manual de utilizare

Categorie
Multimetri
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Manuel d’utilisation ............................................................ 3
Users manual ................................................................. 16
Bedienungsanleitung .......................................................... 29
Gebruikershandleiding ........................................................ 42
Manual del usuario ............................................................ 55
Manuale per l’utente .......................................................... 68
Manual do utilizador ........................................................... 81
Instrukcja użytkownika ........................................................ 94
Brugsanvisning ............................................................... 107
Εγχειριδιο χρησης ............................................................ 120
Uživatelská příručka .......................................................... 133
Manual de utilizare ............................................................ 146
Руководство пользователя .................................................. 159
FR
EN
DE
NL
ES
IT
PT
PL
DA
EL
CS
RO
RU
146
GARANŢIE
Pentru acest instrument se oferă garanţie, atât în privinţa calităţii
materialului utilizat, cât şi a modului de fabricaţie. Această garanţie
este valabilă timp de un an. Orice instrument care se va defecta în
decurs de un an de la data livrării şi care va fi returnat fabricii, cu
cheltuielile de transport plătite în prealabil, va fi reparat, reglat sau
înlocuit gratuit cumpărătorului iniţial. În garanţie nu sunt incluse
articolele consumabile, cum ar fi bateria sau siguranţa fuzibilă.
În cazul defectelor apărute în urma utilizării necorespunzătoare
a instrumentului sau supunerii acestuia la condiţii de funcţionare
anormale, reparaţia va fi facturată la un cost nominal.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Acest aparat de sură a fost proiectat în conformitate cu
cerinţele standardului IEC-61010 privind instrumentele electronice
de surare, încadrându-se în categoria CAT III, categoria de
supratensiuni de 600 V, şi fiind compatibil cu gradul de poluare 2.
Atenţie!
Pentru a evita posibilele electrocutări sau vătămări corporale,
respectaţi aceste indicaţii:
Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat. Înainte de a utiliza
aparatul, verificaţi carcasa. Acordaţi o atenţie specială izolării din jurul
conectorilor.
Inspectaţi firele de verificare pentru a detecta eventualele izolaţii
deteriorate sau metale expuse. Testaţi continuitatea firelor de
verificare. Înlocuiţi firele de verificare deteriorate înainte de a utiliza
aparatul.
Nu utilizaţi aparatul dacă acesta funcţionează anormal. Protecţia
poate fi redusă. Dacă nu sunteţi sigur, duceţi aparatul la service.
Nu utilizaţi aparatul în locuri în care există gaz, vapori sau praf
exploziv. Nu aplicaţi o tensiune mai mare decât tensiunea nominală
marcată pe aparat, între borne sau între orice bornă şi priza de
pământ.
Înainte de utilizare, verificaţi dacă aparatul funcţionează corect,
surând o tensiune cunoscută.
Când măsuraţi curentul, întrerupeţi alimentarea cu energie
a circuitului înainte de a conecta aparatul la circuit. Nu uitaţi să montaţi
aparatul în serie cu circuitul.
Când depanaţi aparatul, utilizaţi numai piese de schimb
recomandate.
Fiţi precaut când lucraţi cu tensiuni de peste 30 Vca rms, cu un
curent de vârf de 42 V sau cu un curent continuu de 60 V. Aceste
tensiuni implică un risc de şoc electric. Când utilizaţi sondele, ţineţi
degetele în spatele dispozitivelor de protecţie pentru degete de la
nivelul sondelor.
Când efectuaţi conexiunile, conectaţi firul de verificare comun
înainte de a conecta firul de verificare sub tensiune. Când deconectaţi
RO
147
firele de verificare, deconectaţi mai întâi firul de verificare aflat sub
tensiune.
Scoateţi firele de verificare din aparat înainte de a deschide capacul
bateriei sau carcasa.
Nu utilizaţi aparatul în timp ce capacul bateriei sau părţi ale carcasei
sunt îndepărtate sau nu sunt bine fixate.
Pentru a evita citirea unor valori false, care ar putea duce la posibile
electrocutări sau vătămări corporale, înlocuiţi bateria de îndată ce
apare avertizarea privind nivelul scăzut al bateriei („
”).
Nu utilizaţi aparatul în alte moduri decât cele specificate în acest
manual, deoarece, în caz contrar, funcţiile de siguranţă ale acestuia
ar putea fi afectate.
Când aparatul se af în regimul Relativ (este afişat simbolul
”) sau în regimul Memorare date (este afişat simbolul „ ”),
trebuie să fiţi precaut, deoarece este posibil să fie prezentă o tensiune
periculoasă.
Nu atingeţi niciun conductor neizolat cu mâna sau cu pielea.
Nu vă legaţi la pământ.
Nu utilizaţi acest aparat dacă aveţi mâinile ude sau dacă aparatul
este ud.
Respectaţi regulamentele de siguranţă locale şi naţionale.
Utilizaţi un echipament de protecţie individuală pentru a preveni
leziunile prin explozie cauzate de şocurile şi arcurile electrice, când
lucraţi într-o zonă în care exisconductoare periculoase, neizolate,
aflate sub tensiune.
Utilizaţi numai fire de verificare recomandate de fabrică.
Când înlocuiţi siguranţele fuzibile, rugăm să utilizaţi numai
siguranţe fuzibile de schimb furnizate de către noi.
Alte pericole:
Când o borde intrare este conectată la un potenţial sub tensiune
periculos, trebuie să reţineţi acest potenţial poate apărea la toate
celelalte borne!
CAT III - Categoria de măsurare III este pentru măsurători efectuate
la instalaţiile pentru clădiri. Printre exemple se numără măsurătorile
efectuate la tablouri de distribuţie, disjunctoare, conexiuni,
inclusiv cabluri, bare colectoare, cutii de racord, întrerupătoare,
prize în instalaţia fixă, echipamente de uz industrial şi câteva
alte echipamente, de exemplu, motoare staţionare cu conexiune
permanentă la o instalaţie fixă.
Nu utilizaţi aparatul pentru măsurători din categoria de măsurare IV.
Atenţie!
Pentru a evita posibila deteriorare a aparatului sau a echipamentului
testat, respectaţi aceste indicaţii:
Întrerupeţi alimentarea cu energie a circuitului şi descărcaţi toate
condensatoarele înainte de a testa rezistenţa, diodele, condensatorul
şi continuitatea.
Utilizaţi bornele, funcţia şi domeniul de măsurare corect pentru
măsurătorile respective.
Înainte de a sura curentul, verificaţi siguranţele fuzibile ale
aparatului şi întrerupeţi alimentarea cu energie a circuitului înainte de
a conecta aparatul la circuit.
148
Înainte de a roti comutatorul de domenii pentru a schimba funcţiile,
deconectaţi firele de verificare de la circuitul testat.
Symbol
Prąd przemienny
Prąd stały
Prąd stały i prąd przemienny
Bezpiecznik
Przestroga, niebezpieczeństwo, przed pracą sprawdzić
instrukcję obsługi
Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Złącze uziemienia
Spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej
Sprzęt zabezpieczony przez izolac podwój lub
wzmocnioną.
DESCRIERE GENERALĂ
Acest aparat este un multimetru digital compact de 3,75 cifre pentru
surarea tensiunii în curent continuu şi curent alternativ, a intensităţii
curentului continuu şi curentului alternativ, a rezistenţei, capacitanţei,
frecvenţei, diodelor, continuităţii şi ciclului de funcţionare. Acesta
indică polaritatea, datele stocate, depăşirea domeniului de măsurare,
oprirea automată şi altele. Este or de utilizat şi este un instrument
de măsurare ideal.
STRUCTURA
1. Ecran
FMHT77419
Ecran LCD de 3,75 cifre, valoarea
maximă afişată fiind 3999
2. Butonul „Hz %
Când comutatorul de funcţii/
domenii se afîn poziţia „Hz/%”,
apăsând acest buton, aparatul
trece de la măsurarea frecvenţei la
măsurarea ciclului de funcţionare.
3. Butonul „RANGE"
(domeniu de măsurare) Utilizat
pentru a trece de la regimul
Domeniu
de surare automat la regimul
Domeniu de măsurare manual, dar şi pentru a selecta domeniul de
surare manual dorit.
4. Butonul „S”
La funcţiile de măsurare a curentului, apăsând acest butonS”,
aparatul va trece de la măsurarea curentului continuu la surarea
curentului alternativ şi invers.
149
Când comutatorul de funcţii/domenii se af în poziţia ”,
apăsând acest buton, aparatul trece de la testarea diodelor la testarea
continuităţii.
5. Comutator de funcţii/domenii
Utilizat pentru a selecta funcţia şi domeniul de măsurare dorite, dar şi
pentru a porni sau opri aparatul.
6. Borna „10A”
Priză de curent pentru firul de verificare roşu de măsurare a intensităţii
curentului (400 mA – 10 A).
7. Borna „µA/mA
Priză de curent pentru firul de verificare roşu de măsurare a intensităţii
curentului < 400 mA.
8. Borna „COM”
Priză de curent pentru firul de verificare negru utilizat pentru toate
măsurătorile.
9. Borna „
Priză de curent pentru firul de verificare roşu utilizat pentru toate
surătorile, cu excepţia măsurătorilor intensităţii curentului.
10. Butonul „
Apăsaţi acest buton pentru a porni/opri iluminarea.
11. Butonul „REL
Utilizat pentru a intra/ieşi din regimul Relativ.
12. Butonul „HOLD”
Utilizat pentru a intra/ieşi din regimul Memorare date.
CITIREA ECRANULUI LCD
Semnificaţia simbolurilor
Auto Range
Este selectată testarea continuităţii.
Auto Range
Este selectată verificarea diodelor.
Auto Range
Este activată Memorarea datelor.
Auto Range
Regimul Relativ este activ.
Auto Range
Curent alternativ
Auto Range
Curent continuu
Auto Range
Semnul negativ
Auto Range
Bateria este descărcată şi trebuie înlocuită
imediat.
150
Auto Range
Regimul Domeniu de măsurare automat este
selectat.
10. Unităţile de măsură de pe ecranul LCD
mV, V
Unităţi de măsurare a tensiunii
mV: miliwolt, V: volt; 1 V = 10
3
mV
ɥA, mA, A Unităţi de măsurare a intensităţii
µA: microamper; mA: miliamper; A: amper
1 A = 10
3
mA = 10
6
µA
Ω, kΩ, MΩ Unităţi de măsurare a rezistenţei
Ω: ohm; kΩ: kiloohm; MΩ: megohm 1 MΩ = 10
3
kΩ =
10
6
Ω
nF, ɥF Uniţi de măsurare a capacitanţei
nF: nanofarad; µF: microfarad
1F = 10
6
µF = 10
9
nF = 10
12
pF
Hz, kHz, MHz Unităţi de măsurare a frecvenţei
Hz: hertz; kHz: kilohertz; MHz: megahertz
1 MHz = 10
3
kHz = 10
6
Hz
% Uniţi de măsurare a ciclului de funcţionare
%: Procent
SPECIFICAŢII GENERALE
Ecran: Ecran LCD de 3,75 cifre, valoarea maximă afişată fiind 3999
Indicarea depăşirii domeniului de surare: „OLeste afat pe
ecran
Indicarea polarităţii negative: semnul negativ
este afat
automat pe ecran
Frecvenţă de eşantionare: 2 - 3 ori/sec.
Mediu de operare: 0°C ~ 40°C, umiditate relativă < 75%
Coeficient de temperatură:
0,2 x (precizia dată) /°C (< 18°C sau > 28°C)
Mediu de depozitare: -10°C ~ 50°C, umiditate relativă <85%
Altitudine de funcţionare: 0 – 2.000 metri
Baterie: de 9 V, 6F22 sau echivalentă, o buca
Indicarea nivelului scăzut al bateriei: pictograma
” este
afişată pe ecran
Dimensiuni: 217 x 100 x 49 mm
Greutate: circa 500 g (inclusiv bateria)
IP: 51
SPECIFICAŢII
Precizia este dată pentru o perioa de un an de la calibrare, la
18-28°C, cu o umiditate relativă < 75%.
Exceptând situaţiile în care se specifică altfel, precizia este dată
pentru un domeniu de măsurare între 8% şi 100%.
151
Tensiunea în curent continuu
Domeniu de
măsurare
Rezoluţie Precizie
400 mV 0,1 mV ± (1,0% + 5)
4 V 0,001 V
± (0,8% + 3) 40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V ± (1% + 5)
Impedanţa de intrare: domeniul de măsurare de 400 mV:
> 1.000 MΩ
celelalte domenii de măsurare: 10 MΩ
Protecţie la suprasarcină: curent continuu/alternativ de 600 V rms
Tensiunea în curent alternativ
Domeniu de
măsurare
Rezoluţie Precizie
4 V 0,001 V
± (1,0% + 5) 40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V ± (1,2% + 5)
Impedanţa de intrare: 10 MΩ
Gama de frecvenţe: 40 Hz – 400 Hz
Răspuns: Mediu, calibrat în valoarea efectivă de undă sinusoida
Protecţie la suprasarcină: curent continuu/alternativ de 600 V rms
Curent continuu
Domeniu de
măsurare
Rezoluţie Precizie
400 µA 0,1 µA
± (1,2% + 3)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,5% + 3)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (1,8% + 3)
10 A 0,01 A
± (2,0% + 5)
Protecţie la suprasarcină: Siguranţa fuzibilă 1: F 400 mA / 690 V
Siguranţa fuzibilă 2: F 10 A / 690 V
Intensitate de intrare maximă: 10 A (Pentru intrări > 2 A: durata
surării < 10 sec., interval > 15 minute)
dere de tensiune maximă măsurată: 400 mV
Observaţie: Domeniul de 10 A este dat pentru un domeniu de
surare între 20% şi 100%.
152
Curent alternativ
Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie
400 µA 0,1 µA
± (1,5% + 5)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,8% + 5)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (2,0% + 5)
10 A 0,01 A ± (2,5% + 10)
Protecţie la suprasarcină: Siguranţa fuzibilă 1: F 400 mA / 690 V
Siguranţa fuzibilă 2: F 10 A / 690 V
Intensitate de intrare maximă: 10 A (Pentru intrări > 2 A: durata
surării < 10 sec., interval > 15 minute)
Gama de frecvenţe: 40 Hz ~ 400 Hz
Răspuns: Mediu, semnal sinusoidal efectiv de calibrare
dere de tensiune maximă: 400 mV
Observaţie: Domeniul de 10 A este dat pentru un domeniu de
surare între 20% şi 100%.
Frecvenţa
Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie
9.999 Hz 0.001 Hz ± (1.0% + 3)
99.99 Hz 0.01 Hz
± (0.8% + 3)
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 1 Hz
99.99 kHz 10 kHz
999.9 kHz 10 kHz nespecicat
Tensiune de intrare: 1 V rms ~ 20 V rms
Ciclul de funcţionare
Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie
5% ~ 99% 0,1%
1 Hz ~10 kHz:
± (2 % + 5)
>10 kHz: nespecicat
Tensiune de intrare: 3 V vârf-vârf ~ 10 V vârf-vârf
Protecţie la suprasarcină: curent continuu/alternativ de 600 V rms
Rezistenţa
Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie
400 Ω 0,1 Ω ± (1,0% + 5)
4 kΩ 0,001 kΩ
± (1,0% + 3)
400 Ω 0,01 kΩ
400kΩ 0,1 kΩ
4 MΩ 0,001 MΩ
40 MΩ 0,01 MΩ ± (1,8% + 5)
153
Capacitanţa
Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie
40 nF 0,01 nF ± (4%+20) (REL)
400 nF 0,1 nF ± (3%+5) (REL)
4 µF 0,001 µF
± (4% + 5)
40 µF 0,01 µF
100 µF 0,1 µF ± (8% + 5)
Pentru domeniile < 400 nF, utilizaţi regimul Relativ (REL) pentru
a scădea capacitatea de dispersie a firelor de verificare şi a aparatului.
Pentru intervalul de 100 µF, aşteptaţi circa 30 sec. pentru ca valoarea
citită să se stabilizeze.
Testarea diodelor
Dome-
niu de
măsurare
Introducere Observaţie
2V
Se va aşa căderea de tensiune directă
aproximativă a diodei. În cazul în care
căderea de tensiune este mai mare de
2 V, pe ecran se va aşa indicatorul de
depăşire a domeniului de măsurare „OL”.
Tensiune în
circuit deschis:
circa 3 V
Curent de
scurtcircuit:
< 0,9 mA
Verificarea continuităţii
Dome-
niu de
măsurare
Introducere Observaţie
Buzerul integrat va emite semnale
sonore în cazul în care rezistenţa este
mai mică de circa 30 Ω. Buzerul nu va
emite semnale sonore în cazul în care
rezistenţa este mai mare de 150 Ω.
Tensiune în
circuit deschis:
circa 0,45 V
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Utilizarea regimului Relativ
Selectând regimul Relativ, aparatul va memora valoarea citită curentă
ca referinţă pentru măsurătorile ulterioare, iar pe ecran va apărea
valoarea zero.
1. Apăsaţi butonul REL. Aparatul va intra în regimul Relativ, va
memora valoarea citi curentă ca referinţă pentru măsurătorile
ulterioare, iar simbolul
va apărea ca indicator. Pe ecran apare
valoarea zero.
2. Când efectuaţi o nouă măsurătoare, pe ecran se va afişa diferenţa
dintre referinţă şi noua măsurătoare.
3. Apăsând din nou butonul REL, aparatul va ieşi din regimul Relativ.
Observaţie:
Regimul Relativ este disponibil numai la măsurarea tensiunii,
intensităţii, capacitanţei şi rezistenţei.
154
Domeniul de măsurare manual şi domeniul de măsurare
automat
Aparatul este setat implicit în regimul Domeniu de măsurare automat
pentru funcţiile de măsurare prevăzute atât cu regimul Domeniu de
surare automat, cât şi cu regimul Domeniu de măsurare manual.
Când aparatul se află în regimul Domeniu de măsurare automat, pe
ecran va apărea AUTORANGE”.
1. Apăsaţi butonul RANGE pentru a intra în regimul Domeniu de
măsurare manual. Simbolul „AUTORANGE” (domeniu de măsurare
automat) va dispărea. Odată cu fiecare apăsare a butonului RANGE,
domeniul de măsurare se măreşte. După ce se ajunge la cel mai înalt
domeniu de surare, aparatul revine la cel mai mic domeniu de
măsurare.
2. Pentru a ieşi din regimul Domeniu de măsurare manual, apăsaţi
continuu butonul RANGE timp de circa 2 secunde. Aparatul revine
la regimul Domeniu de măsurare automat, iar pe ecran va apărea
„AUTORANGE”.
Regimul Memorare date
Apăsaţi butonul HOLD pentru a reţine valoarea citită curentă pe
ecran. Pe ecran va apărea simbolul „
, ca indicator. Pentru a ieşi
din regimul Memorare date, trebuie doar să apăsaţi din nou butonul.
Simbolul „
” va dispărea.
Buzerul integrat
1. Când apăsaţi un buton, buzerul integrat va emite un semnal sonor
dacă apăsarea are efect.
2. Buzerul va emite câteva semnale sonore scurte cu circa un minut
înainte ca aparatul se oprească automat şi va emite un semnal
sonor lung înainte ca aparatul să se oprească automat.
3. Buzerul va emite un semnal sonor, iar pe ecran va apărea „OL” într-
una din următoarele situaţii:
a. Tensiunea în curent alternativ măsurată este mai mare de circa 600
Vca când aparatul se află în cel mai înalt interval de tensiune în curent
alternativ.
b. Tensiunea în curent continuu măsurată este mai mare de circa 600
Vcc când aparatul se află în cel mai înalt interval de tensiune în curent
continuu. Curentul continuu măsurat este mai mare de circa 10 A când
aparatul se află în cel mai înalt interval de curent continuu.
c. Curentul alternativ măsurat este mai mare de circa 10 A când
aparatul se află în cel mai înalt interval de curent alternativ.
Măsurarea tensiunii în curent continuu sau în curent
alternativ
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna „COM” şi introduceţi firul
de verificare roşu în borna „
”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia
pentru surarea
tensiunii în curent continuu sau în poziţia
pentru surarea
tensiunii în curent alternativ.
3. Selectaţi regimul Domeniu de surare automat sau regimul
Domeniu de măsurare manual, cu ajutorul butonului „RANGE”.
Dacă utilizaţi regimul Domeniu de măsurare manual şi nu cunoaşteţi
155
dinainte magnitudinea tensiunii care urmea fie măsurată,
selectaţi cel mai înalt domeniu de măsurare, apoi reduceţi-l treptat
până când obţineţi o rezoluţie satisfăcătoare.
4. Conectaţi firele de verificare la sursa sau la circuitul pe care doriţi să
le măsuraţi.
5. Citiţi valoarea afişape ecran. La măsurarea tensiunii în curent
continuu, va fi indicată şi polaritatea conexiunii firului roşu.
Observaţie: Pentru a evita electrocutarea dvs. sau deteriorarea
aparatului, nu aplicaţi niciodată o tensiune mai mare de 600 V între
borne.
Măsurarea intensităţii curentului continuu sau
a curentului alternativ
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna „COM”. În cazul în care
intensitatea pe care doriţi să o măsuraţi este mai mide 400 mA,
conectaţi firul de verificare roşu la bornaìA/mA”. În cazul în care
intensitatea este între 400 mA şi 10A, conectaţi, în schimb, firul de
verificare roşu la borna „10A”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia dorită:
sau
.
3. Apăsaţi butonul „S” pentru a selecta măsurarea intensităţii
curentului continuu sau a curentului alternativ. Pe ecran se va afa
simbolul corespunzător.
4. Întrerupeţi alimentarea cu energie a circuitului pe care doriţi să-l
suraţi. Apoi descărcaţi toate condensatoarele de înaltă tensiune.
5. Întrerupeţi traiectoria circuitului pe care doriţi -l suraţi, apoi
conectaţi firele de verificare în serie cu circuitul.
6. Porniţi alimentarea cu energie a circuitului, apoi citiţi valoarea
afişată pe ecran. La măsurarea intensităţii curentului continuu, va fi
indicată şi polaritatea conexiunii firului de verificare roşu.
Observaţie:
În cazul în care magnitudinea curentului pe care doriţi să-l suraţi nu
este cunoscută dinainte, selectaţi domeniul de măsurare cel mai înalt,
apoi reduceţi-l treptat, până când obţineţi o rezoluţie satisfăcătoare.
Măsurarea rezistenţei
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna COM”, iar firul de
verificare roşu la borna „
”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia Ω.
3. Conectaţi firele de verificare la obiectul pe care doriţi să-l măsuraţi.
4. Citiţi valoarea afişată pe ecran.
Observaţie:
1. Pentru măsurătorile > 1 MΩ, aparatul ar putea avea nevoie de
teva secunde pentru a stabiliza valoarea citită. Acest lucru este
normal pentru măsurarea rezistenţei înalte.
2. Când intrarea nu este conectată, adică în circuit deschis, se va afişa
„OL”, indicând depăşirea domeniului de măsurare.
3. Înainte de măsurare, întrerupeţi orice alimentare cu energie
a circuitului pe care doriţi să-l testaţi şi descărcaţi complet toate
condensatoarele.
156
Verificarea continuităţii
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna „COM”, iar firul de
verificare roşu la borna „
”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia
, apoi apăsaţi
butonulS”, până când va apărea pe ecran simbolul „
”.
3. Conectaţi firele de verificare la circuitul pe care doriţi să-l măsuraţi.
4. În cazul în care rezistenţa circuitului este mai mide circa 30 Ω,
buzerul integrat va emite un semnal sonor.
Observaţie:
Înainte de verificare, întrerupeţi orice alimentare cu energie
a circuitului pe care doriţi -l verificaţi şi descărcaţi complet toate
condensatoarele.
Testarea diodelor
1. Conectaţi firul de verificare negru la bornaCOM”, iar firul de
verificare roşu la borna „
”.
(Observaţie: Polaritatea firului roşu este pozitivă „+)
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia
, apoi apăsaţi
butonulS”, până când va apărea pe ecran simbolul „
”.
3. Conectaţi firul de verificare roşu la anodul diodei pe care doriţi
o verificaţi, iar firul de verificare negru la catodul diodei.
4. Pe ecran se va afişa căderea de tensiune directă aproximati
a diodei. În cazul în care conexiunea este inversată, pe ecran se va
afişa OL”.
Măsurarea capacitanţei
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna „COM”, iar firul de
verificare roşu la borna „
”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia
.
3. În cazul în care pe ecran nu scrie zero, apăsaţi butonulREL”.
4. Conectaţi firele de verificare la condensatorul pe doriţi -l
măsuraţi.
5. Aşteptaţi până când valoarea citită se stabilizează, apoi citiţi
valoarea de pe ecran. (Pentru măsurarea capacitanţei înalte, s-ar
putea să fie nevoie de circa 30 de secunde până se stabilizează
valoarea citită.)
Observaţie:
Înainte de surare, asiguraţi-vă i descărcat complet
condensatorul pe care doriţi să-l măsuraţi.
surarea frecvenţei şi a ciclului de funcţionare
1. Conectaţi firul de verificare negru la borna COM”, iar firul de
verificare roşu la borna „
”.
2. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia Hz/%. Apoi apăsaţi
butonul Hz %” pentru a selecta măsurarea frecvenţei sau măsurarea
ciclului de funcţionare. Pe ecran se va afa unitatea de măsură
corespunzătoare.
3. Conectaţi firele de verificare la sursa sau la sarcina pe care doriţi să
o măsuraţi.
4. Citiţi valoarea afişată pe ecran.
157
Observaţie:
1. Pentru surarea frecvenţei, tensiunea semnalului de intrare
trebuie să fie între 1 V rms şi 20 V rms.
2. Pentru măsurarea ciclului de funcţionare, tensiunea semnalului de
intrare trebuie să fie între 3 V vârf-vârf şi 10 V vârf-vârf.
În cazul în care frecvenţa semnalului de intrare este prea mică,
stabilitatea valorii citite va scădea.
3. Atât pentru măsurarea frecvenţei, cât şi pentru măsurarea ciclului de
funcţionare, în cazul în care tensiunea depăşeşte intervalul specificat,
eroarea de citire poate depăşi intervalul de precizie specificat.
Oprirea automa
D a c ă n u î nv â r t i ţ i î n t re r u p ă t o r ul r o t at i v s a u nu a p ă s a ţ i ni c i u n bu t o n t i m p d e
15 minute, ecranul se va închide, iar aparatul va intra în regimul de
repaus. Pentru a readuce aparatul din regimul de repaus, trebuie doar
să apăsaţi un buton.
Pentru a dezactiva funcţia de oprire automată, menţineţi apăsat
un buton în timp ce învârtiţi întrerupătorul rotativ din poziţia „OFF”
(OPRIT) într-o altă poziţie.
ÎNTREŢINEREA
Avertisment
Exceptând înlocuirea bateriei şi a siguranţei fuzibile, nu încercaţi
niciodată să reparaţi sau să depanaţi aparatul decât dacă sunteţi
calificat pentru a face acest lucru şi deţineţi instrucţiunile relevante
privind calibrarea, testul de performanţă şi depanarea.
Întreţinere generală
Ştergeţi periodic carcasa cu un material textil îmbibat cu aşi cu
detergent neagresiv. Nu utilizaţi substanţe abrazive sau solvenţi.
Murdăria sau umezeala care trund în borne pot afecta valorile citite.
Curăţaţi bornele astfel:
1. Reglaţi comutatorul de domenii în poziţia OFF (OPRIT) şi scoateţi
firele de verificare din aparat.
2. Scuturaţi aparatul pentru a îndepărta murdăria din borne.
3. Îmbibaţi un tampon curat în alcool.
4. Ştergeţi fiecare bornă cu ajutorul tamponului.
Înlocuirea bateriei şi a siguranţei fuzibile
Avertisment
Pentru a evita citirea unor valori false, care ar putea duce
la posibile electrocutări sau tămări corporale, înlocuiţi bateria de
îndată ce apare indicatorul de nivel scăzut al bateriei (
”).
Pentru a preveni deteriorările sau vătămările, instalaţi numai
siguranţe fuzibile de schimb care au amperajul, voltajul şi clasele de
întrerupere recomandate.
Deconectaţi firele de verificare înainte de a deschide capacul din
spate sau capacul bateriei.
Pentru a înlocui bateria, deşurubaţi şuruburile de pe capacul bateriei
şi scoateţi capacul bateriei, apoi înlocuiţi bateria uzată cu o baterie
nouă de acelaşi tip (9 V, 6F22 sau echivalentă). Montaţi la loc capacul
bateriei şi şuruburile.
158
Acest aparat utilizează două siguranţe fuzibile:
Pentru a verifica siguranţa 1:
1. Scoateţi şuruburile de la capacul din spate şi scoateţi capacul din
spate.
2. Utilizaţi un alt multimetru pentru a verifica continuitatea siguranţei.
Pentru a verifica siguranţa 2:
1. Setaţi comutatorul pentru interval în poziţia «
», apoi,
apăsaţi butonul «S» până când simbolul «
» apare pe ecran.
2. Conectaţi cablul de testare roşu la poziţia «
».
3. Introduceţi cablul de testare roşu în borna „10A”. Dacă se aude un
sunet, siguranţa este bună.
Siguraa fuzibilă l:
F 400 mA / 690 V, clasă de întrerupere minimă 20.000 A, Æ10 X 38 m
Siguraa fuzibilă 2:
F 10 A / 690 V, clasă de întrerupere minimă 20.000 A, Æ10 X 38 mm
Pentru a înlocui siguranţa fuzibilă, deşurubaţi şuruburile de pe
capacul din spate şi scoateţi capacul, apoi înlocuiţi siguranţa fuzibilă
arcu una nouă de aceeaşi clasă. Montaţi la loc capacul din spate
şi toate şuruburile.
ACCESORII
Manual: 1 bucată
Fir de verificare: 1 pereche
OBSERVAŢIE
1. Acest manual poate fi modificat fără preaviz.
2. Compania noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile
suferite.
3. Conţinutul acestui manual nu poate fi utilizat drept justificare pentru
utilizarea aparatului în vreun scop special.
ELIMINAREA ACESTUI ARTICOL
Stimate client,
Dacă, la un moment dat, intenţionaţi să
eliminaţi acest articol, vă rugăm să reţineţi
multe dintre componentele sale sunt
alcătuite din materiale valoroase, care pot
fi reciclate. Nu îl aruncaţi la coşul de gunoi,
ci consultaţi autorităţile locale în privinţa
posibilităţilor de reciclare care există în
regiunea dumneavoastră.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174

Stanley FMHT0-77419 Manual de utilizare

Categorie
Multimetri
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru