Stanley LD200 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

80
77-132 / 77-133
Cuprins
• Protecţie
• Descrierea produsului
Tabel cu caracteristici
• Tastatură şi iconuri LCD
Instalarea / Îndepărtarea bateriilor
• Setare
• Utilizare
• Date tehnice
Protecţie
(Acest produs nu conţine un laser. Totuşi, când utilizaţi
unităţi laser, trebuie să respectaţi instrucţiunile de
protecţie ale instrumentului respectiv)
AVERTISMENT:
Înainte de utilizarea acestui produs, se
vor studia cu atenţie Normele de protecţie
şi Manualul de utilizare. Persoana care
răspunde de aparat trebuie să ia toate
măsurile necesare pentru ca utilizatorii
acestuia să înţeleagă şi să respecte aceste
instrucţiuni.
ATENŢIE:
• Aveţi grijă să nu vă expuneţi ochii la
fascicolul laser emis (sursa de lumină
roşie), în timp ce unitatea de laser
funcţionează. Expunerea la fascicolul
laser pentru un timp îndelungat poate
dăunătoare ochilor.
Păstraţi toate secţiunile manualului pentru a le putea
consulta ulterior.
Descrierea produsului
Figura A - Vedere din faţă şi din spate a Detectorului
laser
1. Bula de nivel
2. Fereastră de receptare a fascicolului laser
3. Linie de referinţă (partea frontală)
4. A şaj LCD frontal
5. Tastatură
6. Difuzor
7. Filet de montare de 1/4”
8. A şaj LCD posterior
9. Ori ciu de aliniere
10. Linie de referinţă (partea dorsală)
11. Compartiment pentru baterii
Figura B - Detector cu clemă
12. Detector Laser
13. Clemă de prindere
Figura C - Unde sunt localizate bateriile
14. Capacul compartimentului pentru baterii
15. Baterii - 2 x “AAA”
Figura D - Prinderea Detectorului de clemă
16. Şurub de xare
17. Pin de aliniere
Figura E - Utilizarea cu o miră
18. Măsurarea mirei
19. Marginea de referinţă
20. Marcarea punctului de referinţă (atât la stânga cât
şi la dreapta)
21. Clemă de prindere
LD200 / RLD400
RO
Detector de poziţie a fascicolelor laser cu dublu LCD / Detector de
laser rotativ cu dublu LCD
81
77-132 / 77-133
LD200 RLD400
Utilizat cu unităţi laser liniare prevăzute cu Mod de funcţionare prin
impulsuri
X
Utilizat cu unităţi laser rotative X
Tabel cu caracteristici
Setarea preciziei scăzute
Setarea preciziei ridicate
Consumul bateriilor - luminează continuu
• Durata aproximativă de viaţă a bateriei
după cum se indică
Consumul bateriilor - licăre
Bateriile trebuie să e înlocuite
Tastatură
Tastatură şi iconuri LCD
(Vezi gura
B
)
Butonul Pornire ON / Oprire OFF
Butonul de iluminare pornit - ON / oprit
- OFF
Butonul pentru precizie ridicată / scăzută
Butonul de reglare a volumului
Iconuri LCD
Fascicol laser detectat - Linia de referinţă
mai sus decât fascicolul laser. Mutaţi
detectorul în direcţia arătată (în jos).
Fascicol laser detectat - Linia de referinţă
mai jos decât fascicolul laser. Mutaţi
detectorul în direcţia arătată (în sus).
Fascicol laser detectat - Linia de referinţă
la nivel cu fascicolul laser.
Volumul semnalului sonor - Tare / Încet /
Oprit
OPRIT
Instalarea / Îndepărtarea
bateriilor
(Vezi Figura
C
pentru a identi ca unde sunt
localizate bateriile)
Detector
Se deschide capacul compartimentului pentru
baterii prin îndepărtare spre exterior.
• Se instalează / îndepărtează bateriile. Poziţionaţi
corect bateriile când le introduceţi în unitatea laser.
• Se închide şi se blochează capacul de la
compartimentul de baterii.
AVERTISMENT:
Pentru a introduce corect bateria, veri caţi
cu grijă polaritatea + / - arătată în carcasa
unde este păstrată bateria. Bateriile trebuie
să e de acelaşi tip şi capacitate. Nu
folosiţi o combinaţie de baterii cu un grad
diferit de încărcare.
82
77-132 / 77-133
Iluminarea LCDului
Când detectorul este pornit, apăsaţi
pentru a
porni / opri iluminarea LCDului.
REŢINEŢI:
Iluminarea se va opri automat după 60 de secunde de
nedetectare a unui fascicol laser sau de la apăsarea
unui buton.
Precizie
Când este pornit, apăsaţi
pentru a comuta
între setările de precizie RIDICATĂ sau
SCĂZUTĂ.
Când este pornit, setarea de precizie prede nită
este cea RIDICATĂ.
REŢINEŢI:
• Selectaţi setarea de precizie SCĂZUTĂ doar atunci
când cea de precizie RIDICATĂ nu este necesară
şi / sau când nu poate obţinut un nivel stabil de
referinţă datorită uşoarelor vibraţii de la locul
lucărilor sau în apropierea acestuia.
• Dacă punctul care urmează a măsurat se a ă la
o distanţă mai mare, atunci este posibil ca setarea
de precizie SCĂZUTĂ să e cea necesară din cauza
valurilor de căldură sau a uşoarelor vibraţii care ar
putea afecta obţinerea unui nivel stabil de referinţă.
Volum difuzor
Când este pornit, apăsaţi
pentru a comuta
între diferitele setări de volum (TARE / ÎNCET
/ OPRIT).
Când este pornit, setarea de volum prede nită este
cea TARE.
Detectarea referinţei de nivel
• Detectorul ind pornit, poziţionaţi-l în zona
generală spre care este proiectat fascicolul laser
care urmează a identi cat.
• Utilizaţi bula de nivel pentru a menţine un nivel
plan pentru detector.
• Asiguraţi-vă că fereastra de receptare a fascicolului
laser este îndreptată către sursa fascicolului de
laser.
• Mutaţi detectorul după cum indică LCDul pentru a
alinia linia de referinţă cu fascicolul laser.
• Dacă volumul difuzorului este pornit (TARE /
Setare
(Când este utilizat, Detectorul poate ţinut în mână
sau prins cu clema opţională, poate montat pe o
miră de măsurat, pe un suport sau pe un alt obiect
asemănător.
Pentru montarea clemei pe detector (Vezi gura
D
) :
• Direcţionaţi clema spre detector cu ajutorul
ori ciului de aliniere.
• Strângeţi şurubul de xare.
Pentru montarea clemei pe o miră de măsurat, pe un
suport sau pe un alt obiect asemănător.(Vezi gura
E
) :
• Slăbiţi butonul rotativ de prindere.
• Plasaţi-l pe o miră de măsurat, pe un suport sau pe
un alt obiect asemănător.
• Strângeţi butonul rotativ de xare.
• Când localizaţi nivelul de referinţă, slăbiţi clema
pentru a permite poziţionarea în sus / în jos.
• Când aţi localizat nivelul de referinţă, strângeţi din
nou butonul rotativ pentru xare.
Utilizare
(A se vedea Descrierile pentru tastatură şi LCD pentru
indicaţii în timpul utilizării)
Alimentare
• Apăsaţi pe
pentru a porni detectorul.
Când este pornit, LCDul va a şa temporar
toate iconurile (acest lucru permite veri carea
funcţionării corecte a LCDului ).
• Se ţine butonul apăsat
timp de 3 secunde
pentru a opri detectorul.
REŢINEŢI:
Detectorul se va opri automat după 10 minute
de nedetectare a unui fascicol laser pentru a nu
consuma bateria. Pentru a porni din nou, apăsaţi
.
83
77-132 / 77-133
ÎNCET), se va auzi un semnal sonor care ajută la
poziţionarea detectorului.
• Un bipăit va semnala că fascicolul laser a fost
detectat. Un bipăit rapid va semnala că detectorul
trebuie mutat în jos. Un bipăit încet va semnala că
detectorul trebuie mutat în sus. Din nou, LCDul
va indica, de asemenea, că direcţia detectorului
trebuie schimbată.
Un semnal sonor continuu va indica că fascicolul
laser este aliniat cu linia de referinţă pe detector.
REŢINEŢI:
La detectarea nivelului de referinţă, fereastra de
receptare a fascicolului laser trebuie să e îndreptată
către sursa fascicolului de laser pe o rază de 40° de
la stânga la dreapta.
Marcarea (Vezi gura
E
)
• Odată ce nivelul de referinţă a fost detectat, poziţia
poate marcată pe linia de referinţă.
REŢINEŢI:
• Nu uitaţi să luaţi în consideraţie partea din spate
a detectorului la măsurarea valorii de compensare
(distanţa de la vârf la linia de referinţă) dacă
partea de sus a detectorului a fost utilizată ca loc
de marcare.
Citirea datelor (Vezi gura
E
)
• Odată ce nivelul de referinţă a fost detectat, citiţi
poziţia indicată pe marginea de referinţă a clamei.
REŢINEŢI:
• Când identi carea nivelului de referinţă se obţine
utilizând o miră de măsurat, slăbiţi uşor butonul
rotativ pentru a permite detectorului să e mutat mai
uşor în sus sau în jos. Când nivelul de referinţă a fost
găsit, strângeţi bine clema pentru a vă asigura că
detectorul rămâne x pe miră.
Date tehnice
Precizia de nivelare (Ridicată):
Precizia de nivelare (Scăzută):
Lăţimea ferestrei de receptare a fascicolului laser:
Aria de funcţionare:
Precizia bulei de nivel:
Timpul de funcţionare:
Butonul de alimentare automată oprit (nu se
detectează niciun semnal):
Alimentare:
Categoria rezistenţei împotriva in ltraţiilor (IP):
Temperatura de funcţionare:
Temperatura de depozitare:
1 mm
2 mm
55 mm
300 m
30’ / 2 mm
20 ore
10 min
2 x Baterii (Alcaline) AAA
IP66
-10° C to +50° C (+14° F to +122° F)
-25° C to +70° C (-13° F to +158° F)
1 / 1

Stanley LD200 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru