Stanley SML 77-322 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

160
77-322
EN 60825-1
RADIAŢII LASER - NU PRIVIŢI DIRECT
ÎN FASCOLUL LASER ŞI NU PRIVIŢI FAS-
CICOLUL DIRECT CU AJUTORUL
INSTRUMENTELOR OPTICE
PRODUS LASER CLASA 1M
Capacitate maximă 1 mW @ 630 - 670 nm
Descrierea produsului
Figura A - Sculă cu laser
1. Tastatură
2. Fereastră(s) pentru laserul cu fascicol vertical
3. Pendul / Mecanism de blocare în timpul transportării
4. Trasare tangentă orizontală
5. Montură letată de 5/8 - 11 / Fereastră pentru fascicolul
laser proiectat în jos
6. Fereastră pentru laserul cu fascicol orizontal
7. Bulă de nivel cirulară
8. Picioare reglabile (3x)
9. Mufă pentru adaptorul de încărcare
10. Rotaţie pe orizontală
11. Bază demontabilă pentru picior
12. Capac compartiment baterii
Figura B - Tastatură
Figura C - Unde sunt localizate bateriile sculei cu laser
12. Capac compartiment baterii
13. Baterii - 4 x “AA”
Figura D - Bază demontabilă pentru picior
7. Bulă de nivel cirulară
11. Accesoriu pentru baza piciorului
14. Sculă cu laser
15. Şurub pentru baza piciorului
Figura E - Scula cu laser pe trepied / Accesoriu
16. Filet pentru şurubul din mijloc
17. Butonul şurubului din mijloc
Cuprins
• Protecţie
• Descrierea produsului
• Tastatură, modele şi LED
• Baterii şi alimentare
• Setare
• Utilizare
• Aplicaţii
• Veri carea preciziei şi calibrării
• Date tehnice
RO
Protecţia utilizatorului
AVERTISMENT:
Înainte de utilizarea acestui produs, se
vor studia cu atenţie Normele de protecţie
şi Manualul de utilizare. Persoana care
răspunde de aparat trebuie să ia toate
măsurile necesare pentru ca utilizatorii
acestuia să înţeleagă şi să respecte aceste
instrucţiuni.
ATENŢIE:
• Aveţi grijă să nu vă expuneţi ochii la
fascicolul laser emis (sursa de lumină
roşie), în timp ce unitatea de laser
funcţionează. Expunerea la fascicolul
laser pentru un timp îndelungat poate
dăunătoare ochilor.
ATENŢIE:
Este posibil să se furnizeze o pereche
de ochelari în unele cutii cu unelte ale
laserului. Aceştia NU au un ceri cat de
garanţie pentru siguranţă. Aceşti ochelari
sunt utilizaţi DOAR pentru a creşte
vizibilitatea fascicolului în medii mai
luminoase sau la distanţe mai mari de
sursa laser.
Păstraţi toate secţiunile manualului pentru a le putea
consulta ulterior.
ATENŢIE:
Unitatea de laser este prevăzută cu
următoarele tipuri de etichete pentru a vă
ajuta să identi caţi categoria laserului
şi pentru siguranţa dvs. Vă rugăm să
consultaţi Manualul produsului pentru
detaliile speci ce ale unui anumit model
de produs.
161
77-322
Figura F - Nivelarea sculei cu laser
7. Bulă de nivel circulară
8. Picioare reglabile (3x)
Figura G - Modele de laser
Figura H - Pendul / Poziţiile mecanismului de blocare în
timpul transportării
Figura J - Mod de funcţionare prin impulsuri
Figura K - Precizia fascicolului vertical la 90°
Figura L - Precizia fascicolului de aliniere
Figura M - Precizia fascicolului orizontal
Figura N - Precizia fascicolului vertical
Tastatură, moduri şi LED
Tastaturi
(Vezi gura
B
)
Buton pentru pornire/ oprire ON/OFF
Tastă pentru pornire / oprire ON/OFF în modul
de funcţionare prin impulsuri
Modele
(Vezi gura
G
)
Moduri de funcţionare disponibile
• Linia orizontală şi fascicolul vertical
proiectat în jos pe sunt PORNITE în toate
modurile de funcţionare
• Se adaugă 1x linie verticală
(Încrucişare)
• Se adaugă 2 x linii verticale
(Încrucişare şi 1x la 90°)
• Se adaugă 3 x linii verticale
(Încrucişare şi 2 x la 90°)
• Se adaugă 4 x linii verticale
(Vertical în toate cele 4 direcţii)
Toate fascicolele sunt OPRITE
LED-uri
(Vezi gura
B
)
LED-ul de alimentare - luminează continuu
VERDE
Alimentarea este pornită
LED-ul de alimentare - se aprinde intermitent
ROŞU
Bateria se descarcă
LED-ul de alimentare - luminează continuu
ROŞU
Bateria trebuie reîncărcată
LED-ul de blocare - luminează continuu ROŞU
Mecanismul de blocare a pendulului este
ACTIVAT
Autonivelarea este OPRITĂ
LED-ul de blocare - luminează intermitent ROŞU
În afara ariei de compensare
LED-ul care indică modul de funcţionare prin
impulsuri - luminează continuu VERDE
Modul de funcţionare prin impulsuri este
ACTIVAT
(Poate utilizat cu detector)
Baterii şi alimentare
Instalarea / Îndepărtarea
bateriilor
(Vezi gura
C
)
Sculă cu laser
• Întoarceţi scula cu laser cu fundul în sus. Se
deschide compartimentul pentru baterii apăsând şi
culisând spre exterior capacul.
• Se instalează / îndepărtează bateriile. Poziţionaţi
corect bateriile atunci când le introduceţi în
unitatea laser.
• Se închide şi se blochează capacul de la
compartimentul de baterii prin culisare spre
interior până când este închis complet.
AVERTISMENT:
162
77-322
Pentru a introduce corect bateriile,
veri caţi cu grijă polaritatea + / - arătată
în carcasa acestora. Bateriile trebuie să
e de acelaşi tip şi capacitate. Nu folosiţi
o combinaţie de baterii cu un grad diferit
de încărcare.
Setare
Montarea pe suporturi
Picioare (Vezi gura
D
)
Picioarele sculei cu laser pot demontate pentru a
permite ca aceasta să e aşezată direct pe o suprafaţă şi
/ sau suport.
• Demontaţi şurubul de la baza piciorului pentru a o
desprinde de scula cu laser principală.
• Dacă scula cu laser este ataşată la un suport, se
reintroduce şurubul de la baza piciorului în scula
cu laser pentru conectarea la o montură de şurub
letată de 5/8.
• Pentru ataşarea bazei piciorului la scula cu laser:
• Demontaţi şurubul de la baza piciorului, dacă aceasta
este montată la scula cu laser.
• Introduceţi şurubul bazei piciorului prin ori ciul din
mijloc din accesoriul pentru baza piciorului.
Pentru o referinţă uşoară, poziţionaţi baza piciorului
astfel încât bula de nivel circulară să e deasupra
piciorelor reglabile, potrivit imaginii (Vezi gurile
D
şi
A
).
• Strângeţi şurubul de la baza piciorului.
Montarea trepiedului / suporturilor (Vezi gura
E
)
• Poziţionaţi trepiedul / suportul pe o suprafaţă unde nu
poate perturbat cu uşurinţă şi aproape de centrul zonei
care va măsurată.
• Setaţi trepiedul / suportul după caz. Reglaţi poziţia astfel
încât baza de montare a capului trepiedului / suportului să
e aproape orizontală.
• Îndepărtaţi accesoriul bazei piciorului de la scula cu laser
pentru o montare mai uşoară, potrivit instrucţiunilor de
mai sus.
• Montaţi scula cu laser pe trepied / suport prin împingerea
în sus a şurubului de 5/8 din mijloc şi strângeţi (Va
nevoie de un adaptor pentru suporturi cu şurub cu let
de 1/4).
Încărcarea bateriei
Pentru o durată mai mare de funcţionare, bateria
reîncărcabilă trebuie încărcată timp de 4 ore înainte
de a utilizată prima dată.
• Introduceţi şa adaptorului de încărcare / alimentare
în mufa de încărcare a unităţii laser
• Introduceţi adaptorul de încărcare / alimentare în
sursa de curent (110 V sau 220 V) folosind şa
potrivită.
LEDul de pe adaptorul de încărcare / alimentare se
va aprinde ROŞU în timpul încărcării.
• Lăsaţi bateria la încărcat timp de aproximativ 4 ore
pentru a se încărca complet.
Când bateria s-a încărcat complet, scoateţi adaptorul
de încărcare / alimentare din unitatea laser şi din
sursa de curent.
LEDul de pe adaptorul de încărcare / alimentare se
va aprinde VERDE când s-a încărcat complet.
ATENŢIE:
Adaptorul de încărcare / alimentarese
utilizează
doar cu setul de baterii Ni-MH
furnizate. Încărcarea oricărui alt tip de
baterie poate avea ca rezultat daune şi /
sau răniri.
ATENŢIE:
• Bateria şiadaptorul de încărcare /
alimentare
pot afectate dacă sunt expuse
la umezeală. Unitatea trebuie să e
întotdeauna depozitată şi încărcată într-un
loc uscat şi acoperit.
REŢINEŢI:
Pentru o durată de viaţă mai mare a bateriei, se
recomandă să e încărcată după ce s-a descărcat
complet şi să se evite lăsarea ei la încărcat mai mult
de 10 ore.
Utilizarea adaptorului de încăr-
care / alimentare
Unitatea laser poate funcţiona în timpul conectării la
adaptorul de încărcare / alimentare.
• Funcţiile şi mecanismele de control ale unităţii laser
rămân aceleaşi ca atunci când nu este conectat la
adaptorul de încărcare / alimentare.
163
77-322
ATENŢIE:
A nu se lăsa nesupravegheată scula cu laser pe
un suport dacă şurubul din mijloc nu este strâns
complet. Dacă lăsaţi scula nesupravegheată,
aceasta poate să cadă şi să sufere eventuale
defecţiuni.
REŢINEŢI:
• Ca bună practică, este recomandabil să sprijiniţi
întotdeauna scula cu laser cu o mână atunci când o montaţi
sau o demontaţi dintr-un suport.
• Dacă poziţionaţi peste o ţintă, strângeţi parţial şurubul din
mijloc, aliniaţi scula cu laser şi apoi strângeţi complet.
Reglarea nivelului:
Pentru o referinţă uşoară, poziţionaţi baza piciorului astfel
încât bula de nivel circulară să e deasupra picioarelor
reglabile.
Bula de nivel circulară trebuie să e centrată în olă.
• Dacă este nevoie de reglare, se va proceda după cum
urmează
(Vezi gura
F
) :
• Rotiţi picioarele reglabile din spate pentru a aduce bula
de nivel circulară la capătul olei, potrivit indicaţiei.
• Centraţi bula de nivel circulară rotind piciorul reglabil
din faţă.
Utilizare
REŢINEŢI:
• Vezi Descrierile LED pentru indicaţii pe parcursul
funcţionării.
Înainte de a utiliza unitatea laser, veri caţi întotdeauna că
funcţionează cu precizie.
În modul de funcţionare manuală, funcţia de autoreglare
este OPRITĂ. Nu se garanteaza că precizia fascicolului
este la nivel.
Unitatea laser va indica dacă se a ă în afara ariei de
compensare. Consultaţi Descrierile LED. Se repoziţionează
unitatea laser astfel încât să e mai aproape de nivel.
Când nu este în funcţiune, asiguraţi-vă că scula cu laser
este ORPITĂ şi că mecanismul de blocare a pendulului este
în poziţua blocat.
Alimentare
• Apăsaţi
pentru a PORNI scula cu laser.
Pentru OPRIREA sculei cu laser, apăsaţi în mod repetat
până când se selectează modul OPRIT SAU
apăsaţi şi ţineţi apăsat
timp de 3 secunde pentru
OPRIREA sculei cu laser în orice mod de funcţionare.
Mod
• Apăsaţi
în mod repetat pentru navigarea prin
modurile disponibile.
Autonivelare / Mod de funcţionare manuală
(Vezi gurile
H
)
Mecanismul de blocare a pendulului de la scula cu laser
trebuie să e mutat în poziţia blocat pentru a permite
autonivelarea.
Scula cu laser poate folosită cu mecanismul de blocare
a pendulului în poziţia blocat atunci când este necesară
poziţionarea sculei cu laser în unghiuri variate faţă de
linii sau puncte nenivelate de proiecţie.
Mod de funcţionare prin impulsuri (Vezi gura
J
)
Când scula cu laser este PORNITĂ, apăsaţi
pentru
PORNIREA / OPRIREA modului de funcţionare prin
impulsuri.
Modul de funcţionare prin impulsuri permite utilizarea
unui detector de laser.
164
77-322
Aplicaţii
Verticală / Transferarea punctului
Folosind fascicolul laser vertical, xaţi un plan de referinţă
vertical.
• Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(e) până când este(sunt)
aliniate cu planul de referinţă vertical, asigurându-vă astfel
că obiectul(obiectele) este(sunt) poziţionat(e) vertical.
Se stabilesc 2 puncte referinţă care trebuie să e poziţionate
vertical.
• Se aliniază cu un punct de referinţă e fascicolul laser
proiectat în jos, e fascicolele proiectate în cruce din partea
de sus.
Fasciolul(fascicolele) laser opus(e) va proiecta un punct
pe verticală.
• Se poziţionează obiectul dorit până când fascicolul laser
este aliniat cu al doilea punct de referinţă care trebuie să e
vertical pe punctul de referinţă stabilit.
La nivel / Transferarea punctului
Folosind fascicolul laser orizontal, xaţi un plan de referinţă
orizontal.
• Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(dorite) până când
este(sunt) aliniat(e) cu planul de referinţă orizontal pentru a
vă asigura că obiectul(obiectele) sunt la nivel.
Încadrare
Folosind oricare din fascicolele laser verticale şi care se
încrucişează cu cele orizontale, stabiliţi un punct unde cele 2
fascicole se intersectează.
• Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(e) până când este(sunt)
aliniate atât cu fascicolele de laser verticale cât şi cu cele
orizontale astfel încât obiectul(obiectele) să e încadrat(e).
Mod de funcţionare prin impulsuri
(Vezi gura
J
)
Selectarea modului de funcţionare prin impulsuri a sculei cu
laser permite utilizarea detectorilor laser opţionali.
Mod de funcţionare manuală
(Vezi
gura
H
)
• Dezactivează funcţia de autonivelare şi permite unităţii laser
să proiecteze un fascicol laser rigid cu orice orientare.
Veri carea preciziei şi
calibrării
REŢINEŢI:
• Unităţile laser sunt sigilate şi calibrate din fabrică la
valorile precise speci cate.
• Se recomandă efectuarea veri cării de calibrare
înainte de prima utilizare şi apoi periodic în timpul
utilizării viitoare.
Unitatea laser trebuie veri cată cu regularitate
pentru a se asigura acurateţea acesteia, mai ales
pentru poziţionări precise.
Mecanismul de blocare în timpul transportării
trebuie să e în poziţia blocat pentru a permite
autonivelarea sculei cu laser înainte de veri carea
preciziei.
Precizia fascicolului vertical la 90°
(Vezi gura
K
)
REŢINEŢI:
• Pentru această veri care, aveţi avea nevoie de o suprafaţă
pe podea de cel puţin 1.5 m
2
şi eventual de un asistent.
• Aşezaţi scula cu laser pe o podea netedă şi porniţi toate
fascicolele.
K
1
Se măsoară o distanţă de exact 0,91 m (3 ft) din centrul
sculei cu laser pe linia fascicolului vertical frontal. Acest
punct se marchează cu P
1
.
K
2
Se măsoară o distanţă de exact 1,22 m (4 ft) din centrul
aparatului pe oricare din liniile fascicolelor de referinţă
verticală la 90°, şi se marchează acest punct P
2
.
K
3
Se măsoară distanţa dintre punctul A şi punctul B;
această distanţă D
1
trebuie să e egală cu 1.52 m ± 0,3 mm
(5 ft ± 1/64 in).
În caz contrar, scula trebuie returnată furnizorului
d-voastră de produse marca Stanley pentru calibrare.
K
4
Se repetă paşii de mai sus pentru a veri ca celelalte
fascicole.
165
77-322
Precizia fascicolului de aliniere
(Vezi gura
L
)
L
1
Aşezaţi scula cu laser după cum se arată în imagine, cu
laserul PORNIT. Se marchează punctul P
1
la intersecţie.
L
2
Se roteşte unitatea laser la 180° şi se marchează punctul
P
2
la intersecţie.
L
3
Se mută scula cu laser aproape de zid şi se marchează
punctul P
3
la intersecţie.
L
4
Se roteşte unitatea laser la 180° şi se marchează punctul
P
4
la intersecţie.
L
5
Se măsoară distanţa verticală dintre punctele P
1
şi P
3
pentru a obţine D
3
şi dintre punctele P
2
şi P
4
pentru a obţine
D
4
. .
• Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie
remanentă şi se compară cu diferenţa dintre D
3
şi D
4
după
cum se arată în ecuaţie.
• Dacă suma nu este mai mică decât sau egală cu distanţa
de deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie
returnată furnizorului d-voastră de produse marca Stanley
pentru calibrare.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
= 0,13
mm
m
x (D
1
m - (2 x D
2
m))
Maxim
= 0,0016
in
ft
x (D
1
ft - (2 x D
2
ft))
A se compara: (Vezi gura
L
5
)
D
3
- D
4
± Maxim
Exemplu:
• D
1
= 10 m, D
2
= 0.5 m
• D
3
= 0.4 mm
• D
4
= - 0.6 mm
• 0,2
mm
m
x (10 m - (2 x 0.5 m) = 1.8 mm (distanţa de
deviaţie remanentă maximă)
(0.4 mm) - (- 0.6 mm) = 1.0 mm
1.0 mm 1.8 mm (CORECT, unitatea se a ă în
parametrii de calibrare)
Precizia fascicolului orizontal
(Vezi gura
M
)
M
1
Aşezaţi unitatea laser după cum se arată în imagine, cu
fascicolele laser orizontale, verticale şi fascicole de referinţă
verticale stâng şi drept PORNITE. Punctul de intersecţie a
fascicolului laser orizontal cu cel vertical se marchează ca
ind punctul P
1
.
M
2
Se roteşte scula cu laser la 90° şi se aliniază fascicolul
laser vertical frontal cu punctul P
1
. Punctul de intersecţie
al fascicolului laser orizontal cu cel vertical frontal se
marchează ca ind punctul P
2
.
M
3
Se roteşte scula cu laser la 90° şi se aliniază fascicolul
laser vertical drept cu punctul P
1
. .Punctul de intersecţie a
fascicolului laser orizontal cu cel vertical se marchează ca
ind punctul P
3
.
M
4
Se măsoară distanţa verticală D
2
dintre punctul cel mai
înalt şi cel mai de jos.
• Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie
remanentă şi se compară cu D
2
.
• Dacă D
2
nu este mai mic decât sau egal cu distanţa de
deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie
returnată furnizorului d-voastră de produse marca Stanley
pentru calibrare.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
= 0,26
mm
m
x D
1
m
Maxim
= 0,0032
in
ft
x D
1
ft
A se compara: (Vezi gura
M
4
)
D
2
Maxim
Exemplu:
• D
1
= 5 m, D
2
= 0.65 mm
• 0,26
mm
m
x 5 m = 1.3 mm (distanţa de deviaţie
remanentă maximă)
0.65 mm 1.3 mm (CORECT, scula este în paremetrii
de calibrare)
166
77-322
Precizia fascicolului vertical
(Vezi gura
N
)
N
1
Se măsoară înălţimea tocului de uşă vertical sau a
punctului de referinţă pentru a obţine distanţa D
1
. Aşezaţi
scula cu laser după cum se arată în imagine, cu laserul
PORNIT. Îndreptaţi fascicolul vertical către tocul vertical al
uşii sau către punctul de referinţă. Se marchează punctele P
1
,
P
2
, şi P
3
după cum se arată în imagine.
N
2
Se mută scula cu laser opus faţă de tocul de uşă vertical
sau faţă de punctul de referinţă şi se aliniază fascicolul
vertical cu P
2
şi P
3
.
N
3
Se măsoară distanţele orizontale dintre P
1
şi fascicolul
vertical din a doua locaţie.
• Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie
remanentă şi se compară cu D
2
.
• Dacă D
2
nu este mai mic decât sau egal cu distanţa de
deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie
returnată furnizorului d-voastră de produse marca Stanley
pentru calibrare.
• Se repetă paşii de mai sus pentru a veri ca celelalte
fascicole.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
= 0,26
mm
m
x D
1
m
Maxim
= 0,0031
in
ft
x D
1
ft
A se compara: (Vezi gura
N
3
)
D
2
Maxim
Exemplu:
• D
1
= 2 m, D
2
= 0.3 mm
• 0,26
mm
m
x 2 m = 0.52 mm (distanţa de deviaţie
remanentă maximă)
0,3 mm 0.52 mm (CORECT, scula este în paremetrii
de calibrare)
167
77-322
Date tehnice
Sculă cu laser
Precizia de nivelare:
Precizia fascicolului vertical proiectat în jos:
Precizia fascicolului de încadrare:
Precizia orizontală / verticală
Raza de compensare:
Distanţa de operare:
cu detector de laser:
Clasa laserului:
Lungimea de undă a laserului
Linie:
Punct:
Timpul de funcţionare:
Timpul de reîncărcare:
Alimentare:
Categoria rezistenţei împotriva in ltraţiilor (IP):
Temperatura de funcţionare:
Temperatura de depozitare:
2 mm / 15 m
1 mm / 2 m
1 mm / 5 m
2 mm / 15 m
Autonivelare la ±3°
15 m
50 m
Clasa 2M (EN60825-1)
635 nm ± 5 nm
650 nm ± 5 nm
5 ore (Ni-MH)
4 ore
4 x baterii “AA”
IP54
-10° C - +50° C
-25° C - +70° C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208

Stanley SML 77-322 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru