Gorenje KAM24F0PHH Manualul proprietarului

Marca
Gorenje
Model
KAM24F0PHH
Tip
Manualul proprietarului
1
DALJINSKI UPRAVLJALNIK - NAVODILA ZA UPORABO
REMOTE CONTROLLER – USERS MANUAL
DALJINSKI UPRAVLJAČ – UPUTE ZA UPORABU
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧУПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
DALJINSKI UPRAVLJAČ – UPUTE ZA UPORABU
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧУПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
DALJINSKI UPRAVLJAČ – UPUTE ZA UPORABU
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
TELECOMANDA – MANUAL DE UTILIZARE
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЫ
NÁVOD NA OBSLUHU – DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
NÁVOD NA OBSLUHU - DÁLKOVÝ OVLADAČ
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – INSTRUKCJA OBSŁUGI
SLO
GB
HR
SR
BIH
MNE
UA
RUS
RO
KAZ
SK
PL
CS
2
SLOVENŠČINA
R51
NAVODILA ZA UPORABO
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Pred prvo uporabo najprej skrbno preberite ta navodila za uporabo.
Navodila shranite za kasnejšo uporabo.
3
Kazalo
Tehnične karakteristike daljinskega upravljalnika ....................................................... 3
Karakteristike delovanja .............................................................................................. 3
Opis tipk daljinskega upravljalnika .............................................................................. 4
Prikaz na zaslonu ....................................................................................................... 6
Uporaba daljinskega upravljalnika .............................................................................. 7
4
Uporaba daljinskega upravljalnika
Uporabljajte daljinski upravljalnik v razdalji 8 m od notranje enote obrnjen proti
sprejemniku. Sprejem notranje enote je potrjen s piskom.
POZOR!
V primeru preprek med notranjo enoto in daljinskim upravljalnikom klimatska
naprava ne bo delovala.
Prepre
čite razlitje tekočin po daljinskem upravljalniku.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte direktni sončni toploti ali toploti.
Direktna izpostavljenost IR sprejemnika notranje enote sončni svetlobi lahko
privede do nepravilnega delovanja klimatske naprave. Uporabite zavese.
V primeru, da druge naprave reagirajo na daljinski upravljalnik premaknite
druge naprave oziroma se posvetujte z lokalnim prodajalcem oziroma
serviserjem.
V primeru nedelovanja daljinskega upravljalnika preverite izrabljenost baterij.
Tehnične karakteristika daljinskega upravljalnika
Model R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E,
RG51M8/(C)E,RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN
Nazivna napetost 3,0 V /
alkalne suhe baterije
AAA,LR03 x 2)
Najnižja napetost izhodnega
signala CPU
2,0 V
Razdalja prenosa 8 m (pri 3,0 V napetosti = 11 m)
Območje temperature okolice -5°C ÷ 60 °C
Funkcije daljinskega upravljalnika
1. Način delovanja: AVTOMATSKO, HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE, OGREVANJE
(AUTO, COOL, DRY, HEAT) (modeli samo za ohlajanje nimajo funkcije
ogrevanja) in VENTILATOR (FAN).
2. Funkcija nastavitve časovnega programa: 24 ur.
3. Območje nastavitve notranje temperature: 17°C - 30 °C.
OPOMBA
Oblika gumbov na daljinskem upravljalniku se lahko razlikuje od gumbov na
daljinskem upravljalniku, ki ste ga kupili.
Vse funkcije opisane v nadaljevanju delujejo v odvisnosti od notranje enote. V
primeru, da notranja enota funkcij ne podpira, funkcije ne bodo delovale.
5
Opis tipk daljinskega upravljalnika
1. Tipka DOL (/ -): To tipko pritisnite za
zvišanje nastavitve notranje temperature ali
za povišanje števila ur v časovnem programu.
2. Tipka GOR ( / +): To tipko pritisnite za
zvišanje nastavitve notranje temperature ali
za povišanje števila ur v časovnem programu.
3. Tipka za izbiro NAČINA DELOVANJA
(MODE): Vsakič, ko pritisnete to tipko, se
način delovanja premakne v smer puščice:
AVTOMATSKO HLAJENJE
RAZVLAŽEVANJE OGREVANJE
VENTILATOR
4. Tipka HORIZONTALNO NIHANJE
LOPUTE (SWING ): Uporablja se za vklop
horizontalnega premikanja naklona loput.
5. Tipka PONASTAVITEV (RESET): Ob
pritisku na to poglobljeno tipko so vse
trenutne nastavitve preklicane. Klimatska naprava in daljinski upravljalnik se
nastavita na začetne nastavitve.
6. Tipka za nastavitev želenega kota loput (AIR DIRECTION): Uporablja se za
nastavitev želenega kota loput. Vsak pritisk tipke pomeni spremembo kota lopute
za 6°. Če tipko držite pritisnjeno več kot 2 sekundi, se aktivira avtomatsko
pomikanje horizontalne lopute gor in dol.
7. Tipka LED DISPLAY: Ob pritisku na to tipko se vključi / izključi prikaz na zaslonu
notranje enote.
8. Tipka HITROST VENTILATORJA (FAN SPEED): S to tipko izbirate hitrost
ventilatorja v štirih korakih – AVTOMATSKA, NIZKA, SREDNJA in VISOKA
(AUTO, LOW, MED in HIGH). Ob vsakem pritisku se hitrost ventilatorja spremeni.
9. Tipka VKLOP/IZKLOP (ON/OFF): Ob pritisku na to tipko vklopite klimatsko
napravo. Ob ponovnem pritisku klimatsko napravo izklopite.
10. Tipka ČASOVNI PROGRAM VKLOP (TIMER ON): Ob pritisku na to tipko
aktivirate zaporedje avtomatskega vklopa. Ob vsakem pritisku se nastavitev
avtomatskega vklopa poveča za 30 minut. Če nastavljen čas kaže 10:00 se ob
vsakem pritisku nastavitev avtomatskega vklopa poveča za 60 minut. Za preklic
programa avtomatskega vklopa enostavno nastavite
čas vklopa na 0:00.
6
11. Tipka SLEEP: Za vklop var
čnega režima delovanja pritisnite tipko SLEEP, za
izkop jo pritisnite ponovno. Ta funkcija je aktivna samo v načunu ogrevanja
(HEAT), hlajenja (COOL) in avtomatskem načinu (AUTO).
12. Tipka ČASOVNI PROGRAM IZKLOP (TIMER OFF): Ob pritisku na to tipko
aktivirate zaporedje avtomatskega izklopa. Ob vsakem pritisku se nastavitev
avtomatskega izklopa poveča za 30 minut. Če nastavljen čas kaže 10:00 se ob
vsakem pritisku nastavitev avtomatskega izklopa poveča za 60 minut. Za preklic
programa avtomatskega izklopa enostavno nastavite čas izklopa na 0:00.
13. Tipka BLOKADA (LOCK): Ob pritisku na poglobljeno tipko BLOKADA (LOCK) so
vse trenutne funkcije blokirane in daljinski upravljalnik ne sprejme nobenega
ukaza, razen BLOKADE. Ob ponovnem pritisku se način BLOKADA prekliče.
14. Tipka TURBO: Ob pritisku na to tipko se vključi / izključi TURBO funkcija.
15. Tipka ČISTEGA ZRAKA(CLEAN AIR): Ob pritisku na to tipko se vključi / izključi
ionizator ali plazemski kolektor prašnih delcev (odvisno od modela).
7
Prikaz na zaslonu
Prikaz načina delovanja:
AVTOMATSKO HLAJENJE
RAZVLAŽEVANJE OGREVANJE
VENTILATOR.
Prikaz PRENOSA: Pokazatelj enkrat utripne
med prenosom signalov iz daljinskega
upravljalnika v notranjo enoto.
Prikaz temperature / Časovnega programa:
To področje prikazuje nastavljeno
temperaturo in v načinu ČASOVNI
PROGRAM (TIMER) prikazuje nastavitev
vklopa/izklopa ČASOVNEGA
Prikaz delovanja klimatske naprave.
Prikaz načina delovanja (FAN)
Prikaz hitrosti ventilatorja. Prikazuje tri
hitrosti ventilatorja.
Prikaz nastavitve časovnega programa.
Prikaz blokade: Simbol je prikaza, ko je
aktivirana blokada (LOCK).
OPOMBA
Vsi znaki, prikazani na sliki 2, so uporabljeni le v namene nazorne predstavitve. Med
dejanskim delovanjem so na zaslonu prikazani le odgovarjajo
či znaki funkcij.
8
Kako uporabljati tipke
NAČIN DELOVANJA AVTOMATSKO
Prepričajte se, da je naprava priključena na napajanje.
Simbol za prikaz delovanja klimatske naprave začne
utripati.
1. Pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA in izberite
AUTO.
2. Pritisnite tipki GOR / DOL (+ / -), da nastavite
želeno temperaturo med 17°C in 30°C.
3. Pritisnite tipko VKLOP / IZKLOP (ON/OFF), da
zaženete klimatsko napravo.
OPOMBA
V avtomatskem načinu delovanja (AUTO) lahko
klimatska naprava logično izbere način HLAJENJE,
VENTILATOR in OGREVANJE (COOL, FAN in
HEAT) z zaznavanjem razlike med dejansko sobno
temperaturo in temperaturo, nastavljeno na
daljinskem upravljalniku.
NAČIN DELOVANJA HLAJENJE / OGREVANJE /
HITROST VENTILATORJA
Prepričajte se, da je naprava priključena na
napajanje.
1. Pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA in izberite
HLAJENJE (COOL), OGREVANJE (HEAT),
HITROST VENTILATORJA (FAN SPEED).
2. Pritisnite tipki GOR / DOL (+ / -), da nastavite
želeno temperaturo med 17°C in 30°C.
3. Pritisnite tipko HITROST VENTILATORJA
(FAN SPEED) in izberite hitrost ventilatorja
izmed 4 možnih nastavitev (Auto, Low, Med,
High)
4. Pritisnite tipko VKLOP / IZKLOP (ON/OFF),
da zaženete klimatsko napravo.
OPOMBA
V načinu delovanja HITROST VENTILATORJA (FAN SPEED) nastavljena
temperatura ni prikazana na daljinskem upravljalniku. Prav tako ni možno kontrolirati
sobne temperature. V tem primeru se lahko izvedejo samo koraki 1, 3 in 4.
9
NA
ČIN DELOVANJA RAZVLAŽEVANJE
Prepričajte se, da je naprava priključena na napajanje.
Simbol za prikaz delovanja klimatske naprave začne
utripati.
1. Pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA in izberite
DRY.
2. Pritisnite tipki GOR / DOL (+ / -), da nastavite
želeno temperaturo med 17°C in 30°C.
3. Pritisnite tipko VKLOP / IZKLOP (ON/OFF), da
zaženete klimatsko napravo.
OPOMBA
V načinu delovanja RAZVLAŽEVANJE (DRY) ni
možno nastaviti hitrosti ventilatorja. Hitrost se
kontrolira avtomatsko.
NASTAVITEV SMERI IZPIHA ZRAKA
Uporabite tipki za horizontalni oziroma vertikalni pomik loput za usmerjanje izpiha
zraka (SWING).
1. Ob pritisku tipke za pomik horizontalnih loput
za usmerjanje zraka se pozicija lopute
spremeni za 6°. Če pritiskate tipko dlje kot 2
sekundi, se začne loputa avtomatsko pomikati
gor in dol.
2. Ob pritisku tipke za pomik vertikalnih loput
za usmerjanje zraka se pozicija lopute
spremeni za 6°. Če pritiskate tipko dlje kot 2
sekundi, se začne loputa avtomatsko pomikati
levo in desno.
OPOMBA
V primeru, da nastavljena pozicija loput za usmerjanje zraka negativno vpliva na
delovanje klimatske naprave, se lopute avtomatsko premaknejo.
10
NAČIN DELOVANJA ČASOVNI PROGRAM
Pritisnite tipko TIMER ON za nastavitev časa
avtomatskega vklopa klimatske naprave.
1. Pritisnite tipko TIMER ON. Na daljinskem
upravljalniku se prikaže ikona TIMER ON, na
prikazovalniku se prikaže zadnji nastavljeni
čas avtomatskega vklopa in znak 'h'. Sedaj
lahko ponastavite čas avtomatskega vklopa.
2. Ponovno pritisnite tipko TIMER ON in
nastavite želeni čas avtomatskega vklopa. Z
vsakim pritiskom tipke se čas poveča za 30
minut (skupni čas nastavitve med 0 in 10 ur)
oziroma za 1 uro (skupni čas nastavitve med
10 in 24 ur).
3. Po nastavitvi časa avtomatskega vklopa
naprave je 1 sekunda zakasnitve pred
prenosom signala notranji enoti. 2 sekundi po
končanem prenosu signala se na zaslonu
daljinskega upravljalnika pojavi znak 'h'. Nato
se na zaslonu pojavi nastavljena temperatura.
Pritisnite tipko TIMER OFF za nastavitev časa
avtomatskega izklopa klimatske naprave.
1. Pritisnite tipko TIMER OFF. Na daljinskem
upravljalniku se prikaže ikona TIMER OFF, na
prikazovalniku se prikaže zadnji nastavljeni
čas avtomatskega izklopa in znak 'h'. Sedaj
lahko ponastavite čas avtomatskega izklopa.
2. Ponovno pritisnite tipko TIMER OFF in
nastavite želeni čas avtomatskega izklopa. Z
vsakim pritiskom tipke se čas poveča za 30
minut (skupni čas nastavitve med 0 in 10 ur)
oziroma za 1 uro (skupni čas nastavitve med
10 in 24 ur).
3. Po nastavitvi časa avtomatskega izklopa
naprave je 1 sekunda zakasnitve pred
prenosom signala notranji enoti. 2 sekundi po
končanem prenosu signala se na zaslonu
daljinskega upravljalnika pojavi znak 'h'. Nato
se na zaslonu pojavi nastavljena temperatura.
OPOMBA
Nastavitve avtomatskega vklop / izklopa so omejena
na: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18,
19, 20, 21, 22, 23 in 24 ur.
11
Primer nastavitve časovnega programa
VKLOP
Način delovanja ČASOVNI PROGRAM
VKLOP (TIMER ON) je uporaben v primeru,
da želite vključiti klimatsko napravo, preden
se vrnete domov. Klimatska naprava se bo
avtomatsko vključila in pričela z delovanjem
po preteku nastavljenega časa.
Primer:
Klimatsko napravo želite vključiti čez 6 ur.
1. Pritisnite tipko TIMER ON. Na
daljinskem upravljalniku se prikaže ikona
TIMER ON, na prikazovalniku se prikaže
zadnji nastavljeni čas avtomatskega vklopa in
znak 'h'.
2. Ponovno pritisnite tipko TIMER ON in nastavite '6:0h' na zaslonu daljinskega
upravljalnika.
3. Po 3 sekundah se na zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže nastavljena
temperatura. Ikona TIMER ON ostane vidna, funkcija je vključena.
Primer nastavitve časovnega programa
VKLOP in IZKLOP
Primer:
Klimatsko napravo želite izključiti čez 2 uri in
jo ponovno vključiti čez 10 ur.
1. Pritisnite tipko TIMER OFF.
2. Ponovno pritisnite tipko TIMER OFF in
nastavite '2:0h'.
3. Pritisnite tipko TIMER ON.
4. Ponovno pritisnite tipko TIMER ON in
nastavite '10:0h'.
5. Po 3 sekundah se na zaslonu
daljinskega upravljalnika prikaže
nastavljena temperatura. Ikona TIMER
ON OFF ostane vidna, funkcija je
vključena.
OPOMBA
Nastavitveni
čas je relativni čas. To pomeni, da nastavljen čas temelji na zakasnitvi
dejanskega časa.
12
NOČNI REŽIM (SLEEP):
Pritisk tipke bo vključil NOČNI REŽIM.
1. V primeru delovanja v nočnem režimu enota prvi
dve uri avtomatsko poviša nastavljeno sobno
temperaturo vsako uro za 1°C, nato to sobno
temperaturo vzdržuje naslednjih 5 ur. Po
pretečenih 7 urah se enota avtomatsko izključi.
OPOMBA
Nočni režim je na voljo samo v načinih delovanja
AVTOMATSKO, HLAJENJE, OGREVANJE
Vstavitev/zamenjava baterij
V daljinskem upravljalniku sta dve suhi alkalni bateriji AAA(LR03x2).
1. Pritisnite pokrov ležišča baterij, ga odstranite in vstavite bateriji v skladu z
oznakami (+ in -) na daljinskem upravljalniku in namestite pokrov.
2. Stari bateriji zamenjajte na enak način, kot vstavite novi.
OPOMBE
1. Ko menjate bateriji, ne uporabite starih ali različnih tipov baterij, ker lahko to vpliva
na delovanje daljinskega upravljalnika.
2. Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, bateriji
odstranite. V nasprotnem primeru lahko puščanje baterij poškoduje upravljalnik.
3. Povprečna življenjska doba baterij je približno 6 mesecev pri normalni uporabi.
4. Bateriji zamenjajte, ko ne slišite več odzivnega signala iz notranje enote ali če
lučka pokazatelja prenosa ne sveti.
5. Iztrošene baterije odložite v za to namenjen zabojnik za odpadke.
OPOZORILO
1. Preverite, da ni nobenih ovir med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom na
notranji enoti. V nasprotnem primeru klimatska naprava ne deluje.
2. Daljinski upravljalnik zavarujte pred tekočinami.
3. Daljinski upravljalnik zaščitite pred visoko temperaturo in ga ne izpostavljajte
sevanju.
4. Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom, ker
lahko le-ti vplivajo na njegovo delovanje.
5. Daljinskega upravljalnika ne hranite v bližini elektromagnetnega sevanja, ki ga
oddajajo drugi gospodinjski aparati.
1
ENGLISH
R51
OWNER’S MANUAL
REMOTE CONTROLLER
Please read this owner’s manual before operation.
Save this manual in a safe place for future reference.
2
Contents
Remote controller specifications .................................................................................. 3
Performance features .................................................................................................. 3
Features of the remote controller buttons ................................................................... 4
Indicators on display ................................................................................................... 6
Operating the remote controller .................................................................................. 7
3
Handling the remote controller
Us the remote controller within 8m distance from the appliance, pointing it towards
the receiver. Reception i confirmed by a beep.
CAUTION!
The air conditioner will not operate if curtains doors or other materials block
the signal from the remote controller to the indoor unit.
Prevent any liquid from falling in to the remote controller. Do not expose
remote controller to direct sunlight or heat.
If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight,
the air conditioner may not function properly. Block the sunlight from falling on
the receiver.
If other electrical appliances react to the remote controller consult your local
dealer.
Remote controller specifications
Model R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E,
RG51M3/BG(C)E,
RG51M8/(C)E,RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN
Rated voltage 3,0 V / Alkaline dry batteries AAA,LR03 x 2)
Lowest voltage of the CPU emitting
signal
2,0 V
Transition distance 8 m (at voltage 3,0 V = 11 m)
Environment -5°C ÷ 60 °C
Performance features
1. Operating Mode: AUTO, COOL, DRY, HEAT (Cooling only model without) and
FAN.
2. Timer Setting Function in 24 hours.
3. Indoor Setting Temperature Range: 17 C~30 C.
4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display)
NOTE
Button design might be slightly different from the actual one you have
purchased depending on individual models.
If indoor unit does not support specific feature than your unit cannot perform it.
4
Features of the remote controller buttons
1. DOWN button ( / -): Push this
button to decrease the indoor
temperature setting or to decrease hour
on the timer setting.
2. UP button ( / +): Push this
button to increase the indoor temperature
setting or to increase hour on the timer
setting.
3. MODE Selection Button: Each
time the button is pressed, the operation
mode is shifted.
4. Horizontal swing button: Push
this switch button to activate auto
swing feature of the horizontal louver.
Push it again to stop.
5. RESET Button: When you press
the recessed RESET button,
all current settings are cancelled and the
control will return to the initial settings.
6. AIR DIRECTION Button: Press
this button to change the swing angle of the louver. The swing angle of the
louver is 6o for each press. When the louver swing at a certain angle which
would affect the cooling and heating effect of the air conditioner, it would
automatically change the swing direction . No symbol will appear in the display
area when press this button. (Not applicable to units without this function).
7. LED DISPLAY Button: Press this button to clear the digit display in the air
conditioner, press it again to activate it (Not available for the units without LED
display window).
8. FAN SPEED Button: Press the FAN SPEED button to select the desired fan
speed setting (Auto-Low-Med-High).
9. ON/OFF Button: Push this button to start operation, push the button again to
stop operation.
10. TIMER ON Button: Press this button to initiate the auto-on time sequence.
Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments.
When the setting time displays 10:00, each press will increase the auto-timed
setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply
adjust the auto-on time to 0:00.
11. SLEEP: Press this button to go into the Energy-Saving operation mode. Press
it again to cancel. This function is only can be used on COOL, HEAT and
AUTO mode and maintain the most comfortable temperature for you.
12. TIMER OFF Button: Press this button to initiate the auto-off time sequence.
Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments.
When the setting time displays 10:00, each press will increase the auto-timed
setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply
adjust the auto-off time to 0:00.
5
13. LOCK Button: When you press the recessed LOCK button, all current
settings are locked in and the remote controller does not accept any operation
except that of the LOCK. Press again to cancel the LOCK mode.
14. TURBO button: Push this button to activate/cancel the Turbo function which
enables the unit to reach the preset temperature in the shortest time.On
cooling mode, t he unit will bLow strong coolingair with super high fan speed.
On heating mode (applicable to the unit adopts PTC only), the PTC will bring
fast heating operation.
15. CLEAN AIR Button (on some models): When push this button, the Ionizer or
Plasma Dust Collector (depending on models) is energized and will help to
remove pollen and impurities from the air.
6
Indicators on display
OPERATION MODE Indicator: When press
the MODE button, it shows the current
operating mode – AUTO, COOL, DRY,
HEAT, FAN.
TRANSMISSION Indicator: This indicator
flashes one time when remote controller
transmits signals to the indoor unit
.
1DIGITAL DISPLAY area: This area will show
the set temperature and, if in the TIMER
mode, will show the ON and OFF settings of
the TIMER.
ON/OFF Indicator: This symbol appears
when the unit is turned on by the remote
controller, and disappears when the unit is
turned off.
Mode display (FAN)
Fan speed display: Displays selected fan
speed.
TIMER display: This display area shows the
settings of the TIMER. That is, if only the
Auto-on time function is set, it will display
TIMER ON. If only the Auto-off time function is
set, it will display TIMER OFF. If both
functions are set, it will display TIMER ON
OFF which indicates you have chosen both
the Auto-on time and Auto-off time.
LOCK Indicator: LOCK display is displayed
by pushing the LOCK button.
NOTE
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. During
the actual operation only the relative function signs are shown.
7
Operating the remote controller
AUTO operation
Switch on the power and the OPERATION indication
lamp on the display panel of the indoor unit starts
flashing.
1. Use the MODE button to select AUTO.
2. Push the TEMP button to set the desired room
temperature. Temperature can be set between
17°C
and 30°C.
3. Push the ON/OFF button to start the air conditioner.
NOTE
In the AUTO mode, the air conditioner can logically
choose the mode of COOL, FAN and HEAT by
sensing the difference between the actual ambient
room temperature and the set temperature on the
remote controller. In the AUTO mode you cannot
switch the fan speed. It is automatically controlled.
If the AUTO mode is not comfortable for you, the
desired mode can be selected manually.
COOL/ HEAT (Cooling only model without) and FAN operation
Ensure that unit is plugged in and power is available.
1. Press the MODE button to select COOL,
HEAT or FAN mode.
2. Press the UP / DOWN buttons to set the
desired temperatures within range of 17 to
30°C.
3. Push the FAN SPEED to select the FAN
mode of AUTO, HIGH, MED or LOW.
4. Push the ON/OFF button to start the air
conditioner.
.
NOTE
The FAN mode cannot be used to control the
temperature.
While in this mode, only steps 1, 3 and 4 may be
performed.
8
DRY operation
Ensure that unit is plugged in and power is available.
1. Push the MODE button to select DRY.
2. Push the TEMP button to set the desired
temperature from 17°C to 30°C.
3. Push the ON/OFF button to start the air
conditioner.
.
NOTE
In dehumidifying mode, you cannot switch the fan
speed. It is automatically controlled.
Adjusting air flow direction
Use SWING buttons to adjust desired airflow direction.
1. The louver changes angle of 6° for every press. If keep pushing for
more than 2 seconds, the horizontal louver swing feature is activated. T
2. The louver changes angle of 6° for every press. If keep pushing for
more than 2 seconds, the vertical louver swing feature is activated.
NOTE
When the horizontal / vertical louver position would affect the cooling or heating
effect of the air conditioner, it would automatically change moving direction.
/

în alte limbi