Ryobi RBC52FSB Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
136
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
Produsul dvs. a fost proiectat şi fabricat conform celor
mai înalte standarde Ryobi privind abilitatea, operarea
facilă şi siguranţa operatorului. Având grijă să îl întreţineţi
corect, veţi pro ta de un aparat rezistent şi performant
timp de mulţi ani.
AVERTISMENT
Pentru a evita răni grave, nu încercaţi să utilizaţi
produsul fără a citi şi înţelege manualul de utilizare.
Nerespectarea poate cauza accidente care implică
electrocutarea, incendiul, şi / sau vătămări corporale
grave. Păstraţi acest manual de utilizare şi consultaţi-l
frecvent pentru o o funcţionare constantă în condiţii de
siguranţă şi pentru a-i instrui pe alţi potenţiali utilizatori
ai acestui produs.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ
Nu permiteţi copiilor sau persoanele fără experienţă
să utilizeze acest produs.
Nu porniţi sau lăsaţi motorul să funcţioneze în interiorul
uni zone închise sau slab ventilate; respirarea gazelor
de eşapament poate cauza moartea.
Eliberaţi zona de lucru înainte de fiecare utilizare.
Îndepărtaţi toate obiectele, precum pietre, sticlă
spartă, cuie, sârmă, care pot conduce la accidente.
Îndepărtaţi toate obiectele, precum cabluri, becuri, fire
sau cordoane care s-ar putea prinde în lama de tăiere.
Întotdeauna purtaţi protecţie a ochilor ce este marcată
în conformitate cu EN 166.
Purtaţi protecţie pentru cap şi pentru ochi pentru a
preveni vătămarea cauzată de resturile în cădere.
Purtaţi pantaloni lungi, groşi, cizme şi mănuşi. Nu
purtaţi haine largi, pantaloni scurţi, bijuterii sau nu
mergeţi desculţ.
Strângeţi părul lung mai sus de nivelul umerilor pentru
a preveni prinderea în orice piese în mişcare.
■Ţineţi trecătorii, copii şi animalele de companie la o
distanţă de cel puţin 15 m.
Nu utilizaţi unealta când sunteţi obosit, bolnav sau sub
influenţa alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
Nu utilizaţi în condiţii de iluminare necorespunzătoare.
Menţineţi sprijin ferm pe picioare şi echilibru. Nu vă
aplecaţi excesiv. Întinderea corpului poate cauza
pierderea echilibrului sau expunerea la suprafeţe
fierbinţi.
■Ţineţi toate părţile corpului la distanţă de orice piesă
în mişcare.
Nu atingeţi zona din jurul eşapamentului, a
amortizorului sau a motorului unităţii, aceste piese să
înfierbântă în timpul funcţionării.
Opriţi întotdeauna motorul, scoateţi fişa bujiei şi lăsaţi
produsul să se răcească înainte de alimentare cu
combustibil, curăţare, întreţinere sau depozitare.
Inspectaţi unitatea înainte de fiecare utilizare pentru
a vedea dacă există elemente de fixare desfăcute,
scurgeri de combustibil etc.
Înlocuiţi toate piesele deteriorate înainte de utilizare.
Verificaţi dacă există şi strângeţi orice piese desprinse.
Amestecaţi şi depozitaţi combustibilul într-un container
aprobat pentru combustibil.
Amestecaţi carburantul în aer liber, departe de orice
scânteie sau flacără. Ştergeţi carburantul vărsat.
Îndepărtaţi-v
ă 9 m (30 ft) de zona de alimentare
înainte de a porni motorul.
Opriţi motorul şi lăsaţi-l să se răcească înainte de
realimentare sau de depozitarea unităţii.
Când este lovit de lamă, molozul poate fi proiectat la
distanţă mare.
Îndepărtaţi tot molozul din zona de lucru înainte de
operare.
■Ţineţi trecătorii (în special copii) la o distanţă de 15 m
de zona de lucru.
Lăsaţi motorul să se răcească; goliţi rezervorul de
combustibil şi asiguraţi unitatea împotriva deplasării
înainte de transportul într-un vehicul. Acoperiţi lama
cu protecţia pentru lamă înainte de a depozita unitatea
sau în timpul transportului.
REGULI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
TRIMMER
Înlocuiţi cutia de angrenaje dacă este crăpată, ciobită
sau deteriorată în orice fel. Asiguraţi-vă că capul
de cosire este instalat corespunzător şi fixat. În caz
contrar, pot fi cauzate vătămări corporale grave.
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie,
deflectoarele şi mânerele sunt fixate corect şi strâns.
Utilizaţi doar piesele de schimb originale ale
producătorului.
Nu utilizaţi niciodată produsul fără apărătoarea de
protecţie montată şi în stare bună.
■Ţineţi strâns de mânere. Asiguraţi-vă că ţineţi unealta
ferm de ambele mânere şi c
ă sunteţi bine echilibrat,
greutatea fiind distribuită uniform pe ambele picioare.
Păstraţi capul de cosire sub nivelul taliei. Nu folosiţi
niciodată produsul cu capul de tăiere poziţionat la 76
de cm sau mai mult deasupra nivelului solului.
137
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
APARAT PENTRU TUNS TUFIŞUR
După ce motorul se opreşte, ţineţi lama care se
roteşte în iarbă deasă sau în buruieni moi până când
se opreşte.
Nu utilizaţi niciodată produsul fără apărătoarea de
protecţie montată şi în stare bună.
Utilizaţi mănuşi groase când montaţi sau scoateţi
lamele.
Opriţi întotdeauna motorul şi scoateţi fişa bujiei înainte
de a încerca să scoateţi orice obstrucţie prinsă sau
blocată în lamă sau înainte de a scoate şi a instala
lama.
Nu încercaţi să atingeţi sau s
ă opriţi lama când
aceasta se roteşte.
O lamă în curs de oprire poate cauza vătămare
corporală în timp ce se învârte după ce motorul este
oprit sau declanşatorul acceleraţiei este eliberat.
Păstraţi controlul adecvat până când lama s-a oprit
complet din rotaţie.
Înlocuiţi toate lamele deteriorate. Asiguraţi-vă
întotdeauna că lama este instalată corect şi fixată
strâns înainte de fiecare utilizare. În caz contrar, pot fi
cauzate vătămări corporale grave.
Utilizaţi doar piesele de schimb originale ale
producătorului.
Lama Tri-Arc este proiectată să taie doar iarbă moale
şi lujeri. Nu folosiţi în alte scopuri. Nu folosiţi niciodată
lama Tri-Arc pentru a tăia tufiş lemnos.
Rezistenţa lamei este reacţia ce poate avea loc
atunci când lama în rotire intră în contact cu ceva
ce nu poate tăia. Acest contact poate cauza oprirea
lamei pentru un moment, şi poate "împinge" brusc
unitatea îndepărtând-o de obiectul care a fost lovit.
Această reacţie poate fi suficient de violentă pentru
ca operatorul să piardă controlul asupra unităţii.
Accelerarea lamei poate să apară fără avertisment,
dacă lama este împiedicată, se blochează sau se
lipeşte. Acest lucru este mai probabil să se întâmple
în zonele unde este dificil de văzut materialul ce vine
tăiat. Pentru o tăiere uşoară şi sigură, apropiaţi-vă
de buruienile ce doriţi să le tăiaţi din partea dreaptă
înspre stânga. În cazul în care este întâlnit un obiect
neaşteptat sau buştean de lemn, acest lucru poate
micşora reacţia de rezistenţă a lamei.
Nu tăiaţi niciodată material cu un diametru mai mare
de 13 mm.
Utilizaţ
i întotdeauna cureaua pentru umăr/hamul cu
unitatea dvs. Ţineţi strâns ambele mânere în timp ce
tăiaţi cu o lamă. Ţineţi lama la distanţă de corp şi sub
talie. Nu folosiţi niciodată produsul cu capul de tăiere
poziţionat la 76 de cm sau mai mult deasupra nivelului
solului.
Acoperiţi lama cu protecţia pentru lamă înainte
de a depozita unitatea sau în timpul transportului.
Întotdeauna îndepărtaţi dispozitivul de protecţie
al lamei înainte de a uniliza unitatea. Dacă nu sunt
îndepărtate, dispozitivul de protecţie al lamei ar putea
deveni un obiect ce poate fi aruncat atunci când lama
va începe să se rotească.
RISCURI REZIDUALE
S-a raportat faptul că vibraţiile produse de uneltele
manuale pot contribui, la anumite persoane,
la o afecţiune denumită Sindromul Raynaud.
Simptomele pot include furnicături, amorţeală şi
albirea degetelor, care apare, de obicei, după
expunerea la frig. Factori ereditari, expunerea
la frig şi umiditate, dieta, fumatul şi practicile de
muncă contribuie la dezvoltarea acestor simptome.
În prezent nu se cunoaşte care, dacă este cazul,
vibraţii sau grad de expunere pot contribui la această
stare. Există măsurător care pot fi efectuate de către
operator pentru a reduce efectele de vibraţiilor:
a. Păstraţi-vă temperatura corporală ridicată pe vreme
rece. Când operaţi unitatea purtaţi mănuşi pentru a vă
menţine mâinile şi încheieturile la căldură.
b. După ecare perioadă de operare, trebuie făcute
exerciţii pentru a creşte circulaţ
ia sângelui.
c. Asiguraţi-vă că maşina este amplasată corect într-o
poziţie de lucru indicată, înainte de a porni maşina.
d. Limitaţi expunerea zilnică. Trebuie făcute pauze la
intervale de timp regulate.
Dacă sunt experimentate oricare dintre simptomele
acestei afecţiuni, trebuie întreruptă utilizarea şi
consultat un medic.
UTILIZARE PREVĂZUTĂ
Acest produs este destinat exclusiv utilizării în spaţii
exterioare, într-o zonă bine aerisită.
Produsul este destinat pentru tăierea ierbii lungi, a
buruienilor moi, a lăstărişului şi a vegetaţiei similare la
sau aproape de nivelul solului. Planul de tăiere trebuie să
e aproximativ paralel cu suprafaţa solului. Produsul nu
trebuie utilizat pentru a tăia sau a tunde garduri vii, tu şuri
sau altă vegetaţie în care planul de tăiere nu este paralel
cu suprafaţa solului.
Unele regiuni au reglementări care restricţionează
utilizarea produsului la unele operaţiuni. Cereţi sfatul
autorităţii locale
SIMBOLURI
Unele dintre următoarele simboluri pot utilizate pe
unealta dvs. Vă rugăm să le studiaţi şi să le reţineţi sensul.
Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să
138
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
operaţi produsul mai bine şi mai în siguranţă.
Avertizare de siguranţă
Pentru a evita răni grave, nu încercaţi
să utilizaţi produsul fără a citi şi înţelege
manualul de utilizare.
Pericol de ricoşeu. Ţineţi toate
persoanele, în special copiii şi animalele
de companie, la cel puţin 15m distanţă de
zona de lucru.
Această unitate nu este destinată pentru
utilizare cu o lamă de tip ferăstrău cu dinţi.
Direcţia de rotaţie şi turaţia maximă a
arborelui pentru ataşamentul de tăiere.
Purtaţi întotdeauna încălţăminte de
siguranţă antiderapantă când utilizaţi
acest echipament.
Purtaţi mănuşi care nu alunecă, destinate
pentru operaţiuni grele.
Utilizaţi benzină fără plumb destinată
automobilelor cu o cifră octanică de 91
([R+M]/2) sau mai mare.
Utilizaţi ulei pentru motoare în 2 timp la
motoarele răcite cu aer.
Amestecaţi combustibilul bine şi, de
asemenea, înainte de ecare alimentare
Conform CE
Conform GOST-R
Lamă Tri-Arc
Accelerarea lamei poate să apară fără
avertisment, dacă lama este împiedicată,
se blochează sau se lipeşte.
Purtaţi protecţie pentru ochi şi urechi
atunci când utilizaţi acest produs.
Pentru a reduce riscul de vătămare sau de
daune, evitaţi contactul cu orice suprafaţă
erbinte.
Pericol de incendiu
Setaţi comutatorul de aprindere în poziţia
"I" (PORNIT).
Apăsaţi pompa de amorsare de 5 ori .
10
Trageţi mânerul starterului până când
motorul încearcă să pornească.
Pornirea la rece
Pornirea la cald
Direcţia de rotire a mânerului
Nivelul de putere sonoră garantat este de
113 dB.
Şoc închis
Şoc deschis
Trage: Gaică de eliberare rapidă
DESCRIERE
1. Motor
2. Inel curea
3. Mâner de bicicletă
4. Ax
5. Element de protecţie lamă
6. Lamă Tri-Arc
7. Capului de tundere cu r ReelEasy™
8. Buton rotativ
9. Gaică de eliberare rapidă
10. Element de blocare
11. Braţ de suport
12. Şurub
13. De ector de iarbă
14. Şurub
15. Clapetă de blocare
16. Caneluri
17. Cheia Allen
18. Gaură în cutia cu angrenaje
19. Slot, şaibă superioară a anşei
20. Şaibă superioară a anşei
21. Capac lamă
22. Şaibă concavă
23. Şaibă
24. Piuliţă lamă
25. Cutie de angrenaje
26. Cheie pentru bujie
139
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
27. Connector comandă
28. Carcasă cap cu r
29. Fir
30. Şurub
31. Bobinei
32. Buton
33. Capac cap cu r
34. Cea mai bună zonă de tăiere
35. Zonă de tăiat periculoasă
36. Direcţia de rotire
37. Întrerupător pornire
38. Trăgaciul acceleratorului
39. Interblocare clapetă de acceleraţie
40. Blocare clapetă de acceleraţie
41. Pompa de amorsare
42. Mânerul şocului
43. Capac lamă
44. Capacul de acces la ltru
45. Capac ltru de aer
46. Filtru
47. Hamul
MONTARE
MONTAREA MÂNERULUI
A se vedea gura 2.
1. Slăbiţi butonul.
2. Ridicaţi şi rotiţi maânerul în poziţia dorită.
3. Strângeţi x butonul.
OBSERVAŢIE: Produsul are încorporat un micro-
întrerupător care dezactivează motorul dacă butonul
rotativ nu este complet strâns.
AVERTISMENT
Veri caţi periodic cât de strâns e butonul rotativ pentru
a evita vătămarea personală gravă.
ATAŞAREA CURELEI PENTRU UMĂR
A se vedea gura 3.
1. Conectaţi catarama de pe cureaua pentru umăr la
dispozitivul de ataşare la centură.
2. Ajustaţi inelul de reglare a curelei pentru umăr într-o
poziţie echilibrată unde lama sau accesoriul de tăiere
va suspenda între 100 mm si 300 mm deasupra
solului.
3. Reglaţi dispozitivul de ataşare la centură într-o poziţie
confortabilă.
OBSERVAŢIE: Pentru eliberarea rapidă a produsului din
cureaua pentru umăr, trageţi brusc de gaica de eliberare.
ATAŞAREA APĂRĂTORII LAMEI ŞI A DEFLECTORULUI
DE IARBĂ
A se vedea gura 4.
AVERTISMENT
Atunci când transformaţi maşina de tăiat tufăriş
în motocositoare sau viceversa, asiguraţi-vă că
apărătoarea/de ectorul corect este folosit.
Element de protecţie lamă
A se vedea gura 5.
1. Ataşaţi protecţia lamei la suportul de montare şi
aliniaţi găurile pentru şuruburi pe protecţia lamei cu
şuruburile de pe suportul de montare.
2. Strângeţi bine.
OBSERVAŢIE: Protecţia lamei trebuie să rămână
montată pe produs în orice moment.
De ector de iarbă
A se vedea gura 6.
1. Ataşaţi apărătoarea pentru iarbă la apărătoarea lamei
poziţionând cele două agăţători opritoare în cele două
şaibe opritoare.
2. Strângeţi bine.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul unei vătămări personale grave,
opriţi întotdeauna motorul şi îndepărtaţi şa bujiei
înainte de a efectua orice reglare precum schimbarea
capurilor de tăiere.
TRANSFORMAREA DIN MAŞINĂ DE TĂIAT
TUFĂRIŞUL ÎN MOTOCOSITOARE
AVERTISMENT
Când se utilizează capul de cosire cu r, de ectorul de
iarbă trebuie să e ataşat la protecţia lamei.
Îndepărtarea lamei.
A se vedea gura 7.
1. Introduceţi ştiftul de susţinere prin fanta din şaiba
anşei superioare şi gaura din capul angrenajului.
Rotiţi piuliţa lamei în sensul acelor de ceas pentru a
o îndepărta.
2. Îndepărtaţi şaiba concavă şi lama.
3. Îndepărtaţi şaiba concavă de pe anşa cutiei de
140
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
angrenaje şi puneţi-o deoparte pentru o folosire
ulterioară.
4. Ataşaţi apărătoarea pentru iarbă la apărătoarea lamei
poziţionând cele două agăţători opritoare în cele două
şaibe opritoare.
5. Strângeţi bine.
OBSERVAŢIE: Depozitaţi piesele dezasamblate
împreună pentru o folosire ulterioară.
Instalarea capului de tundere cu r ReelEasy™
A se vedea gura 8.
1. Opriţi motorul şi deconectaţi şa bujiei.
2. Îndepărtaţi capul de tăiere cu r instalat în prezent.
3. Deschideţi capul de tundere cu r ReelEasy™ apăsând
clicheţii de pe ecare parte laterală. Conţinutul capului
de tundere cu r este prins cu un arc astfel încât ţineţi
cealaltă mână
pe capacul capului de tundere cu r în
timp ce apăsaţi pe clicheţi.
4. Scoateţi capacul capului de tundere cu r, butonul
rotativ şi bobina cu r şi puneţi-le deoparte.
5. Plasaţi carcasa capului de tăiere pe bara de ghidare.
Asiguraţi-vă că carcasa este complet poziţionată.
6. Înşurubaţi şurubul hexagonal pentru a xa capul de
tunder ecu r pe bara de ghidare. Strângeţi folosind
deschiderea în forma hexagonală din interiorul
butonului rotativ.
OBSERVAŢIE: Folosiţi doar butonul rotativ pentru a
strânge şurubul. Folosirea altor unelte ar face posibilă
strângerea excesivă a şurubului, ceea ce ar putea
deteriora capului de tundere cu fir.
7. Reinstalaţi arcul capului butonului rotativ pe capul de
tundere şi apăsaţi pentru a-l xa.
8. Reinstalaţi bobina cu r. Pentru ataşarea pe bara
curbată a capului de tăiere ReelEasy™, bobina
trebuie aşezat
ă aşa încât inscripţia ”This side out for
curved shaft" să e vizibilă pe bobina cu r.
9. Reaşezaţi butonul rotativ introducându-l în centrul
bobinei cu r.
10. Puneţi la loc capacul capului de tundere, aliniind
clicheţii cu deschizăturile în capul de tundere. Apăsaţi
simultan capacul şi capul de tundere până când
clicheţii se xează ferm în deschizătură.
11. Instalaţi rul aşa cum este descris în următoarea
secţiune a acestui manual.
TRANSFORMAREA DIN MOTOCOSITOARE ÎN
MAŞINĂ DE TĂIAT TUFĂRIŞUL
AVERTISMENT
Când se foloseşte lama pentru lăstăriş, de ectorul de
iarbă trebuie să e scos de pe protecţia lamei.
Îndepărtarea cutiei de angrenaje
A se vedea gura 6. A se vedea gura 8.
1. Deschideţi capul de tundere cu r ReelEasy™ apăsând
clicheţii de pe ecare parte laterală. Conţinutul capului
de tundere cu r este prins cu un arc astfel încât ţineţi
cealaltă mână pe capacul capului de tundere cu r în
timp ce apăsaţi pe clicheţi.
2. Îndepărtaţi capacul cutiei de angrenaje, butonul rotativ
şi bobina cu r.
3. Deşurubaţi şurubul hexagonal de pe arborele motor
folosind deschizătură de formă hexagonală din
interiorul butonului rotativ cu r.
4. Îndepăretaţi carcasa cutiei de angrenaje de pe
arborele motor.
5. Treceţ
i boltul de susţinere prin şaiba superioară a
anşei şi a cutiei de angrenaje. Folosind cheia de 16
mm furnizată, rotiţi conectorul de acţionare în sensul
acelor de ceas pentru a-l îndepărta.
6. Îndepărtaţi şaiba concavă de pe anşa cutiei de
angrenaje şi puneţi-o deoparte pentru o folosire
ulterioară.
7. Folosiţi setul de chei furnizate pentru a slăbi toate cele
3 şuruburi, apoi îndepărtaţi de ectorul de iarbă de pe
apărătoarea lamei.
OBSERVAŢIE: Depozitaţi piesele dezasamblate
împreună pentru o folosire ulterioară.
Instalarea lamei
A se vedea gura 7.
1. Aşezaţi şaiba anşei superioare pe arborele de
transmisie cu partea goală spre protecţia lamei.
2. Centraţi lama pe an
şa superioară, asigurându-vă
că lama stă plată. Instalaţi şaiba concavă cu centrul
ridicat în afara lamei.
3. Instalaţi piuliţa lamei.
4. Introduceţi ştiftul de susţinere prin fanta din şaiba
anşei superioare şi gaura din capul angrenajului.
Utilizând cheia de 13 mm furnizată, rotiţi piuliţa lamei
la stânga şi strângeţi bine.
UTILIZARE
CARBURANTUL ŞI UMPLEREA REZERVORULUI
Manipularea carburantului în deplină siguranţă
141
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
Fiţi întotdeauna foarte prudent când manipulaţi
carburant: Carburantul este o substanţă foarte
inflamabilă.
Efectuaţi întotdeauna umplerea în aer liber. Nu inhalaţi
vaporii de carburant.
Evitaţi ca benzina sau uleiul să intre în contact cu
pielea dumneavoastră.
Evitaţi mai ales să vă proiectaţi benzină sau ulei în
ochi. Dacă vă intră în ochi benzină sau ulei, clătiţi-i
imediat cu apă curată. Dacă ochii rămân iritaţi,
consultaţi imediat un medic.
Curăţaţi imediat tot combustibilul vărsat.
Amestecul carburantului
Aparatul funcţionează cu un motor în 2 timpi care
necesită un amestec de benzină şi de ulei în 2 timpi.
Amestecaţi benzina fără
plumb şi uleiul în 2 timpi într-
un recipient curat omologat pentru a conţine benzină.
Motorul funcţionează cu benzină fără plumb pentru
vehicule cu o cifră octanică de 91 ([R + M]/2) sau mai
mare.
Nu utilizaţi amestecurile de benzină/ulei preparate în
benzinării.
Utilizaţi numai un ulei de sinteză în 2 timpi. Nu folosiţi
lubrifiante auto sau lubrifiant în 2 timpi pentru motoare
suspendate.
Amestecaţi 2% lubrifiant pentru motoare în 2 timpi în
carburant. Adică într-un raport de 30:1.
Amestecaţi bine carburantul înainte de fiecare umplere
a rezervorului.
Amestecaţi carburantul în cantităţi mici. Nu pregătiţi
mai mult decât echivalentul unei luni de utilizare. Vă
recomandăm să utilizaţi un ulei de sinteză în 2 timpi
care conţine un stabilizator de carburant.
1 Litre + 33 ml =
2 Litres + 67 ml =
3 Litres + 100 ml = 30:1
4 Litres + 133 ml =
5 Litres + 167 ml =
Umplerea rezervorului
Curăţaţi rezervorul în jurul buşonului pentru a evita
orice contaminare a carburantului.
Deşurubaţi încet buşonul rezervorului pentru a elibera
presiunea şi pentru a evita scurgerea carburantului pe
lângă buşon.
Turnaţi cu atenţie amestecul de carburant în rezervor.
Evitând vărsarea acestuia.
Înainte de a înşuruba buşonul, curăţaţi garnitura şi
asiguraţi-vă că aceasta este în bună stare.
Puneţi imediat la loc buşonul rezervorului şi strângeţi-l
bine. Ştergeţi carburantul vărsat. Îndepărtaţi-vă 9
m (30 ft) de zona de alimentare înainte de a porni
motorul.
OBSERVAŢIE: Este normal ca motorul să emită fum
în timpul şi după prima utilizare.
AVERTISMENT
Opriţi întotdeauna motorul înainte de alimentare. Nu
umpleţi niciodată rezervorul unui aparat atunci când
motorul este pornit sau este încă cald. Îndepărtaţi-vă
la cel puţin 9 m de locul în care aţi umplut rezervorul
înainte de a porni motorul. Nu fumaţi.
OPERAREA MOTOCOSITOAREI
A se vedea gura 9.
■Ţineţi produsul cu mâna dreaptă pe mânerul cu trăgaci
şi mâna stângă pe mânerul din stânga. Prindeţi ferm
cu ambele mâini în timpul funcţionării.
Produsul trebuie ţinut într-o poziţie comodă cu mânerul
cu trăgaci deasupra şoldului.
Operaţi întotdeauna produsul la capacitate maximă.
Tăierea prelungită la capacitate parţială va rezulta în
picurarea din amortizorul de zgomot.
Tăiaţi iarba înaltă de sus în jos pentru a preveni
înfăşurarea ierbii în jurul carcasei coloanei şi a capului
de tăiere fapt ce ar putea cauza deteriorarea datorită
supraîncă
lzirii.
Dacă iarba se înfăşoară în jurul capului de tăiere, opriţi
motorul, deconectaţi-l de la priză şi îndepărtaţi iarba.
SFATURI PENTRU TUNDERE
A se vedea gura 10.
■Ţineţi produsul înclinat înspre zona ce vine tăiată.
Nu utilizaţi în medii periculoase.
Folosiţi pentru tăiere vârful firului, nu forţaţi capul cu fir
să intre în iarba netăiată.
Gardurile din sârmă şi ţăruşii pot cauza extra uzură
a firului, şi chiar ruperea lui. Pietrele, zidurile din
cărămidă, bordurile şi lemnul ar putea uza rapid firul.
Evitaţi copacii şi tufărişul. Scoarţa copacilor, piesele
din lemn, suprafeţ
ele metalice şi stâlpii gardurilor pot fi
cu uşurinţă deterioraţi de fir.
PORNIREA ŞI OPRIREA
A se vedea gura 13 - 14.
142
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
Poziţie şoc A
Poziţie şoc B
AVERTISMENT
Nu porniţi sau lăsaţi motorul să funcţioneze în interiorul
uni zone închise sau slab ventilate; respirarea gazelor
de eşapament poate cauza moartea.
Pentru a porni un motor rece:
1. Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plată, liberă.
2. Setaţi comutatorul de aprindere în poziţia "I"
(PORNIT).
3. Apăsaţi pompa de amorsare de circa 5 ori.
4. Setaţi maneta şocului în poziţia A (şoc închis).
5. Trageţi de mânerul starterului cu o mişcare rapidă,
fermă şi continuă de ridicare (cel mult de 6 ori), până
când motorul porneşte.
6. Setaţi maneta şocului în poziţia B (şoc deschis).
7. Lăsaţi motorul să se încălzească timp de 30 de
secunde înainte de operaţie.
Pentru a porni un motor cald:
1. Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plată, liberă.
2. Seta
ţi comutatorul de aprindere în poziţia "I"
(PORNIT).
3. Setaţi maneta şocului în poziţia B (şoc deschis).
4. Trageţi de mânerul starterului cu o mişcare rapidă,
fermă şi continuă de ridicare (cel mult de 6 ori), până
când motorul porneşte.
Pentru a opri motorul:
Setaţi comutatorul de aprindere în poziţia "O" (OPRIT).
OPERAREA MAŞINII DE TĂIAT TUFĂRIŞ
A se vedea gura 11 - 12.
■Ţineţi produsul cu mâna dreaptă pe mânerul cu trăgaci
şi mâna stângă pe mânerul din stânga. Prindeţi ferm
cu ambele mâini în timpul funcţionării.
Produsul trebuie ţinut într-o poziţie comodă cu mânerul
cu trăgaci deasupra şoldului.
■Ţineţi strâns şi echilibraţi-vă pe ambele picioare.
Poziţionaţi-vă
astfel încât să nu fiţi dezechilibrat de
reculul lamei de tăiere.
Reglaţi dispozitivul de ataşare la centură într-o poziţie
confortabilă.
Acordaţi atenţie maximă când folosiţi lama împreună cu
produsul. Rezistenţa lamei este reacţia ce poate avea
loc atunci când lama în rotire intră în contact cu ceva ce
nu poate tăia. Acest contact poate cauza oprirea lamei
pentru un moment, şi poate "împinge" brusc unitatea
îndepărtând-o de obiectul care a fost lovit. Această reacţie
poate su cient de violentă pentru ca operatorul să
piardă controlul asupra unităţii. Accelerarea lamei poate
să apară fără avertisment, dacă lama este împiedicată, se
blochează sau se lipeşte. Acest lucru este mai probabil să
se întâmple în zonele unde este di cil de văzut materialul
ce vine tăiat. Pentru o tăiere uşoară
şi sigură, apropiaţi-vă
de buruienile ce doriţi să le tăiaţi din partea dreaptă înspre
stânga. În cazul în care este întâlnit un obiect neaşteptat
sau buştean de lemn, acest lucru poate micşora reacţia de
rezistenţă a lamei.
LAMĂ
Lama este proiectată să taie doar iarbă moale şi lujeri.
Atunci când lama devine tocită, puteţi s-o întoarceţi invers
pentru a-i prelungi perioada de funcţionare. Nu ascuţiţi
lama.
TEHNICĂ DE TĂIERE
AVERTISMENT
Lamele sunt foarte ascuţite şi pot să rănească chiar
dacă nu se mişcă. Acordaţi atenţie maximă când folosiţi
lama împreună cu produsul. Pentru a utiliza acest
aparat în deplină siguranţă, citiţi şi înţelegeţi prezentul
manual de utilizare şi, de asemenea, toate etichetele
lipite pe aparat.
Întotdeauna trebuie folosite ambele mâini pentru a
controla acest produs. Prindeţi ferm cu ambele mâini
în timpul funcţionării.
■Ţineţi strâns şi echilibraţi-vă pe ambele picioare.
Poziţionaţi-vă astfel încât să nu fiţi dezechilibrat de
reculul lamei de tăiere.
Inspectaţi şi eliberaţi zona de orice obiecte ascunse
precum sticlă, pietre, beton, garduri, cabluri, lemn,
metal etc.
Nu folosiţi niciodată
lamele în preajma cărărilor,
gardurilor, stâlpilor, clădirilor sau altor obiecte
nedeplasabile.
Nu utilizaţi o lamă după lovirea unui obiect dur fără
să verificaţi, mai întâi, dacă există daune. Nu utilizaţi
dacă este detectată vreo deterioare.
Pentru o tăiere uşoară şi sigură, apropiaţi-vă de
buruienile ce doriţi să le tăiaţi din partea dreaptă
înspre stânga.
143
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT
Utilizaţi doar piese de schimb şi accesorii originale.
În caz contrar, pot cauzate scăderea performanţei,
vătămări corporale şi garanţia dvs. va anulată.
Accesoriul de tăiere nu trebuie să funcţioneze în modul
relanti. Dacă această cerinţă nu este satisfăcută,
trebuie reglat ambreiajul sau maşina are nevoie
urgentă de întreţinere efectuată de către un tehnician
calificat.
Puteţi face reglaje şi reparaţii descrise în acest manual
de instrucţiuni. Pentru alte reparaţii, solicitaţi revizia
unităţii la un agent de service autorizat.
Consecinţele întreţinerii necorespunzătoare pot
include depozite de carbon în exces rezultând într-o
pierdere a randamentului şi scurgere de reziduuri
negre uleioase din amortizorul de zgomot.
Asiguraţi-vă c ă toate ap
ărătorile, curelele, deflectoarele
şi mânerele sunt corespunzător şi fix ataşate pentru a
evita riscul vătămării personale.
ÎNLOCUIREA FIRULUI
A se vedea gura 8.
Asiguraţi-vă că unealta este oprită
Scoateţi cablul bujiei pentru a preveni pornirea
accidentală.
Utilizaţi un fir monofilar cu diametrul de 2.4 mm.
Tăiaţi o bucată de fir de aproximativ 6 m lungime.
Răsuciţi butonul rotativ de pe capul uneltei până ce
linia de pe buton se aliniază cu săgeţile de pe partea
superioară a capului uneltei.
Introduceţi un capăt al firului în gaura situată pe partea
laterală a capului uneltei şi împingeţi până ce firul
iese prin gaura de pe partea cealaltă. Continuaţi să
împingeţ
i firul prin capul uneltei până ce secţiunea
mediană a firului este în interiorul capului uneltei, iar
firul din afara capului uneltei este împărţit unitar pe
fiecare parte.
Răsuciţi butonul rotativ de pe capul uneltei în sens
opus acelor de ceasornic pentru a bobina firul.
Bobinaţi firul până ce aproximativ 20cm din el rămâne
în afara capului motocoasei cu fir.
ELEMENT DE PROTECŢIE LAMĂ
A se vedea gura 15.
Plasaţi întotdeauna dispozitivul de protecţie al lamei pe
lamă atunci când nu operaţi unitatea. Dispozitivul de
protecţie al lamei dispune de cleme în jurul marginilor care
se vor prinde de lamă şi o vor ţine în siguranţă. Purtaţi
mănuşi şi aveţi grijă când operaţi lama.
OBSERVAŢIE: Întotdeauna îndepărtaţi dispozitivul de
protecţie al lamei înainte de a uniliza unitatea. Dacă nu
sunt îndepărtate, dispozitivul de protecţie al lamei ar putea
deveni un obiect ce poate aruncat atunci când lama va
începe să se rotească
.
CURĂŢAREA CANALULUI DE EVACUARE ŞI A
AMORTIZORULUI DE ZGOMOT
În funcţie de tipul de carburant utilizat, de tipul şi de
cantitatea de ulei utilizate şi de condiţiile de folosire,
ori ciul de eşapament şi eşapamentul pot colmatate
de un exces de calamină. Dacă observaţi o pierdere de
putere a motouneltei dvs, un tehnician de service cali cat
va trebui să îndepărteze aceste depozite pentru a restabili
performanţa.
CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER
A se vedea gura 16.
Asiguraţi-vă că unealta este oprită
Îndepărtaţi capacul filtrului de aer.
Îndepărtaţi filtrul de aer şi curăţaţi-l cu apă caldă cu
săpun.
Clătiţi şi lăsaţ
i filtrul de aer să se usuce complet.
Îndepărtaţi filtrul de aer.
Îndepărtaţi capacul filtrului de aer.
Strângeţi şurubul de blocare.
VERIFICAREA CAPACULUI COMBUSTIBILULUI
AVERTISMENT
Capacul de alimentare cu combustibil care prezintă
scurgeri este un pericol de incendiu şi trebuie înlocuit
imediat.
Capacul de alimentare cu carburant conţine un ltru care
nu necesită service şi o supapă de reţinere. Un ltru de
combustibil înfundat va duce la scăderea performanţei
motorului. În cazul în care performanţa este îmbunătăţită
în cazul în care capacul de alimentare cu carburant este
slăbit, supapa de reţinere poate defectă sau ltrul poate
înfundat. Înlocuiţi capacul de alimentare cu carburant.
ÎNLOCUIREA BUJIEI
Acest motor utilizează TORCH L7RTC cu distanţă între
electrozi de 0,6 mm - 0,7 mm. Utilizaţi o piesă de schimb
identică.
144
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
ATENŢIE
Aveţi grijă să introduceţi bujia corect; în caz contrar.
Alinierea greşită a leturilor va deteriora grav motorul.
DEPOZITAREA PRODUSULUI
Depozitate pe termen scurt
Curăţaţi toate materialele străine din produs.
Depozitaţi produsul într-un loc bine aerisit care nu este
accesibil pentru copii.
Depozitarea pe termen lung (1 lună sau mai mult)
Goliţi tot combustibilul din rezervor într-un container
aprobat pentru benzină.
Porniţi motorul până când acesta se opreşte singur.
Curăţaţi toate materialele străine din produs.
Depozitaţi produsul într-un loc bine aerisit care nu este
accesibil pentru copii. Nu-l depozitaţi în apropiere de
agenţi corozivi cum ar fi produşi chimici de grădinărit
sau săruri antigel.
Acoperiţi lama cu protecţia pentru lamă înainte de a
depozita unitatea sau în timpul transportului.
Consultaţi reglementările naţionale
şi locale în materie
de depozitare şi manipulare a carburantului.
INSPECŢIA DUPĂ CĂDERE SAU ALTE IMPACTURI
Inspectaţi amănunţit produsul şi identi caţi orice defecţiuni
sau pagube ale acestuia. Orice piesă deteriorată trebuie
să e reparată în mod corespunzător sau înlocuită de un
service autorizat.
145
Română(Traducere din versiunea originală a instrucţiunilor)
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Motorul nu porneşte.
Nu există scânteie la bujie.
Testaţi bujia. Scoateţi bujia. Montaţi din nou şa bujiei şi
aşezaţi bujia pe cilindrul metalic. Trageţi de demaror şi
uitaţi-vă dacă se produce o scânteie la electrodul bujiei.
Dacă nu se produce nici o scânteie, refaceţi testul cu o
bujie nouă.
Nu mai este carburant.
Acţionaţi para de amorsare până când aceasta se
umple cu carburant. Dacă para de amorsare nu se
umple, sistemul de alimentare cu carburant este obturat.
Contactaţi un centru de reparaţii. Dacă para de amorsare
se umple, motorul poate înecat (vezi paragraful
următor).
Motorul este înecat.
Scoateţi bujia şi întoarceţi aparatul astfel încât ori ciul
bujiei să e orientat spre sol. Asiguraţivă că mânerul
şocului este în poziţia deschis şi trageţi de demaror de 10
până la 14 ori. Acest lucru ar trebui să elimine excedentul
de carburant din motor. Curăţaţi şi montaţi din nou bujia.
Ţinând trăgaciul apăsat complet, trageţi de trei ori de
demaror cu mânerul şocului în poziţia deschis. Dacă
motorul nu porneşte, puneţi mânerul şocului în poziţia
închis şi urmaţi instrucţiunile din secţiunea “Pornirea şi
oprirea aparatului”. Dacă nici acum nu porneşte motorul,
repetaţi toate aceste etape cu o bujie nouă.
Demarorul se trage mai greu decât
atunci când aparatul era nou.
Contactaţi un centru de reparaţii.
Motorul porneşte dar nu
accelerează.
Trebuie să reglaţi carburatorul. Contactaţi un centru de reparaţii.
Motorul nu atinge regimul maxim
şi degajă fum în exces.
Trebuie să veri caţi amestecul de
carburant
Utilizaţi un carburant amestecat recent conţinând
proporţia corectă de ulei în 2 timpi.
Filtrul de aer este murdar.
Cur
ăţaţi ltrul de aer. Consultaţi secţiunea “Înlocuirea şi
curăţarea ltrului de aer".
Trebuie să reglaţi carburatorul. Contactaţi un centru de reparaţii.
Motorul porneşte, merge şi
accelerează dar se opreşte în
ralanti.
Trebuie să reglaţi carburatorul. Contactaţi un centru de reparaţii.
Lama continuă să se învârtă
atunci când motorul este în
ralanti.
Trebuie să reglaţi carburatorul. Contactaţi un centru de reparaţii.
Iarba se înfăşoară în jurul tubului
inferior şi a capului de r.
Tăiaţi iarbă înaltă foarte aproape de sol. Tăiaţi ierburile înalte de sus în jos.
Utilizaţi trimmer-ul la un regim mediu. Utilizaţi trimmer-ul la regim maxim.
Se scurge ulei prin ori ciul de
eşapament.
Utilizaţi trimmer-ul la un regim mediu. Utilizaţ
i trimmer-ul la regim maxim.
Trebuie să veri caţi amestecul de
carburant.
Utilizaţi un carburant amestecat recent conţinând
proporţia corectă de ulei în 2 timpi.
Filtrul de aer este murdar.
Curăţaţi amortizorul conform instrucţiunilor din secţiunea
Întreţinere.
Trebuie să reglaţi carburatorul. Contactaţi un centru de reparaţii.
Polski Čeština Magyar Română Latviski Lietuviškai
Masa Hmotnost Tömeg Greutate Svoris Svoris
Bez paliwa i przystawki,
ze uprząż
bez paliva a
příslušenství, včetně
postroj
üzemanyag és szerelék
nélkül, val hevedert
fără combustibil şi
ataşament, cu hamul
be kuro ir priedo, ar ar
drošības jostu
be kuro ir priedo, su
diržus
Bez paliwa i głowicy
żyłkowej
Bez paliva a strunové
hlavy
Üzemanyag és vágófej
nélkül
Fără combustibil şi
cap cu fir
Bez degvielas un auklas
galvas
Nėra kuro ir juostinės
galvutės
Bez paliwa i ostrze Bez paliva a nůž Üzemanyag nélkül, kés Fără combustibil şi
cap, lamă
Bez degvielas un,
asmens
Nėra kuro ir, geležtė
Pojemność zbiornika na
paliwo
Objem palivové nádrže Üzemanyagtartály
űrtartalom
Capacité du réservoir de
carburant
Degvielas tvertnes tilpums Degalų bako talpa
Zalecana Doporučené Javasolt Recomandată Leteicamais Rekomenduojamas
Ostrze pokosowe Žací nůž Kés vágószélessége Lamă de tăiere brazd
ă Pļaušana ar vāla asmeni Pradalgės pjovimo geležtė
głowicy żyłkowej strunové hlavy vágófej cap cu fir auklas galvas juostinės galvutės
Ostrze Nůž Kés Lamă Asmens Geležtė
Moment dokręcania
zalecany dla tarczy
Doporučený kroutící
moment pro vyžínací
kotouč
Előírt forgatónyomaték a
vágótárcsához
Cuplu recomandat pentru
lamă
Ieteicamais asmens
griezes moments
Sukimo momentas,
patartinas ašmenims
Średnica żyłki tnącej Průměr záběru Vágószál átmérő Diametru fir de tăiere Griezējvada diametrs
Pjovimo linijos diametras
Pojemność skokowa silnika
Obsah válce Hengerűrtartalom Cilindree Dzinēja darba tilpums Cilindro talpa
Maksymalna moc silnika
(zgodnie z normą ISO
8893)
Maximální výkon motoru
(v souladu s normou ISO
8893)
Motor maximális
teljesítménye (az ISO
8893 szabvány szerint)
Puissance maximale du
moteur (conformément à
la norme ISO 8893)
Motora maksimālā jauda
(atbilstoši standartam ISO
8893)
Maksimali variklio galia
(sutinkamai su standartu
ISO 8893)
Maksymalna prędkość
obrotowa wrzeciona
Maximální frekvence
otáčení vřetena
Orsó maximális
fordulatszáma
Frecvenţă de rotaţie
maximă a axului
Maksimālā vārpstas
rotācijas frekvence
Maksimalus ašies
sukimosi dažnis
- Ścinacz krzewów - Křovinořez
- Bozótvágó motoros kasza - Aparat pentru tuns tu şur
- Krūmgriezis - Krūmapjovė
- Podkaszarka do obrzeży - Strunová sekačky - Szegélyvágó - Trimmer - Rokas pļaujmašīna - Žoliapjovė
Prędkość obrotowa silnika
przy maks.obrotach
Výkon motoru při
maximálních otáčkách
Motor fordulatszám a
maximális fordulatszámon
Régime du moteur à la
vitesse de rotation max.
Dzinēja darbība
pie maksimālajiem
apgriezieniem
Variklio režimas,
kai sukimosi greitis
maksimalus.
- Ścinacz krzewów - Křovinořez
- Bozótvágó motoros kasza - Aparat pentru tuns tu şur
- Krūmgriezis - Krūmapjovė
- Podkaszarka do obrzeży - Strunová sekačky - Szegélyvágó - Trimmer - Rokas pļaujmašīna - Žoliapjovė
Prędkość obrotowa silnika
na biegu jałowym
Volnoběžné otáčky Motor fordulatszám
alapjáraton
Régime du moteur au
ralenti
Dzinēja darbība tukšgaitā Variklio režimas sulėtinus
Zużycie paliwa (zgodnie
z normą ISO 8893) przy
maksymalnej sprawności
silnika
Spotřeba paliva (v
souladu s ISO 8893)
při maximálním výkonu
motoru
Üzemanyag-fogyasztás
(az ISO 8893-nak
megfelelően) a motor
csúcsteljesítményén
Consommation en
carburant (conformément
à ISO 8893) au rendement
max. du moteur
Degvielas patēriņš
(saskaņā ar ISO 8893)
pie maksimālās dzinēja
jaudas
Degalų suvartojimas
(pagal ISO 8893), esant
maksimaliam variklio
pajėgumui
Specy czne zużycie
paliwa (zgodnie z
normą ISO 8893) przy
maksymalnej sprawności
silnika
Měrná spotřeba paliva
(v souladu s ISO 8893)
při maximálním výkonu
motoru
Speci kus üzemanyag-
fogyasztás (az ISO 8893-
nak megfelelően) a motor
csúcsteljesítményén
Consommation
spécifique en carburant
(conformément à ISO
8893) au rendement max.
du moteur
Degvielas īpatnējais
patēriņš (saskaņā ar ISO
8893) pie maksimālās
dzinēja jaudas
Savitasis degalų
suvartojimas (pagal ISO
8893), esant maksimaliam
variklio pajėgumui
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands
Vibration (ISO 22867): Vibrations (ISO22867): Vibrationen (ISO22867): Vibración (ISO22867): Vibrazione (ISO22867): Trillingen (ISO22867):
String trimmer Coupe-bordures Kantenschneider Recortadora de hilo Tagliabordi Grastrimmer
Right handle poignée droite rechten Griff asa derecha manico destro rechter handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Left handle poignée gauche linken Griff asa izquierda manico sinistro linker handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
Noise level (ISO 22868) Niveau sonore (ISO
22868)
Lärmpegel (ISO 22868) Nivel sonoro (ISO
22868)
Livello sonoro (ISO
22868)
Geluidsniveau (ISO
22868)
A-weight emission
sound pressure level at
the operator's position
Niveau de pression
sonore pondéré
A émis au niveau
de l'utilisateur
A-Bewertung
Emissionsschalldruckpegel
in der Position des
Benutzers
Nivel de presión
acústica de emisión
ponderado A en la
posición del operador
Livello di emissioni
pressione sonora alla
posizione dell'operatore
A-gewicht emissie
geluidsdrukniveau in de
bedienpositie
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent Équivalent Entspricht Equivalente Equivalente Equivalent
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
A-weighted sound
power level
Niveau de puissance
sonore pondéré-A
A-bewerteter
Schallleistungspegel
Nivel de potencia
acústica ponderada en A
Livello di potenza
sonora pesato A
A-gewogen
geluidsniveau
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent Équivalent Entspricht Equivalente Equivalente Equivalent
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
Polski Čeština Magyar Română Latviski Lietuviškai
Wibracje (ISO22867): Vibrace (ISO22867): Rezgésszint (ISO22867): Vibraţii (ISO22867): Vibrācija (ISO22867): Vibracijos (ISO22867):
Podkaszarka do obrzeży Strunová sekačky Szegélyvágó Trimmer Rokas pļaujmašīna Žoliapjovė
Uchwycie prawym Pravé rukojeti Jobb oldali fogantyúnál Mânerul din dreapta Labās roktura Dešinėje rankena
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Natężenie drgań na
uchwycie prawym
Hodnota vibrací na pravé
rukojeti
Vibráció értéke a jobb
oldali fogantyúnál
Valoarea vibraţiilor în
mânerul din dreapta
Vibrācijas vērtība pie
labā roktura
Vibracijos lygis dešinėje
rankenoje
Uchwycie lewym Levé rukojeti Bal oldali fogantyúnál Mânerul din stânga Kreisā roktura Kairėje rankena
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważne całkowite
natężenie drgań
Celková ekvivalentní
hodnota vibrací
Ekvivalens vibráció teljes
értéke
Valoare totală
echivalentă vibraţii
Ekvivalentās vibrācijas
kopējā vērtība
Ekvivalentiška bendroji
vibracijos vertė
Niepewność pomiaru Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
Poziom hałasu (ISO
22868)
Hladina hluku (ISO
22868)
Zajszint (ISO 22868) Nivel de zgomot (ISO
22868)
Trokšņu līmenis (ISO
22868)
Triukšmo lygis (ISO
22868)
Poziom ciśnienia
akustycznego A w
pobliżu operatora
Emisní hladina
akustického tlaku
hmotnosti A na
stanovišti obsluhy
A-súlyozott emissziós
hangnyomásszint a
kezelő helyzeténél
Nivelul presiunii
emisiilor sonore
ponderate A în poziţia
operatorului
A svērtais emisijas
skaņu spiediena līmenis
operatora pozīcijā
A-svorio emisijos
garso spaudimo lygis
operatoriaus padėtyje
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważny Ekvivalentní Egyenértékű Echivalent Ekvivalents Ekvivalentiškas
Niepewność Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
A-ważony poziom
natężenia hałasu
Hladina akustického
tlaku vážená funkcí A
A-súlyozott
hangteljesítményszint
Nivel de putere acustică
ponderată A
A-līmeņa skaņas jaudas
līmenis
A-svertinis akustinis
lygis
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważny Ekvivalentní Egyenértékű Echivalent Ekvivalents Ekvivalentiškas
Niepewność Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands
Vibration (ISO 22867): Vibrations (ISO22867): Vibrationen (ISO22867): Vibración (ISO22867): Vibrazione (ISO22867): Trillingen (ISO22867):
Brush cutter Débroussailleuse Freischneidegerät Cortadora de maleza Decespugliatore Bosmaaier
Right handle poignée droite rechten Griff asa derecha manico destro rechter handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Left handle poignée gauche linken Griff asa izquierda manico sinistro linker handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
Noise level (ISO 22868)
Niveau sonore (ISO