Trust Vintori Manualul proprietarului

Categorie
Difuzoare
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
62
Instalare
A Selectarea intrării
B Control volum/mod
C Melodia anterioară*
D Redare/Pauză*
E Melodia următoare*
F Indicator LED:
Albastru 1x fiecare sec. Mod pereche
Albastru 1x fiecare 2 sec. Pereche neconectată.
Albastru 2 x fiecare 4 sec. Pereche şi conectată
Roşu constant Intrare 3,5 mm
Roşu 1x fiecare sec. Mod de aşteptare
G Intrare audio 3,5 mm
H Ieşire căşti 3,5 mm
I Ieşire adaptor de alimentare
J Buton alimentare
K Transformator
L Cablu audio
* Funcţionează numai dacă se utilizează intrarea Bluetooth.
- Conectaţi adaptorul de alimentare la priza de perete.
- Conectaţi adaptorul de alimentare la intrarea „I” pentru adaptorul de alimentare
- Activaţi difuzorul prin apăsarea butonului de alimentare aflat pe spatele difuzorului
- Indicatorul LED „F” va lumina intermitent în culoarea albastră o dată la fiecare secundă (mod pereche).
Dacă indicatorul LED nu luminează intermitent în culoarea albastră 1x fiecare sec. apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul redare/pauză timp de 5 sec.
Dacă pe durata configurării dispozitivului, se cere un cod de acces folosiţi „0000”.
1
2
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
63
Configurare standard
iPad/iPhone
- Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
- Mergeţi la setări „General” [„Generale]”.
- Mergeţi la „Bluetooth” [„Bluetooth”].
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Selectaţi „Trust BT Audio” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
Dacă starea acestuia este „paired” [„împerecheat”], dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Android
Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
Mergeţi la „Wireless and network” [„Fără fir şi reţea”].
Mergeţi la „Bluetooth settings” [„Setări Bluetooth”] şi apăsaţi pe „find nearby devices” [„găseşte
dispozitivul apropiat”], dacă este necesar.
Selectaţi „Trust BT Audio” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
9 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe „Trust BT Audio” pentru a merge în meniul cu opţiuni al dispozitivului
audio fără fir.
10 Asiguraţi-vă că dispozitivul este „Connected” [„Conectat”]. şi că profilul „Media” [„Media”] este selectat.
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Windows
11 A. Deschideţi pictogramele din bara de activităţi.
B. Faceţi clic pe pictograma Bluetooth.
C. Faceţi clic pe „Add a device” [„Adăugaţi un dispozitiv”].
12 - Selectaţi „Trust BT Audio” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
În momentul în care dispozitivul este adăugat cu succes, dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
13 - Faceţi clic-dreapta pe pictograma microfonului din bara de activităţi.
- Deschideţi „Playback devices” [„Dispozitive de redare”].
14
- Setaţi dispozitivul „Trust BT Audio” ca pe un dispozitiv implicit.
8
6
5
3
4
7
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
64
Configurare în sistem Mac
- Faceţi clic pe pictograma Bluetooth din bara de activităţi.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Mergeţi la „set up Bluetooth device” [„setaţi dispozitivul Bluetooth”].
- Selectaţi „Trust BT Audio” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
- Faceţi clic pe „Continue” [„Continuă”].
- If the pairing attempt was unsuccessful. Mergeţi la „Passcode options” [„Opţiuni pentru parolă”].
- Selectaţi „Use a specific passcode” [„Utilizaţi o anumită parolă”].
- Parola care urmează a fi utilizată este „0000”.
- Faceţi clic pe „ok” [„ok”].
- Faceţi clic pe „Continue” [„Continuă”].
-
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Control avansat
Aşteptare
Prin apăsarea şi menţinerea apăsării controlului de volum timp de 4 secunde difuzorul intră în modul de
aşteptare. (LED-ul clipeşte roşu la fiecare o secundă)
Pentru a reactiva difuzorul, apăsaţi controlul de volum timp de o secundă.
Control volum/înalte/bas
Apăsaţi controlul de volum în timpul redării muzicale pentru a comuta între volum, sunete înalte şi bas.
Memorie difuzor
Difuzorul are o memorie integrată. Astfel încât de fiecare dată când activaţi difuzorul şi dispozitivul
muzical se va conecta automat.
Pentru a şterge memoria difuzorului apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.
Schimbarea intrării audio
Difuzorul dispune de 2 intrări audio diferite. Bluetooth şi audio 3,5 mm.
Prin apăsarea butonului de selectare audio „A” puteţi comuta între aceste intrări.
Lumina LED-ului indică sursa de intrare selectată: - LED albastru: Bluetooth
- LED roşu: Intrare audio 3,5 mm
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
65
Depanare
Problemă Soluţie
Nu pot conecta difuzorul BT la
dispozitiv
- Verificaţi dacă difuzorul BT se află în modul împerechere. Apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec. Pentru a activa
modul împerechere. (led-ul albastru luminează la fiecare sec.)
- Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă.
- Dacă se solicită o parolă. Utilizaţi „0000”
- Mutaţi difuzorul BT mai aproape de sursa dvs. audio. (în condiţii
ideale, distanţa maximă este de 10 m)
- Ştergerea memoriei interne a difuzorului. (apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.) Repetaţi etapele de
configurare standard a dispozitivului dvs. (iPad/iPhone, Android,
Windows, Mac)
- Difuzorul poate fi împerecheat numai cu un singur dispozitiv în
acelaşi timp.
Fără sunet
- Verificaţi dacă LED-ul luminează. Lumina LED-ului trebuie să
clipească albastru de 2 ori la fiecare 4 sec.
- Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă.
- Repetaţi etapele de configurare standard a dispozitivului dvs.
(iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
- Difuzorul dvs. BT este prea departe de dispozitiv. (în condiţii ideale,
distanţa maximă este de 10 m)
- Dacă folosiţi produsul în apropierea unor suprafeţe metalice emari,
î
ndepărtaţi suprafaţa metalică sau deplasaţi produsul departe de
suprafaţa metalică.
- Pereţii şi podeaua reduc în mod drastic domeniul produsului. Mutaţi
difuzorul BT mai aproape de sursa audio.
- Mutaţi difuzorul BT departe de celelalte dispozitive fără fir. (cum ar
fi rutere de reţea, mouse şi tastaturi wireless)
Sunet distorsionat
V
olumul sunetului este scăzut
- Verificaţi setările pentru volum ale dispozitivului dvs. (Tabletă,
Smartphone, PC)
În cazul în care problema dumneavoastră nu se soluţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă la
adresa www.trust.com/18017/faq.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87

Trust Vintori Manualul proprietarului

Categorie
Difuzoare
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru