Trust 18066 Ghid de instalare

Categorie
Căști mobile
Tip
Ghid de instalare
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
52
Instalare
A Indicator LED pentru baterie
B Buton alimentare
C Controlul volumului
D Conexiune alimentare USB
E LED stare Bluetooth:
Albastru 3x fiecare sec. Mod pereche
Albastru 1x fiecare 2 sec. Conectat
F Cablu de încărcare USB
- Conectaţi cablul USB la căşti şi la un port USB al calculatorului sau laptopului dumneavoastră.
- Pe durata încărcării, indicatorul LED pentru baterie va lumina în culoarea roşie.
- În cazul în care căştile s-au încărcat complet, indicatorul LED pentru baterie se va stinge.
- Apăsaţi butonul de alimentare şi menţineţi-l apăsat timp de 8 secunde până când LED-ul începe să
clipească repede (mod împerecheat).
Pentru a dezactiva căştile apăsaţi butonul de alimentare şi menţineţi-l apăsat timp de 3 secunde.
Dacă pe durata configurării dispozitivului, se cere un cod de acces folosiţi „0000”.
Căştile pot fi utilizate şi în timpul încărcării.
Configurare standard
iPad/iPhone
- Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
- Mergeţi la setări „General” [„Generale]”.
- Mergeţi la „Bluetooth”.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Selectaţi „Trust BT Audio” [„Trust Căşti BT”] din lista dispozitivelor Bluetooth. (Asiguraţi-vă că sistemul
de căşti este în modul împerecheat.)
Dacă starea acestuia este „Paired” [„Împerecheat”], dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Android
Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
Mergeţi la „Wireless and network” [„Fără fir şi reţea”].
Mergeţi la „Bluetooth settings” [„Setări Bluetooth”] şi apăsaţi pe „Find nearby devices” [„Găseşte
dispozitivul apropiat”], dacă este necesar.
Selectaţi „Trust BT Audio” [„Trust Căşti BT”] din lista dispozitivelor Bluetooth. (Asiguraţi-vă că sistemul
de căşti este în modul împerecheat.)
10 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe „Trust BT Audio” [„Trust Căşti BT”] pentru a merge în meniul cu opţiuni al
dispozitivului audio fără fir.
11 - Asiguraţi-vă că dispozitivul este „Connected” [„Conectat”].
- Pentru a asculta muzică, asiguraţi-vă că profilul „Media” este activat.
- Pentru a efectua apeluri telefonice, asiguraţi-vă că profilul „Phone” [„Telefon”] este activat.
3
9
1
7
6
4
5
8
2
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
53
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
54
Windows
12 A. Deschideţi pictogramele din bara de activităţi.
B. Faceţi clic pe pictograma Bluetooth.
C. Faceţi clic pe „Add a device” [„Adăugaţi un dispozitiv”].
13 - Selectaţi „Trust BT Audio” [„Trust Căşti BT”] din lista dispozitivelor Bluetooth. (Asiguraţi-vă că sistemul
de căşti este în modul împerecheat.)
În momentul în care dispozitivul este adăugat cu succes, dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
14 A. Clic-dreapta pe pictograma căştilor, din bara de activităţi.
B. Deschideţi „Playback devices” [„Dispozitive de redare”].
15
- Setaţi căştile ca dispozitiv implicit.
Configurare în sistem Mac
- Faceţi clic pe pictograma Bluetooth din bara de activităţi.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Mergeţi la „Set up Bluetooth device” [„Setaţi dispozitivul Bluetooth”].
- Selectaţi „Trust BT Audio” [„Trust Căşti BT”] din lista dispozitivelor Bluetooth. (Asiguraţi-vă că dispozitivul
este în modul împerecheat.)
- Faceţi clic pe „Continue” [„Continuă”].
- If the pairing attempt was unsuccessful. Mergeţi la „Passcode options” [„Opţiuni pentru parolă”].
- Selectaţi „Use a specific passcode” [„Utilizaţi o anumită parolă”].
- Parola care urmează a fi utilizată este „0000”.
- Faceţi clic pe „ok”.
- Faceţi clic pe „Continue” [„Continuă”].
-
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
55
Depanare:
Problemă Soluţie
Nu pot conecta căştile BT la
dispozitiv
- Verificaţi dacă aceste căşti BT se află în modul împerechere. Apăsaţi
butonul de alimentare şi menţineţi-l apăsat timp de 8 sec. pentru a
activa modul împerecheat. (Ledul albastru va clipi repede la fiecare 3
sec.)
- Dacă se solicită o parolă. Utilizaţi „0000”.
- Mutaţi căştile BT mai aproape de sursa dvs. audio.
(În condiţii ideale, distanţa maximă este de 10 m.)
- Căştile poate fi împerecheate numai cu un singur dispozitiv în
acelaşi timp.
Fără sunet
- Verificaţi dacă LED-ul luminează. Lumina LED-ului trebuie să
lumineze în culoarea albastră o dată la fiecare 2 secunde.
- Repetaţi etapele de configurare standard a dispozitivului dvs
(iPad/iPhone, Android, Windows, Mac).
- Căştile dvs. BT sunt prea departe de dispozitiv. (În condiţii ideale,
distanţa maximă este de 10 m.)
- Asiguraţi-vă că utilizaţi cel puţin un adaptor Bluetooth 2.0 care
suportă profilul A2DP.
- Reinstalaţi/ actualizaţi driverele dispozitivului dumneavoastră
Bluetooth şi reiniţializaţi sistemul.
- Dacă folosiţi produsul în apropierea unor suprafeţe metalice mari,
î
ndepărtaţi suprafaţa metalică sau deplasaţi produsul departe de
suprafaţa metalică.
- Pereţii şi podeaua reduc în mod drastic domeniul produsului. Mutaţi
căştile BT mai aproape de sursa audio.
- Mutaţi căştile BT departe de celelalte dispozitive fără fir. (Cum ar fi
rutere de reţea, mouse şi tastaturi wireless.)
Sunet distorsionat
V
olumul sunetului este prea scăzut
sau prea tare.
- Verificaţi setările pentru volum ale dispozitivului dvs (Tabletă,
Smartphone, PC).
- Măriţi sau reduceţi volumul în căşti.
În cazul în care problema dumneavoastră nu se soluţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă la
adresa www.trust.com/18066/faq.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82

Trust 18066 Ghid de instalare

Categorie
Căști mobile
Tip
Ghid de instalare