Trust Jukebar Ghid de instalare

Marca
Trust
Categorie
Boxe portabile
Model
Jukebar
Tip
Ghid de instalare
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
62
Conţinutul ambalajului
A Volum -
B Redare, Pauză/Preluare apel/Conectare Bluetooth
(numai Bluetooth)
C Volum +
D Indicator LED:
Lumină intermitentă albastră/roşie Mod pereche
Albastru constant Regim Bluetooth
Oprit Regim intrare audio
Roşu constant Încărcare
E Buton pornit/oprit
F Încărcare USB la alimentator
G Intrare audio 3,5 mm
H Ieşire căşti 3,5 mm
I Cablu de încărcare USB
J Mini - micro adaptor USB
K Cablu audio 3,5 mm
Pregătire
- Conectaţi produsul la un încărcător. Acesta poate fi un încărcător pentru telefon/tabletă sau PC.
- Utilizaţi „J” când încărcătorul are un conector micro USB
- Încărcaţi bateria timp de 3 ore.
- Activaţi difuzorul comutând întrerupătorul „E” din partea spate a difuzorului.
- Indicatorul LED „D” va începe să lumineze albastru (mod împerecheat).
Dacă indicatorul LED nu luminează albatru. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.
3
1
2
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
63
Configurare standard
iPad/iPhone
- Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
- Mergeţi la setări „General” [„Generale]”.
- Mergeţi la „Bluetooth” [„Bluetooth”].
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Selectaţi „Trust SPK-02” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
Dacă starea acestuia este „paired” [„împerecheat”], dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Android
Mergeţi la „Settings” [„Setări]”.
Pentru sistemul Android 4.0, butonul de Settings [Setare] poate fi găsit sub ceas.
Mergeţi la „Wireless and network” [„Fără fir şi reţea”].
Mergeţi la „Bluetooth settings” [„Setări Bluetooth”] şi apăsaţi pe „find nearby devices” [„găseşte
dispozitivul apropiat”], dacă este necesar.
Selectaţi „Trust SPK-02” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
10 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe „Trust SPK-02” pentru a merge în meniul cu opţiuni al dispozitivului audio
fără fir.
11 Asiguraţi-vă că dispozitivul este „Connected” [„Conectat”]. şi că profilul „Media” [„Media”] este selectat.
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Windows 7 / Vista / XP
12 A. Deschideţi pictogramele din bara de activităţi.
B. Faceţi clic pe pictograma Bluetooth.
C. Faceţi clic pe „Add a device” [„Adăugaţi un dispozitiv”].
13 - Selectaţi „Trust SPK-02” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
În momentul în care dispozitivul este adăugat cu succes, dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
14 - Faceţi clic-dreapta pe pictograma microfonului din bara de activităţi.
- Deschideţi „Playback devices” [„Dispozitive de redare”].
15
- Setaţi dispozitivul „Trust SPK-02” ca pe un dispozitiv implicit.
9
7
6
4
5
8
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
64
Windows 8
16 A. Deschideţi bara de configurare şi faceţi clic pe „Settings” [„Setări”].
(Mergeţi în partea dreapta-sus a ecranului sau apăsaţi „tasta Windows+S” pentru bara de setare.)
B. Faceţi clic pe „Change PC settings” [„Modificare setări PC”].
C. Faceţi clic pe „Devices” [„Dispozitiv”].
D. Faceţi clic pe „Add a device” [„Adăugaţi un dispozitiv”].
E. Selectaţi „Trust SPK-02”.
F. Aşteptaţi până când Jukebar se instalează complet.
Configurare în system Apple Mac
- Faceţi clic pe pictograma Bluetooth din bara de activităţi.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Mergeţi la „set up Bluetooth device” [„setaţi dispozitivul Bluetooth”].
- Selectaţi „Trust SPK-02” din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul
î
mperecheat)
- Faceţi clic pe „Continue” [„Continuă”].
-
Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.
Control avansat
Redare/Pauză / Preluare apel / Comutare Bluetooth (B)
Apăsaţi butonul redare/pauză. Pentru a opri sau a reda muzică.
La primirea unui apel telefonic apăsaţi acest buton pentru a răspunde apelului.
Controlul volumului (A,C)
Pentru a regla volumul, apăsaţi volum +/-.
Bluetooth Speaker - USER’S MANUAL
65
Depanare
Problemă Soluţie
Nu pot conecta difuzorul BT la
dispozitiv
- Verificaţi dacă difuzorul BT se află în modul împerechere. Apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec. Pentru a activa
modul împerechere. (led-ul albastru luminează la fiecare sec.)
- Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă.
- Dacă se solicită o parolă. Utilizaţi „0000”
- Mutaţi difuzorul BT mai aproape de sursa dvs. audio. (în condiţii
ideale, distanţa maximă este de 10 m)
- Ştergerea memoriei interne a difuzorului. (apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.) Repetaţi etapele de
configurare standard a dispozitivului dvs. (iPad/iPhone, Android,
Windows, Mac)
- Difuzorul poate fi împerecheat numai cu un singur dispozitiv în
acelaşi timp.
- Asiguraţi-vă că difuzorul BT este alimentat şi nu se află în regim de
aşteptare. Vezi pasul 3.
Fără sunet
- Asiguraţi-vă că pe aparatul dumneavoastră Bluetooth este activat.
- Când utilizaţi Bluetooth, asiguraţi-vă că nu există un cablu audio
conectat la ieşirea audio de 3,5 mm.
- Repetaţi etapele de configurare standard a dispozitivului dvs.
(iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
- Difuzorul dvs. BT este prea departe de dispozitiv. (în condiţii ideale,
distanţa maximă este de 10 m)
- Dacă folosiţi produsul în apropierea unor suprafeţe metalice emari,
î
ndepărtaţi suprafaţa metalică sau deplasaţi produsul departe de
suprafaţa metalică.
- Pereţii şi podeaua reduc în mod drastic domeniul produsului. Mutaţi
difuzorul BT mai aproape de sursa audio.
- Mutaţi difuzorul BT departe de celelalte dispozitive fără fir. (cum ar
fi rutere de reţea, mouse şi tastaturi wireless)
Sunet distorsionat
V
olumul sunetului este scăzut
- Verificaţi setările pentru volum ale dispozitivului dvs. (Tabletă,
Smartphone, PC)
În cazul în care problema dumneavoastră nu se soluţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă la
adresa www.trust.com/19275/faq
/