One For All SMART CONTROL Manualul proprietarului

Marca
One For All
Model
SMART CONTROL
Tip
Manualul proprietarului
Extra
Features
URC-7960
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Portugu
ê
s
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Hrvatski
Slovensk
ý
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe
Română
Български
INDEX-page_URC-7960_Extrafeatures:INDEX_URC-7962 01-06-12 13:35 Pagina 1
• Care este „Codul
meu de configurare” din nou?
Aflaţi care cod este configurat
în prezent în cadrul fiecăruia
dintre cele 6 moduri ale
dispozitivului.
Codul meu este?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Macro pe „tasta roşie
STOP
& OFF
R
o
m
ân
ă
Funcţii suplimentare
+
d
e
e
x. Teleco-
mandă originală
PIERDUTĂ
sau
DEFECTĂ
• Key Magic®
Vă permite să obţineţi funcţii
de la telecomanda originală
PIERDUTĂ sau DEFECTĂ.
• Realocarea modului
Modalitatea de configurare a
două (sau mai multor) dispozitive
simultan.
• Macro
Vă permite să trimiteţi o
secvenţă de comenzi prin
apăsarea unei singure taste.
Com
and
a 3
pag. 2
K
e
y
M
a
gic
®
1
5
5
6
: 1
: 5
: 5
: 6
Funcţie lipsă după pro-
cedura de configurare
Philips
Sony
TV1
TV2
Com
and
a 1
Com
and
a 2
Macro pe „tasta roşie
Comanda 1: ÎNTRERUPERE dvd
Comanda 2: OPRIRE dvd
Comanda 3: OPRIRE tv
Obţineţi funcţia lipsă prin intermediul
S
erviciului clienţi prin solicitarea unui
cod (de 5 cifre) al funcţiei Key Magic®.
A
poi, urmaţi de la pagina 3.
pag. 3
pag. 4
pag. 5
4
5
A
păsaţi şi eliberaţi tasta
m
agic.
6
Felicitări! Modul „decodor” a fost realocat cu succes pentru a deveni mod „tele-
vizor” suplimentar.
Acum pur şi simplu urmaţi configurarea „ONE FOR ALL SimpleSet”, „Configu-
rarea directă a codului” sau „Metoda de căutare” pentru a programa televi-
zorul dvs. în mod stb.
Cum se resetează un mod de dispozitiv în modul său original?
1) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde
de două ori.
2) Apăsaţi 9 9 2.
3) Selectaţi modul dispozitivului corespunzător pe care doriţi să-l resetaţi la
modul său original (de ex. selectaţi stb).
4) Apăsaţi tasta magic de două ori. Inelul albastru se va aprinde de două ori.
Apăsaţi şi eliberaţi tasta magic. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
Selectaţi dispozitivul
sursă, de ex. stb.
< select >
1
Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
Apăsaţi 9 9 2. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
2
x2
Această funcţie vă oferă posibilitatea de a programa 2 (sau mai multe) dispozitive simultan pe telecomanda ONE FOR ALL (de ex. pentru două televizoare). În exemplul următor
d
oriţi să configuraţi un televizor suplimentar. Prin urmare, trebuie să realocaţi (schimbaţi) de ex. modul „decodor” în modul „televizor”.
Exemplu. Cum să realocaţi modul „decodor în modul „televizor”:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Selectaţi dispozitivul
receptor, de ex. tv.
< select >
Realocarea modului
Key Magic®
3
2
3
Cum să resetaţi o tastă pentru a obţine funcţia sa originală?
1) Selectaţi modul dispozitivului corespunzător (de ex. televizor).
2) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde
de două ori.
3) Apăsaţi 9 9 4.
4) Apăsaţi tasta corespunzătoare (de ex. roşie) de două ori.
Felicitări! Aţi programat cu succes funcţia „I/II (mono/stereo)” de pe telecomanda
dvs. originală pe telecomanda ONE FOR ALL. ACUM, oricând apăsaţi „tasta roşie”
(în modul televizor) veţi obţine funcţia „I/II (mono/stereo)”.
Apăsaţi continuu tasta magic magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de
două ori.
Apăsaţi 9 9 4.
-
-> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
4
Apăsaţi şi eliberaţi tasta
magic.
5
Tastaţi codul de 5 cifre al funcţiei furnizat de Serviciul clienţi.
(de ex. 00123)
--> Inelul albastru se va aprinde de
două ori.
6
Apăsaţi tasta căreia îi va fi alocată funcţia
(de ex. tasta roşie).
E
xemplu: Cum să transferaţi funcţia „I/II (mono/stereo)” de la telecomanda originală
PIERDUTĂ sau DEFECTĂ la „tasta roşie” de pe telecomanda ONE FOR ALL.
K
e
y
M
a
gic®
de ex.
Telecomandă originală
PIERDUTĂ
sau
DEFECTĂ
Selectaţi dispozitivul
corespunzător,
de ex. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® este o funcţie aferentă exclusiv telecomenzii ONE FOR ALL. ONE FOR ALL asigură funcţionalitatea a numeroase funcţii ale telecomenzii dvs. originale – chiar şi a celor care nu au
p
ropria tastă pe tastatura ONE FOR ALL. Pot fi alocate funcţii utilizate frecvent unei taste alese de dvs. prin intermediul funcţiei KeyMagic® de pe ONE FOR ALL. Pentru a programa o anumită
funcţie prin intermediul KeyMagic® trebuie să cunoaşteţi codul corespunzător funcţiei. Întrucât codurile funcţiilor variază în funcţie de diferitele tipuri de dispozitive, acestea nu se găsesc în
m
anual. Puteţi solicita codurile funcţiilor dvs. prin intermediul liniei de asistenţă a serviciului clienţi sau trimiţând o scrisoare, un fax sau un e-mail.
C
ând ne contactaţi nu uitaţi să menţionaţi următoarele:
Codul curent pe care îl utilizaţi (consultaţi „Care este codul meu de configurare
d
in nou?” de la pagina 5).
Tipul dispozitivului, Marca şi Numărul modelului dispozitivului corespunzător.
• Numărul modelului telecomenzii originale PIERDUTE sau DEFECTE.
• Cum a fost etichetată funcţia pe telecomanda dvs. originală.
a
poi;
Serviciul clienţi vă va furniza:
Un cod de funcţie (5 cifre) pentru fiecare funcţie solicitată.
Odată ce aţi obţinut codul(urile) funcţiei(iilor) de la serviciul clienţi, programarea
codului nu este dificilă:
Macro
4
7
8
9
Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori
Felicitări! Aţi programat cu succes o secvenţă macro pe tasta „roşie.
ACUM, de fiecare dată când veţi apăsa tasta roşie: 1: dvd-ul se va ÎNTRERUPE, 2:
dvd-ul se va OPRI, 3: televizorul se va OPRI. Telecomanda va realiza acest lucru în
fiecare mod al dispozitivului la fiecare apăsare a tastei roşii.
DVDDVD
OFF
Comanda 1: ÎNTRERUPERE dvd
Comanda 2: OPRIRE dvd
Comanda 3: OPRIRE tv
STOP
& OFF
S
electaţi dispozitivul
c
orespunzător, de ex. tv
< select >
Apăsaţi tasta roşie.
P
uteţi programa telecomanda ONE FOR ALL să emită o secvenţă de comenzi în momentul apăsării unei singure taste. Orice secvenţă de comenzi pe care le utilizaţi frecvent poate fi redusă
î
n mod comod la apăsarea unei singure taste.
De exemplu, dacă doriţi să creaţi următorul macro:
1
-a comandă: dvd --> ÎNTRERUPERE
a
2-a comandă: dvd --> DEZACTIVAT
a 3-a comandă: tv --> DEZACTIVAT
P
entru a configura secvenţa Macro menţionată mai sus de ex. pe tasta „roşie de pe telecomanda ONE FOR ALL:
1
2
Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori
A
păsaţi 9 9 5.
-
-> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
3
Selectaţi dispozitivul core-
spunzător, de ex. dvd-ul
4
5
6
Apăsaţi tasta căreia îi va fi
alocată funcţia (de ex. tasta
roşie).
Apăsaţi tasta OPRIRE.
< select >
C
oman
da 1
C
oman
da 2
Com
anda
3
3 sec.
3
sec.
Apăsaţi tasta PORNIRE.
Cum să resetaţi o tastă macro pentru a obţine funcţia sa originală?
1) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de
două ori.
2) Apăsaţi 9 9 5.
3) Apăsaţi tasta macro corespunzătoare (de ex. tasta roşie).
4) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de
două ori.
x
2
x2
x
2
Apăsaţi tasta PORNIRE.
Care este „Codul meu de configurare” din nou?
5
F
elicitări! Aţi configurat cu succes Codul dvs. de configurare curent în modul televi-
zor.
7
A
păsaţi 4 pentru a 4-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre şi număraţi de câte
o
ri se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.
„Codurile dvs. de configurare”:
A
ţi configurat telecomanda ONE FOR ALL fie prin:
• configurarea ONE FOR ALL SimpleSet
Configurarea directă a codului
Metoda de căutare
U
rmătoarele etape vă vor arăta cum să aflaţi care este „Codul de configurare configurat în prezent în cadrul fiecărui mod al dispozitivului.
1
3
A
păsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
Apăsaţi 9 9 0.
--> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
4
2
5
Apăsaţi 1 pentru prima cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre şi număraţi de
câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.
Apăsaţi 2 pentru a 2-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre şi număraţi de
câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.
Selectaţi dispozitivul
corespunzător, de ex. tv
<
select >
Resetare operaţională
Resetarea operaţională va şterge toate funcţiile calibrate din toate modurile şi
alte câteva funcţii programate cum ar fi Key Magic® şi Macros.
1) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde
de două ori.
2) Apăsaţi 9 8 0. Inelul albastru se va aprinde de două ori.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Apăsaţi 3 pentru a 3-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre şi număraţi de
câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.
??
/