One For All URC 7962 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
R
o
m
ân
ă
Funcţii suplimentare
+
de
ex. Teleco-
mandă originală
PIERDUTĂ
sau
DEFECTĂ
• Key Magic®
Vă permite să obţineţi funcţii
de la telecomanda originală
PIERDUTĂ sau DEFECTĂ.
Realocarea modului
Modalitatea de configurare a
două (sau mai multor) dispozitive
simultan.
pag. 2
K
e
y
M
a
gic
®
Funcţie lipsă după pro-
cedura de configurare
Philips
Sony
TV1
TV2
Obţineţi funcţia lipsă prin intermediul
Serviciului clienţi prin solicitarea unui
cod (de 5 cifre) al funcţiei Key Magic®.
Apoi, urmaţi de la pagina 3.
pag. 3
4
5
A
păsaţi şi eliberaţi tasta
m
agic.
6
Felicitări! Modul „decodor” a fost realocat cu succes pentru a deveni mod „tele-
vizor” suplimentar.
Acum pur şi simplu urmaţi configurarea „ONE FOR ALL SimpleSet”, „Configu-
rarea directă a codului” sau „Metoda de căutare” pentru a programa televi-
zorul dvs. în mod stb.
Cum se resetează un mod de dispozitiv în modul său original?
1) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Toate luminile se vor aprinde
de 2 ori
2) Apăsaţi 9 9 2.
3) Selectaţi modul dispozitivului corespunzător pe care doriţi să-l resetaţi la
modul său original (de ex. selectaţi stb).
4) Apăsaţi tasta magic de două ori. Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
Apăsaţi şi eliberaţi tasta magic. --> Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
Selectaţi dispozitivul
sursă, de ex. stb.
< select >
1
Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
Apăsaţi 9 9 2. --> Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
2
x2
Această funcţie vă oferă posibilitatea de a programa 2 (sau mai multe) dispozitive simultan pe telecomanda ONE FOR ALL (de ex. pentru două televizoare). În exemplul următor
d
oriţi să configuraţi un televizor suplimentar. Prin urmare, trebuie să realocaţi (schimbaţi) de ex. modul „decodor” în modul „televizor”.
Exemplu. Cum să realocaţi modul „decodor în modul „televizor”:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Selectaţi dispozitivul
receptor, de ex. tv.
< select >
Realocarea modului
x2
Key Magic®
3
2
3
Cum să resetaţi o tastă pentru a obţine funcţia sa originală?
1) Selectaţi modul dispozitivului corespunzător (de ex. televizor).
2) Apăsaţi continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Toate luminile se vor aprinde
de 2 ori
3) Apăsaţi 9 9 4.
4) Apăsaţi tasta corespunzătoare (de ex. roşie) de două ori.
Felicitări! Aţi programat cu succes funcţia „I/II (mono/stereo)” de pe telecomanda
dvs. originală pe telecomanda ONE FOR ALL. ACUM, oricând apăsaţi „tasta roşie”
(în modul televizor) veţi obţine funcţia „I/II (mono/stereo)”.
Apăsaţi continuu tasta magic magic timp de 3 sec. --> Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
Apăsaţi 9 9 4.
-
-> Toate luminile se vor aprinde de 2 ori.
4
Apăsaţi şi eliberaţi tasta
magic.
5
Tastaţi codul de 5 cifre al funcţiei furnizat de Serviciul clienţi.
(de ex. 00123)
--> Toate luminile se vor aprinde de
2 ori
6
Apăsaţi tasta căreia îi va fi alocată funcţia
(de ex. tasta roşie).
E
xemplu: Cum să transferaţi funcţia „I/II (mono/stereo)” de la telecomanda originală
PIERDUTĂ sau DEFECTĂ la „tasta roşie” de pe telecomanda ONE FOR ALL.
K
e
y
M
a
gic®
de ex.
Telecomandă originală
PIERDUTĂ
sau
DEFECTĂ
Selectaţi dispozitivul
corespunzător,
de ex. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® este o funcţie aferentă exclusiv telecomenzii ONE FOR ALL. ONE FOR ALL asigură funcţionalitatea a numeroase funcţii ale telecomenzii dvs. originale – chiar şi a celor care nu au
p
ropria tastă pe tastatura ONE FOR ALL. Pot fi alocate funcţii utilizate frecvent unei taste alese de dvs. prin intermediul funcţiei KeyMagic® de pe ONE FOR ALL. Pentru a programa o anumită
funcţie prin intermediul KeyMagic® trebuie să cunoaşteţi codul corespunzător funcţiei. Întrucât codurile funcţiilor variază în funcţie de diferitele tipuri de dispozitive, acestea nu se găsesc în
m
anual. Puteţi solicita codurile funcţiilor dvs. prin intermediul liniei de asistenţă a serviciului clienţi sau trimiţând o scrisoare, un fax sau un e-mail.
C
ând ne contactaţi nu uitaţi să menţionaţi următoarele:
Tipul dispozitivului, Marca şi Numărul modelului dispozitivului corespunzător.
• Numărul modelului telecomenzii originale PIERDUTE sau DEFECTE.
• Cum a fost etichetată funcţia pe telecomanda dvs. originală.
a
poi;
Serviciul clienţi vă va furniza:
Un cod de funcţie (5 cifre) pentru fiecare funcţie solicitată.
Odată ce aţi obţinut codul(urile) funcţiei(iilor) de la serviciul clienţi, programarea
codului nu este dificilă:
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

One For All URC 7962 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului