König HAV-CR70 Specificație

Categorie
Aparate de radio
Tip
Specificație
102
ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1. Afi şaj LCD
2. Comutator bandă de
frecvenţă (FM/AM)
3. Buton de reglare volum
- creştere
4. Buton de reglare volum
- scădere
5. Cablul de alimentare AC
6. Compartimentul bateriei
7. Firul de la antena FM
8. Buton de acord
9. Butonul de setare a
alarmei 2
10. Butonul de setare a
alarmei 1
11. Buton rotativ şi indicator
12. Buton de setare ceas
13. Butonul de selectare a
alarmei 1 / alarmei 2 /
alarmei 1 + 2
14. Butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) şi Alarm OFF (Alarmă oprită)
15. Jackul audio in (intrare audio)
16. Butonul Snooze/Sleep (Aţipire/Somn)
17. Butonul de resetare
18. Consola unităţii
19. Eticheta cu specifi caţii (fxat pe spatele unităţii)
CONECTAREA ALIMENTĂRII ELECTRICE
Conectaţi cablul de alimentare la o priză AC. Apăsi butonul de resetare (17) cu vârful unui
pix. Unitatea este echipată cu o baterie plată de rezervă, litiu de 3 V. Introduci bateria în
compartimentul bateriilor, având grijă ca polurile pozitive şi negative (+ şi -) ale bateriei să fi e
conectate la terminalele corespunzătoare din compartimentul bateriilor.
OBSERVAŢIE: Dacă apare o pană de curent, aparatul se comută în mod automat pe bateria
de rezervă şi ceasul, respectiv memoria temporizatorului rămân funcţionale. După rezolvarea
penei de curent, aparatul comută din nou pe alimentarea de la reţea.
Observaţie ESD: Dacă produsul s-a dereglat din cauza unui fulger, resetaţi-l (s-ar putea să fi e
nevoie şi de reconectarea alimentării electrice) pentru a-l readuce la funcţionarea normală.
103
MODUL DE FUNIONARE CEAS DIGITAL
ZIUA
SLEEP PORNIT
ALARM 1, 2 TREZIRE CU
SONERIE
ALARM 1, 2 TREZIRE CU
RADIO
MODUL DE FUNCŢIONARE CEAS CU ALARMĂ
SLEEP PORNIT
ALARM 1, 2 TREZIRE CU
SONERIE
OBSERVAŢIE:
SETAREA CEASULUI / ALARMEI /
SOMNULUI ESTE POSIBILĂ NUMAI ÎN
MODUL DE FUNIONARE CEAS
ALARM 1, 2 TREZIRE CU
RADIO
Ceas digital cu rotire la 90°
Ceas analog cu rotire la 9
104
MODUL DE SETARE CEAS
SETAREA SAU RESETAREA OREI CURENTE
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de setare a ceasului (12) (poziţia 1) timp de 2 secunde.
Simbolul zilei va pâlpâi.
2. Apăsaţi butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului (4) (poziţia 2), pentru a seta ziua.
3. Apăsaţi butonul de setare a ceasului (12) (poziţia 1). Simbolul 24 hour / 12 hour va pâlpâi.
4. Apăsaţi butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului (4) (poziţia 2), pentru a seta 24 sau 12 ore.
5. Apăsaţi butonul de reglare a ceasului (12) (poziţia 1). Simbolul orei va pâlpâi.
6. Apăsaţi butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului (4) (poziţia 2), pentru a seta ora.
7. Apăsaţi butonul de setare a ceasului (12) (poziţia 1). Simbolul minutelor va pâlpâi.
8. Apăsaţi butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului (4) (poziţia 2), pentru a seta minutele.
MODUL DE SETARE ALARM 1
(ALARMA 1)
105
SETAREA ALARMEI 1
1. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 1 (10) (poziţia 1), pentru a intra în modul de setare a
alarmei 1.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de setare a alarmei 1 (10) (poziţia 1) timp de 2 secunde.
Simbolul zilei va pâlpâi. (Diagrama 1)
3. Apăsaţi butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului
(4) (poziţia 2), pentru a seta ziua.
4. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 1 (10) (poziţia 1). Simbolul orei va pâlpâi. Apăsaţi butonul
de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului (4)
(poziţia 2), pentru a seta ora.
5. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 1 (10) (poziţia 1). Simbolul minutelor va pâlpâi. Apăsaţi
butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului
(4) (poziţia 2), pentru a seta minutele.
6. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 1 (10) (poziţia 1) Simbolul soneriei va pâlpâi. Apăsaţi
butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului
(4) (poziţia 2), pentru a selecta soneria alarmei 1 şi alarma radio.
MODUL DE SETARE A ALARMEI 1 PT. WEEKEND (DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ)
MODUL DE SETARE A ALARMEI 1 PT. WEEKEND (DE LUNI PÂNĂ VINERI)
MODUL DE SETARE A ALARMEI 1 PT. WEEKEND (DE SÂMBĂTĂ PÂNĂ DUMINICĂ)
DIAGRAMA 1
106
MODUL DE SETARE A
ALARMEI 2
SETAREA ALARMEI 2
1. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 2 (9) (poziţia 1), pentru a intra în modul de setare a
alarmei 2.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de setare a alarmei 2 (9) timp de 2 secunde. Simbolul zilei va
pâlpâi. (Diagrama 2)
3. Apăsaţi butonul de creştere a volumului
(3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a
volumului (4) (poziţia 2), pentru a seta ziua.
4. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 2 (9) (poziţia 1). Simbolul orei va pâlpâi. Apăsaţi butonul
de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului (4)
(poziţia 2), pentru a seta ora.
5. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 2 (9) (poziţia 1). Simbolul minutelor va pâlpâi. Apăsaţi
butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului
(4) (poziţia 2), pentru a seta minutele.
6. Apăsaţi butonul de setare a alarmei 2 (9) (poziţia 1) Simbolul soneriei va pâlpâi. Apăsaţi
butonul de creştere a volumului (3) (poziţia 3) sau butonul de scădere a volumului
(4) (poziţia 2), pentru a selecta soneria alarmei 2 şi alarma radio .
MODUL DE SETARE A ALARMEI 2 PT. WEEKEND (DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ)
MODUL DE SETARE A ALARMEI 2 PT. WEEKEND (DE LUNI PÂNĂ VINERI)
MODUL DE SETARE A ALARMEI 2 PT. WEEKEND (DE SÂMBĂTĂ PÂNĂ
DUMINICĂ)
DIAGRAMA 2
107
DIAGRAMA 3
MODUL DE SETARE A SOMNULUI
Setarea volumului alarmei şi pornirea/oprirea alarmei
Apăsaţi butonul de selectare a alarmei 1 / alarmei 2 / alarmei 1+2 (13) pentru a selecta trezirea
prin sonerie şi radio. (Diagrama 3)
DURATA ALARMEI
Dacă nu se apasă nicio tastă, alarma prin sonerie sau prin radio va funcţiona timp de 1 oră.
Alarma se va opri în mod automat şi se va activa în cealaltă zi, la aceei oră.
OPRIREA ALARMEI
Pentru a stopa alarma curentă şi pentru a renunţa chiar şi la funia de aţipire, apăsi butonul
de alimentare electrică (14).
MODUL DE SETARE A SOMNULUI
DIAGRAMA 4
Activarea funcţiei Sleep (Somn)
Cu radioul pornit, apăsaţi butonul Snooze/Sleep (Aţipire/Somn) (16). Pe afi şaj va apare “90.
Apănd butonul 16, cele 90 de minute pot fi scăzute cu trepte de câte 2 minute, până la
oprirea temporizatorului. (Diagrama 4)
OBSERVAŢIE: Apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit) (14) pentru a dezactiva funcţia Sleep
(Somn).
108
Funcţia Snooze (Aţipire)
1. Apăsaţi butonul Snooze/Sleep (Aţipire/Somn) (16) pentru a activa funcţia Aţipire (alarma prin
sonerie sau prin radio se va opri) în timpul alarmei.
2. Durata de aţipire este de 9 minute.
UTILIZAREA UNEI SURSE AUDIO
1. Utilizaţi fi re electrice pentru a conecta sursa audio şi unitatea aceasta.
2. Reglaţi astfel volumul sursei audio încât să obţineţi un efect de amplifi care sporit.
OBSERVAŢIE: Seti sursa audio la un volum acceptabil pentru a evita suprasolicitarea unităţii.
După conectarea jackului ‘AUDIO IN’ (15) la o sursă audio, sunetul care provine din unitatea
centrală va dispare şi va fi înlocuit de sunetul sursei audio. Sunetul care provine de la u nitate
revine numai după îndepărtarea fi rului electric din jackul amintit.
Dacă funia ‘audio in’ este activă şi se redă muzică, la ora de trezire presetată sunetul alarmei
se va intercala în sunetul muzicii. Pentru a opri suntetul, apăsaţi butonul Off (Oprit) de la
butonul Pornit/Oprit al alarmei (14).
MANIPULAREA RADIOULUI
- Apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit) (14) pentru a porni radioul.
- Selectaţi banda de frecvenţă AM sau FM cu ajutorul comutatorului benzilor de frecvenţă radio
(2).
- Selectaţi postul de radio dorit cu ajutorul butonul de acord (8).
- Apăsaţi butonul de reglare a volumului (3)/(4) pentru a regla volumul după necesitate.
- Apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit) (14) pentru a opri radioul.
Observaţie:
- Banda AM utilizează o antenă direcţională internă. Pentru o recepţie mai bună, rotiţi radioul.
- Pentru cea mai bună recepţie FM, asiguraţi-vă că antena FM cu fi r (7) este derulată şi întinsă
complet.
RESET (Resetare)
- Butonul de resetare (17) se afl ă sub unitate. După înlocuirea bateriilor folosiţi un pix pentru
resetare, altfel există posibilitatea ca unitatea să funcţioneze sub aşteptări. Resetarea va
conduce la revenirea la setările implicite şi se vor pierde toate datele memorate (setările
alarmei şi a ceasului).
SPECIFICAŢII TEHNICE
Frecvea de răspuns: AM 540 - 1600 kHz
FM 88 - 108 MHz
Putere degajată: 280 mW
Impedanţa difuzoarelor: 8 Ohm
Bateria de rezervă: 1 x CR2032, 3 V, plat, litiu (bateria nu este inclusă)
Dimensiuni: 105 x 48 mm
Alimentarea electrică: AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W
109
DIAGRAMA 1
DIAGRAMA 2
DIAGRAMA 3
ŞURUBURI DE FIXARE PE
PERETE & DIPLURI
GEATA DE SUS
ŞURUB ŞURUB
ŞURUBŞURUB
PERETE
CONSOLĂ DE PERETE
Stabiliţi poziţia pe perete a radioului cu ceas.
Fixaţi consola de perete cu 4 şuruburi (Diagrama 2)
Aşezaţi unitatea pe consolă şi aveţi grijă ca să îndepărtaţi cablul de alimentare AC şi antena
FM de consolă.
Înfi letaţi şurubul consolei în partea de jos a unităţii (Diagrama 3).
Verifi caţi din nou fi xarea pe perete a consolei şi a unităţii pe consolă.
110
Declaraţie de conformitate
Noi,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Olanda
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com
Declam că acest produs:
Denumire: KONIG
Model: HAV-CR70
Descriere: Radio cu ceas
Este în conformitate cu următoarele standarde:
EMC: EN 55013:2001 + A1:2003
EN 55020:2002 + A1:2003 + A2:2005
EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
LVD: EN 60065:2002
Conform directivei 89/336/EEG şi directivei 73/23/EG.
‘s-Hertogenbosch, 2 aprilie 2008
J. Gilad
Director achiziţii
111
Măsuri de siguranţă:
ATENŢIE!
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
Dacă apare necesitatea serviceului, pentru a evita riscul de
electrocutare, acest produs trebuie deschis NUMAI de către
un tehnician autorizat. Dacă în decursul funcţionării a apărut
o problemă, deconectaţi aparatul de la reţea, precum şi de la celelalte aparate. Feriţi aparatul
de apă şi de umezeală.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvei sau agenţi de curăţare
abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asum niciun fel de responsabilitate în cazul schimrilor
sau modirilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă
a produsului.
Generalităţi:
Designul şi specifi caţiile produsului pot fi modi cate fără o notifi care prealabilă.
Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
Ateie:
Acest produs este marcat cu acest simbol. Acesta semnifi că faptul că produsele
electrice şi electronice nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Aceste produse au un
sistem separat de colectare.
Copyright ©
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

König HAV-CR70 Specificație

Categorie
Aparate de radio
Tip
Specificație