Stanley STHT1-77342 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
140
STHT77342
141
STHT77342
Забележки
Cuprins
 Siguranţa utilizatorului
 Cuprins
 Prezentarea produsului
 Tastatură, moduri şi LED-uri
 Aplicaţii
 Bateriile şi alimentarea
 Configurarea
 Utilizarea
 Verificarea acurateţei şi calibrarea
 Specificaţii
Siguranţa utilizatorului
AVERTISMENT:
 Citiţi cu atenţie Instrucţiunile privind siguranţa şi Manualul
produsului înainte de a utiliza acest produs. Persoana responsabilă
de instrument trebuie să se asigure că toţi utilizatorii înţeleg şi respectă
aceste instrucţiuni.
PRECAUŢIE:
• Cât timp instrumentul laser este în funcţiune, asiguraţi-vă că nu
expuneţi ochii la raza laser emisă (sursa de lumină roşie). Expunerea
la o rază laser pentru o perioadă lungă de timp poate fi periculoasă
pentru ochi.
PRECAUŢIE:
• În anumite seturi de instrumente laser, se pot furniza ochelari. Aceştia
NU sunt ochelari de protecţie omologaţi. Aceşti ochelari sunt utilizaţi
DOAR pentru a îmbunătăţi vizibilitatea razei în medii mai luminoase
sau la distanţe mai mari de sursa laser.
Păstraţi toate secţiunile manualul pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT:
 Următoarele exemple de etichete sunt plasate pe instrumentul
laser pentru a vă informa despre clasa acestuia, pentru confortul şi
siguranţa dumneavoastră. Consultaţi Manualul produsului pentru
informaţii specifice despre un anumit model de produs.
Respectă 21 CFR 1040.10 şi 1040.11, excepţie
făcând abaterile ca urmare a noticării laser
nr.50, din data de 24 iunie 2007.
Prezentarea produsului
Figura A – Instrument laser
 Montură filetată 1/4-20 ţoli
 Fereastră laser
 Comutator dispozitiv de blocare alimentare/pendul
 Fante pentru prindere consolă Quick Link
 Indicator LED/în afara planului
Figura B – Amplasarea bateriei instrumentului laser
 2 x baterii AA
 Capac baterii
Figura C – Dispozitiv de blocare alimentare/transport
Figura D – Moduri laser
Figura E – Ansamblu consolă Quick Link.
9.
Consolă QuickLink
Figura F – Detaliu consolă Quick Link™
Figura M – Acurateţe rază verticală
Figura N – Acurateţe rază orizontală
IEC/EN 60825-1
RADIAŢII LASER – NU PRIVIŢI
DIRECT ÎN RAZĂ
PRODUS LASER CLASA 2
Capacitate maximă ≤ 1 mW @ 630 – 680 nm
ROMÂNĂ
142
STHT77342
143
STHT77342
Tastatură, moduri şi LED-uri
Tastatură/Comutator (Consultaţi gura
C
)
Alimentare pornită/Blocare pendul dezactivată/
Autonivelare activată
Alimentară oprită/Blocare pendul activată/
Autonivelare dezactivată
Moduri (Consultaţi gura
D
)
Moduri disponibile pentru raza laser
 Orizontal şi perfect vertical, doar raze punctuale
Deblocat/autonivelare (Consultaţi gurile
C
)
 Alimentarea este pornită, blocarea pendulului este dezactivată
şi
unitatea laser este în intervalul de autonivelare.
Blocat/autonivelare (Consultaţi gurile
C
)
 Alimentarea este oprită, blocarea pendulului este activată
.
LED-uri (Consultaţi gura
A
)
În afara planului LED – ROŞU solid
 Unitatea este în afara planului
Prezentarea consolei QuickLink™
Figura F – Consolă QuickLink™
10. Piuliţă T pentru potrivire cu fantele de pe unitatea laser.
11. Buton pentru strângerea braţului.
12. Buton pentru strângerea consolei.
13. Găuri de prindere pentru montarea şuruburilor. (la distanţă de 34 mm)
14. Montură filetată 1/4-20 ţoli
15. Braţ ajustabil
Aplicaţii pentru consolă
 Consola QuickLink poate fi montată în diferite poziţii prin prinderea
braţului pe obiecte rotunde sau plate, cum ar fi pe stâlpul unui
trepied, o uşă sau o bancă şi strângând butoanele. (Consultaţi
gura
F
: #11 & #12)
 Consola QuickLink poate fi montată pe o suprafaţă verticală, utilizând
găurile de prindere furnizate. (Consultaţi gura
F
#13)
 Consola QuickLink poate fi ataşată în partea de jos a unităţii laser utilizând
montura filetată de 1/4-20 ţoli (Figura
F
#14 şi gura
A
#1) sau
piuliţa T şi fanta de conexiune.
Bateriile şi alimentarea
Montarea/îndepărtarea bateriilor
(Consultaţi gura
B
)
Instrument laser
 Rotiţi instrumentul laser în jos. Deschideţi compartimentul de baterii
apăsând şi glisând în afară.
 Montaţi/îndepărtaţi bateriile. Orientaţi bateriile corect când le introduceţi
în instrumentul laser.
 Închideţi şi blocaţi compartimentul pentru baterii glisând capacul, până
când este închis în siguranţă.
AVERTISMENT:
• Acordaţi atenţie marcajelor de pe suportul de baterii (+) şi (-)
pentru introducerea corectă a acestora. Bateriile trebuie să fie de
acelaşi tip şi să aibă aceeaşi capacitate.
Nu utilizaţi o combinaţie de baterii cu diferite capacităţi rămase.
Congurarea
Instrument laser
 Aşezaţi instrumentul laser pe o suprafaţă plană, stabilă.
 Dacă utilizaţi funcţia de autonivelare, treceţi dispozitivul de blocare a
pendulului/de transport în poziţia deblocat. Instrumentul laser trebuie
apoi poziţionat în poziţie verticală pe o suprafaţă aflată în intervalul
specificat de compensare.
 Instrumentul laser poate fi plasat în orice orientare şi este funcţional
doar când dispozitivul de blocare a pendulului/de transport este în
poziţia blocat.
Montarea pe accesorii
 Poziţionaţi accesoriul într-o poziţie în care nu va fi deranjat uşor şi
aproape de locaţia centrală a zonei ce urmează a fi măsurată.
 Configuraţi accesoriul după cum este nevoie. Ajustaţi poziţionare pentru
a vă asigura că baza accesoriului este aproape de orizontală (în zona de
compensare a instrumentului laser).
 Montaţi instrumentul laser pe accesoriu utilizând metoda de prindere
corespunzătoare de utilizat cu respectiva combinaţie de accesoriu/
instrument laser.
PRECAUŢIE:
 Nu lăsaţi instrumentul laser nesupravegheat pe un accesoriu
fără a strânge complet şurubul de strângere. În caz contrar,
instrumentul laser poate cădea şi se poate deteriora.
OBSERVAŢIE:
 Este recomandat să susţineţi instrumentul laser cu o mână când plasaţi sau
îndepărtaţi instrumentul de pe accesoriu.
 Dacă poziţionaţi pe o ţintă, strângeţi parţial şurubul de strângere, aliniaţi
instrumentul laser şi apoi strângeţi complet.
Utilizarea
OBSERVAŢIE:
 Consultaţi Descrierea LED-urilor pentru indicaţii în timpul utilizării.
 Înainte de a utiliza instrumentul laser, verificaţi întotdeauna acurateţea
acestuia.
 În modul manual, funcţia de autonivelare este dezactivată. Nu se garantează
acurateţea nivelului razei.
 Instrumentul laser va indica momentul când iese din intervalul de
compensare. Consultaţi Descrierile LED-urilor. Repoziţionaţi instrumentul
laser pentru a fi mai aproape de nivel.
 Când nu este utilizaţi, opriţi alimentarea instrumentului laser şi aşezaţi
blocarea pendulului în poziţie blocat.
Alimentarea
 Mutaţi comutatorul de alimentare (consultaţi figura C) în poziţia deblocat
pentru a porni alimentarea instrumentului laser.
 Pentru a opri alimentarea instrumentului laser, mutaţi comutatorul de
alimentare (consultaţi figura C) în poziţia blocat.
Mod
 Toate razele sunt activate când unitatea este alimentată.
Autonivelare (Consultaţi gura
C
)

Când blocarea pendulului de pe instrumentul laser este comutat în
poziţia pornit/deblocat, unitatea este în modul autonivelare.
Aplicaţii
Perfect vertical/Transfer punct
 Stabiliţi 2 puncte de referinţă care trebuie să fie perfect verticale.
 Aliniaţi fie raza laser de jos, fie cea de sus la un punct de referinţă stabilit
anterior.
 Raza (razele) laser din direcţia opusă va (vor) proiecta un punct perfect
vertical.
 Poziţionaţi obiectul dorit până când raza laser este aliniată cu cel de-al
doilea punct de referinţă, care trebuie să fie perfect vertical faţă de punctul
de referinţă setat.
144
STHT77342
145
STHT77342
Nivel/Transfer punct
 Utilizaţi raza laser din faţă pentru a proiecta punctul pentru nivelul de
referinţă pe obiectul dorit.
 Stabiliţi 2 puncte de referinţă care trebuie să fie la nivel.
 Aliniaţi raza laser din faţă cu un punct de referinţă setat.
 Utilizând un trepied sau alt obiect staţionar, rotiţi unitatea laser pentru a
proiecta raza laser din faţă într-o nouă locaţie.
 Punctul laser din noua locaţie va fi la acelaşi nivel cu primul punct.
 Poziţionaţi obiectul dorit pentru a se alinia cu punctul laser.
Vericarea acurateţei şi calibrarea
OBSERVAŢIE:
 Instrumentele laser sunt izolate şi calibrate din fabrică la valorile de acurateţe
specificate.
 Este recomandat să verificaţi calibrarea înainte de prima utilizare şi apoi
periodic, în timpul utilizărilor viitoare.
 Instrumentul laser trebuie verificat regulat, pentru a asigura acurateţea, mai
ales în cazul proiectelor precise.
 Când verificaţi acurateţea, utilizaţi cea mai mare zonă/distanţă posibilă
apropiată de distanţa de utilizare. Cu cât e mai mare zona/distanţa, cu atât
este mai uşor să verificaţi acurateţea laserului.
 Dispozitivul de blocare trebuie să e în poziţie deblocat pentru a
permite laserului să utilizeze funcţia de autonivelare înainte de
a verica acurateţea.
Acurateţea razei perfect verticale în sus
şi în jos (Consultaţi gura
M
)

M
1
Aşezaţi unitatea laser conform indicaţiilor, cu laserul activat. Măsuraţi
distanţele D
1
şi D
2
. Marcaţi punctele P
1
şi P
2
.

M
2
Rotiţi unitatea laser la 180° păstrând aceleaşi distanţe pentru D
1
şi D
2
.
Aliniaţi raza laser în jos cu punctul P
2
. Marcaţi punctul P
3
.

M
3
Măsuraţi distanţa D
3
între punctele P
3
şi P
1
.
 Calculaţi distanţa maximă de abatere şi comparaţi cu D
3
.
 Dacă D
3
nu este mai mică sau egală cu abaterea maximă
calculată, instrumentul trebuie returnat distribuitorului Stanley
pentru calibrare.
Distanţa maximă de abatere (SPL3):
= (D
1
m x 0,6
mm
m
) + (D
2
m x 1,2
mm
m
)
Maxim
= (D
1
ft x 0,0072
in
ft
) + (D
2
ft x 0,0144
in
ft
)
Comparaţi: (Consultaţi gura
M
3
)
D
3
≤ Maxim
Exemplu:
• D
1
= 3 m, D
2
= 1 m, D
3
= 1,5 mm
• (3 m x 0,6
mm
m
) + (1 m x 1,2
mm
m
) = 3,0 mm (distanţa
maximă de abatere)
• 1,5 mm 3,0 mm (ADEVĂRAT, instrumentul este calibrat)
Acurateţea razei de nivel
(Rază unică) - (Consultaţi gura
N
)

N
1
Aşezaţi instrumentul laser conform indicaţiilor, cu laserul activat. Marcaţi
punctul P
1
pe primul perete.

N
2
Rotiţi instrumentul laser cu 180° şi marcaţi punctul P
2
pe cel de-al
doilea perete.

N
3
Mutaţi instrumentul laser mai aproape de cel de-al doilea perete şi
ajustaţi înălţimea unităţii până când punctul P
3
este aliniat cu P
2
.

N
4
Rotiţi instrumentul laser cu 180° şi marcaţi punctul P
4
pe primul perete.

N
5
Măsuraţi distanţa verticală între P
1
şi P
4
pentru a obţine D
1
.
 Dacă măsurătoarea este mai mare decât distanţa maximă de
abatere, instrumentul trebuie returnat distribuitorului Stanley
pentru calibrare.
Distanţa maximă de abatere:
= 0,2
mm
m
x (D
1
m - (2 x D
2
m))
Maxim
= 0,0024
in
ft
x (D
1
ft - (2 x D
2
ft))
Comparaţi: (Consultaţi gura
N
5
)
D
3
- D
4
≤ ± Maxim
Exemplu:
• D
1
= 10 m, D
2
= 0,5 m
• D
3
= 0,4 mm
• D
4
= - 0,6 mm
• 0,2
mm
m
x (10 m - (2 x 0,5 m) = 1,8 mm (distanţa maximă
de abatere)
• (0,4 mm) - (- 0,6 mm) = 1,0 mm
• 1,0 mm 1,8 mm (ADEVĂRAT, instrumentul este calibrat)
146
STHT77342
147
STHT77342
Specicaţii
Instrument laser
SPL3
Acurateţe aducere la nivel (punct): ± 5/32 ţoli @ 30 ft (4 mm/10 m)
Acurateţe rază sus ± 1/8 ţoli @ 30 ft (3 mm/10 m)
Acurateţe rază jos: ± 1/4 ţoli @ 30 ft (6 mm/10 m)
Acurateţe rază orizontală: ± 1/8 ţoli @ 30 ft (3 mm/10 m)
Interval de compensare: Autonivelare la ± 4°
Distanţă de lucru:
Punct: ≥ 100 ft (30 m)
Clasă laser: Clasa 2 (IEC/EN60825-1)
Lungime de undă laser 630 – 670 nm
Durată de utilizare: ≥ 20 ore (baterii alcaline)
Sursă de alimentare: 2 x baterii AA
Capacitate IP: IP50
Interval temperatură de funcţionare: -10° C până la +40° C
Interval temperatură de depozitare: -25° C până la +70° C
Observaţii
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93

Stanley STHT1-77342 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare