Leitz 64140001 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

46
RO
Ghid de utilizare
AVERTISMENT! Informaţii de securitate
importante
Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de
siguraă. Urmaţi toate instrucţiunile. Acest lucru va preveni
situaţiile care pot produce daune şi / sau răni grave. Vă
rugăm să vă asiguri că toate persoanele care utilizează
produsul au citit şi au urmat aceste avertismente şi instruc-
ţiuni.
Persoane / produse
Utilizaţi produsul numai conform descrierii din manual.
Înainte de utilizare vericaţi dacă produsul prezin
daune. Nu îl utilizaţi dacă prezintă daune evidente, dacă
nu funcţionează corect sau dacă interiorul a fost penetrat
de umiditate.
Protejaţi produsul contra umidităţii, temperaturilor
extreme, luminii puternice a soarelui şi gazelor inama-
bile, vaporilor şi solvenţilor.
Nu încercaţi să modicaţi, să transformaţi sau să reparaţi
produsul. Nu îl scăpaţi, îndoiţi sau loviţi.
Utilizaţi şi depoziti produsul într-un loc inaccesibil
pentru copii.
Dacă radiaţiile laser vă ating ochii, închideţi-i în mod deli-
berat şi întoarceţi-vă imediat.
Laser
Acest produs utilizează un laser clasa 2, conform stan-
dardului european EN 60825-1:2007.
ATENŢIE! Razele laser pot răni ochii sau pielea. Nu pri-
viţi niciodată direct spre laser sau prin dispozitive optice.
Păstraţi aceste instrucţiuni şi transmiteţi-le utilizatorilor
ulteriori ai produsului.
Nu îndreptaţi niciodată laserul spre oameni sau animale.
Nu îndreptaţi niciodată laserul spre oglinzi sau alte
suprafeţe cu un coecient mare de reexie.
Produsul trebuie marcat cu o etichetă de avertizare laser.
Nu operaţi laserul fără această etichetă.
Baterii
nd introduceţi bateriile, asiguraţi-vă că le introduceţi în
direcţia corectă, conform marcajului (+/–).
Îndepărtaţi bateriile când echipamentul nu va  utilizat
regulat. În caz contrar, pot apărea scurgeri din baterii.
Acidul scurs poate arde pielea sau deteriora produsul.
Stocaţi bateriile într-un loc inaccesibil pentru copii şi
animale de companie. În caz contrar, ar putea  înghiţite
de copii sau de animalele de companie. Dacă acest lucru
s-a întâmplat, consultaţi un doctor imediat.
Înlocuiţi toate bateriile în acelaşi timp. Utilizaţi numai
bateriile specicate.
Nu demontaţi sau nu scurtcircuiti bateriile şi păstraţi-le
la distaă de foc.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi bateriile care nu pot 
reînrcate (pericol de explozie!).
m
47
RO
Caracteristicile produsului
Indicator laser, lanternă LED, stilou tabletă şi pix all-in-one
(rezerve de cerneala: tip D1 sau similare, 67 mm)
Fantă ieşire laser
A
şi fantă ieşire LED
B
Buton laser
C
şi buton LED
D
Vârf interschimbabil între stilou pentru tabletă
E
şi pix
F
Trei baterii tip pastilă substituibile, tip LR41
G
Introducerea / înlocuirea bateriilor
Bateriile sunt deja instalate când dispozitivul este expediat.
Înlăturaţi folia de protecţie înainte de utilizare.
1. Pentru a deschide compartimentul pentru baterii, deşuru-
baţi partea superioară a pixului.
2. Introduci trei baterii tip pastilă LR41 în compartimentul
pentru baterii. Acordaţi atenţie polarităţii (+/–).
3. Închideţi compartimentul pentru baterii.
Utilizarea produsului
Pentru a trece de la stiloul pentru tabletă la pix, trebuie
doar să scoateţi partea inferioară a stiloului. Reintrodu-
ceţi-o în poziţia dorită.
Pentru a utiliza indicatorul laser: Ţineţi pixul astfel încât fanta
pentru laser
A
să e în poziţie opusă faţă de dumneavoastră.
Apoi apăsaţi butonul laser
C
.
Pentru a utiliza lanterna LED: Ţineţi pixul astfel încât fanta
B
să e în poziţie opusă faţă de dumneavoastră. Apăsaţi
butonul LED
D
.
Date tehnice
Tensiune de operare DC 4.5 V (3 baterii tip pastilă, LR41)
Putere de ieşire laser <1 mW
Lungime de undă laser 630–680 nm
Clasă laser 2
Temperatura admisă a
mediului ambiant
0-40 °C
Dimensiuni (Ø × L) 11 mm × 143 mm
Greutate 48 g
Eliminare
Pubela cu roţi barată cu două linii în formă de X
înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat
ca deu menajer (resturi menajere). Sunteţi
obligat să eliminaţi Deurile de Echipamente
Electrice şi Electronice şi bateriile/acumulatorii
uzaţi în locurile stabilite în acest scop de către
autoriţi. Eliminarea lor nu presupune niciun cost pentru
dvs. Mai multe informaţii primiţi de la administraţia munici-
pală a oraşului dvs. sau de la magazinul de unde aţi achiziţi-
onat acest produs.
Informaţii suplimentare
Puteţi obţine informii actualizate şi / sau detalii suplimen-
tare din descrierea produsului la http://www.leitz.com/. Sau
scanaţi codul QR de pe versoul acestui manual.
1 / 1

Leitz 64140001 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru