Stanley STHT1-77341 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
162 STHT77341
RO
Păstraţi toate secţiunile manualului pentru a le putea consulta
ulterior.
Protecţia utilizatorului
AVERTISMENT:
• Înaintedeutilizareaacestuiprodus,sevorstudia
cuatenţieNormele de protecţieşiManualul
de utilizare.Persoanacarerăspundedeaparat
trebuiesăiatoatemăsurilenecesarepentruca
utilizatoriiacestuiasăînţeleagăşisărespecteaceste
instrucţiuni.
AVERTISMENT:
• Unitateadelaseresteprevăzutăcuurmătoarele
tipurideetichetepentruavăajutasăidenticaţi
categorialaseruluişipentrusiguranţadvs.Vărugăm
săconsultaţiManualul produsuluipentrudetaliile
specicealeunuianumitmodeldeprodus.
EN 60825-1
RADIAŢII LASER - NU PRIVIŢI DIRECT ÎN
FASCOLUL LASER I NU PRIVIŢI FASCICOLUL
DIRECT CU AJUTORUL
INSTRUMENTELOR OPTICE
PRODUS LASER CLASA 1
Capacitate maximă ≤ 1 mW @
630 - 670 nm
In conformitate cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția abaterilor
din Noticarea Laser Nr. 50, din iunie 2007
ATENŢIE:
• Aveţigrijăsănuvăexpuneţiochiilafascicolullaser
emis(sursadeluminăroşie),întimpceunitateade
laserfuncţionează.Expunerealafascicolullaser
pentruuntimpîndelungatpoatedăunătoareochilor.
ATENŢIE:
• Esteposibilsăsefurnizezeoperechedeochelariîn
unelecutiicuuneltealelaserului.AceştiaNUauun
cericatdegaranţiepentrusiguranţă.Aceştiochelari
suntutilizaţiDOARpentruacreştevizibilitatea
fascicoluluiînmediimailuminoasesauladistanţe
maimaridesursalaser.
Cuprins
Protecţia utilizatorului
Cuprins
Descrierea produsului
Tastatură, modele şi LED
Aplicaţii
Baterii şi alimentare
Setare
Utilizare
Vericarea preciziei şi calibrării
Date tehnice
Descrierea produsului
Figura A – Dispozitivul Laser
1. Suport letat 1/4-20
2. Fereastra laserului
3. Comutatorul de blocare Pendul/Curent
4. Fante pentru conectarea Brațului de legătură rapidă
5. Indicator de LED/în afara nivelului
Figura B – Locația bateriei pentru dispozitivul Laser
6. Baterii AA x 2
7. Capacul bateriei
Figura C – Pozițiile de Blocare Pendul / Curent
Figura D – Moduri Laser
Figura EAsamblare Braț de legătură rapidă.
9. Braț de legătură rapidă
Figura H - Precizia fascicolului de aliniere
Figura I - Precizia fascicolului orizontal
Figura J - Precizia fascicolului orizontal
Tastatură, modele şi
LED
Cross90_RO_STHT77341.indd 162 01/07/2013 10:41
STHT77341
163
Tastatură, modele şi
LED
Tastatură, modele şi LED
Comutator/ Tastatură
Curent OFF (Oprit)/ Blocare pendul ON (Pornit)
Comutator de blocare Pendul - Off (Oprit) /Autoreglare - On
(Pornit)
Comutator de blocare pendul - On /Mod manual/Autoreglare
- Off
Treceți la poziția blocat sau deblocat pentru a porni
dispozitivul laser ON.
Pentru a opri laserul (OFF), deplasați la poziția din centru.
Fascicolul lateral Vertical ON (Pornit) / OFF (Oprit)
Apăsați pentru a porni sau opri fascicolul vertical lateral
ON/OFF.
Moduri
Modurile disponibile ale fasciculelor
• I ncrucișat ON (D1 ): Nivel fascicol orizontal și nivel fascicol
vertical - ON
Toate fascicolele ON (D2): Nivel fascicol orizontal, nivel fascicol
vertical și nivel fascicol lateral - ON
• Toate fascicolele - OFF
Auto-reglare (Vezi gurile
C
și
D
)
Comutatorul de blocare pendul de pe dispozitivul laser trebuie să e
pus la poziția de deblocare pentru a permite începerea modului de
autoreglare.
Modul Manual (Vezi gurile
C
și
D
)
Dispozitivul laser poate  utilizat cu comutatorul de blocare pendul pus în
poziția de blocare (închis) când se cere să se poziționeze laserul pentru
diferite unghiuri pentru proiectarea liniilor drepte fără-nivel
Operarea Indicatorului – în afara nivelului / LED (vezi gura
A
# 5 )
LED OFF (Oprit)
Comutatorul de pornire este oprit (OFF)/ Comutatorul de blocare
pendul este pornit (ON)
Comutatorul de pornire este pornit (ON), comutatorul de
blocare pendul este oprit (OFF) iar dispozitivul laser este în
domeniul de auto-reglare.
Roșu puternic
Comutatorul de pornire este pornit (ON), comutatorul de blocare
pendul este oprit (OFF) iar dispozitivul laser nu este la nivel.
sau
Aparatul este ON, comutatorul de blocare pendul este ON/
Auto-reglarea este OFF.
Prezentare generală – Brațul de Legătură
rapidă ™
Figura F –Brațul de legătură rapidă ™
10.Piulița T care să intre în fantele laserului.
11.Buton de strângere a camei.
12.Buton de strângere a brațului .
13.Găuri pentru montarea șurubului (34 mm distanță)
14.Suport letat 1/4-20”
15. Camă reglabilă
Aplicații ale brațului
Brațul de legătură rapidă poate  montat în diferite poziții prin prinderea
camelor de obiecte plate sau rotunde cum ar  pe un trepied, o ușă sau o
bancă și prin strîngerea butoanelor. (vezi gura
F
: #11 & #12)
Brațul de legătură rapidă poate  montat pe o suprafață verticală folosind
găurile oferite. (Vezi gura
F
#13)
Brațul de legătură rapidă poate  atașat de fundul dispozitivului laser
folosind un suportul letat 1/4-20” (Figura
F
#14 și gura
A
#1) sau
piulița T și conexiunea fantei.
Cross90_RO_STHT77341.indd 163 01/07/2013 10:41
164 STHT77341
Baterii şi alimentare
Instalarea / Îndepărtarea bateriilor (Vezi gura
B
)
Sculă cu laser
Întoarceţi scula cu laser cu fundul în sus. Se deschide
compartimentul pentru baterii apăsând şi culisând spre
exterior capacul.
Se instalează / îndepărtează bateriile. Poziţionaţi corect
bateriile atunci când le introduceţi în unitatea laser.
Se închide şi se blochează capacul de la compartimentul
de baterii prin culisare spre interior până când este închis
complet.
AVERTISMENT:
• Pentruaintroducecorectbateriile,vericaţicugrijă
polaritatea+/-arătatăîncarcasaacestora.Bateriile
trebuiesăedeacelaşitipşicapacitate.Nufolosiţio
combinaţiedebateriicuungraddiferitdeîncărcare.
Aplicaţii
Verticală / Transferarea punctului
Folosind fascicolul laser vertical, xaţi un plan de referinţă
vertical.
Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(e) până când este(sunt)
aliniate cu planul de referinţă vertical, asigurându-vă astfel că
obiectul(obiectele) este(sunt) poziţionat(e) vertical.
La nivel / Transferarea punctului
Folosind fascicolul laser orizontal, xaţi un plan de referinţă
orizontal.
Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(dorite) până când
este(sunt) aliniat(e) cu planul de referinţă orizontal pentru a vă
asigura că obiectul(obiectele) sunt la nivel.
Încadrare
Folosind fascicolele laser verticale şi orizontale stabiliţi un
punct unde cele 2 fascicole se intersectează.
Poziţionaţi obiectul(obiectele) dorit(e) până când este(sunt)
aliniate atât cu fascicolele de laser verticale cât şi cu cele
orizontale astfel încât obiectul(obiectele) să e încadrat(e).
Modul de funcţionare manuală (Vezi gura
C
)
Dezactivează funcţia de autonivelare şi permite unităţii laser
să proiecteze un fascicol inexibil în orice direcţie.
Cross90_RO_STHT77341.indd 164 01/07/2013 10:41
STHT77341
165
Setare
Sculă cu laser
Plasati unealta laser pe o suprafata plana, stabila.
Daca folositi functia de auto nivelare miscati pendulul /
incuietoarea pentru transport la pozitia neblocat. Unealta
laser trebuie apoi sa  e pozitionata in pozitia sa verticala pe o
suprafata care este in sfera de compensare specicata.
Unealta laser poate  plasata in orice orientare si poate 
functionala doar cand pendulul / incuietoarea pentru transport
este in pozitia blocat.
Prinderea accesoriilor
Pozitionati accesoriul intr-un loc unde nu va  usor deranjat si
langa locatia centrala a zonei de masurat.
Instalati accesoriul cum se cere. Ajustati pozitionarea pentru a
va asigura ca baza accesoriului este langa orizontala (insfera
decompensareauneltelorlaser).
Prindeti unealta laser de accesoriu folosind metoda de
xare potrivita pentru folosirea acestei combinatii accesoriu/
unealta laser.
ATENŢIE:
• Nulasatiunealtalasernesupravegheatapeun
accesoriufarasastrangeticompletsurubuldexare.
Incazulincarenufacetiacestlucru,aceastapoate
ducelacadereaunelteilasersisustinereaunei
posibiledeteriorari.
REŢINEŢI:
• Estebunapracticasasprijinitiintotdeaunaunealtalasercuo
manacandplasatisauindepartatiunealtalaserdeunaccesoriu.
• Dacăpoziţionaţipesteoţintă,strângeţiparţialsurubuldexare,
aliniaţisculaculaserşiapoistrângeţicomplet.
Utilizare
REŢINEŢI:
• VeziDescrierile LEDpentruindicaţiipeparcursulfuncţionării.
• Înaintedeautilizaunitatealaser,vericaţiîntotdeaunacă
funcţioneazăcuprecizie.
• Înmoduldefuncţionaremanuală,funcţiadeautoreglareeste
OPRITĂ.Nusegaranteazacăpreciziafascicoluluiestelanivel.
• Unitatealaservaindicadacăseaăînafaraarieide
compensare.ConsultaţiDescrierile LED.Serepoziţionează
unitatealaserastfelîncâtsăemaiaproapedenivel.
• Cândnuesteînfuncţiune,asiguraţi-văcăsculaculasereste
ORPITĂşicămecanismuldeblocareapendululuiesteîn
poziţuablocat.
Alimentare
Treceți la poziția blocat sau deblocat pentru a porni
dispozitivul laser ON.
Pentru a opri laserul (OFF), deplasați la poziția din centru.
Mod
Autonivelare / Mod de funcţionare manuală (Vezi gurile
C
şi
D
)
Mecanismul de blocare a pendulului de la scula cu laser
trebuie să e mutat în poziţia blocat pentru a permite
autonivelarea.
Scula cu laser poate  folosită cu mecanismul de blocare
a pendulului în poziţia blocat atunci când este necesară
poziţionarea sculei cu laser în unghiuri variate faţă de linii sau
puncte nenivelate de proiecţie.
Cross90_RO_STHT77341.indd 165 01/07/2013 10:41
166 STHT77341
Precizia fascicolului de aliniere (Vezi gura
H
)
H
1
Aşezaţi scula cu laser după cum se arată în imagine, cu
laserul PORNIT. Se marchează punctul P
1
la intersecţie.
H
2
Se roteşte unitatea laser la 180° şi se marchează punctul
P
2
la intersecţie.
H
3
Se mută unitatea laser aproape de zid şi se marchează
punctul P
3
la intersecţie.
H
4
Se roteşte unitatea laser la 180° şi se marchează punctul
P
4
la intersecţie.
H
5
Se măsoară distanţa verticală dintre punctele P
1
şi P
3
pentru
a obţine D
3
şi distanţa verticală dintre punctele P
2
şi P
4
pentru
a obţine D
4
.
Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie remanentă
şi se compară cu diferenţa dintre D
3
şi D
4
după cum se arată
în ecuaţie.
Dacă suma nu este mai mică decât sau egală cu distanţa
de deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie
returnată furnizorului d-voastră de produse marca Stanley
pentru calibrare.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
=0,5
mm
m
x(D
1
m-(2xD
2
m))
Maxim
=0,05
in
ft
x(D
1
ft-(2xD
2
ft))
A se compara: (Vezi gura
H
5
)
D
3
-D
4
≤±Maxim
Exemplu:
• D
1
=10m,D
2
=0.5m
• D
3
=0.5mm
• D
4
=-1.0mm
• 0,5
mm
m
x(10m-(2x0.5m)=4.5mm
(distanţa de deviaţie remanentă maximă)
• (0.5mm)-(-1.0mm)=1.5mm
• 1,5mm≤4,5mm
(CORECT, scula se încadrează în parametrii de calibrare)
Vericarea preciziei şi calibrării
REŢINEŢI:
• Unităţilelasersuntsigilateşicalibratedinfabricălavalorile
precisespecicate.
• Serecomandăefectuareavericăriidecalibrareînaintedeprima
utilizareşiapoiperiodicîntimpulutilizăriiviitoare.
• Unitatealasertrebuievericatăcuregularitatepentruase
asiguraacurateţeaacesteia,maialespentrupoziţionăriprecise.
•
Mecanismul de blocare în timpul transportării trebuie să e
în poziţia blocat pentru a permite autonivelarea sculei cu
laser înainte de vericarea preciziei.
Cross90_RO_STHT77341.indd 166 01/07/2013 10:41
STHT77341
167
Precizia fascicolului orizontal (Vezi gura
I
)
I
1
Aşezaţi scula cu laser după cum se arată în imagine, cu
laserul PORNIT. Îndreptaţi fascicolul vertical spre primul colţ
sau spre un punct de referinţă stabilit. Se măsoară jumătate din
distanţa D
1
şi se marchează punctul P
1
.
I
2
Se roteşte unitatea laser şi se aliniază fascicolul laser vertical
frontal cu punctul P
1
. Punctul de intersecţie a fascicolului laser
orizontal cu cel vertical se marchează ca ind punctul P
2
.
I
3
Rotiţi scula laser şi îndreptaţi fascicolul vertical spre al doilea
colţ sau spre un punct de referinţă stabilit. Se marchează punctul
P
3
astfel încât acesta să e aliniat pe verticală cu punctele P
1
and P
2
.
I
4
Se măsoară distanţa verticală D
2
dintre punctul cel mai înalt
şi cel mai de jos.
Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie remanentă şi
se compară cu D2 .
Dacă D
2
nu este mai mic decât sau egal cu distanţa de
deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie returnată
furnizorului d-voastră de produse marca Stanley pentru
calibrare.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
=0,5
mm
m
xD
1
m
Maxim
=0,05
in
ft
xD
1
ft
A se compara: (Vezi gura
I
4
)
D
2
≤Maxim
Exemplu:
• D
1
=5m,D
2
=1.0mm
• 0,5
mm
m
x5m=2.5mm
(distanţa de deviaţie remanentă maximă)
• 1.0mm≤2.5mm
(CORECT, unitatea se aă în parametrii de calibrare)
Precizia fascicolului vertical (Vezi gura
J
)
J
1
Se măsoară înălţimea tocului de uşă vertical sau a punctului
de referinţă pentru a obţine distanţa D
1
. Aşezaţi scula cu laser
după cum se arată în imagine, cu laserul PORNIT. Îndreptaţi
fascicolul vertical către tocul vertical al uşii sau către punctul de
referinţă. Se marchează punctele P
1
, P
2
, şi P
3
după cum se
arată în imagine.
J
2
Se mută scula laser opus faţă de tocul de uşă vertical sau
faţă de punctul de referinţă şi se aliniază fascicolul vertical cu
P
2
şi P
3
.
J
3
Se măsoară distanţele orizontale dintre P
1
şi fascicolul
vertical din a doua locaţie.
Se calculează distanţa maximă permisă de deviaţie remanentă şi
se compară cu D
2
.
Dacă D
2
nu este mai mic decât sau egal cu distanţa de
deviaţie remanentă maximă calculată, scula trebuie returnată
furnizorului d-voastră de produse marca Stanley pentru
calibrare.
Distanţa maximă de deviaţie remanentă:
=0,5
mm
m
xD
1
m
Maxim
=0,05
in
ft
xD
1
ft
A se compara: (Vezi gura
J
3
)
D
2
≤Maxim
Exemplu:
• D
1
=2m,D
2
=0.5mm
• 0,5
mm
m
x2m=1,0mm
(distanţa de deviaţie remanentă maximă)
• 0.5mm≤1.0mm
(CORECT, unitatea se aă în parametrii de calibrare)
Cross90_RO_STHT77341.indd 167 01/07/2013 10:41
168 STHT77341
Precizia Fascicolului Vertical Lateral (Vezi gura
K
)
K
1
Pentru această vericare veți avea nevoie de cel puțin 1,5 m de
spațiu la sol și probabil un asistent.
K
2
Plasați laserul la nivelul pământului și porniți toate fascicolele.
K
3
Măsurați exact 0.91 m de la centrul dispozitivului de laser de-a
lungul fascicolului vertical de la încrucișarea laserului. Pentru a face
referință la centrul dispozitivului laser porniți primele măsurători din
marginea din față a dispozitivului laser, măsurați 0.91 m apoi scădeți
30 mm. Marcați acest punct cu P1.
Măsurați exact 1.22 m în afară de la centrul aparatului de-a lungul
fascicolului de referință vertical 90, apoi scădeți 30 mm. Marcați
acest punct cu P2.
Măsurați de la P1 la P2; aceasta ar trebui să e egală cu 1.522 m
± 0.75mm .
Dacă D1 nu este mai mică sau egală cu maxima distanța ofset
calculată, dispozitivul trebuie să e returnat la distribuitorul dvs.
Stanley pentru calibrare.
Repetați aceste etape ori de câte ori este nevoie, pentru revericarea
măsurătorilor.
Cross90_RO_STHT77341.indd 168 01/07/2013 10:41
STHT77341
169
Date tehnice
Sculă cu laser
Cross90 (STHT77341)
Precizia de nivelare:
≤5 mm / 10m
Precizia orizontală / verticală:
≤5 mm / 10m
Raza de compensare:
± 4°
Distanţa de operare (Linie):
10 m
Clasa laserului: Clasa
1 (EN60825-1)
Lungimea de undă a laserului:
630 nm ~ 670 nm
Timpul de funcţionare:
≥15
ore (alkalin)
Alimentare:
2 x “AA” (LR6)
Categoria rezistenţei împotriva inltraţiilor (IP):
IP50
Temperatura de funcţionare:
-10° C ~ +40° C (14ºF ~ 104ºF)
Temperatura de depozitare:
-25° C ~ +70° C (13ºF ~ 158ºF)
Cross90_RO_STHT77341.indd 169 01/07/2013 10:41
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210

Stanley STHT1-77341 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare