Stanley STHT1-77366 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
40
RO
Cuprins
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa bateriilor
• Declaraţie de conformitate
• Întreţinere şi îngrijire
• Garanţie
Siguranţa utilizatorului
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul unei avarii, citiţi toate instrucţiunile de
siguranţă şi operare înainte de a folosi acest produs.
ATENŢIE:
În timp ce un instrument cu laser este în funcţiune, aveţi grijă
să nu vă expuneţi ochii la fasciculul laser emis. Expunerea
la un fascicul laser pentru o lungă perioadă de timp poate fi
periculoasă pentru ochii dumneavoastră.
ATENŢIE:
Acest instrument emite raze laser invizibile. Razele laser
emise sunt din clasa laser 1 cf. IEC 60825-1 şi respectă
21 CFR 1040.10 şi 1040.11 cu excepţia abaterilor ce decurg
din Notificarea Laser nr. 50, din data de 24 iunie 2007
ATENŢIE:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor controale sau reglaje
sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest
manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiaţii.
Păstraţi toate secţiunile acestui manual de instrucţiuni pentru consul-
tarea pe viitor.
AVERTISMENT:
Următoarele etichete sunt amplasate pe instrumentul laser,
pentru a informa cu privire la clasa laserului pentru confortul şi
siguranţa dumneavoastră. Vă rugam să consultaţi Manualul
produsului pentru a specifica particularităţi ale modelului
produs.
IEC60825-1: 2014
(Ediţia a-3-a)
NU îndepărtaţi nici o etichetă(e) de pe carcasă.
Acest instrument trebuie utilizat doar pentru activităţi subliniate in
Manualul produsului.
Întotdeauna asiguraţi-vă că orice persoană din jur este conștientă de
pericolul reprezentat de privitul direct în raza laserului.
NU folosiţi în combinaţie cu alte
instrumente optice Nu modificaţi aparatul laser, faceţi
ajustări sau folosiţi alte aplicaţii ca acelea
descrise în Manualul produsului.
Nu vă uitaţi în raza lentilelor optice cu alte instrumente optice, ca de
exemplu lupe, binocluri sau telescoape.
Nu priviţi în fasciculul laser.
NU utilizaţi aparatul laser dacă este stricat sau rupt.
NU direcţionaţi aparatul laser către alte persoane.
NU așezaţi instrumentul la nivelul ochiului când este posibil.
Întotdeauna lăsaţi aparatul laser ÎNCHIS atunci când nu îl folosiţi.
Lăsarea aparatului laser PORNIT mărește riscul de a privi în fasciculul
laser.
NU utilizaţi aparatul laser în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
NU dezasamblaţi aparatul laser. Înăuntru nu există componente ce pot
fi reparate de către utilizator. Dezasamblarea laserului va anula toate
garanţiile produsului. Nu modificaţi în niciun fel produsul. Modificarea
aparatului laser poate conduce la expunerea periculoasă la radiaţii laser.
NU folosiţi acest produs în zone unde este prezent riscul de explozii.
1
41
Siguranţa bateriilor
AVERTISMENT:
Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta scurgeri şi pot cauza
vătămări corporale sau incendii. Pentru a reduce acest risc:
NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
NU depozitaţi sau nu utilizaţi unealta și acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăși 105 °F (40.5 °C) (precum ateliere
în aer liber sau construcţii metalice pe timpul verii). Pentru cea mai bună
durată de viaţă, depozitaţi într-un loc rece, uscat.
NU aruncaţi în foc chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.
Bateria poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arși.
• În cazul în care lichidul acumulatorului intră în contact cu pielea,
spălaţi imediat zona cu apă și săpun delicat. În cazul în care lichidul
acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii deschiși timp de 15 minute
sau până când trece iritaţia. În cazul în care este necesară asistenţă
medicală, informaţi medicul că electrolitul bateriei este compus din
carbonaţi organici lichizi și săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona. În cazul în care simptomele persistă,
consultaţi medicul.
• Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este
expus la scântei sau flăcări.
• Pericol de incendiu. Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
din niciun fel de motiv. În cazul în carcasa este crăpată sau deteriorată
în alt fel, nu încărcaţi. Nu-l striviţi, scăpaţi sau deterioraţi Nu utilizaţi
dacă a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcat
sau deteriorat în vreun fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un ciocan,
călcat în picioare). Dispozitivele deteriorate ar trebui să fie reciclate.
NU încărcaţi produsul atunci când temperatura aerului este sub+40°F
(+4.5 °C), și peste +105 °F (+40.5 °C). Cea mai lungă durată de viaţă
și cea mai bună performanţă pot fi obţinute dacă produsul este încărcat
atunci când temperatura aerului este cuprinsă între 65 °F –75 °F
(18° și 24 °C).
Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau cablu care este deteriorat,
deoarece poate prezenta un risc de incendiu, explozie, scurgere sau
alte pericole.
Sfârşitul duratei de utilizare
NU aruncaţi acest produs împreună cu deșeurile menajere.
VĂ RUGĂM SĂ RECICLAŢI în conformitate cu prevederile locale
pentru colectarea și eliminarea deșeurilor electrice și electronice.
Declaraţie de conformitate
Acest produs este în conformitate cu IEC60825-1:2014 (Ediţia a 3-a).
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi www.stanleytools.com.
Întreţinere şi îngrijire
NU permiteţi să se ude. Poate rezulta defectarea circuitelor interne.
Aparatul laser nu este rezistent la apă.
NU lăsaţi aparatul laser direct în soare sau expus la temperaturi mari.
Carcasa și alte parţi interne sunt din materiale polimerice și se pot
deforma la temperaturi mari.
NU depozitaţi aparatul laser într-o zonă rece. Umiditatea se poate
forma în părţile interioare când se încălzește. Această umiditate caldă
poate înceţoșa geamurile laserului și/sau cauza coroziuni ale circuitelor
interne.
NOTĂ: Când lucraţi în locaţii prăfuite, anumite murdării se colectează
pe sticla laserului. Îndepărtaţi orice urmă de umezeală sau praf folosind
o cârpă moale și curată.
Nu folosiţi agenţi de curăţare sau solvenţi agresivi.
NOTĂ: Acest produs este realizat pentru a fi alimentat prin UL;c
aracteristici nominale ale curentului 5 V cc, 0.35 A.
Garanţie un an de zile
Stanley Tools garantează calitatea materialelor și/sau a execuţiei
aparatelor sale electronice de măsură timp de un an de la data
cumpărării.
Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite, la discreţia
producătorului Stanley Tools, dacă sunt trimise împreună cu dovada
achiziţionării lor la adresa:
Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch
Phoenicia Business Center
Turturelelor Street, No 11A, 6th Floor,Module 15,
3rd District
Romania
Poate fi modificat fără preaviz
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Stanley STHT1-77366 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Alte documente