Stanley FMHT1-77357 Manual de utilizare

Marca
Stanley
Model
FMHT1-77357
Tip
Manual de utilizare
≤1.5mW @ 630-680nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
FMHT77357
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.eu
TYPE 1 7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
2INR19/66
Li-ion
www.stanleytools.eu
www.stanleylasers.com
TYPE 1
7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
FMHT77356
≤1.5mW @ 510-530nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
Li-ion
2INR19/66
RO

Cuprins

Cuprins
Prezentarea produsului





Operarea





AVERTISMENT:

 
 







Utilizarea altor controale sau reglaje sau



AVERTISMENT:







LASER DE CLASA 2.



ochii la fascicul laser. Expunerea la un









AVERTISMENT





AVERTISMENT

manualul de utilizare al produsului,





2INR19/66
Li-ion

Prezentarea produsului
instrument laser
 
 
3. 
4. 

5. 
6. 
moduri laser
7. 
 
 









Comutator de blocare alimentare/pendul (Fig B)








Moduri
Modurile disponibile ale fasciculului laser.

fasciculului.
Autonivelare (Fig B)
Blocarea pendulului de la instrumentul







fasciculul laser va lumina intermitent.


 )


 
LED mod de impuls/ Indicator operare în afara


LED STINS
 

 


3. 




 )







LED STINS

oprite.
RO


Transfer verticalizare





Transfer nivel
Folosind fasciculul laser orizontal, stabili un plan




Unghi drept







AVERTISMENT:











de ridicarea sau transportarea aparatului.

pe comutator sau alimentarea cu tensiune


doar cu sursa




adecvat pentru un anumit tip de acumulator

utilizat cu un alt tip de acumulator.






ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe

obiecte metalice mici ce ar putea crea prin

Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate














explozie sau risc de accidentare.











folosind exclusiv piese de schimb identice.

sigur al produsului.





locale pentru eliminarea produsului la











AVERTISMENT: 


 Pericol de arsuri.

adaptorul de alimentare conectat la sursa de






de compartimentele adaptorului de alimentare.





NU 


acumulatorul integrat sunt special concepute


laserul nu este destinat pentru alte scopuri











cablului electric.










un centru de service autorizat.









 

unitatea laser.



 Un pachet de baterii va pierde treptat energia





















centrul de service local.
RO


alte lichide.
AVERTISMENT:



adaptorul de alimentare sub niciun motiv.



Instrument laser












Montarea pe accesorii





















instrumentul laser de la un accesoriu.



Operarea



instrumentul cu laser.







Putere









Moduri

B
)


B
)
Blocarea pendulului de pe instrumentul













calibrarea





















Verificarea calibrării scanării pe orizontală a laserului
necesită existenţa a doi pereţi situaţi la o distanţă de
30' (9m) unul de altul. Este important ca verificarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu fie mai
mică decât distanţa la care va fi utilizată unealta pentru
efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul la marginea unui perete de 9 m
(30′) (Figura
E
#1).
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Proiecta un fascicul laser orizontal.
4.
Rotiţi laserul spre marginea opusă a peretelui şi
paralel cu peretele învecinat.
5.
La cel puţin 9 m (30′) distanţă de fasciculul laser,
marcaţi
a
şi
b
.
6.
Rotiţi laserul la 180º.
7.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul
fasciculului să e aliniat cu
a
(Figura
E
#2).
8.
Exact deasupra sau dedesubt
b
, marcaţi
c
de-a lungul fasciculului laser (Figura
E
#3).
9.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre
b
şi
c
.
10.
RDacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
b
şi
c
pentru Distanţa
dintre pereţi din tabelul următor, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa între
pereţi
Distanţa permisă
Între
b
şi
c
9 m (30) 6 mm (1/4")
12 m (40) 8 mm (5/16")
15 m (50) 10 mm (13/32")


Verificarea calibrării devierii pe orizontală a laserului
necesită existenţa unui singur perete cu o lungime de 30'
(9m). Este important ca verificarea calibrării să se facă pe
o distanţă care să nu fie mai mică decât distanţa la care va
fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul la marginea unui perete de 9 m
(30) (Figura
F
#1).
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Proiecta un fascicul laser orizontal.
4.
Rotiţi laserul spre marginea opusă a peretelui şi
paralel cu peretele învecinat.
5.
La cel puţin 9 m (30) distanţă de fasciculul laser,
marcaţi
a
şi
b
.
6.
Mutaţi laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura
F
#2).
7.
Îndreptaţi laserul spre prima margine a aceluiaşi
perete şi paralel cu peretele învecinat.
8.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul
fasciculului să e aliniat cu
b
.
9.
Exact deasupra sau dedesubt
a
, marcaţi
c
de-a lungul fasciculului laser (Figura
F
#3).
10.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
c
.
11.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
c
pentru
Distanţa dintre pereţi din tabelul următor, laserul
trebuie reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa între pereţi Distanţa permisă
Între
a
şi
c
9 m (30) 6 mm (1/4")
12 m (40) 8 mm (5/16")
15 m (50) 10 mm (13/32")
RO


(FIG. G)
Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb)
poate fi efectuată cu precizie atunci când există
o înălţime substanţială pe verticală, ideal fiind 30' (9m),
cu o persoană pe podea care să poziţioneze laserul
şi alta aproape de tavan care să marcheze poziţia
fasciculului. Este important ca verificarea calibrării să
se facă pe o distanţă care să nu fie mai mică decât
distanţa la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea
aplicaţiilor.

Aşezaţi laserul pe podea şi porniţi ambele fascicule
verticale (Figura
G
#1).

Marcaţi poziţia
a
şi
b
în cazul în care fasciculele
se încrucişează pe podea, de asemenea, în cazul
în care se fasciculele sunt pe tavan
c
şi
d
. Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului laser
(Figura
G
#2).
3.
Rotiţi laserul la 180 de grade şi reaşezaţi în aşa
fel încât intersecţia fasciculului să fie exact peste
marcajul original
a
şi
b
de pe podea (Figura
G
#3).
4.
Marcaţi locul în care fasciculul intersectează
tavanul
e
şi
f
.
5.
Măsuraţi distanţa dintre cele două semne de pe
tavan
c
,
g
şi
d
,
h
. Dacă măsurătorile sunt
mai mari decât valorile de mai jos, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.




 
 
 
 
 

VERTICALE (FIG. H)
Verificarea preciziei la 90º necesită o zonă deschisă
a podelei de cel puţin 33' x 18' (10m x 5m). Consultaţi
figura H pentru poziţionarea laserului la fiecare etapă şi
pentru localizarea marcajelor efectuate la fiecare etapă.
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului laser.
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă
şi stabilă, care este la acelaşi nivel în ambele
direcţii, aşa cum este prezentat în Figura
H
#1.
2.
PORNIŢI laserul.
3.
PORNIŢI atât grinzile verticale.
4.
De-a lungul fasciculului laser frontal, marcaţi trei
locaţii
a
,
b
şi
c
; unde
b
este mijlocul fasciculului
laser.
5.
Poziţionaţi laserul aşa încât punctul în jos să e
peste
b
şi fasciculul laser frontale aliniat
cu
c
(Figura
H
#2).
6.
Marcaţi o locaţie
e
de-a lungul fasciculului laser
lateral, la o distanţă de cel puţin 3 m (10’) de
laser.
7.
Rotiţi laserul în sensul acelor de ceasornic la 90º.
8.
Poziţionaţi laserul aşa încât punctul în jos să e
peste
b
şi fasciculul laser frontale aliniat
cu
e
(Figura
H
#3).
9.
De-a lungul fasciculului laser lateral, marcaţi
f
aproape de
a
.
10.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
f
.
11.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
f
pentru
Distanţa corespunzătoare de la
b
la
a
din
tabelul următor, laserul trebuie reparat la un
centru de service autorizat.
Distanţa de la
b
la
a
Distanţa permisă
dintre
a
şi
f
3 m (10) 3,2 mm (1/8")
4 m (14) 3,5 mm (5/32")
5 m (17) 4,5 mm (3/16")
6 m (20) 5,5 mm (7/32")
7 m (23) 6 mm (1/4”)


Instrument laser
 
Precizie de nivelare: 
 8
Gama de compensare: 
 



Clasa laserului: 
  
Timp de operare
(toate lasere sunt PORNITE):
 
Sursa de alimentare: 
 IP54

(operare):


(depozitare):




/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru