Stanley STHT77502-1 Manual de utilizare

Categorie
Nivelurile laserului
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

183
RO
Cuprins
• Informaţii despre laser
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa bateriei
• Montarea bateriilor de tip AA
• Pornirea laserului
• Vericarea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Specicaţii
Informaţii despre laser
Laserele STHT77502-1 şi STHT77592-1 sunt produse
laser Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot 
utilizate pentru alinierea orizontală (nivelă) şi verticală
(r cu plumb).
Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă
Deniţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă
al ecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să ţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea gravă.
AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar
putea determina decesul sau vătămarea
gravă.
PRECAUŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată,
poate determina daune asupra bunurilor.
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre
această unealtă sau orice unealtă STANLEY
®
,
vizitaţi site-ul http://www.STANLEY.com.
AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor din acest manual poate
conduce la vătămări grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi
şi nu modicaţi nivela laser. Înăuntru nu
există componente ce pot  reparate de
către utilizator. Acest fapt poate conduce
la vătămarea gravă a ochilor.
AVERTIZARE:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor
controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specicate în
acest manual pot conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele
simboluri.
Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi
Avertisment privind nivela
laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2
Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră,
următoarele etichete sunt pe laser.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de rănire, utilizatorul trebuie să
citească manualul de instrucţiuni.
AVERTIZARE: RADIAŢIE LASER.
NU PRIVIŢI ÎN FASCICULUL LASER.
Produs laser clasa 2.
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
≤1.5mW @630-680nm
IEC 60825-1: 2014
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
STHT77502-1
RO
184
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
≤1.5mW @510-530nm
IEC 60825-1: 2014
STHT77592-1
Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum
ar  în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Această unealtă poate genera scântei ce
pot aprinde pulberile sau vaporii.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor
şi a altor persoane neinstruite. Laserele sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE
să e efectuate de către personal de reparaţii
calicat. Reparaţiile sau servisarea efectuate de
personal necalicat pot cauza vătămări. Pentru
a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley
vizitaţi http://www.2helpU.com.
Nu utilizaţi instrumente optice precum un
telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească intenţionat
sau neintenţionat în fasciculul laser. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reectantă ce poate reecta fasciculul laser spre
ochii cuiva. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de a privi în
fasciculul laser.
Nu modicaţi în niciun fel laserul. Modicarea
uneltei poate conduce la expunerea periculoasă la
radiaţii laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu
permiteţi copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor,
utilizatorul sau alte persoane se pot expune
involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. Dacă laserul cade, acesta se poate
deteriora sau pot să apară vătămări grave.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi laserul.
Nu utilizaţi laserul atunci când sunteţi obosiţi sau
când vă aaţi sub inuenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării laserului poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. În funcţie de
condiţiile de lucru, utilizarea echipamentului de
protecţie, cum ar  masca de praf, încălţămintea
de protecţie antiderapantă, căştile şi dispozitivele
de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea
personală.
Utilizarea şi îngrijirea uneltei
Nu utilizaţi laserul în cazul în care comutatorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte
sau nu opreşte laserul. Orice unealtă ce nu poate
 controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să e reparată.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea
din acest manual. Utilizarea de piese neautorizate
sau nerespectarea instrucţiunilor din secţiunea
Întreţinerea pot crea un risc de electrocutare sau
rănire.
Siguranţa bateriei
AVERTIZARE:
Acumulatorii pot exploda sau pot
prezenta scurgeri şi pot cauza vătămări
sau incendii. Pentru a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta bateriei şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii
respectând polaritatea (+ şi –), aşa cum este
marcată pe acumulator şi pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii de unică folosinţă.
185
RO
Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi
toţi acumulatorii în acelaşi timp cu alţii noi de
aceeaşi marcă şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi
eliminaţi-i conform normelor locale.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii atunci când dispozitivul nu
este în uz.
Instalarea acumulatorilor
de tip AA
Introduceţi acumulatorii noi de tip AA în laserul
STHT77502-1 sau STHT77592-1.
1.
Întoarceţi laserul cu faţa în jos.
2.
Din partea de jos a laserului, ridicaţi încuietoarea
pentru a deschide capacul compartimentului
pentru baterii (Figura
B
1
).
3.
Introduceţi patru baterii de tip AA noi, de calitate
foarte bună şi de marcă, asigurându-vă
poziţionaţi capetele - şi + ale fiecărei baterii aşa
cum este indicat în interiorul compartimentului
pentru baterii (Figura
B
2
).
4.
Împingeţi capacul compartimentului pentru baterii
în jos până când se blochează pe poziţie
(Figura
B
3
).
Atunci când nu utilizaţi laserul, glisaţi comutatorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la poziţia centru
(OPRIT) (Figura
R
2
) pentru a economisi energia
bateriei.
Pornirea laserului
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, uniformă
şi dreaptă, îndreptat direct spre peretele opus
(poziţia de 0º).
2.
Porniţi laserul pentru a aşa fasciculele frontale
încrucişate. Ori:
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare
pentru transport spre stânga pentru a menţine
pendulul blocat şi a aşa fasciculele
încrucişate în modul manual (Figura
R
1
).
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare
pentru transport spre dreapta pentru a debloca
pendulul şi a aşa fasciculele încrucişate în
modul de nivelare automată (Figura
R
3
).
3.
Apăsaţi (Figura
R
4
) o dată pentru
a proiecta o linie laser orizontală, mai apăsaţi
o dată pentru a proiecta o linie verticală şi apăsaţi
a treia oară pentru a proiecta o linie orizontală şi
o linie verticală.
4.
Vericaţi fasciculele laser.
Dacă laserul este atât de înclinat încât nu se
poate autonivela (> 4°), sau laserul nu este în
modul manual, fasciculele laser vor clipi.
Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la
nivel (sau la plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT
pentru determinarea sau marcarea nivelului
sau plumbului. Încercaţi să repoziţionaţi laserul
pe o suprafaţă dreaptă.
5.
Dacă ORICARE dintre următoarele armaţii este
ADEVĂRATĂ, consultaţi instrucţiunile secţiunea
Vericarea preciziei laserului ÎNAINTE DE
A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
Aceasta este prima dată când utilizaţi
laserul (în cazul în care laserul a fost expus la
temperaturi extreme).
Precizia laserului nu a fost verificată de
ceva timp.
Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.
RO
186
Vericarea preciziei
laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este
recomandat să efectuaţi o vericare a preciziei înainte
de a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în
care laserul a fost expus la temperaturi extreme)
şi apoi să la intervale regulate pentru a asigura că
munca dvs. este realizată cu precizie. Atunci când
efectuaţi oricare dintre vericările preciziei listate
în acest manual, urmaţi aceste indicaţii:
Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă,
cea mai apropiată de distanţa de operare. Cu cât
suprafaţa/distanţa este mai mare, cu atât este mai
uşor să măsuraţi precizia laserului.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă
şi stabilă, care este la acelaşi nivel în ambele
direcţii.
Marcaţi centrul fasciculului laser.
Precizia fasciculului
laser
Vericarea calibrării scanării pe orizontală a laserului
necesită existenţa a doi pereţi situaţi la o distanţă de
9 m (30′) unul de altul. Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul pe un trepied, cu faţa spre un
perete (Figura
D
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Marcaţi cu P1 locul unde fasciculul orizontal şi
fasciculul vertical se intersectează pe perete.
4.
Rotiţi laserul la 180º.
5.
Marcaţi P2 unde fasciculul orizontal şi fasciculul
vertical se intersectează pe perete
(Figura
D
2
).
6.
Rotiţi laserul la 180º şi deplasaţi-l aproape de
primul perete (Figura
D
3
).
7.
Lângă P1, marcaţi P3 unde fasciculul orizontal şi
fasciculul vertical se intersectează pe perete.
8.
Rotiţi laserul la 180º (Figura
D
4
).
9.
Lângă P2, marcaţi P4 unde fasciculul orizontal şi
fasciculul vertical se intersectează pe perete.
10.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre P1 şi P3.
11.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre P2 şi P4.
12.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintreP1 & P3 sau P2 & P4
pentru Distanţa dintre pereţi corespunzătoare
din tabelul următor, laserul trebuie reparat de un
centru de service autorizat.
Distanţa între
pereţi
Distanţa permisă
Dintre P1 & P3 sau
P2 & P4
30′ (9m) 1/8” (3mm)
40′ (12m) 5/32” (4mm)
50′ (15m) 7/32” (5mm)
Precizia fasciculului laser
Vericarea calibrării devierii pe orizontală a laserului
necesită existenţa unui singur perete cu o lungime
de 30′ (9m). Este important ca vericarea calibrării să
se facă pe o distanţă care să nu e mai mică decât
distanţa la care va  utilizată unealta pentru efectuarea
aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul pe un trepied, cu faţa spre un colţ
al unei încăperi (Figura
E
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Aţintiţi fasciculul vertical spre un colţ al încăperii.
4.
Marcaţi cu P1 locul în care fasciculul orizontal
intersectează centrul peretelui adiacent.
5.
Rotiţi laserul astfel încât fasciculul vertical
intersecteze P1 (Figura
E
2
).
187
RO
6.
Marcaţi cu P2 locul în care fasciculul orizontal
intersectează fasciculul vertical.
7.
Rotiţi laserul astfel încât fasciculul vertical să e
aţintit către cel de-al doilea colţ (Figura
E
3
).
8.
Marcaţi cu P3 locul în care fasciculul orizontal
este aliniat vertical cu P1 şi P2.
9.
Măsuraţi distanţa verticală dintre cel mai de jos,
respectiv cel mai de sus punct (dintre P1, P2, şi/
sau P3).
10.
Dacă valoarea măsurată este mai mare
decâtDistanţa permisă dintre punctul inferior şi
punctul superior, pentru Distanţa dintre pereţi
corespunzătoare din tabelul următor, laserul
trebuie reparat de un centru de service autorizat.
Distanţa între
pereţi
Distanţa permisă
dintre punctul
superior şi punctul
inferior
30′ (9m) 1/4” (6mm)
40′ (12m) 5/16” (8mm)
50′ (15m) 13/32” (10mm)
Precizia fasciculului vertical
Vericarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb)
poate  efectuată cu precizie atunci când există
o înălţime substanţială pe verticală, ideal ind 9 m
(30′), cu o persoană pe podea care să poziţioneze
laserul şi alta aproape de tavan care să marcheze
poziţia fasciculului. Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Plasaţi laserul la cel puţin 3,28 ft (1,0m) distanţă
de un glaf de uşă (Figura
F
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Aţintiţi fasciculul vertical al laserului către glaful
de uşă.
4.
Pe traseul fasciculului laser, marcaţi trei
amplasamente
a
,
b
, şi
c
; pentru care
b
e la mijlocul distanţei dintre
a
şi
c
.
5.
Acolo unde partea superioară a fasciculului laser
apare pe partea superioară a glafului de uşă,
marcaţi
e
.
6.
Deplasaţi laserul pe partea opusă a glafului uşii
(Figura
F
2
).
7.
Aliniaţi partea inferioară a fasciculului laser cu
a
,
b
, şi
c
.
8.
Acolo unde partea superioară a fasciculului laser
apare pe partea superioară a glafului de uşă,
marcaţi
f
.
9.
Măsuraţi distanţa dintre
e
şi
f
.
10.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
e
și
f
pentru Înălţimea
corespunzătoare a tavanului
D
laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Înălţime tavan
D
Distanţa permisă
Dintre
e
şi
f
6,56′ (2,0m) 1/16" (1,5mm)
8,20′ (2,5m) 3/32” (2,0mm)
9,84′ (3,0m) 1/8” (2.5mm)
Precizia fasciculului vertical lateral
Vericarea verticală (cu plumb) a calibrării laserului
lateral se poate face cu precizie maximă atunci când
există cel puţin 16 ft. (1,5 m) spaţiu la sol şi o a doua
persoană care să acorde asistenţă. Este important
ca vericarea calibrării să se facă pe o distanţă care
să nu e mai mică decât distanţa la care va  utilizată
unealta pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Plasaţi laserul pe un sol plan, care să aibă cel
puţin 16ft. (1,5 m) lungime.
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Apăsaţi o dată pentru a proiecta un fascicul
vertical lateral.
RO
188
4.
Măsuraţi exact 3 ft. (0,91m) de la centrul unităţii
laser de-a lungul fasciculului vertical lateral şi
marcaţi cu P1 (Figura
G
1
).
5.
Măsuraţi exact 4 ft. (1,22m) de la centrul unităţii
laser de-a lungul fasciculului vertical lateral şi
marcaţi cu P2 (Figura
G
2
).
6.
Măsuraţi distanţa dintre P1 şi P2 (Figura
G
3
).
7.
Dacă distanţa dintre P1 şi P2 nu este de 5ft
+ 1/32” (1,522m + 0,75mm), rugăm să
prezentaţi cu unitatea laser la cel mai apropiat
centru STANLEY de serviceîn vederea calibrării.
Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de
laser.
Modicările extreme de temperatură pot cauza
deplasarea componentelor interne, ceea ce poate
afecta precizia. Vericaţi frecvent acurateţea în
timpul lucrului.
Dacă laserul a fost vreodată scăpat, vericaţi-l
pentru a vă asigura că este încă calibrat.
Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător,
acesta se va autonivela. Fiecare laser este calibrat
din fabrică pentru a indica corect nivelul atâta timp
cât este aşezat pe o suprafaţă plană cu o înclinaţie
medie de ± 4°. Nu este necesară reglarea manuală.
Utilizaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
Oprirea laserului
Glisaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport la poziţia OPRIT/Blocat (Figura
R
2
)
atunci când nu utilizaţi laserul. Dacă comutatorul nu
este dus la OPRIT, laserul nu se va închide.
Utilizarea laserului cu un suport
Un suport (Figura
H
) este inclus cu laserul, astfel
încât să puteţi ataşa cu uşurinţă laserul la un bolţ,
o placă de tavan sau un stâlp.
1.
Fixaţi cu fermitate laserul pe suport.
Folosind filetul 1/4-20 de pe partea inferioară,
laterală sau din spate a laserului
(Figura
C
), poziţionaţi laserul pe firul 1 / 4-20
pe braţul braţului (Figura
H
1
).
Rotiţi butonul laser (Figura
H
2
) în sensul
acelor de ceasornic pentru a bloca laserul pe
firul 1/4-20 de pe braţul suportului.
2.
Dacă este necesar, schimbaţi înălţimea sau
poziţia laserului pe suport.
Rotiţi butonul de reglare (Figura
H
3
) în
sensul invers acelor de ceasornic pentru a slăbi
braţul suportului.
Glisaţi braţul suportului în sus sau în jos până
la înălţimea dorită (Figura
H
4
). Pentru
a schimba suportul de la 90° to 180°, glisaţi
braţul suportului în partea superioară a braţului
şi apoi răsuciţi braţul spre dreapta
(Figura
H
5
).
Rotiţi butonul de reglare (Figura
H
3
) în
sensul acelor de ceasornic pentru a bloca
braţul suportului în poziţie.
3.
Utilizaţi clema braţului (Figura
H
6
) pentru
a ţine laserul pe poziţie pe un bolţ, o placă de
tavan sau un stâlp.
Dacă este necesar, rotiţi clema astfel încât să
fie poziţionată în unghiul corect pentru ataşarea
obiectului. În timp ce ţineţi braţul cu o singură
mână, utilizaţi cealaltă mână pentru a roti
clema (Figura
H
7
).
Poziţionaţi clema suportului în jurul bolţului,
a grindei de plafon sau a stâlpului.
Rotiţi butonul clemei (Figura
H
8
) în sensul
acelor de ceasornic până când clema este
strânsă în jurul obiectului şi suportul este ţinut
în poziţie.
189
RO
Utilizarea laserului cu alte accesorii
AVERTIZARE:
Deoarece accesoriile, altele decât cele
oferite de STANLEY, nu au fost testate cu
acest laser, utilizarea acestora cu laserul
dvs. poate  riscantă.
Utilizaţi numai accesorii STANLEY
®
care sunt
recomandate pentru a  utilizate împreună cu acest
model. Accesoriile ce pot  adecvate pentru un laser,
pot crea un risc de vătămare atunci când sunt utilizate
cu un alt laser.
Laserul este echipat cu un let interior 1/4-20 pe
partea inferioară, laterală şi spate (Figura
C
) pentru
a se potrivi cu accesoriileSTANLEY
®
actuale sau
viitoare.
Alte accesorii recomandate pentru utilizarea cu
acest laser sunt disponibile la costuri suplimentare la
distribuitorul local sau la centrul de service autorizat.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în identicarea oricărui
accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat
centru de service STANLEY sau să vizitaţi site-ul web:
http://www.STANLEY.com.
Întreţinerea
Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile
exterioare cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu
o cârpă uscată moale pentru a vă asigura că este
uscat şi apoi depozitaţi-l în cutia sa.
Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu
utilizaţi NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.
Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub -5 ˚F
(-20 ˚C) sau mai mari de 140 ˚F (60 ˚C).
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate,
vericaţi periodic calibrarea laserului.
Vericarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere
pot  efectuate de centrele de service STANLEY.
Depanarea
Laserul nu mai porneşte
Vericaţi bateriile AA pentru a vă asigura că:
Fiecare baterie este instalată corect,
conform marcajului (+) şi (–) din interiorul
compartimentului pentru baterii.
Bornele bateriilor sunt curate şi fără depuneri de
praf sau corodate.
Bateriile sunt noi, de foarte bună calitate şi de
marcă, pentru a reduce posibilitatea ca aceştia
să curgă.
Asiguraţi-vă că bateriile de tip AA sunt în stare
bună de funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să
montaţi baterii noi.
Atunci când utilizaţi baterii reîncărcabile, asiguraţi-
vă ca acestea sunt încărcate complet.
Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de
peste 120 ˚F (50 ˚C), aceasta nu va PORNI. Dacă
laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate,
lăsaţi-l să se răcească. Laserul nu va  deteriorat
dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/Oprire/
Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la
temperatura corespunzătoare de operare.
Fasciculul laser este intermitent
Când sunt în modul de nivelare automată, laserele
sunt concepute să se autoniveleze până la o medie de
4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de
mult încât mecanismul intern nu se poate autonivela
(sau laserul nu este nivelat când este în modul
manual), fasciculele vor lumina intermitent arătând că
limita de înclinare este depăşită.
FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE
PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA
NIVELULUI SAU PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi
laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
RO
190
Fasciculele laser nu se opresc din
mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea,
dacă nu este poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi
xă), laserul va continua să încerce să caute nivelul.
Dacă fasciculul nu se opreşte din mişcare, încercaţi
să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă. De
asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată
şi plană pentru ca laserul sa e stabil.
Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate
garanţiile produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII
produsului, reparaţiile, întreţinerea şi reglajele
trebuiesc efectuate de centrele de service autorizate.
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal
necalicat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai
apropiat centru de service STANLEY, vizitaţi
http://www.STANLEY.com.
Garanţie doi ani
Stanley garantează că uneltele electronice de
măsurare nu prezintă defecte de manoperă sau de
materiale pentru un termen de doi ani de la data
achiziţiei.
Produsele defecte vor  reparate sau înlocuite, la
alegerea companiei Stanley, în cazul în care sunt
trimise alături de dovada achiziţiei către:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Această Garanţie nu acoperă defectele provocate
de deteriorarea accidentală, de uzură sau rupere,
utilizarea în dezacord cu instrucţiunile producătorului
sau reparaţiile şi modicările neautorizate de Stanley.
Repararea sau înlocuirea în cadrul acestei garanţii nu
modică perioada de valabilitate a garanţiei.
În limita permisă de lege, Stanley nu va  responsabil
conform acestei garanţii pentru pierderi indirecte sau
consecvenţiale rezultate din defectele acestui produs.
Este posibil ca această garanţie să nu poată 
vericată fără permisiunea companiei Stanley.
Această garanţie nu afectează drepturile statutare ale
cumpărătorilor acestui produs.
Această garanţie va  guvernată de şi aplicată în
conformitate cu legislaţia din ţara în care produsul
a fost vândut şi Stanley şi cumpărătorul, ambii în
mod irevocabil, sunt de acord să înainteze jurisdicţiei
exclusive a instanţelor competente din acea ţară orice
plângere sau situaţie care apare în cadrul sau în
legătură cu această garanţie.
Calibrarea şi îngrijirea nu sunt acoperite de garanţie.
NOTĂ:
Clientul este responsabil de utilizarea corectă şi
îngrijirea instrumentului. În plus, clientul este complet
responsabil pentru vericarea periodică a preciziei
unităţii laser, şi, prin urmare, pentru calibrarea
instrumentului.
191
RO
Specicaţii
STHT77502-1 STHT77592-1
Sursa de lumină Diode laser
Lungime de undă laser 630 – 680 nm vizibil 510 – 530 nm vizibil
Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,5 mW
Domeniu de lucru 12 m (36′) 16 m (53′)
Precizie ±5 mm @ 10m (3/16” @ 33′)
Sursa de alimentare 2 baterii (1,5 V) AA (3V c.c.)
Temperatura de funcţionare De la -10°C la 40°C (de la 14°F la 104°F)
Temperatura de depozitare De la -20°C la 60°C (de la -5°F la 140°F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238

Stanley STHT77502-1 Manual de utilizare

Categorie
Nivelurile laserului
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru