Panasonic EH 2271 Manual de utilizare

Categorie
Coafori
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

44
Română
ATENŢIE
1. Nu puneţi mâinile la oriciul de eliminare a aerului. Acest lucru poate
provoca arsuri.
2. Nu folosiţi produsul dacă oriciul de ieşire a aerului este deteriorat.
Acest lucru poate provoca arsuri.
3. Folosiţi uscătorul de păr numai în scopurile pentru care a fost
conceput. A nu se folosi de către copii.
4. Nu folosiţi uscătorul de păr dacă este deteriorat.
5.
Nu atingeţi elementele ataşate deoarece se încing în timpul şi după utilizare.
6. Asiguraţi-vă că părul nu este prins în oriciile de ieşire a aerului.
7. Nu folosiţi tiner, benzină sau orice alt solvent pentru a curăţa uscătorul
de păr.
8. Acest uscător de păr este echipat cu un echipament automat de
protecţie la supraîncălzire. Dacă uscătorul de păr de supraîncălzeşte,
va comuta în modul aer rece. Opriţi uscătorul de păr şi deconectaţi-l de
la priza de curent. Lăsaţi-l să se răcească câteva minute înainte de a-l
folosi din nou. Vericaţi să nu e puf, păr, etc. în oriciile de intrare şi
de ieşire a aerului, înainte de a-l porni din nou.
9. Este posibil să observaţi un miros caracteristic atunci când folosiţi
acest uscător de păr. Acesta este provocat de ozonul pe care îl
generează şi nu este periculos pentru corpul uman.
Instrucţiuni de siguranţă
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de siguranţă înainte de a folosi acest
uscător de păr. Instrucţiunile de siguranţă explicate aici ajută la folosirea
corectă şi în condiţii de siguranţă a acestui uscător de păr şi vă ajută să
evitaţi vătămarea dvs. sau a altor persoane.
AVERTISMENT: Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos se poate solda
cu incendii, arsuri, scurtcircuite sau electrocutări.
Condiţii electrice
AVERTISMENT:
Acest simbol de pe uscătorul de păr înseamnă “Nu
folosiţi acest uscător de păr în apropierea apei”. Nu
folosiţi acest uscător de păr în apropierea căzilor de baie,
a duşurilor, bazinelor sau altor vase care conţin apă.
1. Opriţi întotdeauna uscătorul de păr (poziţia “0”) după utilizare şi
înainte de a-l scoate din priza de alimentare electrică. Deconectaţi-l
de la priza de alimentare electrică atunci când nu este folosit.
Strângeţi întotdeauna ştecherul după ce îl deconectaţi. Nerespec-
tarea acestor instrucţiuni se poate solda cu incendiu şi/sau un
accident.
2. Înainte de conectarea uscătorului de păr, vericaţi dacă tensiunea
uscătorului de păr corespunde tensiunii locale.
3. Nu tăiaţi, deterioraţi sau modicaţi cablul. Nu trageţi, îndoiţi sau
răsuciţi cablul cu o forţă care nu este necesară. Nu plasaţi obiecte
grele pe cablu şi nu-l lăsaţi să se prindă între obiecte. Nu înfăşuraţi
cablul în jurul uscătorului de păr deoarece acest lucru se poate solda
cu incendiu şi/sau electrocutare. În cazul în care cablul este
deteriorat sau se încinge, opriţi imediat utilizarea acestuia.
4. Când uscătorul de păr este folosit într-o baie, deconectaţi-l după
utilizare deoarece vecinătatea apei reprezintă un risc chiar şi când
uscătorul de păr este oprit.
5. Pentru protecţie suplimentară, se recomandă instalarea unui
dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual de
funcţionare nominal care să nu depăşească 30 mA în circuitul electric
care alimentează baia. Cereţi sfatul instalatorului dvs.
Utilizarea uscătorului de păr
1. Întrerupeţi utilizarea imediat dacă uscătorul de păr nu produce aer
constant şi cablul sau ştecherul sunt deteriorate sau se încing; sau
ştecherul nu se xează bine în priză.
2. Nu introduceţi niciodată obiecte străine în oriciile de intrare sau
ieşire a aerului şi nu le blocaţi în alt mod.
3. Nu folosiţi uscătorul de păr în apropierea materialelor inamabile
cum ar  benzina, tinerul pentru vopsea, spray-uri, etc.
4. Nu folosiţi uscătorul de păr când aveţi mâinile ude.
5. Nu folosiţi sau aşezaţi uscătorul de păr într-o zonă cu umiditate
ridicată. Nu cufundaţi uscătorul de păr în apă.
6. Nu lăsaţi uscătorul de păr la îndemâna copiilor.
7. Asiguraţi-vă că sunt selectate o temperatură şi un ux de aer
adecvate înainte de utilizare.
EH2271_EU.indb 44 2007/11/06 15:41:39
45
Română
Identicarea părţilor componente
Duză
B
Orificiu de ieşire a aerului
C
Orificiu de ieşire abur cu nano-ioni
D
Orificiu de intrare a aerului
E
Buton răcire (Aerul rămâne rece când butonul de răcire este
menţinut apăsat.)
F
Întrerupător
G
Mâner
H
Inel de agăţare
I
Cablu
J
Comutator abur cu nano-ioni
K
Panou încărcare ioni
L
Duză de uscare rapidă cu aer călduţ
M
Difuzor
(Pentru crearea unui păr bogat, coafat şi cu mult volum)
Note
1.
Aburul cu nano-ioni este produs când comutatorul principal este pus
pe poziţia de la 1 la 3 şi comutatorul de abur cu nano-ioni este pus în
poziţia 1.
2. Aburul cu nano-ionii este invizibil cu ochiul liber.
3.
Când aburul cu nano-ioni continuă să lovească părul, acesta se încarcă
negativ. Rezultatul este că aburul cu nano-ioni şi părul încărcat negativ
se resping, făcând dicilă ajungerea aburului cu nano-ioni la păr.
Cu Sistemul de încărcare ioni, trebuie doar să prindeţi împreună panoul
şi mânerul iar încărcarea negativă acumulată în păr se descarcă.
Din acest motiv, aburul cu nano-ioni continuă să pătrundă în păr,
furnizând umiditate şi umezind părul în profunzime până la vârfurile
şuviţelor.
4. Dacă sunteţi preocupat de degradarea părului, puneţi comutatorul
într-o poziţie “ : Healthy (Aer călduţ)” şi “1: Set (Curent de aer
redus)” înainte de utilizare.
5. Dacă doriţi să vă uscaţi părul rapid, îndreptaţi duza de uscare rapidă
cu aer călduţ în direcţia indicată în imagine.
Cum se foloseşte uscătorul de păr
A. Selector de temperatură ( )
: Cool (Aer rece)
: Healthy (Aer călduţ)
: Warm (Aer cald)
: Hot (Aer erbinte)
B. Întrerupător principal ( )
0: Off (Oprit)
1: Set (Curent de aer redus)
2: Dry (Curent de aer puternic)
3: Turbo (Curent de aer foarte puternic)
EH2271_EU.indb 45 2007/11/06 15:41:39
46
Română
6. Pentru persoanele care doresc volum (pentru păr): aplicaţi peria pe
scalp, şi răsuciţi şi deplasaţi difuzorul trasând cercuri largi.
7. Dacă doriţi să vă coafaţi părul, periaţi-l din partea de sus a capului
către vârfurile părului cu peria de pe difuzor.
8. Când folosiţi difuzorul, asiguraţi-vă că sunt selectate temperatura şi
uxul de aer adecvate înainte de utilizare.
9. Este posibil ca efectele ionilor negativi să nu e simţite următoarele
persoane. Cei care au păr ondulat, păr foarte creţ, păr foarte moale,
păr scurt sau care şi-au făcut o îndreptare de permanent în ultimele
trei sau patru luni.
Ce este aburul cu nano-ioni?
(Metoda de producere a aburului cu nano-ioni negativi: descărcare de
înaltă intensitate)
Aceştia sunt microparticule de apă încărcate electric care sunt
descompuse prin aplicarea unui curent de înaltă tensiune asupra apei.
Ei au un diametru egal cu aproximativ 1/100 dintr-o particulă de abur,
aşa că sunt invizibili cu ochiul liber. Apa (umezeala) din aer este
adunată pentru a produce abur cu nano-ioni, aşa că ei ar putea să nu
e produşi în funcţie de mediul de utilizare. (Aceasta se întâmplă pentru
că este dicil de adunat apa (umezeala) din aer când temperatura sau
umiditatea sunt scăzute.) În acest timp se produc ionii negativi.
Cum funcţionează aburul cu nano-ioni
În general, părul are proprietăţi care îl fac să se încarce uşor cu
electricitate pozitivă. Aceste proprietăţi atrag aburul cu nano-ioni
încărcaţt puternic negativ care pătrunde în părul umezit. Mai departe, ei
fac părul uşor acid, strâng cuticulele şi vă păstrează părul puternic,
elastic şi sănătos.
Reparaţii şi întreţinere a uscătorului de păr
1. Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau modicaţi dvs. uscătorul de păr.
2. Dacă ştecherul sau cablul sunt deteriorate, opriţi utilizarea acestuia
imediat şi contactaţi un centru de service autorizat Panasonic.
3. Dacă aerul devine frecvent rece şi apar uneori scântei atunci când
uscătorul de păr suă aer cald, s-a acumulat praf la oriciul de intrare a
aerului şi/sau oriciul de ieşire a aerului sau oriciul de intrare a aerului
este blocat de părul sau de mâinile dvs. (Acest fenomen este rezultatul
întrerupătorului termic al uscătorului de păr. Scânteile nu reprezintă un
pericol în sine.) Glisaţi întrerupătorul principal în poziţia “oprit” şi
îndepărtaţi praful care s-a acumulat.
4. Dacă scânteile apar în interiorul oriciului de abur cu nano-ioni,
electrozii s-au murdărit, ceea ce duce la o descărcare anormală. Dacă
se întâmplă acest lucru, curăţaţi interiorul oriciilor de abur cu nano-
ioni.
Metodă de curăţare
Curăţaţi numai după ce opriţi alimentarea şi scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
Folosiţi un beţişor cu vată pentru a şterge uşor (cam de 5 ori)
centrul piesei care se aă în interiorul oriciilor de abur cu nano-ioni.
Recomandăm ca acest beţişor de vată să e produs pentru utilizare
la bebeluşi. Se pot folosi şi beţişoare cu vată obişnuită, dar pot 
dicil de introdus în oricii.
Specicaţii
Model nr.: EH2271
Tensiune 220 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz 240 V 50-60 Hz
Ieşire 1700 W 1850 W 2000 W
Dimensiuni
277 (W)
115 (D)
227 (H) mm
Accesoriu Duză, Duză de uscare rapidă cu aer călduţ, Difuzor
Zgomot aerian
cu duză: 78 (dB(A) re 1pW)
cu duză de uscare rapidă cu aer călduţ: 78 (dB(A) re 1pW)
cu difuzor: 79 (dB(A) re 1pW)
EH2271_EU.indb 46 2007/11/06 15:41:39
67
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické a
elektronické produkty, pre bližšie informácie
kontaktujte, prosím, svojho miestneho
predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo
Európskej únie
Tento symbol je platný iba v Európskej únii.
Ak si prajete zlikvidovať tento produkt, pre
bližšie informácie kontaktujte, prosím, vaše
miestne úrady alebo predajcu a informujte
sa o správnej metóde likvidácie.
Română
Informaţii pentru utilizatori, privind
eliminarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (proprietate particulară)
Acest simbol, de pe produse
şi/sau documentele
însoţitoare, are semnicaţia că
produsele electrice şi
electronice uzate nu trebuiesc
amestecate cu deşeurile
menajere generale.
În scopul aplicării unui
tratament corespunzător, recuperării şi
reciclării, vă rugăm să predaţi aceste
produse la punctele de colectare
desemnate, unde vor  acceptate gratuit. Ca
o alternativă, în unele ţări, există
posibilitatea să returnaţi produsele
dumneavoastră uzate furnizorului cu
amănuntul, în momentul achiziţionării unui
produs echivalent nou.
Eliminarea corectă a acestor produse uzate
va ajuta la economisirea unor resurse
Magyar
Tájékoztató az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a
termékeken és/vagy a
mellékelt dokumentumokon, az
elhasznált elektromos és
elektronikus termékeket nem
szabad keverni az általános
háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés,
visszanyerés és újrahasznosítás érdekében
kérjük, szállítsák az ilyen termékeket
a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
térítésmentesen átveszik azokat. Más
lehetőségként bizonyos országokban a
termékeket a helyi kiskereskedője is
visszaveheti, amennyiben hasonló, új
terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az
egészségre esetleg ártalmas hatásokat,
amelyeket a hulladékok helytelen kezelése
egyébként okozhat. Kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi hatósággal további
információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő
hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben
a használt termék elemet vagy akkumulátort
tartalmaz, kérjük, a helyi környezetvédelmi
előírások betartásával, külön ártalmatlanítsa
ezeket.
valoroase şi la prevenirea oricăror efecte
potenţial negative asupra sănătăţii umane şi
a mediului înconjurător, care, în caz contrar
ar putea  cauzate prin manipularea
necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru mai
multe detalii privind cele mai apropiate
puncte de colectare, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale.
Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de
deşeuri se pot aplica amenzi, în
conformitate cu legislaţia naţională.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea
Europeană
Dacă doriţi să vă debarasaţi de
echipamente electrice şi electronice, vă
rugăm să contactaţi distribuitorul sau
furnizorul dumneavoastră, pentru mai multe
informaţii.
Informaţii privind eliminarea deşeurilor în
ţările din afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil numai în Uniunea
Europeană.
Dacă doriţi să eliminaţi acest tip de produse
uzate, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale sau distribuitorul şi să aaţi metoda
corectă de eliminare.
EH2271_EU.indb 67 2007/11/06 15:41:44
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Panasonic EH 2271 Manual de utilizare

Categorie
Coafori
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru