Panasonic EH5571 Instrucțiuni de utilizare

Marca
Panasonic
Categorie
coafori
Model
EH5571
Tip
Instrucțiuni de utilizare
44
Română
ATENŢIE
1. Nu puneţi mâinile pe orificiile de ieşire a aerului şi nu le folosiţi dacă
sunt deteriorate.
2. Folosiţi uscătorul de păr numai în scopurile pentru care a fost
conceput. A nu se folosi de către copii.
3. Nu folosiţi uscătorul de păr dacă este deteriorat.
4. Nu atingeţi elementele ataşate deoarece se încing în timpul şi după
utilizare.
5. Asiguraţi-vă că părul nu este prins în orificiile de ieşire a aerului.
6. Nu folosiţi tiner, benzină sau orice alt solvent pentru a curăţa
uscătorul de păr.
7. Acest uscător de păr este echipat cu un echipament automat de
protecţie la supraîncălzire. Dacă uscătorul de păr de
supraîncălzeşte, va comuta în modul aer rece. Opriţi uscătorul de
păr şi deconectaţi-l de la priza de curent. Lăsaţi-l să se răcească
câteva minute înainte de a-l folosi din nou. Verificaţi să nu fie puf,
păr, etc. în orificiile de intrare şi de ieşire a aerului, înainte de a-l
porni din nou.
8. Este posibil să observaţi un miros caracteristic atunci când folosiţi
acest uscător de păr. Acesta este provocat de ozonul pe care îl
generează şi nu este periculos pentru corpul uman.
Instrucţiuni de siguranţă
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de siguranţă înainte de a folosi acest
uscător de păr. Instrucţiunile de siguranţă explicate aici ajută la folo-
sirea corectă şi în condiţii de siguranţă a acestui uscător de păr şi vă
ajută să evitaţi vătămarea dvs. sau a altor persoane.
AVERTISMENT: Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos se poate
solda cu incendii, arsuri, scurtcircuite sau
electrocutări.
Condiţii electrice
AVERTISMENT: Acest simbol de pe uscătorul de păr înseamnă
“Nu folosiţi acest uscător de păr în apropierea
apei”. Nu folosiţi acest uscător de păr în apro-
pierea căzilor de baie, a duşurilor, bazinelor
sau altor vase care conţin apă.
1. Opriţi întotdeauna uscătorul de păr (poziţia “0”) după utilizare şi
înainte de a-l scoate din priza de alimentare electrică. Deconecta-
ţi-l de la priza de alimentare electrică atunci când nu este folosit.
Strângeţi întotdeauna ştecherul după ce îl deconectaţi. Nerespec-
tarea acestor instrucţiuni se poate solda cu incendiu şi/sau un
accident.
2. Înainte de conectarea uscătorului de păr, verificaţi dacă tensiunea
uscătorului de păr corespunde tensiunii locale.
3. Nu tăiaţi, deterioraţi sau modificaţi cablul. Nu trageţi, îndoiţi sau
răsuciţi cablul cu o forţă care nu este necesară. Nu plasaţi obiecte
grele pe cablu şi nu-l lăsaţi să se prindă între obiecte. Nu înfăşuraţi
cablul în jurul uscătorului de păr deoarece acest lucru se poate
solda cu incendiu şi/sau electrocutare. În cazul în care cablul este
deteriorat sau se încinge, opriţi imediat utilizarea acestuia.
4. Instalarea unui dispozitiv cu un curent de întrerupere nominal vă
oferă siguranţă suplimentară prin asigurarea faptului că nu se
depăşesc 30 mA în instalaţia casnică. Pentru orice întrebări
solicitaţi consultanţă din partea unui electrician calificat.
Utilizarea uscătorului de păr
1. Întrerupeţi utilizarea imediat dacă uscătorul de păr nu produce aer
constant şi cablul sau ştecherul sunt deteriorate sau se încing; sau
ştecherul nu se fixează bine în priză.
2. Nu introduceţi niciodată obiecte străine în orificiile de intrare sau
ieşire a aerului şi nu le blocaţi în alt mod.
3. Nu folosiţi uscătorul de păr în apropierea materialelor inflamabile
cum ar fi benzina, tinerul pentru vopsea, spray-uri, etc.
4. Nu folosiţi uscătorul de păr când aveţi mâinile ude.
5. Nu folosiţi şi nu puneţi uscătorul de păr în baie sau în zone cu
umiditate ridicată. Nu cufundaţi uscătorul de păr în apă.
6. Nu lăsaţi uscătorul de păr la îndemâna copiilor.
EH5571_EU.indb 44 2006/09/21 18:23:16
45
Română
Duză
Orificiu de ieşire a aerului
Orificiu de ieşire ioni negativi (Câte unul
de fiecare parte)
Orificiu de intrare a aerului (Demontabil)
Buton răcire (Aerul rămâne rece când
butonul de răcire este menţinut apăsat.)
Panou încărcare ioni
EH5572
EH5573
Întrerupător
Mâner
Inel de agăţare
Cablu
Difuzor
EH5573
(Pentru crearea unui păr bogat cu mult
volum)
Identificarea părţilor componente
Note
1. Ionii negativi sunt produşi când întrerupătorul principal este în
poziţiile de la 1 la 3.
2. Ionii negativi sunt invizibili cu ochiul liber.
3. Ionii negativi aderă uşor la părul dvs. dacă ataşaţi panoul de
încărcare ioni.
Tehnologia ionică Panasonic
Uscătorul de păr Panasonic foloseşte ionii negativi pentru a reduce
deteriorarea produsă de căldură la uscarea părului. Ionii negativi
reduc electricitatea statică acumulată şi ajută la păstrarea părului
dvs. în stare excelentă, lăsând umezeala să pătrundă adânc în păr
şi apoi să rămână acolo.
Note - Este posibil ca efectele ionilor negativi să nu fie simţite
următoarele persoane. Cei care au păr ondulat, păr foarte creţ, păr
foarte moale, păr scurt sau care şi-au făcut o îndreptare de
permanent în ultimele trei sau patru luni.
Reparaţii şi întreţinere a uscătorului de păr
1.
Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau modificaţi dvs. uscătorul de păr.
2. Dacă ştecherul sau cablul sunt deteriorate, opriţi utilizarea acestuia
imediat şi contactaţi un centru de service autorizat Panasonic.
3. Dacă aerul devine frecvent rece şi apar uneori scântei atunci când
uscătorul de păr suflă aer cald, s-a acumulat praf la orificiul de
intrare a aerului şi/sau orificiul de ieşire a aerului sau orificiul de
intrare a aerului este blocat de părul sau de mâinile dvs. (Acest
fenomen este rezultatul întrerupătorului termic al uscătorului de păr.
Scânteile nu reprezintă un pericol în sine.) Glisaţi întrerupătorul
principal în poziţia “oprit” şi îndepărtaţi praful care s-a acumulat.
4. Dacă scânteile apar în interiorul orificiului de ioni negativi, electrozii
s-au murdărit, ceea ce duce la o descărcare anormală. Dacă se
întâmplă acest lucru, curăţaţi interiorul orificiilor de ioni negativi.
Metodă de curăţare
Curăţaţi numai după ce opriţi alimentarea şi scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
Folosiţi un beţişor cu vată pentru a şterge uşor (cam de 5 ori)
centrul piesei care se află în interiorul orificiilor de ioni negativi.
Recomandăm ca acest beţişor de vată să fie produs pentru
utilizare la bebeluşi. Se pot folosi şi beţişoare cu vată obişnuită,
dar pot fi dificil de introdus în orificii.
Cum se foloseşte uscătorul de păr
A. Selector de temperatură
: Aer rece
: Aer călduţ
: Aer cald
: Aer fierbinte
B. Întrerupător principal
0: Oprit
1: Curent de aer redus
2: Curent de aer puternic
3: Curent de aer foarte puternic
Difuzor:
Aplicaţi peria pe scalp şi rotiţi
şi mişcaţi difuzorul în jur ca
şi cum aţi trasa cercuri largi.
EH5571_EU.indb 45 2006/09/21 18:23:17
46
Română
Specificaţii
Model nr.: EH5571
Tensiune 220 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz 240 V 50-60 Hz
Ieşire 1500 W 1650 W 1800 W
Dimensiuni
272 (W) 102 (D) 229 (H) mm
(Cu duză)
Accesoriu Duză
Model nr.: EH5572/EH5573
Tensiune 220 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz 240 V 50-60 Hz
Ieşire 1700 W 1850 W 2000 W
Dimensiuni
272 (W) 102 (D) 229 (H) mm
(Cu duză)
Accesoriu
Duză
EH5572
EH5573
, difuzor
EH5573
Zgomot aerian
Cu duză: 83 (dB(A) re 1pW)
Fără duză: 84 (dB(A) re 1pW)
Cu difuzor: 87 (dB(A) re 1pW)
EH5573
Informaţii pentru utilizatori, privind eliminarea
echipamentelor electrice şi electronice uzate
(proprietate particulară)
Acest simbol, de pe produse şi/sau documentele
însoţitoare, are semnificaţia că produsele electrice şi
electronice uzate nu trebuiesc amestecate cu deşeurile
menajere generale.
În scopul aplicării unui tratament corespunzător,
recuperării şi reciclării, vă rugăm să predaţi aceste
produse la punctele de colectare desemnate, unde vor
fi acceptate gratuit. Ca o alternativă, în unele ţări, există posibilitatea
să returnaţi produsele dumneavoastră uzate furnizorului cu
amănuntul, în momentul achiziţionării unui produs echivalent nou.
Eliminarea corectă a acestor produse uzate va ajuta la economisirea
unor resurse valoroase şi la prevenirea oricăror efecte potenţial
negative asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, care, în
caz contrar ar putea fi cauzate prin manipularea necorespunzătoare
a deşeurilor. Pentru mai multe detalii privind cele mai apropiate
puncte de colectare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale.
Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deşeuri se pot aplica
amenzi, în conformitate cu legislaţia naţională.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să vă debarasaţi de echipamente electrice şi electronice,
vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră,
pentru mai multe informaţii.
Informaţii privind eliminarea deşeurilor în ţările din afara Uniunii
Europene
Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană.
Dacă doriţi să eliminaţi acest tip de produse uzate, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale sau distribuitorul şi să aflaţi metoda
corectă de eliminare.
EH5571_EU.indb 46 2006/09/21 18:23:17
/

Acest manual este potrivit și pentru