Powerplus POWAIR0010 Manualul proprietarului

Marca
Powerplus
Model
POWAIR0010
Tip
Manualul proprietarului
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 DOMENII DE UTILIZARE ................................................................................2
2 DESCRIERE (FIG. A) ......................................................................................2
3 CONŢINUTUL PACHETULUI ..........................................................................2
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ ............................................2
5 ALIMENTAREA CU AER ................................................................................3
6 LUBRIFIEREA .................................................................................................4
7 IMPORTANT! ...................................................................................................4
8 ÎNCĂRCAREA ŞI EXPLOATAREA .................................................................4
9 ÎNTREŢINEREA ...............................................................................................5
10 DATE TEHNICE ...............................................................................................5
11 ZGOMOT .........................................................................................................6
12 DEPANAREA ..................................................................................................6
13 MEDIU..............................................................................................................8
14 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ..............................................................8
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com
MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT PNEUMATICĂ
POWAIR0010
1 DOMENII DE UTILIZARE
Maşina de înşurubat cu impact pneumatică este o sculă pneumatică portabilă, utilizată la
înşurubarea şi deşurubarea piuliţelor, a bolţurilor şi a şuruburilor filetate, cu schimbarea
sculelor introduse.
AVERTISMENT! Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual şi instrucţiunile generale privind siguranţa, înainte de utilizarea
aparatului electric. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le
transmite şi aceste instrucţiuni
2 DESCRIERE (FIG. A)
1. Declanşator
2. Cuplaj
3. Regulator de debit de aer
4. Comutator de inversare a direcţiei
5. Admisie ulei
3 CONŢINUTUL PACHETULUI
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Îndepărtaţi ambalajele rămase, precum şi suporturile de transport al pachetului (dacă
există).
Verificaţi prezenţa tuturor articolelor din pachet.
Verificaţi dacă aparatul, cordonul de alimentare, fişa de alimentare şi toate
accesoriile sunt intacte în urma transportului.
Păstraţi ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanţie. Aruncaţi doar
la punctele locale de reciclare a deşeurilor.
AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu
pungi de plastic! Pericol de sufocare!
1 maşină de înşurubat pneumatică
10 chei tubulare
1 prelungitor
1 cheie hex
1 mini-gresor
1 duză
1 cutie
1 manual
În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ
La utilizarea acestei maşini de înşurubat respectaţi toate regulile, condiţiile şi
reglementările de siguranţă în atelier.
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
Când utilizaţi scule pneumatice nu purtaţi ceasuri, brăţări, inele sau haine largi.
AVERTISMENT Înainte de a înlocui accesoriile sau de a efectua lucrări de service,
deconectaţi de la alimentarea cu aer.
Păstraţi maşina în bună stare şi înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate. Utilizaţi doar
piese originale. Piesele neautorizate pot fi periculoase.
AVERTISMENT Verificaţi menţinerea presiunii corecte a aerului. Nu depăşiţi această
presiune! Recomandăm 90 psi.
Feriţi furtunul de aer de căldură, ulei şi muchii ascuţite. Verificaţi uzura furtunului de
aer înainte de fiecare utilizare şi asiguraţi-vă că toate racordurile sunt sigure.
Utilizaţi doar chei tubulare de impact destinate utilizării cu maşina de înşurubat cu
impact.
Utilizaţi dispozitive aprobate de protecţie pentru ochi / mască de protecţie şi protecţii
pentru mâini.
AVERTISMENT Din cauza posibilei prezenţe a prafului de azbest de la garniturile de
frână, atunci când se lucrează în zona sistemului de frâne al vehiculului, se
recomandă utilizarea unei protecţii respiratorii adecvate.
straţi-vă echilibrul corect pe picioare. Asiguraţi-vă că podeaua nu este alunecoasă
şi purtaţi încălţăminte care nu alunecă.
Nu permiteţi accesul copiilor şi al persoanelor neimplicate în operaţiune în zona de
lucru.
NU utilizaţi maşina de înşurubat pentru o sarcină pentru care nu a fost concepută.
NU utilizaţi maşina de înşurubat dacă este deteriorată sau credeţi că este defectă.
NU utilizaţi maşina de înşurubat dacă nu aţi fost instruit cu privire la utilizarea ei de
către o persoană calificată.
NU transportaţi maşina trăgând de furtunul de aer spre dvs. sau spre alte persoane.
NU îndreptaţi aerul de la furtunul de aer spre dvs. sau spre alte persoane.
Când nu utilizaţi aparatul, deconectaţi de la alimentarea de aer şi depozitaţi-l într-un
loc sigur, uscat şi în care nu se permite accesul copiilor.
5 ALIMENTAREA CU AER
Asiguraţi-vă că supapa de aer a maşinii (sau declanşatorul) este în poziţia “off”
înainte de conectarea alimentării cu aer.
Presiunea aerului trebuie să fie 90 psi, iar debitul de aer trebuie să respecte
specificaţiile.
AVERTISMENT Asiguraţi-vă că alimentarea cu aer nu conţine impurităţi şi că nu
depăşeşte 90 psi în timpul utilizării maşinii de înşurubat. O presiune prea mare a
aerului şi un aer cu impurităţi vor reduce durata de viaţă a produsului din cauza uzurii
excesive şi pot fi periculoase deoarece pot duce la rănirea persoanelor şi la
provocarea de daune materiale.
Goliţi zilnic rezervorul de apă. Prezenţa apei pe conducta de aer va deteriora maşina.
Curăţaţi săptămânal filtrul de admisie a aerului.
Pentru a se compensa furtunurile de aer neobişnuit de lungi (peste 8 metri),
presiunea conductei trebuie crescută. Diametrul furtunului trebuie să fie 3/8”.
Feriţi furtunul de căldură, ulei şi muchii ascuţite. Verificaţi gradul de uzură a furtunului
şi asiguraţi-vă că toate racordurile sunt sigure.
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 4 www.varo.com
6 LUBRIFIEREA
Pentru a se creşte durata de viaţă a maşinii şi a se menţine funcţionarea continuă, se
recomandă montarea unui ansamblu automat filtru regulator - gresor (Fig. 1) Gresorul în
linie trebuie verificat cu regularitate şi alimentat cu ulei pentru aparate pneumatice.
Reglarea corectă a gresorului ansamblului se face prin aşezarea unei coli de hârtie lângă
orificiile de evacuare şi menţinerea regulatorului în poziţia deschisă timp de aproximativ 30
de secunde. Gresorul este reglat corect atunci când o pată subţire de ulei se strânge pe
hârtie. Evitaţi cantităţile excesive de ulei.
Dacă maşina trebuie depozitată o perioadă extinsă de timp (peste noapte, în weekend, etc.)
maşina trebuie unsă din abundenţă în tot acest timp. Maşina trebuie lăsată să funcţioneze
30 de secunde pentru a lăsa uleiul se distribuie uniform în întreaga maşină. Maşina
trebuie depozitată într-un mediu curat şi uscat.
Cel mai important aspect este ca maşina să fie corect unsă, păstrându-se gresorul
conductei de aer umplut şi reglat corect. Fără o ungere corectă, maşina nu va
funcţiona corect, iar piesele se vor uza.
Utilizaţi gresorul adecvat în gresorul admisiei de aer. Gresorul trebuie să aibă debit
scăzut sau variabil de aer şi trebuie menţinut umplut la nivelul corect. Utilizaţi doar
lubrifianţii recomandaţi, special destinaţii utilizărilor pneumatice. Alte produse pot
deteriora componentele de cauciuc ale sculelor, inelele toroidale şi alte componente
de cauciuc.
7 IMPORTANT!
Dacă nu este instalat niciun filtru/regulator de presiune/gresor la sistemul de aer comprimat,
aparatele pneumatice trebuie unse cu 2-6 picături de ulei, minim o dată pe zi sau după
fiecare două ore de utilizare. Această operaţie se face direct de la cuplajul tată sau de la
şurubul (ULEI) prevăzute în acest scop pe lateralul carcasei aparatului.
Şi ungerea automată este posibilă, dacă se utilizează minigresorul furnizat care trebuie
montat între conectorul filetat al aparatului şi cuplajul tată. Asiguraţi- gresorul este
permanent umplut cu ulei adecvat.
Fig 1
1. Sculă
2. Racord rapid
3. Cuplaj rapid
4. Furtun de aer
5. Racord rapid
6. Cuplaj rapid
7. Lubrificator
8. Regulator
9. Filtru
10. Supapă de închidere
11. Compresor de aer
8 ÎNCĂRCAREA ŞI EXPLOATAREA
AVERTISMENT: Asiguraţi-că citiţi, înţelegeţi şi aplicaţi instrucţiunile de
siguranţă înainte de utilizare.
1. Utilizaţi doar chei tubulare de impact destinate utilizării cu maşina de înşurubat cu
impact.
2. Racordaţi maşina la furtunul de aer.
3. Aşezaţi cheia tubulară de impact peste piuliţa şi apăsaţi declanşatorul pentru a
acţiona maşina.
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 5 www.varo.com
4. Pentru schimbarea direcţiei, apăsaţi butonul din partea de sus a mânerului. Direcţia
.R. este pentru înapoi şi “F” pentru înainte
5. Debitul de aer trebuie reglat prin reglarea supapei de debit de la baza mânerului.
6. Asiguraţi-vă că alimentarea cu aer nu conţine impurităţi şi că nu depăşeşte 90 psi în
timpul utilizării maşinii de înşurubat. O presiune prea mare a aerului şi un aer cu
impurităţi vor reduce durata de viaţă a produsului din cauza uzurii excesive şi pot fi
periculoase deoarece pot duce la rănirea persoanelor şi la provocarea de daune
materiale.
7. Nu permiteţi accesul copiilor la scule şi la locurile unde se lucrează.
NU utilizaţi forţă suplimentară asupra maşinii pentru a scoate o piuliţă.
Nu lăsaţi maşina funcţioneze în gol o perioadă mare de timp deoarece
acest lucru va scurta durata de viaţă a sculei.
9 ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Înainte de a înlocui accesoriile sau de a efectua lucrări de
service sau de întreţinere, deconectaţi de la alimentarea cu aer. Înlocuiţi
sau reparaţi componentele deteriorate. Utilizaţi doar piese originale.
Piesele neautorizate pot fi periculoase.
1. Ungeţi zilnic maşina de înşurubat pneumatică turnând câteva picături de ulei pentru
scule pneumatice în admisia de aer.
2. Nu utilizaţi chei tubulare de impact deteriorate sau uzate.
3. Pierderea de putere sau funcţionarea neregulată pot avea următoarele explicaţii:
4. Golire excesivă a conductei de aer. Umezeală sau obturare a conductei de aer.
Dimensiune sau tip incorect de racorduri furtun. Pentru a remedia, verificaţi admisia
de aer şi respectaţi următoarele instrucţiuni.
5. Depunerile de particule de şlefuit sau de clei pot reduce de asemenea performanţa
maşinii. Dacă modelul dv. are un filtru de aer (aflat în zona admisiei de aer),
scoateţi filtrul şi curăţaţi-l.
6. Când nu utilizaţi maşina, deconectaţi de la alimentarea de aer, curăţaţi maşina şi
depozitaţi-o într-un loc sigur, uscat şi în care nu se permite accesul copiilor.
10 DATE TEHNICE
Model
POWAIR0010
Turaţie de mers în gol
7000 min-1
Cuplu maxim
310 Nm
Presiune aer
6,3 bar / 91 psi
Dimensiune admisie aer
¼”
Consum mediu aer
114 l/min
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 6 www.varo.com
11 ZGOMOT
Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K = 3)
Nivel de presiune acustică LpA
84 dB(A)
Nivel de putere acustică LwA
95 dB(A)
ATENŢIE! Presiunea acustică poate depăşi 85 dB(A), caz în care trebuie
purtat un dispozitiv de protecţie auditivă.
aw (Vibraţie):
3.3 m/s2
K = 0.8 m/s²
12 DEPANAREA
Următorul formular enumeră problemele şi soluţiile ce apar în mod obişnuit. Citiţi cu atenţie
şi respectaţi indicaţiile.
AVERTISMENT:La apariţia unuia dintre următoarele simptome pe durata
exploatării, opriţi imediat maşina pentru a evita rănirea gravă. Reparaţiile
sau înlocuirea sculei se pot face doar de personalul calificat sau de centrul
de service autorizat.
Înainte de a efectua reparaţii sau reglaje, deconectaţi maşina de la
alimentarea cu aer. La înlocuirea inelelor toroidale sau a cilindrului, înainte
de montaj ungeţi cu ulei pentru scule pneumatice.
CAUZE POSIBILE
REMEDII
Piesele motorului sunt
uzate.
Ungerea carcasei ambreiajului.
Verificaţi să nu existe prea mult ulei în
ambreiaj. Carcasele ambreiajului
trebuie să fie doar pe jumătate pline.
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 7 www.varo.com
CAUZE POSIBILE
REMEDII
Camele ambreiajului
sunt uzate sau lipite din
lipsă de lubrifiant.
Umplerea excesivă poate provoca
rezistenţa la piesele ambreiajului la
mare viteză, de ex. maşina de
înşurubat unsă/lubrifiată în mod
obişnuit necesită 1⁄2 uncie (14 grame)
de ulei.
NOTĂ: Căldura indică în
mod obişnuit ungerea
insuficientă a camerei.
Condiţiile de exploatare
dificile pot necesita o
ungere mai frecventă.
Piesele motorului sunt
blocate de impurităţi.
Verificaţi dacă nu este înfundat filtrul
de admisie aer.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer, ca în
instrucţiuni.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, dacă este cazul.
Repetaţi paşii de mai sus, dacă este
cazul
Regulatorul de putere
este în poziţia închis
Debit de aer blocat de
impurităţi.
Una sau mai multe
palete ale motorului
sunt blocate din cauza
acumulării de material.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, acolo unde se poate.
Loviţi uşor carcasa motorului cu un
ciocan de plastic.
Decuplaţi alimentarea.
Eliberaţi motorul rotind manual tija de
acţionare, dacă este cazul.
Inelele toroidale ale
clapetei de gaz sunt
dislocate de la scaunul
supapei de admisie.
Fixaţi inelul toroidal.
Notă: Reparaţiile trebuie efectuate doar de personal calificat
POWAIR0010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 8 www.varo.com
13 MEDIU
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer, ci depozitaţi-l într-un mod sigur pentru mediu.
14 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declară că
produsul: Maşină de înşurubat cu impact pneumatică
marcă de comerţ: PowerPlus
model: POWAIR0010
este în conformitate cu specificaţiile esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivelor
Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare
neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declaraţii.
Directivele europene (inclusiv, da este cazul, amendamentele lor, până la data
semnăturii);
2006/42/EC
Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la
data semnăturii);
EN ISO 11148-6: 2012
Persoana care păstrează documentaţia tehnică : Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van
Rompuy N.V.
Subsemnatul acţionează în numele Directorului general executiv al societăţii,
Ludo Mertens
Manager de certificare
02/01/2020, Lier - Belgium
/