Powerplus POWAIR0011 Manualul proprietarului

Marca
Powerplus
Model
POWAIR0011
Tip
Manualul proprietarului
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 DOMENII DE UTILIZARE ................................................................................2
2 DESCRIERE (FIG. A) ......................................................................................2
3 CONŢINUTUL PACHETULUI ..........................................................................2
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ ............................................2
5 ALIMENTAREA CU AER ................................................................................3
6 LUBRIFIEREA .................................................................................................3
7 IMPORTANT! ...................................................................................................4
8 ÎNCĂRCAREA ŞI EXPLOATAREA (FIG. 2 & FIG. 3) .....................................4
9 ÎNTREŢINERE .................................................................................................4
10 DEPOZITAREA ...............................................................................................4
11 DATE TEHNICE ...............................................................................................4
12 ZGOMOT .........................................................................................................5
13 DEPANARE .....................................................................................................5
14 MEDIU..............................................................................................................6
15 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ..............................................................7
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com
MAŞINĂ PNEUMATICĂ DE POLIZAT
POWAIR0011
1 DOMENII DE UTILIZARE
Setul maşinii de polizat este conceput pentru polizare, şlefuire, debavurare şi netezirea
marginilor ascuţite. Maşina de polizat utilizează piatră de polizare cu tijă standard de 1/4".
Setul conţine şi manşon de strângere de 1/8" şi 10 pietre de polizare utile.
AVERTISMENT! Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual şi instrucţiunile generale privind siguranţa, înainte de utilizarea
aparatului electric. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le
transmite şi aceste instrucţiuni
2 DESCRIERE (FIG. A)
1. Declanşator
2. Piedica declanşatorului
3. Cuplaj
4. Ax
5. Pietre de polizare
3 CONŢINUTUL PACHETULUI
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Îndepărtaţi ambalajele rămase, precum şi suporturile de transport (dacă există).
Verificaţi prezenţa tuturor articolelor din pachet.
Verificaţi dacă aparatul, cordonul de alimentare, fişa de alimentare şi toate
accesoriile sunt intacte în urma transportului.
Păstraţi ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanţie. Aruncaţi doar
la punctele locale de reciclare a deşeurilor.
AVERTISMENT Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu
pungi de plastic! Pericol de sufocare!
1 maşină pneumatică de polizat
5 pietre de polizare de ¼”
5 pietre de polizare de ⅛”
2 chei
1 manşon de strângere de ⅛”
1 duză
1 cutie din plastic
1 manual
În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ
Această maşină de polizat este parte dintr-un sistem de presiune înaltă. Nu depăşiţi
presiunea maximă de funcţionare a maşinii pneumatice. Maşina pneumatică de
polizat poate exploda şi poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
Deconectaţi maşina pneumatică de polizat de la compresorul de aer înainte de a
schimba uneltele sau accesoriile, înainte de service sau cât timp maşina nu
funcţionează.
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie şi echipament de protecţie a auzului în
timpul funcţionării.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii, obiecte ce pot fi prinse de piesele în
mişcare şi pot duce la vătămarea gravă.
Nu apăsaţi declanşatorul în timpul racordării la furtunul de aer.
Nu porniţi niciodată maşina dacă nu este utilizată la o piesă de lucru. Accesoriile
trebuie fixate în siguranţă.
Asiguraţi-vă înainte de fiecare utilizare dacă toate racordurile sunt montate în
siguranţă şi verificaţi dacă furtunurile de aer sunt slăbite sau uzate.
AVERTISMENT! Decuplaţi sursa de aer înainte de instalare şi înainte de efectuarea
oricărei lucrări de întreţinere.
5 ALIMENTAREA CU AER
Sursa de aer TREBUIE să aibă o capacitate mai mare decât necesarul de aer al
maşinii. Compresorul de aer recomandat este de ľ CP.
Furtun de aer: Este recomandată utilizarea unui furtun de aer de 3 m sau de 7,5 m
cu diametru interior de 5 mm şi filete PT de 1/4". Totuşi, furtunurile mai lungi de 7,5
metri trebuie să aibă un diametru interior de 10 mm şi chiar 12 mm, pentru a asigura
un randament corespunzător şi pentru comoditate. Utilizarea fitingurilor sau a
furtunurilor de aer prea mici poate duce la o scădere a presiunii şi o reducere a
puterii maşinii pneumatice.
AVERTISMENT! Feriţi furtunurile de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Înlocuiţi furtunurile deteriorate, slăbite sau uzate. Nu transportaţi niciodată
maşina ţinând de furtun şi nu trageţi de furtun pentru a deplasa maşina sau
compresorul. Se recomandă utilizarea filtrelor de aer şi a gresoarelor pentru
admisia de aer.
6 LUBRIFIEREA
Pentru a se creşte durata de viaţă a maşinii şi a se menţine funcţionarea continuă, se
recomandă montarea unui ansamblu automat filtru regulator - lubrificator (Fig. 1)
Lubrificatorul în linie trebuie verificat cu regularitate şi alimentat cu ulei pentru scule
pneumatice.
Reglarea corectă a lubrificatorului în linie se face prin aşezarea unei coli de hârtie lângă
orificiile de evacuare şi menţinerea regulatorului în poziţia deschisă timp de aproximativ 30
de secunde. Lubrificatorul este reglat corect atunci când o pată subţire de ulei se strânge
pe hârtie. Evitaţi cantităţile excesive de ulei.
Dacă maşina trebuie depozitată o perioadă mai mare de timp (peste noapte, în weekend,
etc.) maşina trebuie unsă din abundenţă în tot acest timp. Maşina trebuie lăsată să
funcţioneze 30 de secunde pentru a permite uleiului se distribuie uniform în întreaga
maşină. Maşina trebuie depozitată într-un mediu curat şi uscat.
Este foarte important ca maşina să fie corect unsă, păstrându-se lubrificatorul
conductei de aer umplut şi corect reglat. În absenţa unei ungeri corecte, maşina nu
va funcţiona corect, iar piesele se vor uza.
Utilizaţi lubrificatorul adecvat în lubrificatorul admisiei de aer. Lubrificatorul trebuie să
aibă debit scăzut sau variabil de aer şi trebuie menţinut umplut la nivelul corect.
Utilizaţi doar lubrifianţii recomandaţi, special destinaţii utilizărilor pneumatice. Alte
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 4 www.varo.com
produse pot deteriora componentele de cauciuc ale sculelor, inelele toroidale şi alte
componente de cauciuc.
7 IMPORTANT!
Dacă la sistemul de aer nu se instalează un filtru/regulator/lubrificator, sculele pneumatice
trebuie unse măcar o dată pe zi sau la 2 ore de funcţionare, cu 2-6 picături de ulei, în funcţie
de mediul de lucru, direct prin racordul tată al carcasei maşinii.
Fig. 1
1. Sculă
2. Racord rapid
3. Cuplaj rapid
4. Furtun de aer
5. Racord rapid
6. Cuplaj rapid
7. Lubrificator
8. Regulator (0 8,5 bar)
9. Filtru
10. Supapă de închidere
11. Compresor de aer
8 ÎNCĂRCAREA ŞI EXPLOATAREA (FIG. 2 & FIG. 3)
Înainte de fiecare utilizare, goliţi apa din rezervorul compresorului de aer şi condensul
de pe conductele de aer. După ştergerea umezelii compresorului de aer şi lubrifierea
maşinii de polizat, racordaţi la un furtun de aer de dimensiunea recomandată.
Utilizaţi cheile manuale furnizate pentru a scoate capacul de înlocuire a manşonului
de strângere şi pentru a monta pietrele de şlefuire.
Maşina are o turaţie de 22.000 rpm, de aceea ea poate îndepărta rapid mult material
- câteodată mai mult decât aţi dori. De aceea, este important, pentru multe dintre
lucrări, să atingeţi uşor materialul. Faceţi opriri dese şi suflaţi resturile pentru a
verifica stadiul lucrării.
9 ÎNTREŢINERE
Maşina pneumatică de polizat necesită lubrifierea ÎNAINTE de prima utilizare şi ÎNAINTE şi
DUPĂ fiecare utilizare suplimentară, pe întreaga durată de exploatare a acesteia.
AVERTISMENT! Deconectaţi maşina de polizat de la sursa de aer şi ţineţi unealta cu
susul în jos.
Trageţi declanşatorul, turnaţi jumătate de linguriţă de ulei pentru scule pneumatice în
admisia de aer.
Reconectaţi maşina de polizat la sursa de aer şi acoperiţi orificiul de evacuare cu un
prosop; acţionaţi maşina timp de 20 de secunde. Uleiul se va scurge prin orificiul de
evacuare de la spate la aplicarea presiunii aerului. Excesul de ulei va fi imediat
eliminat prin orificiul de evacuare. AVERTISMENT! Îndreptaţi întotdeauna orificiul de
evacuare la distanţă de persoane sau obiecte.
10 DEPOZITAREA
Maşina de polizat trebuie lubrifiată înainte de depozitare. Lăsaţi maşina funcţioneze
numai 10 secunde în loc de 20 de secunde deoarece în maşină trebuie să rămână mai mult
ulei pe durata depozitării.
11 DATE TEHNICE
Model
POWAIR0011
Viteză fără solicitare
22000min-1
Presiune de lucru
6.3bar / 91psi
Dimensiune admisie aer
¼”
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 5 www.varo.com
Consum mediu aer
566l/min
12 ZGOMOT
Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3)
Nivel de presiune acustică LpA
84 dB(A)
Nivel de putere acustică LwA
95 dB(A)
ATENŢIE! Presiunea acustică poate depăşi 85 dB(A), caz în care trebuie
purtat un dispozitiv de protecţie auditivă.
aw (Nivel vibraţii)
1.4 m/s²
K = 1.5 m/s²
13 DEPANARE
Următorul formular enumeră problemele şi soluţiile ce apar în mod obişnuit. Citiţi cu atenţie
şi respectaţi indicaţiile.
AVERTISMENT:La apariţia unuia dintre următoarele simptome pe durata
exploatării, opriţi imediat maşina pentru a evita rănirea gravă. Reparaţiile
sau înlocuirea sculei se pot face doar de personalul calificat sau de centrul
de service autorizat.
Înainte de a efectua reparaţii sau reglaje, deconectaţi maşina de la
alimentarea cu aer. La înlocuirea inelelor toroidale sau a cilindrului, înainte
de montaj ungeţi cu ulei pentru scule pneumatice.
CAUZE POSIBILE
REMEDII
Piesele motorului sunt
uzate.
Ungerea carcasei ambreiajului.
Verificaţi să nu existe prea mult ulei în
ambreiaj. Carcasele ambreiajului
trebuie să fie doar pe jumătate pline.
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 6 www.varo.com
CAUZE POSIBILE
REMEDII
Camele ambreiajului
sunt uzate sau lipite din
lipsă de lubrifiant.
Umplerea excesivă poate provoca
rezistenţa la piesele ambreiajului la
mare viteză, de ex. maşina de
înşurubat unsă/lubrifiată în mod
obişnuit necesită 1⁄2 uncie (14 grame)
de ulei.
NOTĂ: Căldura indică în
mod obişnuit ungerea
insuficientă a camerei.
Condiţiile de exploatare
dificile pot necesita o
ungere mai frecventă.
Piesele motorului sunt
blocate de impurităţi.
Verificaţi dacă nu este înfundat filtrul
de admisie aer.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer, ca în
instrucţiuni.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, dacă este cazul.
Repetaţi paşii de mai sus, dacă este
cazul
Regulatorul de putere
este în poziţia închis
Debit de aer blocat de
impurităţi.
Una sau mai multe
palete ale motorului
sunt blocate din cauza
acumulării de material.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, acolo unde se poate.
Loviţi uşor carcasa motorului cu un
ciocan de plastic.
Decuplaţi alimentarea.
Eliberaţi motorul rotind manual tija de
acţionare, dacă este cazul.
Inelele toroidale ale
clapetei de gaz sunt
dislocate de la scaunul
supapei de admisie.
Fixaţi inelul toroidal.
Notă: Reparaţiile trebuie efectuate doar de personal calificat
14 MEDIU
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncaţi laolaltă cu
gunoiul menajer, ci depozitaţi-l într-un mod sigur pentru mediu.
POWAIR0011 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 7 www.varo.com
15 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declară că
produsul: Maşină pneumatică de polizat
marcă înregistrată: PowerPlus
model: POWAIR0011
este în conformitate cu specificaţiile esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivelor
Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare
neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declaraţii.
Directivele europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data
semnăturii);
2006/42/EC
Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, la
data semnăturii);
EN ISO 11148-9: 2011
Persoana care păstrează documentaţia tehnică : Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van
Rompuy N.V.
Subsemnatul acţionează în numele Directorului general executiv al societăţii,
Ludo Mertens
Manager de certificare
19/05/2020, Lier - Belgium
/