STIHL RMI 422.2 Manual de utilizare

Marca
STIHL
Categorie
accesorii mixer / robot de bucătărie
Model
RMI 422.2
Tip
Manual de utilizare
STIHL RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC
Uputstvo za upotrebu
Upute za uporabu
Instrucţiuni de utilizare
Οδηγίες χρήσης
Инструкция за експлоатация
SR
HR
RO
EL
BG
RMI 422.2 RMI 422.2 P RMI 422.2 PC
C
0478 131 9663 C. B21. Eco. BN-45632790-00010 © 2021 STIHL Tirol GmbH
1
0478 131 9663 C
1
0478 131 9663 C
2
2
SRHR
3
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
Dragi korisniče,
raduje nas što ste se odlučili za STIHL.
Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni
vrhunskim kvalitetom prema potrebama
naših korisnika. Tako nastaju proizvodi
visoke pouzdanosti takođe i pri
ekstremnim opterećenjima.
STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i
kod usluga. Naša specijalizovana
trgovinska mreža nudi stručne savete i
uputstva kao i obimnu tehničku podršku.
Hvala Vam na poverenju; želimo Vam
puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.
Dr. Nikolas Stihl
VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I
SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.
Odštampano na papiru izbeljenom bez korišćenja hlora. Papir može da se reciklira. Zaštitni omot je bez halogena.
1. Sadržaj
O ovom uputstvu za upotrebu 4
Opšte napomene 4
Varijante za različite zemlje: 4
Kako da čitate ovo uputstvo za
upotrebu 5
Opis uređaja 6
Robotska kosačica 6
Docking station 7
Displej 8
Kako funkcioniše robotska
kosačica 9
Princip rada 9
Bezbednosni uređaji 10
Taster STOP 10
Blokada uređaja 10
Zaštitni poklopci 10
Senzor udarca 10
Zaštita pri podizanju 11
Senzor nagiba 11
Osvetljenje displeja 11
Zahtev za PIN 11
GPS zaštita 11
Za vašu bezbednost 11
Opšte napomene 11
Odeća i oprema 12
Upozorenje – opasnost od
električne energije 13
Akumulator 13
Transport uređaja 14
Pre puštanja u rad 14
Programiranje 15
Tokom rada 15
Održavanje i popravke 16
Skladištenje u slučaju dužeg
nekorišćenja 17
Odlaganje 17
Opis simbola 17
Sadržaj paketa 18
Početna instalacija 18
Napomene o docking station-u 22
Priključci docking station-a 24
Priključivanje voda za napajanje na
docking station 25
Instalacioni materijal 26
Podešavanje visine košenja 26
Napomene za početnu instalaciju 26
Podešavanje jezika, datuma,
tačnog vremena 27
Docking station instaliranje 27
Postavljanje žice graničnika 28
Priključivanje žice graničnika 32
Spajanje robotske kosačice i
docking station-a 36
Provera instalacije 37
Programiranje robotske kosačice 38
Završetak početne instalacije 39
Prvo košenje nakon početne
instalacije 39
iMOW® aplikacija 39
Meni 40
Uputstva za rukovanje 40
Indikator statusa 41
Područje obaveštenja 42
Glavni meni 43
Pokretanje 43
Povratak kući43
Plan košenja 44
Više 45
Podešavanja 45
iMOW® – Postavke uređaja 45
0478 131 9663 C - SR
4
2.1 Opšte napomene
Ovo uputstvo za upotrebu je originalno
uputstvo proizvođača u skladu sa EU
smernicom 2006/42/EC.
STIHL neprekidno razvija svoju paletu
proizvoda. Zbog toga zadržavamo pravo
na izmenu sadržaja paketa u smislu
oblika, tehnike i opreme.
Iz tog razloga ne možemo da prihvatimo
bilo kakve reklamacije na osnovu
podataka i slika iz ovog uputstva.
U ovom uputstvu za upotrebu su možda
opisani modeli koji nisu dostupni u svakoj
zemlji.
Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno
autorskim pravima. Zadržavaju se sva
prava, a posebno pravo na umnožavanje,
prevođenje i obradu u elektronskim
sistemima.
2.2 Varijante za različite zemlje:
U zavisnosti od zemlje isporuke,
kompanija STIHL isporučuje uređaje sa
različitim utikačima i prekidačima.
Podesite senzor za kišu 46
Podešavanje indikatora statusa 46
Instalacija 46
Podešavanje početnih tačaka 47
Direktan povratak kući48
Bezbednost 49
Servis 50
Informacije 51
Žica graničnika 52
Planiranje polaganja žice
graničnika 52
Napravite skicu površine košenja 53
Postavljanje žice graničnika 53
Priključivanje žice graničnika 53
Rastojanja žice – upotreba
iMOW® Ruler-a 54
Oštri uglovi 55
Uska grla 55
Instaliranje kanalica 55
Zabranjene zone 56
Sporedne površine 57
Prolazi 57
Detektorske petlje za odmaknut
povratak kući58
Precizno košenje duž ivica 59
Kosi teren duž žice graničnika 60
Instalacija rezervi žice 60
Upotreba spojnica za žicu 60
Malo rastojanje od ivice 61
Docking station 61
Elementi za rukovanje docking
station-om 61
Napomene za košenje 62
Opšte napomene 62
Usitnjavanje 62
Vreme aktivnosti 62
Trajanje košenja 63
Matična zona (RMI 422 PC) 63
Puštanje uređaja u rad 63
Priprema 63
Preklopka 63
Prilagođavanje programiranja 64
Automatsko košenje 64
Košenje nezavisno od vremena
aktivnosti 65
Priključivanje robotske kosačice na
docking station 65
Napunite akumulator 66
Održavanje 66
Plan održavanja 67
Čćenje uređaja 67
Provera granica istrošenosti noža
za košenje 68
Demontaža i montaža noža za
košenje 68
Oštrenje noža za košenje 69
Demontaža i montaža diska
zahvatnika 69
Potraga za prekidom žice 70
Skladištenje i zimska pauza 71
Demontaža docking station-a 71
Uobičajeni rezervni delovi 72
Dodatna oprema 72
Smanjivanje istrošenosti i
izbegavanje oštećenja 72
Zaštita životne sredine 73
Demontaža akumulatora 73
Transport 75
Podizanje ili nošenje uređaja 75
Vezivanje uređaja 75
EC Izjava proizvođača o
usaglašenosti 75
Električna robotska kosačica sa
akumulatorskim pogonom (RMI) sa
docking station (ADO) 75
Tehnički podaci 76
Poruke 77
Traženje grešaka 84
Plan servisiranja 88
Potvrda primopredaje 88
Potvrda servisiranja 88
Primeri instalacije 89
Open Source softver 93
2. O ovom uputstvu za
upotrebu
SRHR
5
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
Na slikama su predstavljeni uređaji sa
evropskim utikačima, a priključivanje na
mrežu uređaja sa drugačijim varijantama
utikača vrši se na isti način.
2.3 Kako da čitate ovo uputstvo za
upotrebu
Slike i tekstovi opisuju određene postupke
rukovanja.
Ovo uputstvo za upotrebu sadrži
objašnjenje svih simbola koji se nalaze na
uređaju.
Smer posmatranja:
Smer posmatranja prilikom upotrebe
termina „levo“ i „desno“ u uputstvu za
upotrebu:
Korisnik stoji iza uređaja i posmatra prema
napred u smeru kretanja.
Referenca na poglavlje:
Strelica predstavlja referencu na
odgovarajuće poglavlje i potpoglavlje sa
dodatnim objašnjenjem. Sledeći primer
predstavlja referencu na jedno poglavlje:
(Ö 3.)
Označavanje delova teksta:
Opisana uputstva mogu biti označena kao
u sledećim primerima.
Postupci rukovanja koji zahtevaju učće
korisnika:
Odvijačem otpustite vijak (1), povucite
polugu (2)...
Opšta nabrajanja:
–Korišćenje uređaja na sportskim ili
takmičarskim manifestacijama
Tekst sa dodatnim značenjem:
Tekst sa dodatnim značenjem označen je
simbolima opisanim u nastavku kako bi bio
posebno istaknut u ovom uputstvu za
upotrebu.
Tekstovi koji se odnosi na slike:
Neke slike, koje su neophodne za
upotrebu mašina, mogu se naći na samom
početku uputstva za upotrebu.
Simbol fotoaparata služi za
povezivanje slika na stranicama sa
slikama sa odgovarajućim delom
teksta u uputstvu za upotrebu.
Slike sa delovima teksta:
Opisi postupaka rukovanja s direktnom
referencom na sliku dati su odmah ispod
slike s odgovarajućim brojem položaja.
Primer:
Kursor na daljinskom uređaju (1) služi za
navigaciju u menijima, a pomoću tastera
OK (2) potvrđuje se podešavanje i
otvaranje menija. Pomoću tastera
Nazad (3) možete da napustite menije.
Opasnost!
Opasnost od nesreće i teških
telesnih povreda. Ponašanje na
određeni način je neophodno ili
nepoželjno.
Upozorenje!
Opasnost od povreda. Ponašanjem
na određeni način sprečavaju se
moguće ili verovatne povrede.
Oprez!
Ponašanjem na određeni način
možete sprečiti lake povrede,
odnosno nastanak materijalne
štete.
Napomena
Informacije o efikasnijem korišćenju
uređaja i sprečavanju mogućnosti
pogrešnog rukovanja.
1
0478 131 9663 C - SR
6
3.1 Robotska kosačica
3. Opis uređaja
1 Fleksibilno postavljen poklopac
(Ö 5.4), (Ö 5.5)
2 Zaštitna letvica
3 Kontakti za punjenje:
Priključni kontakti za docking station
4 Prednja ručka za nošenje
(integrisana u pokretni poklopac)
(Ö 21.1)
5 Taster STOP (Ö 5.1)
6 Preklopka (Ö 15.2)
7 Pogonski točak
8 Zadnja ručka za nošenje
(integrisana u pokretni poklopac)
(Ö 21.1)
9 Senzor za kišu (Ö 11.11)
10 Obrtna ručica za korekciju visine
košenja (Ö 9.5)
11 Pločica sa oznakom tipa i brojem
mašine
12 Prednji točak
13 Obostrano brušen nož za košenje
(Ö 16.3)
14 Mehanizam za košenje
SRHR
7
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
3.2 Docking station
1 Donja ploča
2 Vođice kabla za polaganje žice
graničnika (Ö 9.10)
3 Napajanje (zavisi od načina
realizacije i varijante robotske
kosačice za konkretnu zemlju)
4 Poklopac koji može da se skine
(Ö 9.2)
5 Kontakti za punjenje:
Priključni kontakti za robotsku
kosačicu
6 Komandna tabla
sa tasterom i LED-om (Ö 13.1)
7 Taster
8 LED prikaz
0478 131 9663 C - SR
8
3.3 Displej
1 Grafički displej
2 Navigacijski taster:
Navigacija u menijima (Ö 11.1)
3 Taster OK:
Navigacija u menijima (Ö 11.1)
4 Taster Nazad:
Navigacija u menijima
SRHR
9
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
4.1 Princip rada
Robotska kosačica (1) je predviđena za
automatsku obradu travnatih površina.
Ona kosi travu nasumično izabranim
stazama.
Kako bi robotska kosačica prepoznavala
granice površine košenja A, treba
postaviti žicu graničnika (2) oko te
površine. Kroz nju protiče signal žice
proizveden u docking station-u (3).
Robotska kosačica prepoznaje čvrste
prepreke (4) pomoću senzora udarca.
Površine (5), preko kojih robotska
kosačica ne sme da prelazi i prepreke, u
koje ne sme da udari, odvojite pomoću
žice graničnika od preostale površine
košenja.
Kada je uključena automatika, robotska
kosačica u toku vremena
aktivnosti (Ö 14.3) samostalno napušta
docking station i kosi travnjak. Radi
napajanja akumulatora, robotska kosačica
se samostalno vraća u docking station.
Kada je izabran tip plana košenja
„Standardno“, robotska kosačica kosi i
puni se tokom ukupnog vremena
aktivnosti. Kada je izabran tip plana
košenja „Dinamično“, broj i trajanje
operacija košenja i punjenja akumulatora u
toku vremena aktivnosti prilagođavaju se
potpuno automatski.
Ukoliko je isključeno automatsko
košenje, kao i za košenje nezavisno od
vremena aktivnosti, operaciju košenja
možete da pokrenete pomoću tastera za
košenje odn. u meniju „Pokretanje“.
(Ö 11.5)
4. Kako funkcioniše
robotska kosačica
0478 131 9663 C - SR
10
STIHL robotska kosačica
može da se koristi
pouzdano i bez bojazni od
smetnji u neposrednoj
blizini drugih robotskih
kosačica. Signal žice
ispunjava standard
organizacije EGMF (Udruženje evropskih
proizvođača baštenskih uređaja) u
pogledu elektromagnetnog zračenja.
Radi bezbednog rukovanja i zaštite od
nenamenske upotrebe, uređaj je
opremljen sa više bezbednosnih uređaja.
5.1 Taster STOP
Pritiskom crvenog tastera STOP na gornjoj
strani robotske kosačice, odmah se
prekida rad mašine. Nož za košenje se
zaustavlja u roku od nekoliko sekundi, a na
displeju se pojavljuje poruka „Taster STOP
aktiviran“. Sve dok je poruka aktivna,
robotska kosačica ne može da se aktivira i
potpuno je bezbedna. (Ö 24.)
Dok je uključena automatika,
kada poruku potvrdite sa OK
uslediće upit, da li treba nastaviti
u automatskom režimu rada.
Ukoliko je odgovor da, robotska kosačica
će nastaviti sa obradom površine košenja
prema planu košenja.
Ukoliko je odgovor ne, robotska kosačica
će ostati da stoji na površini košenja, a
automatika će se isključiti. (Ö 11.7)
5.2 Blokada uređaja
Robotska kosačica mora da
bude blokirana pre svih radova
na održavanju i čćenju, kao i
pre transporta i kontrole.
Kada je blokada uređaja aktivirana,
robotska kosačica ne može više da se
pusti u pogon.
Aktiviranje blokade uređaja:
taster STOP dugo pritiskajte,
–u meniju Više,
–u meniju Bezbednost.
Aktiviranje blokade uređaja preko
menija Više:
U meniju „Više“ izaberite unos „Blokirati
iMOW®“ i potvrdite tasterom OK.
(Ö 11.8)
Aktiviranje blokade uređaja preko
menija „Bezbednost“:
U meniju „Više“ otvorite podmeni
„Podešavanja“ i „Bezbednost“.
(Ö 11.16)
Izaberite unos „Blokada uređaja“ i
potvrdite tasterom OK.
Deblokada uređaja:
Po potrebi, uređaj probudite pritiskom
na bilo koji taster.
Deblokirajte robotsku kosačicu
pomoću kombinacije tastera na
slici. U tu svrhu taster OK i taster
Nazad treba pritisnuti
redosledom prikazanim na
displeju.
5.3 Zaštitni poklopci
Robotska kosačica je opremljena
zaštitnim poklopcima koji sprečavaju
slučajan kontakt sa nožem za košenje i
izbačenim materijalom.
U to naročito spada poklopac.
5.4 Senzor udarca
Robotska kosačica je opremljena
pokretnim poklopcem, koji služi kao
senzor udarca. Robotska kosačica će se
odmah zaustaviti, ako u automatskom
režimu rada naiđe na čvrstu prepreku koja
ima određenu minimalnu visinu (8 cm) i
čvrsto je spojena sa tlom. Ona će zatim
promeniti smer kretanja i nastaviti
operaciju košenja. Ukoliko se senzor
udarca suviše često aktivira, dodatno će
biti zaustavljen nož za košenje.
5. Bezbednosni uređaji
Opasnost od povrede!
Ukoliko se utvrdi neispravnost
nekog od bezbednosnih uređaja,
uređaj više ne sme da se koristi.
Obratite se ovlašćenom
distributeru. Kompanija STIHL
preporučuje ovlašćenog STIHL
distributera.
Dugim pritiskanjem tastera STOP
aktivira se dodatna blokada
uređaja. (Ö 5.2)
Sudar sa preprekom oslobađa
određene sile. Osetljivije prepreke
odn. laki predmeti, poput saksija sa
cvećem, mogli bi zato da budu
srušeni odn. oštećeni.
STIHL preporučuje uklanjanje
prepreka odn. formiranje
zabranjenih zona. (Ö 12.9)
SRHR
11
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
5.5 Zaštita pri podizanju
Ukoliko podižete robotsku kosačicu držeći
je za poklopac, operacija košenja se
odmah prekida. Nož za košenje se
zaustavlja u roku od nekoliko sekundi.
5.6 Senzor nagiba
Ukoliko u toku rada dođe do prekoračenja
dozvoljenog nagiba podloge, robotska
kosačica odmah menja smer kretanja. U
slučaju preskoka vozni pogon i motor za
košenje se odmah isključuju.
5.7 Osvetljenje displeja
U toku rada aktivira se osvetljenje displeja.
Zahvaljujući svetlu, robotska kosačica se
lako uočava i u mraku.
5.8 Zahtev za PIN
Ukoliko je zahtev za PIN aktiviran, nakon
podizanja robotske kosačice oglasiće se
alarm ako se PIN kôd ne unese u roku od
jednog minuta. (Ö 11.16)
Robotska kosačica može da se koristi
samo zajedno sa isporučenim docking
station-om. Neki drugi docking station
mora prethodno da bude spojen sa
robotskom kosačicom. (Ö 9.11)
5.9 GPS zaštita
Model RMI 422 PC opremljen je GPS
prijemnikom. Kada je aktivirana GPS
zaštita, vlasnik uređaja će biti obavešten o
svakom pokretanju uređaja izvan matične
zone. Na displeju će se pojaviti zahtev za
unos PIN koda. (Ö 14.5)
6.1 Opšte napomene
Prilikom korišćenja uređaja
obavezno se pridržavajte
propisa za zaštitu od povreda
na radu.
Pre prvog pokretanja obavezno
pažljivo pročitajte celo uputstvo
za upotrebu. Pažljivo sačuvajte
uputstvo za upotrebu kako biste
mogli da ga koristite i kasnije.
Ove mere opreza su od ključnog značaja
za vašu bezbednost. Međutim, ova lista
nije kompletna. Uređaj koristite razumno i
odgovorno i imajte na umu da su korisnici
mašine odgovorni za nesreće u kojima
dođe do povreda drugih lica i oštećenja
njihove imovine.
Pojam „Korišćenje“ obuhvata sve radove
na robotskoj kosačici, na docking station-u
i žici graničnika.
Kao „korisnik“ se definiše:
Osoba, koja iznova programira
robotsku kosačicu ili menja postojeće
programiranje.
Osoba koja izvodi radove na robotskoj
kosačici.
Osoba koja pušta uređaj u pogon ili ga
aktivira.
Osoba koja instalira ili deinstalira žicu
graničnika odn. docking station.
Takođe, upotreba iMOW® aplikacije u
skladu sa ovim uputstvom za upotrebu
potpada pod termin „Upotreba“.
Uređaj koristite isključivo kada ste odmorni
i u dobrom telesnom i psihičkom stanju.
Ukoliko imate zdravstvene probleme,
posavetujte se sa svojim lekarom o tome
da li možete da koristite uređaj. Nakon
konzumiranja alkohola, droge ili lekova koji
utiču na smanjenje sposobnosti
reagovanja, ne smete da koristite uređaj.
Upoznajte se sa delovima za rukovanje i
načinom upotrebe uređaja.
Uređaj smeju da koriste samo osobe koje
su pročitale uputstvo za upotrebu i
upoznate su sa načinom rukovanja.
Korisnik mora da se potrudi da dobije
stručnu i praktičnu obuku pre prvog
puštanja uređaja u rad. Korisnik mora da
zatraži od prodavca ili nekog drugog
stručnog lica da mu objasni kako se
bezbedno koristi uređaj.
Prilikom ove obuke, korisniku posebno
treba da bude skrenuta pažnja da su za
korišćenje uređaja neophodne izuzetna
pažnja i koncentracija.
Čak i ukoliko propisno rukujete uređajem,
uvek može da postoji neki nepredviđeni
rizik.
STIHL preporučuje podešavanje
jednog od nivoa bezbednosti
„Nizak“, „Srednji“ ili „Visok“. Ovaj
postupak garantuje da neovlašćene
osobe neće biti u mogućnosti da
pokrenu robotsku kosačicu pomoću
drugog docking station-a odn. da
promene podešavanja ili
programiranje.
Preporuka:
Uvek aktivirajte GPS zaštitu.
(Ö 11.16)
6. Za vašu bezbednost
Opasnost po život usled
gušenja!
Deci preti opasnost od gušenja ako
se igraju ambalažom. Ambalažu
držati daleko od dece.
0478 131 9663 C - SR
12
Mašina sme da se daje, odnosno
pozajmljuje isključivo osobama koje su u
potpunosti upoznate sa ovim modelom i
načinom njegovog korišćenja. Uputstvo za
upotrebu predstavlja deo mašine i uvek se
mora prosleđivati zajedno sa njom.
Proverite da li je korisnik fizički, senzorno i
mentalno sposoban da rukuje uređajem i
da radi sa njim. Ukoliko je korisnik sa
ograničenim fizičkim, senzornim i
mentalnim sposobnostima ipak sposoban
za rukovanje uređajem, on sme da radi sa
njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema
uputstvima odgovornog lica.
Proverite da li je korisnik punoletan ili da li
je stručno osposobljen u skladu sa
nacionalnim propisima i pod
odgovarajućim nadzorom.
Držite decu podalje od
kosilice i površine košenja
prilikom rada kosilice.
Držite pse i druge kućne
ljubimce podalje od kosilice i
površine košenja prilikom
rada kosilice.
Iz bezbednosnih razloga
zabranjene su sve izmene na uređaju,
osim stručne montaže dodatne opreme i
priključnih uređaja koje je odobrila
kompanija STIHL. Takve izmene dovode
do gubitka prava iz garancije. Informacije o
dozvoljenoj dodatnoj opremi i priključnim
uređajima možete dobiti kod vašeg
ovlašćenog STIHL distributera.
Posebno je zabranjena svaka
manipulacija uređajem kojom se menja
njegova snaga odn. broj obrtaja
elektromotora.
Ne smete da vršite promene na mašini
koje mogu da dovedu do povećane emisije
buke.
Iz bezbednosnih razloga ni u kom slučaju
nisu dozvoljene izmene softvera ni
manipulisanje njime.
Prilikom korišćenja na javnim površinama,
u parkovima, na sportskim terenima,
ulicama i u poljoprivrednim i šumarskim
preduzećima potreban je poseban oprez.
Uređajem se ne smeju transportovati
predmeti, životinje ili osobe, a posebno ne
deca.
Nikada nemojte dozvoliti drugim osobama,
a naročito deci, da se voze na robotskoj
kosačici ili da sede na njoj.
Pažnja – opasnost od nesreće!
Robotska kosačica je predviđena za
automatsko održavanje travnjaka.
Korišćenje u druge svrhe nije dozvoljeno i
može biti opasno ili dovesti do oštećenja
uređaja.
Da bi se izbegla opasnost od povređivanja
korisnika, uređaj ne sme da se koristi u
sledeće svrhe (spisak nije kompletan):
za obrezivanje žbunja, živih ograda i
grmova,
–za sečenje puzavica,
za održavanje travnjaka na krovovima i
u žardinjerama na terasama,
za seckanje i usitnjavanje grana i
ostataka žive ograde,
–za čćenje staza (usisavanje,
oduvavanje),
za poravnavanje povišenog tla,
kao npr. neravnina od krtičnjaka.
6.2 Odeća i oprema
Nosite čvrstu obuću sa
neklizajućim đonom i nikada ne
radite bosi ili npr. u sandalama,
ukoliko se približavate robotskoj
kosačici tokom rada.
Prilikom instalacije, radova na
održavanju i svih drugih radova
na uređaju i docking station,
uvek nosite odgovarajuću radnu
odeću.
Nikada nemojte nositi previše široku
odeću koja može da se zakači za pokretne
delove, kao ni nakit, kravate i šalove.
Obavezno nosite duge pantalone,
ukoliko se približavate robotskoj
kosačici tokom rada.
Prilikom radova održavanja i
čćenja, prilikom radova na
postavljanju žice (postavljanje i
ponovno uklanjanje žice) kao i
pri fiksiranju docking station-a uvek, nosite
čvrste rukavice.
Uvek zaštitite ruke, a naročito prilikom
rada na noževima za košenje, pri
postavljanju klinova i igle za fiksiranje
docking station.
Prilikom svih radova na uređaju, dugu
kosu morate da vežete i zaštitite je
(maramom, kapom i sl.).
Pri postavljanju igala za
fiksiranje docking station, uvek
nositi odgovarajuće zaštitne
naočare.
Pažnja – opasnost od nesreće!
SRHR
13
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
6.3 Upozorenje – opasnost od
električne energije
Koristiti isključivo originalno napajanje.
Napajanje ne sme da se koristi,
ukoliko je oštećeno ili dotrajalo,
ukoliko su vodovi oštećeni ili dotrajali.
Posebno treba proveriti da li je došlo do
oštećenja priključnog mrežnog voda ili
da li je dotrajao.
Radove na održavanju i popravci mrežnih
vodova i napajanja smeju da obavljaju
isključivo posebno obučeni stručnjaci.
Opasnost od strujnog udara!
Oštećeni vod ne sme da se priključi na
električnu mrežu. Oštećeni vod smete da
dodirujete tek nakon što ga odvojite od
električne mreže.
Nisu dozvoljene izmene na priključnim
kablovima napajanja (npr. skraćivanje).
Nije dozvoljeno produženje kabla između
napajanja i docking station-a.
Konektor za napajanje sme samo u suvom
i nezaprljanom stanju da se povezuje
elektronikom docking station-a.
Ne ostavljajte napajanje i kabl duži
vremenski period na vlažnoj podlozi.
Opasnost od strujnog udara!
Ne smeju se koristiti oštećeni kablovi,
spojnice i utikači, kao ni priključni kablovi
koji ne odgovaraju propisima.
Uvek pazite na to da mrežni vodovi imaju
dovoljnu zaštitu.
Priključni kabl odvajajte na spoju utikača i
utičnice, a ne povlačenjem kabla.
Uređaj priključujte isključivo na izvor
napajanja koji je zaštićen zaštitnim
uređajem diferencijalne struje sa strujom
aktiviranja od najviše 30 mA. Bliže
informacije možete dobiti od električara.
Ukoliko se napajanje priključuje na
električnu mrežu izvan zidanog objekta,
utičnica mora da ima odobrenje za
upotrebu na otvorenom. Preciznije
informacije o nacionalnim propisima
dobićete od električara.
Ako je uređaj priključen na strujni agregat,
neophodno je da vodite računa o tome da
ga oscilacije napona mogu oštetiti.
6.4 Akumulator
Koristite samo originalni akumulator.
Akumulator je predviđen isključivo za
fiksnu ugradnju u robotsku kosačicu
STIHL. On je tu optimalno zaštićen i puni
se onda kada je robotska kosačica u
docking station-u. Ne smete da koristite
neki drugi uređaj za punjenje akumulatora.
Upotreba neodgovarajućeg uređaja za
punjenje akumulatora može da dovede do
strujnog udara, pregrejavanja ili isticanja
nagrizajuće tečnosti iz akumulatora.
Nikada ne otvarajte akumulator.
Zaštitite akumulator od pada.
Ne koristite oštećen ili deformisan
akumulator.
Akumulator odložite van domašaja dece.
Akumulator montirajte i odlažite
samo u opsegu temperature od -
10 °C do maks. +50 °C.
Zaštitite akumulator od kiše i
vlage – ne potapajte ga u
tečnost.
Ne izlažite akumulator
mikrotalasima ili visokom pritisku.
Kontakte akumulatora nikada ne
povezujte sa metalnim predmetima
(opasnost od kratkog spoja). Kratak spoj
može da ošteti akumulator.
Nekorišćeni akumulator držite podalje od
metalnih predmeta (npr. eksera, novčića,
nakita). Ne koristite metalne posude za
transport – Opasnost od eksplozije i
požara!
U slučaju pogrešne primene mogla bi da
iscuri tečnost iz akumulatora – izbegavajte
kontakt! Ukoliko slučajno dođe do
kontakta, isperite taj deo tela vodom. Ako
tečnost dospe u oči, obavezno potražite
pomoć lekara. Iscurela akumulatorska
tečnost može da izazove iritaciju kože,
termičke i hemijske opekotine.
Pažnja!
Opasnost od strujnog udara!
Za bezbednost pri radu
sa električnom energijom
posebno je važno da
strujni kabl i mrežni
utikač na napajanju ne budu
oštećeni. Ne smeju se koristiti
oštećeni kablovi, spojnice i utikači
kao i priključni kablovi koji ne
odgovaraju propisima, kako bi se
sprečilo izlaganje opasnosti od
strujnog udara.
Zato je neophodno da se redovno
proverava da li ima znakova
oštećenja (lomljivosti) na
priključnom kablu.
Opasnost od
eksplozije!
Zaštitite akumulator od
direktne sunčeve
svetlosti, toplote i vatre – nikada ga
ne bacajte u vatru.
0478 131 9663 C - SR
14
Ne ubacivati predmete u proreze za
vazduh na akumulatoru.
Opširnija uputstva za bezbednost pronaći
ćete na http://www.stihl.com/safety-data-
sheets
6.5 Transport uređaja
Aktivirati blokadu mašine pre svakog
transporta, a naročito pre podizanja
robotske kosačice. (Ö 5.2)
Ostaviti mašinu da se ohladi pre
transporta.
Prilikom podizanja i nošenja uređaja
izbegavajte kontakt sa nožem za košenje.
Robotska kosačica sme da se podiže
isključivo tako što se drži za ručku za
nošenje, pri čemu se uređaj nikada ne
hvata sa donje strane.
Imajte u vidu težinu uređaja i po potrebi
koristite odgovarajuće pomoćne uređaje
za utovar (sisteme za podizanje).
Mašinu i delove koji se transportuju uz nju
na teretnoj platformi (npr. docking station)
pravilno osigurati sredstvima za
pričvršćivanje odgovarajućih dimenzija
(kaiševima, sajlama itd.) na tačkama za
pričvršćivanje koje su opisane u ovom
uputstvu za upotrebu. (Ö 21.)
Prilikom transporta uređaja vodite računa
o lokalnim zakonskim propisima, a
posebno onima koji se odnose na
bezbednost tovara i transport predmeta na
utovarnoj površini.
Ne ostavljajte akumulator u automobilu i
nikada ga ne izlažite direktnoj sunčevoj
svetlosti.
Pažljivo rukujte litijum-jonskim
akumulatorom prilikom transporta, a
naročito povedite računa o zaštiti od
kratkog spoja. Akumulator transportujte
samo u robotskoj kosačici.
6.6 Pre puštanja u rad
Obavezno se pobrinuti za to da mašinu
koriste isključivo osobe koje su upoznate
sa sadržajem uputstva za upotrebu.
Slediti uputstva za instalaciju docking
station (Ö 9.1) i žice graničnika (Ö 12.).
Žicu graničnika i mrežni kabl morate dobro
da pričvrstite za tlo, da biste izbegli
opasnost od spoticanja. Izbegavati
polaganje preko ivica (npr. trotoar, ivica
kaldrme). Pri polaganju na tlo, u koje je
nemoguće zakucati isporučene igle za
fiksiranje (npr. kaldrma, trotoari), koristiti
kanalice za kablove.
Redovno proveravati da li su žica
graničnika i mrežni kabl pravilno položeni.
Iglu za fiksiranje uvek potpuno zakucati da
bi se izbegla opasnost od spoticanja.
Nemojte instalirati docking station na
nekom nedovoljno vidljivom mestu na
kome bi mogla da dovede do
zaglavljivanja (npr. iza ugla kuće).
Instalirajte docking station što je moguće
dalje od dometa gmizavaca ili životinja kao
što su mravi ili puževi – naročito
izbegavajte područja oko mravinjaka ili
gomila komposta.
Odgovarajućim polaganjem žice
graničnika onemogućiti prilaz površinama
preko kojih robotska kosačica ne može
bezbedno da pređe (npr. zbog opasnosti
od padanja).
STIHL preporučuje da robotsku kosačicu
puštate u pogon samo preko travnjaka i
čvrstih staza (npr. popločanih prilaza).
Robotska kosačica ne prepoznaje mesta
na kojima postoji opasnost od pada poput
ivica, stepenika, bazena ili jezera. Ukoliko
mesta potencijalnog pada želite da
odvojite žicom graničnika, onda iz
bezbednosnih razloga žicu graničnika
postavite na rastojanju većem od 1 m od
opasnog mesta.
Redovno proveravati teren na kojem će se
koristiti mašina i ukloniti svo kamenje,
grane, žice, kosti i ostala strana tela koja bi
da dignu mašinu u vazduh sa površine
košenja tokom rada mogla.
Nakon instalacije žice graničnika ukloniti
sav alat sa površine košenja. Izvaditi i
ukloniti polomljene ili oštećene klinove za
fiksiranje iz busena trave.
Redovno proveravati da li ima neravnina
na površini za košenje i ukloniti ih.
Nikada ne koristite uređaj ako su
bezbednosni uređaji oštećeni ili nisu
ugrađeni.
Zabranjeno je skidanje i premošćavanje
sistema prekidača i bezbednosnih
elemenata koji se nalaze na uređaju.
Pre upotrebe uređaja neophodno je
zameniti neispravne, istrošene i oštećene
delove. Neophodno je da zamenite nečitka
ili oštećena upozorenja na uređaju. Od
svog ovlašćenog STIHL distributera
možete da nabavite rezervne nalepnice i
sve druge rezervne delove.
Pre svakog pokretanja proverite:
da li je uređaj u ispravnom stanju. To
znači da se pokrivke, zaštitni elementi i
zaklopka nalaze na svojim mestima i da
su u besprekornom stanju.
SRHR
15
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
da li je docking station u ispravnom
stanju. Sve pokrivke pritom moraju da
budu propisno montirane i u
besprekornom stanju.
da li je uređaj priključen na struju preko
propisno ugrađene utičnice.
da li je izolacija priključnog kabla i
mrežnog utikača na napajanju u
besprekornom stanju.
da li je kompletan uređaj (kućište,
poklopac, zaklopka, elementi za
pričvršćivanje, noževi za košenje,
okrugli nož itd.) istrošen ili oštećen.
da li su noževi za košenje i elementi za
pričvršćivanje noževa u ispravnom
stanju (pričvršćenost, oštećenja,
istrošenost). (Ö 16.3)
da li su svi zavrtnji, navrtke i drugi
elementi za pričvršćivanje prisutni odn.
pritegnuti. Nezategnute zavrtnje i
navrtke pritegnite pre pokretanja
uređaja (obratite pažnju na momenat
zatezanja).
Po potrebi, obavite sve potrebne radove,
odnosno obratite se ovlašćenom
distributeru. STIHL preporučuje
ovlašćenog STIHL distributera.
6.7 Programiranje
Molimo Vas da vodite računa o lokalnim
propisima o dozvoljenim terminima za
korišćenje baštenskih mašina sa
elektromotorom i programirajte vreme
aktivnog rada u skladu sa tim. (Ö 14.3)
Naročito je važno da se mašina
programira tako da prilikom košenja nema
dece, posmatrača ili životinja na površini
košenja.
Izmene u programiranju izvršene pomoću
iMOW® aplikacije mogu da kod modela
RMI 422 PC izazovu ponašanje kakvo
druge osobe ne očekuju. Zato o
promenama u planu košenja obavestite
sve osobe koje bi trebalo da imaju tu
informaciju.
Ne smete da koristite istovremeno
robotsku kosačicu sa uređajem za
zalivanje i navodnjavanje, podesite
programiranje u skladu sa tim.
Proverite da li su na robotskoj kosačici
podešeni tačan datum i vreme. Po potrebi
korigujte podešavanja. Robotska kosačica
bi usled pogrešno unešenih instrukcija
mogla slučajno da skrene sa putanje.
6.8 Tokom rada
Treća lica
i životinje udaljite iz
zone opasnosti.
Nikada ne dozvoljavati deci da se
približavaju robotskoj kosačici u toku rada
ili da se igraju sa njom.
Pokretanje košenja pomoću iMOW®
aplikacije kod modela RMI 422 PC može
da bude neočekivano za treća lica. Iz tog
razloga obavestite unapred sve osobe,
koje bi trebalo da imaju tu informaciju, o
mogućoj aktivnosti robotske kosačice.
Robotsku kosačicu nikada nemojte
ostavljati bez nadzora u toku rada, ukoliko
znate da se u blizini nalaze životinje, druge
osobe, a posebno deca.
Ukoliko se robotska kosačica koristi na
javnim površinama, neophodno je da se
oko cele površine košenja postave table
sa sledećom napomenom:
„Upozorenje! Automatska kosačica! Držite
se podalje od mašine! Nadgledajte decu!“
Pažnja – opasnost od
povrede!
Nikada ne postavljajte ruke ili
noge na rotirajuće delove ili
ispod njih. Nikada ne
dodirujte nož koji se okreće.
Pre oluja odn. opasnosti od udara munje
isključite napajanje sa električne mreže.
Robotska kosačica tada ne sme da se
pusti u rad.
Robotska kosačica ne sme da se naginje i
podiže dok elektromotor radi.
Nikada ne pokušavajte da podešavate
mašinu, dok jedan od elektromotora radi.
RMI 422:
Iz bezbednosnih razloga, uređaj
(RMI 422) ne sme da se koristi na
padinama sa nagibom većim od 19,3°
(35 %).
Opasnost od povreda! 19,3° Nagib
padine odgovara vertikalnom nagibu od
35 cm pri 100 cm horizontalne dužine.
RMI 422 P, RMI 422 PC:
Iz bezbednosnih razloga, uređaj
(RMI 422 P, RMI 422 PC) ne sme da se
koristi na padinama sa nagibom većim od
21,8° (40 %).
0478 131 9663 C - SR
16
Opasnost od povreda! 21,8° Nagib
padine odgovara vertikalnom nagibu od
40 cm pri 100 cm horizontalne dužine.
Vodite računa o inercionom
hodu noževa zbog kojeg je za
njihovo zaustavljanje potrebno
nekoliko sekundi.
U toku rada pritisnite taster
STOP (Ö 5.1),
pre nego što otvorite poklopac.
Aktivirajte blokadu uređaja (Ö 5.2),
pre podizanja ili nošenja uređaja,
pre transporta uređaja,
pre otpuštanja blokada ili uklanjanja
začepljenja,
pre nego što započnete sa radovima na
nožu za košenje,
pre provere ili čćenja uređaja,
ako je robotska kosačica naletela na
neko strano telo ili je počela da
neuobičajeno jako vibrira. U ovim
slučajevima proverite da li je došlo do
oštećenja uređaja, a posebno reznu
jedinicu (nož, vratilo sa noževima i
elementi za fiksiranje noža) i obavite
neophodne popravke pre nego što
ponovo pokrenete uređaj i nastavite da
ga koristite.
Pre odlaganja mašine, treba podesiti
bezbednosne postavke robotske kosačice
tako da neovlašćena lica ne mogu da je
pokrenu. (Ö 5.)
Pri rukovanju mašinom i perifernim
uređajima nemojte da se naginjete,
zadržite ravnotežu, pazite na stabilnost na
uzbrdicama i nizbrdicama i uvek hodajte,
nikako nemojte da trčite.
Nikada ne koristite uređaj u blizini
otvorenog plamena.
6.9 Održavanje i popravke
Pre početka radova na čćenju,
popravci i održavanju aktivirajte
blokadu uređaja i postavite
robotsku kosačicu na čvrstu i
ravnu podlogu.
Pre svih radova na docking
station-u i na žici graničnika
izvucite mrežni utikač
napajanja.
Pre svih radova na održavanju robotsku
kosačicu ostavite da se ohladi
oko 5 minuta.
Priključni mrežni vod smeju da servisiraju
tj. zamenjuju samo ovlašćeni električari.
Nakon svih radova na mašini, proveriti
programiranje robotske kosačice pre
ponovnog puštanja u rad i po potrebi ga
korigovati. Naročito je važno da podesite
datum i tačno vreme.
Čćenje:
Neophodno je da se cela mašina pažljivo
čisti u redovnim intervalima. (Ö 16.2)
Nikada ne usmeravajte mlaz vode
(naročito uređaj za pranje pod visokim
pritiskom) na delove motora, zaptivke,
električne komponente i ležajeve. To može
da dovede do oštećenja, odn. skupih
popravki. Uređaj nemojte prati tekućom
vodom (npr. crevom za zalivanje). Ne
koristite agresivna sredstva za čćenje.
Ona mogu da oštete plastiku ili metal, što
može da ugrozi bezbedan rad vašeg
STIHL uređaja.
Radovi na održavanju:
Korisnik sme da obavlja isključivo radove
na održavanju koji su opisani u ovom
uputstvu za upotrebu. Sve druge radove
na održavanju treba da poveri ovlašćenom
distributeru.
Ukoliko Vam nedostaje neophodno znanje
ili su vam potrebna pomoćna sredstva,
uvek se obratite distributeru.
Kompanija STIHL preporučuje da radove
na održavanju i popravke obavljate kod
ovlašćenog STIHL distributera.
Ovlašćenim STIHL distributerima redovno
se nude obuke i dostavljaju tehničke
informacije.
Koristite isključivo alat, pribor i priključne
uređaje koje je kompanija STIHL odobrila
za korišćenje sa ovim uređajem ili tehnički
identične delove. U suprotnom može doći
do rizika od nesreća koje izazivaju telesne
povrede ili oštećenje uređaja. Ukoliko
imate pitanja, obratite se ovlašćenom
distributeru.
Opasnost od povrede!
Jake vibracije po pravilu ukazuju na
smetnju.
Robotska kosačica ne sme da se
pušta u rad, a posebno ne sa
oštećenim ili savijenim vratilom sa
noževima ili oštećenim odn.
savijenim nožem za košenje.
Potrebne popravke prepustite
stručnom licu – STIHL preporučuje
STIHL specijalizovanog prodavca,
ako nemate potrebno znanje.
SRHR
17
ROELBG
0478 131 9663 C - SR
STIHL originalni alat, dodatna oprema i
rezervni delovi imaju svojstva koja su
optimalno prilagođena uređaju i zahtevima
korisnika. STIHL originalni rezervni delovi
prepoznatljivi su po STIHL broju rezervnog
dela, po natpisu STIHL i eventualno po
STIHL oznaci rezervnog dela. Na malim
delovima znak može da stoji i sam.
Nalepnice sa upozorenjima i uputstvima
uvek treba da budu čiste i čitljive.
Oštećene ili izgubljene nalepnice
zamenite novim koje možete dobiti od
ovlašćenog STIHL prodavca. Ukoliko se
neki sklop zameni novim, vodite računa da
za novi sklop dobijete istu nalepnicu.
Radove na reznoj jedinici obavljajte
isključivo uz korišćenje debelih radnih
rukavica, i to uz najveći mogući oprez.
Pazite da svi zavrtnji i navrtke, a posebno
zavrtnji i svi elementi za pričvršćivanje
rezne jedinice, budu čvrsto zategnuti kako
bi uređaj bio u stanju bezbednom za rad.
Redovno proveravajte istrošenost čitavog
uređaja i oštećenja, a posebno pre
skladištenja (npr. pre zimske pauze).
Odmah zamenite istrošene ili oštećene
delove iz bezbednosnih razloga, kako bi
uređaj uvek bio u stanju bezbednom za
rad.
Ukoliko zbog radova na održavanju dođe
do demontiranja pojedinih delova ili
zaštitnih sistema, njih treba odmah i
propisno ponovo montirati.
6.10 Skladištenje u slučaju dužeg
nekorišćenja
Pre skladištenja
napunite akumulator, (Ö 15.7)
podesite najviši stepen bezbednosti,
(Ö 11.16)
Staviti robotsku kosačicu u zimski san.
(Ö 11.17)
Osigurajte da uređaj bude zaštićen od
neovlašćenog korišćenja (npr. od dece).
Uređaj skladištite u bezbednom stanju.
Temeljno očistite uređaj pre nego što ga
uskladištite (npr.zbog zimske pauze).
Sačekajte oko 5 minuta da se uređaj
ohladi, pre nego što ga odložite u
zatvorenom prostoru.
Mesto za odlaganje mora da bude suvo,
zaštićeno od mraza i sa mogućnošću
zatvaranja.
Nikada ne odlažite uređaj u blizini
otvorene vatre odn. jakih izvora toplote
(poput peći).
6.11 Odlaganje
Otpadni proizvodi mogu naškoditi ljudima,
životinjama i životnoj sredini i zato moraju
biti odloženi na otpad na stručan način.
Obratite se centru za recikliranje ili
ovlašćenom distributeru za dodatne
informacije o ispravnom odlaganju
otpadnih proizvoda. STIHL preporučuje
ovlašćenog STIHL distributera.
Osigurajte da neupotrebljiv uređaj bude
odložen na pravilan način. Onesposobite
uređaj pre odlaganja na otpad. Kako bi se
sprečile nezgode, posebno uklonite
mrežni kabl napajanja i akumulator
robotske kosačice.
Opasnost od povreda usled delovanja
noža za košenje!
Nikad nemojte da ostavljate isluženu
kosilicu bez nadzora. Osigurajte da uređaj
i nož budu izvan dometa dece.
Akumulator mora da se odloži odvojeno od
mašine. Neophodno je da se osigura
bezbedno i ekološki prihvatljivo odlaganje
akumulatora.
Upozorenje!
Pre puštanja u rad, pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Upozorenje!
Prilikom upotrebe budite na bezbednom
rastojanju od uređaja.
Vodite računa da se druge osobe ne
nalaze u zoni opasnosti.
Upozorenje!
Zaključajte uređaj pre podizanja odn. pre
vršenja radova na njemu.
Upozorenje!
Nemojte se penjati na uređaj ili sedati na
njega.
7. Opis simbola
0478 131 9663 C - SR
18
Upozorenje!
Nikada ne dodirujte nož koji se okreće.
Upozorenje!
Udaljite decu od kosilice i površine košenja
prilikom rada kosilice.
Upozorenje!
Udaljite pse i druge kućne ljubimce od
kosilice i površine košenja prilikom rada
kosilice.
* Dostavljeno napajanje zavisi od načina
realizacije i varijante robotske kosačice za
konkretnu zemlju.
** mora da se izvadi iz kartonskog uloška
pakovanja.
Da biste osigurali jednostavnu, brzu i
robusnu instalaciju, pridržavajte se
uputstava i napomena, naročito onih u
pogledu rastojanja žice od 28 cm prilikom
polaganja. (Ö 12.)
Postoji mogućnost da povećate površinu
košenja tako što ćete žicu graničnika
približiti ivici. (Ö 12.17) Da biste obezbedili
bezbedno funkcionisanje uređaja,
prilagodite rastojanje žice lokalnim
uslovima.
iMOW® kratak vodič
Uz robotsku kosačicu je kao pomoć
priložen i kratak vodič kroz instalaciju
docking station-a i postavljanje žice
graničnika. Detaljnije informacije
navedene su u odgovarajućim poglavljima
ovog uputstva za upotrebu. Kratak vodič
koristite uvek sa uputstvom za upotrebu
robotske kosačice.
8. Sadržaj paketa
Poz. Oznaka Kom.
A Robotska kosačica 1
B Docking station 1
C1 Napajanje OWA-60E-27* 1
C2 Napajanje F27-P45 uklj.
zasebni priključni kabl* 1
D iMOW® Ruler** 2
E Kočić za fiksiranje docking
station-a 4
F Izvlakač za disk zahvatnika 1
G AKM 100 1
H Spojnica za žicu 2
I Šabloni za prolaz* 1
Uputstvo za upotrebu 1
9. Početna instalacija
Poz. Oznaka Kom.
/