Nikon 2202 Manual de utilizare

Categorie
Lentilele camerei
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

132
Ro_03
Ro
Pentru siguranţa dumneavoastră
ATENŢIE
Nu dezasamblaţi.
Atingerea părţilor interioare ale aparatului foto sau ale obiectivului
poate provoca accidentări.
În caz de defecţiune, produsul ar trebui depanat doar de
către un tehnician calificat.
Dacă produsul s-a spart ca urmare a căderii sau a unui alt
accident, îndepărtaţi acumulatorul aparatului foto şi/sau deconectaţi adaptorul la
reţeaua electrică şi duceţi apoi produsul la un service autorizat Nikon pentru a fi
verificat.
În cazul funcţionării anormale închideţi imediat aparatul foto.
În cazul în care observaţi fum
sau un miros neobişnuit provenind din aparat, deconectaţi imediat adaptorul la
reţeaua electrică şi îndepărtaţi acumulatorul aparatului foto, având grijă să evitaţi
arsurile.
Continuarea utilizării aparatului poate duce la incendiu sau accidente.
După
îndepărtarea acumulatorului, duceţi aparatul la un service autorizat Nikon pentru a fi
verificat.
Nu utilizaţi aparatul în prezenţa gazelor inflamabile.
Utilizarea aparatelor electronice în
prezenţa gazelor inflamabile poate provoca explozie sau incendiu.
Nu priviţi spre soare prin obiectiv sau prin vizorul aparatului foto.
Privirea soarelui sau a altei
surse de lumină puternice prin obiectiv sau prin vizor poate determina afecţiuni
permanente ale vederii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nerespectarea acestei precauţii poate determina
accidente.
Respectaţi următoarele precauţii când mânuiţi obiectivul sau aparatul foto:
Menţineţi obiectivul şi aparatul foto uscate.
Nerespectarea acestei precauţii poate
duce la incendiu sau la şocuri electrice.
Nu mânuiţi obiectivul sau aparatul foto cu mâinile ude.
Nerespectarea acestei
precauţii poate duce la şocuri electrice.
Nu prindeţi soarele în cadru când fotografiaţi un subiect pe un fundal iluminat.
Lumina soarelui focalizată în aparatul foto când soarele se află în cadru sau în
apropierea acestuia poate duce la incendiu.
Dacă obiectivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă, ataşaţi capacul frontal
şi pe cel posterior şi depozitaţi obiectivul astfel încât să nu fie expus luminii directe
a soarelui.
Dacă este lăsat la soare, obiectivul poate focaliza razele soarelui asupra
obiectelor inflamabile dând naştere la incendii.
Nu transportaţi trepiedul cu obiectivul sau aparatul foto ataşate.
Vă puteţi împiedica sau îi
puteţi lovi accidental pe alţii, provocând leziuni.
Nu lăsaţi obiectivul în locuri în care să fie expus temperaturilor extreme, cum ar fi autoturisme
închise sau la lumina directă a soarelui.
Nerespectarea acestei precauţii poate afecta
nefavorabil componentele interne ale obiectivului, dând naştere la incendii.
A
-
-
-
-
Ro
133
Ro_03
Ro
Componentele obiectivului
w e
!1 !2 !3 !4
@0
r t y u i o !0q
!5
!9!8
!6 !7
Opţional.
q
Marcaj montare parasolar obiectiv
...138
w Inel de focalizare ......................................135
e Indicator distanţă focală
r Marcaj distanţă focală
t Inel zoom .....................................................135
y Scală lungime focală .............................135
u Marcaj lungime focală
i Marcaj montură obiectiv
o Garnitură cauciuc montură
obiectiv ....................................................140
!0 Contacte CPU ............................................140
!1 Comutator mod focalizare ................135
!2 Comutator limită focalizare ..............135
!3 Comutator ON/OFF pentru
reducerea vibraţiiilor .......................136
!4
Comutator mod reducere vibraţii
.....136
!5 Parasolar obiectiv ....................................138
!6 Marcaj aliniere parasolar obiectiv ...138
!7 Marcaj fixare parasolar obiectiv ......138
!8 Indicatoare de poziţie (90 °) * ...........139
!9 Colier pentru trepied * .........................139
@0 Buton de ataşare colier pentru
trepied * ...................................................139
*
134
Ro_03
Ro
Vă mulţumim că aţi achiziţionat obiectivul AF‑S NIKKOR 70‑200mm f/4G
ED VR.
Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni, precum şi manualul aparatului foto.
Notă: Atunci când este montat pe un aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv,
aparat format DX, cum ar fi D7000 sau aparatele foto din seria D300, acest obiectiv are un
unghi de câmp de 22 ° 50 8 ° şi o distanţă focală echivalentă cu 105 300 mm (în
format 35 mm).
Compatibilitate
Bifele („”) indică specificaţiile suportate, liniuţele („—”) indică
specificaţiile care nu sunt disponibile.
Anumite limitări se pot aplica;
consultaţi manualul aparatului foto pentru detalii.
Aparat foto
Mod Expunere (Fotografiere) Funcţie
P
2
S A M AF
3
VR
4
Aparate foto digitale Nikon cu vizare prin obiectiv format FX şi format
DX, F6, F5, F100, seria F80, seria F75, seria F65
Pronea 600i, Pronea S
1
Seria F4, F90X, seria F90, seria F70
Seria F60, seria F55, seria F50, F-401x, F-401s, F-401
F-801s, F-801, F-601
m
F3AF, F-601, F-501, aparatele foto Nikon cu focalizare manuală (cu
excepţia F-601
m)
Modul de expunere M (manual) nu este disponibil.
Include modurile AUTO şi scenă (Programe multiple prestabilite digital).
Focalizare automată.
Reducerea vibraţiilor.
Focalizare
Modurile de focalizare disponibile sunt prezentate în tabelul următor
(pentru informaţii despre modurile de focalizare ale aparatului foto,
consultaţi manualul aparatului foto).
Aparat foto
Modul de
focalizare al
aparatului foto
Modul de focalizare al obiectivului
A/M M
Aparate foto Nikon digitale cu vizare prin
obiectiv format FX şi format DX, F6, F5, seria
F4, F100, F90X, seria F90, seria F80, seria F75,
seria F70, seria F65, Pronea 600i, Pronea S
AF
Focalizare automa
cu supracoman
manuală
(prioritate AF)
Focalizare manuală
cu stabilirea
electronică a
distanţei
MF Focalizare manuală (stabilirea
electronică a distanţei este disponibilă
pentru toate aparatele foto cu
excepţia F-601m)
Seria F60, seria F55, seria F50, F-801s, F-801,
F-601
m, F-401x, F-401s, F-401
AF, MF
1
2
3
4
135
Ro_03
Ro
A/M (Focalizare automată cu supracomandă manuală/
Prioritate AF)
Pentru a focaliza folosind focalizarea automată cu supracomandă
manuală (mod A/M):
z
Deplasaţi comutatorul modului de focalizare al obiectivului în
poziţia A/M.
x
Focalizaţi.
Dacă se doreşte, focalizarea automată poate fi decuplată prin rotirea
inelului de focalizare al obiectivului în timp ce butonul de declanşare
este apăsat la jumătate (sau, în cazul în care aparatul foto este dotat
cu un buton AF-ON, în timp ce este apăsat butonul AF-ON); reţineţi
că inelul trebuie rotit puţin înainte ca focalizarea automată să fie
decuplată.
Pentru a focaliza din nou folosind focalizarea automată,
apăsaţi butonul de declanşare la jumătate sau apăsaţi din nou
butonul AF-ON.
Comutatorul limită focalizare
Acest comutator determină limitele distanţei focale pentru focalizare
automată.
FULL: Selectaţi această opţiune pentru subiecte care se află
mai aproape de 3 m.
∞–3 m: Dacă subiectul se va afla mereu la o distanţă de cel puţin
3 m, selectaţi această opţiune pentru focalizare mai rapidă.
Zoom şi profunzime de câmp
Înainte de a focaliza, rotiţi inelul de zoom pentru reglarea distanţei focale şi
încadrarea fotografiei.
În cazul în care aparatul foto permite vizualizarea
profunzimii de câmp (dată de închiderea diafragmei), profunzimea de câmp
poate fi vizualizată în vizor (consultaţi pagina 210 pentru mai multe informaţii).
Notă: Reţineţi că indicatorul distanţă focală are doar scop orientativ şi este posibil să nu
indice cu acurateţe distanţa până la subiect, iar datorită profunzimii de câmp sau a
altor factori este posibil să nu indice ∞ atunci când aparatul foto focalizează pe un
obiect îndepărtat.
Diafragmă
Diafragma se ajustează folosind butoanele de control ale aparatului foto.
136
Ro_03
Ro
Unităţi bliţ încorporat
Când se foloseşte bliţul încorporat la aparate foto echipate cu o unitate
de bliţ încorporat, îndepărtaţi parasolarul obiectivului pentru a preveni
vignetarea (umbre care apar acolo unde capătul obiectivului obturează
bliţul încorporat).
Reducerea vibraţiilor
Reducerea vibraţiilor reduce neclaritatea provocată de vibraţia aparatului
foto, permiţând timpi de expunere cu până la 5 stopuri mai lungi decât în
alte cazuri (măsurători Nikon; efectele variază în funcţie de fotograf şi de
condiţiile de fotografiere).
Acest lucru extinde gama timpilor de
expunere disponibili şi permite fotografierea din mână, fără trepied, într‑
o gamă largă de situaţii.
Utilizarea comutatorului ON/OFF pentru reducerea vibraţiilor
Selectaţi ON (ACTIVAT) pentru a activa reducerea vibraţiilor.
Reducerea vibraţiilor este activată când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate, reducând efectele de
vibraţie ale aparatului foto pentru o încadrare şi o
focalizare îmbunătăţite.
Selectaţi OFF (DEZACTIVAT) pentru a dezactiva reducerea vibraţiilor.
Utilizarea comutatorului mod reducere vibraţii
Comutatorul modului de reducere a vibraţiilor este utilizat pentru a
selecta modul de reducere a vibraţiilor atunci când reducerea vibraţiilor
este activată.
Selectaţi NORMAL pentru a reduce efectele vibraţiilor când se
fotografiază dintr‑o poziţie fixă şi în alte situaţii cu
mişcarea aparatului foto la fel de redusă.
Selectaţi ACTIVE pentru a reduce efectele vibraţiilor când se
fotografiază dintr‑un vehicul în mişcare, în timpul mersului
sau în alte situaţii cu mişcarea activă a aparatului foto.
137
Ro_03
Ro
Utilizarea reducerii vibrațiilor: Note
Deplasaţi comutatorul de reducere a vibraţiilor pe OFF dacă aparatul
foto nu acceptă reducerea vibraţiilor (pag. 134).
Menţinerea reducerii
vibraţiilor activă poate mări foarte mult consumul acumulatorului, în
special în cazul aparatelor foto Pronea 600i.
La utilizarea reducerii vibraţiilor, apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate şi aşteptaţi ca imaginea din vizor să se stabilizeze înainte de a
apăsa butonul de declanşare până la capăt.
Când reducerea vibraţiilor este activă, imaginea din vizor poate fi
înceţoşată după ce declanşatorul este eliberat.
Acest lucru nu indică o
defecţiune.
Deplasaţi comutatorul modului reducere vibraţie pe NORMAL pentru
fotografii de tip panning.
Când aparatul foto este rotit, reducerea
vibraţiei se aplică numai mişcării ce nu face parte din rotirea specifică
panning‑ului (de exemplu, dacă aparatul foto este rotit pentru panning
orizontal, reducerea vibraţiei se va aplica numai tremuratului vertical),
făcând mult mai uşoară rotirea uniformă a aparatului foto într‑un arc
larg.
Nu închideţi aparatul foto sau nu îndepărtaţi obiectivul în timp ce
reducerea vibraţiilor este activă.
Dacă este întreruptă alimentarea
obiectivului în timp ce reducerea vibraţiilor este activată, obiectivul
poate face zgomot când este mişcat.
Acest lucru nu este o defecţiune şi
poate fi corectat prin reataşarea obiectivului şi pornirea aparatului foto.
Dacă aparatul foto este dotat cu un bliţ încorporat, reducerea vibraţiilor
va fi dezactivată în timp ce bliţul se încarcă.
Opriţi reducerea vibraţiilor când aparatul foto este montat fixată ferm
pe un trepied, dar lăsaţi‑l pornit dacă partea superioară a trepiedului nu
este fixată ferm sau când utilizaţi un monopied.
138
Ro_03
Ro
Parasolarul obiectivului
Parasolarele protejează obiectivul şi blochează lumina difuză care altfel ar
duce la apariţia reflexiilor parazite sau a formelor dublate.
Aliniaţi marcajul de fixare a parasolarului
obiectivului (—) cu marcajul de montare a
parasolarului obiectivului () de pe obiectiv (e).
Când ataşaţi sau îndepărtaţi parasolarul, ţineţi‑l în apropierea simbolului
de pe baza sa şi evitaţi să‑l strângeţi prea tare.
Dacă parasolarul nu
este ataşat corect poate apărea vignetarea.
Parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv când acesta nu este
folosit.
Când parasolarul este întors, acesta poate fi ataşat şi îndepărtat
prin rotire în timp ce este ţinut în apropierea marcajului de blocare (—).
Ecrane de focalizare
Următoarele aparate foto suportă o gamă variată de ecrane de focalizare
care pot fi folosite în diferite cazuri.
Ecran
Aparat foto A B C E
EC‑B
EC‑E G1 G2 G3 G4 J L M U
F6
F5+DP-30
(+0,5)
F5+DA-30
(+1,0)
(+0,5)
(+0,5)
(–1,0)
(+0,5)
(+1,0)
: Recomandat.
: Vignetare vizibilă în vizor (fotografiile nu sunt afectate).
—: Incompatibil cu aparatul foto.
( ): Cifrele din paranteze prezintă compensarea expunerii pentru măsurarea central-
evaluativă.
Selectaţi „Other screen (Alt ecran)” în setarea personalizată b6 („Screen
comp. (Comp. ecran)”) când ajustaţi compensarea expunerii pentru F6; reţineţi
faptul că cu alte ecrane în afară de B sau E, trebuie selectat „Other screen (Alt ecran)”
chiar dacă valoarea compensării expunerii este 0.
Compensarea expunerii pentru
F5 poate fi ajustată folosind setarea personalizată 18; consultaţi manualul aparatului
foto pentru detalii.
Celule goale: Nu este adecvat pentru folosirea cu acest obiectiv.
Reţineţi că ecranele de tip M
pot fi totuşi folosite pentru fotomicrografie şi fotografiere macro la scara de 1 : 1
sau mai mare.
Notă: Măsurarea matricială a expunerii este disponibilă pentru modelul F5 doar cu
ecrane de focalizare A, B, E, EC-B/EC-E, J şi L.
139
Ro_03
Ro
Colierul opţional pentru trepied RT-1
Slăbiţi şurubul de fixare a colierului pentru trepied pentru a roti aparatul foto
în poziţia dorită şi orientaţi afişajul pe orizontală sau pe verticală. Reţineţi că,
în cazul în care rotiţi aparatul foto ţinându‑l de mânerul de prindere, este
posibil ca mâna dumneavoastsă atingă trepiedul. În funcţie de modul în
care aparatul foto sau trepiedul este ataşat, tremuratul aparatului foto poate fi
redus prin ataşarea trepiedului la montura pentru trepied a aparatului foto.
AVERTIZARE
Strângeţi complet şurubul de fixare a colierului pentru trepied la
ataşarea acestuia.
Nerespectarea acestei precauţii se poate solda cu
desprinderea colierului pentru trepied de obiectiv, provocând rănirea.
A
Ataşarea colierului pentru trepied
4
5
6
7
z
Slăbiţi şurubul de fixare a colierului pentru
trepied (q).
x
Deschideţi inelul.
Trageţi şurubul de fixare spre dumneavoastră (w) şi
deschideţi inelul (e).
c
Aşezaţi obiectivul în interiorul inelului (r).
v
Închideţi inelul.
Trageţi şurubul de fixare spre dumneavoastră (t) şi
închideţi inelul (y).
Nu folosiţi o forţă prea mare
deoarece vă puteţi prinde mâna în inel.
b
Strângeţi şurubul de fixare (u).
Poziţionarea aparatului foto
Slăbiţi butonul de ataşare (q), reglaţi indicatoarele de
poziţie în orientarea verticală sau orizontală dorită (w)
şi apoi strângeţi şurubul de fixare (e).
Scoaterea colierului pentru trepied
4
z
Slăbiţi butonul de ataşare (q).
x
Scoateţi inelul.
Trăgând de şurubul de fixare spre dumneavoastră
(w), deschideţi (e) şi scoateţi obiectivul (r).
140
Ro_03
Ro
Îngrijirea obiectivului
Nu apucaţi sau ţineţi obiectivul sau aparatul foto doar de parasolarul
obiectivului.
Menţineţi contactele CPU curate.
Dacă garnitura de cauciuc a monturii obiectivului s‑a deteriorat, încetaţi
imediat să mai utilizaţi aparatul şi duceţi obiectivul la un service
autorizat Nikon pentru a fi reparat.
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe suprafeţele
obiectivului.
Pentru îndepărtarea petelor şi a amprentelor, aplicaţi o
cantitate mică de etanol sau de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe
o lavetă moale şi curată din bumbac sau pe un şerveţel pentru curăţarea
obiectivului şi curăţaţi dinspre centru spre exterior folosind o mişcare
circulară, având grijă să nu lăsaţi urme sau să atingeţi sticla cu degetele.
Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, cum sunt diluantul pentru vopsea
sau benzenul, pentru a curăţa obiectivul.
Parasolarul obiectivului sau filtrele neutre (NC) pot fi folosite pentru a
proteja elementul frontal al obiectivului.
Ataşaţi capacul frontal şi pe cel posterior înainte de a pune obiectivul în
săculeţul său.
Dacă obiectivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, depozitaţi‑l
într‑un loc răcoros şi uscat pentru a preveni apariţia mucegaiului şi a
ruginii.
Nu depozitaţi obiectivul în lumina directă a soarelui sau
împreună cu naftalină sau biluţe de camfor împotriva moliilor.
Menţineţi obiectivul uscat.
Ruginirea mecanismului intern poate
determina defecţiuni ireparabile.
Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau
deforma componentele realizate din plastic ranforsat.
Accesorii furnizate
Capac frontal pentru obiectiv de 67 mm cu prindere rapidă LC‑67
Capac posterior pentru obiectiv LF‑4
Parasolar HB‑60
Husă flexibilă pentru obiectiv CL‑1225
Accesorii compatibile
Filtre opţionale cu filet de 67 mm
Colier pentru trepied RT‑1
Teleconvertoare AF‑I/AF‑S TC‑14E/TC‑14E
II/TC‑17E II */TC‑20E */
TC‑20E II */TC‑20E III *
Focalizarea automată este disponibilă numai pentru aparatele foto cu sistem AF compatibil cu f/8.
*
141
Ro_03
Ro
Specificaţii
Tip Obiectiv AF-S tip G cu CPU încorporat şi montură F
Distanţă focală 70 200 mm
Diafragma maximă f/4
Construcţia obiectivului 20 elemente în 14 grupuri (inclusiv 3 elemente ED şi elemente cu strat de
acoperire Nano-Crystal)
Unghi de câmp
Film Nikon SLR şi aparate foto D‑SLR format FX: 34 ° 20 12 ° 20
Aparate foto Nikon D‑SLR format DX: 22 ° 50 8 °
Aparate foto cu sistem IX240: 27 ° 40 9 ° 50
Scală lungime focală Gradată în milimetri (70, 85, 105, 135, 200)
Informaţii distanţă Trimise către aparatul foto
Zoom Zoom manual utilizând un inel zoom independent
Focalizare Sistem IF (Internal Focusing) Nikon cu focalizare automată
controlată de Silent Wave Motor (motor SWM) şi inel de
focalizare separat pentru focalizare manuală
Reducere vibraţii Mecanică, cu Voice Coil Motors (VCM)
Indicator distanţă focală 1 m la infinit (∞)
Distanţă focală minimă 1 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
Lamele diafragmă 9 (deschidere diafragmă rotunjită)
Diafragmă Total automată
Interval diafragmă f/4 la f/32
Măsurare Deschidere maximă
Comutator limită focalizare Două poziţii: FULL (COMPLET) (∞ 1 m) şi ∞ 3 m
Dimensiune filtru ataşat 67 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni Diametru maxim de aprox. 78 mm × 178,5 mm (distanţa de la
flanşa de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate Aprox. 850 g
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica, oricând şi fără notificare prealabilă, specificaţiile
echipamentului descris în acest manual.
210
DOF_03
Depth of field (Metric) Tiefenschärfe Profondeur de champ Profundidad de campo
Skärpedjup Глубина резко изображаемого пространства Scherptediepte Profundidade de campo
Profundidade de campo Profondità di campo Tabulka hloubky ostrosti (m) Hĺbka ostrosti
Profunzime de câmp Глибина різкості
景深
景深 피사계 심도 Kedalaman Bidang (m)
Focus distance
Entfernungseinstellung
Distance de mise au point
Distancia de enfoque
Fokusavstånd
Расстояние фокусировки
Scherpstelafstand
Distância de focagem
Distância de foco
Distanza di messa a fuoco
Zaostřená vzdálenost
Zaostrená vzdialenosť
Distanţa focală
Дистанція фокусування
对焦距离
對焦距離
초점 거리
Jarak fokus
Depth of field
Tiefenschärfe
Profondeur de champ
Profundidad de campo
Skärpedjup
Глубина резко
изображаемого пространства
Scherptediepte
Profundidade de campo
Profundidade de campo
Profondità di campo
Hloubka ostrosti
Hĺbka ostrosti
Profunzime de câmp
Глибина різкості
景深
景深
피사계 심도
Kedalaman Bidang
Reproduction ratio
Abbildungsmaßstab
Rapport de reproduction
Relación de reproducción
Reproduktionsförhållande
Масштабирование
Reproductieverhouding
Razão de reprodução
Razão de reprodução
Rapporto di riproduzione
Měřítko zobrazení
Pomer reprodukcie
Raport de reproducere
Глибина зображуваного простору
成像率
重現率
재생 배율
Rasio penggandaan
f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
[f=70 mm]
1 0.99 – 1.02 0.98 – 1.02 0.97 – 1.03 0.96 – 1.04 0.95 – 1.06 0.93 1.09 0.90 1.13 1/9.9
1.2 1.18 – 1.22 1.17 – 1.23 1.16 1.25 1.14 1.27 1.11 1.30 1.09 – 1.35 1.04 1.43 1/12.8
1.5 1.46 – 1.54 1.45 – 1.56 1.42 1.59 1.40 1.62 1.36 1.69 1.31 – 1.77 1.24 1.93 1/17.0
2 1.92 – 2.09 1.89 – 2.12 1.85 – 2.18 1.80 – 2.25 1.73 – 2.39 1.65 2.58 1.53 2.99 1/24.0
3 2.81 – 3.22 2.75 – 3.31 2.65 – 3.46 2.54 – 3.68 2.38 – 4.10 2.22 4.78 1.99 6.64 1/38.0
5 4.46 – 5.69 4.29 – 6.00 4.05 – 6.57 3.79 – 7.46 3.42 – 9.65 3.06 – 15.04 2.62 296.00 1/66.0
37.48 – ∞ 27.49 – ∞ 19.30 – ∞ 14.09 – ∞ 9.74 – 7.14 – 4.97 – ∞ 1/∞
212
DOF_03
f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
[f=200 mm]
1 1.00 – 1.00 1.00 – 1.00 1.00 – 1.00 0.99 – 1.01 0.99 – 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 1/3.7
1.2 1.20 – 1.20 1.20 – 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21 1.18 – 1.22 1.17 1.23 1/4.7
1.5 1.49 – 1.51 1.49 – 1.51 1.49 1.51 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 – 1.53 1.45 1.55 1/6.3
2 1.99 – 2.01 1.98 – 2.02 1.98 – 2.02 1.97 – 2.03 1.95 – 2.05 1.94 2.07 1.91 2.10 1/8.8
3 2.97 – 3.03 2.96 – 3.04 2.95 – 3.06 2.93 – 3.08 2.89 – 3.12 2.85 3.16 2.79 3.24 1/14.0
5 4.92 – 5.09 4.89 – 5.12 4.84 – 5.17 4.78 – 5.24 4.69 – 5.35 4.59 5.50 4.43 5.77 1/24.3
275.62 – ∞ 202.00 – 141.62 103.00 – ∞ 71.00 – 51.75 – 35.75 – ∞ 1/∞
IF
(ニコン内焦)方式は、通常のレンズと異なるため、至近距離になると
焦点距離が短くなります。
Unlike other lenses, the focal length of internal focus (IF)
lenses decreases with focus distance.
Im Gegensatz zu den anderen Objektiven verringert sich die Brennweite
der Objektive mit Innenfokussierung (IF) mit der Entfernungseinstellung.
Contrairement aux autres objectifs, la focale des objectifs à mise au
point interne (IF) diminue avec la distance de mise au point.
A diferencia de otros objetivos, la distancia focal de los objetivos de
enfoque interno (IF) disminuye con la distancia de enfoque.
Till skillnad från andra objektiv minskar brännvidden hos objektiv med
inre fokuseringssystem (IF) med fokusavståndet.
В отличие от других объективов фокусное расстояние объективов с
внутренней фокусировкой (IF) уменьшается с расстоянием фокусировки.
In tegenstelling tot andere objectieven daalt de brandpuntsafstand van
interne scherpstelling (IF) met scherpstelafstand.
Ao contrário de outras objectivas, a distância focal das objectivas de
focagem interna (FI) diminui com a distância de focagem.
Ao contrário de outras lentes, a distância focal do foco interno (IF)
diminui com a distância de foco.
Al contrario di altri obiettivi, la lunghezza focale degli obiettivi con messa a
fuoco interna (IF) diminuisce con l’aumento della distanza di messa a fuoco.
Na rozdíl od objektivů jiných konstrukcí se u objektivů vybavených
vnitřním zaostřováním (IF) zkracuje se zaostřenou vzdáleností rovněž
ohnisková vzdálenost objektivu.
Na rozdiel od ostatných objektívov, ohnisková vzdialenosť objektívov
s vnútorným zaostrovaním (IF) so zaostrenou vzdialenosťou klesá.
Spre deosebire de alte obiective, distanţa focală a obiectivelor cu
focalizare internă (IF) scade odată cu distanţa de focalizare.
На відміну від інших об’єктивів, фокусна відстань об’єктивів із внутрішнім
фокусуванням (IF) зменшується зі збільшенням дистанції фокусування.
与其它镜头不同,内部对焦(
IF
)镜头的焦距
随着对焦距离的缩短而减小。
與其他鏡頭不同,內部對焦(IF)鏡頭的焦距隨著對焦距離的縮短而減小。
다른 렌즈와 달리 내부 초점(IF) 렌즈의 초점 거리는 초점 거리가 가까울수
록 감소합니다.
Tidak seperti lensa lainnya, panjang fokal dari lensa fokus internal (IF)
akan menurun seiring jarak fokus.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220

Nikon 2202 Manual de utilizare

Categorie
Lentilele camerei
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru