Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Manual de utilizare

Marca
Nikon
Categorie
lentilele camerei
Model
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Tip
Manual de utilizare
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Sc
Tc
Kr
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Nano Crystal Coat
User’s Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Användarhandbok
Pykoводство пользoвaтеля
Gebruikshandleiding
Manuale d'uso
Návod k obsluze
Užívateľská príručka
Manualul utilizatorului
Посібник користувача
P.2
Pg. 12
S. 22
P. 30
Pág. 38
S. 46
Стр. 54
P. 62
Pag. 70
Str. 78
Str. 86
Pag. 94
Стор.
102
ҋᅶᢪ೗Ϸ
110
124
####
㛣⪿ⴋ
132
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
© 2010 Nikon Corporation
Printed in Japan
SB5C04(G4)
7MAA77G4-04
94
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Pentru siguranţa dumneavoastră
ATENŢIE
Nu dezasamblaţi. Atingerea părţilor interioare ale aparatului foto sau ale
obiectivului poate provoca accidentări. În caz de defecţiune, produsul ar
trebui depanat doar de către un tehnician calificat. Dacă produsul s-a spart
ca urmare a căderii sau a unui alt accident, îndepărtaţi acumulatorul
aparatului foto şi/sau deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică şi duceţi
apoi produsul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.
În cazul funcţionării anormale închideţi imediat aparatul foto. În cazul în care
observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind din aparat, deconectaţi
imediat adaptorul la reţeaua electrică şi îndepărtaţi acumulatorul aparatului
foto, având grijă să evitaţi arsurile. Continuarea utilizării aparatului poate
duce la incendiu sau accidente. După îndepărtarea acumulatorului, duceţi
aparatul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.
Nu utilizaţi aparatul în prezenţa gazelor inflamabile. Utilizarea aparatelor
electronice în prezenţa gazelor inflamabile poate provoca explozie sau
incendiu.
Nu priviţi spre soare prin obiectiv sau prin vizorul aparatului foto. Privirea soarelui
sau a altei surse de lumină puternice prin obiectiv sau prin vizor poate
determina afecţiuni permanente ale vederii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii poate
determina accidente.
Respectaţi următoarele precauţii când mânuiţi obiectivul sau aparatul foto:
- Menţineţi obiectivul şi aparatul foto uscate. Nerespectarea acestei
precauţii poate duce la incendiu sau la şocuri electrice.
- Nu mânuiţi obiectivul sau aparatul foto cu mâinile ude. Nerespectarea
acestei precauţii poate duce la şocuri electrice.
- Nu prindeţi soarele în cadru când fotografiaţi un subiect pe un fundal
iluminat. Lumina soarelui focalizată în aparatul foto când soarele se află în
cadru sau în apropierea acestuia poate duce la incendiu.
- Dacă obiectivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă, ataşaţi
capacul frontal şi pe cel posterior şi depozitaţi obiectivul astfel încât să nu
fie expus luminii directe a soarelui. Dacă este lăsat la soare, obiectivul poate
focaliza razele soarelui asupra obiectelor inflamabile dând naştere la
incendii.
Nu transportaţi trepiedul cu obiectivul sau aparatul foto ataşate. Vă puteţi împiedica
sau îi puteţi lovi accidental pe alţii, provocând leziuni.
Nu lăsaţi obiectivul în locuri în care să fie expus temperaturilor extreme, cum ar fi
autoturisme închise sau la lumina directă a soarelui. Nerespectarea acestei
precauţii poate afecta nefavorabil componentele interne ale obiectivului,
dând naştere la incendii.
95
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Vă mulţumim că aţi achiziţionat obiectivul AF-S NIKKOR 35mm
f/1.4G. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie
aceste instrucţiuni, precum şi manualul aparatului foto.
Notă: Atunci când este montat pe un aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
format DX, cum ar fi D90 sau aparatele foto din seria D300, acest obiectiv are
un unghi de câmp de 44° şi o distanţă focală echivalentă a 52,5 mm (în
formatul de 35 mm).
Componentele obiectivului
we r t yu io
!1
!0q
q
Parasolar obiectiv..............................98
w
Marcaj aliniere parasolar
obiectiv.............................................98
e
Marcaj fixare parasolar
obiectiv.............................................98
r
Marcaj montare parasolar
obiectiv.............................................98
t
Inel de focalizare...............................97
y
Indicator distanţă focală...............97
u
Marcaj distanţă focală....................97
i
Marcaj montură obiectiv
o
Garnitură cauciuc montură
obiectiv..........................................100
!0
Contacte CPU ..................................100
!1
Comutator mod focalizare .........96
96
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Compatibilitate
Bifele („”) indică specificaţiile suportate, liniuţele („—”) indică
specificaţiile care nu sunt suportate. Anumite limitări se pot
aplica; consultaţi manualul aparatului foto pentru detalii.
1 Modul de expunere M (manual) nu este disponibil.
2 Include modurile AUTO şi scenă (Programe multiple prestabilite digital).
3 Focalizare automată.
Focalizare
Modurile de focalizare suportate sunt prezentate în tabelul
următor (pentru informaţii despre modurile de focalizare ale
aparatului foto, consultaţi manualul aparatului foto).
Aparat foto
Mod Expunere
(Fotografiere)
AF
3
P
2
S A M
Aparate foto digitale Nikon cu vizare prin obiectiv format FX şi format DX ✔✔✔✔
F6, F5, F100, seria F80, seria F75, seria F65, Pronea 600i, Pronea S
1
✔✔✔✔
Seria F4, F90X, seria F90, seria F70 ✔✔——
Seria F60, seria F55, seria F50, F-401x, F-401s, F-401 ✔✔✔✔
F-801s, F-801, F-601M ✔✔——
F3AF, F-601, F-501, aparatele foto Nikon cu focalizare manuală
(cu excepţia F-601M)
Aparat foto
Modul de
focalizare al
aparatului foto
Modul de focalizare al obiectivului
M/A M
Aparate foto Nikon digitale cu vizare
prin obiectiv format FX şi format DX,
F6, F5, seria F4, F100, F90X,
seria F90, seria F80, seria F75,
seria F70, seria F65, Pronea 600i,
Pronea S
AF
Focalizare
automată cu
supracomandă
manuală
Focalizare
manuală cu
stabilirea
electronică a
distanţei
MF Focalizare manuală (stabilirea
electronică a distanţei este
disponibilă pentru toate
aparatele foto cu excepţia
F-601M)
Seria F60, seria F55, seria F50,
F-801s, F-801, F-601M, F-401x,
F-401s, F-401
AF, MF
97
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
M/A (Focalizare automată cu supracomandă manuală)
Pentru a focaliza folosind focalizarea automată cu supracomandă
manuală (mod M/A):
Profunzimea de câmp
Indicatorii profunzimii de câmp de pe obiectiv arată profunzimea
aproximativă a câmpului (consultaţi pagina 142 pentru mai multe
informaţii). În cazul în care aparatul foto permite previzualizarea
profunzimii de câmp (diafragmare), profunzimea de câmp poate
fi previzualizată şi în vizor.
Diafragmă
Diafragma se ajustează folosind butoanele de control ale
aparatului foto.
z
Deplasaţi comutatorul modului de focalizare al
obiectivului în poziţia M/A.
x
Focalizaţi.
Dacă se doreşte, focalizarea automată poate fi
supracomandată prin rotirea inelului de focalizare al
obiectivului în timp ce butonul de declanşare este apăsat la
jumătate (sau, în cazul în care aparatul foto este dotat cu un
buton AF-ON, în timp ce butonul AF-ON este apăsat). Pentru
a refocaliza folosind focalizarea automată, apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate sau apăsaţi din nou butonul AF-ON.
1
2.5
0.5
Marcaj distanţă focală
Indicatori profunzime
de câmp
98
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Unităţi bliţ încorporat
La utilizarea bliţului încorporat la aparatele foto echipate cu o
unitate de bliţ încorporat, fotografiaţi la distanţe de 0,6 m sau mai
mari şi îndepărtaţi parasolarul obiectivului pentru a împiedica
vignetarea (umbrele create acolo unde capătul obiectivului
întunecă bliţul încorporat).
Parasolarul obiectivului
Parasolarele obiectivului protejează obiectivul şi blochează
lumina difuză care altfel ar duce la apariţia petelor luminoase sau
a formelor dublate.
Când ataşaţi sau îndepărtaţi parasolarul, ţineţi-l in apropiere de
simbolul de pe baza sa şi evitaţi să-l strângeţi prea tare. Dacă
parasolarul nu este ataşat corect poate apărea vignetarea.
Parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv când acesta nu este
folosit. Când parasolarul este întors, acesta poate fi ataşat şi
îndepărtat prin rotire în timp ce este ţinut în apropierea marcajului
de blocare (
{
).
Aparat foto A se utiliza pentru distanţe de
Seria F60, seria F65
1,5 m sau mai mari
Seria F50
3,0 m sau mai mari
Seria F55
2,0 m sau mai mari
F-401x, F-401s, F-401
Obiectivul produce vignetare la orice
distanţă
Aliniaţi marcajul de fixare a parasolarului
obiectivului (—{) cu marcajul de montare a
parasolarului obiectivului () de pe obiectiv (e).
99
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Ecrane de focalizare
Următoarele aparate foto suportă o gamă variată de ecrane de
focalizare care pot fi folosite în diferite cazuri.
: Recomandat.
{: Vignetare vizibilă în vizor (fotografiile nu sunt afectate).
—: Incompatibil cu aparatul foto.
( ): Cifrele din paranteze prezintă compensarea expunerii pentru
măsurarea central-evaluativă. Selectaţi „Other screen (Alt ecran)” în
setarea personalizată b6 („Screen comp. (Comp. ecran)”) când ajustaţi
compensarea expunerii pentru F6; reţineţi faptul că cu alte ecrane în
afară de B sau E, trebuie selectat „Other screen (Alt ecran)” chiar dacă
valoarea compensării expunerii este 0. Compensarea expunerii
pentru F5 poate fi ajustată folosind setarea personalizată 18;
consultaţi manualul aparatului foto pentru detalii.
Celule goale
:
Nu este adecvat pentru folosirea cu acest obiectiv. Reţineţi că
ecranele de tip M pot fi totuşi folosite pentru fotomicrografie şi
fotografiere macro la scara de 1 : 1 sau mai mare.
Notă: F5 suportă măsurarea expunerii prin matrice doar cu ecrane de focalizare
A, B, E, EC-B/EC-E, J şi L.
Ecran
A B C E
EC-B
EC-E
G1 G2 G3 G4 J L M UAparat foto
F6  ————
F5+DP-30 { { 
F5+DA-30 { { { 
100
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Îngrijirea obiectivului
Nu apucaţi sau ţineţi obiectivul sau aparatul foto doar de
parasolarul obiectivului.
Menţineţi contactele CPU curate.
Dacă garnitura de cauciuc a monturii obiectivului s-a deteriorat,
încetaţi imediat să mai utilizaţi aparatul şi duceţi obiectivul la un
service autorizat Nikon pentru a fi reparat.
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe
suprafeţele obiectivului. Pentru îndepărtarea petelor şi a
urmelor de degete, aplicaţi o cantitate mică de etanol sau de
soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o lavetă moale şi curată
din bumbac sau pe un şerveţel pentru curăţarea obiectivului şi
curăţaţi dinspre centru spre exterior folosind o mişcare circulară,
având grijă să nu lăsaţi urme sau să atingeţi sticla cu degetele.
Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, cum sunt diluantul
pentru vopsea sau benzenul, pentru a curăţa obiectivul.
Parasolarul obiectivului sau filtrele NC pot fi folosite pentru a
proteja elementul frontal al obiectivului.
Ataşaţi capacul frontal şi pe cel posterior înainte de a pune
obiectivul în săculeţul său.
Dacă obiectivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată,
depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat pentru a preveni apariţia
mucegaiului şi a ruginii. Nu depozitaţi obiectivul în lumina
directă a soarelui sau împreună cu naftalină sau biluţe de camfor
împotriva moliilor.
Menţineţi obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern
poate determina defecţiuni ireparabile.
Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora
sau deforma componentele realizate din plastic ranforsat.
Accesorii furnizate
Capac frontal pentru obiectiv de 67 mm cu prindere rapidă
LC-67
Capac posterior pentru obiectiv LF-4
Parasolar baionetă HB-59
Săculeţ flexibil pentru obiectiv CL-1118
101
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Accesorii compatibile
Filtre opţionale cu filet de 67 mm
Telecomandă fără fir Speedlight SB-R200: În capătul obiectivului pot fi
montate până la două unităţi de bliţ telecomandate SB-R200.
Specificaţii
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica, oricând şi fără notificare prealabilă,
specificaţiile echipamentului descris în acest manual.
Tip
Obiectiv AF-S tip G cu CPU încorporat şi montură F
Distanţă focală
35 mm
Diafragma maximă
f/1.4
Construcţia obiectivului
10 elemente în 7 grupuri (incluzând un element asferic al
obiectivului şi elemente cu o acoperire nanocristalină)
Unghi de câmp
Film Nikon SLR şi aparate foto D-SLR format FX: 63°
Aparate foto Nikon D-SLR format DX: 44°
Aparate foto cu sistem IX240: 52°
Informaţii distanţă
Trimisă către aparatul foto
Focalizare
Sistem Nikon cu Rear Focusing (RF) cu focalizare
automată controlată de un motor SWM (Silent
Wave Motor) şi inel separat de focalizare pentru
focalizare manuală
Indicator distanţă focală
Gradat în metri şi feet (picioare) de la 0,3 m/1 ft la
infinit ()
Distanţă focală minimă
0,3 m de la planul focal
Lame diafragmă
9 (deschidere diafragmă circulară)
Diafragmă
Total automată
Deschidere diafragmă
f/1.4 la f/16
Măsurare
Deschidere maximă
Dimensiune filtru ataşat
67 mm (P=0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 83 mm în diametru × 89,5 mm (distanţa de la
flanşa de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate
Aprox. 600 g
142
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
1/5.1
1/6.6
1/10.8
1/24.7
1/136
1 /
f/16
0.29 — 0.32
0.33 — 0.38
0.44 — 0.58
0.76 — 1.55
1.72 —
2.53 —
f/11
0.29 — 0.31
0.33 — 0.37
0.46 — 0.55
0.82 — 1.32
2.15 —
3.62 —
f/8
0.29 — 0.31
0.34 — 0.36
0.47 — 0.54
0.86 — 1.21
2.53 —
4.94 —
f/5.6
0.29 — 0.31
0.34 — 0.36
0.48 — 0.53
0.89 — 1.14
2.95 — 17.66
6.94 —
f/4
0.30 — 0.30
0.34 — 0.36
0.48 — 0.52
0.92 — 1.09
3.35 — 10.10
9.76 —
f/2.8
0.30 — 0.30
0.35 — 0.36
0.49 — 0.51
0.94 — 1.06
3.70 — 7.76
13.75 —
f/2
0.30 — 0.30
0.35 — 0.35
0.49 — 0.51
0.96 — 1.04
4.01 — 6.68
19.41 —
f/1.4
0.30 — 0.30
0.35 — 0.35
0.49 — 0.51
0.97 — 1.03
4.24 — 6.11
26.72 —
0.3
0.35
0.5
1
5
Depth of field (Metric)
Tiefenschärfe Profondeur de champ
Profundidad de campo Skärpedjup Глубина резко изображаемого пространства
Scherptediepte Profondità di campo Tabulka hloubky ostrosti (m) Hĺbka ostrosti
Profunzime de câmp Глибина різкості
೽྄
ᇓᛖ 㨦▖ᆮ#⟖᢮ (m)
Reproduction ratio
Abbildungsmaßstab
Rapport de reproduction
Relación de reproducción
Reproduktionsförhållande
Масштабирование
Reproductieverhouding
Rapporto di riproduzione
Měřítko zobrazení
Pomer reprodukcie
Raport de reproducere
Глибина зображуваного
простору
ୄӵᄈ
⸅᫠᪓
Ⲗ◇#ℚⰒ
Depth of field
Tiefenschärfe
Profondeur de champ
Profundidad de campo
Skärpedjup
Глубина резко
изображаемого пространства
Scherptediepte
Profondità di campo
Hloubka ostrosti
Hĺbka ostrosti
Profunzime de câmp
Глибина різкості
೽྄
ᇓᛖ
㨦▖ᆮ#⟖᢮
Focus distance
Entfernungseinstellung
Distance de mise au point
Distancia de enfoque
Fokusavstånd
Расстояние фокусировки
Scherpstelafstand
Distanza di messa a fuoco
Zaostřená vzdálenost
Zaostrená vzdialenosť
Distanţa focală
Дистанція фокусування
नၢᥭጌ
ଃᤄ⭡サ
ㇲ⳺#ᅚẖ
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Sc
Tc
Kr
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Nano Crystal Coat
User’s Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Användarhandbok
Pykoводство пользoвaтеля
Gebruikshandleiding
Manuale d'uso
Návod k obsluze
Užívateľská príručka
Manualul utilizatorului
Посібник користувача
P.2
Pg. 12
S. 22
P. 30
Pág. 38
S. 46
Стр. 54
P. 62
Pag. 70
Str. 78
Str. 86
Pag. 94
Стор.
102
ҋᅶᢪ೗Ϸ
110
124
####
㛣⪿ⴋ
132
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
© 2010 Nikon Corporation
Printed in Japan
SB5C04(G4)
7MAA77G4-04
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru