Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Manual de utilizare

Categorie
Lentilele camerei
Tip
Manual de utilizare
160
Ro
Note despre operaţiunile de siguranţă
ATENŢIE
Nu demontaţi
Atingerea pieselor interne ale aparatului sau obiectivului ar putea duce la
leziuni. Reparaţiile ar trebui efectuate doar de tehnicieni calificaţi. În cazul în
care aparatul sau obiectivul se sparg în urma unei căderi sau a unui accident,
duceţi produsul la o reprezentanţă autorizată Nikon pentru verificare, după
deconectarea produsului şi/sau scoaterea bateriei.
În cazul unei defecţiuni opriţi imediat aparatul
Dacă observaţi fum sau simţiţi un miros neobişnuit ce vine de la aparatul
foto sau de la obiectiv scoateţi imediat bateria având grijă să evitaţi arsurile.
Continuarea utilizării ar putea duce la leziuni.
După demontarea sau deconectarea sursei de alimentare, duceţi produsul la
o reprezentanţă autorizată Nikon pentru verificare.
Nu utilizaţi aparatul foto sau obiectivul acolo unde există gaz
inflamabil
Utilizarea echipamentului electronic acolo unde există gaz inflamabil ar putea
duce la producerea unei explozii sau a unui incendiu.
Nu vă uitaţi la soare prin obiectiv sau vizor
Dacă vă uitaţi la soare sau la alte surse puternice de lumină prin obiectiv sau
prin vizor puteţi orbi permanent.
A nu se lasă la îndemâna copiilor
Trebuie avută o grijă deosebita pentru a împiedica copii să ingereze bateriile
sau alte piese mici.
161
Ro
Luaţi în considerare următoarele precauţii atunci când
manevraţi aparatul foto sau obiectivul
• Păstraţi uscate aparatul foto şi a obiectivul. Dacă nu faceţi acest lucru puteţi
provoca incendii sau şocuri electrice.
• Nu manevraţi sau atingeţi aparatul foto sau obiectivul cu mâinile ude. Dacă
faceţi acest lucru puteţi provoca şocuri electrice.
• Când fotografiaţi cu iluminare de fundal nu îndreptaţi obiectivul spre soare
şi nu lăsaţi ca lumina soarelui să cadă direct pe obiectiv deoarece acest
lucru poate duce la supraîncălzirea aparatului foto şi poate provoca un
incendiu.
• Atunci când obiectivul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp,
puneţi capacul frontal şi posterior al obiectivului şi depozitaţi-l într-un loc
ferit de lumina soarelui. Dacă nu faceţi acest lucru ar putea izbucni un
incendiu deoarece obiectivul poate concentra lumina soarelui pe un obiect
inflamabil.
162
Ro
Vă mulţumim pentru achiziţionarea obiectivului AF-S NIKKOR 200mm f/2G
ED VR . Înainte de a utiliza acest obiectiv vă rugăm să consultaţi aceste
instrucţiuni şi manualul utilizatorului al aparatului dumneavoastră foto.
Nomenclator
1 Parasolar obiectiv (pag. 170)
2 Şurub par
asolar obiectiv (pag. 170)
3 Buton operare focalizare (Blocare
f
ocalizare/Rechemare memorie/
Pornire AF) (pag. 166)
4
Index rotativ poziţie obiectiv (pag. 169)
5 Inel focalizare (pag. 165)
6 Scală distanţă (pag.
169)
7 Linie index distanţă (pag.
169)
8
Indicatori profunzime câmp (pag. 169)
9 Buton setare memorie (pag. 166)
0 Comutator circular ON/OFF
r
educere vibraţie (pag. 168)
! Index montură objectiv
e
@ Garnitură din cauciuc pentru
montar
e obiectiv (pag. 172)
# Contacte CPU (pag. 172)
$ Şurub de fix
are colier trepied
(pag. 169)
% Colier trepied rotativ încorporat
(pag.
169)
^ Orificiu pentru curea
& Ştift supor
t filtru cu introducere
directă (pag. 170)
* Suport filtru cu introducere directă
(pag.
170)
( Comutator mod focalizare (pag. 165)
) Comutator limită f
ocalizare (pag. 165)
q Comutator mod reducere vibraţie
(pag.
168)
w Comutator selectare operaţiune
f
ocalizare (AF-L/MEMORY
RECALL/AF-ON) (pag. 166)
e Comutator monitor sunet (pag. 166)
( ):
pagină de referinţă
164
Ro
Caracteristici principale
• Acoperirea nanocristalină a unor elemente ale obiectivului asigură
reproducerea de imagini clare şi excepţionale în diverse condiţii de fotografiere
diverse de la scene exterioare însorite la cele interioare cu lumină artificială.
• Acest obiectiv este caracterizat de AF-L, care blochează focalizarea în
timpul focalizării automate, AF-ON (AF-PORNIT) care activează focalizarea
automată şi MEMORY RECALL (RECHEMARE MEMORIE), care salvează
şi recheamă distanţele selectate de focalizare.
Prin activarea reducerii vibraţiei, pot fi utilizate viteze mai reduse de
declanşare (3 opriri*), cresnd astfel gama de viteze utile de declanşare,
în special atunci când ţineţi aparatul foto în mânã. (*Efectele VR asupra
timpului de expunere se măsoară în conformitate cu standardele Camera
and Imaging Products Association (CIPA); obiectivele format FX se măsoară
folosind aparate foto digitale format FX, iar obiectivele format DX folosind
aparate foto format DX. Obiectivele zoom se măsoară la zoom maxim.)
• Pot fi utilizate teleconvertoarele AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E
/TC-14E /
TC-17E
/TC-20E/TC-20E /TC-20E .
Important
• La instalarea pe aparatele foto digitale Nikon DX SLR, cum ar fi seria D300
şi D7000, unghiul de câmp al obiectivului devine 8° şi distanţa sa focală de
35 mm echivalentă este de aproximativ 300 mm.
Aparate foto utilizabile şi funcţii disponibile
Pot exista unele restricţii sau limitări ale funcţiilor disponibile. A se consulta
manualul utilizatorului al aparatului foto pentru detalii.
Aparate foto
Funcţie
Mod expunere
(fotografiere)
VR AF
Blocare
focalizare
Rechemare
memorie
Pornire
AF pe
obiectiv
P
*1
SAM
Aparate foto digitale Nikon SLR
(format Nikon FX/DX), F6, F5, F100,
seria F80, seria F75, seria F65
✓✓✓✓
Pronea 600i, Pronea S*
2
✓✓✓✓
Seria F4, F90X, seria F90, seria F70
*
3
✓✓*
4
*
3
*
5
✓✓
——
Seria F60, seria F55, seria F50,
F-401x, F-401s, F-401
—— — —
✓✓✓✓
F-801s, F-801, F-601
M
—— — —
✓✓
——
F3AF, F-601, F-501, aparate foto
Nikon MF (cu excepţia F-601
M)
—— — —
: Posibil
: Nu este posibil VR: Reducere vibraţie AF: Focalizare automată
*1: P include AUTO şi Sistem vari-program (moduri scenă)
*2: Manual (M) nu este disponibil.
*3: Atunci când comutatorul de selectare a operării focalizării este pe AF-ON,
focalizarea automată începe imediat ce a fost apăsat butonul de operare focalizare,
în timp ce butonul de declanşare este apăsat pe jumătate.
165
Ro
*4: Apăsaţi butonul de setare a memoriei sau butonul de operare a focalizării în timp ce
apăsaţi şi butonul de declanşare pe jumătate.
*5: Posibil, cu restricţii limitate
Focalizare
Setaţi modul de focalizare al aparatului foto conform tabelului de mai jos:
Aparate foto
Mod
focalizare
aparat foto
Comutator mod focalizare obiectiv
A/M M/A M
Aparate foto digitale Nikon SLR
(format Nikon FX/DX), F6, F5,
seria F4, F100, F90X, seria F90,
seria F80, seria F75, seria F70,
seria F65, Pronea 600i, Pronea S
AF
Focalizare
automată
cu anulare
manuală
(prioritate AF)
Focalizare
automată
cu anulare
manuală
(prioritate MF)
Focalizare
manuală
(Poate fi utilizat
dispozitivul
electronic de
măsurare a
distanţei.)
MF
Focalizare manuală
(Poate fi utilizat dispozitivul electronic
de măsurare a distanţei.)
Seria F60, seria F55, seria F50,
F-801s, F-801, F-601
M, F-401x,
F-401s, F-401
AF
MF
Focalizare manuală
(Poate fi utilizat dispozitivul electronic
de măsurare a distanţei, cu excepţia
F-601M.)
AF: Focalizare automată MF: Focalizare manuală
Mod A/M (Focalizare automată cu anulare manuală. Prioritate AF) şi
mod M/A (Focalizare automată cu anulare manuală. Prioritate MF)
M/A: Focalizarea automată poate fi anulată prin focalizare
manuală cu ajutorul inelului de focalizare.
A/M: Focalizarea automatã poate fi anulatã prin focalizarea
manualã cu ajutorul inelul de focalizare, dar
sensibilitatea de detectare a inelului de focalizare este
mai micã decât în modul M/A. Se va utiliza acest mod
pentru a se evita anularea setării AF prin mişcarea
accidentalã a inelului de focalizare.
a
Setaţi comutatorul modului focalizare la A/M sau M/A.
b
Focalizarea automatã poate fi anulatã manual prin rotirea inelului de
focalizare, apăsând, în acelaşi timp, pe jumătate, butonul de declanşare,
butonul AF-ON de pe aparatul foto sau apănd butonul de operare a
focalizării (cu operaţiunea de focalizare setată la AF-ON) de pe obiectiv.
c
Prin apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare, apăsarea încă o
datã a butonului AF-ON de pe aparatul foto sau apăsarea încă o datã a
butonului de operare a focalizării de pe obiectiv se va anula modul manual
şi obiectivul va reveni la modul de focalizare automatã.
Pentru limitarea razei de focalizare automată
Această funcţie este disponibilă numai cu focalizare automată.
FULL: Dacă subiectul este uneori mai aproape de 5 m,
setaţi comutatorul la FULL.
–5m: Dacă subiectul este tot timpul la 5 m sau mai mult,
setaţi comutatorul la –5m pentru a reduce timpul
de focalizare.
166
Ro
Comutatorul de selectare a operării focalizării şi
butonul de operare a focalizării (Consultaţi pagina 164
pentru aparate foto compatibile.)
Utilizaţi comutatorul de selectare a operării focalizării pentru a alege o funcţie
a butoanelor de operare a focalizării.
Poziţia comutatorului de
selectare a operării focalizării
Funcţia butonului de operare
a focalizării
AF-L Blocare focalizare
MEMORY RECALL Rechemare memorie
AF-ON
Pornire AF (AF-ON) pe obiectiv
Apăsaţi unul dintre cele patru butoane de operare a
focalizării pentru a activa fiecare funcţie.
Blocare focalizare (AF-L)
Această funcţie este compatibilă numai cu focalizarea automată.
a
Setaţi comutatorul modului focalizare la A/M sau M/A.
b
Setaţi comutatorul de selectare a operării focalizării la AF-L.
c
În timpul modului de focalizare automată, focalizarea poate fi blocatã prin
apăsarea unuia din butoanele de operare a focalizării.
• Focalizarea rămâne blocată cât timp un buton de operare a focalizării este
apăsat şi menţinut apăsat.
• Funcţia AF-L poate fi activată de pe aparatul foto sau de pe obiectiv.
Rechemare memorie (MEMORY RECALL )
: De la obiectiv se aude un sunet de avertizare atunci când
se utilizează rechemarea memoriei.
: Rechemarea memoriei funcţionează fără sunetul de
avertizare.
Următoarea operaţie se face cu comutatorul de pe monitorul
de sunet setat la
.
a
Focalizaţi pe un subiect şi apăsaţi butonul de setare a
memoriei pentru a salva distanţa de focalizare.
Obiectivul va scoate un sunet de avertizare atunci când
distanţa focalizată este salvată corect.
Atunci când distanţa de focalizare nu este salvată corect,
inelul scalei de distanţă se va roti înainte şi înapoi de
aproximativ 10 ori, în timp ce obiectivul va emite un sunet
scurt şi trei lungi. În acest caz repetaţi procedura pentru a
salva distanţa de focalizare.
Setarea memoriei este posibilă indiferent de setarea modului de focalizare
sau de comutatorul de selectare a operării focalizării.
167
Ro
Distanţa de focalizare este salvată chiar şi atunci când aparatul foto este oprit
sau obiectivul nu este montat pe aparatul foto.
b
Setaţi comutatorul de selectare a operării focalizării la MEMORY RECALL.
c
Apăsaţi un buton de operare a focalizării. După ce obiectivul a emis două sunete
de avertizare, apăsaţi complet butonul de declanşare pentru a face fotografia.
Distanţa de focalizare salvată este rechemată atunci când un buton de operare
a focalizării este apăsat chiar şi atunci când butonul de declanşare este apăsat
doar pe jumătate.
Pentru a face fotografii la distanţa de focalizare salvată ţineţi apăsat butonul de
operare a focalizării şi apăsaţi complet butonul de declanşare.
Obiectivul revine la focalizare automată sau focalizare manuală de la
rechemarea memoriei atunci când butonul de operare a focalizării este eliberat.
Pornire focalizare automată (AF) pe obiectiv (AF-ON)
a
Setaţi comutatorul modului focalizare la A/M sau M/A.
b
Setaţi comutatorul de selectare a operării focalizării la AF-ON.
c
Apăsaţi un buton de operare a focalizării pentru a focaliza subiectul.
• Focalizarea automată este activată cât timp un buton de operare a focalizării
este apăsat şi menţinut apăsat.
• Funcţia AF-ON poate fi activată de pe aparatul foto sau de pe obiectiv.
Mod de reducere vibraţie
Concept de bază al reducerii vibraţiei
Slab
Imagini panoramice
Tremurat al aparatului foto
Tremuratul aparatului foto cu ajutorul unui trepied
Număr de vibraţii
Tremurat
puternic al aparatului
foto când faceţi fotografii
dintr-un vehicul
în mişcare
Setaţi comutatorul modului de reducere a vibraţiei la NORMAL sau ACTIVE.
Setaţi comutatorul modului de reducere a vibraţiei la NORMAL.
Setaţi comutatorul modului de reducere a vibraţiei la ACTIVE.
Setaţi comutatorul modului de reducere a vibraţiei la NORMAL sau ACTIVE.
Atunci când faceţi fotografii
Atunci când realizaţi fotografii
panoramice
Atunci când realizaţi fotografii
dintr-un vehicul în mişcare
Atunci când realizaţi fotografii
cu ajutorul unui trepied
Ridicat
Puternic
Intensitatea vibraţiilor
Scăzut
Setaţi comutatorul
modului de reducere
a vibraţiei la NORMAL.
Setaţi comutatorul
modului de reducere
a vibraţiei la ACTIVE.
168
Ro
Setarea comutatorului circular ON/OFF de reducere a vibraţiei
ON:
Efectele tremuratului aparatului foto sunt reduse când butonul
de declanşare este apăsat pe jumătate şi, de asemenea,
în momentul în care butonul de declanşare este eliberat.
Datorită faptului că vibraţia este redusă în vizor se poate face
mai uşor focalizarea automată/manuală şi încadrarea precisă
a subiectul.
OFF:
Efectele tremuratului aparatului foto nu sunt reduse.
Setarea comutatorului modului de reducere a vibraţiei
Setaţi comutatorul circular ON/OFF de reducere a vibraţiei la poziţia ON şi alegeţi un
mod de reducere a vibraţiei cu ajutorul comutatorului modului de reducere a vibraţiei.
NORMAL:
Mecanismul de reducere a vibraţiei în primul rând
reduce efectele tremuratului aparatului foto. Efectele
tremuratului aparatului foto sunt, de asemenea, reduse
o dată cu rotirea panoramică pe orizontală şi verticală.
ACTIVE:
Mecanismul de reducere a vibraţiei reduce efectele
tremuratului aparatului foto cum ar fi cel care apare
atunci când faceţi fotografii dintr-un vehicul în mişcare,
fie că este un tremurat normal sau intens al aparatului
foto. În acest mod, tremuratul aparatului foto nu se
distinge automat de mişcarea de rotire panoramică.
Note despre utilizarea reducerii vibraţiei
• Dacă acest obiectiv este utilizat împreună cu aparatele foto care nu au
funcţia de reducere a vibraţiei (pag. 164) setaţi comutatorul circular ON/OFF de
reducere a vibraţiei la OFF. În special cu aparatul foto Pronea 600i bateria se poate
consuma repede dacă acest comutator este lăsat pe poziţia ON.
După apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare aşteptaţi până când imaginea
din vizor se stabilizează înainte de a apăsa complet butonul de declanşare.
Imaginea din vizor poate fi neclară după ce butonul de declanşare este eliberat
din cauza caracteristicilor mecanismului de reducere a vibraţiei Acesta nu este o
defecţiune.
Atunci când realizaţi fotografii panoramice asiguraţi-vă că aţi setat comutatorul
modului de reducere a vibraţiei la NORMAL. Compensarea pentru tremuratul
aparatului în direcţie panoramică nu se efectuează dacă aparatul foto este rotit
panoramic într-un cerc larg. De exemplu, doar efectele tremuratului vertical sunt
reduse prin panoramare orizontală.
Nu opriţi aparatul foto şi nu demontaţi obiectivul de pe aparatul foto în timp ce
funcţionează reducerea vibraţiei. Nerespectarea acestui lucru ar putea face ca
obiectivul să emită sunete şi să pară că o componentă internă s-a desfăcut sau s-a
rupt atunci când este scuturat. Acesta nu este o defecţiune. Porniţi din nou camera
pentru a remedia această problemă.
La aparatele foto cu bliţ încorporat reducerea vibraţiei nu funcţioneazăt timp bliţul
încorporat se încarcă.
169
Ro
• Atunci când utilizaţi un trepied, setaţi comutatorul circular ON/OFF de
reducere a vibraţiei la ON pentru a reduce efectele tremuratului aparatului
foto. Nikon recomandă ca poziţia comutatorului să fie la ON atunci când
utilizaţi aparatul foto pe un cap de trepied care nu este bine fixat sau cu un
monopod. Dar atunci când tremuratul aparatului foto este foarte mic, funcţia
de reducere a vibraţiei poate în schimb să crească efectul de tremurat al
aparatului foto prin mişcarea sistemului. În acest caz setaţi comutatorul
circular ON/OFF de reducere a vibraţiei la poziţia OFF.
Profunzimea de câmp
Indicatori
profunzime câmp
Linie index
distanţă
Profunzimea aproximativă a câmpului poate fi
determinată prin verificarea indicatorilor
profunzimii de câmp. Dacă aparatul
dumneavoastră foto are un buton sau un
comutator de previzualizare (oprire) a profunzimii
de câmp aceasta poate fi previzualizată prin
vizorul aparatului foto.
Acest obiectiv este echipat cu sistemul IF (Internal Focusing). Distanţa
focală scade pe măsură ce distanţa de fotografiere scade.
Scala de distanţă nu indică distanţa exactă dintre subiect şi aparatul foto.
Valorile sunt aproximative şi ar trebui utilizate doar ca modalitate generală de
ghidare. Atunci când fotografiaţi peisaje la distanţă, profunzimea de câmp
poate influenţa funcţionarea şi subiectul poate apărea focalizat la o poziţie
care este mai apropiată decât infinitul.
• Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina 236.
Setarea aperturii
Utilizaţi aparatul foto pentru a regla setarea aperturii.
Utilizarea unui colier încorporat al trepiedului rotativ
Atunci când utilizaţi un trepied prindeţi-l de colierul trepiedului obiectivului în
loc de aparatul foto.
• Atunci când ţineţi aparatul foto de mânerul său şi îl rotiţi cu obiectivul în
colierul trepiedului său, mâna dumneavoastră poate lovi trepiedul în funcţie
de modelul de trepied folosit.
• Este posibilă desfacerea colierului trepiedului prin demontarea şurubului de
fixare. Pentru detalii despre această procedură contactaţi cel mai apropiat
centru service sau reprezentanţă Nikon.
Modificarea poziţiei aparatului foto
Slăbiţi şurubul de fixare al colierului trepiedului
(1). În funcţie de poziţia aparatului foto (verticală
sau orizontală), rotiţi obiectivul la un index rotativ al
poziţiei obiectivului corespunzător (2) şi strângeţi
şurubul (3).
170
Ro
Bliţul încorporat şi vignetarea
Nu utilizaţi parasolarul obiectivului pentru a preveni vignetarea.
• Pentru cele mai recente informaţii despre vignetare cu acest obiectiv,
consultaţi manualul aparatului foto.
Aparate foto
Vignetarea apare la orice distanţă de fotografiere
Seria F65, seria F60, seria F55, seria F50,
F-601, Pronea 600i, Pronea S
Utilizarea parasolarului obiectivului
Parasolarele obiectivului diminuează lumina în dispersie şi protejează
lentilele obiectivului.
Montarea parasolarului
Strângeţi complet şurubul parasolarului
obiectivului (
2
).
Poate apărea vignetarea dacă parasolarul
obiectivului nu este montat corect.
Montaţi parasolarul obiectivului în poziţie inversă
pentru a-l strânge.
Suport filtru cu introducere directă
Folosiţi întotdeauna un filtru (de 52 mm cu înşurubare). La livrarea din fabrică
pe suportul de filtru este montat un filtru de culoare neutră NC de 52 mm cu
înşurubare.
a
Apăsaţi ştiftul sferic al suportului filtrului cu
introducere directă şi rotiţi-l în sens invers acelor
de ceasornic până când linia albă de pe ştift este
în unghi drept cu axa obiectivului.
b
Trageţi suportul filtrului cu introducere directă din
corpul obiectivului.
c
Desfaceţi filtrul montat din suportul filtrului.
d
Înşurubaţi un filtru pe partea suportului filtrului
marcată prin cuvintele „Nikon” şi „JAPAN.
Suportul filtrului cu introducere directă poate
fi montat cu partea pe care scrie „Nikon” sau
JAPAN” spre obiectiv sau spre aparatul foto fără a
influenţa fotografiile făcute de dumneavoastră.
Filtru polarizare circulară cu introducere directă C-PL3L (opţional)
• Blochează reflexiile de la suprafeţele nemetalice cum ar fi sticla şi apa.
• Atunci când este ataşat un filtru de polarizare circular cu introducere directă
C-PL3L distanţa de focalizare este diferită de aceea în care este montat
un filtru cu înşurubare de 52 mm. Scala de distanţă este schimbată de la
poziţia corectă. Cea mai apropiată distanţă focalizată este uşor extinsă.
171
Ro
• Poziţia setată în memorie se poate modifica uşor la utilizarea unei focalizării
presetate. Montaţi filtrul C-PL3L înainte de a utiliza funcţia de setare a
memoriei.
Ecranele de focalizare recomandate
Pentru anumite aparate foto Nikon SLR sunt disponibile diverse ecrane
interschimbabile de focalizare adecvate pentru orice situaţie de fotografiere.
Cele recomandate pentru utilizarea cu acest obiectiv sunt:
Ecran
ABCE
EC-B
EC-E
G1
G2
G3 G4 J L M U
Aparat foto
F6
F5+DP-30
F5+DA-30
(+0,5)
: Focalizare excelentă
: Focalizare acceptabilă
În vizor apare o uşoară vignetare sau structuri de efect de moar dar nu şi pe
film.
: Nu este disponibil
( ) : Indică gradul de compensare expunere necesar (doar în măsurare
central-ponderată). Pentru aparatele foto F6, compensarea se face
prin selectarea „Alt ecran” din Setarea personalizatăb6: Comp. ecran
şi setarea nivelului EV între -2,0 +2,0 în trepte de 0,5 EV. Atunci când
utilizaţi alte ecrane det B şi E trebuie selectat „Alt ecran” chiar şi
atunci când valoarea compensaţiei necesare este „0” (nu este necesară
compensarea). Pentru aparatele foto F5 compensaţi utilizând Setarea
personalizată #18 de pe corpul aparatului foto. Pentru mai multe detalii
consultaţi manualul utilizatorului al corpului aparatului foto.
Căsuţa goală înseamnă că nu se aplică. Deoarece ecranul de tip M poate fi
utilizat atât pentru macrofotografie la un nivel de mărire de 1:1 sau mai mare
cât şi pentru microfotografie, acesta are aplicaţii diferite faţă de celelalte
ecrane.
Important
• Pentru aparatele foto F5 pot fi utilizate doar ecranele de focalizare EC-B,
EC-E, B, E, J, A, L la măsurarea expunerii prin matrice.
172
Ro
Întreţinerea obiectivului
• Aveţi grijă să nu ţineţi corpul aparatului foto când obiectivul este montat
deoarece puteţi provoca defecţiuni aparatului foto (montură obiectiv). La
transport asiguraţi-vă că ţineţi atât obiectivul cât şi aparatul foto.
• Atunci când obiectivul este montat pe aparatul foto nu ridicaţi şi nu ţineţi
aparatul foto şi obiectivul de parasolarul obiectivului.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi contactele CPU să se murdărească sau să se strice.
• Dacă garnitura de cauciuc pentru montarea obiectivului este deteriorată
vizitaţi cea mai apropiată reprezentanţă service autorizată Nikon pentru
reparaţii.
• Curăţaţi suprafaţa obiectivului cu o perie suflantă. Pentru a îndepărta
murdăria şi petele utilizaţi o cârpă moale din bumbac sau una pentru
obiectiv umezită cu etanol (alcool) sau soluţi
e de curăţare lentile. Ştergeţi
cu o mişcare circulară dinspre centru spre marginea exterioară având grijă
să nu lăsaţi urme sau să atingeţi alte părţi ale obiectivului.
• Pentru a curăţa obiectivul nu utilizaţi niciodată solvenţi cum ar fi diluantul
sau benzenul.
• Când depozitaţi obiectivul în cutia sa ataşaţi atât capacul frontal cât şi pe
cel posterior.
• Atunci când nu utilizaţi obiectivul pentru o perioadă mai lungă de timp
depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat pentru a preveni mucegăirea şi
ruginirea. Asiguraţi-vă că depozitaţi obiectivul într-un loc ferit de lumina
directă a soarelui sau de substanţele chimice cum ar fi camforul sau
naftalina.
• Nu vărsaţi şi nu scăpaţi obiectivul în apă deoarece acest lucru va favoriza
apariţia ruginii şi va duce la defectarea sa.
• Pentru anumite părţi ale obiectivului s-a utilizat plastic ranforsat. Nu lăsaţi
niciodată obiectivul într-un loc extrem de cald pentru a evita deteriorarea.
Accesorii standard
• Capac obiectiv frontal cu introducere directă dedicat
• Capac posterior obiectiv
• Parasolar obiectiv HK-31
• Husă semi-rigidă CL-L1
• Suport filtru cu introducere directă dedicat
• Filtru de culoare neutră NC de 52 mm cu înşurubare
• Curea LN-1
Important
Suportul filtrului cu introducere directă, cu filtru de 52 mm cu înşurubare
ataşat, ar trebui întotdeauna introdus în obiectiv.
Accesorii opţionale
Filtre de 52 mm cu înşurubare (cu excepţia filtrului de polizare circular)
Filtru polarizare circulară cu introducere directă C-PL3L
AF-S Teleconvertoare TC-14E /TC-14E /TC-17E /TC-20E
173
Ro
Specificaţii
Tipul obiectivului: Obiectiv de tip G AF-S NIKKOR cu CPU încorporat şi
montură tip baionetă Nikon
Distanţă focală: 200mm
Apertură maximă: f/2
Construcţia
obiectivului:
13 elemente în 9 grupuri (3 ED, 1 Super ED şi unele
elemente de obiectiv acoperite nanocristalină) şi, de
asemenea, 1 sticlă de protecţie
Unghi de câmp: 12°20´ la aparatele foto SLR cu film Nikon format
35 mm (135) şi aparatele foto SLR digitale format FX
Nikon
8° la aparatele foto SLR digitale format DX Nikon
9°50´ la aparatele foto cu sistem lX240
Informaţii despre
distanţă:
Ieşire la aparat foto
Focalizare: Sistemul IF (Internal Focusing) Nikon, focalizare
automată utilizând un Motor SWM (Silent Wave Motor);
manual prin reducerea vibraţiei cu inel de focalizare
separat: Metodă deplasare obiectiv utilizând motoare
silenţioase de tip VCM
Scală distanţă
fotografiere:
Gradat în metri şi picioare de la 1,9 m la infinit ()
Cea mai apropiată
distanţă de focalizare:
1,9 m de la planul focal
Nr. de lame ale
diafragmei:
9 buc. (rotunjite)
Diafragma: Complet automată
Rază apertură: f/2 la f/22
Măsurare expunere: Prin metoda aperturii complete cu aparate foto cu
sistem de interfaţă CPU
C
omutator limită
focalizare:
Livrat; două raze disponibile: FULL (–1,9 m), sau
–5 m
Colier trepied: Rotativ până la 360°, index rotativ poziţie obiectiv la 90°,
numai colier trepied detaşabil
Dimensiuni: Aproximativ 124 mm diametru x 203,5 mm (prelungire
de la flanşa monturii obiectivului aparatului foto)
Greutate: Aproximativ 2.930 g
Specificaţiile şi modelele pot fi modificate fără nicio notificare sau obligaţie din partea
producătorului.
s
Reproduction ratio
Hloubka ostrosti
Hĺbka ostrosti
Profunzimea de câmp Глибина різкості
s
Hloubka ostrosti
s
Hĺbka ostrosti
s
Profunzimea de câmp
s
Глибина різкості
s
s
s
Shooting distance
s!UFNAHMEDISTANZ
s
Distance de prise de vue
s$ISTANCIADEDISPARO
s!VSTÍND
sРасстояние съемки
s/PNAMEAFSTAND
s$ISTANZADIRIPRESA
sVzdálenosti zaostření
s
Vzdialenosť pri snímaní
s
Distanţa de fotograere
sВідстань зйомки
s
s
s
㈖⫫#ᅚẖ
s
Poměr reprodukce
s
Reprodukčný pomer
s
Rază reproducere
s
Масштаб зйомки під час
репродукування
Depth of field
s
$EPTHOFFIELD
236
f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
1.9
1.90 — 1.90 1.89 — 1.91 1.89 — 1.91 1.89 — 1.91 1.88 — 1.92 1.87 — 1.93 1.86 — 1.94 1.85 — 1.96
1/8.1
2
1.99 — 2.01 1.99 — 2.01 1.99 — 2.01 1.98 — 2.02 1.98 — 2.02 1.97 — 2.03 1.96 — 2.04 1.94 — 2.06
1/8.6
2.2
2.19 — 2.21 2.19 — 2.21 2.19 — 2.21 2.18 — 2.22 2.17 — 2.23 2.16 — 2.24 2.15 — 2.26 2.13 — 2.28
1/9.6
2.5
2.49 — 2.51 2.49 — 2.51 2.48 — 2.52 2.47 — 2.53 2.46 — 2.54 2.45 — 2.55 2.43 — 2.57 2.40 — 2.61
1/11.1
3
2.99 — 3.01 2.98 — 3.02
2.97 — 3.03 2.96 — 3.04 2.95 — 3.05 2.93 — 3.08 2.90 — 3.11 2.86 — 3.16
1/13.7
3.5
3.48 — 3.52 3.47 — 3.53 3.46 — 3.54 3.45 — 3.55 3.43 — 3.58 3.40 — 3.61 3.36 — 3.66 3.30 — 3.73
1/16.2
4
3.97 — 4.03 3.97 — 4.04 3.95 — 4.05 3.93 — 4.07 3.90 — 4.10 3.87 — 4.15 3.81 — 4.21 3.74 — 4.30
1/18.8
5
4.96 — 5.04 4.94 — 5.06 4.92 — 5.08 4.89 — 5.11 4.85 — 5.16 4.79 — 5.24 4.70 — 5.34 4.59 — 5.50
1/23.9
6
5.94 — 6.06 5.92 — 6.08 5.89 — 6.12 5.84 — 6.17 5.78 — 6.24 5.69 — 6.35 5.57 — 6.50 5.41 — 6.74
1/29.0
8
7.89 — 8.11 7.85 — 8.15 7.80 — 8.22 7.71 — 8.31 7.60 — 8.44 7.45 — 8.64 7.24 — 8.94 6.97 — 9.40
1/39.2
12
11.76 — 12.25 11.67 — 12.35 11.54 — 12.50 11.36 — 12.72 11.11 — 13.05 10.78 — 13.54 10.35 — 14.31 9.79 — 15.55
1/59.6
20
19.33 — 20.72 19.08 — 21.01 18.73 — 21.46 18.25 — 22.13 17.61 — 23.15 16.79 — 24.77 15.74 — 27.50 14.47 — 32.58
1/100.4
565.20 —
407.79 —
288.39 —
204.00 —
144.33 —
102.14 —
72.31 —
51.21 —
1/
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Manual de utilizare

Categorie
Lentilele camerei
Tip
Manual de utilizare