EHEIM professionel 3 1200XL Manualul proprietarului

Categorie
Pompe de apa
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

2
Filtermedien
Filter media
Moyens de ltration
Filtermedia
Filtri
Filtermedier
Material ltrante
Filtermedier
Suodatinmateriaalit
Filtermedier
Produtos de ltragem
Υλικά φίλτρων
Фильтровальные материалы
Szuro közegek
Filtracní média
Filtracné média
Media ltracyjne
Filtrski mediji
Medii de ltrare
1
2
3
4
1
2
3
4
3
183
română
Vă mulţumim
pentru achiziţionarea noului ltru exterior EHEIM din gama High-Tech Generation EHEIM professionel
3. Datorită noului dispozitiv de aspiraţie integrat, adaptorului funcţional de siguranţă şi controlului
vizual al debitului, noul sistem vă oferă un nivel superior de confort şi siguranţă. Astfel, volumul mare
al recipientului, preltrul mare situat deasupra împreună cu structura corespunzătoare a masei ltrante
asigură decantarea optimă a apei, descompunerea ecientă a substanţelor dăunătoare, garantând
bunăstarea locatarilor acvariului dvs.
Deservirea practică este deosebit de simplă şi comodă. În aceste instrucţiuni de utilizare veţi găsi
toate detaliile importante privind prima instalare, îngrijirea şi întreţinerea.
A se utiliza numai în spaţii închise, în domeniul acvariilor.
Înainte de a introduce mâna în apa din acvariu, deconectaţi de la reţea toate dispozitivele
electrice aate în apă.
Înainte de deschiderea ltrului, deconectaţi-l de la reţeaua electrică.
Pentru siguranţa dvs. se recomandă formarea unei bucle de scurgere cu
cablul de legătură care va preveni pătrunderea apei de-a lungul cablului
în priză.
În cazul utilizării unei prize de distribuţie sau a unui element extern
de reţea, acesta se va amplasa deasupra racordului electric al
ltrului.
Pericol de ardere! La aparatele cu încălzire se va avea grijă la atingerea spiralei de încălzire.
Cablul de reţea al aparatului nu poate  înlocuit.
Este interzisă repararea cablului extern de reţea şi a elementului de reţea.
În cazul deteriorării cablului, aparatul nu se va mai utiliza.
În cazul deteriorărilor cablului extern de reţea sau elementului de reţea, acestea se vor
înlocui întotdeauna. Contactaţi magazinul specializat sau punctul de service EHEIM.
Înlocuirea spiralei de încălzire şi a sistemului electronic se va efectua exclusiv de către
specialiştii departamentului de relaţii cu clienţii al rmei EHEIM.
La alegerea locaţiei de amplasare a aparatului se va avea în vedere
înălţimea de instalare. În vederea siguranţei optime în funcţionare,
distanţa dintre suprafaţa apei şi baza ltrului va  de max. 180 cm.
Deoarece la prelucrarea lemnului sunt utilizate numeroase materiale de
vopsire şi şlefuire,
picioarele aparatului pot lăsa urme vizibile pe mobilă sau parchet.
Din acest motiv aparatul nu se va amplasa fără protecţie pe suprafeţele
de lemn. Filtrul se va utiliza numai în poziţie verticală
La aceste aparate câmpurile magnetice pot provoca perturbaţii electronice
sau mecanice sau deteriorări.
Acest aspect este valabil şi în cazul peace maker-elor cardiace. Detalii
privind distanţele corespunzătoare de siguranţă puteţi găsi în manualele
acestor dispozitive medicale.
20 cm
Indicaţii privind siguranţa
184
română
La lucrările de întreţinere există pericol de strivire a degetelor din cauza forţelor magnetice
ridicate.
Produsul corespunde prevederilor şi directivelor naţionale corespunzătoare, precum şi
normelor UE.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu decienţe de
natură psihică, senzorială sau mentală sau cu experienţă şi/sau cunoştinţe insuciente,
cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu
siguranţa sau au primit de la aceasta indicaţii privind utilizarea aparatului. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Aparatul – sau componentele acestuia – nu se vor curăţa în maşina de spălat vase.
Inadecvat pentru curăţarea în maşina de spălat vase!
Acest produs nu se va elimina în gunoiul menajer uzual. Predaţi produsul
centrului local de casare.
Filtru exterior pentru acvariu 2080
Varianta:
vezi plăcuţa de fabricaţie de pe partea superioară a ltrului
Ne rezervăm dreptul asupra modicărilor tehnice ulterioare.
Cuprins Pagina
Deniţia componentelor / setul de livrare 185
Instalarea furtunului 185
Amplasarea ltrului 185-186
Introducerea maselor ltrante 186-187
Punerea în funcţiune 187-188
Întreţinerea şi îngrijirea 188-189
Cum procedăm dacă... 190-192
Descrierea generală a funcţionării
Filtrul exterior EHEIM professionel 3 curăţă apa din acvariu în cadrului unui
sistem de circulaţie închis. Datorită celor două conducte de aspiraţie, ltrul exterior professionel 3
permite amplasarea individuală a zonelor de aspiraţie în acvariu. Pompa integrată care nu necesită
întreţinere asigură circularea permanentă: Apa este scoasă din acvariu prin intermediul
diferitelor straturi de ltrare, este ltrată pe cale mecanică, biologică sau absorbantă şi ulterior
reintrodusă în acvariu. Pentru funcţia de ltrare,
la pornire este necesară eliminarea aerului din sistem, simplu de realizat prin utilizarea dispozitivului
auxiliar de aspiraţie integrat.
Indicaţie: Puterea optimă de ltrare şi funcţionarea fără perturbaţii se obţin numai prin
utilizarea maselor originale de ltrare EHEIM (vezi capitolul „Introducerea maselor ltrante“).
185
română
Deniţia componentelor / setul de livrare
1. Protecţia furtunului, 2. Adaptor de siguranţă cu robinete de închidere integrate, 3. Manetă de
închidere, 4. Indicator, 5. Zăvor de închidere roşu, 6. Cap pompă, 7. Dispozitiv auxiliar de aspiraţie,
8. Ştuţuri de aspiraţie, 9. Garnitură prolată, 10. Inele de etanşare (preltru), 11. Element ltrant
(albastru), 12. Preltru, 13. Grilaj de acoperire, 14. Pânză ltrantă (albă), 15. Cartuşe de ltru,
16. Capsulă transport preltru, 17. Cleme de închidere, 18. Recipient ltru, 19. Role de transport,
20. Perete despărţitor, 21. Capac indicator, 22. Carcasă indicator, 23. Resort cu otor,
24. Contrasuport, 25. Inel de etanşare, 26. Ţeavă de aspiraţie (2 x), 27. Coş de aspiraţie (2 x),
28. Exhaustor cu colier de xare, 29. Cot de evacuare, 30. Conductă de aer, 31. Furtunuri.
Dezambalarea
La dezambalare se va verica dacă sunt disponibile toate piesele. Accesoriile instalaţiei sunt ambalate
parţial în recipientul ltrului.
- Desfaceţi toate cele patru cleme de închidere de la capul ltrului, împingeţi în sus şi
deschideţi. Scoateţi capul pompei (vezi punctul 7). Preltrul, grilajul de acoperire şi pânza
ltrantă (albă) se scot din recipient (vezi punctul 8). Scoateţi cartuşele de ltru de la colier
(vezi punctul 9).
Instalarea furtunului
1 La ecare ţeavă de aspiraţie xaţi un coş de aspiraţie, iar cu ajutorul suportului de aspiraţie
se va monta în locurile dorite din acvariu.
2 Cotul de evacuare şi conducta de aer sunt legate cu o bucată mică de furtun şi sunt xate la
peretele interior al bazinului cu exhaustoarele. Dispozitivul anexat de închidere Opritorul pentru
latura deschisă a conductei de aer se va monta numai când ltrul funcţionează.
Sugestie: În funcţie de intensitatea dorită a mişcării la suprafaţă, conducta de aer se poate instala e
sub nivelul apei, e la nivelul acesteia. Tăiaţi furtunurile la lungimea necesară şi deplasaţi min. 1 cm
pe ţeava de aspiraţie şi cotul de evacuare. Aveţi grijă ca furtunurile să e montate cât mai scurt şi să
nu atârne sau să e îndoite. Furtunurile care atârnă pot afecta considerabil procesul de aspiraţie.
Sugestie: Eventualele îndoituri sunt împinse afară dacă furtunurile sunt înmuiate în apă caldă.
3 Racordaţi furtunurile de la conductele de aspiraţie la ştuţurile de aspiraţie stânga şi dreapta
ale adaptorului (marcaj ) şi legaţi cotul de evacuare cu ştuţul central al furtunului (marcaj )
la adaptor. Împingeţi toate cele trei capete ale furtunului până la opritor (eventual înmuiaţi-le cu
apă caldă).
4 Ulterior protecţia dublă a furtunului se aşează complet la adaptor în jurul
capetelor montate, suspendată lateral şi xată.
Indicaţie: Utilizaţi numai furtunuri originale EHEIM. Vericaţi la intervale regulate poziţia corectă a
tuturor îmbinărilor prin furtun.
Amplasarea ltrului
5 La alegerea locaţiei de amplasare a ltrului se va avea în vedere diferenţa de nivel descrisă
anterior. În vederea siguranţei optime în funcţionare, distanţa dintre suprafaţa apei şi baza ltrului
va  de max. 180 cm. Însă marginea superioară a capului pompei se va aa cel puţin 10 cm sub
suprafaţa apei. Este adecvată amplasarea sub acvariu.
186
română
Sugestie: Filtrul exterior EHEIM professionel 3 dispune de 4 role de transport. Prin rabatarea uşoară
este posibilă amplasarea confortabilă a ltrului în dulap. În poziţie verticală rolele sunt eliberate.
Indicaţie: Deoarece la prelucrarea lemnului sunt utilizate numeroase materiale de vopsire şi şlefuire,
datorită unei reacţii chimice, picioarele aparatului pot lăsa
urme vizibile pe mobilă sau pe parchet. Din acest motiv, aparatul nu se va aşeza
pe suprafeţele de lemn fără un suport de protecţie.
Atenţie: Filtrul se va utiliza numai în poziţie verticală!
Introducerea maselor ltrante
Scoaterea adaptorului
6
Rotiţi maneta de închidere de la adaptor pe poziţia „off”. Apăsaţi zăvorul de închidere roşu (acesta
poate  apăsat numai când maneta de închidere se aă pe poziţia „off”!); Adaptorul de siguranţă
sare din siguranţa sa şi poate  scos.
Deschiderea ltrului
7
Desfaceţi toate cele patru cleme de închidere de la recipientul ltrului, împingeţi în sus şi
deschideţi. Scoateţi capul pompei.
8 Scoateţi preltrul, grilajul de acoperire şi pânza ltrantă (albă) din recipient.
9 Scoateţi cartuşele de ltru de la colier. Mânerele imersate se pot scoate trăgând
în sus.
Umplerea
În vederea asigurării unei funcţionări fără perturbaţii a ltrului exterior EHEIM professionel 3, vă
recomandăm utilizarea maselor ltrante originale EHEIM. Fiind destinate în exclusivitate ltrelor
exterioare EHEIM, acestea oferă bacteriilor de curăţare o suprafaţa de colonizare ideală şi asigură o
apă curată şi sănătoasă în acvariu. Setul media corespunzător pentru EHEIM professionel 3 poate 
procurat cu nr. comandă 2520800 de la magazinul zoo specializat.
10 Umpleţi cartuşul inferior de ltru până exact sub margine cu EHFIMECH. Umpleţi al doilea şi
al treilea cartuş de ltru până exact sub margine cu SUBSTRAT pro.
Atenţie: Nu umpleţi în exces, deoarece, în caz contrar, cartuşele de ltru nu se vor mai
suprapune exact!
11 Apoi curăţaţi masa ltrantă din cartuşul de ltru sub jet de apă, amestecând
concomitent, până când apa nu mai este tulbure.
12 Mai întâi montaţi cartuşul de ltru umplut cu EHFIMECH înapoi în recipientul ltrului şi apăsaţi cu
putere în jos, pe marginea suport.
13 După spălare montaţi şi al doilea şi al treilea cartuş de ltru (ambele umplute cu SUBSTRAT pro).
Imersaţi din nou mânerul şi aveţi grijă ca toate cartuşele de ltru să e perfect suprapuse.
14 Apoi aşezaţi pânza ltrantă peste cartuşul superior de ltru, ca aceasta
să se aşeze pe mânerul împins.
Atenţie: Pânza ltrantă albă nu trebuie să se ae sub colier!
- Aşezaţi grilajul de acoperire peste pânza ltrantă albă.
187
română
Preltrul
Funcţionarea: Preltrul preia impurităţile grosiere din apa din acvariu, astfel încât cartuşele de ltru să
e traversate de apa ltrată. Astfel, gradul de murdărire a cartuşelor de ltru este redus considerabil, -
ind garantată o ecienţă ridicată în privinţa descompunerii substanţelor dăunătoare şi o durată de viaţă
mai mare. Preltrul este uşor de scos. Pentru înlesnirea intervalelor de curăţare, în setul de livrare se
aă o capsulă de transport pentru preltru.
15 Introduceţi preltrul cu elementul ltrant albastru în recipientul de ltrare astfel încât zona de
trecere să se ae peste peretele despărţitor.
Indicaţie: Aspiraţia funcţionează numai în cazul preltrului golit!
Închiderea ltrului, montarea adaptorului de siguranţă
16
Vericaţi poziţia exactă a garniturii prolate la capul pompei şi garnitura de la preltru şi îndepărtaţi
eventualele impurităţi. Vericaţi, de asemenea, să nu existe impurităţi pe suprafaţa de etanşare de
la marginea superioară a recipientului şi dacă este necesar, curăţaţi şi gresaţi cu un strat subţire
de spray de îngrijire EHEIM nr. comandă 400 100 0.
- Aşezaţi capul pompei pe recipientul ltrului şi închideţi toate cele patru cleme de închidere.
17 Introduceţi adaptorul de siguranţă în capul pompei, printr-o apăsare uşoară până când acesta
se xează cu un zgomot. La montarea adaptorului, maneta de închidere trebuie să se ae pe
poziţia „off”, deoarece, în caz contrar, un mecanism de siguranţă împiedică xarea.
Punerea în funcţiune
18 La pornire rotiţi maneta de închidere de la adaptorul de siguranţă pe poziţia „on”, astfel
deschizându-se cele trei robinete de închidere. Dacă maneta de închidere nu poate  rotită pe
poziţia „on”, adaptorul de siguranţă nu este montat corect în capul pompei. Repetaţi procedeul 17.
19 Apăsaţi de mai multe ori cu putere dispozitivul auxiliar de aspiraţie până când recipientul ltrului
se umple singur cu apă. După ce recipientul s-a umplut se poate introduce ştecherul de reţea,
pentru a pune ltrul în funcţiune. Pe durata umplerii aveţi grijă conducta de aer (partea de
refulare) să se ae peste nivelul apei, pentru ca aparatul să se poată aerisi corespunzător.
Atenţie: În funcţie de amplasarea furtunului este posibil ca doar unul dintre cele două
furtunuri să se umple. În acest caz, apăsaţi puternic cu degetele conducta de aspiraţie plină
până când furtunul gol s-a umplut.
- Apoi introduceţi opritoarele de închidere la capătul deschis al conductei de aer.
Reglarea debitului
20
În vederea reglării dorite a puterii de ltrare, pe partea de refulare, rotiţi uşor maneta de închidere
de la adaptorul de siguranţă în direcţia „off”. Astfel, otorul indică debitul actual de apă la geamul
de vizitare al indicatorului.
Aşajul de control
21
Indicatorul oferă permanent informaţii privind apa care circulă şi semnalizează
eventualele perturbaţii. Dacă otorul atinge bara roşie de marcaj,
nu mai este atins randamentul maxim, iar sistemul de ltrare trebuie vericat
(vezi „Cum procedăm dacă...”, pagina 7-9).
Întreţinerea şi îngrijirea
- Mai întâi aşezaţi maneta de închidere de la adaptorul de siguranţă pe poziţia „off”
(vezi procedeul 20). Apoi scoateţi ştecherul de la reţea. Scoateţi adaptorul de siguranţă
(vezi procedeul 6).
188
română
- Rabataţi uşor în faţă ltrul de mânerul încastrat şi scoateţi-l din dulap pe rolele de transport
Deschideţi toate cele patru cleme de închidere şi scoateţi capul pompei.
Curăţarea intermediară (preltrul)
22
Trageţi preltrul de cele două mânere din recipient şi aşezaţi-l în capsula de transport
pentru preltru. Goliţi preltrul şi clătiţi temeinic elementul ltrant albastru sub jet de apă
călduţă până când apa nu mai este tulbure.
Sugestie: După 2-3 curăţări elementul ltrant se va înlocui (nr. comandă 2616802).
- Scoateţi grilajul de acoperire din recipient şi vericaţi dacă pânza ltrantă albă este foarte
murdară, iar dacă este necesar, înlocuiţi-o. Pânza ltrantă albă serveşte la ltrarea nă
mecanică. Deoarece particulele aderente de impurităţi nu pot  spălate complet,
pânza ltrantă se va utiliza o singură dată. Utilizaţi o pânză ltrantă nouă
(nr. comandă 2616802).
- Introduceţi din nou preltrul în recipientul ltrului. Vericaţi garniturile de la capul pompei, precum
şi marginea superioară a recipientului şi îndepărtaţi eventualele impurităţi. Aşezaţi capul pompei.
Închideţi toate cele patru cleme de închidere. Montaţi din nou adaptorul de siguranţă
(vezi procedeul 17).
- Rotiţi maneta de închidere pe poziţia „on” (vezi procedeul 18) şi apăsaţi de mai multe ori
dispozitivul auxiliar de aspiraţie (vezi procedeul 19).
Apoi puneţi în funcţiune aparatul prin introducerea ştecherului de reţea.
Curăţarea principală
- Scoateţi preltrul, grilajul de acoperire, pânza ltrantă şi toate cele 3 cartuşe de ltru din
recipientul ltrului. Clătiţi temeinic masa ltrantă din cartuşul de ltru sub jet de apă călduţă până
când apa nu mai este tulbure. Pânza ltrantă albă serveşte la ltrarea nă mecanică.
Deoarece particulele aderente de impurităţi nu pot  spălate complet, pânza ltrantă se va utiliza
numai o singură dată. Utilizaţi o pânză ltrantă nouă (nr. comandă 2616802).
Elementul ltrant albastru (nr. comandă 2616802) mai poate  utilizat de 2-3 ori.
Înaintea înlocuirii, spălaţi cu atenţie sub jet de apă pentru ca părţi din bacteriile
colonizatoare să nu e îndepărtate.
Sugestie: La înlocuirea SUBSTRAT pro amestecaţi cca. 1/3 din masa ltrantă uzată cu noul
material, în vederea înmulţirii mai rapide a culturilor de bacterii.
- Spălaţi recipientul ltrului, iar apoi montaţi din nou cartuşele de ltru. Presaţi cartuşul inferior
pe marginea suport şi asiguraţi poziţia xă a următoarelor cartuşe de ltru.
Apoi aşezaţi pânza ltrantă nouă pe cartuşul superior de ltru, iar mânerul trebuie să e împins.
Aşezaţi grilajul de acoperire şi montaţi preltrul.
Pozor: Belega ltrskega voala ne smete vložiti pod streme ltrskega vložka.
- Vericaţi marginea superioară a ltrului şi garnitura prolată din partea superioară a ltrului în
privinţa impurităţilor şi deteriorărilor. Dacă este necesar, înlocuiţi garnitura prolată. Pulverizaţi
marginea superioară a recipientului cu un strat subţire de spray de îngrijire EHEIM
(nr. comandă 4001000), aşezaţi partea superioară a ltrului şi închideţi toate cele patru cleme de
închidere. Aşezaţi ltrul în dulap.
- Montaţi din nou adaptorul de siguranţă (vezi procedeul 17).
Indicaţie: Vericaţi la intervale regulate poziţia corectă a tuturor îmbinărilor prin furtun.
- Pentru a se umple recipientul cu apă, se restabileşte circuitul de apă prin apăsarea de mai multe
ori a dispozitivului auxiliar de aspiraţie. Apoi puneţi în funcţiune ltrul prin introducerea
ştecherului de reţea.
189
română
Indicaţie: Aspiraţia funcţionează numai în cazul preltrului golit!
Curăţarea furtunurilor
Curăţaţi furtunurile la intervale regulate cu peria de curăţare EHEIM Universal (nr. comandă 4005570).
Curăţarea camerei pompei
23
Deschideţi capacul pompei prin rotirea inelului de închidere şi scoateţi-l.
Indicaţie: La aceste aparate câmpurile magnetice pot provoca perturbaţii electronice sau mecanice
sau deteriorări. Acest aspect este valabil şi în cazul peace maker-elor cardiace. Detalii privind
distanţele corespunzătoare
puteţi găsi în manualele acestor dispozitive medicale.
Atenţie: La lucrările de întreţinere există pericol de strivire a degetelor din cauza forţelor
magnetice ridicate. Rotorul pompei se va scoate cel mai bine cu un cleşte.
24 Scoateţi rotorul pompei din camera pompei.
25 Spălaţi cu atenţie axul ceramic (pericol de spargere) şi toate componentele, inclusiv camera
pompei, canalul de ungere şi capacul pompei se vor curăţa cu o perie moale (set de curăţare nr.
comandă 4009560).
- Montaţi din nou toate componentele şi închideţi camera pompei prin rotirea inelului de închidere.
Curăţarea indicatorului
- Scoateţi adaptorul de siguranţă (vezi procedeul 6). Goliţi toate conductele exibile. Numai după
aceasta deschideţi protecţia furtunului şi detaşaţi furtunurile de la adaptorul de siguranţă.
26 Presaţi zăvorul cu arc pe latura posterioară a adaptorului de siguranţă şi scoateţi în faţă capacul
indicatorului.
27 Apoi aşezaţi mai sus capacul indicatorului, iar cu ajutorul acestuia ridicaţi carcasa indicatorului din
adaptorul de siguranţă.
28 Scoateţi carcasa indicatorului.
29 Scoateţi cu grijă contrasuportul şi extrageţi otorul cu resort din carcasa indicatorului.
Aveţi grijă să nu se deterioreze resortul. Curăţaţi carcasa indicatorului cu peria de curăţare
nr. comandă 4009560. Montaţi din nou otorul cu resort şi xaţi-l cu ajutorul contrasuportului. Montaţi
din nou carcasa indicatorului la adaptorul de siguranţă şi presaţi capacul indicatorului până când
zăvorul cu arc se xează.
Garniturile
Pulverizaţi toate garniturile la ecare curăţare cu spray de îngrijire EHEIM nr. comandă 4001000.
Astfel garniturile se menţin exibile mai mult timp, iar durata de viaţă se măreşte.
În caz de deteriorare înlocuiţi neapărat garnitura (vezi lista pieselor de schimb).
190
română
Cum procedăm dacă...
Pericol! În cazul lucrărilor la ltru aveţi grijă ca apa să nu ajungă la interfeţele electrice.
Scoateţi ştecherul de la reţea!
Dacă apar probleme, accesaţi pagina noastră de Internet www.eheim.de
...nu se poate închide partea superioară a ltrului?
Cauza
Remediu
Poziţie de montaj eronată
a cartuşelor de ltru.
Introduceţi cartuşele de ltru şi preltrul astfel încât să se suprapună
perfect.
Cartuşele de ltru sunt
umplute excesiv.
Nu umpleţi în exces cartuşele de ltru. Eventual curăţaţi suprafeţele
care se lovesc.
Peretele despărţitor nu
este montat corect.
Introduceţi peretele despărţitor în recipientul ltrului până când se
xează corect.
Garnitura prolată nu
este montată corect.
Introduceţi corect garnitura în canelura prevăzută, vericaţi în privinţa
deteriorărilor şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.
...ltrul nu mai este etanş în partea superioară?
Cauza
Remediu
Clemele de închidere nu
sunt închise corect.
Închideţi corect toate clemele de închidere.
Suprafeţele de etanşare şi/
sau garnitura prolată sunt
murdare.
Instalaţia de furtunuri are
admisia prea redusă.
Garnitura nu este montată,
este montată greşit sau este
deteriorată.
Introduceţi corect garnitura în canelura prevăzută, vericaţi în privinţa
deteriorărilor şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.
...dispozitivul auxiliar de aspiraţie nu funcţionează?
Cauza
Remediu
Clapeta preltrului
nu este închisă.
Vericaţi zona clapetei supapei în privinţa impurităţilor,
iar dacă este necesar, curăţaţi-o şi vericaţi poziţia corectă a
acesteia.
Preltrul este umplut cu
apă.
Goliţi preltrul şi repetaţi procedeul de aspiraţie. Aspiraţia
funcţionează numai în cazul preltrului golit.
191
română
...pompa nu funcţionează?
Cauza
Remediu
Alimentare cu curent
indisponibilă.
Introduceţi ştecherul de reţea.
Axul ceramic este spart. Înlocuiţi axul ceramic.
Rotorul pompei lipseşte sau
este blocat (de exemplu: cu
pietriş).
Montaţi rotorul pompei, curăţaţi camera pompei.
...puterea de ltrare s-a diminuat considerabil?
Cauza
Remediu
Maneta de închidere nu este
reglată corect.
Reglaţi maneta de închidere.
Adaptorul de siguranţă este
murdar.
Scoateţi adaptorul de siguranţă, deschideţi maneta de închidere şi
curăţaţi oriciile cu peria de curăţare EHEIM (nr.: 4005570).
Instalaţia de furtunuri are
admisia prea redusă.
Vericaţi furtunurile în privinţa îndoiturilor, mizeriei şi strangulărilor,
îndreptaţi sau curăţaţi (peria de curăţare EHEIM nr.:4005570).
Numai o instalaţie de
aspiraţie este umplută cu
apă.
Apăsaţi cu degetele instalaţia de aspiraţie umplută cu apă
până când se umple cu apă şi cealaltă instalaţie
de aspiraţie.
Coşul de aspiraţie este
înfundat.
Îndepărtaţi impurităţile grosiere, curăţaţi coşul de aspiraţie.
Masa ltrantă este foarte
murdară.
Curăţaţi masa ltrantă, iar dacă este necesar, înlocuiţi-o.
Pânza ltrantă este montată
greşit.
Introduceţi complet colierul coşului inferior de ltrare şi aşezaţi pânza
ltrantă.
Pânza ltrantă nu este
înlocuită.
Înlocuiţi neapărat pânza ltrantă la ecare curăţare.
Pompa este murdară. Curăţaţi camera pompei, canalul de răcire şi de ungere
(setul de curăţare EHEIM nr.: 4009560).
Masele ltrante nu sunt
curăţate corespunzător.
Scoateţi masa ltrantă la curăţare din coşul masei ltrante şi clătiţi-o
cu apă călduţă.
Structură eronată a masei
ltrante.
Vericaţi structura masei ltrante în privinţa succesiunii corecte
(vezi imaginea de ansamblu a masei ltrante).
Circuitul de apă nu este
realizat corespunzător.
Aspiraţi apa prin pompări multiple. Aveţi grijă ca pe durata umplerii
conducta de aer să se ae peste nivelul apei, pentru ca aparatul să
se poată aerisi corespunzător.
Prea multe accesorii
instalate la sistemul de
furtunuri.
Accesoriile ataşate diminuează puterea de ltrare. Îndepărtaţi
accesoriile suplimentare (puricator CO2, UV) sau utilizaţi-le prin
circuitul separat de apă.
192
română
...se aă aer în ltru?
Cauza
Remediu
Locaţia de amplasare a
ltrului.
Marginea superioară a capului pompei trebuie să se ae cu cel puţin
10cm sub nivelul apei. Ideal: sub acvariu.
Aerul este aspirat prin
instalaţia de furtunuri.
Vericaţi îmbinările prin furtun în privinţa poziţiei corecte şi a
punctelor neetanşe şi dacă este necesar, înlocuiţi-le.
Alimentare suplimentară cu
aer în acvariu
(de exemplu: pompă cu
membrană).
Nu amplasaţi oriciul de evacuare a aerului de la pompa pneumatică
în apropierea conductei de aspiraţie.
Masele ltrante sunt
murdare.
Curăţaţi masele ltrante.
Masele ltrante sunt
încărcate în plasă.
Masele ltrante se vor încărca doar libere în coşurile de ltrare.
...pompa funcţionează foarte zgomotos?
Cauza
Remediu
Manşonul ceramic nu este
montat sau este montat
eronat.
Montaţi corect manşonul ceramic, iar dacă este necesar, înlocuiţi-l.
Axul ceramic este spart. Înlocuiţi axul ceramic.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206

EHEIM professionel 3 1200XL Manualul proprietarului

Categorie
Pompe de apa
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru