König SEC-SA200 Specificație

Marca
König
Categorie
Detectoare de fum
Model
SEC-SA200
Tip
Specificație
2013-12-12
SEC-SA200
MANUAL (p. 2)
Interconnectable Optical Smoke Alarm
ANLEITUNG (S. 8)
Vernetzbare optische Rauchmelder
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Détecteur de fumée optique interconnectable
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Koppelbare optische rookmelder
MANUALE (p. 26)
Allarme ottico di Fumo con possibilità di
interconnessione
MANUAL DE USO (p. 32)
Alarma de humo óptica interconectable
MANUAL (p. 38)
Detector de Fumos Óptico Interconectável
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.)
Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő
riasztó
KÄYTTÖOHJE (s. 50)
Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin
BRUKSANVISNING (s. 56)
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62)
Optický kouřový alarm propojitelný do
větších celků
MANUAL DE UTILIZARE (p. 68)
Alarmă de fum optică interconectabilă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74)
Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός
Καπνού
BRUGERVEJLEDNING (s. 80)
Sammenkoblelig optisk røgalarm
VEILEDNING (s. 86)
Optisk røykvarsler som kan sammenkobles
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92)
Связующий оптический сигнализатор
дыма
KILAVUZ (s. 98)
Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı
68
ROMÂNĂ
Alarmă de fum optică interconectabilă
Cuprins:
• Introducere (p. 68)
• Măsuri de siguranţă (p. 68)
• Componente (p. 68)
• Date tehnice (p. 68)
• Descrierea produsului şi utilizarea acestuia (p. 69)
• Instrucţiuni de instalare (p. 71)
• Întreţinere (p. 73)
• Garanţie (p. 73)
• Renunţarea la răspundere (p. 73)
• Eliminare (p. 73)
Introducere:
Alarmă de fum optică care funcţionează pe baterii, cu transmisiune prin utilizarea frecvenţei radio, pentru
activarea altor dispozitive instalate SEC-SA200 în cazul în care se detectează fum. Atunci când instalaţi mai
multe dispozitive SEC-SA200, alarma de fum care detectează fum va activa automat toate celelalte
dispozitive SEC-SA200 pentru a emite o alarmă sonoră de avertizare anticipată. Aceasta asigură mai mult
timp pentru părăsirea imobilului. Dotată cu un buton de memorare şi un buton de testare pentru testarea
periodică.
O alarmă de fum are o durată de viaţă limitată şi trebuie înlocuită întotdeauna la 10 ani de la data
achiziţionării. Scrieţi data achiziţionării alarmei pe acest manual pentru consultare viitoare.
Alarma de fum se conformează standardului EN14604 al Directivei Produselor pentru Construcţii.
• Vă recomandăm să citiţi acest manual anterior instalării alarmei de fum
• Păstraţi acest manual într-un loc sigur pentru referinţe viitoare
Măsuri de siguranţă:
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii
Nu zugrăviţi alarma de fum
Componente:
• 1x alarmă de fum
• 1x baterie 9 V
• 3x baterie 1,5 V AA
• 1x material de montare
• 1x manual
Date tehnice:
• Frecvenţă radio: 433,92 MHz
• Baterie: 1x 9 V CC, 3x 1,5 V AA
Alarma: >85 db (3m)
• Număr maxim de dispozitive care se pot conecta: nelimitat
• Raza maximă: 40 metri
• Buton de testare: da
• Buton de memorare: da
• Alertă de baterie goală: da
• Temperatură de funcţionare: -10 °C ~ + 40 °C
69
Descrierea produsului şi instrucţiuni de utilizare:
1. Indicator ALARMĂ
2. Buton TESTARE
Testarea alarmei de fum
Ca oricare alt dispozitiv electronic, alarmele de fum nu sunt perfecte. Alarmele de fum conţin componente
electronice care se pot defecta sau uza la orice moment.
Vă recomandăm să testaţi alarma de fum săptămânal pentru a vă asigura că aceasta funcţionează adecvat.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de testare până când alarma emite un semnal sonor câteva secunde.
Indicatorul (roşu) al alarmei (1) şi indicatorul (verde) de memorare (4) se vor aprinde intermitent o clipă.
Dacă alarma nu emite un semnal sonor, verificaţi dacă indicatorul bateriei se aprinde intermitent o dată la
fiecare 45 secunde. Dacă acesta nu se aprinde şi testarea eşuează, atunci înlocuiţi bateriile imediat.
Indicatorul bateriei
Indicatorul bateriei se aprinde intermitent la fiecare 45 secunde pentru a indica că alarma de fum
funcţionează în mod adecvat. Atunci când indicatorul bateriei se aprinde intermitent şi emite un scurt
semnal sonor, este indicat faptul că bateria este aproape goală şi trebuie înlocuită imediat.
3. Butonul MEMORARE
Pentru a seta PRINCIPALA alarmă de fum şi alarma de fum SECUNDARĂ (alarmele de fum SECUNDARE),
în vederea creării unui sistem de alarme de fum cu 2 sau mai multe dispozitive SEC-SA200.
1. Apăsaţi butonul MEMORARE de două ori, iar indicatorul MEMORARE se va colora verde din roşu.
Această alarmă de fum va fi PRINCIPALA alarmă de fum. Asiguraţi-vă că indicatorul MEMORARE este
verde anterior efectuării altor proceduri.
2. Apăsaţi butonul MEMORARE al alarmei de fum SECUNDARE (alarmelor de fum SECUNDARE) o
singură dată. Indicatorul (indicatoarele) ALARMEI se vor colora roşu. Asiguraţi-vă că indicatorul
(indicatoarele) ALARMEI sunt colorate roşu anterior efectuării altor proceduri.
3. Apăsaţi butonul TESTARE al PRINCIPALEI alarme de fum timp de câteva secunde pentru a transmite
semnalul de memorare către alarma de fum SECUNDARĂ (alarmele de fum SECUNDARE). Indicatorul
ALARMEI se aprinde intermitent şi alarma de fum emite un semnal sonor. Alarma de fum SECUNDARĂ
(alarmele de fum SECUNDARE) primeşte semnalul şi emite şi ea un semnal sonor.
70
4. Apăsaţi butonul de TESTARE de pe fiecare alarmă de fum SECUNDARĂ (alarme de fum SECUNDARE)
timp de câteva secunde pentru a transmite semnalul de memorare către PRINCIPALA alarmă de fum.
PRINCIPALA alarmă de fum primeşte semnalul şi emite un semnal sonor.
Notă: numărul de alarme de fum este nelimitat. Raza maximă între 2 alarme de fum este 40 metri, pentru ca
acestea să comunice între ele.
5. Placa de montare şi orificiile
Utilizaţi şuruburile şi fişele furnizate pentru a monta placa de montare pe tavan.
6. Îndepărtaţi placa de montare
Întoarceţi placa de montare a alarmei de fum în sensul invers
acelor de ceasornic pentru a avea acces la compartimentul
pentru baterii al alarmei de fum.
7. Compartimentul pentru baterii 9 V
8. Compartimentul pentru baterii 1,5 V AA
9. Siguranţă
Siguranţa împiedică instalarea alarmei de fum pe placa de
montare fără introducerea, mai întâi, a bateriilor. Notă:
Apăsaţi siguranţa pentru bateria de 1,5 V AA din
compartimentul pentru baterii atunci când puneţi bateriile.
71
10. Punerea bateriei 9 V
Scoateţi sigiliul de plastic al bateriei de 9 V şi puneţi bateria
de 9 V în compartimentul pentru baterii. Respectaţi marcajele
polarităţii dinăuntrul compartimentului pentru baterii.
11. Punerea bateriilor de 1,5 V AA
Scoateţi sigiliul de plastic al bateriei de 1,5 V AA şi puneţi
bateria de 1,5 V AA în compartimentul pentru baterii. Puneţi
bateriile de 1.5 V AA prin respectarea marcajelor polarităţii
dinăuntrul compartimentului pentru baterii.
După punerea bateriei, utilizaţi butonul de testare pentru a vedea dacă alarma de fum funcţionează în mod
corespunzător.
(A se vedea Testarea alarmei de fum.)
Atunci când placa de montare este montată pe tavan şi alarma de fum este testată după introducerea
bateriilor, puneţi alarma de fum pe placa de montare prin întoarcerea sa în sensul acelor de ceasornic.
A se vedea următorul capitol pentru locul de montare a alarmei (alarmelor) de fum.
Instrucţiuni de instalare:
Instalaţi o alarmă de fum în fiecare cameră sau zonă de la fiecare nivel al casei.
Fumul poate să nu ajungă la alarma de fum dacă aceasta este montată într-o singură cameră sau zonă.
Dacă se declanşează un incendiu într-o altă cameră sau zonă decât acolo unde este instalată alarma de
fum, aceasta nu va detecta fumul sau îl va detecta prea târziu pentru a alerta membrii gospodăriei.
O alarmă de fum nu va detecta imediat un incendiu cu excepţia camerei sau zonei în care aceasta este
montată.
Puneţi cel puţin o alarmă de fum în fiecare cameră / zonă între dormitor şi ieşirea din imobil.
Vă recomandăm să alcătuiţi un plan de evacuare de urgenţă şi să-l exersaţi cu membrii gospodăriei dvs.
pentru a fi pregătiţi pentru cazurile de urgenţă.
Cerinţele pentru instalarea alarmei de fum pot diferi puţin de la o regiune la alta. Vă rugăm să vă contactaţi
autorităţile locale pentru orice cerinţe suplimentare.
72
Exemplu de instalare a alarmelor de fum:
Pe tavane
Instalaţi alarmele de fum cât de aproape posibil de centrul
tavanului. Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi alarma de
fum la cel puţin 30 – 50 cm de perete.
(Din cauza spaţiilor cu pungi de aer)
Camerele cu un tavan cu frontoane
Instalaţi alarma de fum la 90 cm de cel mai înalt punct (Din cauza
spaţiilor cu pungi de aer).
Notă: Atunci când instalaţi o alarmă de fum într-un hol care are 7,5 m lungime sau mai mult, vă
recomandăm să instalaţi o alarmă de fum la ambele capete ale acestuia.
Nu instalaţi o alarmă de fum
- Într-un mediu umed, prăfos şi cu mult fum
- În camerele sau zonele unde temperaturile sunt sub 4°C sau peste 38°C
- În bucătărie, baie sau garaj
- În locuri cu curenţi de aer
- În apropierea unui ventilator sau a unui ventil de aerisire
- Deasupra dispozitivelor de încălzire
Sufragerie
Dormitor
Dormitor
Bucătărie
Subsol
Hol
Hol
Hol
Hol
Pod amenajat
montare pe tavan
minim 30/50 cm
minim 90 cm
73
Notă: Atunci când instalaţi o alarmă de fum într-un hol care are 7,5 m lungime sau mai mult, vă
recomandăm să instalaţi o alarmă de fum la ambele capete ale acestuia.
Întreţinere:
Vă recomandăm să curăţaţi alarma de fum o dată pe lună. Aspiraţi cu grijă partea exterioară a alarmei de
fum cu ajutorul capului tip perie moale a aspiratorului. Nu utilizaţi apa, solvenţi de curăţare sau substanţe
abrazive.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau
modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Renunţarea la răspundere:
Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor şi
denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept şi
prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
Eliminare:
A
cest produs a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu elimina
ţ
i
acest produs odată cu deşeurile menajare.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru
gestionarea deşeurilor.
Acest produs a fost fabricat şi furnizat în conformitate cu toate reglementările şi directivele relevante,
valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acesta este, de asemenea, conform cu toate
specificaţiile şi reglementările aplicabile în toate ţările în care se vinde.
Documentaţia originală este disponibilă la cerere. Aceasta include, fără a se limita la acestea, următoarele:
Declaraţia de Conformitate (şi identitatea produsului), Fişa de date pentru Siguranţa Materialului, raportul
de testare a produsului.
Vă rugăm să contactaţi biroul nostru de asistenţă clienţi:
de pe site: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
prin e-mail: [email protected]
Prin telefon: +31 (0)73-5993965 (în timpul orelor de lucru)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Olanda
13
Model: LM-101LG
DoP: 201308060001
0832-CPR-FR0033
EN 14604:2005/AC:2008
Alarme pentru fum
Pentru siguranţă la incendii şi se montează în clădiri
Caracteristica principală 1: Aprobat
Caracteristica principală 2: Aprobat
Caracteristica principală 3: Aprobat
Caracteristica principală 4: Aprobat
Caracteristica principală 5: Aprobat
Caracteristica principală 6: Aprobat
Caracteristica principală 7: Aprobat
/