Acme Made 078055 Manual de utilizare

Marca
Acme Made
Categorie
controale de joc
Model
078055
Tip
Manual de utilizare
3
4 GB User’s manual 147 Warranty card
15 LT Vartotojo gidas 148 Garantinis lapas
26 LV Lietošanas instrukcija 149 Garantijas lapa
37 EE Kasutusjuhend 150 Garantiileht
48 RU Инструкция пользователя 151 Гарантийный талон
59 PL Instrukcja obsługi 152 Karta gwarancyjna
70 DE Bedienungsanleitung 153 Garantieblatt
81 UA Інструкція 154 Гарантійний лист
92 RO Manual de utilizare 155 Fişa de garanţie
103 BG Ръководство за употреба 156 Гаранционен лист
114 ES Manual de usuario 157 Hoja de garantía
125 FR Manuel de l’utilisateur 158 Document de garantie
136 PT Manual do usuário 159 Folha de garantia
92
RO
Introducere
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat volanul pentru jocuri ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul.
În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat
produsul împreună cu documentul de achiziţie şi ataşaţi-l la garanţie şi la manualul de service.
Păstraţi-le în cazul în care vor  solicitate la service pe perioada garanţiei. Dacă aţi găsit acest produs
defect sau deteriorat din cauza unor probleme de calitate, vă rugăm să îl returnaţi departamentului
nostru de reparaţii sau agenţiei de unde l-aţi cumpărat.
Pachetul conţine
• Volan
• Pedale
• Clemă şi şurub pentru masă.
• CD-ul cu drivere
• Manualul utilizatorului + certicatul de garanţie, în interior
Caracteristici şi specificaţii
• 2 axe, tastatură cu butoane direcţionale şi 12 butoane separate cu apăsare
• Motoarele încorporate te fac să simţi ecare centimetru al drumului pentru un control maxim
• Modul digital şi modul analogic sunt interschimbabileFuncţionează pe calculatoare cu sistem de
operare Windows: Windows2000/XP/Vista/7™
• Funcţia de autocalibrare (este necesară instalarea driverului)
93
RO
• Rotire a volanului la 180°
• Pilotul automat vă permite să vă bucuraţi de conducerea cu mâinile libere şi de confortPedalele cu
arc pentru acceleraţie şi frână creează o experienţă a condusului
• 7 ventuze mari şi durabile xează volanul şi-l fac uşor de manevrat
• Cablul pentru volan este de 2,0 m, iar cablul pentru pedale de 1,6 m
• Curentul de lucru este mai mic de 170 m A
Amplasarea butoanelor
Butoane din faţă
LED de mod
Tastatură butoane direcţionale
Acceleraţie (ACC) (Y+)Frână (Y-)
LED de alimentare
94
RO
Porturi
Port pentru cablul pedalelor Cablu USB
Asamblare
Aşezaţi pe birou sau pe masă
Pasul 1. Aşezaţi volanul într-o poziţie de conducere confortabilă (pe un birou sau pe o masă) şi
apăsaţi ferm unitatea de bază pe suprafaţă. (Consultaţi Figura 1)
Pasul 2. Rotiţi şurubul clemei până ce baza este ferm prinsă. (Consultaţi Figura 2)
Figura 1 Figura 2
95
Instalarea driverului şi setările
Instalarea driverului
Conectaţi volanul la calculator. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM. Calculatorul dumneavoastră
va detecta driverul automat. Urmaţi paşii de pe ecran pentru a naliza instalarea. O comandă rapidă
va  creată pe desktop după nalizarea instalării (consultaţi Figura 2 prezentată mai jos). Pentru
testare şi congurare, utilizatorii pot face un simplu clic pe această pictogramă
Figura 2
• Faceţi dublu clic pe comanda rapidă „ACME RS Racing Wheel” pentru a introduce controlerele de
joc (consultaţi Figura 3 prezentată mai jos).
Figura 3
RO
96
RO
Testarea produsului
• Testarea interfeţei
Faceţiclicpebutonul„Test”dupăcumsevedeinFigura3demaisus.Intraţiîntestulinterfeţeivo-
lanuluicamaijos(consultaţiFigura4)pentruatestaaxeleşibutoanele.

Figura 4
Funcţia de testare şofer
• Puteţi seta zona moartă originală pentru direcţia roţilor (axa X), acceleraţie (axa+Y), frână (axa-Y)
aşa cum este prezentat mai jos. (Consultaţi gura 5 „Congurarea zonei moarte”.)
• Sensibilitatea roţilor poate  reglată în diferite grade de la mică la mare, aşa cum este prezentat
mai jos. (Consultaţi Figura 5 „Setarea sensibilităţii”.)
97
RO
• Acceleraţia roţilor, frâna şi tasta 1 până la tasta 12 sunt interschimbabile (maparea tastelor).
(Consultaţi Figura 5 „Congurarea şi maparea tastelor” prezentată mai jos.)
• După instalarea driverului, valorile implicite se setează la prima apăsare a butonului MODE. Nu
este nevoie de o calibrare manuală.
Notă: Prima dată când apăsaţi pe butonul MODE al volanului,
vă rugăm nu apăsaţi nici un alt buton.
Reglareasensibilităţii
Congurareamapăriitastelor
Congurareazoneimoarte
Figura 5
98
RO
Testul de vibraţie
• Intensitatea vibraţiilor poate  reglată la diferite grade, aşa cum este prezentat mai jos. (Consultaţi
Figura 6 „Intensitatea vibraţiilor.)
• Metode de testare a motorului (consultaţi Figura 6)
Figura 6
Metode de testare
Intensitatea vibraţiilor
99
RO
Dezinstalarea driverului
• Rulaţi din nou driverul. Faceţi clic pe NO (NU) pentru eliminarea driverului. Faceţi clic pe YES (DA)
pentru a reinstala driverului. (Consultaţi Figura 7 de mai jos.)

Figura 7
100
• Faceţi clic pe „Finish (terminare) pentru a salva şi ieşi. (Consultaţi Figura 8 de mai jos.)
Figura 8
RO
101
RO
Depanare
• Volanul nu funcţionează decât după nalizarea instalării programului şi hardware-ului la
calculator.
Vă rugăm să vericaţi dacă cablul volanului este conectat corect la calculator.
Dacă problema persistă, reporniţi calculatorul dumneavoastră.
• Motoarele nu vibrează în jocurile de curse (de ex., Need for Speed 5).
Închideţi jocul şi reporniţi-l. Nu introduceţi şi nu trageţi de cablul volanului în
timpul jocului. Dacă problema persistă, reporniţi calculatorul dumneavoastră.
• O anumită axă va funcţiona automat când porniţi jocul (de ex., Need for Speed 5).
Vericaţi dacă volanul este calibrat sau congurat după calibrare
Introduceţi un Options > Controllers > Dead Zone.
Reglaţi intervalul zonei moarte şi menţineţi axa în acest interval.
Zona activă Zona moartă Zona activă
Axa
Axa
• Introduceţi un răspuns forţat. Selectaţi un nivel mai ridicat pentru „STICK VOLUME” (volumul
aderenţei) şi „ROAD EFFECT” (efectul drumului). Setările pentru „Controller Function” (funcţia
controler) a şoferului nu funcţionează
Probabil că aţi uitat să conrmaţi setările. Faceţi clic pe „Apply (Aplicare) după selectarea setărilor.
102
RO
Măsuri de precauţie
• Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea volanului.
• Nu loviţi, aruncaţi sau nu abuzaţi în niciun fel de volan.
• Nu dezasamblaţi, modicaţi sau încercaţi să reparaţi dumneavoastră volanul.
• Nu-l păstraţi în locuri umede, cu temperaturi ridicate sau unsuroase.
Atenţie!
• Nu expuneţi volanul pentru jocuri luminii solare directe, umezelii sau mediilor cu temperaturi
foarte ridicate. Utilizaţi dispozitivul la temperaturi în intervalul 5 ~ 35 °C.
• Nu permiteţi lichidelor să pătrundă în interiorul dispozitivului.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe dispozitiv.
• Nu îl dezasamblaţi.
• Nu trageţi şi nu învârtiţi cablul USB al dispozitivului.
• Evitaţi să îl scăpaţi sau să îl crăpaţi.
Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate  tratat ca un deşeu
menajer. Asigurându-vă că acest produs este corect eliminat, veţi ajuta la protejarea
mediului. Pentru mai multe informaţii referitoare la reciclarea acestui produs, vă
rugăm să contactaţi autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
155
RO
Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty
Produs Model produs
Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă
Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură)
1. Perioada de garanţie
Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
achiziţionează produsul de la vânzător. Perioada de garanţie
este înscrisă pe ambalajul produsului.
2. Condiţii de garanţie
Garanţia este valabilă doar prin prezentarea documentului
original de achiziţie a produsului împreună cu această şă
de garanţie, ce conţine numele modelului produsului, data
achiziţiei produsului, numele şi adresa vânzătorului.
Dacă pe perioada garanţiei se constată că produsul are
defecte, iar aceste defecte nu au fost cauzate de niciunul
din motivele indicate mai jos în care nu se aplică garanţia,
producătorul se angajează să înlocuiască produsul.
Garanţia nu se acordă pentru testarea periodică, întreţinerea
şi repararea sau înlocuirea componentelor care sunt uzate în
mod normal.
Garanţia nu este valabilă în cazul defecţiunilor sau daunelor
survenite din următoarele motive:
• Instalarea neadecvată a produsului, utilizarea şi/sau
funcţionarea necorespunzătoare a produsului fără
a respecta manualul de utilizare, cerinţele tehnice şi
standardele de siguranţă impuse de producător, la care
se adaugă depozitarea necorespunzătoare, căderea de la
înălţime, precum şi loviturile puternice.
• Coroziune,noroi,apăşinisip.
• Lucrăridereparaţie,modicaresau curăţarecareau fost
efectuate de un service neautorizat de producător.
• Utilizarea de piese de schimb, programe sau materiale
consumabile neadecvate produsului în cauză.
• Accidente, evenimente sau orice alte motive care nu
depind de producător, cum ar  fulger, apă, foc, câmp
magnetic şi ventilaţie neadecvată.
• Dacă produsul nu întruneşte standardele şi specicaţiile
unei anumite ţări, în care nu a fost cumpărat. Orice
încercare de a adapta produsul pentru a satisface cerinţele
tehnice şi de siguranţă, cum ar  cele din alte ţări, atrage
după sine retragerea tuturor drepturilor de service în
garanţie.
Dacă nu se constată defecte ale produsului, toate cheltuielile
legate de service vor  suportate de către cumpărător.
/