Sony STR-DA3300ES Instrucțiuni de utilizare

Marca
Sony
Categorie
Receptor
Model
STR-DA3300ES
Tip
Instrucțiuni de utilizare
3-209-649-12 (2)
Receptor AV
cu mai multe canale
Manual de Utilizare
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc
electric, nu expuneţi acest aparat condiţiilor
de ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi aerisirea
aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii etc. Si nu
aşezaţi lumânări aprinse pe aparat.
Nu instalaţi acest aparat într-un loc strâmt, cum ar fi
o bibliotecă.
Pentru a preveni riscul de incendiu sau pericolul de
electrocutare nu aşezaţi obiecte umplute cu lichide,
cum ar fi vazele, pe aparat.
Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de
alimentare să poată fi scos din priză imediat, în
cazul unei probleme.
Bateriile sau aparatele pe bază de baterii nu vor fi
expuse căldurii excesive, precum lumina soarelui,
foc sau altele asemenea.
Nu aruncaţi bateria împreună cu
deşeurile menajere generale;
reciclaţi-o în mod corect ca un deşeu
chimic.
NOTĂ PENTRU CLIENTII DIN MAREA
BRITANIE
La acest echipament a fost montat un ştecher turnat
conform cu BS1363 pentru siguranţa şi confortul
dumneavoastră. În cazul în care siguranţa din
ştecherul furnizat trebuie înlocuită, trebuie folosită
o siguranţă de acela
şi fel cu cea înlocuită, aprobată
de ASTA sau BSI (ex. marcat cu semnul
sau
). Dacă ştecherul furnizat împreună cu ac
echipament are un capac al siguranţei detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi acest capac la loc, după
schimbarea siguranţei. Nu utilizaţi niciodată
ştecherul fără capacul siguranţei.
est
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm
contactaţi cel mai apropiat service Sony.
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice vechi (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme de colectare separate).
Acest simbol afişat pe produs sau de pe
ambalajul său indică faptul că acesta nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer. În
schimb, el va fi predat către punctul de
colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este reciclat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea umană,
care ar putea fi provocate de
manipularea greşită a acestui produs.
Reciclarea materialelor va ajuta la
păstrarea resurselor naturale. Pentru
informaţii detaliate despre reciclarea
acestui produs, vă rugăm contactaţi
autorităţile locale, serviciul de colectare
a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Fabricantul acestui produs este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa
produselor este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice probleme legate de asistenţă sau
garanţie, vă rugăm adresaţi-vă celor menţionaţ
i în
adresele oferite în cadrul serviciilor separate sau în
documentele de garanţie.
2
RO
Despre acest manual
Instrucţiunile din acest manual sunt destinate
modelului STR-DA3300ES. Verificaţi numărul
modelului, uitându-vă în colţul din dreapta jos a
panoului frontal.
Instrucţiunile din acest manual descriu comenzile de
pe telecomanda furnizată. Puteţi utiliza de asemenea
comenzile de pe receptor, dacă acestea au denumiri
identice sau similare cu cele de pe telecomandă.
„Neural-THX” şi „neural THX” prezentate în
instrucţiunile de folosire şi afişate pe ecranul de
afişaj precum şi în meniul utilizator de pe ecran
înseamnă Neural-THX Surround.
Acest receptor include Dolby* Digital şi Pro Logic
Surround precum şi sistemul DTS** Digital Surround
System.
* Fabricat sub licenţă din partea Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul dublu
D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă din partea DTS, Inc. „DTS”,
„DTS-ES” şi „Neo:6” sunt mărci înregistrate ale
DTS, Inc. „DTS 96/24” este marcă înregistrată a
DTS, Inc.
Acest receptor include tehnologie High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing
LLC.
Acest produs ce foloseşte Neural Surround, THX
Technologies este fabricat sub licenţă din partea
Neural Audio Corporation şi THX Ltd. Sony
Corporation acord
ă utilizatorului un drept limitat,
netransferabil, non-exclusiv, de utilizare a acestui
produs, precum şi alte tehnologii conexe deţinute de
Neural Audio Corporation şi/sau THX Ltd., în urma
legilor de patentare din Statelor Unite şi străinătate.
Neural Surround este marcă înregistrată deţinută de
Neural Audio Corporation, THX este marcă
înregistrată a THX Ltd., care ar putea fi poate fi
înregistrată în anumite jurisdicţii.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor este
furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD. Aceste
nume sunt mărci înregistrate ale MORISAWA &
COMPANY LTD., iar dreptul de autor pentru acest
font aparţine de asemenea companiei MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod este marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A. şi alte ţări.
Toate celelalte mărci înregistrate aparţin deţinătorilor
lor respectivi. În acest manual, semnele ™ şi ® nu sunt
specificate.
Prin aceasta, Sony Corporation declară că aceste
receptor AV multi-canal STR-DA3300ES este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte
prevederi ale Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă
rugăm accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Marca şi logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc, şi orice utilizare a acestor mărci de
către Sony Corporation este sub licenţă.
Celelalte mărci înregistrate aparţin proprietarilor lor
respectivi.
„M-crew Server” este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„x.v. Colour” este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
3
RO
Cuprins
Instalare
Descrierea şi localizarea pieselor .........................6
1. Instalarea difuzoarelor ....................................15
2. Conectarea difuzoarelor .................................17
3. Conectarea monitorului ..................................19
4a.: Conectarea componentelor audio ................21
4b: Conectarea componentelor video .................26
5: Conectarea antenelor (exterioare) ..................35
6: Pregătirea receptorului şi telecomenzii ..........36
7: Operarea telecomenzii folosind GUI (Graphical
User Interface) ....................................................38
8: Setarea difuzoarelor .......................................41
9: Calibrarea automată a setărilor potrivite ale
difuzoarelor (Auto Calibrare) .............................43
Redare
Selectarea unei componente ...............................50
Ascultarea unui Super Audio CD/CD ................52
Vizionarea unui DVD/Disc Blu-ray ...................53
Jocurile video .....................................................54
Vizionarea imaginilor video ...............................55
Operaţiunile de amplificare
Setări pentru audio (Meniul setărilor Audio) .....56
Setări pentru video (Meniul setărilor Video) .....57
Setări pentru HDMI (Meniul HDMI) .................57
Setări pentru sistem (Meniul setărilor sistemului)
.............................................................................58
Sunetul Surround
Câmpul sonor pre-programat .............................59
Reglarea efectelor sonore ...................................63
Utilizarea modului de decodare inversă a sunetului
surround ..............................................65
Efectul surround la niveluri scăzute ale volumului
(Modul Noapte) ..................................................67
Instalarea avansată a difuzoarelor
Reglarea manuală a setărilor difuzoarelor .........68
Reglarea egalizatorului ......................................74
Operaţiuni radio
Ascultarea radio FM/AM ...................................76
Utilizarea Sistemului de Date Radio (RDS) .......79
Alte operaţiuni
Convertirea semnalelor de intrare video analog..81
Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
.............................................................................81
Denumirea intrărilor ...........................................85
Comutarea între audio digital şi analog (INPUT
MODE) ...............................................................86
Sunet/imagini de la alte intrări ...........................87
Schimbarea afişajului .........................................89
Utilizarea programării de oprire .........................93
Înregistrarea folosind receptorul ........................93
Utilizarea unei conexiuni cu două amplificatoare
............................................................................94
Operarea fără conectare la TV ...........................95
Utilizarea telecomenzii
Operarea fiecărei componente folosind
telecomanda ......................................................103
Programarea telecomenzii ................................105
Ştergerea tuturor conţinuturilor din memoria
telecomenzii .....................................................108
4
RO
Informaţii suplimentare
Glosar ...............................................................109
Măsuri de precauţie ..........................................111
Defectări ...........................................................112
Specificaţii ........................................................117
Index .................................................................120
5
RO
Instalarea
Descrierea şi localizarea pieselor
Panoul frontal
Pornit/Standby
Apăsaţi
pentru
porni receptorul sau pentru a-l
ta în modul standby.
ând apăsaţi POWER pe rece
esta se va opri.
a
se
C ptor,
ac
Pentru a scoate capacul
Apăsaţi PUSH.
Când înlăturaţi capacul, ţineţi-l la
distanţă de copii.
Starea butonului POWER
Op
Re
ini
Ap
rec
rec
6
rit
ceptorul este oprit (setare
ţială).
ăsaţi POWER pentru a porni
eptorul. Nu puteţi porni
eptorul folosind telecomanda.
RO
Nume Funcţie
1 POWER
Apăsaţi pentru a porni sau opri
receptorul.
2 Mufă AUTO
CAL MIC
Se conectează la optimizatorul de
microfon furnizat pentru funcţia
Auto Calibrare Cinema Digital
(pag. 43)
3 MODUL
TONE
TONE
Reglează
FRONT/CENTER/SURROUND/
SU şi
TR
TONE în
se , apoi
înt gla
niv
RROUND BACK BASS
EBLE. Apăsaţi MODUL
mode repetat pentru a
lecta BASS sau TREBLE
oarceţi TONE pentru a re
elul.
4 MEMORY /
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
Ap
(F .
ăsaţi pentru a utiliza radioul
M/AM) (pag. 101/102)
5 Senzor
telecomandă
Pri
tel
meşte semnale de la
ecomandă
6 ATENUATOR
Ap ru a
reg
ăsaţi în mod repetat pent
la luminozitatea afişajului
7 AFISAJ
Ap
se
ec
ăsaţi în mod repetat pentru a
lecta informaţiile afişate pe
ran.
8 SUR BACK
DING
Ap
DE DECO
ăsai pentru a activa SB
CODING (pag. 65)
9 Fereastra de
Va
co au o listă
cu 0)
afişaj
apărea aici starea curentă a
mponentei selectate s
elemente selectabile (pag. 9
Nume Funcţie
10 2CH/A.DIRECT
A.F.D
MOVIE
MUSIC
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 59)
11 INPUT MODE
Apăs selecta
modul de intrare când
aceleaşi componente sunt
conectate atât la mufa digitală
cât şi la cea analog (pag. 86)
aţi pentru a
12 MUTING
Apăsaţi pentru a opri
temporar sunetul. Apăsaţi
butonul din nou pentru a
reveni la sunet.
13 DMPORT
Apăsaţi pentru a selecta
semnalul de intrare
audio/video de la componenta
conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT
(pag. 22,81)
14 HDMI
Apăsaţi pentru a selecta sursa
de intrare de la componenta
conectată la mufa HDMI IN.
15 Mufă CASTI Conectează căştile.
16 DIFUZOARE
(OFF/A/B/A+B)
Comutaţi între OFF, A, B,
A+B dintre difuzoarele
frontale (pag. 42)
17 Mufe VIDEO 3
IN/PORTABLE AV
IN
Conectare la o componentă
portabilă audio/video precum
o cameră video sau un joc.
18 Lampă MULTI
CHANNEL
DECODING
Se aprinde când sunt decodate
semnale audio multi-canal.
continuare
7
RO
Nume Funcţie
19 SELECTOR
INTRARE
Se întoarce pentru a selecta
sursa de intrare ce va fi
redată.
20 MASTER
VOLUME
Se întoarce pentru a regla
volumul tuturor difuzoarelor
în acelaşi timp.
8
RO
Panoul spate
1
Secţiunea INTRARE/IESIRE DIGITALĂ
Mufe
OPTICAL
IN/OUT
Mufe
COAXIAL
IN
Pentru conectarea unui
DVD player, Super Audio
CD player etc. Mufa
COAXIAL oferă o calitate
mai bună a sunetului (pag.
19, 21, 22, 29, 30).
Mufe HDMI
IN/OUT*
Pentru conectarea unui
DVD player, Blu-ray Disc
Player sau unui radio prin
satelit. Imaginea sau
sunetul este redat/ă pe TV
sau proiector (pag. 19, 27)
2 DMPORT
Pentru conectarea unui adaptor Sony
DIGITAL media port (pag. 22).
3
Secţiunea ANTENA
Mufă
ANTENA
FM
Pentru conectarea unei
antene FM furnizată
împreună cu acest receptor
(pag. 35)
Mufă
ANTENĂ
AM
Pentru conectarea unei
antene AM furnizată
împreună cu acest receptor
(pag. 35)
4 Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Mufe Y,
PB,/CB/PR/CR
IN/OUT *
Pentru conectarea
unui DVD player sau
unui radio prin satelit
(pag. 19, 29, 30).
continuare
9
RO
5 Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe
AUDIO
IN/OUT
Pentru conectarea unei
casete sau un MD etc.
(pag. 19, 21, 22, 25)
Mufe
MULTI
CHANNEL
INPUT
Pentru conectarea unui
Super Audio CD
player sau unui DVD
player cu o mufă
analog audio pentru
sunet pe canal 7.1 sau
5.1 (pag. 21,24)
Mufe PRE
OUT
Pentru conectarea unui
amplificator extern
6 Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe
AUDIO
IN/OUT
Mufe
VIDEO
IN/OUT
Pentru conectarea unui
VCR sau DVD player etc.
(pag. 19, 29, 30, 31)
Secţiunea DIFUZOARE 7
Pentru conectarea la difuzoare
(pag. 17)
* Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când
conectaţi mufa MONITOR VIDEO OUT la un TV (pag.
19). Puteţi utiliza acest receptor folosind GUI (Graphical
ser Interface) (pag. 38).
U
10
RO
Telecomanda
Puteţi folosi telecomanda furnizată RM-AAP019
pentru a utiliza receptorul şi pentru a controla
componentele audio/video Sony pe care
telecomanda le operează (pag. 105).
RM-AAP019
Nume Funcţie
1 AV
(pornit/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau
pori componentele
audio/video pe care
telecomanda le operează
(pag. 105).
Dacă apăsaţi
(2) în
acelaşi timp, receptorul şi
celelalte componente Sony
se vor opri (SYSTEM
STANDBY).
Notă
Funcţia butonului AV
se schimbă automat de
fiecare dată când apăsaţi
butonul de intrare (3).
2
(pornit/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau
opri receptorul.
Pentru a opri toate
componentele, apăsaţi
şi AV
(1) în acelaşi
timp (SYSTEM
STANDBY).
modul
e
Economisirea de
energie în
standby
Când „Control HDMI” est
setat la „Oprit” (pag. 57)
3 Butoane de intrare
re butoane
ţi
i
in
e
nd paşii din
Apăsaţi unul dint
pentru a selecta
componenta pe care dori
s-o utilizaţi. Apăsaţi un
buton roz după ce apăsaţi
SHIFT (27). Când apăsaţ
oricare din butoanele de
intrare, receptorul porneşte.
Butoanele sunt asociate d
fabrică cu componentel
Sony (pag. 50). Puteţi
programa telecomanda să
controleze componentele
non-Sony urmâ
„Programarea
telecomenzii” (pag. 105).
4 TEST TONE
tonul
din fiecare
Apăsaţi pentru a reda
de testare
difuzor.
5 AMP
e Apăsaţi pentru a permit
operarea receptorului.
6 MUSIC
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 62)
7 MOVIE
câmpul sonor (pag. 62).
Apăsaţi pentru a selecta
continuare
11
RO
Nume Funcţie
8 Tastele
numerice
Apăsaţi pentru a
- preseta/capta posturi radio
- selecta numerele pieselor de pe
CD player, DVD player, Blu-ray
disc Player sau MD. Apăsaţi 0/10
pentru a selecta piesa cu numărul
10.
- selectaţi numerele canalelor de
pe VCR sau radio prin satelit.
- După apăsarea TV (29) apăsaţi
butoanele numerice pentru a
selecta canalele TV.
9 ENTER
Apăsaţi pentru a introduce
valoarea după selectarea canalului,
discului sau piesei, folosind
butoanele numerice
MEMORY
Apăsaţi pentru a stoca un post în
timpul operării radioului.
10 AMP
MENU
Apăsaţi pentru a afişa meniul de
operare a receptorului.
11
Apăsaţi ©/ª/§/¨pentru a selecta
elementele meniului. Apoi apăsaţi
pentru a introduce selecţia.
12
OPTIONS
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta
elementele din meniurile de
opţiuni pentru receptor şi DVD
player, BLU-RAY Disc Player
TOOLS
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta
elementele din meniurile de
opţiuni pentru DVD player sau
Blu-ray disc Player etc.
13 MENU
Apăsaţi pentru a afişa meniul de
operare a componentelor
audio/video
SCREEN/
DSPL
CONTROL
Apăsaţi SHIFT (27), apoi MENU
pentru a comuta modul de afişare a
meniului între SCREEN (pentru a
afişa meniul pe ecranul TV) şi
DSPL (pentru a afişa meniul în
fereastra de afişare).
14
Apăsaţi pentru a selecta albumul.
15 /
a)
a)
a)
a) b)
/
a)
Apăsaţi pentru a opera DVD
player-ul, Blu-ray Disc Player-ul,
CD player-ul, MD, caseta sau o
componentă conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT etc.
TUNING
+/-
Apăsaţi pentru a selecta postul
(pag. 102)
Nume Funcţie
16 PRESET +
b)
/-
Apăsaţi pentru a înregistra
FM/AM sau pentru a selecta
posturile presetate.
TV CH +/-
Apăsaţi TV (29), apoi TV
CH +/- pentru a opera TV,
radioul prin satelit, VCR etc.
17 F1/F2 Apăsaţi TV (29), apoi F1 sau
F2 pentru a selecta o
componentă de operat.
Recorder HDD: F1 –
HDD; F2 – DVD player,
Blu-ray disc player
DVD/VHS player: F1 –
DVD player, Blu-ray
Disc Player; F2 – VHS
TV/INPUT
Apăsaţi TV/INPUT şi TV
(29) în acelaşi timp pentru a
selecta semnalul de intrare
(intrare Tv sau intrare
video).
WIDE
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta modul de
imagine lată.
RESOLUTION
Apăsaţi SHIFT (27) apoi
RESOLUTION în mod
repetat pentru a schimba
rezoluţia ieşirii semnalelor
din mufa HDMI OUT sau
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (pag. 81).
18 DVD/TOP
MENU, MENU
Apăsaţi pentru a afişa
meniurile DVD playerului pe
ecranul TV. Apoi folosiţi
©/ª/§/¨şi
pentru a
efectua operaţiunile din
meniu (pag. 104).
NIGHT
MODE
Apăsaţi AMP (5), apoi
apăsaţi NIGHT MODE
pentru a activa funcţia MOD
NOCTURN (pag. 67).
INPUT
MODE
Apăsaţi AMP (5), apoi
apăsaţi INPUT MODE
pentru a selecta modul de
intrare când aceleaşi
componente sunt conectate
atât la mufa digitală cât şi la
cea analog (pag. 86)
19 MUTING
Apăsaţi pentru a opri sunetul
temporar. Apăsaţi butonul
din nou pentru a restabili
sunetul.
12
RO
Nume Funcţie
20 MASTER
VOL +/-
Apăsaţi pentru a regla
nivelul volumului tuturor
difuzoarelor în acelaşi timp.
TV VOL
+/-
Apăsaţi TV (29), apoi TV
VOL +/- pentru a regla
volumul TV.
21 DISC SKIP
Apăsaţi pentru a sări un disc
în timpul folosirii
schimbătorului de discuri.
22
RETURN/EXIT
Apăsaţi pentru a reveni la
meniul anterior sau pentru a
ieşi din meniu în timp ce
acesta, sau ghidul VCR,
DVD player-ului sau
radioului prin satelit este
afişat pe TV.
23 DISPLAY
Apăsaţi pentru a selecta
informaţiile afişate în
fereastra de afişaj, ecranul
TV al VCR, radioului prin
satelit, CD playerului, DVD
playerului, Blu-ray Disc
Playerului sau MD.
Notă
În modul SCREEN, apăsaţi
butonul pentru a afişa
meniul pe ecranul TV.
24 CLEAR
Apăsaţi pentru a
- corecta o greşeală când
apăsaţi butonul numeric
incorect
- reveni la redarea continuă,
etc. a radioului prin satelit
sau a DVD player-ului.
>10
Apăsaţi pentru a selecta
- numerele pieselor peste 10
din VCR, radio prin satelit,
CD player sau MD.
- numerele canalelor
terminalului CATV digital.
D.TUNING
Apăsaţi pentru a introduce
modul de captare directă.
25
2CH/A.DIRECT
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 59) sau
pentru a comuta modul
audio al intrării selectate pe
semnalul analog fără vreo
reglare (pag. 101).
26 A.F.D.
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 60)
27 SHIFT
Apăsaţi pentru a aprinde
butonul. Acesta va
schimba funcţia butonului
de pe telecomandă pentru
a activa butoanele cu
lumina roz.
Nume Funcţie
28 SLEEP
Apăsaţi pentru a activa
funcţia de programare de
oprire şi durata după care
receptorul se va opri automat
(pag. 93).
29 TV
Apăsaţi pentru a permite
operarea TV.
30 RM SET UP
Apăsaţi pentru a seta
telecomanda.
a)
Consultaţi tabelul de la pagina 104 pentru
informaţii asupra butoanelor ce le puteţi folosi
pentru a controla fiecare componentă.
b)
Punctul tactil este ataşat acestor butoane (,
PRESET+). Folosiţi-l ca un semn al funcţionării.
Note
Anumite funcţii explicate în această secţiune pot să nu
funcţioneze, în funcţie de model.
Explicaţiile de mai sus sunt efectuate numai cu intenţia de
exemplificare. Prin urmare, în funcţie de componentă,
operaţiunile de mai sus pot să nu fie posibile sau pot opera
diferit faţă de modul descris.
continuare
13
RO
RM-AAU018
Această telecomandă poate fi utilizată numai
pentru operarea receptorului. Puteţi controla
funcţiile principale ale receptorului cu operaţiuni
simple folosind această telecomandă.
Nume Funcţie
1
(pornit/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau
opri un receptor.
2 2CH/A.
IRECT D
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 59)
3 SCREEN/DSPL
CONTROL
n ranul
tru afişarea
Apăsaţi pentru a comuta
modul de afişare a meniului
între SCREEN (pentru
afişarea me iului pe ec
Tv) şi DSPL (pen
meniului în fereastra de
afişare).
Nume Funcţie
OL
tru
După apăsarea
SCREEN/DSPL CONTR
(3), apăsaţi ©/ª/§/¨ pen
a selecta elementele meniului.
Apoi apăsaţi
pentru a
introduce selecţia.
5 OPTIONS
Apăsaţi pentru a afişa şi
in
ni.
selecta elemente d
meniurile cu opţiu
6 MENU
Apăsaţi pentru a afişa meniul
de operare a receptorului.
7 DMPORT
Apăsaţi pentru operarea
componentei conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT (pag. 50)
Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
/
Sare peste piese.
8 INPUT
SELECTOR
Apăsaţi pentru a selecta sursa
de intrare ce va fi redată.
9 MASTER
VOLUME +/-
a nivelul Apăsaţi pentru a regl
volumului.
10 MUTING
li sunetul.
Apăsaţi pentru a opri sunetul
temporar. Apăsaţi din nou
pentru a restabi
11
RETURN/EXIT
u a
Apăsaţi pentru a reveni la
meniul anterior sau pentr
ieşi din meniu.
12 DISPLAY
informaţiile afişate în
fereastra de afişare.
Notă
În modul SCREEN, apăsaţi
butonul pentru a afişa meniul
pe ecranul TV
Apăsaţi pentru a selecta
13 SLEEP
Apăsaţi pentru a activa
cronometrul de oprire şi
durata după care receptorul se
va opri automat (pag. 93).
4
14
RO
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să folosiţi un sistem cu
canale 7.1 ( 7 difuzoare şi un subwoofer).
Sistemul cu 5.1 / 7.1 canale
Pentru a vă bucura pe deplin de sunetul surround
pe mai multe canale, este nevoie de cinci
difuzoare (două difuzoare frontale, un difuzor
central şi două difuzoare surround) şi un
subwoofer (sistem canale 5.1).
Exemplu de configurare a sistemului de
difuzoare cu canale 5.1.
A – Difuzor stânga faţă
– Difuzor dreapta faţă
entral
– Difuzor surround dreapta
H – Subwoofer
mat
.1).
lui de decodare
urround spate) (pag. 65).
a unui sistem de
ifuzoare cu canale 7.1
B
C – Difuzor c
D – Difuzor surround stânga
E
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat pe DVD în for
Surround EX, conectând un difuzor surround
spate suplimentar (sistem cu canale 6.1) sau două
difuzoare surround spate (sistem cu canale 7
Consultaţi „Folosirea modu
s
Exemplu de configurare
d
A – Difuzor stânga faţă
– Difuzor dreapta faţă
– Difuzor central
D – Difuzor surround stânga
E – Difuzor surround dreapta
G
H
continuare
B
C
F – Difuzor surround stânga spate
– Difuzor surround dreapta spate
- Subwoofer
15
RO
Sfaturi utile
Unghiul A trebuie să fie identic.
Când conectaţi un sistem de difuzoare cu canale
6.1, aşezaţi un difuzor surround în spatele
poziţiei de şedere.
De vreme ce subwooferul nu emite semnale
extrem de direcţionale, îl puteţi aşeza unde
doriţi.
16
RO
2: Conectarea difuzoarelor
Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
A – Cablu audio monoaural (nefurnizat)
furnizate)
– Difuzor central
– Difuzor central A (stânga)
– Difuzor central A (dreapta)
– Difuzor Surround (stânga)
– Difuzor surround (dreapta)
– Difuzor surround spate (stânga) b)
– Difuzor surround spate (dreapta) b)
a)
Dacă aveţi un sistem suplimentar cu difuzoare
frontale, conectaţi-le la terminalele
DIFUZOARE FRONTALE B. Puteţi selecta
sistemul difuzoarelor frontale pe care doriţi să-l
folosiţi cu butonul SPEAKERS (OFF B)
de pe panoul frontal (pag.
B – Cabluri difuzoare (ne
A
B
C
D
E
F
G
H – Subwoofer c)
/A/B/A+
42).
continuare
DIFUZOARE FRONTALE
Mufe B
a)
17
RO
b)
Dacă aveţi numai un difuzor surround spa
conectat, legaţi-l la terminalele DIFUZOARE
SURROUND SPATE STANGA.
te
ţi un subwoofer la o funcţie
ote
Când conectaţi toate difuzoarele cu o impedanţă nominală
de 8 ohm sau mai mare, setaţi „Impedanţă” în meniul de
setare al difuzoarelor la „8 ”. În cadrul altor conexiuni,
setaţi impedanţa la „4 ”. Pentru detalii, consultaţi” 8:
Setarea difuzoarelor” (pag. 41).
Înainte de conectarea cablului de alimentare AC,
asiguraţi-vă că firele metalice ale cablului difuzorului nu
se ating reciproc între terminalele DIFUZOARE.
fat util
entru a conecta anumite difuzoare la un alt amplificator,
losiţi mufele PRE OUT. Acelaşi semnal este redat atât din
rminalele DIFUZOARE cât şi din mufele PRE OUT. De
emplu, dacă doriţi să conectaţi numai difuzoarele faţă la
n alt amplificator, conectaţi acel amplificator la mufele
RE OUT FRONT L şi R.
18
c)
Când conecta
autostandby, opriţi funcţia când vizionaţi filme.
Dacă funcţia auto standby este pornită, aceasta
va trece automat în modul standby pe baza
nivelului de semnal intrat într-un subwoofer, iar
apoi sunetul poate să nu fie redat.
N
S
P
fo
te
ex
u
P
RO
3: Conectarea monitorului
Puteţi vizion când
conectaţi mu la un
TV. Puteţi
nterfaţă Gr
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video în funcţie de
mufele componentelor dumneavoastră.
a imaginea de intrare selectată
fa MONITOR VIDEO OUT
utiliza acest receptor folosind GUI
afică a Utilizatorului). (I
A – Cablu digital optic (nefurnizat)
B – Cablu audio (nefurnizat)
C – Cablu video (nefurnizat)
D – Cablu HDMI (nefurnizat)
E – Cablu video componentă (nefurnizat).
continuare
Monitor TV
Semnale video
Semnale audio
19
RO
Note
Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
Conectaţi componentele de afişare a imaginii, precum un
monitor Tv sau un proiector, la mufa MONITOR VIDEO
OUT de pe receptor. Este posibil să nu puteţi înregistra,
chiar dacă legaţi componentele de înregistrare.
Porniţi receptorul când semnalele video şi audio ale unei
componente de redare sunt redate pe un TV prin receptor.
Dacă Alimentarea cu energie a receptorului nu este
pornită, nu este transmis nici semnalul audio, nici cel
video.
În funcţie de starea conexiunii dintre Tv şi antenă,
imaginea de pe ecranul Tv poate fi distorsionată. În acest
caz, aşezaţi antena mai departe de receptor.
Sfaturi utile
Receptorul are o funcţie de conversie video. Pentru detalii,
consultaţi „Note asupra convertirii semnalelor video”
(pag. 33).
Sunetul TV este redat de la difuzoarele conectate la
receptor dacă legaţi mufa de ieşire a sunetului de la TV şi
mufa TV IN a receptorului. În această configuraţie, setaţi
mufa de ieşire a sunetului TV la „Fixed” dacă aceasta
poate fi schimbată între „Fixed” sau „Variable”.
Screensaver-ul este activat atunci când meniul GUI este
afişat pe ecranul TV şi nu s-a încercat vreo operaţiune
timp de 15 min.
20
RO
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru