Stanley STHT0-77364 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
156
RO
Manual de utilizare
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
2000
k
200k
20k
2000
200
200
m
20m
2000
μ
200
μ
200
200
20
2000
m
200
m
300300
10
Fire de
testare
Cea mai mare valoare
10 A
Terminal
Funcţie /
Interval
Întrerupă-
torul
Menţinere
a datelor
Buton
COM
Terminal
Terminal
Aşaj
Scăzut
Acumulator
Citire
Termocupla de tip K
Multimetru STANLEY
®
Multimetrul STANLEY este un multimetru
digital CAT III 300 V 10 A compact pentru
măsurarea tensiunii CC şi CA, intensitatea
curentului continuu, a rezistenţei, a continuităţii,
a polarităţii diodelor şi a temperaturii. Dispune
de indicaţie de polaritate, menţinerea datei şi
indicarea depăşirii domeniului.
Siguranţautilizatorului
AVERTISMENT: Citiţi şi înţelegeţi
toate instrucţiunile înainte de
a folosi produsul. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor poate duce la rănirea gravă sau
deces:
CAT III Acest multimetru din categoria
de măsurare III este pentru utilizarea la
sarcinile instalate permanent. Exemplele
sunt măsurători la plăci de distribuţie, la
întrerupătoare, la cabluri şi echipamente cum
ar  motoarele cu instalare xă. Nu folosiţi
aparatul pentru măsurători mai mare decât
Categoria III 300 V 10 V.
NU utilizaţi aparatul în cazul în care este
deteriorat. Înainte de a utiliza aparatul,
inspecta carcasa. Acordaţi o atenţie
deosebită la izolaţia din jurul conectorilor.
ÎNTOTDEAUNA inspectaţi testerele pentru
izolare deteriorată sau metal expus. Vericaţi
cablurile de testare pentru continuitate.
Înlocuiţi rele deteriorate înainte de a utiliza
aparatul.
NU utilizaţi aparatul dacă funcţionează
anormal. Protecţia poate  afectată.
NU folosiţi aparatul în locuri unde există gaz,
vapori sau particule explozive.
NU aplicaţi mai mult decât tensiunea
nominală, marcată pe aparat, între terminale
sau între orice terminal şi masă.
ÎNTOTDEAUNA vericaţi funcţionarea
aparatului prin măsurarea unei tensiuni
cunoscute înainte de utilizare.
ÎNTOTDEAUNA opriţi alimentarea circuitului
înainte de a conecta aparatul pentru
măsurarea intensităţii curentului. Ţineţi cont
de faptul că aparatul trebuie pus în serie cu
circuitul.
ÎNTOTDEAUNA opriţi alimentarea circuitului
înainte de a conecta aparatul pentru
măsurarea rezistenţei.
ÎNTOTDEAUNA manifestaţi prudenţă când
lucraţi cu tensiuni peste 30 V CA rms,
42 V vârf sau 60 V DC. Aceste tensiuni
prezintă un pericol sporit de electrocutare.
ÎNTOTDEAUNAţineţi-vă degetele în spatele
protecţiilor de pe anse.
ÎNTOTDEAUNAconectaţi rul de testare
comun înainte de a conecta rul de testare
157
activ. Când deconectaţi rele de testare,
deconectaţi rul de testare activ mai întâi.
ÎNTOTDEAUNA deconectaţi cablurile de
testare de la aparat, înainte de a deschide
capacul bateriei sau carcasa.
NU folosiţi aparatul cu capacul bateriilor
deschis sau cu părţi din carcasă demontate
sau slăbite.
ÎNTOTDEAUNA înlocuiţi bateria imediat ce
indicatorul de baterie descărcată apare.
Nerespectarea acestui lucru ar putea duce
la o posibilă electrocutare sau vătămare
corporală din cauza unei citiri false.
NU atingeţi niciun conductor cu mâna sau cu
pielea şi nu atingeţi masa.
NU operaţi acest instrument cu mâna, cu un
cablu te testare sau când instrumentul este
ud.
NU utilizaţi aparatul într-o manieră care
nu este specicată în acest manual sau
elementele de siguranţă prevăzute la aparat
pot  afectate.
ÎNTOTDEAUNA respectaţi normele locale
şi naţionale de securitate. Echipamentul
individual de protecţie trebuie să e folosit
pentru a preveni electrocutarea şi arcul
electric în cazul în care conductorii periculoşi
sub tensiune sunt expuşi.
ÎNTOTDEAUNA ţineţi cont de faptul că
conştienţi că, atunci când un terminal
de intrare este conectată la o tensiune
periculoasă, acest potenţial poate să apară
la orice alte terminale.
ÎNTOTDEAUNA folosiţi numai baterii de
9 V specicate pentru utilizarea cu acest
produs. Utilizarea oricăror alte baterii poate
genera risc de incendiu.
NU demontaţi, servisaţi sau reparaţi acest
produs. Reparaţii efectuate de personal
necalicat pot duce la răniri grave.
NU stropiţi sau scufundaţi aparatul în apă.
ÎNTOTDEAUNA opriţi produsul când nu este
folosit.
ÎNTOTDEAUNAasiguraţi-vă că este
introdusă bateria în mod corect, cu
polaritatea corectă.
NICIODATĂn puneţi în scurt-circuit
terminalele bateriei.
NU încercaţi să încărcaţi bateriile alcaline.
NU aruncaţi bateriile în foc.
ÎNTOTDEAUNA scoateţi bateria dacă
aparatul urmează să e depozitat pentru
o perioadă de peste o lună.
NU aruncaţi acest produs împreună cu
deşeurile menajere.
ÎNTOTDEAUNA vericaţi normele locale cu
privire la eliminarea adecvată a bateriilor
folosite.
VĂRUGĂMSĂRECICLAŢIîn conformitate
cu prevederile locale pentru colectarea şi
eliminarea deşeurilor electrice şi electronice.
AVERTISMENT: Pentru a preveni riscul
de vătămare corporală şi / sau deteriorare
a aparatului sau a echipamentului testat,
urmaţi aceste instrucţiuni: Dacă aceste
orientări nu sunt respectate, există riscul de
electrocutare.
• Deconectaţi alimentarea circuitului şi
descărcaţi toţi condensatorii înainte de
a testa rezistenţa, dioda, continuitatea şi
temperatura.
• Utilizaţi terminalele corespunzătoare (funcţie
şi domeniu de utilizare) pentru măsurătorile
dumneavoastră. Terminalele incluse
cu acest multimetru sunt CAT III pentru
300 V 10 A max.
• Înainte de măsurarea intensităţii curentului,
opriţi alimentarea circuitului înainte de
a conecta aparatul. Ţineţi cont de faptul că
aparatul trebuie pus în serie cu circuitul.
158
RO
Manual de utilizare
• Înainte de a roti comutatorul rotativ pentru
schimbarea funcţiilor, deconectaţi cablurile
de la circuitul testat.
Simboluri electrice
Curent alternativ
Curent continuu
Atât curent continuu, cât şi
alternativ
Atenţie, risc de pericol, consultaţi
manualul de utilizare înainte de
utilizare.
Atenţie, risc de electrocutare.
Terminal împământare (legare la
pământ)
Siguranţă
Respectă directivele Uniunii
Europene
Echipamentul este protejat
prin izolaţie dublă sau izolaţie
ranforsată.
COM
Comun
Specicaţii
Aşaj: 3 ½ cifre LCD, citire max 1999
Indicaţie polaritate negativă: „ – ” indicat în mod automat
Rata de eşantionare: Aproximativ 2-3 ori / secundă
Acumulator: 9V (6F22 sau echivalent)
Indicator baterie slabă:
Grad IP: IP20
Mediu de operare: 0 ° C până la 50 ° C (<75% RH)
Temperatura de depozitare: -10 ° C până la 60 ° C (<85% RH)
Precizii specicate la 18 ° C până la 28 ° C cu o umiditate relativă (RH) <75%.
Specicaţiile de precizie sunt calculate după
cum urmează:
± ([% din citire] + [numărul de cifre semnicativ])
159
TensiuneCC
Domeniu Rezoluţie Precizia
Depăşirea
domeniului
Indicaţie
200 mV 100 µV ±(0,5% + 5)
„1” este
aşat pe
ecran
2000 mV 1 mV
±(0,8% + 5)20 V 10 mV
200 V 100 mV
300 V 1 V ±(1,0% + 5) —*
Impedanţadeintrare: 1 MΩ
Tensiunedeintraremax.admisibilă:
300 V.
* În cazul în care tensiunea măsurată este > 300
V, ecranul poate indica valoarea tensiunii; dar
măsurarea este periculoasă.
TensiuneCA
Domeniu Rezoluţie Precizia
Depăşirea
domeniului
Indicaţie
200 V 100 mV
±(1,2% + 5)
„1” este
aşat pe
ecran
300 V 1 V *
Domeniuldefrecvenţă:40 Hz - 400 Hz
Tensiunedeintraremax.admisibilă:
300 V
Răspuns:Mediere, calibrate în rms de undă
sinusoidală.
* În cazul în care tensiunea măsurată este > 300
V, ecranul poate indica valoarea tensiunii; dar
măsurarea este periculoasă.
CurentCC
Domeniu Rezoluţie Precizia
Depăşirea
domeniului
Indicaţie
200 µA 0,1 µA ±(1,0% + 5)
„1” este
aşat pe
ecran
2000 µA 1 µA
±(1,2% + 5)20 mA 10 µA
200 mA 100 µA
10 A 10 mA ±(2,0% + 5) —*
Protecţielasuprasarcină:
F1: Siguranţă, 250 mA / 300 V, acţiune
rapidă
Întrerupere min. nominală1500 A
F2: Siguranţă, 10 A / 300 V, acţiune rapidă
(Notă: siguranţa 10 A/300 V FAST poate
 înlocuită doar la o staţie de service
specicată.)
Curentdeintraremax.admisibil: 10 A
(Pentru măsurători > 2A: Durata de măsurare
<10 secunde la intervale de > 15 minute)
* În cazul în care curentul măsurat este > 10A,
ecranul poate indica valoarea curentului; dar
măsurarea este periculoasă.
Rezistenţă
Domeniu Rezoluţie Precizia
Depăşirea
domeniului
Indicaţie
200 Ω 0,1 Ω ±(1,2% + 5)
„1” este
aşat pe
ecran
2000 Ω 1 Ω
±(1,0% + 5)20 10 Ω
200 100 Ω
2000 1 ±(1,2% + 5)
Circuituldetensiunemax.deschis:
Aproximativ 2,8V
160
RO
Manual de utilizare
Diodăşicontinuitate
Domeniu Descriere Stare testare
Căderea de tensiune aproximativă înainte de diodă
este aşată pe ecran.
Circuitul de tensiune
deschis: aprox. 2,8 V
Curent de test: cca. 1 mA
Difuzorul încorporat va suna în cazul în care
rezistenţa este mai mică de aproximativ 30 Ω. Se
poate ca difuzorul să nu sune dacă rezistenţa este
între 30 Ω şi 150 Ω. Difuzorul încorporat nu va suna
în cazul în care rezistenţa este mai mare de 150 Ω.
Circuitul de tensiune
deschis: aprox. 2,8 V
Temperatura
Domeniu Rezoluţie Precizia Indicaţiela
depăşirea
domeniului
0°C - 400°C
1°C
±(1,0% + 5)
*
400°C - 1000°C ±(1,5% + 15)
În cazul în care temperatura măsurată este în afara intervalului de la 0°C - 1000°C, pe ecran pot  indicate
date; dar eroarea de măsurare poate  mare sau termocuplul se poate deteriora.
Notă:
1. Utilizaţi termocupla de tip K.
2. Precizia nu include eroarea din sonda
termocuplă.
3. Precizia presupune că temperatura
ambiantă este stabilă la ± 1 ° C. Pentru
schimbările de temperatură ambiantă de ° C,
precizia evaluată se aplică după 1 oră.
4. Nu există nici o precizie stabilită pentru
termocuplă furnizată cu acest aparat. Lecturi
cu această termocuplă trebuie utilizate numai
pentru referinţă.
INSTRUCŢIUNIDEUTILIZARE
BATERIA
Scoateţi şurubul cu cap Phillips de la uşa
bateriei, deschideţi uşa bateriei şi conectaţi
o baterie de 9 V la clemă. Puneţi bateria în
carcasă, închideţi capacul bateriei şi puneţi
şurubul la loc. Când indicatorul de baterie
descărcată apare pe ecran, bateria este
descărcată şi trebuie înlocuită imediat.
UTILIZARE
Funcţiademenţinereadatelor
Apăsaţi butonul HOLD (MENŢINERE) pentru
161
a activa funcţia Menţinere date. Citirea curentă
va  menţinută pe ecran. Pentru a dezactiva,
apăsaţi din nou HOLD (MENŢINERE). Notă:
Dacă aşajul nu se aprinde sau citirea de
pe ecran nu se schimbă, butonul HOLD
(MENŢINERE) poate  apăsat. Încercaţi să
dezactivaţi funcţia Menţinere date.
MăsurareatensiuniiCC
1. Conectaţi rul negru de testare la
terminalulCOM şi rul roşu de testare la
terminalul
.
2. Setaţi comutatorul intervalului dorit la poziţia
. În cazul în care mărimea tensiunii de
măsurat nu este cunoscută dinainte, setaţi
comutatorul la intervalul de cel mai înalt şi
apoi reduceţi cu câte un interval, până când
se obţine rezoluţia corespunzătoare.
3. Conectaţi rele de testare la sursă sau
circuitul pentru a  testate.
4. Citiţi indicaţia de pe ecran. Polaritatea
conexiunii rului de testare va  indicată.
AVERTISMENT: Pentru a preveni
electrocutarea sau deteriorarea aparatului, nu
aplicaţi terminalelor o tensiune mai mare de
300 V.
MăsurareatensiuniiCA
1. Conectaţi rul negru de testare la
terminalulCOM şi rul roşu de testare la
terminalul
.
2. Setaţi comutatorul intervalului dorit la poziţia
. În cazul în care mărimea tensiunii de
măsurat nu este cunoscută dinainte, setaţi
comutatorul la intervalul de cel mai înalt şi
apoi reduceţi cu câte un interval, până când
se obţine rezoluţia necesară.
3. Conectaţi rele de testare la sursă sau
circuitul pentru a  testate.
4. Citiţi indicaţia de pe ecran. În cazul în care
mărimea tensiunii de măsurat nu este
cunoscută dinainte, setaţi comutatorul la
intervalul de cel mai înalt şi apoi reduceţi cu
un interval, până când se obţine rezoluţia
necesară.
5. Citiţi indicaţia de pe ecran.
AVERTISMENT: Pentru a preveni
electrocutarea sau deteriorarea aparatului, nu
aplicaţi terminalelor o tensiune mai mare de
300 V.
MăsurareacurentuluiCC
1. Conectaţi rul de culoare neagră la
terminalul COM şi rul roşu la terminalul
în cazul în care curentul de măsurat
este mai mic de 200 mA. Dacă curentul este
între 200 mA şi 10 A, conectaţi cablul de
testare roşu la terminalul 10 A.
2. Setaţi comutatorul intervalului dorit la poziţia
. Notă: În cazul în care mărimea curentului
de măsurat nu este cunoscută dinainte,
setaţi comutatorul la intervalul de cel mai
înalt şi apoi reduceţi cu câte un interval, până
când se obţine rezoluţia corespunzătoare.
3. Opriţi alimentarea circuitului pentru a  testat.
Apoi, descărcaţi toţi condensatorii.
4. Întrerupeţi circuitul de testat şi conectaţi
cablurile de testare în serie cu circuitul.
5. Porniţi alimentarea circuitului.
6. Citiţi indicaţia de pe ecran. Polaritatea
conexiunii rului roşu de testare va 
indicată.
AVERTISMENT: Pentru a preveni riscul
de vătămare corporală şi / sau deteriorare
a aparatului, atunci când se utilizează un
terminal 10 A, trebuie să obţineţi doar citiri
pentru maximum 10 secunde, cu un timp minim
de repaos de 15 minute între citiri.
AVERTISMENT: Pentru a preveni
electrocutarea sau deteriorarea aparatului, nu
aplicaţi terminalelor un amperaj mai mare de
162
RO
Manual de utilizare
200 mA când este conectat la terminalul
. Nu se aplică terminalelor de amperaj mai
mare de 10 A atunci când sunt conectate la un
terminal 10 A.
Rezistenţademăsurare
1. Conectaţi rul negru de testare la
terminalulCOM şi rul roşu de testare la
terminalul
.
2. Setaţi comutatorul intervalului dorit la
poziţia .
3. Conectaţi rele de testare la obiectul de
măsurat.
4. Citiţi indicaţia de pe ecran.
Notă:
1. Pentru măsurători >1000 kΩ, aparatul poate
avea nevoie de câteva secunde pentru
a stabiliza citirea. Acest lucru este normal
pentru măsurătorile de înaltă rezistenţă.
2. În cazul în care intrarea nu este conectată,
adică la circuit deschis, „1” va  aşat ca
o indicaţie de depăşire a domeniului.
AVERTISMENT: Pentru a preveni
electrocutarea sau deteriorarea aparatului,
înainte de măsurarea rezistenţei din circuit,
deconectaţi toate sursele de curent din circuitul
de testat şi descărcaţi toţi condensatorii.
Testareadecontinuitate
1. Conectaţi rul negru de testare la
terminalulCOM şi rul roşu de testare la
terminalul
.
2. Setaţi comutatorul intervalului la poziţia .
3. Conectaţi rele de testare la obiectul de
testat.
4. Dacă rezistenţa este mai mică decât
aproximativ 30 Ω, difuzorul încorporat va
suna.
AVERTISMENT: Pentru a preveni
electrocutarea sau deteriorarea aparatului,
înainte de efectuarea testului de continuitate,
deconectaţi toate sursele de curent din circuitul
de testat şi descărcaţi toţi condensatorii.
Testareadiodelor
1. Conectaţi rul negru de testare la
terminalulCOM şi rul roşu de testare la
terminalul
. Notaţi polaritatea în cazul în
care cablul de testare roşu este pozitiv (+).
2. Setaţi comutatorul intervalului la poziţia .
3. Conectaţi rul de testare roşu la anodul
diodei de testat şi rul negru la catodul
diodei.
4. Aşajul va indica căderea aproximativă
de tensiune pe diodă. În cazul în care
conexiunea este inversată va  aşat „1”.
Temperaturademăsurare
1. Setaţi comutatorul intervalului la poziţia °C.
2. Conectaţi şa negativă ( – ) a termocuplei de
tipul K la terminalul COM şi şa pozitivă
( + ) a termocuplei de tip K la
terminalul
.
3. Puneţi cu grijă capătul de detectare
a termocuplei pe obiectul de măsurat.
4. Aşteptaţi până când citirea se stabilizează,
iar apoi citiţi indicaţia de pe ecran.
OBSERVAŢIE:Pentru a preveni deteriorarea
aparatului sau a altor echipamente, amintiţi-vă
că în timp ce aparatul este evaluat pentru 0°C
până la +1000°C, termocupla de tipul K este
prevăzută la aparatul evaluat până la 250°C.
Pentru temperaturile din acest interval, trebuie
să obţineţi şi să utilizaţi o termocuplă mai mare.
163
GARANŢIEUNANDEZILE
Stanley Tools garantează calitatea materialelor
şi/sau a execuţiei aparatelor sale electronice
de măsură timp de un an de la data cumpărării.
Produsele defecte vor  reparate sau înlocuite,
la discreţia producătorului Stanley Tools, dacă
sunt trimise împreună cu dovada achiziţionării
lor la adresa:
StanleyBlack&DeckerPolskaBucharest
Branch
PhoeniciaBusinessCenter
Turturelelor Street, No 11A, 6th
Floor,Module15,3rdDistrict
Romania
Poate  modicat fără preaviz
1 / 1

Stanley STHT0-77364 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare