Solac CVG9600 Specificație

Marca
Solac
Categorie
fiare de călcat
Model
CVG9600
Tip
Specificație
4
Fig. 2
1.
6.
Fig. 3
A
n
t
i
c
a
l
c
-
s
y
s
t
e
m
CVG9601.indd 4 28/10/09 17:40:03
58
• ROMANA
szönjük,hogyaSolacEvolutionrendszertválasztotta,melyaz egyetlenolyanvasarendszer 
a világon, mely egy hagyományos vasaló előnyeivel rendelkezik.



   

Ÿ



 Î nainte de a pune în funcţiune Generatorul Compact de Aburi, îndepărtaţi toate elementele care au fost
folosite pentru protejare sau  pentru promoţii de vânzare, cum  ar fi pungi de plastic  sau de hârtie, folii de 
plastic, cartoane sau eventualele etichete, atât din interiorul aparatului cât şi de pe exteriorul acestuia.
• Citiţi aceste instrucţiuni înainte de prima punere în funcţiune a aparatului.
• Nu  conectaţi  aparatul  la  reţeaua  electrică  fără  a  verifica  dacă  tensiunea  înscrisă  pe  plăcuţa  aparatului 
corespunde cu tensiunea reţelei de alimentare.
• Asiguraţi-vă că priza  este prevăzută cu o împământare corespunzătoare.
• Aveţi grijă şi nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu părţile fierbinţi ale aparatului.
• Dacă doriţi  să călcaţi cu aburi,  consultaţi secţiunea “ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ CĂLCAŢI”.
• În timpul primei utilizări, este normal ca aparatul să degaje  puţin fum.  Acest fenomen va dispărea rapid.
• Nu îndreptaţi jetul de abur cu aparatul în poziţie verticală pe un articol de îmbrăcăminte agăţat în dulapul 
de haine  sau aflat pe  o persoană. Călcarea cu aparatul în poziţie verticală trebuie efectuată când articolul 
de îmbrăcăminte se află pe un umeraş, departe de alte articole de îmbrăcăminte, obiecte sau persoane.
• Depozitaţi aparatulîn poziţieverticală pebaza sade sprijin. 
• Folosiţi aparatul pe o masă de călcat stabilă.
• Goliţi întotdeauna apa din rezervor după ce aţi terminaţi de călcat. Dacă doriţi să eliminaţi apa în timp ce
călcaţi, scoateţi întotdeauna aparatul din priză.
• pentru a scoate aparatul din priză, ci .
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie înlocuit de un Centru 
de Asistenţă Post-Vânzare autorizat de SOLAC, deoarece este necesară utilizarea unor instrumente speciale.
• Folosiţi aparatul pe o masă de călcat stabilă.
• Nu utilizaţi aparatul dacă acesta a căzut sau dacă rezervorul de apă al acestuia prezintă crăpături 
sau scurgeri. Dacă observi oricare din aceste probleme, adresaţi-vă unui Centru de Asistenţă
Post-Vânzare autorizat de SOLAC.

• Figyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a termékkel.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve agyermekeket is), akik nem rendelkeznek 
megfelelő fizikai, érzékszervi  vagy mentális képességekkel, kivéve, ha  felügyelet alatt állnak, és olyan sze-
mély tanította be őket a termék használatára, aki felel a biztonságukért.
IMPORTANT: Atunci nddoriţi aruncaţiaparatul dumneavoastră,NUîl aruncaţi împreună cu 
gunoiul menajer. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor uzate, pentru
a fi prelucrat corespunzător. Astfel veţi contribui la protejarea mediului înconjurător.

1. Capacul orificiului de umplere a rezervorului de apă.
2. Orificiu  pentru pulverizare
3. Buton pentru pulverizare.
4. Rezervor de apă.
CVG9601.indd 58 28/10/09 17:40:10
59
5. Filtru anticalcar detaşabil.
6. Picioare antialunecare.
7.- Selector pentru temperatură
8.- Comutator abur 20 g/min
9.- Comutator abur 40 g/min
10.- LED care indică faptul aparatul este pornit
11.- LED pentru indicarea temperaturii
12.- Pahar.

• Înainte de  a conecta fierul  de călcat Compact Ironing Centre la  reţeaua de alimentare, deschideţi capacul 
orificiului de umplere din Figura 2 (1) prin rotire înapoi (în direcţia săgeţii).
• Din cauza faptului că în majoritatea regiunilor duritatea apei este ridicată, 
       Astfel, fierul dumneavoastră delcat
Compact Ironing Centre va funcţiona în condiţii optime o perioadă mai lungă de timp. În cazul în care nu 
găsiţi apă distilată, utilizaţi apă cu conţinut scăzut de  minerale (apă cu duritate scăzută).
• Nu introduceţi solvenţisau produseanticalcar în rezervorul de a. De asemenea, nufolosiţi apă parfumată 
pentru călcarea rufelor. Aceste produse pot deteriora interiorul sistemului de generare a aburului.
• Folosiţi paharul din dotare, prezentat în Figura 1 (12), pentru a umple rezervorul, fără a depăşi nivelul maxim. 
ezaţi fierul decălcatîn poziţieverticală,pe picioarele antialunecarede peplaca posterioară (veziFigura 
2). După ce s-a umplut rezervorul, închideţi capacul.
• Având în vedere faptul că acest aparat generează o cantitate mare de abur, vă recomandăm să umpleţi rezer-
vorul de apă până la nivelul maxim.  În caz contrar, va trebui să  umpleţi rezervorul de apă de mai multe ori.
• Verificaţi dacă  pe  eticheta  articolului  de  îmbrăcăminte  de  călcat  este  indicată  temperatura de  călcare. Vă 
recomanm  să grupaţi articolele de îmbrăcăminte în funcţie  de temperatura  de călcare  necesară  şi să 
începeţi cu articolele care se calcă la cea mai joasă temperatură (•).
FIBRE SINTETICE, temperatură minimă(•)
MĂTASE, temperaturămedie (••)
BUMBAC, temperatură ridicată(•••)
LENVÁSZON, maximális hőmérséklet (MAX)
NB: Călcarea articolelor de îmbrăcăminte delicate la o temperatură mai mare decât este necesar deteriorează 
ţesătura şi provoacă  lipirea de reziduuri arse pe talpa fierului de călcat.

• Conectaţi  Generatorul  Compact  de  Aburi  la  reţeaua  de  alimentare.  Se  va  declanşa  un  semnal  sonor,  se 
va aprinde LED-ul portocaliu, iar LED-ul verde indicator al temperaturii  se va aprinde  intermitent până se 
atinge nivelul de temperatură corespunzător.
• Selectarea temperaturii
•  puteţi daor seama când Generatorul Compact deAburi a atinstemperaturaselectată şi este pregătit 
pentru călcare, deoarece LED-ul verde se va ilumina şi va continua să se aprindă intermitent până când se
atinge temperatura selectată.
• Aparatul are 4 trepte de temperatură (•, ••, •, MAX), pe care le puteţi selecta cu ajutorul rotiţei de selectare 
a temperaturii .
• Dacă rotiţa este în poziţia , aparatul se va opri.

• Fierul de lcat Compact Ironing Centre are două poziţii pentrudebitul de abur:debit mediu (20 g/min) 
şidebit maxim (40g/min). 
• Pentru a selecta  debitul de abur dorit, apăsaţi pe comutator o singură dată (pentru debit mediu
de abur sau pentru debitmaxim de abur).În ambelecazuri, seva declanşa un semnalsonor, iar 
pictograma corespunzătoare nivelului de abur selectat se va ilumina, având culoarea roşie.
• Pentru a opri eliberarea aburului, apăsaţi din nou pe comutatorul de selectare a debitului de abur (roşu). Se
va declanşa un semnal sonor, LED-ul roşu se va stinge, iar eliberarea de abur va fi întreruptă automat.
CVG9601.indd 59 28/10/09 17:40:10
60
•  
 -

•          


• Generatorul Compact de Aburi este prevăzut cu un sistem de oprire automată. Aparatul se opreşte automat 
la3 minute delaultima utilizare. Aceasta înseamnă, oda cedispozitivul se activea, aparatul încetează 
să mai încălzească şi începe să  se  răcească.  În  acest  moment,  se  va  declanşa un semnal sonor,  iar  LED-ul
care indică faptul aparatul este pornit va continua să se aprindă intermitent, semnalând astfel 
că aparatul a fost oprit. Pentru a reporni aparatul, este suficient să-l mişcaţi uşor. Se va declanşa un semnal 
sonor, iar aparatul va reveni la temperatura şi la debitul de abur selectat  înainte de a fi oprit.
• Reţineţi  că  perioada  de  timp  scursă  între momentul opririi  şi  momentul  repornirii  va  influenţa  timpul  de 
care are nevoie aparatul pentru a reveni la temperatura selectată anterior.

•  Având  în vedere faptul căacestmodelfuncţioneazăsimilar  uneiprese  de călcatşi cădebitul 
de  abur  la  nivelul  Max  de  temperatură  este  puternic,  40  g/min,  vă  recomandăm  să  selectaţi 
debitul  mediu  de abur  pentru  treptele•  şi detemperatu şi debitulmaxim de  abur pentru 
trepteleşiMAX.De asemenea,vă recomanmsăcălcimaiîntâicuaburi(ajusnddebitul 
în funcţie de articolul de îmbrăcăminte pe care urmează să îl călcaţi), iar apoi să călcaţi rufele 
uscat  pentru  a  îndepărta  umezeala  şi  pentru  a  obţine  rezultate  comparabile  cu  cele  oferite 
de o presă de călcat profesională.
• Vă recomandăm ca, ori de câte ori aşezaţi Generatorul Compact de Aburi în poziţie verticală, să opriţi elibe-
rarea aburului, apăsând o singură dată pe comutatorul de selectare a debitului de abur. Fig. 1 (8 or 9).
• Pentru a călca fără aburi, NU apăsaţi pe comutatoarele de selectare a debitului de abur Fig 1 (8-9). NU este
necesară golirea rezervorului de apă.

• Acest model vă dă posibilitatea să călcaţi cu aburi la nivelul de temperatură 1 (•). Aparatul are două nivele 
de  debit:  mediu  20g/min  şi  max.  40g/min.  Pentru  a  utiliza  corect  debitul  de  abur,  consultaţi  secţiunea
“Recomandări privind  călcarea.


• Vă  permite  să  neteziţi  cutele  de  pe  articolele  de  îmbrăcăminte  delicate,  fără  a  fi  nevoie  să  le  aşezaţi  pe
masa de călcat: jachete, paltoane, perdele, articole de îmbrăcăminte din velur etc.
• Aşezaţi haina pe un umeraş, la distanţă de alte haine, persoane, ...
• Reglaţi  temperatura  în  poziţia  (••),  (•••)  sau  , aşezaţi  fierul  de  călcat  în  poziţie  verticală  şi  apăsaţi  pe
buton. În  poziţia  (••),  aburul  va  fi  mai  umed  şi  va avea o culoare albicioasă,  fiind  mai  bine  vizibil,  în  timp 
ce  în  poziţiile  (•••)  şi  , aburul este mai uscat, fiind astfel mai greu de observat, chiar dacă debitul
rămâne constant.

• Dacă aţi introdus apă în  rezervor, puteţi pulveriza apă pe haine, apăsând pe  butonul din 

• Dacă,  în  timp  ce  călcaţi,  nivelul  apei  scade  sub  indicatorul  de  Min,  se  va  declanşa  un  semnal  sonor,  care 
indică faptul este necesară completarea nivelului de apă.
• Scoateţi aparatul din priză şi umpleţi rezervorul, folosind paharul din dotare şi aşezând fierul de
călcat în poziţie verticală, ca în 
CVG9601.indd 60 28/10/09 17:40:10
61
• 



• Generatorul Compact de Aburi este prevăzut cu un sistem anticalcar care poate fi înlocuit şi care constă într-un
filtru cu răşină, care reţine substanţele calcaroase din apă, împiedicând pătrunderea acestora în camera de aburi
din talpa fierului de călcat şi mărind astfel durata de viaţă a aparatului. Dacă doriţi, la acest model puteţi înlocui
răşina astfel înt aparatul funcţionezeîncondiţii optime.Dadoriţisăînlocui răşina, recomanm să 
faceţi acest lucru o datăla 6 luni. Faptul că schimbaţi răşina nu înseamnă că puti neglijarecomanrile în ceea 
ce priveşte duritatea apei, pe care le  puteţi consulta în secţiunea “ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ CĂLCAŢI”.
• În  cazul  în  care  nu  schimbaţi răşina  aparatului, acesta  va  fi  afectat  de  depunerile  de  calcar  la  fel  ca  orice
alt fier de călcat.
             

• 
• Rotiţi  piesa  aflată  pe  baza  de  sprijin  a  aparatului  în  sens  contrar  acelor  de  ceasornic  până  la  capăt,  astfel
încât săgeata să se alinieze cu semnul lacăt deschis  (aprox. 180º), şi  trageţi înapoi.
• Pentru înlocuire, aliniaţi săgeata cu semnul lacăt deschis şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic, respectând indica-
ţiile din desen, apăsând în acelaşi timp pe piesă, până ajungeţi la poziţia reprezentând lacătul închis 
• 



• Scoateţi fierul de călcat din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
• Pentru curăţarea tălpii, folosiţi produse ecologice pe bază de argilă.

• Pentru a curăţa exteriorul aparatului, folosiţi o cârpă  umezită cu  apă cu  săpun.
• Pentru curăţare nu folosiţi produse chimice sau solvenţi abrazivi, deoarece acest lucru poate duce la dete-
riorarea anumitor elemente din material plastic şi/sau la îndepărtarea semnelor şi/sau a indicaţiilor.
• Depozitaţi aparatul în poziţie verticală, înfăşuraţi cablul în  jurul bazei de sprijin şi fixaţi-l cu ajutorul clemei.
           


• Înainte  de  a  arunca  aparatul  uzat,  vă  recomandăm  să  îl  faceţi  inutilizabil  în  mod  vizibil  şi  să-l  aruncaţi 
respectând legislaţia naţională în vigoare.
• Pentru informaţii detaliate cu  privire la acest aspect, adresaţi-distribuitorului, consiliului orăşenesc sau 
autorităţilor locale.

• Solac  declină  orice  responsabilitate  în  cazul  defectării  aparatului  ca  urmare  a  nerespectării  specificaţiilor
privind  condiţiile  de  acordare  a  garanţiei  sau  ca  urmare  a  nerespectării  instrucţiunilor  de  utilizare  şi  de
întreţinere incluse în broşura de instrucţiuni livrată împreună cu fiecare aparat.
• Condiţiile de acordare a garanţiei sunt disponibile în broşura Garanţie Universală (World-Wide Guarantee) 
anexată.
• 
CVG9601.indd 61 28/10/09 17:40:10
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru