Solac AB2650 Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului
76 Instrucţiuni privind siguranţa
ROMÂNĂ ro
1 Instrucţiuni privind siguranţa
•Citiţi în întregime aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării la domiciliu şi nu este
destinat utilizării industriale. Utilizarea acestui aparat în alte scopuri
decât cele indicate poate fi periculoasă.
•Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi.
Supravegheaţi cu mare atenţie copiii şi persoanele cu dizabilităţi în cazul
în care aparatul este folosit în prezenţa acestora.
Nu încercaţi să modificaţi şi nici să reparaţi aparatul în vreun fel. Dacă
observaţi orice fel de anomalie la cablul de alimentare sau la orice altă
piesă a aparatului, nu folosiţi aparatul şi luaţi legătura cu o unitate de
service post-vânzare autorizată.
•Nu folosiţi componente sau accesorii care nu sunt furnizate sau
recomandate de SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priză, verificaţi dacă tensiunea indicată
pe aparat corespunde cu cea din locuinţa dumneavoastră.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză după utilizare, înainte de a îl
demonta şi înainte de a efectua operaţ
iuni de întreţinere sau de curăţare.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză în cazul unei pene de curent.
Înainte de a scoate aparatul din priză sau de a îl introduce în priză,
asiguraţi-vă că acesta este oprit.
•Nu trageţi de cablul de alimentare şi nici nu agăţaţi aparatul de cablul de
alimentare. Scoateţi întotdeauna aparatul din priză trăgând de ştecăr,
niciodată de cablul de alimentare.
•Aveţi grijă ca nu cumva cablul de alimentare să intre în contact cu
obiecte ascuţite sau cu suprafeţe fierbinţi. Nu lăsaţi cablul de alimentare
să atârne peste marginea meselor sau a blaturilor de bucătărie, pentru
a preveni situaţiile în care copiii trag de el, făcându-l să cadă.
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă şi în niciun alt lichid şi nu îl
introduceţi în maşina de spălat vase.
Nu manevraţi aspiratorul ş
i nici ştecherul cu mâinile ude.
•Dacă nu sunteţi prezent, nu lăsaţi aparatul în priză.
•Feriţi aspiratorul de sursele de căldură.
UntitledBook1.book Page 76 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
Componentele principale 77
ro
Asiguraţi-vă că zonele de admisie şi de evacuare a aerului sunt libere şi
nu sunt obturate de diverse obstacole.
•Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără ca sacul din hârtie sau filtrele de
protecţie să fie corect montate.
b
PRECAUŢIE!: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, NU îl aruncaţi
niciodată la gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat CENTRU DE
COLECTARE pentru materialele uzate, unde va fi preluat şi trimis
spre a fi prelucrat corespunzător. Astfel, veţi contribui la îngrijirea
mediului înconjurător.
2 Componentele principale
1 Corpul aparatului
2 Cablu de alimentare
3 Compartimentul în care se găseşte sacul
4 Dispozitiv pentru deschiderea compartimentului
5 Orificiul compartimentului sacului
6 Accesoriu pentru furtunul flexibil
7 Furtun flexibil
8 Clapete pentru furtunul flexibil
9 Mâner
10 Regulator mecanic al puterii
11 Tub telescopic din metal
12 Buton de reglare
13 Perie pentru podele şi covoare
14 Buton pentru perie
15 Vârf pentru aspirarea în deschizături şi colţuri
16 Buton de Pornire/Oprire şi de control electronic al puterii
17 Indicator de umplere a sacului pentru praf
18 Mâner pentru transport şi buton pentru înfăşurarea cablului de ali-
mentare
19 Sac pentru praf din hârtie
20 Suport din plastic pentru sac
21 Clapetă pentru prinderea sacului
22 Crestătura zonei de carton a sacului
23 Filtru pentru protejarea motorului
24 Garnitură de etanşare din cauciuc
25 Capacul filtrului pentru evacuarea aerului
26 Filtru pentru evacuarea aerului
27 Buton pentru deschiderea capacului
UntitledBook1.book Page 77 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
78 Utilizare
3 Utilizare
Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru aspirarea podelelor, a
covoarelor, a mobilei şi a materialelor textile. Nu folosiţi aparatul în niciun
alt scop.
Nu aspiraţi niciodată cenuşă fierbinte, aşchii, obiecte ascuţite sau
lichide. Nu aspiraţi niciodată beţe de chibrit aprinse şi nici mucuri de
ţigară aprinse.
Îndepărtaţi complet toate elementele folosite la transportul aparatului şi
pentru împachetarea acestuia.
Înainte de a ataşa sau de a îndepărta accesoriile şi înainte de a deschide
capacul compartimentului sacului, scoateţi ştecărul aparatului din priză.
Nu folosiţi aparatul dacă acesta stă pe cablul de alimentare.
1Verificaţi fixarea corectă a sacului (19) şi a filtrelor (23 şi 25). Consultaţi
următoarea secţiune (Curăţare şi întreţinere).
2Montaţi furtunul flexibil (7) prin introducerea accesoriului (6) în
deschizătura compartimentului sacului (5), până când auziţi un clic.
Pentru a scoate furtunul, apăsaţi clemele de detaşare (8), apoi rotiţi
furtunul şi trageţi-l de pe accesoriu.
3Pregătiţi accesoriile adecvate tipului de suprafaţă pe care doriţi să o
curăţaţi. Acestea se prind unele de altele printr-o rotire uşoară.
Accesoriile pot fi fixate direct pe furtunul flexibil (7) sau, pentru suprafeţe
greu accesibile, poate fi folosit tubul telescopic din metal (11).
La aceste modele, peria de absorbţie (13) poate fi utilizată pentru toate
tipurile de podele, covoare, covoraşe. Această perie este retractabilă, de
aceea se adaptează suprafeţelor care trebuie curăţate. Pentru a
schimba poziţia periei, apă
saţi butonul pentru perie (14) cu piciorul (fig.
3). Vă recomandăm ca la curăţarea podelelor tari, a podelelor din lemn
şi parchet să folosiţi peria, iar la curăţarea covoarelor şi a covoraşelor să
retrageţi peria.
Acest model include un accesoriu pentru aspirarea în spaţii înguste,
deschizături şi colţuri (15). Acest accesoriu se fixează direct pe furtunul
flexibil (7) sau pe tubul telescopic din metal (11).
Lungimea tubului telescopic (11) poate fi modificată prin deplasarea
butonului de reglare (12), deplasând în acelaşi timp ambele părţi ale
tubului telescopic.
4Desfăşuraţi cablul de alimentare (2) până la semnul galben (lungimea
ideală). Dacă este necesar, cablul poate fi desfăşurat până la semnul
roşu, dar în niciun caz mai mult.
UntitledBook1.book Page 78 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
Curăţare şi întreţinere 79
ro
5 Puneţi butonul de comandă şi de reglare (16) pe poziţia MIN şi
introduceţi ştecărul în priză.
6 Puneţi aspiratorul în funcţiune prin apăsarea butonului de comandă (16)
şi reglaţi puterea motorului prin rotirea butonului (nu apăsaţi butonul
pentru că astfel aspiratorul se va opri).
Nu uitaţi că butonul (16) are atât funcţia de pornire/oprire (prin apăsare),
cât şi funcţia de reglare a puterii motorului (prin rotire).
7 Puterea de aspirare poate fi reglată de asemenea mecanic, prin
deschiderea sau închiderea mecanismului de reglare a puterii de pe
mâner (10).
8După ce aţi terminat, opriţi aspiratorul prin apăsarea butonului PORNIT/
OPRIT (16). Scoateţi-l din priză şi apăsaţi butonul (18) de pe mâner
pentru a înfăşura cablul de alimentare. Ţineţi ştecărul cablului în mână,
pentru a îl împiedica să se lovească de carcasa aspiratorului.
9 Mânerul (18) poate fi folosit pentru transportarea aspiratorului.
4Curăţare şi întreţinere
Înlocuirea sacului pentru praf (19)
Atunci când indicatorul (17) este complet roşu, trebuie montat în
aspirator un nou sac din hârtie.
Indicatorul poate arăta roşu şi dacă există obiecte înţepenite pe furtunul
flexibil sau într-unul din accesorii. Pentru a afla dacă aceasta este
problema opriţi aspiratorul, scoateţi furtunul flexibil şi porniţi din nou
aspiratorul. Dacă indicatorul nu arată roşu, curăţaţi furtunul flexibil şi
accesoriul acestuia.
Pentru a înlocui sacul de hârtie, opriţi aspiratorul şi scoateţi-l din priză,
apoi procedaţi după cum urmează:
1 Deschideţi compartimentul sacului apăsând pe clapeta (4), apoi ridicaţi
capacul (fig. 1).
2 Scoateţi baza din plastic (20) şi sacul (19).
3Păsaţi clapeta (21) şi scoateţi baza ţinând de porţiunea din carton a
sacului (fig. 4). Nu mototoliţi sacul, deoarece praful din interior poate ieşi.
4Plasaţi noul sac în baza din plastic (20) şi coborâţi crestătura zonei de
carton (22).
5 Pune
ţi baza cu noul sac (fig. 5) în compartiment şi asiguraţi-vă că se
îmbină corespunzător.
UntitledBook1.book Page 79 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
80 Curăţare şi întreţinere
6 Pentru a închide compartimentul (2) coborâţi capacul şi apăsaţi cu mâna
pe spaţiul din apropierea deschizăturii (1) până când auziţi un clic (fig. 2).
Este foarte important ca sacul să fie montat corect.
Înlocuirea filtrului pentru protejarea motorului (23)
Vă recomandăm să verificaţi în mod regulat filtrul pentru protejarea
motorului, pentru a vă asigura că acesta funcţionează corect. S-a
demonstrat că amplasarea incorectă a filtrului sau a sacului pentru praf,
sau rupturile sacului şi scurgerile din sac pot bloca aparatul şi pot reduce
capacitatea de aspirare.
Înlocuiţi filtrul pentru protejarea motorului la fiecare 6 schimbări ale
sacului pentru praf.
1Deschideţi compartimentul sacului pentru praf apăsând pe clapeta (4),
apoi ridicaţi capacul (fig. 1).
2 Scoateţi baza din plastic (20) şi sacul (19).
3 Îndepărtaţi filtrul trăgându-l în sus de partea superioară (fig. 6).
4 Introduceţi noul filtru, asigurându-vă că acesta este corect plasat şi că
se potriveşte corect pe garnitura superioară din cauciuc.
Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru protejarea motorului.
Înlocuirea filtrului pentru evacuarea aerului (26)
Vă recomandăm să verificaţi în mod regulat filtrul pentru protejarea
motorului, pentru a vă asigura că acesta funcţionează corect. S-a
demonstrat că amplasarea incorectă a filtrului sau a sacului pentru praf,
sau rupturile sacului şi scurgerile din sac pot bloca aparatul şi pot reduce
capacitatea de aspirare.
Înlocuiţi filtrul pentru protejarea motorului la fiecare 6 schimbări ale
sacului pentru praf.
1 Îndepărtaţi capacul filtrului exterior prin apăsarea butonului pentru
deschidere (27), (fig. 7).
2 Scoateţi filtrul de pe capac (fig. 8).
3 Introduceţi noul filtru în capac şi puneţi capacul împreună cu filtrul la
locul lui (fig. 9); asiguraţi-vă că dispozitivul de prindere de pe capac
coincide cu locaşul său şi apăsaţi capacul în partea butonului de
deschidere până auziţi un clic.
Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru evacuarea aerului.
UntitledBook1.book Page 80 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
Curăţare şi întreţinere 81
ro
Curăţarea
Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare, imediat după fiecare utilizare
şi după ce nu a fost folosit o perioadă îndelungată.
Înainte de a efectua orice operaţiune de curăţare scoateţi aparatul din
priză.
1Curăţaţi partea exterioară a aparatului cu o cârpă uşor umedă. Nu
utilizaţi niciun fel de produse abrazive sau solvenţi.
UntitledBook1.book Page 81 Thursday, July 12, 2007 6:08 PM
1 / 1

Solac AB2650 Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului