Worx WG549E.9 Manualul proprietarului

Categorie
Suflante / uscătoare de aer
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9
P05
P14
P24
P34
P44
P54
P64
P74
P84
P94
P104
Cordless Li-Ion Blower/Sweeper
Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie
Souffleur/Balayeur à piles de Lithium
Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio
Sopladora/Barredora con Batería de Litio
Lithiumbatterij Blazer/Veger
Bezprzewodowa dmuchawa/zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
Zsinór nélküli, lítium-ion elemmel működő porszívós seprű
Ventilator/Aspirator cu baterie din Li-Ion fără cablu
Bezdrátový Li-Ion foukač/zametač
Akumulátorový (lítiovo-iónový) vysávač/dúchadlo
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Original instructions EN
Originalbetriebsanleitung D
Notice originale F
Istruzioni originali I
Manual original ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing NL
Instrukcja oryginalna PL
Eredeti használati utasítás HU
Instrucţiuni originale RO
Překlad CZ
Preklad SK
84
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
1. MÂNER
2. ÎNTRERUPĂTOR PORNIRE/OPRIRE
3. BUTON DE ELIBERARE A TUBURILOR
4. TUB SUFLANTĂ
5. ACUMULATOR
6. BUTON DE ELIBERARE A ACUMULATORULUI (Consultaţi C)
Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în pachetul de livrare
standard.
85
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
DATE TEHNICE
Tip WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9 (520-559 - denumire pentru aparat, în
speţă Suantă/Aspirator fără r)
INFORMAŢII PRIVIND ZGOMOTUL
Presiune sonoră ponderată L
pA
:74dB(A)
Putere sonoră ponderată L
wA
:85dB(A)
K
pA
& K
wA
3.0dB(A)
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
INFORMAŢII PRIVIND VIBRAŢIILE
Valori totale vibraţii (sumă vectorială triaxială) determinată conform EN 60745
Valoarea de emisie a vibraţiei 1.96m/s²
Valoarea totală declarată a vibraţiilor poate  utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta şi, de
asemenea, poate  utilizată în cazul unei evaluări preliminare a expunerii.
AVERTISMENT: Valoarea de emisie a vibraţiei în timpul folosirii efective a sculei electrice
poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modurile în care este folosită scula, ce depind de
exemplele următoare şi de variaţii ale modului de utilizare a sculei:
Modul în care scula este folosită şi tipul de materiale tăiate sau sfredelite.
Scula este în stare bună de funcţionare şi bine întreţinută
Folosirea accesoriului corect pentru sculă şi păstrarea acesteia în condiţii bune.
Strângerea corespunzătoare a mânerelor şi dacă se folosesc accesorii anti-vibraţie.
Scula este folosită conform indicaţiilor din fabrică şi conform acestor instrucţiuni.
Această sculă poate cauza sindromul vibraţie mână-braţ dacă nu este folosită în
mod corespunzător
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Tensiune nominalã 20V
Max* Litiu
Turaþie nominalã fãrã sarcinã
12500/min
Viteză de suare 200km/h
Timp încărcare Aprox. 3 oră. Aprox. 2 oră. Aprox. 1 oră.
/
Greutate maşină
1.6kg
1.9kg 1.6kg 1.2kg
* Tensiune măsurată în gol. Tensiunea iniţială a acumulatorului atinge maximum 20 volţi. Tensiunea
nominală este de 18 volţi.
86
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
AVERTISMENT: Pentru a  corectă, estimarea nivelului de expunere în condiţii concrete de
folosire trebuie să ia în considerare toate părţile ciclului de operare cum ar  de câte ori scula
este oprită şi cât timp este pornită dar nu lucrează. Acest lucru poate reduce semnicativ nivelul de
expunere de-a lungul perioadei de lucru totale.
Ajută la micşorarea riscului de expunere le vibraţii.
Folosiţi ÎNTOTDEAUNA dalte, burghiuri şi lame ascuţite
Păstraţi acest aparat în conformitate cu aceste instrucţiuni şi păstraţi-l bine gresat (dacă e cazul)
Dacă acest aparat este folosit în mod constant, atunci cumprăaţi accesorii anti-vibraţie.
Evitaţi folosirea aparaturii la temperaturi mai joase de 10
0
C
Planicaţi-vă programul de lucru pentru a folosi sculele cu număr mare de vibraţii de-a lungul a mai
multe zile.
ACCESORII
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Acumulator 1(WA3551.1) 1(WA3553) 1(WA3551.1) /
Încărcător 1(WA3760) 1(WA3860) 1(WA3860) /
Vă recomandăm să achiziţionaţi accesoriile de la acelaşi magazin de la care aţi cumpărat unealta.
Utilizaţi accesorii de bună calitate de la un producător cunoscut. Alegeţi tipul în funcţie de lucrarea pe
care urmează să o efectuaţi. Consultaţi ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul
din magazin vă poate oferi asistenţă şi sfaturi.
87
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
AVERTISMENTE
GENERALE DE
SIGURANŢĂ PENTRU
UNELTE ELECTRICE
AVERTISMENT Citiţi toate
avertismentele de siguranţă şi
toate instrucţiunile. Dacă nu respectaţi
toate avertismentele şi instrucţiunile de mai jos,
există riscul electrocutării, incendiului şi/sau al
accidentării grave.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
Termenul „unealtă electrică” din avertismente
se referă la o unealtă electrică alimentată de la
reţeaua de energie electrică (prin cablu) sau la o
unealtă electrică alimentată de la un acumulator
(fără cablu).
1. SIGURANŢA ZONEI DE LUCRU
a) Menţineţi locul de muncă curat şi
bine iluminat. Spaţiile aglomerate şi
întunecate predispun la accidente.
b) Nu acţionaţi sculele electrice în
atmosferă explozivă, cum ar  în
prezenţa lichidelor, gazelor sau a
prafului inamabil. Sculele electrice
produc scântei care pot aprinde praful sau
vaporii.
c) Ţineţi copiii şi spectatorii la
distanţă în timp ce acţionaţi o sculă
electrică. Neatenţia vă poate face să
pierdeţi controlul.
2. SIGURANŢA ELECTRICĂ
a)
Fişele sculei electrice trebuie să se
potrivească în borna de ieşire. Nu
modicaţi niciodată şa în niciun fel.
Nu utilizaţi şe adaptoare la sculele
electrice cu împământare (legate la
pământ). Fişele nemodicate şi bornele de
ieşire potrivite vor reduce riscul de şoc electric.
b) Evitaţi contactul zic cu suprafeţele
împământate sau legate la pământ,
cum sunt ţevile, radiatoarele,
maşinile de gătit şi frigiderele. Există
un risc crescut de şoc electric în cazul în care
corpul dvs. intră în contact cu obiectelelegate
la pământ.
c) Nu expuneţi sculele electrice la
ploaie sau condiţii umede. Apa care
pătrunde în scula electrică creşte riscul de
şoc electric.
d) Nu abuzaţi de cordonul de
alimentare. Nu utilizaţi nicioda
cordonul de alimentare pentru
transportul, extragerea sau
deconectarea sculei electrice. Ţineţi
cordonul de alimentare la distanţă
de sursele de căldură, ulei, margini
ascuţite sau piese în mişcare.
Cordoanele de alimentare deteriorate sau
încâlcite cresc riscul de şoc electric.
e) Când acţionaţi o sculă electrică
în aer liber, utilizaţi un cordon de
alimentare potrivit pentru utilizarea
în aer liber. Utilizarea unui cordon de
aimentare potrivit pentru utilizarea în aer liber
reduce riscul de şoc electric.
f) Dacă acţionarea unei scule electrice
într-o locaţie umedă nu poate
 evitată, utilizaţi o alimentare
protejată de tip dispozitiv la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD
reduce riscul de şoc electric.
3. SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi vigilent, atent la ceea ce
faceţi şi folosiţi-vă bunul simţ
când acţionaţi o sculă electrică.
Nu utilizaţi o sculă electrică
atunci când sunteţi obosit sau
sub inuenţa drogurilor, alcoolului
sau medicamentelor. Un moment de
neatenţie în timpul acţionării sculelor electrice
poate duce la accidentarea personală gravă.
b) Utilizaţi echipament de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie, cum este masca de praf,
încălţămintea de protecţie anti-derapantă,
casca de protecţie sau protecţia auzului
,utilizat în condiţiile adecvate, reduce riscul
accidentărilor.
c) Preveniţi pornirea neintenţionată.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau a bateriei, la ridicarea
sau transportul sculei. Transportul sculelor
88
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
electrice cu degetele pe întrerupător
sau alimentarea sculelor electrice cu
întrerupătorul pornit predispune la accidente.
d) Îndepărtaţi orice cheie de reglare
sau cheie xă înainte de pornirea
sculei electrice. O cheie xă lăsată
ataşată pe o piesă în mişcare a sculei
electrice poate duce la accidente grave.
e) Nu vă întindeţi prea mult. Menţineţi
întotdeauna o poziţie stabilă şi
echilibrată. Aceasta vă permite un
control mai bun al sculei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Ţineţi pãăul, îmbrăcămintea şi
bijuteriile la distanţă de piesele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot  prinse de piesele în mişcare.
g) Dacă dispozitivele sunt prevăzute
cu mecanisme de conectare la
instalaţii de absorbţie şi colectare
a prafului, asiguraţi-vă că acestea
sunt conectate şi utilizate corect.
Utilizarea instalaţiilor de colectare a prafului
poate reduce pericolele legate de acesta.
4. UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
UNELTELOR ELECTRICE
a) Nu forţaţi scula electrică. Utilizaţi
scula electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Cu scula electrică adecvată
ve-ţi efectua lucrarea mai bine şi mai sigur la
viteza pentru care a fost proiectată.
b) Nu utilizaţi scula electricã dacă
întrerupătorul de pornit-oprit este
defect. Orice sculă electrică imposibil de
controlat cu întrerupătorul este periculoasă şi
trebuie reparată.
c) Deconectaţi şa din sursa de
alimentare şi/sau bateria din scula
electrică înainte de orice reglare,
schimbare a accesoriilor sau
depozitare a sculelor electrice.
Astfel de măsuri de siguranţă preventive
reduc riscul de pornire accidentală a sculei
electrice.
d) Depozitaţi sculele electrice departe
de copii şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu scula electrică
sau cu aceste instrucţiuni,utilizarea
acestora. Sculele electrice sunt periculoase
în mâna utilizatorilor neinstruiţi.
e) Întreţineţi sculele electrice.
Vericaţi nealinierea sau griparea
pieselor în mişcare, ruperea pieselor
şi orice altă defecţiune care poate
afecta funcţionarea sculei electrice.
Dacă este deteriorată, reparaţi scula electrică
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de scule electrice prost întreţinute.
f) Păstraţi sculele aşchietoare ascuţite
şi curate. Sculele aşchietoare margini ascuţite
întreţinute adecvat sunt mai puţin predispuse la
gripare şi sunt mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi scula electrică, accesoriile
şi burghiile etc. în conformitate
cu aceste instrucţiuni, luând în
considerare condiţiile de muncă şi
tipul delucrare ce se va executa.
Utilizarea sculei electrice pentru alte operaţii
de cât pentru cele care a fost proiectată
poate duce la situaţii periculoase.
5. UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
UNELTELOR CU ACUMULATORI
a) Reîncărcaţi numai cu încărcătorul
specicat de producător. Un încărcător
potrivit pentru un tip de baterie poate produce
un risc de incendiu când este utilizat la un alt
tip de baterie.
b) Utilizaţi scula electrică numai cu
bateriile specicate de producător.
Utilizarea oricărei alte baterii poate produce
un risc de accidentare şi incendiu.
c) Când bateria nu este în uz, ţineţi-o
la distanţã de alte obiecte metalice,
cum sunt agrafele pentru hârtie,
monede, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici, care pot crea
contact între bornele aceasteia.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza
arsuri sau incendii.
d) În condiţii de suprasolicitare,
bateria poate împroşca lichid;
evitaţi contactul cu acesta. Dacă
se produce contactul accidental
cu lichidul din baterie, spălaţi-vă
cu apă. Dacă lichidul atinge ochii, cereţi
asistenţă medicală de specialitate. Lichidul
89
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
împroşcat din baterie poate cauza iritaţii sau
arsuri sau chir orbirea.
6. SERVICE
a) Reparaţi scula electricã la un
depanator calicat, utilizând numai
piese de schimb originale. Aceasta va
asigura menţinerea utilizării în siguranţă şi de
durată a sculei electrice.
AVERTISMENTE
SUPLIMENTARE
PENTRU SUFLANTA
FĂRĂ FIR
AVERTISMENT: Ciţiţi toate
avertismentele privind siguranţa
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertismentelor şi instrucţiunilor poate duce la şoc
electric, incendiu şi/sau accidentare gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
- Acest echipament nu trebuie utilizat de
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice,
senzoriale sau mintale reduse sau care nu
au experienţa şi cunoştinţele necesare, cu
excepţia cazului când sunt supravegheate
sau au fost instruite în ceea ce priveşte
utilizarea echipamentului de către o persoană
răspunzătoare de siguranţa lor.
- Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu
se joacă cu echipamentul.
1) INSTRUIREA
a) Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea
corectă a echipamentului;
b) Nu permiteţi persoanelor care nu cunosc
aceste instrucţiuni să folosească aparatul.
Reglementările locale pot restricţiona vârsta
operatorului;
c) Nu utilizaţi aparatul în apropierea
persoanelor, mai ales a copiilor, sau a
animalelor de casă;
d) Operatorul sau utilizatorul sunt responsabili
pentru accidentele sau evenimentele
imprevizibile suportate de alte persoane sau
de proprietatea personală.
2) PREGĂTIREA
a) Când utilizaţi aparatul, purtaţi încălţăminte
solidă şi pantaloni lungi;
b) Nu purtaţi haine largi sau bijuterii care pot
 atrase în oriciul de intrare a aerului. Nu
permiteţi apropierea persoanelor cu păr lung
de oriciile de intrare a aerului.
c) Purtaţi ochelari de protecţie în timpul utilizării
aparatului ;
d) Pentru a împiedica iritaţiile provocate de
praf, se recomandă utilizarea unei măşti;
e) Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărători
sau scuturi de protecţie defecte sau fără
dispozitive de protecţie.
3) FUNCŢIONAREA
a) Scoateţi bateria din aparat,
- când nu utilizaţi aparatul;
- înainte de eliberarea unui blocaj;
- înainte de vericarea, curăţarea sau
efectuarea unor reparaţii ale aparatului;
- dacă aparatul începe să producă vibraţii
anormale.
b) Utilizaţi aparatul numai în timpul zilei sau
în locuri unde există o sursă de lumină
articială corespunzătoare.
c) Nu utilizaţi aparatul deasupra capului şi
păstraţi-vă permanent echilibrul.
d) Mergeţi întotdeauna cu grijă în pante.
e) Mergeţi, nu alergaţi niciodată;
f) Nu permiteţi acumularea reziduurilor în
oriciile de intrare a aerului de răcire.
g) Nu suaţi reziduurilor în direcţia persoanelor
aate în apropiere.
4) ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA
a) Menţineţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile
strânse pentru a vă asigura că echipamentul
este în bună stare de funcţionare;
b) Înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate.
c) Utilizaţi numai piese de rezervă şi accesorii
originale.
d) Depozitaţi aparatul numai în locuri uscate.
90
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
AVERTISMENTE DE
SIGURANŢĂ PENTRU
ACUMULATOR
a) Nu demontaţi, deschideţi sau rupeţi
celulele sau acumulatorul.
b) Nu scurtcircuitaţi un acumulator.
Nu depozitaţi acumulatoarele la
întâmplare într-o cutie sau într-un
sertar unde s-ar putea scurtcircuita
între ele sau prin materiale
conductoare. Când acumulatorul nu
este utilizat, ţineţi-l la distanţă de alte
obiecte metalice, precum agrafele de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici, care pot crea contact între
cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate cauza arsuri sau
incendii.
c) Nu expuneţi acumulatorul la
căldură sau foc. Evitaţi depozitarea
în lumina directă a soarelui.
d) Nu supuneţi acumulatorul la şocuri
mecanice.
e) În cazul scurgerii acumulatorului,
aveţi grijă ca lichidul să nu intre în
contact cu pielea sau ochii. În cazul
contactului, spălaţi zona afecta
cu apă din belşug şi solicitaţi
asistenţă medicală.
f) Consultaţi medicul imediat dacă aţi
înghiţit o celulă sau un acumulator.
g) Menţineţi acumulatorul curat şi
uscat.
h) Ştergeţi bornele acumulatorului cu
o cârpă curată şi uscată dacă se
murdăresc.
i) Acumulatorul trebuie încărcat
înainte de utilizare. Consultaţi
întotdeauna aceste instrucţiuni şi
utilizaţi procedura de încărcare
corectă.
j) Nu lăsaţi acumulatorul la încărcat
dacă nu îl utilizaţi.
k) După perioade extinse de
depozitare, poate  necesară
încărcarea şi descărcarea
acumulatorului de mai multe
ori pentru a obţine performanţe
maxime.
l) Acumulatorul oferă cele mai bune
performanţe când este operat la
temperatura normală a camerei
(20°C ± 5°C).
m) Când depuneţi la deşeuri
acumulatoarele, păstraţi separat
acumulatoarele unor sisteme
electrochimice diferite.
n) Reîncărcaţi folosind doar
încărcătorul specicat de WORX.
Nu utilizaţi niciun alt încărcător
în afară de cel conceput specic
pentru utilizarea cu acest
echipament. Un încărcător destinat unui
anumit tip de acumulator poate genera riscul
de izbucnire a incendiilor dacă este utilizat
cu un alt acumulator.
o) Nu utilizaţi acumulatoare care nu
sunt concepute pentru utilizarea cu
acest echipament.
p) Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
q) Păstraţi documentaţia originală
a produsului pentru consultări
ulterioare.
r) Scoateţi acumulatorul din
echipament dacă nu îl utilizaţi.
s) Depuneţi acumulatorul la deşeuri în
mod corespunzător.
91
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
ASAMBLAREA
ASAMBLAREA TUBULUI PENTRU
SUFLANTĂ (Consultaţi A & B)
Înaintea asamblării tubului de suare (4),
asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire/oprire (2)
este în poziţia de oprire ‘’O’’.
Fixaţi tubul pentru suantă în carcasa motorului,
după cum se arată în Fig. A. Fixaţi tubul pentru
suantă în oriciul pentru suantă cu ajutorul
şurubului furnizat. Asiguraţi-vă că tubul pentru
suantă este xat corespunzător.
AVERTISMENT! Nu încercaţi
să utilizaţi sau să dezactivaţi
întrerupătorul de pornire/oprire prin
niciun alt mijloc în afară de asamblarea
sau demontarea normală a tubului.
NOTĂ: Înaintea dezasamblării tubului de
suare, asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire/
oprire (2) este în poziţia de oprire ‘’O’’. Slăbiţi
şurubul. Apăsaţi butonul de eliberare (3), astfel
încât să puteţi separa tubul (Consultaţi Fig. B).
Nu încercaţi să separaţi tuburile prin forţă sau
utilizând diverse unelte.
FUNCŢIONAREA
UTILIZARE CONFORM DESTINAŢIEI:
Suanta este destinată îndepărtării materialelor
solide. Nu este proiectat pentru uzul în
interior şi pentru îngrijirea animalelor.
AVERTISMENT: Încărcătorul şi
acumulatorul sunt concepute special
pentru  utilizate împreună, aşadar nu încercaţi
să utilizaţi alte dispozitive. Nu introduceţi sau
nu permiteţi niciodată pătrunderea obiectelor
metalice în conectorii încărcătorului sau
acumulatorului, deoarece pot apărea defecţiuni
de natură electrică şi pericole.
1. ÎNAINTE DE A UTILIZA SUFLANTA
FĂRĂ FIR
Acumulatorul este NEÎNCĂRCAT şi trebuie să îl
încărcaţi o dată înainte de utilizare.
Încărcătorul furnizat este compatibil cu
acumulatorul litiu-ion montat în maşină.
Nu utilizaţi un alt acumulator.
2. ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
Acumulatorul litiu-ion este protejat împotriva
Avertisment
Citiţi manualul de instrucţiuni
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi
A nu se utiliza în ploaie sau a nu se
lăsa în exterior în timp ce plouă.
Avertisment privind pericole
Instruiţi persoanele aate în zonă să
păstreze distanţa.
Nu aruncaţi acumulatorii. Returnaţi
acumulatorii consumaţi la punctul
local de colectare sau reciclare.
Nu expuneţi la ploaie sau apă
Nu ardeţi
Produsele electrice nu trebuie depuse
la deşeuri împreună cu gunoiul
menajer. Vă rugăm să depuneţi
produsele electrice la unităţile de
reciclare existente. Consultaţi-vă cu
autorităţile locale sau cu distribuitorul
pentru sfaturi privind reciclarea.
SIMBOLURI
92
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
descărcării complete. Când acumulatorul este
descărcat, maşina este oprită cu ajutorul unui
circuit de protecţie.
Într-un mediu cald sau după o utilizare intensă,
acumulatorul se poate încinge prea tare pentru a
putea  încărcat. Permiteţi răcirea acestuia înainte
de a-l reîncărca.
3. PENTRU SCOATEREA SAU
INSTALAREA ACUMULATORULUI
(Consultaţi C)
Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului
(9) pentru eliberarea acumulatorului din unealtă.
După reîncărcare, introduceţi acumulatorul
în portul destinat acestuia. Este sucient să
împingeţi şi să aplicaţi o uşoară presiune.
4. PORNIREA/OPRIREA (Consultaţi D)
Pornire
Mutaţi întrerupătorul de pornire/oprire (2) în poziţia
de pornire “I”.
Oprire
Mutaţi întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia de
oprire “O”.
AVERTISMENT! Unealta funcţionează
timp de câteva secunde după ce a fost
oprită. Înainte de aşezarea uneltei, aşteptaţi ca
motorul să se oprească.
5. UTILIZAREA SUFLANTEI
(Consultaţi E)
Suanta este creată pentru utilizare doar pe
proprietatea personală. Utilizaţi suanta în exterior
pentru a îndepărta reziduurile de pe suprafeţe
dure. Această suantă nu este proiectată pentru a
îndepărta frunzele din zonele cu multă iarbă, sau
pentru îndepărtarea reziduurile umede, grele.
SFATURI PENTRU UTILIZATORI
- Atunci când folosiţi aparatul, menţineţi tubul
suantei la aproximativ 180 mm deasupra
solului.
Folosiţi o mişcare de baleiere, dintr-o parte
în alta. Avansaţi lent, menţinând materialele
solide/frunzele în faţa dvs.
- După ce strângeţi materialele solide/frunzele
într-o grămadă, această grămadă este uşor de
eliminat la deşeuri.
AVERTISMENT!
- Nu suaţi obiecte solide, cum ar  cuie, bolţuri
sau pietre.
- Nu utilizaţi suanta în apropierea trecătorilor
sau a animalelor de casă.
- Fiţi extrem de prudenţi atunci când curăţaţi
reziduuri de pe scări sau alte zone înguste.
- Purtaţi ochelari de protecţie sau alte dispozitive
adecvate de protejare a ochilor, pantaloni lungi
şi panto.
CURĂŢAREA APARATULUI
Curăţaţi aparatul cu regularitate.
AVERTISMENT! Păstraţi aparatul uscat.
În niciun caz nu pulverizaţi apă pe acesta.
- Pentru curăţarea instrumentului, folosiţi numai
săpun neagresiv şi o cârpă moale.
- Nu utilizaţi detergenţi, agenţi de curăţare
sau solvenţi care ar putea conţine substanţe
chimice, deoarece aceste produse pot
deteriora grav componentele din plastic.
- Nu este necesară lubrierea, deoarece
produsul conţine rulmenţi cu lubriere
automată.
93
Ventilator/Aspirator cu baterie
din Li-Ion fără cablu
RO
DECLARAŢIE DE
CONFORMITATE
Subsemnaţii,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Declarăm că produsul,
Descriere Suantă/Curăţitor WORX fără
r, cu baterie pe bază de litiu-ion
Tip WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9 (520-559 - denumire pentru
aparat, în speţă Suantă/Aspirator fără
r)
Funcţie Îndepărtarea prin suare a
materialelor solide
Respectă următoarele Directive,
2006/42/CE,
2004/108/CE,
2011/65/UE,
2000/14/CE modicată prin 2005/88/CE
2000/14/CE modicată prin 2005/88/CE
- Procedură de evaluare a conformităţii conformă
cu Anexa V
- Nivel de putere sonoră măsurat 85dB(A)
- Nivel de putere sonoră garantat declarat
88dB(A)
Se conformează standardelor,
EN 60745-1 EN ISO 3744
IEC 60335-2-100 EN 55014-1
EN 15503 EN 55014-2
Persoana responsabilă pentru elaborarea şei
tehnice,
Nume Russell Nicholson
Adresa Positec Power Tools (Europe)Ltd,
PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
Suzhou
2014/12/15
Allen Ding
Adjunct Inginer Şef, Testare si certificare
1 / 1

Worx WG549E.9 Manualul proprietarului

Categorie
Suflante / uscătoare de aer
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru