SKODA Fabia (2017/11) Manualul proprietarului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

MANUAL DE UTILIZARE
Autovehiculul și sistemul Infotainment
ŠKODA FABIA
Documentația la predarea autovehiculului
Data predării autovehiculu-
lui
a)
Partener autorizat ŠKODA
Ștampila și semnătura vânzătorului
Confirm că autovehiculul menționat mi-a fost predat în stare corespunză-
toare și că am fost familiarizat cu utilizarea corectă a acestuia, precum și cu
condițiile de garanție.
Semnătura clientului
Autovehiculul are garanție extinsă? da
nu
Limitarea extinderii garanției ŠKODA
b)
ani: sau km:
respec-
tiv
Mile:
a)
Datorită cerințelor reglementărilor legale naționale generale obligatorii, în locul
datei predării autovehiculului poate fi indicată data primei înmatriculări.
b)
În funcție de ceea ce survine mai întâi.

6V0012714AH
1. Proprietar autovehicul
Acest autovehicul cu numărul de înmatricu-
lare
(vânzătorul completează)
aparține:
Titlul, Numele/Firma:
Adresa:
Telefon:
Partener autorizat ŠKODA
Consilier service:
Telefon:
2. Proprietar autovehicul
Acest autovehicul cu numărul de înmatricu-
lare
aparține:
Titlul, Numele/Firma:
Adresa:
Telefon:
Partener autorizat ŠKODA
Consilier service:
Telefon:

6V0012714AH
Referințe utile
Înainte de a porni la drum
Reglarea scaunului » pagina 70
Reglarea volanului » pagina 19
Oglinzile retrovizoare exterioare » pagina 69
faruri/lămpi » pagina 62
Ștergătoarele de parbriz și instalația de spălare » pagina 68
Încălzirea și ventilarea » pagina 93
Încălzirea geamurilor » pagina 66
Panoul de bord
Lămpile de control » pagina 37
Operarea pe ecran » pagina 48
Setarea orei » pagina 47
Deblocarea și deschiderea
Descuierea fără cheie (KESSY) » pagina 54
Capota portbagajului » pagina 59
Macara geam » pagina 59
Capota motorului » pagina 216
Conectivitatea
Servicii online - ŠKODA Connect » pagina 12
SmartLink+ » pagina 146
Conectarea Infotainment la internet » pagina 144
Hotspot (WLAN) » pagina 144
Apelarea telefonică » pagina 136
Asistentul de configurare » pagina 105
Conducerea
Cutia de viteze automată » pagina 176
Sistemele de frânare și stabilizare » pagina 180
Sistemul START-STOP » pagina 171
Reglarea automată a distanței » pagina 189
Parcarea
Parcarea » pagina 174
Asistentul la parcare » pagina 182
Camera retrovizoare » pagina 185
Îngrijirea și întreținerea
Intervalele de service » pagina 52
Presiunea în anvelope » pagina 223
Spălarea » pagina 209
Ridicarea în siguranță a brațelor ștergătoarelor de pe parbriz » pagina 238
Verificarea și completarea
Alimentarea cu combustibil » pagina 213
Uleiul de motor » pagina 217
Lichidul de spălare » pagina 217
Situații de urgență
Apel de urgență » pagina 15
Trusa de scule din autovehicul » pagina 228
Înlocuirea becurilor » pagina 243
Înlocuirea siguranțelor » pagina 240
Înlocuirea roții » pagina 228
Pornirea asistată » pagina 234
Tractarea autovehiculului » pagina 235
Sugestii interesante
Versiunea electronică a manualului de utilizare » pagina 9
Instrucțiunile video » pagina 10
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte și
garanția ŠKODA pentru vehicule noi 6
Aparatele de emisie - Informații referitoare la
directiva 2014/53/EU 8
Despre manualul de utilizare
Informații introductive 9
Informații cu caracter general 9
Manualul de utilizare tipărit 9
Versiunea electronică a manualului de
utilizare 9
Instrucțiunile video
10
Aplicația MyŠKODA App
10
Explicații
11
Servicii online
ŠKODA Connect 12
Pachet de servicii ŠKODA Connect
12
Pagina de Internet ŠKODA Connect
12
Înregistrarea utilizatorului și autovehiculului,
activarea serviciilor online 12
Gestionarea serviciilor online 14
Apel de urgență 15
Servicii Care Connect
15
Serviciile Infotainment Online 16
Siguranța
Siguranța pasivă 18
Indicații cu caracter general 18
Poziția corectă și sigură a scaunelor
18
Centurile de siguranță 21
Utilizarea centurii de siguranță 21
Dispozitivul de rulare automată și de
pretensionare a centurii de siguranță 23
Sistemul airbag 24
Descrierea sistemului airbag 24
Dezactivarea airbagului
26
Transportul copiilor în siguranță 28
Scaunul pentru copii 28
Sisteme de fixare 31
Utilizarea
Postul de conducere
35
Prezentarea generală
34
Instrumente și lămpi de control
36
Panoul de bord 36
Lămpi de control
37
Sistemul informativ
46
sistemul de informare a șoferului
46
Operarea Sistemului de informare
48
Date de deplasare (afișajul multifuncțional) 49
Afișaj MAXI DOT
51
Intervalele de service
52
Deblocarea și deschiderea 53
Deblocarea și blocarea
53
Instalația de alarmă antifurt 58
Capota portbagajului 59
Acționarea geamurilor
59
Luminile și vizibilitatea 62
Luminile
62
luminile interioare 65
Vizibilitatea 66
Ștergătoarele de parbriz și instalația de
spălare 67
Oglinda retrovizoare 69
Scaune și tetiere 70
Reglarea scaunelor 70
Scaune spate 71
Tetiere
72
Încălzirea scaunelor din față 73
Dotări practice 74
Dotările habitaclului 74
Prize 79
Scrumieră și brichetă 80
Suportul tabletă
81
Transportul bagajelor
82
Portbagaj și transport 82
Podea variabilă din portbagaj
88
suportul pentru biciclete din portbagaj
89
Suport pentru portbagaj de acoperiș
92
Încălzirea și ventilația
93
Încălzire, sistemul de aer condiționat manual,
Climatronic
93
Infotainment
Informații introductive
97
Indicații importante
97
prezentare generală a Infotainment 98
Operarea Infotainment 100
Operarea Infotainment
100
Operarea prin comandă vocală 105
actualizare software Infotainment
108
Setări Infotainment - Amundsen, Bolero 108
setări sistem Infotainment 108
Setările meniului Radio
111
Setările meniului Media 112
3
Cuprins
Setările meniului Imagini 112
setări meniu telefon 112
Setările meniului SmartLink+ 113
Setările meniului Sistem de navigație 113
Setări Infotainment - Swing 115
setări sistem Infotainment 115
Setările meniului Radio
116
Setările meniului Media 117
setările meniului Telefon 118
Setări Infotainment - Blues 118
setări sistem Infotainment 118
Setările meniului Radio 119
Setările meniului Media
119
Radio
120
operare 120
Media
125
operare
125
Surse audio
128
Imagini
132
Vizualizator de imagini 132
Media Command
134
Utilizarea
134
Telefon (Telefonul) 136
Informații introductive
136
cuplare și conectare 137
Funcții telefon 138
Mesaje text (SMS)
142
Conexiune de date 144
Conexiunea la internet
144
Realizarea conexiunii prin intermediul
dispozitivului CarStick 144
Conectarea la rețea prin intermediul WLAN
144
SmartLink+ 146
Informații introductive 146
Android Auto 147
Apple CarPlay 147
MirrorLink
®
148
Aplicația ŠKODA OneApp 149
Sistemul de navigație
150
Informații introductive 150
Căutarea și introducerea destinației 152
Destinații memorate 155
Importul destinațiilor proprii 157
Hartă 159
Ghidare în traseu
161
Traseu
164
Rapoartele din trafic 166
Sisteme ale autovehiculului
168
CAR - Setările autovehiculului
168
Conducerea
Pornirea și conducerea
169
Pornirea și oprirea motorului 169
Sistem START-STOP
171
Frânare și parcare
173
Schimbarea manuală a treptelor de viteză și
pedalele 174
Transmisia automată 175
Rodajul motorului și conducerea economică 177
Evitarea producerii defecțiunilor la
autovehicul 179
Sistemele de asistență
180
Indicații cu caracter general 180
Sistemele de frână și de stabilizare 180
Sistemul de asistență la parcare (ParkPilot)
182
Camera retrovizoare 185
Sistemul de menținere automată a vitezei de
deplasare 187
Limitatorul de viteză 188
reglarea automată a distanței (ACC) 189
Front Assist 194
Asistentul pentru recunoașterea stării de
oboseală 197
Supravegherea presiunii în anvelope
198
Dispozitivul de tractare și remorca 199
Dispozitivul de tractare 199
utilizarea dispozitivului de tractare 204
Indicații de utilizare
Îngrijirea și întreținerea
207
Lucrări de service, adaptări și modificări
tehnice 207
Curățarea și îngrijire
209
Verificarea și completarea
213
Combustibilul
213
Compartimentul motor
215
Uleiul de motor 217
Lichidul de răcire
218
Lichid de frână
220
Bateria autovehiculului
220
Roțile
223
Jante și anvelope 223
Exploatarea în condiții meteo de iarnă 225
Reparații efectuate de utilizator
Dotare de urgență și reparații efectuate de
utilizator 227
Dotare de urgență 227
Înlocuirea roților 228
Set de pană
232
Pornirea asistată 234
4
Cuprins
Tractarea autovehiculului 235
Înlocuirea bateriei telecomenzii 236
Descuierea/încuierea în regim de urgență 237
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor 238
Siguranțele fuzibile și lămpile cu
incandescență 240
Siguranțe
240
Becurile 243
Date tehnice
Datele tehnice 251
Datele de bază ale autovehiculului 251
Date specifice autovehiculului în funcție de
motorizare
256
Index
5
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte și garanția
ŠKODA pentru vehicule noi
Răspunderea pentru produsele defecte
Partenerul autorizat ŠKODA, în calitate de vânzător, răspunde pentru produse-
le defecte identificate la autovehiculul dumneavoastră nou ŠKODA, piesele ori-
ginale ŠKODA și accesoriile originale ŠKODA, în conformitate cu prevederile
legale și contractul de vânzare-cumpărare.
Garanția ŠKODA pentru autovehiculele noi
Pe lângă răspunderea privind produsele defecte, societatea ŠKODA AUTO a.s.
vă oferă garanția ŠKODA pentru autovehiculele noi (numită în cele ce urmează
„Garanția ŠKODA“), în condițiile descrise în continuare.
În cadrul garanției ŠKODA, societatea ŠKODA AUTO pune la dispoziție urmă-
toarele servicii.
Repararea gratuită a daunelor apărute la autovehiculul dumneavoastră ca ur-
mare a unei deficiențe ce apare în termen de doi ani după începerea perioadei
de garanție ŠKODA.
Repararea gratuită a daunelor apărute la autovehiculul dumneavoastră ca ur-
mare a unui defect de vopsea, apărute în termen de trei ani după începerea
perioadei de garanție ŠKODA.
Repararea gratuită a ruginirii cu străpungere a caroseriei, apărute la autovehi-
culul dumneavoastră în termen de doisprezece ani după începerea perioadei
de garanție. Garanția ŠKODA la perforare prin ruginire a caroseriei se referă
exclusiv la perforarea prin ruginire a tablei caroseriei, apărută dinspre interior
spre exterior.
Garanția începe în ziua în care partenerul ŠKODA înmânează cumpărătorului
autovehiculul nou cumpărat
1)
. Această dată trebuie menționată corespunzător
de către partenerul ŠKODA în manualul de utilizare al autovehiculului dumnea-
voastră » Documentarea predării autovehiculului.
Repararea autovehiculului se poate face prin înlocuirea sau repararea piesei de-
fecte. Piesele înlocuite devin proprietatea partenerului service autorizat
ŠKODA.
Nu sunt prevăzute drepturi suplimentare în garanția ŠKODA. În special nu exis-
tă niciun drept asupra unei livrări de schimb, retrageri din contract, nicio pre-
tenție de punere la dispoziție a unui autovehicul de schimb pentru perioada
efectuării remedierii și nici de despăgubire.
Se poate uza de garanția ŠKODA la oricare partener de service ŠKODA.
Condiția pentru acordarea garanției ŠKODA este ca toate lucrările de service
să fie executate la timp și în mod profesionist, în conformitate cu prevederile
societății ŠKODA AUTO. Executarea profesionistă a lucrărilor de service, în
conformitate cu prevederile societății ŠKODA AUTO, trebuie să fie dovedită la
solicitarea drepturilor din cadrul garanției ŠKODA. În cadrul unui service ratat,
respectiv în cazul efectuării lucrărilor de service fără respectarea prevederilor
societății ŠKODA AUTO, drepturile de garanție sunt valabile în continuare nu-
mai cu condiția ca dumneavoastră să dovediți că service-ul ratat, respectiv ser-
vice-ul care nu a fost efectuat conform prevederilor societății ŠKODA AUTO
nu constituie cauza deteriorării.
Uzura normală a autovehiculului dumneavoastră nu face obiectul garanției
ŠKODA. De asemenea, în garanția ŠKODA nu sunt cuprinse defectele compo-
nentelor neoriginale, a ansamblurilor neoriginale montate în autovehicul și pe
autovehicul, și nici defectele produse la autovehicul din cauza acestora. Aceea-
și afirmație este valabilă pentru accesoriile care nu au fost montate și/sau livra-
te din fabricație.
Pretențiile de garanție nu sunt admise dacă deteriorarea s-a produs datorită
următoarelor circumstanțe.
Utilizare nepermisă, manipularea necorespunzătoare (de exemplu folosirea în
cadrul concursurilor motor-sport sau supraîncărcare), îngrijirea și întreținerea
necorespunzătoare sau efectuarea de modificări nepermise la autovehiculul
dumneavoastră.
Nerespectarea prevederilor menționate în Manualul de utilizare, respectiv a
altor instrucțiuni livrate din fabrică.
Influențe străine sau exterioare (de exemplu accidente, grindină, inundații
ș.a.).
1)
Datorită cerințelor reglementărilor legale naționale generale obligatorii, în lo-
cul datei predării autovehiculului poate fi indicată data primei înmatriculări.
6
Răspunderea pentru produsele defecte și garanția ŠKODA pentru vehicule noi
Pe sau în autovehicul au fost montate sau conectate componente a căror uti-
lizare nu a fost aprobată de ŠKODA AUTO sau autovehiculul a fost modificat
într-un mod neacceptat de ŠKODA AUTO (de exemplu tuning).
Un prejudiciu pe care nu l-ați anunțat imediat la o unitate autorizată sau care
nu a fost remediat în mod profesionist.
În cazul lipsei dovezilor, răspunderea aparține clientului.
Prezenta garanție ŠKODA nu restricționează drepturile legale ale cumpărătoru-
lui rezultate din răspunderea pentru produse defecte față de vânzătorul auto-
vehiculului și nici posibilele drepturi rezultate din reglementările privind răspun-
derea față de produs.
Garanția de mobilitate
Garanția de mobilitate vă conferă un sentiment de siguranță în călătoriile cu
autovehiculul dumneavoastră.
Dacă în cursul unei călătorii, autovehiculul dumneavoastră rămâne în pană ca
urmare a unei defecțiuni neprevăzute, în cadrul garanției de mobilitate puteți
beneficia de servicii menite să vă asigure în continuare mobilitatea, în următoa-
rele condiții: Ajutorul în caz de pană acordat la fața locului și tractarea până la
următorul partener service autorizat ŠKODA, asistență tehnică prin telefon,
respectiv remedierea la fața locului.
În cazul în care repararea autovehiculului dumneavoastră nu poate fi efectuată
în aceeași zi, partenerul service autorizat ŠKODA vă poate intermedia, în caz de
necesitate, și alte servicii suplimentare, cum ar fi o modalitate de transport al-
ternativă (autobuz, tren ș.a.), punerea la dispoziție a unui autovehicul de schimb
etc.
Pentru detalii privind condițiile de acordare a garanției de mobilitate pentru au-
tovehiculul dumneavoastră, adresați-vă partenerului autorizat ŠKODA respon-
sabil pentru dumneavoastră. Acesta vă va oferi de asemenea informații detalia-
te, referitoare la condițiile contractuale privind garanția de mobilitate în raport
cu autovehiculul dumneavoastră. În cazul în care autovehiculul dumneavoastră
nu dispune de garanția de mobilitate, informați-vă la orice partener service au-
torizat ŠKODA în legătură cu posibilitatea de încheiere ulterioară a unui con-
tract de garanție.
Prelungirea opțională a garanției ŠKODA
Dacă la cumpărarea autovehiculului dumneavoastră nou ați optat pentru pre-
lungirea garanției ŠKODA, garanția ŠKODA de doi ani se prelungește cu inter-
valul de timp ales de dumneavoastră, respectiv cu numărul de kilometri până la
atingerea limitei alese de dumneavoastră, în funcție de care variantă intervine
prima, în ceea ce privește executarea gratuită a tuturor reparațiilor în garanție.
Garanția descrisă privind vopseaua și garanția la ruginire cu străpungere rămân
neafectate de garanția extinsă ŠKODA.
Garanția extinsă ŠKODA nu se referă la foliile exterioare și interioare.
Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă pune la dispoziție informații referitoare
la condițiile detaliate ŠKODA pentru garanția extinsă.
Indicaţie
Garanția extinsă ŠKODA este disponibilă numai pentru anumite țări.
7
Răspunderea pentru produsele defecte și garanția ŠKODA pentru vehicule noi
Aparatele de emisie - Informații referitoare la directiva
2014/53/EU
Fig. 1
Paginile de Internet ŠKODA
Autovehiculul dumneavoastră dispune de diferite aparate de emisie.
Producătorii acestor aparate de emisie atestă că acestea îndeplinesc cerințele
prevederilor directivei 2014/53/EU.
Pentru afișarea declarației de conformitate se va proceda în modul următor.
1. Citiți codul QR » fig. 1 sau introduceți adresa următoare în browserul web.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Se deschide pagina de Internet cu o privire de ansamblu a modelelor măr-
cii ŠKODA.
2. Selectați modelul dorit - se afișează un meniu cu manualele.
3. Selectați intervalul de timp de construcție și limba.
4. Selectați fișierul declarația de conformitate în format pdf.
8
Aparatele de emisie - Informații referitoare la directiva 2014/53/EU
Despre manualul de utilizare
Informații introductive
Informații cu caracter general
Citiți cu atenție acest Manual de utilizare, deoarece condiția pentru o exploata-
re corectă a autovehiculului este aceea de a proceda în conformitate cu acest
manual.
La utilizarea autovehiculului întotdeauna respectați prevederile legale general
obligatorii specifice țării (de exemplu, pentru transportul copiilor, dezactivarea
airbagurilor, utilizarea anvelopelor, traficul rutier etc.).
Îndreptați-vă întotdeauna atenția asupra condusului! Șoferul poartă întreaga
responsabilitate pentru siguranța în trafic.
Manualul de utilizare este valabil pentru toate variantele de caroserie ale auto-
vehiculului, pentru toate variantele de model aferente, precum și pentru toate
nivelurile de dotare.
În manualul de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare posibile, fă-
ră a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare în
funcție de țara de desfacere. De aceea nu toate componentele de dotare des-
crise în manualul de utilizare sunt prezente în autovehiculul dumneavoastră.
Nivelul de dotare al autovehiculului este în conformitate cu contractul de cum-
părare. Adresați eventual întrebările dumneavoastră referitoare la nivelul de
dotare unui partener ŠKODA.
Imaginile din manualul de utilizare sunt prezentate numai în mod ilustrativ.
Imaginile pot varia în ceea ce privește unele detalii nesemnificative față de au-
tovehiculul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informații cu caracter
general.
ŠKODA AUTO se ocupă în permanență de îmbunătățirea continuă a tuturor au-
tovehiculelor. De aceea este posibil să apară oricând modificări de formă, echi-
pare și tehnică a autovehiculelor. Informațiile cuprinse în manualul de utilizare
corespund stadiului informațiilor din momentul închiderii redacției.
Din indicațiile tehnice, imaginile și informațiile cuprinse în manualul de utilizare
nu pot fi derivate niciun fel de pretenții legale.
Recomandăm să afișați paginile de Internet, la care se face trimitere în manua-
lul de utilizare, în modul clasic de vizualizare. La afișarea mobilă a paginilor de
Internet este posibil să nu apară toate informațiile necesare.
Manualul de utilizare tipărit
În manualul de utilizare tipărit sunt cuprinse numai cele mai importante infor-
mații referitoare la operarea autovehiculului. Informațiile complete sunt cuprin-
se în versiunea electronică a manualului de utilizare.
Versiunea electronică a manualului de utilizare
Fig. 2
Paginile de Internet ŠKODA
În versiunea electronică a manualului de utilizare sunt cuprinse informațiile
complete cu privire la operarea autovehiculului.
Versiunea electronică a manualului de utilizare este disponibilă pe paginile de
Internet ŠKODA precum și în aplicația mobilă MyŠKODA.
Afișarea versiunii electronice a manualului de utilizare
Citiți codul QR » fig. 2 sau introduceți adresa următoare în browserul web.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Selectați modelul dorit.
Selectați intervalul de timp de construcție și limba.
Selectați manualul de utilizare dorit.
9
Informații introductive
Instrucțiunile video
Fig. 3
Instrucțiunile video
Operarea anumitor funcții ale autovehiculului poate fi prezentată sub formă de
instrucțiuni video.
Afișarea meniului cu instrucțiuni video
Citiți codul QR » fig. 3 sau introduceți adresa următoare în browserul web.
http://go.skoda.eu/owners-manuals-videos
Indicaţie
Instrucțiunile video sunt disponibile numai în câteva limbi.
Aplicația MyŠKODA App
Fig. 4 Aplicația MyŠKODA App este disponibilă pentru sistemul de ope-
rare Android (Google) sau iOS (Apple).
Aplicația MyŠKODA App cuprinde de ex. versiunea electronică a manualului de
utilizare, sfaturi rapide pentru rezolvarea anumitor situații de la autovehicul sau
o descriere a soluțiilor Simply Clever.
Prin intermediul aplicației există posibilitatea intrării în legătură cu o unitate
ŠKODA și a solicitării serviciilor sale sau a accesării rapide a serviciului pentru
pană.
Aplicația se poate utiliza și ca cititor RSS al paginilor preferențiale de internet.
După introducerea următoarei adrese în browserul web se deschide pagina de
Internet cu informații privind aplicația.
http://go.skoda.eu/service-app
Instalarea aplicației MyŠKODA App
Citiți codul QR » fig. 4.
10
Despre manualul de utilizare
Explicații
Termeni utilizați
- atelier care execută lucrări specializate de service pentru
autovehiculele mărcii ŠKODA. O unitate autorizată poate fi un partener
ŠKODA, un partener de service ŠKODA, sau un atelier independent.
- atelier autorizat contractual de către societatea
ŠKODA AUTO sau de un partener contractual al acestuia, să execute lu-
crări specializate pentru autovehiculele mărcii ŠKODA și să vândă piese
originale ŠKODA.
- unitate autorizată de producătorul ŠKODA
AUTO sau de un partener contractual al acestuia, să vândă autovehicule
noi ale mărcii ŠKODA și, dacă este cazul, să execute lucrări de service
pentru acestea folosind piese originale ŠKODA și să vândă piese origina-
le ŠKODA.
Indicații text
- apăsare scurtă (de ex. a unei taste) în interval de 1 s
- apăsare prelungă (de ex. a unei taste) mai mult de 1 s
Indicații asupra direcției de deplasare
Toate indicațiile referitoare la direcția de deplasare, precum „stânga“, „dreap-
ta“, „față“, „spate“ sunt raportate la deplasarea spre înainte a autovehiculului.
Explicația simbolurilor
Afișaj text pe afișajul MAXI DOT
Afișaj text pe afișajul segment
Marcajul următoarei etape de operare
Apăsarea repetată a tastei
ATENŢIE
Textele cu acest simbol atrag atenția asupra pericolului de accident grav,
de rănire sau de moarte.
ATENŢIE
Textele cu acest simbol atrag atenția asupra pericolului de deteriorare a auto-
vehiculului sau asupra unei posibile incapacități de funcționare a unor sisteme.
Indicaţie
Textele cu acest simbol conțin informații suplimentare.
„Unitate autorizată“
„Unitate service ŠKODA“
„Partener autorizat ŠKODA“
„Apăsare“
„Menținere“
11
Informații introductive
Servicii online
ŠKODA Connect
Pachet de servicii ŠKODA Connect
Serviciile online ŠKODA Connect extind funcțiile autovehiculului și Infotain-
ment cu pachete de servicii Care Connect și Infotainment Online.
Care Connect
Serviciile Care Connect cuprind următoarele funcții.
Apel de urgență, informativ și pană.
Serviciu proactiv pentru conectarea cu unitatea dumneavoastră ŠKODA.
Accesul la distanță asupra autovehiculului prin intermediul aplicației ŠKODA
Connect.
Pentru funcționarea serviciilor Care Connect trebuie să fie disponibilă o rețea
de telefonie mobilă.
Infotainment Online
Serviciile Infotainment Online extind funcțiile Infotainment de ex. cu următoa-
rele funcții.
Previziuni meteo.
Căutare benzinării cu informații despre prețul combustibililor.
Știri online din trafic.
Căutare online a destinației.
Pentru funcționarea serviciilor Infotainment Online, sistemul Infotainment tre-
buie conectat la Internet » pagina 144.
Condiții de utilizare și disponibilitatea serviciilor
„Condițiile curente de utilizare a contului de utilizator“, inclusiv „declarația
privind protecția datelor personale“, se pot consulta în profilul utilizatorului
de pe pagina de internet ŠKODA Connect Portal.
Disponibilitatea serviciilor depinde de tipul de autovehicul, precum și de tipul
de Infotainment montat în autovehicul. Unele servicii sunt disponibile doar în
anumite țări.
Indicaţie
Disponibilitatea serviciilor descrise se referă întotdeauna la durata de valabilita-
te a contractului. În această perioadă de valabilitate nu sunt posibile modificări
temporare ale conținutului acestor servicii.
Pagina de Internet ŠKODA Connect
Fig. 5 Pornirea ŠKODA Connect
Pagina de internet ŠKODA Connect conține informații despre serviciile online
și funcțiile acestora, accesul la pagina de Internet ŠKODA Connect Portal pre-
cum și opțiunea de descărcare a aplicației ŠKODA Connect App.
Pagina de internet ŠKODA Connect poate fi deschisă prin citirea codului QR
» fig. 5 sau după introducerea următoarei adrese în browserul web.
http://go.skoda.eu/skoda-connect
Înregistrarea utilizatorului și autovehiculului, activarea serviciilor
online
Pagina de internet ŠKODA Connect Portal
Fig. 6 Porniți pagina de Internet ŠKODA Connect Portal.
Utilizarea serviciilor online ŠKODA Connect necesită o înregistrare prealabilă a
utilizatorului și a autovehiculului pe pagina de internet ŠKODA Connect Portal,
precum și o activare a serviciilor online în Infotainment.
12
Servicii online
Pagina de internet ŠKODA Connect Portal poate fi deschisă prin citirea codului
QR » fig. 6 sau după introducerea următoarei adrese în browserul web.
http://go.skoda.eu/connect-portal
Informații pentru înregistrarea și activarea serviciilor online
Fig. 7
Videoclip de prezentare pentru înregistrarea și activarea serviciilor
Fig. 8
Versiune electronică a manualului pentru înregistrarea și activarea
serviciilor
Videoclip de prezentare pentru înregistrarea și activarea serviciilor
Înregistrarea și activarea se desfășoară conform filmulețului introductiv.
Acesta poate fi deschis prin citirea codului QR » fig. 7 sau după introducerea
următoarei adrese în browserul web.
http://go.skoda.eu/connect-video
Versiune electronică a manualului pentru înregistrarea și activarea
serviciilor
Informațiile actuale privind înregistrarea și activarea serviciilor online pot fi
consultate în versiunea electronică a manualului privind serviciile online de pe
pagina de internet ŠKODA Connect.
Versiunea electronică a manualului poate fi deschisă prin citirea codului QR
» fig. 8 sau după introducerea următoarei adrese în browserul web.
http://go.skoda.eu/connect-manual
Indicaţie
Pentru asistență la înregistrare, activare sau conectarea la internet, vă puteți
adresa unității dumneavoastră ŠKODA.
13
ŠKODA Connect
Activarea serviciilor online în Infotainment
Cuplați contactul și porniți Infotainment.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Înregistrare
.
Introduceți și confirmați codul PIN de înregistrare obținut la înregistrarea uti-
lizatorului și autovehiculului pe pagina de internet ŠKODA Connect Portal.
Așteptați să se afișeze mesajul
Înregistrarea este încheiată.
(poate dura mai multe
minute) și confirmați mesajul.
Indicaţie
Pentru activare este indispensabilă disponibilitatea unui semnal GPS, precum
și a unei rețele de telefonie mobilă.
La autovehiculele care dispun doar de servicii Infotainment Online, pentru ac-
tivare trebuie să fie disponibil semnalul GPS, iar modulul Infotainment trebuie
să fie conectat la internet.
Se poate afișa prezentarea generală a serviciilor » pagina 14, Afișarea admi-
nistrării serviciilor.
Ștergerea/schimbarea utilizatorului autovehiculului
Ștergerea utilizatorului
Cuplați contactul și porniți Infotainment.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Înregistrare
.
Atingeți suprafața de comandă funcții
Ștergere deținător
Ștergere
și confirmați
procesul de ștergere.
Schimbarea utilizatorului
Cuplați contactul și porniți Infotainment.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Înregistrare
.
Atingeți suprafața de comandă funcții
Deținător nou
Schimbare deținător
.
Introduceți și confirmați codul PIN de înregistrare obținut la înregistrarea
noului utilizator și a autovehiculului pe pagina de internet ŠKODA Connect
Portal.
Eventual confirmați schimbarea utilizatorului prin atingerea suprafeței de co-
mandă funcții
Schimbare utiliz. princ.
.
Indicaţie
Prin ștergerea autovehiculului înregistrat din contul de utilizator de pe pagina
de internet ŠKODA Connect Portal, utilizatorul se va șterge și în Infotainment.
Gestionarea serviciilor online
Afișarea administrării serviciilor
La administrarea serviciilor este posibilă afișarea informațiilor despre serviciile
online, despre valabilitatea licenței lor sau activarea/dezactivarea serviciilor.
Cuplați contactul și porniți Infotainment.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Administrare servicii
.
Pentru a afișa denumirile și starea serviciilor, selectați serviciul dorit.
Pentru informații detaliate despre serviciu, atingeți suprafața de comandă
funcții
.
Pentru a activa/dezactiva servicii, atingeți suprafața de comandă funcții cu
„casetă de bifare“.
Activarea/dezactivarea serviciilor online din Infotainment
Activarea/dezactivarea funcției
Mod privat
Prin activarea funcției
Mod privat
se produce o dezactivare a serviciilor care pre-
supun transmitere de informații ale autovehiculului și de date personale, care
sunt indispensabile funcționării serviciului.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Administrare servicii
Mod privat
.
Dezactivarea/activarea serviciilor Care Connect
Prin dezactivarea funcției Care Connect se produce o dezactivare a serviciilor
care presupun transmitere de informații ale autovehiculului și de date persona-
le, care sunt indispensabile funcționării serviciului.
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
ŠKODA Con-
nect (Servicii online)
Administrare servicii
Care Connect
.
Dezactivarea/activarea serviciilor Infotainment Online
Apăsați tasta

, apoi atingeți suprafața de comandă funcții
!Online set-
tings
Administrare servicii
Infotainment Online
.
14
Servicii online
Indicaţie
Apelul de urgență rămâne complet funcțional după activarea funcției
Mod privat
sau după dezactivarea funcției Care Connect. Funcțiile de apel informativ și de
urgență sunt limitate.
Serviciile de localizare activate
Fig. 9
Simbolurile serviciilor de locali-
zare activate
Pentru o funcționalitate completă a serviciilor online, sunt necesare servicii de
localizare activate.
În cadrul serviciilor de localizare menționam de ex. informații despre ultima po-
ziție de parcare, o notificare despre zonă sau despre viteză.
Când serviciile de localizare sunt activate, în bara de stare a ecranului Infotain-
ment este afișat unul dintre următoarele simboluri » fig. 9.
Apel de urgență
Fig. 10 Tastă de apel de urgență
Pornirea automată a unei convorbiri cu centrala apelurilor de urgență
În cazul unui accident se pornește în mod automat o convorbire cu centrala
apelurilor de urgență. Centrala apelurilor de urgență primește în același timp
informații privind accidentul, de exemplu privind locul sau gravitatea acciden-
tului, numărul pasagerilor cu centura aplicată de pe scaunele din față, precum și
seria de identificare a autovehiculului (VIN).
Pornirea manuală a unei convorbiri cu centrala apelurilor de urgență
Mențineți apăsată tasta
B
» fig. 10.
Pe ecranul Infotainment sau pe afișajul panoului de bord trebuie să se confir-
me formarea conexiunii.
Inițierea manuală a unei convorbiri se poate utiliza, de exemplu, atunci când do-
riți să anunțați producerea unui accident în care nu sunteți direct implicat.
Starea sistemului este indicată prin aprinderea lămpii de control
A
» fig. 10
după cuplarea contactului.
Verde - sistemul de funcțional.
Roșu - există o defecțiune în sistem.
Indicaţie
Serviciul de apelare de urgență este funcțional și fără înregistrarea utilizatorului
și fără activarea serviciilor.
Servicii Care Connect
Serviciu proactiv
Fig. 11 Tastele și lampa de control a serviciilor Care Connect
15
ŠKODA Connect
Serviciul service proactiv vă conferă o prezentare generală asupra stadiului
tehnic al autovehiculului dumneavoastră, precum și asupra următorului service
scadent. Este de asemenea necesară o conexiune la centrala pentru apelurile
informative sau pentru pană.
Tastele și lampa de control ale serviciilor Care Connect » fig. 11
Lampa de control pentru starea sistemului.
Prin apăsarea tastei se creează conexiunea cu numărul de apel de infor-
mare dacă aveți probleme cu serviciile online sau pentru informații referi-
toare la produsele și serviciile mărcii ŠKODA.
Prin apăsarea tastei se realizează conexiunea cu numărul de apel pentru
pană în caz de pană.
Starea sistemului este indicată prin aprinderea lămpii de control
A
» fig. 11
după cuplarea contactului.
Verde - sistemul de funcțional.
Roșu - există o defecțiune în sistem.
Indicaţie
Disponibilitatea serviciilor descrise se referă întotdeauna la durata de valabilita-
te a contractului. În această perioadă de valabilitate nu sunt posibile modificări
temporare ale conținutului acestor servicii. Informațiile actuale pot fi consulta-
te pe pagina de Internet ŠKODA Connect » pagina 12.
Acces de la distanță la autovehicul
Fig. 12
Aplicația ŠKODA Connect
Cu serviciul Acces de la distanță la autovehicul aveți acces la câteva funcții
ale autovehiculului prin intermediul paginii de Internet ŠKODA Connect Portal
sau al aplicației ŠKODA Connect instalate în dispozitivul mobil.
Instalați aplicația mobilă ŠKODA Connect.
Citiți codul QR » fig. 12.
A
B
C
Accesul de la distanță asupra autovehiculului cuprinde de ex. următoarele ser-
vicii.
Date de deplasare.
Starea autovehiculului.
Ultima poziție de parcare.
Indicaţie
Disponibilitatea serviciilor descrise se referă întotdeauna la durata de valabilita-
te a contractului. În această perioadă de valabilitate nu sunt posibile modificări
temporare ale conținutului acestor servicii. Informațiile actuale pot fi consulta-
te pe pagina de Internet ŠKODA Connect » pagina 12.
Serviciile Infotainment Online
Meniu principal și prezentare generală a serviciilor
Valabil pentru Infotainment Amundsen.
Fig. 13
Meniul principal
Acest serviciu reprezintă o extensie a funcțiilor modulului Infotainment legat la
internet.
Pentru afișarea meniului principal apăsați » fig. 13tasta

, apoi atingeți supra-
fața de comandă funcții .
Știri transmise de canalele RSS setate în profilul utilizatorului de pe pagina
de Internet ŠKODA Connect Portal
Căutare online a stațiilor de alimentare cu combustibil cu informații privind
prețul carburanților » pagina 155
Căutare online a parcărilor cu informații privind locuri de parcare libere
» pagina 155
Previziuni meteo în apropiere de locația autovehiculului, la destinație sau în
jurul localității alese
16
Servicii online
Căutare online a destinației » pagina 152
Importul destinațiilor stabilite în profilul utilizatorului de pe pagina de Inter-
net Portal ŠKODA Connect » pagina 158
Importul traseelor stabilite în profilul utilizatorului de pe pagina de Internet
ŠKODA Connect Portal » pagina 165
Import online al categoriilor de destinații speciale » pagina 150
Condiții pentru utilizarea serviciilor online
Setările serviciilor online » pagina 111
Informațiile suplimentare privind serviciile disponibile pot fi consultate pe pagi-
na de Internet ŠKODA Connect » pagina 12.
Indicaţie
Disponibilitatea serviciilor descrise se referă întotdeauna la durata de valabilita-
te a contractului. În această perioadă de valabilitate nu sunt posibile modificări
temporare ale conținutului acestor servicii. Informațiile actuale pot fi consulta-
te pe pagina de Internet ŠKODA Connect » pagina 12.
17
ŠKODA Connect
Siguranța
Siguranța pasivă
Indicații cu caracter general
Introducere în temă
În acest capitol al manualului veți găsi informații importante cu privire la sigu-
ranța pasivă. Am realizat aici un rezumat despre ceea ce ar trebui să știți des-
pre centura de siguranță, despre sistemul Airbag, siguranța pentru copii etc.
Informații importante suplimentare referitoare la siguranță găsiți și în următoa-
rele capitole ale acestui Manual de utilizare. Manualul de utilizare trebuie să se
afle de aceea întotdeauna în autovehicul.
Înaintea fiecărei deplasări
Pentru propria dumneavoastră siguranță și pentru cea a pasagerilor din autove-
hicul, respectați următoarele puncte.
Verificați instalația de iluminare și semnalizare cu privire la funcționare.
Verificați funcționarea ștergătoarelor de parbriz și starea lamelelor ștergătoa-
relor. Verificați nivelul lichidului de spălare.
Asigurați-vă că toate geamurile sunt curate, oferind o bună vizibilitate în ex-
terior.
Reglați oglinda retrovizoare astfel, încât să vă asigurați vederea în spate. Asi-
gurați-vă, că oglinzile nu sunt acoperite.
Verificați presiunea în anvelope.
Verificați nivelul uleiului de motor, al lichidului de frână și al lichidului de răci-
re.
Fixați corespunzător bagajele transportate.
Sarcinile suplimentare pe punte și greutatea totală admisă a autovehiculului
nu trebuie depășite.
Închideți toate portierele, precum și capota compartimentului motor și a
portbagajului.
Asigurați faptul că nu există piese sau componente vizibil desprinse în auto-
vehicul.
Asigurați-vă că în zona pedalelor nu există obiecte care ar putea împiedica ac-
ționarea acestora.
Protejați copiii prin folosirea scaunelor pentru copii adecvate » pagina 28,
Transportul copiilor în siguranță.
Adoptați poziția corectă în scaun. Atenționați ceilalți pasageri să adopte pozi-
ția corectă în scaun » pagina 18, Poziția corectă și sigură a scaunelor.
Siguranța în trafic
Pentru siguranța în trafic, respectați instrucțiunile următoare.
Nu vă lăsați distras de la trafic de nimic (de ex. de către pasageri, convorbiri
telefonice etc.).
Nu vă urcați niciodată la volan dacă vă este afectată capacitatea de a șofa (de
exemplu dacă vă aflați sub influența medicamentelor, alcoolului, anestezicelor
ș.a.m.d.).
Respectați regulile de circulație și nu depășiți viteza admisă.
Adaptați permanent viteza de deplasare la starea carosabilului, precum și la
condițiile de trafic și meteo.
În timpul deplasărilor lungi, faceți pauze la intervale regulate (cel puțin la fie-
care două ore).
Poziția corectă și sigură a scaunelor
Introducere în temă
Înaintea începerii deplasări adoptați poziția corectă în scaun și păstrați această
poziție pe tot parcursul deplasării. Instruiți și pasagerii să adopte o poziție co-
rectă în scaun pe care să o păstreze pe tot parcursul deplasării.
Pentru pasager sunt valabile următoarele indicații care, dacă nu se vor respec-
ta, vor provoca răniri grave sau chiar decesul.
Nu vă sprijiniți de bord.
Nu puneți picioarele pe bord.
Pentru toți pasagerii sunt valabile următoarele indicații care, dacă nu se vor
respecta, vor provoca răniri grave sau chiar decesul.
Nu stați numai pe partea din față a pernei scaunului.
Nu vă înclinați în lateral.
Nu vă sprijiniți de geamuri.
Nu scoateți membrele pe geam.
Nu așezați picioarele pe scaune.
18
Siguranța
1 / 1

SKODA Fabia (2017/11) Manualul proprietarului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru