Stanley STHT1-77032RC Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Cuprins
Siguranţa utilizatorului
Siguranţa bateriei
Congurare (Introducerea bateriilor)
Operarea
Garanţie
Specicaţii
Coduri de eroare
Păstraţi toate secţiunile din manual pentru
consultare ulterioară.
Siguranţa utilizatorului
AVERTISMENT:
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de siguranţă
şi manualul produsului înainte de a utiliza
produsul. Persoana responsabilă de produs
trebuie să se asigure că toţi utilizatorii înţeleg şi
respectă aceste instrucţiuni.
AVERTISMENT:
Următoarele informaţii de pe etichetă sunt
plasate pe unealta dvs. laser pentru a vă
informa cu privire la clasa laserului pentru
confortul şi siguranţa dumneavoastră.
STHT1-77354
STHT1-77032
Unealta STHT1-77032/STHT1-77354 emite un fascicul
laser vizibil, aşa cum este prezentat în Figura A.
Fasciculul laser emis este unul laser clasa 2 conform
IEC 60825-1 şi respectă prevederile 21 CFR 1040.10 şi
1040.11, cu excepţia discrepanţelor în conformitate cu
avizul privind produsele cu laser Nr. 50 din 24 iunie 2007.
AVERTISMENT:
Atunci când unealta laser este în funcţiune,
aveţi grijă să nu vă expuneţi ochii la
fasciculul laser emis (sursa de lumină
roşie). Expunerea la un fascicul laser pentru
o perioadă lungă de timp poate fi periculoasă
pentru ochii dvs. Nu priviţi în fascicul cu
ochelari.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de
vătămare, utilizatorul trebuie să citească
Manualul utilizatorului, Manualul privind
siguranţa laserului şi Manualul privind
siguranţa bateriei.
Conformitatea cu FCC
Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din
Regulamentul FCC. Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu
poate cauza interferenţe periculoase şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe
primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza
o funcţionare nedorită.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD,
Marea Britanie declară prin prezenta faptul că produsul
STHT1-77032/STHT1-77354 este conform cu cerinţele
esenţiale şi cu toate celelalte prevederi ale Directivei
1999/S/EC. Contactaţi Stanley Black & Decker pentru
DoC.
Siguranţa bateriei
AVERTISMENT: Bateriile pot exploda sau pot
prezenta scurgeri şi pot cauza vătămări sau
incendii. Pentru a reduce riscul:
ÎNTOTDEAUNA respectaţi toate instrucţiunile
şi avertizările de pe eticheta bateriei şi de
pe ambalaj.
NU scurtcircuitaţi bornele bateriei.
NU încărcaţi bateriile alcaline.
NU combinaţi bateriile noi cu cele vechi.
Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp cu
acumulatori noi de aceeaşi marcă şi tip.
NU combinaţi conţinutul bateriilor.
NU aruncaţi bateriile în foc.
Nu lăsaţi NICIODA bateriile la îndemâna
copiilor.
Scoateţi ÎNTOTDEAUNA bateriile dacă
dispozitivul nu va  utilizat timp de câteva
luni.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că utilizaţi
bateriile recomandate.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că bateriile sunt
introduse corect, respectând polaritatea
corectă.
RO
98
Congurare
(Introducerea bateriilor)
1.
Localizaţi capacul compartimentului pentru baterii
de pe spatele uneltei STHT1-77032/STHT1-77354
(Figura B #2).
2.
Cu ajutorul degetelor, trageţi dispozitivul de
blocare în sus pentru a debloca şi scoate capacul
compartimentului pentru baterii (Figura C #1 şi #2).
3.
Introduceţi două baterii AAA, asigurându-vă că
poziţionaţi capetele - şi +ale fiecărei baterii aşa cum
este indicat în interiorul compartimentului pentru
baterii (Figura C #3).
4.
Glisaţi picioruşele părţii inferioare ale capacului
compartimentului pentru baterii în fantele din
compartimentul pentru baterii (Figura C #4).
5.
Împingeţi capacul compartimentului pentru baterii în
jos până când se blochează pe poziţie
(Figura C #5).
Când unealta este pe poziţia PORNIT, nivelul bateriei
apare pe fereastra afişajului (Figura E #1).
Operarea
Măsurarea distanţei faţă de un perete sau de
un obiect
1.
Apăsaţi (Figura A #3) pentru a porni unealta.
2.
Îndreptaţi laserul din partea superioară a uneltei
(Figura A #1) spre peretele sau obiectul a cărui
distanţă doriţi să o măsuraţi (Figura D #1).
3.
Apăsaţi pentru a măsura distanţa din partea
inferioară a uneltei până la perete sau obiect (Figura
D #2).
4.
În partea de jos a afişajului (Figura A #2), vizualizaţi
valoarea măsurată curentă (Figura E #3).
Pentru a efectua o nouă măsurătoare, apăsaţi pentru
a muta măsurătoarea curentă în sus, pe cealaltă linie
a afişajului (Figura E #3). Apoi, repetaţi paşii 2 - 4.
Măsurarea continuă a distanţelor
Pentru a efectua o serie de măsurători în timp ce vă
mişcaţi, schimbaţi setarea uneltei la modul Măsurare
continuă.
1.
Apăsaţi (Figura A #3) pentru a porni unealta.
2.
Îndreptaţi laserul din partea superioară a uneltei
(Figura A #1) spre peretele sau obiectul a cărui
distanţă doriţi să o măsuraţi (Figura D #1).
3.
Apăsaţi lung timp de 4 secunde pentru a porni
modul Măsurare continuă.
4.
În partea de jos a afişajului (Figura A #2), vizualizaţi
valoarea curentă măsurată (Figura E #3), care va
continua să se modifice pe măsură ce mişcaţi unealta.
5.
Pentru a efectua măsurătoarea curentă (din partea
inferioară a uneltei până la perete sau obiect) şi
pentru a părăsi modul Măsurare continuă, apăsaţi
(Figura E #3).
Pentru a efectua o nouă măsurătoare, apăsaţi pentru
a muta măsurătoarea curentă în sus, pe cealaltă linie
a afişajului. Apoi, repetaţi paşii 2 - 5.
Măsurarea ariei
Puteţi măsura aria unui perete, a podelei sau a unui obiect.
1.
Apăsaţi (Figura A #3) pentru a porni unealta.
2.
Apăsaţi
UN
ITS
pentru a afişa pe afişaj (Figura E
#4).
3.
Măsuraţi lăţimea.
Îndreptaţi partea superioară a uneltei spre o latură
a suprafeţei (perete, podea sau obiect).
Poziţionaţi partea inferioară a uneltei la o margine
a suprafeţei ţintă şi îndreptaţi laserul de-a latul
acesteia (Figura F #1).
Apăsaţi pentru a afişa valoarea pentru lăţime în
partea de sus a afişajului.
4.
Măsuraţi lungimea.
Poziţionaţi partea inferioară a uneltei la o margine
a suprafeţei ţintă şi îndreptaţi laserul de-a lungul
acesteia (Figura F #2).
Apăsaţi pentru a afişa valoarea pentru lungime
pe linia a doua a afişajului.
5.
Vizualizaţi valoarea măsurată a Ariei în partea de jos
a afişajului (Figura E #3).
Măsurarea Volumului
Puteţi măsura volumul unei încăperi sau al unui obiect.
1.
Apăsaţi (Figura A #3) pentru a porni unealta.
2.
Apăsaţi
UN
ITS
de două ori pentru a afişa pe afişaj
(Figura E #4).
99
RO
3.
Măsuraţi lăţimea.
Îndreptaţi partea superioară a uneltei spre o latură
a ţintei (încăpere sau obiect).
Poziţionaţi partea inferioară a uneltei la o margine
a suprafeţei ţintă şi îndreptaţi laserul de-a latul
acesteia (Figura F #1).
Apăsaţi pentru a afişa valoarea pentru lăţime în
partea de sus a afişajului.
4.
Măsuraţi lungimea.
Poziţionaţi partea inferioară a uneltei la o margine
a suprafeţei ţintă şi îndreptaţi laserul de-a lungul
acesteia (Figura F #2).
Apăsaţi pentru a afişa valoarea pentru lungime
pe linia a doua a afişajului.
5.
Măsuraţi înălţimea.
Poziţionaţi partea inferioară a uneltei la o margine
a suprafeţei ţintă şi îndreptaţi laserul în sus pentru
a măsura înălţimea (Figura F #3).
Apăsaţi pentru a efectua măsurătoarea.
6.
Vizualizaţi valoarea măsurată a Volumului în partea
de jos a afişajului (Figura E #3).
Schimbarea unităţii de măsură
Odată ce măsurătoarea curentă este efectuată
(dispozitivul nu este în modul Măsurare continuă), puteţi
schimba unitatea de măsură din picioare decimale (6,21
ft) în picioare fracţionale (6'02"9/16), din picioare fracţionale
în metri (1,894 m), din metri în inchi (74 9/16 in) sau din
inchi în picioare decimale.
Apăsaţi lung
U
NITS
până când vedeţi că valoarea măsurată
se schimbă (2 - 3 secunde).
Oprirea uneltei
Unealta poate fi oprită în oricare dintre modurile
următoare:
Apăsaţi lung timp de câteva secunde (până când
afişajul devine gol).
Dacă nu utilizaţi unealta timp de 120 de secunde,
aceasta se va opri automat.
Garanţie
STANLEY garantează acest produs pentru o perioadă de
(2) ani pentru deficienţe de material şi fabricaţie. Această
GARANŢIE LIMITATĂ nu acoperă produsele care sunt utilizate
necorespunzător, abuzate, modificate sau reparate. Pentru
mai multe informaţii sau instrucţiuni privind returnarea, sunaţi
la nr. 866-786-5924. În cazul în care nu s-a specificat altfel,
STANLEY va repara gratuit, orice produs STANLEY care se
constată a fi defect, incluzând cheltuielile pentru componente
şi manoperă, sau, la alegerea companiei STANLEY, va
înlocui aceste produse sau va rambursa preţul de achiziţie,
mai puţin valoarea pentru depreciere, în schimbul uneltei
defecte. GARANŢIA LIMITATĂ EXCLUDE TOATE DAUNELE
INCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ. Unele state nu
permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau de
consecinţă, prin urmare, este posibil ca aceste limitări să nu vă
fie aplicabile dvs. Această GARANŢIE LIMITATĂ vă conferă
anumite drepturi legale care pot varia de la un stat la altul. În
plus faţă de garanţie, laserele STANLEY sunt acoperite de:
Garanţia rambursării banilor în 30 de zile. Dacă nu sunteţi
mulţumit de performanţa laserului dvs. STANLEY din orice
motiv, îl puteţi returna în termen de 30 de zile de la data
achiziţiei cu o cerere pentru rambursare integrală.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Clientul este responsabil de utilizarea
corectă şi îngrijirea instrumentului. Mai mult, clientul este pe
deplin responsabil de verificarea periodică a preciziei unităţii
laser şi, prin urmare, de calibrarea instrumentului.
Calibrarea şi îngrijirea nu sunt acoperite de garanţie.
RO
100
Specicaţii
Distanţă de la 15 cm la 20 m (de la 6 in la 65 ft)
Precizie la măsurare* ± 3 mm (± 1/8 in)*
Cea mai mică unitate aşată ± 1 mm (± 1/16 in)
Clasă laser Clasa 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Tip laser < 1.0 mW @ 620-690 nm
Oprire automată laser/lumină de fundal După 30 sec
Oprire automată unitate După 90 sec
Măsurare continuă Da
Arie/Volum Da
Durată viaţă baterie (2 x AAA) Până la 3.000 de măsurători
Dimensiune (Î x D x l) 118 x 43 x 24 mm (4,64 x 1,69 x 0,94 in)
Greutate (fără acumulator)
71 g (2,5 oz.)
Interval temperatură de depozitare
-25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Interval temperatură de funcţionare
0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F)
*Precizia la măsurare depinde de condiţiile curente:
În condiţii favorabile (suprafaţă ţintă şi temperatură bune), până la 10 m (33 ft).
În condiţiinefavorabile (soare puternic, suprafaţă ţintă cu putere mică de reexie sau uctuaţii mari de temperatură), eroarea
poate creşte cu până la ± 0,25 mm/m (± 0,003 in/ft) pentru distanţe mai mari de 10 m (33 ft).
101
RO
Coduri de eroare
Dacă pe afişaj apare INFO cu un Cod, efectuaţi Acţiunea corectivă corespunzătoare:
Cod Descriere Acţiune corectivă
101 Semnalul primit este prea slab, timpul de
măsurare este prea mare
Utilizaţi placa ţintă sau schimbaţi suprafaţa ţintă.
102 Semnalul primit este prea sus Ţinta este prea reexivă. Utilizaţi placa ţintă sau
schimbaţi suprafaţa ţintă.
201 Prea multă lumină de fundal Reduceţi lumina de fundal pe zona ţintă.
202 Fascicul laser este întrerupt Îndepărtaţi obstacolul şi repetaţi măsurătoarea.
203 Putere insucientă Înlocuiţi bateriile.
301 Temperatura este prea mare Lăsaţi dispozitivul să se răcească până ajunge la
o temperatură din intervalul specicat în Intervalul
temperaturii de funcţionare.
302 Temperatura este prea mică Lăsaţi dispozitivul să se încălzească până ajunge la
o temperatură din intervalul specicat în Intervalul
temperaturii de funcţionare.
401 Eroare hardware Porniţi şi opriţi dispozitivul de câteva ori. Dacă
eroarea persistă, returnaţi dispozitivul defect la
Centrul de Service sau la distribuitor. Consultaţi
secţiunea Garanţie.
402 Eroare necunoscută Contactaţi Centrul de Service sau distribuitorul.
Consultaţi secţiunea Garanţie.
RO
102
1 / 1

Stanley STHT1-77032RC Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru