Facom 701B Manualul proprietarului

Categorie
Testere de rețea prin cablu
Tip
Manualul proprietarului
Manuel d’utilisation .............................................. 3
Users manual .................................................... 8
Bedienungsanleitung ............................................ 13
Gebruikershandleiding ........................................... 18
Manual del usuario .............................................. 23
Manuale per l’utente ............................................. 28
Manual do utilizador ............................................. 33
Instrukcja użytkownika ........................................... 38
Brugsanvisning .................................................. 43
Εγχειριδιο χρησης ............................................... 48
Uživatelská příručka ............................................. 53
Manual de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Руководство пользователя ..................................... 63
FR
EN
DE
NL
ES
IT
PT
PL
DA
EL
CS
RO
RU
58

1. Sondă de vericare deconectabilă, de
culoare roşie
2. Fir de vericare deconectabil, cu sondă,
de culoare neagră
3. Leduri pentru indicarea joasei tensiuni, a
continuităţii şi/sau a polarităţii
4. Barieră tactilă pentru protecţia utilizato-
rului împotriva contactului accidental cu un
conductor neizolat
5. Tastă de test de continuitate
6. Tastă de vericare a rotirii fazelor
7.
Zonă de contact pentru detectare Fază/Neutru
8. Tastă de vericare a continuităţii/
dispozitivelor pentru curent rezidual
9. Led verde de rotire faze: în sensul acelor
de ceasornic
10. Led roşu de rotire faze: în sens contrar acelor de ceasornic
11. Rampă led de tensiune periculoasă (leduri roşii)

Sursă de energie: baterie de 9 V, 6F22 sau echivalentă, o bucată
Buzerul: Emite un semnal sonor pentru identicarea fazelor
Sunet continuu pentru vericarea tensiunii mai mari de 50 V şi a continuităţii
Durata funcţionării: 690 V – CA/CC: funcţionare nelimitată
Mediu de operare: -10°C – 55°C, umiditate relativă <75%
Mediu de depozitare: -10°C – 55°C, umiditate relativă <85%
Dimensiuni: 173 x70 x 43 mm
Greutate: circa 185 g (inclusiv bateria)

Curent alternativ
Curent continuu
Avertisment, risc de pericol; consultaţi manualul înainte de utilizare.
Avertisment, risc de electrocutare.
Bornă de legare la pământ
Conform cu directivele Uniunii Europene 0=0
Echipamentul este protejat în totalitate printr-o izolaţie dublă sau consolidată.
AVERTISMENT
Respectaţi regulamentele de siguranţă locale şi naţionale. Utilizaţi un echipament de
protecţie pentru a preveni leziunile prin explozie cauzate de şocurile şi arcurile electrice,
RO
11
10
9
8
1 2
3
4
5
6
7
59
când lucraţi în apropierea unor conductori periculoşi, sub tensiune.
Fiţi precaut când lucraţi cu tensiuni de peste 60 Vcc, 30 Vca RMS sau cu un curent
alternativ de vârf de 42 V. Aceste tensiuni implică un risc de şoc electric.
Efectuaţi întotdeauna o vericare automată înainte şi după utilizarea testerului.
Tensiune maximă pentru utilizare: 690 Vca între faze
Pentru a evita şocul electric, nu atingeţi nicio sondă metalică şi niciun conductor
neizolat cu mâna sau cu pielea.
Nu efectuaţi niciodată o vericare a continuităţii asupra unui circuit aat sub tensiune.
Cu toate acestea, în cazul unei utilizări incorecte, testerul oferă protecţie până la 600 V.
Nu utilizaţi testerul dacă funcţionează anormal sau dacă este deteriorat.
Nu utilizaţi testerul în locuri în care există gaz (sau praf) inamabil sau exploziv.
Pentru a evita şocul electric, ţineţi testerul în mână fără a trece de bariera tactilă.
Nu utilizaţi sonda de vericare roşie şi rul de vericare negru cu alte echipamente.
Alte pericole:
Când o sondă sau o bornă de intrare sunt conectate la o tensiune periculoasă, această
tensiune poate apărea la cealaltă sondă sau bornă de intrare!
Când utilizaţi sondele, ţineţi-vă degetele în spatele dispozitivelor de protecţie pentru
degete de la nivelul sondelor.
Utilizaţi numai re de vericare recomandate de fabrică.
Nu lăsaţi testerul la îndemâna copiilor sau a bebeluşilor.

Acesta este un tester vizual şi audio pentru vericarea tensiunii în curent continuu şi
alternativ şi a continuităţii.
identicare fază/neutru
funcţie pentru diagnosticul iniţial al disjunctoarelor diferenţiale (dispozitive pentru
curent rezidual) de 30 mA
indicarea direcţiei de rotire a fazelor (metoda celor două re)

Nivel ridicat de siguranţă electrică. Becurile şi detectarea automată a curentului
continuu/curentului alternativ protejează operatorul împotriva mai multor erori de interpretare.
Vericarea automată vă permite să conrmaţi funcţionarea circuitelor interne şi starea
relor.
Robusteţe mecanică.
Protecţie electronică până la 600 V rms pentru vericarea continuităţii când circuitul
vericat este sub tensiune.
Nivel ridicat de protecţie a carcasei: IP 54
Sondă de vericare deconectabilă de culoare roşie şi r de vericare de culoare neagră
Distanţă faţă de centru de 19 mm (distanţa dintre polii disjunctorului).


Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+”, iar rul de vericare negru la mufa „COM'”.
Atingeţi cele două sonde în timp ce apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de vericare a continuităţii.
Dacă buzerul încorporat emite un sunet, iar ledul indicând continuitatea se aprinde,
înseamnă că bateria este în stare bună.
Dacă ledul luminează slab sau nu se aprinde, bateria este descărcată şi trebuie înlocuită.
Dacă problema persistă după ce înlocuiţi bateria, testerul este deteriorat.
Observaţie: această vericare o puteţi efectua doar dacă bateria este instalată.
60

Efectuaţi întotdeauna o vericare automată înainte şi după utilizarea testerului; nu utilizaţi
niciodată testerul dacă, în urma vericării automate, acesta se dovedeşte a  defect.
1.
Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+” şi rul de vericare negru la mufa „COM”.
2. Conectaţi cele două sonde de vericare la circuitul care urmează să e vericat.
3. Prezenţa unei tensiuni în circuit activează ledurile de detectare a tensiunii, iar buzerul
va emite semnale sonore dacă tensiunea este mai mare de 50 V.
4. Nivelul tensiunii din circuit este indicat de ultimul led aprins (12 V, 24 V, 50 V, 127 V,
230 V, 400 V sau 690 V).
Dacă niciunul dintre leduri nu se aprinde, înseamnă nu există tensiune sau tensiunea
este sub 10 V.
5. Atât ledul „+”, cât şi ledul „–” se vor aprinde dacă tensiunea măsurată este în curent
alternativ.
Dacă tensiunea este în curent continuu, e ledul „+”, e ledul „–” se vor aprinde pentru a
indica polaritatea conexiunii sondei de vericare roşii. (Când vericaţi o tensiune în curent
continuu de 12 V, iar sonda de vericare roşie este conectată la borna negativă a circuitului
testat, se va aprinde numai ledul „–”.)

1. Detectarea tensiunii: 12 V < U < 690 V între faze (600 V cu legătură la pământ)
2. Frecvenţă: CC, 50-60 Hz ± 5%
3. Impedanţa ridicată nu declanşează disjunctorul diferenţial de 30 mA.
4. Curentul de vârf maxim la 690 V: este < 3,5 mA
5. Timp de răspuns: instantaneu

Efectuaţi întotdeauna o vericare automată înainte şi după utilizarea testerului; nu utilizaţi
niciodată testerul dacă, în urma vericării automate, acesta se dovedeşte a  defect.
1. Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+” sau conectaţi rul de vericare negru la
mufa „COM”.
Avertisment
Pentru a evita şocul electric şi vătămarea corporală letală, conectaţi o singură sondă
la tester.
2. Conectaţi sonda la conductorul care urmează e vericat şi atingeţi cu un deget
zona de contact pentru detectarea Fazei/Neutrului.
3. Pentru fază, ledul roşu „Ph” (Fază) (690 V) pâlpâie, iar buzerul emite semnale sonore.

1. Detectare: U > 127 Vca
2. Frecvenţă: 50-60 Hz ± 5%

Efectuaţi întotdeauna o vericare automată înainte şi după utilizarea testerului; nu utilizaţi
niciodată testerul dacă, în urma vericării automate, acesta se dovedeşte a  defect.
Înainte de a efectua o vericare a continuităţii, întrerupeţi orice alimentare cu energie a
circuitului care urmează să e vericat şi descărcaţi complet toate condensatoarele.
1.
Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+” şi rul de vericare negru la mufa „COM”.
2. Conectaţi cele două sonde de vericare la circuitul care urmează să e vericat.
3. Dacă se aprinde cel puţin un led, întrerupeţi vericarea şi nu continuaţi, deoarece cir-
cuitul este sub tensiune.
61
4. Apăsaţi tasta de vericare a continuităţii.
5. Dacă ledurile verzi de 12 V şi de 24 V, ledul de 50 V şi ledul „–” se aprind, în timp ce
buzerul emite un semnal sonor continuu, circuitul are continuitate.
6. Dacă apăsaţi, din greşeală, tasta de vericare a continuităţii pentru a efectua o
vericare a continuităţii asupra unui circuit sub tensiune, buzerul va emite un semnal
sonor continuu, iar ledul de 127 V se va aprinde când tensiunea circuitului este mai mare
de 50 Vca.

Efectuaţi întotdeauna o vericare automată înainte şi după utilizarea testerului; nu utilizaţi
niciodată testerul dacă, în urma vericării automate, acesta se dovedeşte a  defect.
Înainte de a verica rotirea fazelor, vericaţi prezenţa tensiunii la cele trei faze care
urmează să e testate pe un sistem trifazat.
1.
Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+” şi rul de vericare negru la mufa „COM”.
2.
Conectaţi sonda de vericare roşie la prima fază, iar rul de vericare negru la a doua fază.
3. Apăsaţi tasta de vericare a rotirii fazelor.
4. Dacă ledul verde L1-L2 se aprinde, ordinea rotirii fazelor corespunde sensului acelor de
ceasornic.
5. Dacă ledul roşu L1-L3 se aprinde, ordinea rotirii fazelor corespunde sensului contrar
acelor de ceasornic.
Observaţie: Funcţia de detectare a tensiunii rămâne activă în timpul acestei testări.

1. Tensiune: 360 V < U < 690 V
2. Frecvenţă: 50 Hz - 60 Hz (± 5%)
Vericarea declanşării disjunctorului diferenţial (dispozitiv pentru curent rezidual)
de 30 mA
Atenţie:
Acest test implică crearea unui curent anormal (> 30 mA la 230 Vca) între fază şi
pământ.
1.
Conectaţi sonda de vericare roşie la mufa „+” şi rul de vericare negru la mufa „COM”.
2. Conectaţi sonda de vericare roşie la fază, iar rul de vericare negru la regleta de
conexiuni de legare la pământ. Se va aşa tensiunea.
3. Apăsaţi tasta de vericare a dispozitivului pentru curent rezidual.
4. Disjunctorul diferenţial de 30 mA trebuie se declanşeze. După declanşarea
disjunctorului, tensiunea aşată dispare.

1. Tensiune: 230 V Fază/Masă
2. Curent anormal generat: > 30 mA
3. Frecvenţă: 50 Hz şi 60 Hz (± 5 %)
62


Deconectaţi testerul de la circuitul supus vericării înainte de a înlocui bateria.
1. Deşurubaţi şuruburile de pe capacul bateriei şi scoateţi capacul bateriei.
2. Înlocuiţi vechea baterie cu una nouă de acelaşi tip.
3. Montaţi la loc capacul bateriei şi şuruburile.

Înainte de curăţare, deconectaţi testerul de la circuitul supus vericării. Utilizaţi un
material textil umed şi detergent neagresiv pentru a curăţa testerul. Nu utilizaţi niciodată
soluţii abrazive sau solvenţi.
După curăţare, nu utilizaţi testerul până nu s-a uscat complet.

1. Acest manual poate  modicat fără preaviz.
2. Compania noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile suferite.
3. Conţinutul acestui manual nu poate  utilizat drept justicare pentru utilizarea testerului
în vreun scop special.
ELIMINAREA ACESTUI ARTICOL
Stimate client,
Dacă, la un moment dat, intenţionaţi eliminaţi acest articol, rugăm reţineţi
multe dintre componentele sale sunt alcătuite din materiale valoroase, care pot
 reciclate.
Nu îl aruncaţi la coşul de gunoi, ci consultaţi autorităţile locale în privinţa posibilităţilor
de reciclare care există în regiunea dumneavoastră.
1 / 1

Facom 701B Manualul proprietarului

Categorie
Testere de rețea prin cablu
Tip
Manualul proprietarului